.

Proseso at Antas ng Pakikinig C. Kahulugan at Kahalagahan B.Paksang Balangkas Apat na Makrong Kasanayan I. Paano Magiging Epektibong Tagapakinig . Mga Elementong Nakaiimpluwensya at mga Sagabal sa Pakikinig D. Pakikinig A. Mga Uri ng Tagapakinig E.

Mga Pangangailangan sa Mabisang Pagsasalita C. Kahalagahan B. Ang Takot sa Pagsasalita sa Harap ng Madla E. Propayl ng Epektibong Ispiker . Pagsasalita A. Mga Kasangkapan sa Pagsasalita D.Paksang Balangkas II.

Pagbasa A. Ang Pormulang SM3B sa Pagbasa .Kahalagahan at mga Hakbang B. Mga Uri ng Pagbasa C.Paksang Balangkas III. Kahulugan.

Proseso ng Pagsulat C. Kahulugan at Kalikasan B. Pagsulat A. Pagbabantas .Paksang Balangkas IV. Pagtatalata D.