Sintaksis

Ano ang Sintaksis?
Tumukoy sa estruktra ng mga pangungusap ng mga tuntuning nagsisilbing patnubay sa pagsasabi ng kawastuhan ng isang pangungusap.

MGA HALIMBAWA:
       Nanay! (panawag) Aray! (nagsasaad ng damdamin) Sulong! (utos) Magandang umaga po. (pormularyong panlipunan o pagbati) Opo. (panagot sa tanong) Umuulan (pandiwang palikas o penomenal) Maraming magagandang pook sa Baguio. (lipong may buong diwa)

Mga halimbawa:
 Masipag na estudyante si Lenneth.

 Mag –aral kayo ng mabuti ng inyong liksyon
 Pakikuha mo naman ako ng makakain.  Dumating na ba si Mr. Talegon?  Saklolo! Tulungan niyo kami!

Batay sa anyo, ang pangungusap ay maaaring uriing payak, tamabalan, hugnayan o langkapan.

 PAYAK - ang pangungusap kung ito ay nagpapahayag ng isang kaisipan lamang.

 TAMABALAN – ang pangungusap kung ito ay nagpapahayag ng dalawang magkaugnay na kaisipan.

 HUGNAYAN – pangungusap na nagpapahayag ng ng isang punong kaisipan at isang pantulong na kaisipan.

 LANGKAPAN – pangungusap na nagpapahayag ng isang punong kaisipan dalawa o higit pang katulong na kaisipan.

MGA HALIMBAWA:
 PAYAK Katakut-takot ang hirap na dinanas ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan.

TAMBALAN lakas.

Hindi nakatiis ang mga Pilipino at sila’y nagtipon ng

HUGNAYAN Magiting na ipinagtanggol ng mga gerilya ang kanilang baryo nang lumusob ang mga dayuhan.

LANGKAPAN Magiting na ipinagtanggol ng mga gerilya ang kaniang baryo nang lumusob ang mga dayuhan kaya’t nagsimula ang umaatikabong labanan.

 Samantala,PAKSA ang bahagi ng pangungusap na pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. Nasa paksa ang pokus ng sinasabi sa loob ng pangungusap. Sa dating gramatika, tinatawag itong SIMUNO. Ang PANAG-URI naman ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng kaalamano impormasyon tungkol sa paksa.

Mga Halimbawa:
A. Ako ay nanonood ng sine.
Pak Pan

B. Nanonood ng sine ako Pan Pak

C. Nanood ako ng sine. Pan Pak Pan

D. Sine ang pinanood ko.
Pan Pak

POKUS

KAGANAPAN
Ipinagdiwang ni Jubaile ang kanyang ikalabinsiyam na kaarawan.
Ako ay bibili ng bagong kompyuter. Sa UMak idinaos ang pambansang seminar ng PSLF. Nagluto si Amelia ng pansit para kay Jubaile. Binungkal ang lupa sa pamamagitan ng asarol. Nagtagumpay si JD dahil sa kanyang pagsisikap.

TAGAGANAP
LAYON GANAPAN TAGATANGAP KAGAMITAN SANHI

Kumain ng suman at manggang hinog ang bata.
Kinain ng bata ang suman at manggang hinog. Pinagtamnan ng gulay ang aming bakuran. Ibinili ko ng bagong aklat si Morales. Ipinampunas ko ng lababo ang puting basahan. Ipinagkasakit niya ang pagpapatuyo ng pawis sa likod. Pinagpasyalan namin ang Lungsod ng Davao.

DIREKSYON

Naglakbay kami papuntang Baguio.