Chapter I. Panimula Tayong lahat ay isinilang nang may pantay-pantay na karapatan.

Ang karapatang ito ay ang kalayaan na iginagawad sa mga kababaihan sa kahit anong edad. Noon ang mga babae ay nananatili lamang sa bahay at hindi pinag-aaral dahil naniniwala silang ang babae ay para lamang sa bahay at ang mga lalaki ang bubuhay sa kanilang pamilya. Noon din ay hindi sila maaaring bumoto at tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ngayon, sa paglipas ng panahon ay marami na rin ang nagbago. Nagkaroon na rin ng karapatan ang mga kababaihan. Ngunit ngayon ang mga karapatang ito ay inaabuso. Sa nobelang El Filibusterismo na ginawa ni Jose Rizal, may mga pangyayaring nagpapakita ng mga paglabag sa karapatan ng mga kababaihan. Nais naming na mabasa ito ng lahat ng tao, lalo na ng mga kababaihan at ng mga taong nangaabuso sa anilang karapatan. Layunin ng pag-aaral na ito na maihatid sa mga mambabasa ang karapatan ng mga kababaihan at maging sensitibo sila sa mga nangyayaring paglabag nito. Layunin rin nito na mamulat tayo sa mga nangyayari ngayon at matuto tayong ipaglaban ang ating karapatan.

1

) Magkaroon ng maayos at dekalidad ng edukasyon 2. gumamit ang mga researcher ng mga posters at brochures mula sa iba’t –ibang grupo ng “women advocates”. ANG MGA KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN Ayon sa “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” o CEDAW. Nagsagawa rin sila ng survey ng iba’t ibat klase ng tao. Kumuha rin kami ng ibang impormsyon mula sa internet. Karapatan na: 1. mula sa mga mag-aaral hanggang sa mga may asawa na.Chapter II.) Sumali sa iba’t ibang larangan ng palakasan at cultural activities 2 . ito ang mga karapatan ng mga babae.) Magkaroon ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan 3.) Makautang 4. Chapter III. Background of the Study Sa paggawa ng pag-aaral na ito. Statement of the Problem I.

) Magkaroon ng sweldo na naayon sa bigat ng kanyang trabaho 9. Ito ay ang Magna Carta of Women Bill. at ang Anti-Prostitution Bill. mental. karahasan. emosyonal.5.) 13. maprotektahan. at sexual 10.) Maging malaya sa prostitusyon. Nakasaad sa “Anti-Prostitution Bill” na ang mga babae na ginamit sa prostitution ay hindi dapat tratuhin na parang isang criminal kundi dapat tratuhin bilang biktima ng sexual prostitusyon.) 11. at slavery Makaboto at humawak ng pwesto sa pamahalaan Irepresenta ang bansa sa ibang bansa Pumili. pisikal. Ang “Magna Carta of Women” ay ginawa para maalis ang diskriminasyon laban sa mga kababaihan at makilala.) Maging malaya sa anumang klase ng pananakit. Mga Batas para sa Kababaihan May mga Bill o batas rin na ipinatupad para sa mga kababaihan.) Magkaroon ng magandang trabaho at benepisyo 8. magampanan at ipahayag ang karapatan ng kababaihan at fundamental freedoms. palitan at panatilihin ang kanyang nasyonalidad II. Ang “Reproductive Health Bill” ay nagsaad na ang reproductive health ay isang basic na karapatan at obligasyon ng pamahalaan na protektahan ito. marespeto.) Makibahagi sa pangangalaga sa pamilya 7. 3 . Reproductive Health Bill.) Magfamily planning 6.) 12.

Ang “Gender gap” ay tumutukoy sa “systemic difference” sa sosyal at ekonomikong posisyon ng mga kalalakihan at kababaihan. Ito ay ang mga sumusunod: 1. Pangunahing Dahilan ng Hindi Pantay na Turing sa mga Kababaihan A. kundi ang mga lalaki ay lubha lamang malakas. Pangkulturang Rebolusyon (“Gender gap”) Maraming nagsasabi na ang babae ay hindi mahina. Sikolohikal (“Ego-tripping”) Ang ilang mga kalalakihan ay nangangamba na isang insulto sa kanilang pagkalalaki kung magiging mas mataas ang posisyon ng ilang kababaihan sa kanila. III.Bilang biktima. Pagkakaroon ng Gender Ideology/ Diskriminasyon 4 . dapat ang mga taong gumamit sa kanila ang ikulong at ang mga taong pinagkakitaan sila. Mga Paglabag sa Karapatan ng Kababaihan Sa kasalukuyang panahon ay makikita natin ang iba’t ibang klase ng pang-aabuso sa mga kababihan. B. IV.

Iniisip ng maraming tao na ang mga lalaki ay mas matalino. Sila ay nagtatrabaho bilang “Domestic Helper” o minsan naman ay “entertainer”. dyaryo. 4. o pagsasamantala sa isang di-kusang pagaasawa o pangkomersyong industriya. 5 . 2. pag-aantala. Prostitusyon / Sex Slavery Ngayon ang mga babae ay biktima ng prostitusyon o ang paggamit sa kanila bilang pangaliw. Madalas ay pinagsasamantalahan o kaya naman ay sinasaktan. pandaraya. di-kusang pagtatrabahao. Pang-aabuso sa mga Babae sa Ibang Bansa Karamihan sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay mga babae. mas malakas at mas kapakipakinabang. Kaya ang mga babae ay madalas nahihirapan ng trabaho dahil sa mga ganitong kaisipan.Ang gender ideology ay ang pagiisip na ang lalaki ay mas mataas sa mga babae sa lahat ng aspeto. mas maabilidad. o pagbabanta ng pang-aalipin. konstruksyon. Sila ay madalas na ginagamit sa mga magasin.pagsisilbi bilang katulong. Marami ng pagkakataon na sila ay inaabuso na ng kanilang mga amo. 3. o pagtatanggap ng mga tao sa pamamagitan ng pagpipilit. pagtatrabaho sa pabrika. tulad ng pagsasaka. billboard at mga kalendaryo at pinapapose ng nakahubad. pagtatrabaho sa restaurant. Trafficking Ang trafficking ay ang pagrekluta. or pangkomersyong seksuwal na pagtatrabaho.

5. V. 6 . Pag-aaral Tanong: Sa tingin mo nirerespeto pa rin ba ang mga karapatan ng babae ngayon? 18 Oo. Pananakit ng Asawa Maging sa sariling tahanan ng mga babae ay inaabuso sila. Ibig sabihin dumarami na ang nagiging sensitibo sa mga nangyayaring paglabag sa mga karapatan.18 Hindi. Maraming mga babae ang binubogbog ng kanilang mga asawa.15 17 16 15 14 13 O0 Hindi Batay sa pangangalap. konti lang ang pagkakaiba ng mga taong naniniwala na nirerespeto pa ang karapatan ng mga kababaihan sa mga taong hindi sumasangayon. Ang mga babae naman ay nagtitiis dahil sa kanilang anak at pagmamahal sa asawa na hindi naman naibabalik sa kanya.

4 Hindi. Tulad sa sitwasyon.25 Siguro.Sitwasyon: May magkasintahan. Siguro ay mahal na mahal niya talaga ang lalaki o di naman kaya ay may iba siyang dahilan. Si Sheree at Jose at inaabuso ng Jose si Sheree ngunit hindi parin hinihiwalayan ni Sheree si Jose dahil mahal niya ito. Sa panahon ngayon. Sa tingin mo tama lang ba ang ginagawa ni Sheree? Oo.8 10 5 0 25 20 15 O o Hindi S uro ig Madalas. Maraming bagay ang nakakaapekto kung bakit dumarami ang mga babaeng inaabuso. marami ng mga babae ang biktima ng prostitusyon. Marahil ito ay dala ng kahirapan at ito lamang ang alam nilang trabaho dahl siguro ay hindi sila nakapagaral. 7 . kasalanan rin ng mga babae kung bakit sila inaabuso. pinili ng babae na maging magkarelasyon parin sila kahit na sinasaktan na siya.

Ang pamahalaan at mga “non-government units” ay dapat magkaroon ng mga seminars para ipaalam sa mga kababaihan ang kanilang karaptan. hindi lahat ng tao ay nirerespeto parin ang karapatan ng mga kababaihan. Marami ng mga tao ang ginagamit ang mga kababaihan para kumita o para sa aliwin sila. Nais namin na mamulat sila dito at maging ligtas sila sa pang-aabuso. Huwag tayong matakot na ipaglababan ang ating ating karapatan. Ang karapatan ng mga kababaihan ay dapat pangalagaan. Dapat rin ay dumami pa ang mga organisasyong tutulong sa mga kababaihan kapag may nangabuso sa kanila. Chapter V.Chapter IV. 8 . Hindi ito dapat babuyin o yurakan. Ito ay may malaking epekto sa atin ngayon dahil hindi lahat ng tao ay alam ang kanyang karapatan. Nais rin naming na maunawaan sa lahat na dapat respetuhin natin ang karapatan ng iba para sila ay respetuhin ng kanilang kapwa. Huwag tayo matakot na magsumbong sa mga kinauukulan kung may mga tao mang nangabuso sa atin para matigil na rin ang kanilang ginagawa. Konklusyon at Rekomendasyon Sa panahon ngayon. Dumarami na ang mga taong nanakit ng mga babae. Kung gusto natin na respetuhin tayo ng kapwa natin ay respetuhin din natin an gating sarili at ang ating kapwa. Significance of the Study Ang aming pag-aaral na ito ay tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Pero meron parin naming mga tao na mababait at rumerespeto parin sa karapatan ng mga kababaihan. Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan mapababae man tayo o lalaki.