.

Paksang Balangkas Apat na Makrong Kasanayan I. Mga Uri ng Tagapakinig E. Pakikinig A. Kahulugan at Kahalagahan B. Proseso at Antas ng Pakikinig C. Paano Magiging Epektibong Tagapakinig . Mga Elementong Nakaiimpluwensya at mga Sagabal sa Pakikinig D.

Propayl ng Epektibong Ispiker . Pagsasalita A.Paksang Balangkas II. Mga Pangangailangan sa Mabisang Pagsasalita C. Ang Takot sa Pagsasalita sa Harap ng Madla E. Mga Kasangkapan sa Pagsasalita D. Kahalagahan B.

Kahulugan. Mga Uri ng Pagbasa C.Kahalagahan at mga Hakbang B.Paksang Balangkas III. Pagbasa A. Ang Pormulang SM3B sa Pagbasa .

Pagsulat A. Kahulugan at Kalikasan B. Proseso ng Pagsulat C.Paksang Balangkas IV. Pagtatalata D. Pagbabantas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful