SECOND QUARTER-GAWAING PANTAHANAN

Mga salik sa pagbabalak ng pagkain ng mag anak

MGA SALIK SA PAGBABALAK NG PAGKAIN NG MAG ANAK .

KAHULUGAN NG MGA SALITA Salik Kaugalian Pagdiriwang Bisita .

KAHULUGAN NG MGA SALITA Salik . kinaugalian Pagdiriwang .paghahanda sa mga okasyon Bisita – panauhin .Mahalagang sangkap o elemento Kaugalian – gawi. pag-uugali.

paniniwala at pananampalataya ng mag-anak  Huwaran ng pagkain o meal pattern .MGA SALIK SA PAGBABALAK NG PAGKAIN  Badyet  Pangangailangan ng katawan(gulang. kasarian at uri ng gawain)  Panahong iuukol sa paghahanda  Kakayanan ng maghahanda ng pagkain  Kaugalian. kalusugan.

Bakit kailangang malaman ang mga salik na ito? Ano ang magyayari kung walang kaalaman tungkol sa salik sa pagbabalak ng pagkain? .

.Ang pagbabalak ng pagkain ay nangangailangan ng masusing pag-aaral upang matugunan ang pangangailangan ng bawat kasapi ng mag-anak. Ang ikatatagumpay ng isang okasyon ay nakasalalay sa maingat ng pagbabalak. paghahanda at pagdudulot ng pagkain na pinagtutulungangn gawin ng mag-anak.

.

NATUTUKOY ANG MGA HALAMANG MAAARING GAWING SANGKAP SA PAGLULUTO .

sibuyas Onions are a good source of fiber and vitamin C and might inhibit tumor growth . relieve gas. stimulates normal activity of the digestive system and freshen breath just munch them after meals.MGA SANGKAP SA PAGLULUTO kinchay It helps expel worms.

soups and more. an essential mineral that helps the body’s blood vessels relax. pastas. which can improve blood flow. . he Mediterranean spice that masquerades as a herb is commonly sprinkled over pizzas.MGA SANGKAP SA PAGLULUTO oregano basil It is also a great source of magnesium.

MGA SANGKAP SA PAGLULUTO sili rosemary It is used in many culinary dishes and is commonly used to flavor soups. sauces. Ease out the pain in peptic ulcer. varicose veins and menstrual cramps Sili leaves can be good for rheumatism Lessens respiratory conditions like asthma. and meats. cough and colds . arthritis.

help absorb iron and zinc.MGA SANGKAP SA PAGLULUTO paminta The substance in black pepper that is believed to be the cause of its sneezing effects has been found to increase the bioavailablity of potent cancer-fighter bawang Garlic's powerful health benefits include joint health. blood thinning . antioxidant properties.

MURA AT SAPAT NA PAGKAINGA ANGKOP SA OKASYON .NAKAPAGBABALAK NG MASUSTANSIYA.

Ang banghay-gawain sa pagluluto ay binubuo ng pangalan ng proyekto. . kagamitang sangkap at dami.Ang pagbabalak ng pagkain ng mag-anak ay mahalaga upang makatipid ng lakas. pamamaraan at pagpapahalaga. panahon at pera sa pamimili at paghahanda nito. layunin. Ang mga salik sa pagbabalak ng pagkaing angkop sa iba’t ibang okasyon ay dapat isaalang –alang upang maging matagumpay sa anumang-banghay-gawain na nais isagawa.