P. 1
uri ng maikling kwento

uri ng maikling kwento

|Views: 1,440|Likes:
Published by Aubrey Paller

More info:

Published by: Aubrey Paller on Jul 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

Kwentong Pasalaysay

- ito’y nagsasalaysay ng mga napakapayak na paglalahad at hindi gaanong pinagtutuunan ang mga salik. Tanging makapagsalaysay lamang.

Ang Kalupi
ni Benjamin Pascual

Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barungbarong upang mamalengke. Nang dumating siya sa panggitnang pasilyo at umakmang hahakbang na papasok ay siyang paglabas na humahangos ng isang batang lalaki, na sa kanilang pagbabangga ay muntik, na niyang ikabuwal. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. "Ano ka ba?" bulyaw ni Aling Marta. "kaysikip na ng daraanan ay patakbo ka pa kung lumabas!" "Pasensya na kayo, Ale," sabi ng bata. Hawak nito ang isang maliit na bangos. -tig-bebente, sa loob-loob ni Aling Marta. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. "Hindi ko ho kayo sinasadya. Nag mamadali ho ako, e." "PASENSYA!" sabi ni Aling Marta. Agad siyang tumalikod at tuloy- tuloy na pumasok. . Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestido upang magbayad. Wala ang kanyang kalupi! Napansin ng kaharap ang kanyang anyo. "Bakit ho?" anito. "E. . .e, nawawala ho ang aking pitaka," "Ku, e magkano ho naman ang laman?" "E, sandaan at sampung piso ho." Mayamaya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. Sa labas, sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Maliksi siyang lumapit at binatak ang kanyang liig. "Nakita ring kita!" ang sabi niyang humihingal. "Ikaw ang dumukot ng pitaka ko, ano? Huwag kang magkakaila!" "Ano hong pitaka?" ang sabi, "Wala ho akong knukuha sa inyong pitaka" May luha nang nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang liig. Buhat sa likuran ng mga manonood ay lumapit ang isang pulis, na tanod. "Iho ano ang pangalan mo?" ang tanong niya sa bata. "Andres Reyes po." "Saan ka nakatira?" ang muling tanong ng pulis. Sa bahay ng Tiyang Ines ko sa Blumentritt, kapatid ng nanay ko rito sa Tundo. Inuutusan lang ho niya "kong bumili ng ulam, para mamayang tanghali." Naalala ni Aling Marta ang kanyang dalagang magtatapos, ang kanyang asawa na kaipala ay naiinip na sa pag hihintay. "Tinamaan ka ng lintik na bata ka!" Sabi niyang pinanginginigan ng laman. Angbisig nito ay halos napaabot ni Aling Marta sa kanyang balikat sa likod.

. . Sa isang sandali ay nagdilim sa kanya ang buong paligid." "Patay na ang dumukot ng kuwarta ninyo. Tanghali na sya ay umuwi." sabing pagatul-gatol na nilalabasan ng dugo sa ilong. "Patay na" Naisaloob ni Aling Marta sa kanyang Sarili.angat ng paningin. " Matabang na nagsabi ang pulis sa kanya. Nag balik sa gunita ni Aling Marta ang isang batang payat."Napahiyaw ang bata sa sakit. E naiwan mo" Kanina bago ka umalis ay kinuha ko iyon sa Bestido mo at kumuha ako ng pambili ng Tabacco." Hindi ko kinuha ang iyong pitaka!" Ilang pang sandali pa ay lumangayngay ang ulo nito at ng pulsuhan ng isang naroon ay marahan itong napailing. Hindi siya makapag. Pagdating ng pulis." Hindi magkantuntong sagot ni Aling Marta. Umikot ang kanyang paligid. Nanay? "E. "Ngunit Marta" ang sabi ng kanyang asawa. e. "Duguan ang katawan at natatakpan ng dyaryo. ang ulam na dapat na naiuwi nya sanay nai. "Maari na" sabi ng Pulis. Bahagya nang umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng isang humahagibis na sasakyan.uwi na. ayaw pa muling nag mulat ito ng paningin at ang mga mata ay ipinako sa maputlang muka ni Aling Marta. Saan ka kumuha ng ipangbili mo nyan?" Biglang-bigla anki'y kidlat na gumuhit sa karimlan. Nag ka tinginan ang mag-ama." Halos mabali ang kanyang siko at ang nais lamang niya ay makaalpas sa matigas na bisig ni Aling Marta. Sang ka kumuha ng pinamili mo nyan. "Maski kapkapan nyo ako. patungo sa ibayo ng maluwag na daan. e wala kayong makukuha sa akin. "Makaka alis na po ako?" Tanong ni Aling Marta. Naalala nya ang kanyang anak na ga-graduate. At tuluyang nawalan ng malay. Pero nakalimutan kong isauli. "Ang pitaka mo. Siya ay humanap ng malulusutan at nang makakita ay walang habas na tumakbo. Wala siyang makita kundi ang madidilim na anino ng mga mukang nakatunghay sa kanyang lupaypay at duguang katawan." .

at nagiging pamuno sa mga sandaling pag-aalanganin.buhay. Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan ng buhay." ngayo'y magsisimula tayo sa araling ito. Maya-maya pa'y nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. "Iniiyakan natin. sa aming sulok na iyong." ang sinabi niya nang hapong iyon. Ang Kwento ni Mabuti ni Genoveva Matute Hindi ko siya nakikita ngayon. . atbp.aming dalawa. "ang sulok na iyon na . Ang panukalang naghihiwalay sa amin ay natatanaw na nng bigla kong makaalala. Sa pagsasalita niya mula sa hapag. Mabuti nama't umabot tayo nsa bahaging to Mabuti Mabuti!" Hindi ako kailanman magtatapat sa kanya ng anuman kung di lamang nahuli niya akonginsangt lumuluha nang hapong iyon'y iniluha ng bata kong puso ang pambata ring suliranin. . pagtatanong. Ang ibig kong sabihin ay . saloobin. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo. kayo? Kayo nga pala? Ano ho iyong ipinunta niyo sa sulok na iyon na…iniiyakan ko?" Tumawa siya ng marahan at inulit ang mga salitang iyon." ang sasabihin niya. .pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. Walang sinumang nag-ukol sa kanya ng pansin. maghintay ng mga bakas ng ." Ibig kong tumakas sa kanya at huwag nang bumalik pa kailanman. "Mabuti't may tao pala rito.. iniiyakan natin. Sa isang paraangalirip. iyon ay nagging salaminan ng uri ng paniniwala sa buhay. naririnig kong muli ang mga yabag na palapit sa sulok na iyon ng silid-aklatan. "Siyanga pala. at sa kanyang buhay. . Sa bata kong isipan. sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag. Ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita.ang sentro ng kwento ay ang tauhan lamang. Iyon ang mga pumalit sa mga salitang hindi niya maalala kung minsan. Noo'y magtatakipsilim na at maliban sa pabugsobugsong hiyawan ng mga nagsisipanood sa pagsasanay ng mga manlalaro ng paaralan. sa walang pintang paaralang una kong kinakitaan ng sa kanya. sa pagngiti niyang mabagal at mahihiyain niyang mga ngiti sa amin. doon sa kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Lumabas kaming magkasabay sa paaralan. Tinanganan niya ang aking mga kamay at narinig ko na lamang ang tinig sa pagtatapat sa suliraning sa palagay ko noo'y siyang pinakamabigat. sumagot. . Ang sulok na iyon. "Mabuti. Ma'am. at bumubuhay ng isang uri ng karunungang sa kanya ko lamang natutuhan. At sapagkat natuklasan ko ang katotohanang iyon tungkol sa kanya. Saan man sa kagandahan. pananaw.Kwento ng tauhan . "Hindi ko alam na may tao rito"." Si Mabuti'y nagging isang bagong nilikha sa akin mula nang araw na iyon. sa tanawin. At habang tumataginting sa silid naming ang kanyang tinig sa pagtuturo'y hinuhulaan ko ang dahilan o mga dahilan ng pagtungo niya sa sulok na iyon ng silid-aklatan. Sa isang tagong sulok ng silid-aklatan. pagkikitang magbabalik sa gunita ng hapong iyon. Lahat ng kanyang kilos. walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. ay ibinilang kong kahihiyan at kababaan ang pagkikita pa naming muli sa hinaharap. sa paglingon ko sa pangyayaring iyo'y nagtataka ako kung paanong napigil niya ang paghalakhak sa gayong kamusmos na bagay. . Siya'y tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya'y nakatalikod. Mula sa pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga pananagutan sa paaralan.kailanman. Hinuhulaan ko kuing nagtutungo pa siya roon. "Tila may suliranin mabuti sana kung makakatulong ako.. . Nakinig siya sa akin." Hindi ako nakapangusap sa katapatang naulinig ko sa kanyang tinig.. at alam ko na ang pagmamalasakit niya'y tunay na matapat. galaw. . Nakababa ang kanyang paningin sa aking kandungan. ." wika niyang ikinukubli ang pag-aagam-agam sa narinig. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. ang buong paligid ay tahimik na. at ngayon. . nating dalawa. Naroon pa siya't nagtuturo ng mga kaalamang pang-aklat. Ngunit siya'y nakinig nang buong pagkaunawa. Doon niya ako natagpuan. ngunit ang suliranin. nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit." Nawala ang marahang halakhak sa kanyang tinig:"sanay'y masabi ko sa iyo. hindi ako makakilos sa sinabi niya pagkatapos. sa isang isipan o sa isang tunog kaya. sa paglkalim ng kunot sa noo niya sa kanyang pagkayamot. nagsimula akong magmasid. maging higit na mabuti sana sa iyo ang. Napatda ako na napaupong bigla sa katapat na luklukan.naparito ako upang umiyak din.

Matitiyak ko noong may isang bagau ngang mali siya sa buhay niya. At ibig ng guro naming maging manggagamot ang kanyang anak at isang mabuting manggagamot. ang pananalig niyang iyon ang nagpakita sa kanya ng kagandahan sa mga bagay na kiaraniwan na lamang sa amin ay walang kabuluhan. sa tuwina. sa sangkatauhan. magsimula sa ating aralin" Natiyak ko noon. At habang nakaupo ako sa aking luklukan. at ngayon. gaya ng pagkakatiyak ko ngayon na hindi akin ang pangungusap na iyon. habang unti-unting bumabalik ang dating kulay ng mukha niya. At naunawaan ko ang lahat. At hindi nagging akin ang pagtuklas na ito sa kariktan kundi pagkatapos lamang ng pangyayaring iyon sa silid-aklatan. ay namatay at naburol ng dalawang gabi at dalawang araw sa isang bahay na hindi siyang tirahan ni Mabuti at ng kanyang anak. Nasa bahaging iyon ang pagsasalita ng aming guro nang isang bata sa aking likuran ang bumulong: "Gaya ng kanyang ama!" Narinig n gaming guro ang sinabing iyon ng batang lalaki. Hindi siya bumabanggit ng anuman tungkol sa kanyang sarili sa buonmg panahon ng pag-aaral naming sa kanya. Ang anak niya'y anim na taong gulang na. mabuti gaya ng sasabihin nitong Fe-iyon lamang nakararanas ng mga lihim na kalkungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahn. At minsan pa. ang kanilang mga handog. Walang pag-aalinlangan ang lahat ng bagay at pangarap niyang maririkit ay nakapaligid sa batang iyon. Mabuti. ang nabubuong layunin niyon niyang baka siya ay hindi umabot sa matatayog na pangarap ng kanyang anak. . ito ang sumupil sa pagnanasa kong yaon. nadama kong siya at ako ay iisa. isa sa mga pinakamatibay na aking nakilala. Marahil. ilang araw lamang ang nakararaan buhat nang mabalitaan ko ang tungkol sa pagpanaw ng manggagamot na iyon. tanganan ang kanyang mga kamay gaya ng ginawa niya nang hapong iyon sa sulok ng silid-aklatan. Ngunit. may dalawang dipa lamang ang layo sa kanya. Nakasasaling ng damdamin. Bawat aralin naming sa panitikan ay nagging isang pagtighaw sa kauhawan naming sa kagandahan at ako'y humanga. sa lahat na. Sa hubad na katotohanan niyon at sa buong kalupitan niyon ay naunawaan ko ang lahat. Hindi rin siya bumabanggit sa amin kailanman tungkol sa ama ng batang iyon. kumirot ang pusoko sa pagnanasang lumapit sa kanya. ang mga kamag-aral kong nakikinig ng walang anumang malasakit sa kanyang sinasabing. ang mga kaibigan niyong mga bata rin. gaya ng kanyang ama. at hilinging magbukas ng dibdib sa akin. nang umagang iyon. Pagkatapos. Ngunit. "Oo. .kapaitan sa kanyang mga sinsabi. ay nalalaman ang tungkol sa kaarawan ng kanyang anak. makagagaan sa kanyang damdamin kung may mapagtatapatan siyang isang tao man lamang. Sa susunod na taon niya'y magsisimula na iyong mag-aral. may sinabi siyang hindi ko makakalimtan kailanman. ang bawat pagbanggit niyon ay nagkakaroon ng kahulugan sapagkat noon pa man ay nabubuo na sa akingt isipan ang isang hinala. Ngunit bumabanggit siya tungkol sa kanyang anak na babae. Mali siya nang ganoon na lamang. At siya'y nagsalita. pag-asa ang taglay niya sa aming silidaralan.. kasyahan.. Ngunit tumakas ang dugo sa kanyang mukha habang sumisilay ang isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Tiningnan niya ako ng buong tapang na pinipigil ang pagngionig ng mga labi at sinabi ang ganito: "Mabuti." habang tumatakas ang dugo sa kanyang mukha. Ngunit." ang wika niya. Ang kariktan ng katapangan. ang masasabi ko sa aking sarili pagkatapos na maipadama niya sa amin ang kagandahan ng buhay sa aming aralin. Maliban sa iilan sa aming pangkat. ang bagong kasuotan niyong may malaking lasong pula sa baywang. ang kariktan ng pagpapatuloy anuman ang kulay ng buhay. Sa kanyang magandang salaysay.nang paulit-ulit. Marahil. gaya ng kanyang ama. sa tangi niyang anak. Iyon ang una at huling pagbanggit sa aming klase ang tungkol sa ama ng batang may kaarawan. "Oo. dalawa sa mga kamag-aral naming ang nakababatid na siya'y hindi balo. At ngayon. At kami ay bahagi ng mga nilalang na sapagkat nakaranas ng mgan lihim na kalungkutan ay nakakilala ng mga lihim na kaligayahan.muli niyang ipinamalas sa amin ang mga natatagong kagandahan sa aralin naming sa Panitikan. Ang paglaki ng mga pangarap niyon. paulit-ulit niyang pagbanggit sa kanyang anak ay iisa lamang sa mga bagay na "pinagtitiisang" pakinggan sapagkat walang paraang maiwasan iyon. Isinalaysay niya sa amin ang katabilan niyon. Ang ama ng mbatang iyon marahil ay magiging isang manggagamot din balang araw. pananalig. Sa akin. Ang pananalig niya sa kalooban ng Maykapal. Pinuno nya ng maririkit na guni-guni an gaming isipan at ng mga tunog ang aming mga pandinig at natutuhan naming unti-unti ang kagandahan ng buhay. Wala iyon bdoon kanina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->