.

Paano Magiging Epektibong Tagapakinig . Mga Uri ng Tagapakinig E. Mga Elementong Nakaiimpluwensya at mga Sagabal sa Pakikinig D.Paksang Balangkas Apat na Makrong Kasanayan I. Kahulugan at Kahalagahan B. Pakikinig A. Proseso at Antas ng Pakikinig C.

Kahalagahan B. Pagsasalita A. Mga Pangangailangan sa Mabisang Pagsasalita C. Propayl ng Epektibong Ispiker . Ang Takot sa Pagsasalita sa Harap ng Madla E. Mga Kasangkapan sa Pagsasalita D.Paksang Balangkas II.

Ang Pormulang SM3B sa Pagbasa . Mga Uri ng Pagbasa C.Kahalagahan at mga Hakbang B. Kahulugan. Pagbasa A.Paksang Balangkas III.

Kahulugan at Kalikasan B.Paksang Balangkas IV. Proseso ng Pagsulat C. Pagsulat A. Pagbabantas . Pagtatalata D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful