.

Paksang Balangkas Apat na Makrong Kasanayan I. Kahulugan at Kahalagahan B. Mga Uri ng Tagapakinig E. Pakikinig A. Mga Elementong Nakaiimpluwensya at mga Sagabal sa Pakikinig D. Proseso at Antas ng Pakikinig C. Paano Magiging Epektibong Tagapakinig .

Mga Kasangkapan sa Pagsasalita D. Mga Pangangailangan sa Mabisang Pagsasalita C.Paksang Balangkas II. Pagsasalita A. Kahalagahan B. Propayl ng Epektibong Ispiker . Ang Takot sa Pagsasalita sa Harap ng Madla E.

Mga Uri ng Pagbasa C. Ang Pormulang SM3B sa Pagbasa . Pagbasa A.Paksang Balangkas III.Kahalagahan at mga Hakbang B. Kahulugan.

Kahulugan at Kalikasan B. Proseso ng Pagsulat C. Pagsulat A. Pagtatalata D.Paksang Balangkas IV. Pagbabantas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful