Chapter I. Panimula Tayong lahat ay isinilang nang may pantay-pantay na karapatan.

Ang karapatang ito ay ang kalayaan na iginagawad sa mga kababaihan sa kahit anong edad. Noon ang mga babae ay nananatili lamang sa bahay at hindi pinag-aaral dahil naniniwala silang ang babae ay para lamang sa bahay at ang mga lalaki ang bubuhay sa kanilang pamilya. Noon din ay hindi sila maaaring bumoto at tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ngayon, sa paglipas ng panahon ay marami na rin ang nagbago. Nagkaroon na rin ng karapatan ang mga kababaihan. Ngunit ngayon ang mga karapatang ito ay inaabuso. Sa nobelang El Filibusterismo na ginawa ni Jose Rizal, may mga pangyayaring nagpapakita ng mga paglabag sa karapatan ng mga kababaihan. Nais naming na mabasa ito ng lahat ng tao, lalo na ng mga kababaihan at ng mga taong nangaabuso sa anilang karapatan. Layunin ng pag-aaral na ito na maihatid sa mga mambabasa ang karapatan ng mga kababaihan at maging sensitibo sila sa mga nangyayaring paglabag nito. Layunin rin nito na mamulat tayo sa mga nangyayari ngayon at matuto tayong ipaglaban ang ating karapatan.

1

mula sa mga mag-aaral hanggang sa mga may asawa na. Karapatan na: 1. ito ang mga karapatan ng mga babae. Chapter III.) Makautang 4.) Sumali sa iba’t ibang larangan ng palakasan at cultural activities 2 . Statement of the Problem I. gumamit ang mga researcher ng mga posters at brochures mula sa iba’t –ibang grupo ng “women advocates”.Chapter II. ANG MGA KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN Ayon sa “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” o CEDAW. Nagsagawa rin sila ng survey ng iba’t ibat klase ng tao. Background of the Study Sa paggawa ng pag-aaral na ito.) Magkaroon ng maayos at dekalidad ng edukasyon 2.) Magkaroon ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan 3. Kumuha rin kami ng ibang impormsyon mula sa internet.

3 .) Makibahagi sa pangangalaga sa pamilya 7. Ang “Magna Carta of Women” ay ginawa para maalis ang diskriminasyon laban sa mga kababaihan at makilala.) Maging malaya sa prostitusyon. at slavery Makaboto at humawak ng pwesto sa pamahalaan Irepresenta ang bansa sa ibang bansa Pumili. palitan at panatilihin ang kanyang nasyonalidad II. at sexual 10. at ang Anti-Prostitution Bill.) Magkaroon ng magandang trabaho at benepisyo 8. marespeto.) 13. Nakasaad sa “Anti-Prostitution Bill” na ang mga babae na ginamit sa prostitution ay hindi dapat tratuhin na parang isang criminal kundi dapat tratuhin bilang biktima ng sexual prostitusyon. Ito ay ang Magna Carta of Women Bill.) Magfamily planning 6.) Magkaroon ng sweldo na naayon sa bigat ng kanyang trabaho 9.) 11. Ang “Reproductive Health Bill” ay nagsaad na ang reproductive health ay isang basic na karapatan at obligasyon ng pamahalaan na protektahan ito. maprotektahan. mental. pisikal.) Maging malaya sa anumang klase ng pananakit. Reproductive Health Bill. Mga Batas para sa Kababaihan May mga Bill o batas rin na ipinatupad para sa mga kababaihan.) 12.5. emosyonal. magampanan at ipahayag ang karapatan ng kababaihan at fundamental freedoms. karahasan.

Ang “Gender gap” ay tumutukoy sa “systemic difference” sa sosyal at ekonomikong posisyon ng mga kalalakihan at kababaihan. Sikolohikal (“Ego-tripping”) Ang ilang mga kalalakihan ay nangangamba na isang insulto sa kanilang pagkalalaki kung magiging mas mataas ang posisyon ng ilang kababaihan sa kanila. Pagkakaroon ng Gender Ideology/ Diskriminasyon 4 . IV. dapat ang mga taong gumamit sa kanila ang ikulong at ang mga taong pinagkakitaan sila. B. Pangunahing Dahilan ng Hindi Pantay na Turing sa mga Kababaihan A. kundi ang mga lalaki ay lubha lamang malakas. Mga Paglabag sa Karapatan ng Kababaihan Sa kasalukuyang panahon ay makikita natin ang iba’t ibang klase ng pang-aabuso sa mga kababihan. Ito ay ang mga sumusunod: 1. Pangkulturang Rebolusyon (“Gender gap”) Maraming nagsasabi na ang babae ay hindi mahina.Bilang biktima. III.

or pangkomersyong seksuwal na pagtatrabaho. mas malakas at mas kapakipakinabang. 2. o pagtatanggap ng mga tao sa pamamagitan ng pagpipilit. pag-aantala. o pagsasamantala sa isang di-kusang pagaasawa o pangkomersyong industriya. Madalas ay pinagsasamantalahan o kaya naman ay sinasaktan. Trafficking Ang trafficking ay ang pagrekluta. pagtatrabaho sa pabrika. Prostitusyon / Sex Slavery Ngayon ang mga babae ay biktima ng prostitusyon o ang paggamit sa kanila bilang pangaliw. billboard at mga kalendaryo at pinapapose ng nakahubad. 4. di-kusang pagtatrabahao. Kaya ang mga babae ay madalas nahihirapan ng trabaho dahil sa mga ganitong kaisipan. Pang-aabuso sa mga Babae sa Ibang Bansa Karamihan sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay mga babae. tulad ng pagsasaka. pandaraya. Iniisip ng maraming tao na ang mga lalaki ay mas matalino. pagtatrabaho sa restaurant. konstruksyon. 3. o pagbabanta ng pang-aalipin. 5 . Sila ay madalas na ginagamit sa mga magasin.pagsisilbi bilang katulong. mas maabilidad. Sila ay nagtatrabaho bilang “Domestic Helper” o minsan naman ay “entertainer”. Marami ng pagkakataon na sila ay inaabuso na ng kanilang mga amo.Ang gender ideology ay ang pagiisip na ang lalaki ay mas mataas sa mga babae sa lahat ng aspeto. dyaryo.

18 Hindi. Pananakit ng Asawa Maging sa sariling tahanan ng mga babae ay inaabuso sila. konti lang ang pagkakaiba ng mga taong naniniwala na nirerespeto pa ang karapatan ng mga kababaihan sa mga taong hindi sumasangayon. V.5. Pag-aaral Tanong: Sa tingin mo nirerespeto pa rin ba ang mga karapatan ng babae ngayon? 18 Oo. Ang mga babae naman ay nagtitiis dahil sa kanilang anak at pagmamahal sa asawa na hindi naman naibabalik sa kanya. 6 . Ibig sabihin dumarami na ang nagiging sensitibo sa mga nangyayaring paglabag sa mga karapatan. Maraming mga babae ang binubogbog ng kanilang mga asawa.15 17 16 15 14 13 O0 Hindi Batay sa pangangalap.

25 Siguro. 7 . Tulad sa sitwasyon. Si Sheree at Jose at inaabuso ng Jose si Sheree ngunit hindi parin hinihiwalayan ni Sheree si Jose dahil mahal niya ito. Sa tingin mo tama lang ba ang ginagawa ni Sheree? Oo. Sa panahon ngayon.4 Hindi. pinili ng babae na maging magkarelasyon parin sila kahit na sinasaktan na siya. Maraming bagay ang nakakaapekto kung bakit dumarami ang mga babaeng inaabuso.8 10 5 0 25 20 15 O o Hindi S uro ig Madalas. Marahil ito ay dala ng kahirapan at ito lamang ang alam nilang trabaho dahl siguro ay hindi sila nakapagaral.Sitwasyon: May magkasintahan. Siguro ay mahal na mahal niya talaga ang lalaki o di naman kaya ay may iba siyang dahilan. marami ng mga babae ang biktima ng prostitusyon. kasalanan rin ng mga babae kung bakit sila inaabuso.

Dapat rin ay dumami pa ang mga organisasyong tutulong sa mga kababaihan kapag may nangabuso sa kanila. Konklusyon at Rekomendasyon Sa panahon ngayon. Ang karapatan ng mga kababaihan ay dapat pangalagaan. Pero meron parin naming mga tao na mababait at rumerespeto parin sa karapatan ng mga kababaihan. Ang pamahalaan at mga “non-government units” ay dapat magkaroon ng mga seminars para ipaalam sa mga kababaihan ang kanilang karaptan. 8 . Huwag tayong matakot na ipaglababan ang ating ating karapatan.Chapter IV. Chapter V. Nais namin na mamulat sila dito at maging ligtas sila sa pang-aabuso. hindi lahat ng tao ay nirerespeto parin ang karapatan ng mga kababaihan. Hindi ito dapat babuyin o yurakan. Marami ng mga tao ang ginagamit ang mga kababaihan para kumita o para sa aliwin sila. Huwag tayo matakot na magsumbong sa mga kinauukulan kung may mga tao mang nangabuso sa atin para matigil na rin ang kanilang ginagawa. Kung gusto natin na respetuhin tayo ng kapwa natin ay respetuhin din natin an gating sarili at ang ating kapwa. Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan mapababae man tayo o lalaki. Dumarami na ang mga taong nanakit ng mga babae. Significance of the Study Ang aming pag-aaral na ito ay tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Ito ay may malaking epekto sa atin ngayon dahil hindi lahat ng tao ay alam ang kanyang karapatan. Nais rin naming na maunawaan sa lahat na dapat respetuhin natin ang karapatan ng iba para sila ay respetuhin ng kanilang kapwa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful