Republic of the Philippines Department of Education Region III Division of Aurora District of San Luis

MAYOR CESARIO A. PIMENTEL NATIONAL HIGH SCHOOL
(formerly SAN LUIS NATIONAL HIGH SCHOOL) San Luis, Aurora

FOURTH PERIODICAL TEST ARALING PANLIPUNAN III Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap at piliin ang titik na sasagot sa mga katanungan sa ibaba. Para sa tanong 1-7 Sa loob ng kahon nakasulat ang pitong mga kontinente. Piliin ang tamang sagot na isinasaad ng bawat pangungusapsa ibaba na naglalarawan sa katangian ng bawat isa. a. Asia b. Europe c. Africa d. North America e. South America f. Antartica g. Australia & Oceania 1. Ito ang pangalawang pinakamalaking kontinente kung saan ang mga hangganan nito ay ang Dagat Mediterranean sa Hilaga; Karagatang Artic sa Timog; Timog Karagatang Atlantic sa Kanluran at karagatang Indian sa Silangan. 2. Nahahati ang kontinenteng ito sa Micronesia, Polynesia at Melanesia. 3. Nakasentro sa Polong Timog ang kontinenteng ito at natatakpan ng yelo ang halos kabuuan ng kontinente. 4. Sa kontinenteng ito ay nakalatag sa hilaga at timog ng ekwador na napapalibutan ng North America sa Hilaga; Timog Karagatang Atlantic sa Silangan; Karagatang Antartic sa Timog at Timog Karagatang Atlantic sa Kanluran. Dito rin sa kontinenteng ito matatagpuan ang sinaunang kabihasnang Aztecs, Inca at Maya. 5. Sa kontinenteng ito matatagpuan ang pinakamataas na bahagi ng daigdig ang Mt. Everest at ang pinakamababang bahagi ang Dead Sea. 6. Matatagpuan ang kontinenteng ito sa hilagang hating globo at Kabundukan ng Ural ang naghihiwalay dito sa Asya. 7. Ang kontinenteng ito ay binnubuo ng malaking bloke ng lupain kung saan nakakabit ang tangway ng Mexico at Central America. Sa dakong hilaga ng kontinenteng ito matatagpuan ang Canada. Para sa tanong 8-14 Tukuyin kung kaninong ambag ang mga nakatala sa ibaba. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. a. Sumerian b. Babylonian c. Assyrian d. Hebrews e. Phoenicians f. Egyptians 8. Monoteismo o pagsamba sa iisang Diyös 9. Silid — aklatan na may kasulatang gawa sa tabletang luwad 10. Kodigo ni Hammurabi — ang pinakamatandang nasusulat na batas sa kasaysayan 11. Ang alpabeto 12. Ziggurat na nagsilbing templong komunidad ng mga pari 13. Papyrus na siyang pinagmulan ng kasalukuyang ginagamit na papel Para sa Tanong 15-19 Nakapaloob sa kahon ang mga pandaigdig na paniniwala o pananaw. Piliin kung alin sa mga pangungusap sa ibaba ang naglalarawan sa bawat isa. a. Kristyanismo b. Hinduismo c. Budismo d. Confucianismo e. Legalismo f. Zoroastrianismo 14. Ang mga sinaunang Tsino ay pinamunuan ng mga dinastiya. Tinawag nila ito Dynastic Cycle dahilan sa pagpapalit-palit ng mga namumuno. Itinuturing nila na ang pamumuno ng kanilang emperador ay “Mandate of Heaven”. Ano ang kanilang paniwala sa sistemang ito? 15. Pinaniniwalaan sa pananaw na ito ang mga batas at tuntunin ng pamantayan ng kilos ng tao. Ito ang kauna-unahang pilosopiya na opisyal na ideolohiya ng Tsina. 16. Kailangan ng tao ang pagsisisi ng mga kasalanan, pagmamahal sa Diyos at kapwa at pagpapahalaga sa karunungan. 17. Isinasaad dito na ang pagpapanatili ng kapayapaan at maaayos na relasyon ang higit na mahalaga kaysa konsepto ng labis na pagpapaìral ng mga karapatang pantao. Dito naniniwala sila sa “Mandate of Heaven”

Para sa Tanong 26-30 Ang nasa loob ng kahon ay kilalang tauahn sa kasaysayan sa panahon ng Renaissance at Repormasyon. Napatunayan niya na hindi ang mundo ang sentro ng sansinukob kundi ang araw kung saan umiikot dito ang mga planeta. Francesco Petrarch b. Ang “95 Theses” na sinulat niya bilang pagtuligsa sa mga maling aral at gawain ng simbahang katolika ang naging pasimula ng Repormasyong Protestante. Nicolas Copernicus e. Piliin ang tamang paglalarawan sa ibaba at isulat ang titik ng tamang sagot. 34. persepsyon. Kapag nagkawatak-watak ang limang ito. isang koleksyon ng mga soneta ng pag-ibig na patungkol sa kanyang minamahal na Laura ang pinakamahalaga niyang nasulat. Isaac Newton f. 19. Martin Luther e. Isang urí ng pamamahala na walang kinikilalang hari. Isang imbentor at dakilang pintor kung saan ang kanyang mga nagawa o obra sa larangan ng sining tulad ng Mona Lisa at Last Supper ay lubhang kahanga-hanga. 33. Dahil sa kanyang paglalakbay napatunayan na ang mundo ay bilog. 29. Isang manlalayag na nakarating sa tinawag nilang “Bagong Daigdig”. Kilalanin ito ayon sa paglalarawan sa ibaba. Ang kanyang teorya tungkol sa grabitasyon ang siyang dahilan kung bakit patuloy na umiinog ang mga planeta at mga buntala sa kalawakan. paniniwala na muling isisilang ang tao ng paulit-ulit at paniniwala sa karma Para sa Tanong 20-25 Ang mga mababasa sa loob ng kahon ay mga nagawa o ambag ng mga sinaunang Griyego at Romano. . 28. Ito ang kauna-unahang nasusulat na batas ng sinaunang Roma. Demokrasya c. . Siya ang pangunahing tagapagbenta ng indulhensya ng simbahang katoliko 27. Siyentipiko. 18. Law of the 12 tables g. Para sa Tanong 31-35 Ang mga sumusunod ay ilan lang sa mga kilalang tauhan sa pananhon ng Rebolusyong Industriyal. Rio de Plata at Pilipinas. Pilosopiya b. Isang paraan ng pangangatwiran sa pamamagitan ng palitan ng tanong at sagot 23. 35. Inakala niyang narating niya ang India kung kaya tinawag niyang “Indian” ang mga katutubong nakita niya sa lupaing ito. at Panahon ng Eksplorasyon. Kabilang sa kanyang mga akda ang “Address to the Christian Nobility of the German Nation” at” The Babylonian Captivity of the Christian Church”. Niccolo Machaivelli d. Isang uri ng pamamahala kung saan may pagkakataon ang lahat ng tao na makibahagi sa pamahaaan 24. kalupitan at panlilinlang ng mga pinuno para magtamo ng kapangyarihan. Sa paniniwalang ito. Polis e. Nangangahulugang “Tutol Ako” isinisigaw ito ng mga sinaunang Romano kapag may tinututulan silang mga batas na hindi makakabuti sa kapakanan ng mga Plebeians 21. ang tao ay nakabilanggo sa isang katawan. Narating niya ang mga lupain ng Rio de Janeiro. a. Republika f. Veto d. 25. Loenardo da Vinci c. Tukuyin ang isinasaad ng bawat pangungusap sa ibaba ng kahon. Christoper Columbus b. Socradic Method o Dialectic 20. sariling kusa o predisposisyon at kamalayan. isipan at pang-unawa na may hangganan. Tinawag din siyang “Ama ng Humanismo” dahil sa pagtataguyod niya sa paniniwalang to. 30. John Tetzel 26. a. Isa siyang nilalang na binubuo ng limang katauhan o skandhas — pisikal na katawan.Pinaniníwalaan dito na ang tao ay walang permanenteng sarili o kaluluwa. Johannes Kepler 31. namamatay ang isang tao. Henry VIII f. pakiramdam. a. 22. Ang “Song Book”. Ang kanyang binagong bersyon rig Steam Engine na unang sinimulan nina Thomas Savery at Thomas Newcomen ang naging batayan ng lahat ng makinang pinaaandar sa pamamagitan ng steam at karbon. Ang “The Prince” ang dakila niyang akda kung saan ipinayo niya na dapat gumamit ng katusuhan. Pagmamahal sa karunungan ang ibig sabihin ng salitang ito na nagsilbing daan sa pagtamo ng katalinuhan ng isang tao. 32. James Watt d. Ferdinand Magellan c.

Petition of Rights d. a. Pax Romana 46. nahikayat siya ng ibang pananampalataya 45. Bakit nanguna ang Portugal at Espanya sa pagtuklas ng mga lupain sa ibayog dagat. Tumiwalag si Martin Luther sa kapangyarihan ng simbahang katoliko at pinangunahan ang repormasyon dahil . Russia 50. Ano ang ibig niyang sabihin? a. Bakit dapat pag-aralan ang heograpiya? Ang mga sumusunod ay mga dahilan MALIBAN sa a. a. kasaysayan 37. Pax Romana 44. a. Kultura c. Ang mga katagang Magna Carta. sa pagputol ng indulhensya o pagbili ng kapatawaran b. hinuhubog nito ang kultura ng tao c. a. a. Repomasyon b. Malalaki ang mga barko ngg mga Portuges kaysa sa mga Kastila 47. Naging sentro ng kalakalan ang mga daungan d. Germany d.Para sa Tanong 36-50 Basahin at unawain ang mga sumusunod na pangungusap. Nakaaway niya ang papa sa Roma c. Ang mga sinaunang kabihasnan ay nag-ugat sa malapit sa mga lambak ng ilog. Pax Romana 43. Papatayin niya ang kasalukuyang emperador ng roma d. Malulunod siya kapag pinilit niyang tumawid sa ilog 42. Kabuhayen d. Repormasyon b. Wala nang urungan ano man ang mangyari b. KalagayangPulitikaI 38. Ang mga sumusunod ay epekto ng kolonisasyon o pananakop ng mga Kanluranin MALIBAN sa .Topograpiya b. Naging tanyag ang ilang tao sa Europa tulad ni Magellan d. Renaissance d. d. pagboto d. anyong tubig at lupa at iba pa. Naging magkaibigan ang mga tao sa ibat-ibang bansa c. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel. a. a. Mapag-iisa ang Tsina b. Hangganan ito sa mga katabing bansa 40. republika c. Nag-asawa siya b. klima. Magsisilbing hadlang sa pananakop ng mga kaaway d. Ipinatayo ni Emperador Shi Huang Ti ang “Great Wall” a. Malapit ito sa dagat kaysa sa Espanya c. Heograpiya b. Ito ay tumutukoy sa Saligang Batas ng England na naglalaman ng mga karapatan ng mga mamamayan. Bill of Rights c. Mamamatay ang sinumang humadlang sa kanya c. France b. Bill of Rights at Petition of Rights ay mga naiwang ambag ng anong bansa sa Europa? a. a. Ang Katagang “The Die is Cast” ay binigkas ni Julius Caesar bago tumuwid sa ilog Rubicon. Magna Carta b. Ang mga sumusunod ay naging kahalagahan ng mga paglalayag at pagtuklas ng mga lupain MALIBAN sa . antropolohiya d. England c. pinayayabong nito ang kultura ng tao 39. Renaissance d. ito ang. Krusada c. Ang labanang naglalayong mabawi ang banal na lungsod na Israel sa kamay ng mga Muslim. Nakilala ang mga produktong Asyano sa Europa 48. 36. Lumaganap ang kulturang Kanluranin sa Asya 49. Ito ang dakilang ambag ng sinaunang Gresya sa larangan ng pulitika. a. Repormasyon b. Nawala sa kamay ng mga Italyano ang pamumuno sa kalakalan sa Mediterranean b. saligang batas 41. Tumutukoy ito sa muling pagbuhay at pagsigla sa mga kulturang Klasikal ng Europa. demokrasya b. a. Nagpatayon ng mga monarkiya ng mga paaralan para sa mga manlalayag b. Mapadali ang kanilang paglalakbay sa buong kaharian c. humuhubog sa kabihasnan b. Naging daan ito sa pagtuklas ng mga lupain b. Krusada c. Heograpiya c. Renaissance c. Mayaman ang mga Portuges kaysa sa mga Kastila. Krusada d. Naimbento ang mga kagamitan sa paglalayag c. Anong salik ang nagbigay-daan dito? a. Tumutukoy ito sa krisis pangrelihiyon kung saan nahati ang kapangyarihan ng simbahang katoliko. Parlamento . pinagkakakitaan ito ng mga bansa d. Tumutukoy ito sa pag-aaral sa katangiang pisikal ng mundo tulad ng anyong lupa.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.