KOMUNIKASYONG BERBAL

Angelo Punzalan Emman Diolata Russel Vilar Paul Sopena

Berbal  Isang anyo ng paghahatid ng mensahe sa pamamagi8tan ng mga salitang simbolo na kumakatawan sa mga idea at bagay-bagay .

ang kanyang “alertness” ay nababawasan .Ayon kay Gerald (1960)  Ang paggamit ng pandinig ay higit na mabisa kaysa biswal na pamamaraan sa paglikha ng temporal na diskriminasyon  Kapag ang tagatanggap ng mensahe ay abala sa ibang gawain o kondisyon.

Ayon kay Gerald (1960)  Kapag ang mga mensahe ay mahahalaga. mas madali iyong mauunawaan at matatandaan kapag napakinggan o nabasa  Kapag mahalaga ang pleksibiliti ng tansmisyon ng mensahe. mahalaga ang paggamit ng tinig . maikli o madali.

ang paggamit ng berbal na paraan ay napakabisa  Kapag ang resepsyong ng biswal ay hindi mabisa sa kadahilanang maiuugnay sa kondisyong pangkapaligiran.Ayon kay Gerald (1960)  Kapag nais nating maglahad ng impormasyong kaugnay ng isang tiyak na usapin o isyu . ang paggamit ng .

Pangkahulugan  Referent – tawag sa bagay o ideyang kinakatawan ng isang salita  Common Reference – tawag sa parehong kahulugang ibinibigay ng mga taong sangkot sa isang sitwasyong pang komunikasyon .

Pangkahulugan  Kontekstong Berbal – tawag sa kahulugan ng isang salita na makukuha batay sa 7ugnayan nito sa 8iba 0pang salita sa loob ng isang pahayag  Paraan ng Pagbigkas – maaari ring magbigay ng kahulugang konotatibo .

Sources:  Bernales. (2011) Komunikasyon sa Makabagong Panahon . Rolando A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful