Chapter I. Panimula Tayong lahat ay isinilang nang may pantay-pantay na karapatan.

Ang karapatang ito ay ang kalayaan na iginagawad sa mga kababaihan sa kahit anong edad. Noon ang mga babae ay nananatili lamang sa bahay at hindi pinag-aaral dahil naniniwala silang ang babae ay para lamang sa bahay at ang mga lalaki ang bubuhay sa kanilang pamilya. Noon din ay hindi sila maaaring bumoto at tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ngayon, sa paglipas ng panahon ay marami na rin ang nagbago. Nagkaroon na rin ng karapatan ang mga kababaihan. Ngunit ngayon ang mga karapatang ito ay inaabuso. Sa nobelang El Filibusterismo na ginawa ni Jose Rizal, may mga pangyayaring nagpapakita ng mga paglabag sa karapatan ng mga kababaihan. Nais naming na mabasa ito ng lahat ng tao, lalo na ng mga kababaihan at ng mga taong nangaabuso sa anilang karapatan. Layunin ng pag-aaral na ito na maihatid sa mga mambabasa ang karapatan ng mga kababaihan at maging sensitibo sila sa mga nangyayaring paglabag nito. Layunin rin nito na mamulat tayo sa mga nangyayari ngayon at matuto tayong ipaglaban ang ating karapatan.

1

Chapter II. ANG MGA KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN Ayon sa “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” o CEDAW. Statement of the Problem I.) Magkaroon ng maayos at dekalidad ng edukasyon 2. gumamit ang mga researcher ng mga posters at brochures mula sa iba’t –ibang grupo ng “women advocates”. Karapatan na: 1. Chapter III. Background of the Study Sa paggawa ng pag-aaral na ito. Kumuha rin kami ng ibang impormsyon mula sa internet. ito ang mga karapatan ng mga babae. Nagsagawa rin sila ng survey ng iba’t ibat klase ng tao.) Sumali sa iba’t ibang larangan ng palakasan at cultural activities 2 .) Magkaroon ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan 3.) Makautang 4. mula sa mga mag-aaral hanggang sa mga may asawa na.

5.) Maging malaya sa anumang klase ng pananakit.) 13.) Maging malaya sa prostitusyon. Ang “Magna Carta of Women” ay ginawa para maalis ang diskriminasyon laban sa mga kababaihan at makilala. magampanan at ipahayag ang karapatan ng kababaihan at fundamental freedoms. karahasan. at ang Anti-Prostitution Bill. emosyonal.) Magkaroon ng sweldo na naayon sa bigat ng kanyang trabaho 9. palitan at panatilihin ang kanyang nasyonalidad II.) Magkaroon ng magandang trabaho at benepisyo 8. at sexual 10.) 12. Ang “Reproductive Health Bill” ay nagsaad na ang reproductive health ay isang basic na karapatan at obligasyon ng pamahalaan na protektahan ito.) Makibahagi sa pangangalaga sa pamilya 7. Reproductive Health Bill. mental. Nakasaad sa “Anti-Prostitution Bill” na ang mga babae na ginamit sa prostitution ay hindi dapat tratuhin na parang isang criminal kundi dapat tratuhin bilang biktima ng sexual prostitusyon. pisikal.) Magfamily planning 6. Mga Batas para sa Kababaihan May mga Bill o batas rin na ipinatupad para sa mga kababaihan.) 11. Ito ay ang Magna Carta of Women Bill. 3 . marespeto. maprotektahan. at slavery Makaboto at humawak ng pwesto sa pamahalaan Irepresenta ang bansa sa ibang bansa Pumili.

IV. Pangkulturang Rebolusyon (“Gender gap”) Maraming nagsasabi na ang babae ay hindi mahina. Ito ay ang mga sumusunod: 1. B. dapat ang mga taong gumamit sa kanila ang ikulong at ang mga taong pinagkakitaan sila. Pangunahing Dahilan ng Hindi Pantay na Turing sa mga Kababaihan A. III. Pagkakaroon ng Gender Ideology/ Diskriminasyon 4 .Bilang biktima. Sikolohikal (“Ego-tripping”) Ang ilang mga kalalakihan ay nangangamba na isang insulto sa kanilang pagkalalaki kung magiging mas mataas ang posisyon ng ilang kababaihan sa kanila. Ang “Gender gap” ay tumutukoy sa “systemic difference” sa sosyal at ekonomikong posisyon ng mga kalalakihan at kababaihan. Mga Paglabag sa Karapatan ng Kababaihan Sa kasalukuyang panahon ay makikita natin ang iba’t ibang klase ng pang-aabuso sa mga kababihan. kundi ang mga lalaki ay lubha lamang malakas.

tulad ng pagsasaka. pag-aantala. 5 . Kaya ang mga babae ay madalas nahihirapan ng trabaho dahil sa mga ganitong kaisipan. dyaryo. billboard at mga kalendaryo at pinapapose ng nakahubad. Sila ay madalas na ginagamit sa mga magasin. mas malakas at mas kapakipakinabang. o pagbabanta ng pang-aalipin. Madalas ay pinagsasamantalahan o kaya naman ay sinasaktan.pagsisilbi bilang katulong. Pang-aabuso sa mga Babae sa Ibang Bansa Karamihan sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay mga babae. pandaraya. di-kusang pagtatrabahao. pagtatrabaho sa pabrika. pagtatrabaho sa restaurant. 4. Trafficking Ang trafficking ay ang pagrekluta. konstruksyon.Ang gender ideology ay ang pagiisip na ang lalaki ay mas mataas sa mga babae sa lahat ng aspeto. Marami ng pagkakataon na sila ay inaabuso na ng kanilang mga amo. Iniisip ng maraming tao na ang mga lalaki ay mas matalino. o pagtatanggap ng mga tao sa pamamagitan ng pagpipilit. o pagsasamantala sa isang di-kusang pagaasawa o pangkomersyong industriya. Prostitusyon / Sex Slavery Ngayon ang mga babae ay biktima ng prostitusyon o ang paggamit sa kanila bilang pangaliw. Sila ay nagtatrabaho bilang “Domestic Helper” o minsan naman ay “entertainer”. 3. 2. mas maabilidad. or pangkomersyong seksuwal na pagtatrabaho.

Ibig sabihin dumarami na ang nagiging sensitibo sa mga nangyayaring paglabag sa mga karapatan. V. Pag-aaral Tanong: Sa tingin mo nirerespeto pa rin ba ang mga karapatan ng babae ngayon? 18 Oo.18 Hindi. Pananakit ng Asawa Maging sa sariling tahanan ng mga babae ay inaabuso sila. Maraming mga babae ang binubogbog ng kanilang mga asawa.5.15 17 16 15 14 13 O0 Hindi Batay sa pangangalap. 6 . konti lang ang pagkakaiba ng mga taong naniniwala na nirerespeto pa ang karapatan ng mga kababaihan sa mga taong hindi sumasangayon. Ang mga babae naman ay nagtitiis dahil sa kanilang anak at pagmamahal sa asawa na hindi naman naibabalik sa kanya.

kasalanan rin ng mga babae kung bakit sila inaabuso.Sitwasyon: May magkasintahan.8 10 5 0 25 20 15 O o Hindi S uro ig Madalas. Marahil ito ay dala ng kahirapan at ito lamang ang alam nilang trabaho dahl siguro ay hindi sila nakapagaral. Sa panahon ngayon. Siguro ay mahal na mahal niya talaga ang lalaki o di naman kaya ay may iba siyang dahilan. Sa tingin mo tama lang ba ang ginagawa ni Sheree? Oo.4 Hindi. 7 . Maraming bagay ang nakakaapekto kung bakit dumarami ang mga babaeng inaabuso. Si Sheree at Jose at inaabuso ng Jose si Sheree ngunit hindi parin hinihiwalayan ni Sheree si Jose dahil mahal niya ito.25 Siguro. pinili ng babae na maging magkarelasyon parin sila kahit na sinasaktan na siya. marami ng mga babae ang biktima ng prostitusyon. Tulad sa sitwasyon.

Chapter IV. Konklusyon at Rekomendasyon Sa panahon ngayon. Nais rin naming na maunawaan sa lahat na dapat respetuhin natin ang karapatan ng iba para sila ay respetuhin ng kanilang kapwa. Pero meron parin naming mga tao na mababait at rumerespeto parin sa karapatan ng mga kababaihan. Hindi ito dapat babuyin o yurakan. Ang pamahalaan at mga “non-government units” ay dapat magkaroon ng mga seminars para ipaalam sa mga kababaihan ang kanilang karaptan. Nais namin na mamulat sila dito at maging ligtas sila sa pang-aabuso. Chapter V. Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan mapababae man tayo o lalaki. Kung gusto natin na respetuhin tayo ng kapwa natin ay respetuhin din natin an gating sarili at ang ating kapwa. Ang karapatan ng mga kababaihan ay dapat pangalagaan. hindi lahat ng tao ay nirerespeto parin ang karapatan ng mga kababaihan. 8 . Marami ng mga tao ang ginagamit ang mga kababaihan para kumita o para sa aliwin sila. Dumarami na ang mga taong nanakit ng mga babae. Huwag tayong matakot na ipaglababan ang ating ating karapatan. Ito ay may malaking epekto sa atin ngayon dahil hindi lahat ng tao ay alam ang kanyang karapatan. Significance of the Study Ang aming pag-aaral na ito ay tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Dapat rin ay dumami pa ang mga organisasyong tutulong sa mga kababaihan kapag may nangabuso sa kanila. Huwag tayo matakot na magsumbong sa mga kinauukulan kung may mga tao mang nangabuso sa atin para matigil na rin ang kanilang ginagawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful