ARALI N 1 – SINING

I. Layunin: 1. Nakikilala ang iba’t – ibang pag-unawa sa linya 2. Nakalilikha ng isang dibuhong magpapakita ng iba’t-ibang katangian ng linya II. Paksa A. Ang Kaalaman at Pag – unawa sa Linya B. Pagsasanib/Integration 1. EKAWP – Pagiging mapanuri/Pagpapahalaga sa mga pandama 2. FILIPINO – Pagkilala at paggamit sa mga pang – uri o salitang nag – lalarawan 3. SCIENCE – Pagkilala sa wastong gamit ng pandama III. Sanggunian / Kagamitan: A. BEC Sining 4, A,1,1.1 at 1.2;p. 109 B. Siuning sa Araw – Araw 4, mga larawan ng ibat – ibang uri ng linya; lapis, ruler, malinis na papel IV. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain/Pagganyak Pagsasanib ng Science/EKAWP - Pagtukoy sa mga pandama ng tao at pagkilala sa gamit ng bawat isa - Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga ito B. Panlinang na Gawain 1. Ilahan at ipamasid ang sumusunod:

-

Ano ang tawag sa mga ito? Ano ang masasabi sa katangian ng bawat linya? (Pagsasanib ng Filipino) Gumamit ng pang – uri sa paglalarawan ng katangian ng bawat linya at isulat ang mga ito sa pisara hal.: Tuwid Makapal paalun - alon pasigsag

matigas . Linyang makapal __________________________ Manipis ________________________ 2.malabot 3. magpaguhit ng isang likhang sining na ginagamit ang ibat – ibang katangian ng linya tulad ng sumusunod: C. Pansining na Gawain: Sa malinis na papel. Linyang pasigsag _________________________ 4. Pangwakas na Gawain: Piliin ang may pinkamagandang likha at ipaskil sa paskilan. Linyang patayo ___________________________ Pahilis __________________________ 3. Linyang makitid ___________________________ Makapal __________________________ . Pagtataya: Iguhit ang sumusunod sa kwaderno: 1. IV. Paghahanap ng mga bagay sa loob ng silid – aralan na nagtataglay ng mga guhit o linyang: Mapalad/mataba Makitid .Mahaba atbp 2. Linyang paaun – alon _______________________ 5.

Sanggunian/Kagamitan: A. Naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya 2. MUSIKA – Pakikinig sa musika at pag – uuri ng mga tunog 3. BEC Sining 4. Magparinig ng isang tugtuging masigla. Balik-Aral Anu – ano ang mga katangiang taglay ng linya? 2.4.1. Panlinang na Gawain Pagsasanib ng Musika at PE 1. p. EKAWP – Pagiging mapag – unawa /malikhain 2.Aralin 2 – SINING I. Pagsasanib/Integration 1. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. pagkilos at pagsayaw. Sinign sa Araw – Araw 4. larawan ng iba’t ibang uri ng linya. III.3 – 1.)Ano ang masasabi sa tugtugin? Ano kayang uri ng linya ang kapag ginuhit ay mukhang masigla? Aling linya ang nababagay sa tugtuging narinig? . Pagganyak Bakit kaya nasasabing magkaugnay ang sining at musika? B. PE – Pagkilos ng katawan habang sumasayaw II. iba’t ibang tugtugin (tape/tape recorder) lapis at papel. Naipakikita ang kaalaman sa linya sa pamamagitan ng mga pagbibigay kahulugan sa musika. Pagbibigay – Kahulugan sa mga Linya B. 109 B. Layunin: 1. Paksa A. (a. IV.

Gawaing Pansining . Hingin ang opinion o paliwanag ng bawat isa kung paano ito naiuugnay sa tugtuging narinig.Pag – usapan/ipalarawan ang iginuhit ng bawat mag – aaral.(b) Pasayawin ang mga bata kasabay ng tugtuging masigla.Anong uri ng tugtugin ang narinig? Masigla ba. 2. Pangwakas na Gawain: Ipasagot/Ipaliwanag: Ano ang kaugnayan ng sining.malungkot o malumanay? Ipaliwanag ang kaugnayan ng sining sa musika at pagkilos. .Magpaguhit ng kahit na anong linyang maisip batay sa damdamin ng nakikinig. musika at pagkilos? Gamitin ang mga tanong: .Ipaliwanag kung paano naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya. Hal: tugtuging malungkot – (mga guhit na paalun – alon) C. . .Malikot at mabilis ba ang nagging galaw sa pagsayaw? .Iparinig ang isang malungkot o malumanay na tugtugin. .

PE – Paglalakad III. 109 B. Ipaliwanag kung ano ang di-likas na hugis.2 p. Napaghahaambing ang likas at di-likas na hugis 2. IV. Pagsasanib ng Math Ilahad ng larawan/tsart ng iba’t ibang hugis. Pagsasanib/Integration 1. mga larawan ng iba’t ibang hugis na nasa tsart. Mga bagay na organic sa paligid. EKAWP – Pagpapahalaga sa Kalikasan 2. Ang Mga Likas at Di-Likas na Mga Hugis B.1 at 2. Panimulang Gawain: . Sining 4. . Layunin: 1. Panlinang na Gawain: Paglalahad/Pagpapaliwanag Pagsasanib ng SCIENCE/EKAWP Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng “organic” Ilahad ang mga bagay sa paligid at pag-usapan ang mga hugis nito. SCIENCE – Pagkilala sa mg abagay na organic 3. BEC. Paksa A.Pagganit ng isang masiglang awitin Pagsanib ng PE Ibigay ang mga pamantayan sa paglalakad nang wasto.Aralin 3 – SINING I.2. B. Sinign sa Araw-Araw 4. Pamamaraan: A. Pag-usapan ang pagpapahalaga sa kalikasan. MATH – Pagkilala sa mga geometric figures/ibat-ibang hugis 4. Paghahambing sa likas at di-likas na mga hugis Alin-aling bagay ang nagtataglay ng likas na hugis? Alin naman ang may di-likas na hugis? Anu-ano ang mga katangian ng di-likas na hugis?Ng likas na hugis? .Lalakad sa paligid ng paaralan ang mga mag-aaral upang magmasid sa iba’t ibang hugis ng mga bagay. II. - - 1. Mamulot ng mga bagay naito na gagamitin sa aralin. Bigyasng – kahulugan ang likas na hugis. Nakalilikha ng kawili-wiling komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na hugis. Sanggunian/Kagmitan: A.

Pagtakda ng pamantayan c.Alin ang nakawiwili at kahanga-hangang tingnan? Sino sa palagay ninyo ang may likha ng mga bagay na may likas na hugis? 2. . malinis na papel.paggupit B. V. a. Paghahanda b.Pagsasabi ng tungkol sa nilikhang gawaing sining. C. Gawaing Pansining: Paggupit ng isang komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na mga hugis. Pagpaskil ng Gawain 2.ruler at lapis. Pangwakas na Gawain: 1. Takdang – Aralin: Magdala ng krayola.

. Ipaliwanag kung paano nabubuo ang mga ito.Ipakulay ang mga ito/Gamitin ang pangunahin. Pamamaraan: A. 2. 2. Panlinang na Gawain: 1. 110 B. 3. Pagbuo sa mga pangalawang kulay: Hal: Sa pamamagitan ng kraola (dilaw at pula) Anong kulay ang nabubuo nito? b. Panimulang Gawain/Pagganyak: Nakakita nab a kayo ng bahaghari? Anu-ano ang mga kulay na makikita rito? B. ruler. Sining Araw-Araw 4’ krayola.panmgalawa at pangatlong kulay sa “Color wheel”. “color wheel. Naipaliwanag kung paano nabubuo ang pangalawa at pangatlong kulay at nabubuo ang mga ito mula sa panmgunahing kulay.” IV. Pagbuo sa mga pangatlong kulay 4. lapis. Pagpapkilala sa mga bagay na may pangalawa at pangatlong kulay sa pamamagitan ng tsart/color wheel. Sanggunian/Kagamitan: A.Isa-isang ipatukoy ang mga kulay rito. Sining 4. Ang kaalaman sa mga kulay B. Gawaing Pansining: . . Layunin: 1. Science – Pagtatalakay sa kahalagahan ng mga prutas at gulay sa kalusugan III.3.Magpaguhit ng iba’t ibang prutas . BEC. II. Pagsasanib/Integration 1.3.Aralin 4 – SINING I.1-3. Pakitang gawa ng Guro: a. Natutukoy ang mga pangunahin.EKAWP – Pagpapahalaga sa kalusugan 2. malinis na papel. pangalawa at pangatlong kulay. 3. p. Paksa A. Pagpapakita ng mga bagay na may pangalwa at pangatlong kulay.

VI. Takdang –Aralin: 1. lapis at ruler. Pangwakas na Gawain: Pagsanib ng Science aat EKAWP Pag-usapan ang kahalagahan ng mga prutas at guly sa kalusugan. Talakayin ang mga sustansiyang taglay ng mga ito. Magdala ng water color. malinis na papel. Pagbibigay – Halaga: Piliin ang may pinakamagandang gawa at ipaskil sa paskilan.C. 2. Gumawa ng color wheel. . Paano napapanatili ang mabuting kalusugan? Bakit kailangang pangalagaan ang kalusugan? V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful