.

Kahulugan at Kahalagahan B. Mga Uri ng Tagapakinig E. Pakikinig A. Paano Magiging Epektibong Tagapakinig .Paksang Balangkas Apat na Makrong Kasanayan I. Proseso at Antas ng Pakikinig C. Mga Elementong Nakaiimpluwensya at mga Sagabal sa Pakikinig D.

Kahalagahan B.Paksang Balangkas II. Mga Pangangailangan sa Mabisang Pagsasalita C. Propayl ng Epektibong Ispiker . Mga Kasangkapan sa Pagsasalita D. Pagsasalita A. Ang Takot sa Pagsasalita sa Harap ng Madla E.

Kahulugan. Ang Pormulang SM3B sa Pagbasa .Kahalagahan at mga Hakbang B. Pagbasa A. Mga Uri ng Pagbasa C.Paksang Balangkas III.

Pagsulat A. Pagbabantas .Paksang Balangkas IV. Pagtatalata D. Kahulugan at Kalikasan B. Proseso ng Pagsulat C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful