ARALI N 1 – SINING

I. Layunin: 1. Nakikilala ang iba’t – ibang pag-unawa sa linya 2. Nakalilikha ng isang dibuhong magpapakita ng iba’t-ibang katangian ng linya II. Paksa A. Ang Kaalaman at Pag – unawa sa Linya B. Pagsasanib/Integration 1. EKAWP – Pagiging mapanuri/Pagpapahalaga sa mga pandama 2. FILIPINO – Pagkilala at paggamit sa mga pang – uri o salitang nag – lalarawan 3. SCIENCE – Pagkilala sa wastong gamit ng pandama III. Sanggunian / Kagamitan: A. BEC Sining 4, A,1,1.1 at 1.2;p. 109 B. Siuning sa Araw – Araw 4, mga larawan ng ibat – ibang uri ng linya; lapis, ruler, malinis na papel IV. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain/Pagganyak Pagsasanib ng Science/EKAWP - Pagtukoy sa mga pandama ng tao at pagkilala sa gamit ng bawat isa - Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga ito B. Panlinang na Gawain 1. Ilahan at ipamasid ang sumusunod:

-

Ano ang tawag sa mga ito? Ano ang masasabi sa katangian ng bawat linya? (Pagsasanib ng Filipino) Gumamit ng pang – uri sa paglalarawan ng katangian ng bawat linya at isulat ang mga ito sa pisara hal.: Tuwid Makapal paalun - alon pasigsag

Linyang patayo ___________________________ Pahilis __________________________ 3. Linyang pasigsag _________________________ 4. Pangwakas na Gawain: Piliin ang may pinkamagandang likha at ipaskil sa paskilan.Mahaba atbp 2. Linyang makitid ___________________________ Makapal __________________________ . Pansining na Gawain: Sa malinis na papel.malabot 3. magpaguhit ng isang likhang sining na ginagamit ang ibat – ibang katangian ng linya tulad ng sumusunod: C. Pagtataya: Iguhit ang sumusunod sa kwaderno: 1. Linyang paaun – alon _______________________ 5. Linyang makapal __________________________ Manipis ________________________ 2. Paghahanap ng mga bagay sa loob ng silid – aralan na nagtataglay ng mga guhit o linyang: Mapalad/mataba Makitid .matigas . IV.

p. Naipakikita ang kaalaman sa linya sa pamamagitan ng mga pagbibigay kahulugan sa musika. Pamamaraan: A. MUSIKA – Pakikinig sa musika at pag – uuri ng mga tunog 3. Pagsasanib/Integration 1.Aralin 2 – SINING I.4. Pagganyak Bakit kaya nasasabing magkaugnay ang sining at musika? B. Sinign sa Araw – Araw 4. (a. Sanggunian/Kagamitan: A. Panlinang na Gawain Pagsasanib ng Musika at PE 1. EKAWP – Pagiging mapag – unawa /malikhain 2. Magparinig ng isang tugtuging masigla. pagkilos at pagsayaw. Pagbibigay – Kahulugan sa mga Linya B.)Ano ang masasabi sa tugtugin? Ano kayang uri ng linya ang kapag ginuhit ay mukhang masigla? Aling linya ang nababagay sa tugtuging narinig? . Panimulang Gawain 1. PE – Pagkilos ng katawan habang sumasayaw II. IV. iba’t ibang tugtugin (tape/tape recorder) lapis at papel. 109 B. larawan ng iba’t ibang uri ng linya. Layunin: 1. Paksa A. Naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya 2. BEC Sining 4. III.1.3 – 1. Balik-Aral Anu – ano ang mga katangiang taglay ng linya? 2.

.(b) Pasayawin ang mga bata kasabay ng tugtuging masigla.malungkot o malumanay? Ipaliwanag ang kaugnayan ng sining sa musika at pagkilos.Magpaguhit ng kahit na anong linyang maisip batay sa damdamin ng nakikinig. Hal: tugtuging malungkot – (mga guhit na paalun – alon) C. Hingin ang opinion o paliwanag ng bawat isa kung paano ito naiuugnay sa tugtuging narinig. Gawaing Pansining . 2.Ipaliwanag kung paano naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya. Pangwakas na Gawain: Ipasagot/Ipaliwanag: Ano ang kaugnayan ng sining.Iparinig ang isang malungkot o malumanay na tugtugin. . musika at pagkilos? Gamitin ang mga tanong: .Pag – usapan/ipalarawan ang iginuhit ng bawat mag – aaral.Malikot at mabilis ba ang nagging galaw sa pagsayaw? . . .Anong uri ng tugtugin ang narinig? Masigla ba.

Panlinang na Gawain: Paglalahad/Pagpapaliwanag Pagsasanib ng SCIENCE/EKAWP Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng “organic” Ilahad ang mga bagay sa paligid at pag-usapan ang mga hugis nito. B.Pagganit ng isang masiglang awitin Pagsanib ng PE Ibigay ang mga pamantayan sa paglalakad nang wasto. Ipaliwanag kung ano ang di-likas na hugis. Bigyasng – kahulugan ang likas na hugis. PE – Paglalakad III. BEC.Lalakad sa paligid ng paaralan ang mga mag-aaral upang magmasid sa iba’t ibang hugis ng mga bagay. II. EKAWP – Pagpapahalaga sa Kalikasan 2. Pagsasanib/Integration 1. Ang Mga Likas at Di-Likas na Mga Hugis B. Paksa A. MATH – Pagkilala sa mga geometric figures/ibat-ibang hugis 4. Pagsasanib ng Math Ilahad ng larawan/tsart ng iba’t ibang hugis. - - 1. IV. Paghahambing sa likas at di-likas na mga hugis Alin-aling bagay ang nagtataglay ng likas na hugis? Alin naman ang may di-likas na hugis? Anu-ano ang mga katangian ng di-likas na hugis?Ng likas na hugis? . Napaghahaambing ang likas at di-likas na hugis 2.2 p. SCIENCE – Pagkilala sa mg abagay na organic 3. Nakalilikha ng kawili-wiling komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na hugis. Pamamaraan: A.1 at 2. Layunin: 1. Sinign sa Araw-Araw 4. mga larawan ng iba’t ibang hugis na nasa tsart. Pag-usapan ang pagpapahalaga sa kalikasan.2.Aralin 3 – SINING I. Mga bagay na organic sa paligid. . Panimulang Gawain: . Sanggunian/Kagmitan: A. 109 B. Sining 4. Mamulot ng mga bagay naito na gagamitin sa aralin.

Paghahanda b.paggupit B. Takdang – Aralin: Magdala ng krayola. Pangwakas na Gawain: 1.Alin ang nakawiwili at kahanga-hangang tingnan? Sino sa palagay ninyo ang may likha ng mga bagay na may likas na hugis? 2.ruler at lapis. Pagtakda ng pamantayan c. Pagpaskil ng Gawain 2. . malinis na papel.Pagsasabi ng tungkol sa nilikhang gawaing sining. Gawaing Pansining: Paggupit ng isang komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na mga hugis. a. V. C.

p. 3. Layunin: 1. Natutukoy ang mga pangunahin. lapis. Sining Araw-Araw 4’ krayola. “color wheel. Science – Pagtatalakay sa kahalagahan ng mga prutas at gulay sa kalusugan III. pangalawa at pangatlong kulay. 3. Gawaing Pansining: . Pagbuo sa mga pangatlong kulay 4. Pamamaraan: A. malinis na papel. Ang kaalaman sa mga kulay B. Paksa A. 2.Ipakulay ang mga ito/Gamitin ang pangunahin. Pagpapkilala sa mga bagay na may pangalawa at pangatlong kulay sa pamamagitan ng tsart/color wheel. 110 B.3. Sining 4. BEC.1-3. Ipaliwanag kung paano nabubuo ang mga ito.Magpaguhit ng iba’t ibang prutas . Naipaliwanag kung paano nabubuo ang pangalawa at pangatlong kulay at nabubuo ang mga ito mula sa panmgunahing kulay.panmgalawa at pangatlong kulay sa “Color wheel”. ruler. Sanggunian/Kagamitan: A.EKAWP – Pagpapahalaga sa kalusugan 2. .3. Pakitang gawa ng Guro: a. 2. Panimulang Gawain/Pagganyak: Nakakita nab a kayo ng bahaghari? Anu-ano ang mga kulay na makikita rito? B. Pagpapakita ng mga bagay na may pangalwa at pangatlong kulay. Pagbuo sa mga pangalawang kulay: Hal: Sa pamamagitan ng kraola (dilaw at pula) Anong kulay ang nabubuo nito? b.Isa-isang ipatukoy ang mga kulay rito. . Panlinang na Gawain: 1.” IV. Pagsasanib/Integration 1. II.Aralin 4 – SINING I.

C. . lapis at ruler. Magdala ng water color. 2. Pagbibigay – Halaga: Piliin ang may pinakamagandang gawa at ipaskil sa paskilan. Pangwakas na Gawain: Pagsanib ng Science aat EKAWP Pag-usapan ang kahalagahan ng mga prutas at guly sa kalusugan. Paano napapanatili ang mabuting kalusugan? Bakit kailangang pangalagaan ang kalusugan? V. Takdang –Aralin: 1. malinis na papel. Gumawa ng color wheel. VI. Talakayin ang mga sustansiyang taglay ng mga ito.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful