P. 1
Ang Paglilitis Ni Mang Serapio

Ang Paglilitis Ni Mang Serapio

|Views: 209|Likes:
Published by Jesselle Maminta

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jesselle Maminta on Aug 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Ang Paglilitis Ni Mang Serapio - Paul Dumol

Jul 19, '07 10:14 PM

Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) O, sige na.

Ikalawang Tagapagtanong: Sige. (Lalakad sila sa harap ng kanilang mesa) Dalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Narito ho kayo upang panoorin ang isang paglilitis, dahila‟y ang krimen ng isang pulubing huling- huli namin. Si Mang Serapiong pisat at surutin. (Tatakbo sila sa kanilang mesa.) Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito agad!

Hahalakhak, hihiyaw, at papalakpak ang mga Pulubi. Hihilahin ng dalawang bantay si Mang Serapio sa gitna ng silid at iiwan doon. Katahimikan.

Unang Tagapagtanong: Magandang gabi, ginoo. Serapio: Magandang gabi rin ho. (Sandaling titigil) Mga ginoo –

Dalawang Tagapagtanong: Silencio! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita habang kami‟y nagsasalita.

Ikalawang Tagapagtanong: Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa.

Unang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Patawarin ho ninyo siya. Talagang ganyan ho ang waLang kapangyarihang tulad niya: mangmang, at yan nga ang suliranin ng mga may kapangyarihang, tulad namin.

Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka nang matuwid! Unang Tagapagtanong: Ba‟t ka ba galaw nang galaw?

Serapio: Gusto ko lang malaman kung ano ang krimen ko. (Sandaling tigil)

Unang Tagapagtanong: Hindi mo ba alam?

Serapio: Hindi ho. Unang Tagapagtanong: A, problema mo na „yon. (Sa mga manonood) Pag-aaruga ng bata ang krimen niya. (Biglang titindig ang tatlong saksi)

Tatlong saksi: Pag-aaruga, pag-aaruga, pag-aaruga ng bata.

Unang tagapagtanong: (Sa mga manonood) Krimen sapagkat ang pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta.Samakatuwid nawawalan ng pera ang federacion. Nahuli siya ng tatlong kasapi nitong federacion. Narinig siyang nagsasalita sa anak niya at alam pa nila ang pangalan ng anak niya- Sol. Pormalidad na lamang itong paglilitis.

(Bubungisngis at tatawa ang mga pulubi) Ginoong Serapio. Ikalawang Tagapagtanong: Nakakain ka na ba? Serapio: Oho. mabuti ba‟ng tulog mo? Serapio: Oho. Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) Serapio. Ikalawang tagapagtanong: Pangalan! Serapio: Serapio. Unang tagapagtanong: Magaling! Handang-handa ka sa paglilitis mo. Siya‟y bubulagin. (Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis? Unang Tagapagtanong: Bueno! Ginoong Serapio.Hukom: Pormalidad na rin ho ang hatol ko. Ilang araw mo nag suot „yang kamisadentro mo? Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw ba‟y naghilamos na? Unang Tagapagtanong: Naligo? Ikalawang Tagapagtanong: Nagpunas man lang? Unang Tagapagtanong: (Sa bantay) Na-spray mo na ba siya? Hukom: (Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis! (Sa mga manonood) Sa siyam na taon sa federaciong ito bilang hukom. ho. Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? . sabihin mo sa amin.(Babatuhin si Serapio ng ikalawang tagapagtanong ng yeso o anumang maliit na bagay) Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka ng matuwid! Unang Tagapagtanong: Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. wala pa akong nakikilalang tagapagtanong na kasindaldal nitong dalawa. Unang tagapagtanong: Ang parusa niya ay nais panoorin nitong mga pulubi.

Ikalawang tagapagtanong: Classificacion. Unang Tagapagtanong: Ano. Serapio: Classificacion? Dalawang Tagapagtanong: CLASSIFICACION! Ikalawang tagapagtanong: Ano ang classificacion mo bilang pulubi? Namamakaawa o aliwan? . Ikalawang tagapagtanong: (Habang sumusulat sa kwaderno) Serapio lang. (Susulat ang Ikalawang Tagapagtanong sa kwaderno) Classificacion. Serapio lang. Unang Tagapagtanong: Ocupacion? Ikalawang tagapagtanong: Ocupacion? Serapio: Wala. hindi ho. Unang Tagapagtanong: Serapio Serapio? Serapio: A. Unang Tagapagtanong: Hindi ba isa kang pulubi? Serapio: Oho. Wala ho. Unang Tagapagtanong: Ocupacion mo „yon.Serapio: Ho? Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? Serapio: Ano ho? Dalawang Tagapagtanong: Serapio ano? Serapio: Serapio. wala kang ocupacion? Serapio: Wala ho.

o rondalla? Unang Tagapagtanong: Kasama ng sayaw o kundi nama‟y kanta nang madla‟y maaliw at bigyan ka ng kwarta? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring aliwan. dram. bingi. Unang Tagapagtanong: Mga tunay na pipi. Ikalawang Tagapagtanong: Walang guniguni ang nasa huling uri. Ikalawang Tagapagtanong: O kung hindi naman ika‟y isang palso. Dalawang Tagapagtanong: Pakunwaring bingi. ika‟y ipinaglihi sa isang palaka. Dalawang Tagapagtanong: Walang guniguni. pilay. madla‟y madaya man ikaw nama‟y yayaman. Unang Tagapagtanong: Maaari naman ding nagkukunwari ka. Ikalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. Dalawang Tagapagtanong: Talagang ganyan ang buhay ng nasa huling uri: ang uring karaniwan. bulag. o kahit na banda. ngunit isang palsong palsi[pikado. pipi. Unang Tagapagtanong: Alin ka sa apat? Nagmamakaawa o aliwan? Ikalawang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? (Sandaling tigil) .Unang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? Ikalawang tagapagtanong: Ikaw ba‟y nagrerenta? Unang Tagapagtanong: Ng sanggol o bata? Ikalawang Tagapagtanong: Upang akitin nga… Unang Tagapagtanong: Ang luha ng madla? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. „yan ang uring pakunwari. Ikalawang Tagapagtanong: O tumutugtog ka ban g silindro o gitara. bulag. Unang Tagapagtanong: Wala ring salapi. pilay.

(Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. (Susulat ang ikalawang tagapagtanong sa kwaderno) Unang Tagapagtanong: Ginoong Hukom.Serapio: Ang huli ho. may asawa ka na ba? Ikalawang Tagapagtanong: Isang kabiyak? Dalawang Tagapagtanong: Isang babaing bumahagi sa puso mo? (Sandaling tigil) Babaing nakasal sa harap ng altar. Ikalawang Tagapagtanong: May asawa ka ba noon? (Sandaling tigil) Serapio: Oo. Dalawang Tagapagtanong: Bueno. Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? Serapio: Wala ho. Dalawang Tagapagtanong: Ayan! . Ginoong Serapio. sagutin mo ang tanong. May asawa ka ba noon? (Katahimikan) Ginoong Serapio. Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? (Sandaling tigil) Serapio: Wala ho. (Biglang tindig ang tatlong saksi) Tatlong Saksi: (Sa mga manonood) Patibayan na ang krimen niya. di ka dapat mahiya. Patibayan na ang krimen niya. nakapagtataka „yang katahimikan mo. Ikalawang Tagapagtanong: Napakasimple. May asawa ka ba noon? Dalawang Tagapagtanong: Asawa na ngayo‟y nagsasaya sa bahay ng Diyos o bahay ng iba? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano? Malinaw na malinaw ang tanong ngayon. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Iibahin ko ang tanong. o iba pang lugar. Ikalawang Tagapagtanong: Sabihin mo ang totoo. Ginoong Serapio. ano ang gagawin namin ngayon? Hukom: Patibayan na ninyo ang krimen niya. sa opisina ng gatpuno.

Ikalawang Tagapagtanong: Wala kang sinasabi. Unang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Katahimikan) Dalawang Tagapagtanong: Payat na payat. tahimik ka na naman.Serapio: Ngunit siya‟y patay na. nagkaroon ka ba ng anak? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa kasal na yaon? Unang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pagsasama? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pag-aasawa? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Unang Tagapagtanong: Wala kang imik. Ikalawang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Lalapitan si Serapio ng Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Ba‟t ninyo tinatanong „yan? Unang Tagapagtanong: Aba! Pilosopo! Serapio: Ano ba ang krimen ko? Dalawang Tagapagtanong: (Tatakbo ang dalawang tagapagtanong sa likod ng mesa) Ginoong Serapio! Serapio: Patawarin ho ninyo ako ngunit - . tuyung-tuyo pa. Mga Pulubi: (Biglang titindig ang mga pulubi‟t papalakpak) Magagaling! Magagaling! Magagaling! (Yuyuko ang mga tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Unang Tagapagtanong: A. Dalawang Tagapagtanong: Pasidhi nang pasidhi ang aming pananabik. Walang alinlangang wala siyang modta. Hukom: (Pupukpukin ng Hukom ang podium niya ng dalawang beses) Magaling! (Sa mga manonood) Napakabilis ng aming mga paglilitis sapagkat lahat ng aming mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. wala. Basta‟t inamin mong may asawa ka na nga.

at laruan.Sol. (Sandaling tigil) Serapio: (Sa mga manonood) Yaon din ang pangalan ng namatay niyang ina.Sol. Wala ho. Malalaman mo rin. at ang hiyaw ng takot na naisilang na Sol. maitim ang mata. isang dalagang tahimik na may ngiting nagmumungkahi ng simoy at tubig ng batis. (Aakayin siya ng bantay sa kanyang upuan. Dalawang hiyaw ang tumaginting sa aming silid sa gabing yaon: ang aking hiyaw ng hapis ng pagkamatay ni Sol. lundag nang lundag kapag inuwian mo ng kendi. na naging larawan ng kanyang ina: maputi. Dalawang Tagapagtanong: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Unang Tagapagtanong: Ano „yang sinasabi mo? Serapio: Wala. . Ang aming unang anak at namatay pa.Unang Tagapagtanong: Wala ka bang utak? Ikalawang Tagapagtanong: Isip? Unang Tagapagtanong: Katiting na katalinuhan? Tandaan mo kung sino ka! Ikalawang Tagapagtanong: Isang pulubi. Paano ninyo nalaman? Unang Tagapagtanong: Marami kaming alam tungkol sa‟yo.) (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang pangalan ng anak mo ay Sol. Dalawang Tagapagtanong: Ayos! Unang Tagapagtanong: Ba‟t di mo kaagad inamin na may anak ka nga? Ikalawang Tagapagtanong: Umupo ka. matamis. Susulat ang Ikalawang tagapagtanong sa kwaderno. Sana‟y nakita ninyo siya. Dalawang Tagapagtanong: Kulisap! Unang Tagapagtanong: Sagutin mo ang tanong! Nagkaroon ka ba ng anak? (Sandaling tigil) Serapio: Oho. hindi ba? Serapio: Oho. At ang kanyang halakhak. Sol. Namatay ang kanyang ina nang siya‟y ipanganak.ang ina. Unang Tagapagtanong: Hamak.-. Consuelo. Unang Tagapagtanong: Huwag ka nang umarte-arte pa. madalas na nakangiti. Ang pagpanaw niya‟y pagsapit ng kalungkutan. ang kanyang halakhak.

(Ibibigay ng isang bantay sa Ikalawang Tagapagtanongang isang kahon) Ikalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Ito ho ang kahon ng mga instrumentong ginamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. Ikalawang Tagapagtanong: Nais pang talunin ang radio. pait. at di lang siya ang makikinabang. Serapio: Ha? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag. Inamin na niya na anak niya „yung “Sol” na „yun. Unang Tagapagtanong: Dalhin nga ninyo siya rito. Unang Tagapagtanong: Dadrama-drama ka pa riyan.Ikalawang Tagapagtanong: Basta‟t inamin mong may anak ka. at balarawna kukunin niya mula sa kahon) Humanitong federacion: ubod ng karunungan at pag-uunawa. (Habang nagtatalumpati siya. sapagkat sa katotohanan ay pagkawanggawa ang mga parusa. Sanay na itong guwardiya. tinidor. bambo. (Maglalapag siya ng bareta sa mesa) ipalagay nating bulag ang kriminal at nakikinabang dahil sa pagkabulag niya. hindi ba tataas ang kita niya kuing pilay rin siya. (maglalabas siya ng icepick) (Sa Unang Tagapagtanong): Ito ho ang icepick. Bulag na. AMdali lang. Halimbawa. Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Ano? Handa ka na ba? Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag. Serapio: Pagbulag? Ikalawang Tagapagtanong: Huwag kang matakot. (Hihilahin ng mga bantay si Serpio) . sapagkat ang kanyang abuloy sa federacion. Unang Tagapagtanong: Hindi ka matetetano. ‟Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa: ang pinarurusahan ay kapwa nakikinabang. maglalapg siya sa mesa ng martilyo. pilay pa. Unang Tagapagtanong: Alam niya kung anong parte ng mata ang tapat unang turukin. ang pagpipi o ang pagpilay kaya. O. Ikalawang Tagapagtanong: Sterilized itong icepick. (May mga papel na ibinigay ang Unang Tagapagtanong sa Hukom) Hukom: Ano? Tapos na ba ang paglilitis? (pPapalakpak nang dalawang beses ang Ikalawang Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Oho. Ang federacion din. malaking gunting.

Serapio: Ba‟t ninyo ako bubulagin? Unang Tagapagtanong: „Yan ang pamantayang parusa. (Bubuhatin si Serapio ng mga Bantay at ihihiga sa mesa. bubuksan ng Unang Tagapagtanong ang malaking aklat. ano ang nais mong malaman? Serapio: Ano ho ang krimen ko? Unang Tagpagtanong: Ang krimen mo! „Yun lang pala. (Mananahimik si Serapio) O.) Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Para sa krimen mo.) Hawakan mo ang kamay niya! Hawakan mo ang kamay niya! Ikalawang Tagapagtanong: Ang ulo niya! Hawakan n‟yo ang ulo niya! Serapio: Ano ba ang krimen ko? (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang ano? Ikalawang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Ang krimen ko. (titindig ang dalawang tagapagtanong sa plataporma. (Tatangayin ng Ikalawang Tagapagtanong ang mga instrumento ng parusa. Sisigaw at papalakpak ang mga pulubi. at hahanap ng pahinang mababasa ang dalawang Tagapagtanong) . Ikalawang Tagapagtanong: Di mo sinabi agad. Serapio: Krimen? Unang Tagapagtanong: Huwag kang gumalaw masyado. ang malaking aklat. ano ang krimen ko? Unang Tagapagtanong: Relaks lang. relaks. Hahawakan nila ang kanyang paa‟t kamay. (Pupulutin niya ang malaking aklat mula sa sahig) Unang Tagapagtanong: Sigaw ka lang nang sigaw diyan. Malalaglag ang mga ito sa sahig. at ang kwaderno. (Bibigkasin nang sabay-sabay ang mga sumusunod na talumpati) Serapio: Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Unang Tagapagtanong: Huwag mo kaming pagbibintangan.

(Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Pagsasala‟y sakit ng ating pagkatao. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Wala akong batang inaaruga. Serapio: Ngunit wala naman akong batang inaaruga. a. ang mundo‟y daigdig ng kirot at dahas. Serapio: Sinasabi ko ang katotohanan. Serapio: Wala akong niloloko. ang taunang kita‟y nawawalan ng pera. Unang Tagapagtanong: Huwag mong lokohin itong Hukuman. Hukom: Ang parusa sa pagbubulaan sa Hukuman ay pagpipi. Serapio: Hindi ako nagsisinungaling. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Kaaamin mo lang na may anak ka. huwag ka nang magsinungaling. Ikalawang Tagapagtanong: Magpabulag ka na nang makauwi na tayo nang maaga. . Krimen mo mang Serapio! Unang Tagapagtanong: At wika pa sa aming aklat: Dalawang Tagapagtanong: Bawal mag-aruga ng bata o asawa.Unang Tagapagtanong: Ang krimen ni Mang Serapio. Dalawang Tagapagtanong: Ang buhay ng tao‟y lansangan sa hirap. Pag-aaruga ang krimen ni Mang Serapio. Unang Tagapagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para sa isang bata.

araw. Ikalawang Tagapagtanong: Lalabas din ang katotohanan. Serapio: Nagsisinungaling sila! Wala akong batang inaruga. gabi. .Ikalawang Tagapagtanong: Narinig kita. Unang Tagapagtanong: Mga saksi sila sa krimen mo. Serapio: Patay na siya! Unang Tagapagtanong: Nagsalaysay ka sana ng kuwentong higit na kapani-paniwala kaysa riyan. Serapio: Totoo ang sinasabi ko! (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Totoo ba? May tatlong saksi kami ginoo. Unang Tagapagtanong: Titignan natin. si Sol. Pinipiga mo ang aming puso. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ha? Hukom: Patay na siya. Narinig ka naming lahat. Patay. Unang Tagapagtanong: Ang pangalan pa nga ay Sol. Ikalawang Tagapagtanong: Dalawang linggo silang nagbantay. Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw mismo ang nagsabi. Patay na siya. Sinagasaan ng dyip.tatlong saksi na nanubok sa‟yo. Ikalawang Tagapagtanong: Sinabi mo „yan! Sinabi mo! Unang Tagapagtanong: Hindi ba inaaruga mo siya? Serapio: Si Sol ay patay na. patay na? Serapio: Tatlong taon nang patay. Ikalawang Tagapagtanong: Walang alinlangang mahusay ka sa sining ng pagbobola. Unang Tagapagtanong: At itong anak mo‟y isang babae. Unang Tagapagtanong: Tunay na malungkot ang iyong kuwento.

Hukom: Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba. Titindig ang mga saksi sa plataporma. Unang Saksi: Mga tagapatnubay ng kabutihan nitong lipunan. Dalawang Tagapagtanong: Takot sa wari ko na matagpuan siya. nagsitago kami‟t narinig namin siya. at susulyap-sulyap sa kana‟t kaliwa. (Sandling tigil) (Sa Saksi): Ngayon. Sol. mga ginoo nitong marangal na federacion. Heto na. Bubulagin ka ngayon din! Serapio: „yan ba ang inyong katibayan? . (Lalakad ang tatlong saksi sa plataporma. sabihin ninyo sa amin ang inyong nakita kagabi.)Bawal ditto ang kumilos nang ganyan. ngunit kung ikaw ang sinungaling – (Sa mga Pulubi) Pumaritosa harap ang tatlong saksi. pauwing may dlan mamantikang supot sa kilikili niya. takot wari ko na matagpuan siya. kung mapapatunayan nila ang kanilang sakdal. Tatlong Saksi: Sinundan naming siya hanggang sa bahay niya. (Titindig ang tatlong saksi) Hukom: (Sa tatlong saksi) Kayo na naman? Unang Saksi: Oho. Tatlong Saksi: Nakita naming siya. Ikatlong Saksi: Manananggol lang ho kami ng kalinisan nitong federacion. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. Ikalawang Saksi: Talagang ganyan ho ang buhay. kanila ang lahat ng kasangkapan ni Ginoong Serapio at diyes porsyento ng kanyang kinikita. Dadaluhungin kaagad ni Serapio ang Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Buwaya! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) hawakan ninyo siya! (Hahawakan ng mga Bantay si Serapio at hihilahin sa sulok ng acting area sa gawing kaliwa ng lugar ng mga Pulubi. Dalawang tagapagtanong: Heto na. sila ang paparusahan. ayon ho sa batas ng aming federacion. Hukom: Kayo ba ang unang nagsumbong ng kanyang krimen? Unang Saksi: Oho. Igalang mo itong hukuman ginoo. pinagbibintangan kita ng krimen ng pag-aaruga ng bata. Sol. Hukom: (Sa mga manonood) Pues. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula.Unang Tagapagtanong: Kung sila ang nagsisinungaling. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio.

Serapio: Kulang pa „yang katibayan n‟yo. (Bibigkasin nang sabayang sumusunod na talumpati.Unang Tagapagtanong: Oo. ang aking „”buhay” na anak. “Heto na. dalhin n‟yo siya rito! Dudustain pa ninyo ang alaala niya. Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? . gabi-gabi. masaya na kami. mapipipi kayo! Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Narinig ka naming nagsalita sa anak mo! Serapio: Kung talagang buhay ang anak ko. Sol. Serapio: Ha! Ikalawang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling kayo mapipipi kayo. sa buong linggong nanubok kami. Serapio: Akala na ninyo ay nahuli na ninyo ako. Ikalawang Tagapagtanong: Kami‟y mga opisyal nitong Hukuman. Serapio: Nagsisinungaling sila! Nagsisinungaling sila nang maging kanila lahat ang mga kasangkapan ko! Ikalawang Tagapagtanong: Ngunit nakita ba ninyo ang anak niya? Unang Saksi: Hindi.) At kaya namin alam na alam ang mga sinabi niya ay sapagkat - Serapio: Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio! Unang Saksi: Sapagkat gabi-gabi sa isang takdang oras au naririnig namin siyang paulit-ulit na nagsasabing. ano? Akala ninyo! (Sa tatlong saksi) May isa ba sa inyong nakakita sa “buhay” na anak ko? Wala! Ikalawang Tagapagtanong: Wala bas a inyong nakakita sa anak niya? Unang saksi: Narinig naman naming siyang nagsalita sa anak niya. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. Ikalawang Tagapagtanong: At ano ang kakulangan? Serapio: Si Sol.” at inuulit niya ito gabi-gabi. Lalapitan at kakausapin si Serapio isa-isa ang mga manonood. Mga tanga ang espiya ninyo! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita nang ganyan sa harap namin.

Unang Tagapagtanong: Kami‟y nagpadala na.) (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Saan ninyo ito nakita? Unang Pilay: Sa barung-barong niya. Ikalawang Pilay: Itong baul ho. Unang Tagapagtanong: Sa barung-barong niya.Unang Tagapagtanong: Husto na „yan. ginoo! Serapio: Dalhin n‟yo rito ang anak ko. ginoo. . ng dalawang kasapi nitong federacion sa iyong barung-barong upang agawin ang anak mo sa karaniwang oras ng pag-uwi mo. Wala ho. Unang Tagapagtanong: Anong wala? Hindi ba kayo pumunta sa bahay niya? Unang Pilay: Oho. Ikalawang Pilay: Sa isang sulok. Unang Pilay: Kundi isang baul. Unang Tagapagtanong: Hindi ninyo nahuli ang anak? Unang Pilay: Wala hong bata roon.(Hahampasin ang dalawang Pilay ng kanyang basto. Ikalawang Pilay: Wala ho kaming nakita. Unang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling ka. (Sa mga bantay) Nasaan sila? (Titindig ang dalawang Pilay) Unang Tagapagtanong: O ano? Nasaan ang bata? Unang Pilay: Wala. Nakabalik na sila. Susukot ang mga Pilay) Unang Pilay: Hindi ho. kung buhay pa siya! At bulagin n‟yo ako. o. Unang Pilay: Nakatago sa ilalim ng mga lumang sako. (Kakaladkarin nila ang baul sa hilagang gilid ng acting area. ho. kanina pa.

Unang Tagapagtanong: Ba‟t mo tinatago Ginoong Serapio? Serapio: Wala. Unang Tagapagtanong: Nakakandado. Serapio: Wala „yang laman. Ikalawang Pilay: Nakakandado ho. Ikaw ang nagkandado nitong baul. Ginoong Serapio. Unang Tagapagtanong: At bakit nakakandado? Serapio: nakakandado na „yan nang nakita ko. Nabuksan mo na itong baul. Ginoong Serapio. Wala ni isang bakas ng kalawang. hindi mo daramdamin ang pagbukas naming rito. (Sandaling tigil) Buksan ninyo ang baul. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio.Unang Tagapagtanong: Lumang sako. Unang Tagapagtanong: Bakit mo alam. Serapio: Hindi! Unang Tagapagtanong: Hala! Buksan mo! (Talong hampas ng martilyo) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Bakit. (Dalawang hampas ng martilyo) Serapio: Hindi! Huwag. pinagpapawisan ka. (Pupukpukin ng Pilay ng martilyo nang dalawang beses ang kandado ng baul) Serapio: Wala „yang laman! Wala „yang laman! Isang lumang baul na nakita ko lang sa basurahan. At hindi n‟yo pa ito nabubuksan? Unang Pilay: Hindi pa ho. Unang Tagapagtanong: Nagsisinungaling ka. Ginoong Serapio? . (Sa Pilay) Buksan ang baul. Ginoong Serapio? Nagsinungaling ka kanina. Bagung-bago ang kandado. Serapio: Nakakandado na „yan nang nakita ko! Unang Tagapagtanong: Kung ganoon. Ginagamit ko sa bahay bilang upuan.

(Apat na hampas ng martilyo) Serapio: Hindi n‟yo dapat pakialaman ‟yan! Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? Unang Tagapagtanong: Sasabihin ko sa‟yo kung ano ang malalahad pagbukas namin nito! Katibayan ng krimen mo! Serapio: Wala kayong matutuklasan diyan. ano? E. Ituloy ang pagbukas. akin „yang baul! Unang Tagapagtanong: E. (Uulitin niya ang linyang ito habangnagsasalita ang unamg Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ano ang tinatago mo riyan? Ang mga damit ng anak mo? Ang mga laruan niya? Ituloy ang pagbukas! (Patuloy ang mga hampas ng martilyo habang nagsasalita ang Unang Tagapatanong at si Serapio) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Wala kang kapangyarihan sa Hukuman ito.Serapio: Akin „yang baul. Unang Tagapagtanong: Bakit? May itinatago ka ba sa amin? Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan. Unang Tagapagtanong: Inamin mo rin. ibubunyag ko ang inyong sadyang pagpapabaya sa mga matatandang kasapi! Ibubunyag koitong federacion sa pulis! (Katahimikan) . ginoo! Serapio: Ngunit. Unang Tagapagtanong: titignan natin. Serapio: Huwag ninyong buksan „yan. ano? Serapio: Huwag ninyong buksan „yan! Unang Tagapagtanong: Pigilin mo kami! Pigilin mo kami! Serapio: Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) Hawakan ninyo siya! Serapio: Ibubunyag ko kayo sa pulis! (Hihinto ang pagmamartilyo) Ibubunyag ko kayo sa pulis! Ibubunyag ko kayo at ang inyong kalupitan! Ibubunyag ko ang inyong pandaraya sa madla! Ibubunyag ko ang inyong pagmamalupit sa aming lahat.

(Hihina ang tawanan ng mga Pulubi. Huwag na ninyong buksan.) Serapio: Sol! Sol! Anak. Ang langit. Ang sinag. Titigan ng buong korte si Serapio. Sol. at bukas makalawa. Ang bituin. Malungkot nga ang buhay sa federaciong ito.) (Sisilip ang dalawang Tagapagtanong sa baul. nabubulok na balat. Sol ko. kung tangkain kong sabihin sa inyo kung bakit. hindi naman ninyo mauunawaan. Ang hangin. Hangin.Hukom: (Hahampasin ng Hukom ang kanyang podium) Walang makakatulong sa‟yo. Ang bituin. nabubulok na buto.) Diwa. Anak. kahit sino man sa mundong ito. Buhay. Anak. Buksan ang baul! (Patuloy na naman ang pagmamartilyo habang nagsasalita si Serapio. Sol.) Unang Tagapagtanong: (Matinis) Tatay ka ng trapo? (Tatawa ng malakas ang mga Pulubi. Ang hangin. Pagtatawanan lamang ninyo ako. Dapat lunurin ng tanawin ang mga linya ni Serapio. Ang buwan. Diwa.) Ni ang pulis. Sol na anak ni Sol. . walang papansin sa‟yo. Anak. at kung di pa rin ninyo susundin ang batas na ito. Kamatayan lamang ang makapaliligtas sa‟yo kapag sumali ka sa federciong ito. Lumupagi si Serapio. ngunit kasapi na kayo hanggang kamatayan. Kristal at diwa. at kung kayo‟y nakakalakad. Dapat lunurin ng mga hampas ng martilyo ang karamihan ng mga salita ng talumpati ni Serapio). Balewala. Itataas ng unang tagapagtanong ang isang manika.) Serapio: Bitiwan mo siya. (sandaling tigil) Hindi naman ninyo mauunawaan.) Larawan ni Consuelo. Sol. Sol. Hindi naman ninyo mauunawaan. Ginoong Serpio. Sol. matatagpuan ang iyomg maagang katawan sa mga itim na bulaklak ng Pasig. Kristal at buhay. ang bawat kilos mo‟y mabibigo.) Ang araw. (sa mga pulubi) Tandaan ninyo „yan! May kuwarenta pesos kayong dapat ibigay sa federacion araw-araw. nabubulok na laman. (Mapapansin ng Unang Tagapagtanong ang mga mukha ng mga Pulubi. Unang Tagpagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para rito? Serapio: Pabayaan mo ako! Huwag mo akong pakialaman! Unang Tagpagtanong: Isang pamahid sa tae ng kabayo! (Matinis na tawanan muli. Buhay. Ang anak ko ay buhay at ang kagandahan ng araw. Buhay. Anak ko. puputulin namin ang inyong mga dila. pipitasin namin ang inyong mga mata. Dumaing ka pa. Kung tangkain kong magpaliwanag. Sol. Ang mga hiyaw mo‟y di maririnig. Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan. Titindig ang ilang Pulubi. ang bawat daliri ninyo‟y isa-isang tatanggalin. Anak. wala! (Kakaladkarin si Serapio ng mga Bantay sa patimog-silangang sulok ng acting area. nabubulok na ugat. Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol!(Aagawin ng unang tagapagtanong ang manika. kung kayo‟y nakakakita. (Tahimik ang buong korte.) Unang Tagapagtanong: Manika? (tatakbo si Serapio at aagawin at hahagkan ang manika) Serapio: Sol! Sol! Unang Tagapagtanong: Si Sol! (magtatawanan ang mga pulubi) (Patuloy ang tawanan ng mga pulubi habang nagsasalita si Serapio. kung kayo‟y nakakapagsalita. Matinis ang tawanan nila. ang pahayagan.) Serapio: Ang anak ko ay maganda! At buhay. Ang langit. Ang buwan. Imahen. Bitiwan mo siya. Anong masasabi ko sa inyo? (Sandaling tigil) Nabubulok na kamay. babasagin naming ang inyong mga buto. (Masisira ang kandado. Ang langit. Balewala sa inyo ang laman niyan. At ibibigay niyo ang perang iyan sa amin. Katahimikan. Ang bituin. Diwa. At kapag hindi.

Wala siyang imik. Aakapin ni Serapio ang manika. Duguan din ang mga kamay ng ilang mga Pulubi.) Serapio: Bitiwan mo siya! (Tatakbo ang TAGAPAGTANONG sa kanyang mesa‟t ihahagis ang manika sa mga Pulubi. Papalibutan nila si Serapio kasama ng mga tagapagtanong. Hahabulin naman ni Serapio ang manika. Biglang tatahimik ang mga Pulubi‟t lalayo kay Serapio. Mahihipo ni Serapio ang manika. sisigaw ang Unang Tagapagtanong. gayundin ang kanilang mga damit. Walang-imik ang mga Pulubi‟t si Serapio. Biglang lalabas ang mga Pulubi maliban sa tatlo. Mararapa siya‟t gagapang. Biglang maririnig ng mga manonood ang hiyaw ng binulag na Serapio. ngunit bago mapulot ni Serapio ang manika.Duguan ang kanyang mukha. Lalabas ang mga Pulubi. Uulitin itong laro ng Hipo-Sipa. ngunit bago niya makuha ito. sisipain ng isang pulubi ang manika sa Pulubing nasa likod ni Serapio. Biglang titigil ang mga Pulubi‟t Tagapagtanong. Susuray-suray na lalakad si Serapio.Unang Tagpagtanong: Kapok! (Hahagutin niya ang manika.) Unang Tagapagtanong: Kunin mo siya! (Sisigaw ang mga Pulubi‟t sasaluhin ang manika sa iba‟t ibang sulok ng silid habang nagsisigaw at nagsisitawiran.) Bulagin natin siya! Bulagin! (Uulitin ng mga Pulubi ang sigaw…Kakaladkarin nila si Serapio sa plataporma. Biglang lulundag si Serapio sa Tagapagtanong. Aapuhapin niya ang manika.) Prev: Meet the Cast and Crew of WANTED:BEDSPACER . katahimikan. Mahahagis ang manika sa sahig. Lahat sila‟y nagsisigaw at nagtatawanan. Babangon si Serapio.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->