P. 1
Sining Lesson Plan

Sining Lesson Plan

3.0

|Views: 5,946|Likes:

More info:

Published by: Lene May Tingson Abao on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

ARALI N 1 – SINING

I. Layunin: 1. Nakikilala ang iba’t – ibang pag-unawa sa linya 2. Nakalilikha ng isang dibuhong magpapakita ng iba’t-ibang katangian ng linya II. Paksa A. Ang Kaalaman at Pag – unawa sa Linya B. Pagsasanib/Integration 1. EKAWP – Pagiging mapanuri/Pagpapahalaga sa mga pandama 2. FILIPINO – Pagkilala at paggamit sa mga pang – uri o salitang nag – lalarawan 3. SCIENCE – Pagkilala sa wastong gamit ng pandama III. Sanggunian / Kagamitan: A. BEC Sining 4, A,1,1.1 at 1.2;p. 109 B. Siuning sa Araw – Araw 4, mga larawan ng ibat – ibang uri ng linya; lapis, ruler, malinis na papel IV. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain/Pagganyak Pagsasanib ng Science/EKAWP - Pagtukoy sa mga pandama ng tao at pagkilala sa gamit ng bawat isa - Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga ito B. Panlinang na Gawain 1. Ilahan at ipamasid ang sumusunod:

-

Ano ang tawag sa mga ito? Ano ang masasabi sa katangian ng bawat linya? (Pagsasanib ng Filipino) Gumamit ng pang – uri sa paglalarawan ng katangian ng bawat linya at isulat ang mga ito sa pisara hal.: Tuwid Makapal paalun - alon pasigsag

Linyang makitid ___________________________ Makapal __________________________ . Linyang patayo ___________________________ Pahilis __________________________ 3. magpaguhit ng isang likhang sining na ginagamit ang ibat – ibang katangian ng linya tulad ng sumusunod: C.malabot 3.Mahaba atbp 2. Linyang makapal __________________________ Manipis ________________________ 2. Pansining na Gawain: Sa malinis na papel. Pangwakas na Gawain: Piliin ang may pinkamagandang likha at ipaskil sa paskilan. IV. Paghahanap ng mga bagay sa loob ng silid – aralan na nagtataglay ng mga guhit o linyang: Mapalad/mataba Makitid .matigas . Pagtataya: Iguhit ang sumusunod sa kwaderno: 1. Linyang paaun – alon _______________________ 5. Linyang pasigsag _________________________ 4.

Pagbibigay – Kahulugan sa mga Linya B.1. Sinign sa Araw – Araw 4. Panimulang Gawain 1. III. 109 B. Magparinig ng isang tugtuging masigla. BEC Sining 4. Naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya 2. larawan ng iba’t ibang uri ng linya. Sanggunian/Kagamitan: A. Naipakikita ang kaalaman sa linya sa pamamagitan ng mga pagbibigay kahulugan sa musika.)Ano ang masasabi sa tugtugin? Ano kayang uri ng linya ang kapag ginuhit ay mukhang masigla? Aling linya ang nababagay sa tugtuging narinig? . EKAWP – Pagiging mapag – unawa /malikhain 2.Aralin 2 – SINING I. Paksa A. Pagsasanib/Integration 1. p. (a.3 – 1. Layunin: 1. iba’t ibang tugtugin (tape/tape recorder) lapis at papel. IV. Balik-Aral Anu – ano ang mga katangiang taglay ng linya? 2. Pamamaraan: A. Pagganyak Bakit kaya nasasabing magkaugnay ang sining at musika? B.4. Panlinang na Gawain Pagsasanib ng Musika at PE 1. pagkilos at pagsayaw. PE – Pagkilos ng katawan habang sumasayaw II. MUSIKA – Pakikinig sa musika at pag – uuri ng mga tunog 3.

Ipaliwanag kung paano naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya. Hingin ang opinion o paliwanag ng bawat isa kung paano ito naiuugnay sa tugtuging narinig. . musika at pagkilos? Gamitin ang mga tanong: .(b) Pasayawin ang mga bata kasabay ng tugtuging masigla. Hal: tugtuging malungkot – (mga guhit na paalun – alon) C.Malikot at mabilis ba ang nagging galaw sa pagsayaw? . 2.Iparinig ang isang malungkot o malumanay na tugtugin. .malungkot o malumanay? Ipaliwanag ang kaugnayan ng sining sa musika at pagkilos.Anong uri ng tugtugin ang narinig? Masigla ba. Gawaing Pansining . Pangwakas na Gawain: Ipasagot/Ipaliwanag: Ano ang kaugnayan ng sining.Pag – usapan/ipalarawan ang iginuhit ng bawat mag – aaral.Magpaguhit ng kahit na anong linyang maisip batay sa damdamin ng nakikinig. . .

Pamamaraan: A. Paghahambing sa likas at di-likas na mga hugis Alin-aling bagay ang nagtataglay ng likas na hugis? Alin naman ang may di-likas na hugis? Anu-ano ang mga katangian ng di-likas na hugis?Ng likas na hugis? . IV. Pagsasanib/Integration 1. PE – Paglalakad III.Pagganit ng isang masiglang awitin Pagsanib ng PE Ibigay ang mga pamantayan sa paglalakad nang wasto. Paksa A. Nakalilikha ng kawili-wiling komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na hugis. mga larawan ng iba’t ibang hugis na nasa tsart. Ipaliwanag kung ano ang di-likas na hugis. Sanggunian/Kagmitan: A. Napaghahaambing ang likas at di-likas na hugis 2. Panlinang na Gawain: Paglalahad/Pagpapaliwanag Pagsasanib ng SCIENCE/EKAWP Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng “organic” Ilahad ang mga bagay sa paligid at pag-usapan ang mga hugis nito. Mga bagay na organic sa paligid. EKAWP – Pagpapahalaga sa Kalikasan 2. MATH – Pagkilala sa mga geometric figures/ibat-ibang hugis 4.Lalakad sa paligid ng paaralan ang mga mag-aaral upang magmasid sa iba’t ibang hugis ng mga bagay. Bigyasng – kahulugan ang likas na hugis. BEC. Sining 4. . 109 B. Sinign sa Araw-Araw 4. B.Aralin 3 – SINING I. SCIENCE – Pagkilala sa mg abagay na organic 3. Pag-usapan ang pagpapahalaga sa kalikasan. II. Mamulot ng mga bagay naito na gagamitin sa aralin. Panimulang Gawain: . Ang Mga Likas at Di-Likas na Mga Hugis B.2. Layunin: 1. Pagsasanib ng Math Ilahad ng larawan/tsart ng iba’t ibang hugis. - - 1.2 p.1 at 2.

V. a. C.paggupit B.ruler at lapis. Gawaing Pansining: Paggupit ng isang komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na mga hugis.Pagsasabi ng tungkol sa nilikhang gawaing sining. Pangwakas na Gawain: 1. Pagpaskil ng Gawain 2. .Alin ang nakawiwili at kahanga-hangang tingnan? Sino sa palagay ninyo ang may likha ng mga bagay na may likas na hugis? 2. Takdang – Aralin: Magdala ng krayola. Paghahanda b. Pagtakda ng pamantayan c. malinis na papel.

pangalawa at pangatlong kulay. Pagsasanib/Integration 1. II.EKAWP – Pagpapahalaga sa kalusugan 2.3. Pagbuo sa mga pangalawang kulay: Hal: Sa pamamagitan ng kraola (dilaw at pula) Anong kulay ang nabubuo nito? b. Panlinang na Gawain: 1.Magpaguhit ng iba’t ibang prutas .Aralin 4 – SINING I. 3. Sining Araw-Araw 4’ krayola.Isa-isang ipatukoy ang mga kulay rito. 110 B.1-3.Ipakulay ang mga ito/Gamitin ang pangunahin. Ipaliwanag kung paano nabubuo ang mga ito. Gawaing Pansining: . Pakitang gawa ng Guro: a. BEC. 2. 2. . p. 3. “color wheel. lapis. Sining 4. Science – Pagtatalakay sa kahalagahan ng mga prutas at gulay sa kalusugan III.” IV. Pagpapkilala sa mga bagay na may pangalawa at pangatlong kulay sa pamamagitan ng tsart/color wheel. Sanggunian/Kagamitan: A. malinis na papel. Layunin: 1. Ang kaalaman sa mga kulay B. Natutukoy ang mga pangunahin. Pamamaraan: A. Pagpapakita ng mga bagay na may pangalwa at pangatlong kulay. ruler.3. Panimulang Gawain/Pagganyak: Nakakita nab a kayo ng bahaghari? Anu-ano ang mga kulay na makikita rito? B. Pagbuo sa mga pangatlong kulay 4. Paksa A.panmgalawa at pangatlong kulay sa “Color wheel”. Naipaliwanag kung paano nabubuo ang pangalawa at pangatlong kulay at nabubuo ang mga ito mula sa panmgunahing kulay. .

VI. 2. Magdala ng water color. Takdang –Aralin: 1. Pagbibigay – Halaga: Piliin ang may pinakamagandang gawa at ipaskil sa paskilan.C. Gumawa ng color wheel. Talakayin ang mga sustansiyang taglay ng mga ito. lapis at ruler. Paano napapanatili ang mabuting kalusugan? Bakit kailangang pangalagaan ang kalusugan? V. malinis na papel. . Pangwakas na Gawain: Pagsanib ng Science aat EKAWP Pag-usapan ang kahalagahan ng mga prutas at guly sa kalusugan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->