4. Charles Darwin a.

Natural Selection or Selection of the Fittest Ayon kay Darwin, ang pagsisikap na mabuhay ang paliwanag sa ebolusyon. Sa bawat uri, naniniwala siya na may mga tao na ipinanganak na naiiba sa karamihan. Ang mga taong may mabuting paggamit sa kapaligiran ay nabubuhay at nakapagpaparami ng mga supling na katulad nila. Ayon sa kanya "Nagmula ang tao sa hindi gaanong mataas na organisadong anyo, at ang lahat ng mataas na anyo ng buhay ay nanggaling sa maliit na 'isdang' kapareho ng mga hayop." b. Teoryang Theistic Nakabatay ito sa teoryang ipinanukala ni Darwin at iba pang kasama. Naniniwala ang mga nagpanukala nito na nagmula rin ang tao sa iisang selula na sa pagdaan ng panahon, nagiging kumplikadong organismo dahil sa paraang MUTATION. Ipinanukala ng mga naniniwala rito na nilalang ng Diyos ang unang selula sa daigdig at mula sa proseso ng ebolusyon, sumulpot ang unang tao. Ebolusyon Ayon sa mga scientist, unang anyo ng buhay ay mga organismong binubuo ng iisang selyula, naging kompleks na halamang-tubig, at hayop-dagat. Teorya ng Ebolusyon 1. Origin of Species a. Theory of Use and Disuse b. Natural Selection c. Adaptation – magkakaugnay sa isang kadena ng ebolusyon ang lahat ng nabubuhay na organismo. Darwin ang teorya ng ebolusyon ay nakabatay sa limang susi obserbasyon at inferences inilabas mula sa mga ito.

1. Pagkakaiba-iba: May Pagkakaiba-iba sa bawat Populasyon. 2. Competition: organismo sa paligsahan para sa mga limitado ang mapagkukunan. 3. Anak: organismo gumawa ng higit pa kaysa sa mga anak ay maaaring manatili. 4. Genetika: organismo pumasa sa genetic katangian sa kanilang mga anak. 5. Natural Selection: Ang mga organismo na may Karamihan nakapagpapalusog katangian ay mas malamang na manatili at magparami. Bukod sa mga planeta, ang pinagmulan n gating mga ninuno ay isa pang katanungan na pilit na hinahanapan ng kasagutan ng mga siyentipiko sa loob ng maraming taon hanggang sa kasalukuyan. Isa sa nangungunang pangalan sa larangan ng pananaliksik tungkol sa pinanggalingan ng mga tao ay si Charles Darwin. Bago isulat ni Charles Darwin ang “Origin of the Species”, mayroon nang mga naunang siyentipiko na naglabas ng magkakatulad na teorya na ang tao ay hindi basta sumulpot sa daigdig na mukha ng tao. Siya’y unti-unting dumating sa kasalukuyan niyang kalagayan at itsura sa pagdaan ng mga taon. Sa kanyang pagkatig sa teorya ng ebolusyon, si Darwin ang unang nagbigay ng maraming ebidensyang matiyaga niyang tinipon na nagpatunay sa kanyang paniwala. Ganunpaman, hindi nagging madali ang buhay para sa kanya matapos lumaganap ang kanyang teorya. Marami sa mga taong nakabasa ng kaniyang aklat ang nahirapang tanggapin ang posibilidad na ang tao ay maaaring nagmula sa mga bakulaw. Sa Bibliya, matatagpuan ang kasaysayan nina Adan at Eva bilang mga unang tao sa mundo. Maraming makabagong tao ang naniniwala na ang kasaysayang ito ay isa lamang mito, na hindi dapat basahin sa paraang literal kundi nararapat na unawain bilang katibayan ng pagmamahal ng Diyos sa tao, na siya Niyang binigyan ng pinakamataas na luklukan sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Sa pagsisikap ng marami pang siyentipikong sumunod kay Darwin, nakapagtipon sila ng maraming ebidensya na nagpakita na ang tao ay maraming pinagdaanan bago nakarating sa kasalukuyan niyang kalagayan. Ilan sa mga ebidensyang ito ay ang mga hayto (fossil) o matatandang bungo, ngipin, kalansay, at bakas ng paa na hindi naman galing sa masasabing tunay na bakulaw o tunay na tao. Noong ika-19 daantaon, nagsimulang maging masigasig ang tao sa pagtuklas sa kanyang pinagmulan. May ilang kalansay ng mga unang tao, ipinintang mga hayop sa loob ng kuweba, mga kagamitang yari sa bato, kalansay ng mga hayop na natagpuan sa ilang lugar sa Europa. Maraming taon na ang nakaraan, ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, maraming nilalang ang mukhang bakulaw at lumalakad ng patayo. Dahil sa mukha silang unggoy, higit na mas malaki ang utak nila kaysa sa mga bakulaw. Mula sa mga hayto na nahukay sa iba’t-ibang lugar, napag alaman na ang mga unang nilikhang mapapagkamalang mga tao sa itsura ay nabuhay sa Aprika, maraming taon na ang nakalipas. Ang mag-anak na Leakey (Louis, Mary-asawa, Richard-anak) ang masipag na gumalugad sa mga lugar sa Aprika na inakala nilang tinirahan ng mga unang tao, at nagbunga ang kanilang pagsisiskap. Australopithecus (bakulaw na taga Timog) ito ang pangalang ibinigay ng mga siyentipiko sa mga uri ng unang tao. Ito ay may dalawang uri: Australopithecus robustus, higit na malaki, malamang puro gulay ang kinakain batay sa itsura ng kaniyang ngipin, patayo kung lumakad, ngunit hindi tuwid ang katawan, walang noo, walang mga gamit at nakatira sa kagubatan. Australopithecus africanus, maliit at payat, matutulis ang mga ngipin, malamang kumakain ng karne, hindi tuwid ang katawan sa paglalakad, may ginagamit ng kasangkapang yari sa bato at buto, may kaunting noo. Nahukay ang mga bakas at kalansay ng mga ito sa Tanzania at Ethiopia na nasa kontinente ng Aprika.Pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na sabay nabuhay ang Australopithecus robustus at ang Homo habilis, higit na bata ang dalawang ito sa africanus na hinihinalang mas naunang lumitaw at maaaring pinagmuan ng robustus at Homo habilis. Batay sa patuloy na pananaliksik ng mga siyentipiko, naniniwala sila na ang ninuno natin at ninuno ng mga bakulaw ay magkaiba at hindi iisa. Ayon sa kanila, ang tao ay nagmula sa mga nilalang na mukha ring tao at nakakalakad nang patayo.

Homo habilis, itinuturing na talagang ninuno ng mga tao. Batay sa mga nahukay na ebidensya sa Kenya, Aprika, ang Homo habili ay may higit na malaking utak kaysa sa Australopithecus. Ang Homo habilis ay gumagamit ng mga kasangkapang yari sa bato, namuhay bilang kasapi ng pangkat. May mataas na noo, kumakain ng
karne at gulay, nakatayo at tuwid sa paglalakad. Nakatira sa kapatagan noong nakakalbo ang ilang bahagi ng makapal na kagubatan at maraming naglipanang mga hayop na maaaring kumain sa kanya. Nagtayo ng tirahan kaysa tumira sa mga kuweba at puno.

sa abilidad kung kaya’t nandito pa tayo ay matagal na silang wala. Ang ebolusyon ay paniniwala na ang lahat ng bagay ay galing sa cell sa isang dahan-dahang proseso. Mula rito. Richard): nakatuklas sa mga labi sa Aprika Ang mga uri ng tao ayon kay Charles Darwin Australopithecus (bakulaw na Taga-timog): pangalang binigay sa uri ng unang tao       Isinasaad ng teorya ito na ang buhay sa daigdig ay nagmula sa simpleng selyula. unang nagbigay ng ebidensyang nagpatunay dito. Ang mga labing natagpuan sa Tsina ay tinawag na Taong Peking at ang nahukay sa Indonesia ay Taong Java. May ibang uri din ng tao ang unang lumitaw sa mundo.Sa pagunlad ng Homo habilis. kemikal. Maraming siyentista ang nahikayat sa pag-aaral ni Darwin kaya tinanggap ito bilang isang mhalgang teorya ukol sa pinagmulan ng tao. tulad ng siyentipikong si Carl Sagan. kumakain ng karne at gulay. Sa Homo rectus nagmulan ng Homo sapiens. ang tao'y di basta-bastang sumulpot kundi unti-unting dumating sa kasalukuyan niyang kalagayan at hitsura. maaaring malaki ang mga katawan at utak nila subalit nahigitan naman ng itinuturing na mga ninuno natin ang Homo habilis. nakatayo sa paglalakad. Ang Homo sapiens ang tao ngayon. Humanap ang mga siyentipiko ng ebidensiya upang mapatunayan ang teorya ni Darwin. may mga kasangkapang yari sa bato. may tinatawag naNeanderthal at mga Cro-Magnon. ang mga simpleng organismo ay nagbigay-daan sa pglitaw ng iba't ibng uri ng higit na maslimuot na organismo makaraan ang libo o milyong taon ng pagbabago o ebolusyon. Halimbawa.  . maraming tao ang di naniwala dito dahil labag daw ito sa istorya ni Adan at Eva. naging masigasig ang mga tao sa pagtuklas sa kanilang pinagmulan Leakey (Louis. Hindi naniniwala ang maraming antropologo na tayo ay nanggaling sa uri ng mga taong ito. iba-iba ang tirahan. mas matangkad kaysa sa atin. malapad at makapal ang kanilang mga bungo. ang iba't ibang anyo ng buhay (life-forms) ay nagbago at dumami sa iba't ibang kaparaanan sa paglipas ng panahon. kumakain ng karne at gulay. ang tAi at ang gorilya ay sinasabi ng mga siyentipiko na nagmula sa iisang ninuno. higit na malaki ang laman ng utak kaysa utak ng tao ngayon. malaki ang katawan. Mary. kung saan-saan nakatira. halos walang noo. mapanga. nakatayo at nakakalakad ng tuwid. Sa ibang salita. Ang hinala ng iba. mataas ang noo." Naging mabilis ang pagsikat ng teoryang ebolusyon dahil sa magandang pagkakabalangkas at kapani-paniwalang datos.  Unang lumabas ang paniniwla ukol sa ebolusyon sa librong isinulat ni Charles Darwin noong 1859 na may pamagat na "On the origin of species by Means of Natural Selection. nakarating ito hanggang sa Heidelberg (Alemanya). ito ay pinaniniwalaang nagbigay-daan sa pagdating ng Homo erectus. Ang mga Cro-Magnon man ay higit na malaking utak kaysa sa atin. metal. iba-iba ang kagamitan at gumagamit ng apoy.  Charles Darwin: Origin of the Species. sila ay nabuhay sa Gitnang Asya at Europa. Mula sa Aprika. Isa ngang inaatupang ng mga siyentista ang pagtuklas sa ninunong ito gayundin ang mga pgbabago nto hanggang sa maging modernong tao. elektronik at nukleyar. Beijing (China) at Java ( Indonesia) ayon sa mga labing natagpuan doon. Noong ika-19 dantaon.