SECOND QUARTER-GAWAING PANTAHANAN

Mga salik sa pagbabalak ng pagkain ng mag anak

MGA SALIK SA PAGBABALAK NG PAGKAIN NG MAG ANAK .

KAHULUGAN NG MGA SALITA Salik Kaugalian Pagdiriwang Bisita .

pag-uugali.KAHULUGAN NG MGA SALITA Salik . kinaugalian Pagdiriwang .Mahalagang sangkap o elemento Kaugalian – gawi.paghahanda sa mga okasyon Bisita – panauhin .

kasarian at uri ng gawain)  Panahong iuukol sa paghahanda  Kakayanan ng maghahanda ng pagkain  Kaugalian. paniniwala at pananampalataya ng mag-anak  Huwaran ng pagkain o meal pattern .MGA SALIK SA PAGBABALAK NG PAGKAIN  Badyet  Pangangailangan ng katawan(gulang. kalusugan.

Bakit kailangang malaman ang mga salik na ito? Ano ang magyayari kung walang kaalaman tungkol sa salik sa pagbabalak ng pagkain? .

. Ang ikatatagumpay ng isang okasyon ay nakasalalay sa maingat ng pagbabalak.Ang pagbabalak ng pagkain ay nangangailangan ng masusing pag-aaral upang matugunan ang pangangailangan ng bawat kasapi ng mag-anak. paghahanda at pagdudulot ng pagkain na pinagtutulungangn gawin ng mag-anak.

.

NATUTUKOY ANG MGA HALAMANG MAAARING GAWING SANGKAP SA PAGLULUTO .

MGA SANGKAP SA PAGLULUTO kinchay It helps expel worms. relieve gas. stimulates normal activity of the digestive system and freshen breath just munch them after meals. sibuyas Onions are a good source of fiber and vitamin C and might inhibit tumor growth .

he Mediterranean spice that masquerades as a herb is commonly sprinkled over pizzas. . pastas. which can improve blood flow.MGA SANGKAP SA PAGLULUTO oregano basil It is also a great source of magnesium. soups and more. an essential mineral that helps the body’s blood vessels relax.

and meats. cough and colds . varicose veins and menstrual cramps Sili leaves can be good for rheumatism Lessens respiratory conditions like asthma. Ease out the pain in peptic ulcer.MGA SANGKAP SA PAGLULUTO sili rosemary It is used in many culinary dishes and is commonly used to flavor soups. sauces. arthritis.

MGA SANGKAP SA PAGLULUTO paminta The substance in black pepper that is believed to be the cause of its sneezing effects has been found to increase the bioavailablity of potent cancer-fighter bawang Garlic's powerful health benefits include joint health. blood thinning . antioxidant properties. help absorb iron and zinc.

NAKAPAGBABALAK NG MASUSTANSIYA. MURA AT SAPAT NA PAGKAINGA ANGKOP SA OKASYON .

layunin. panahon at pera sa pamimili at paghahanda nito. pamamaraan at pagpapahalaga. . Ang mga salik sa pagbabalak ng pagkaing angkop sa iba’t ibang okasyon ay dapat isaalang –alang upang maging matagumpay sa anumang-banghay-gawain na nais isagawa. kagamitang sangkap at dami.Ang pagbabalak ng pagkain ng mag-anak ay mahalaga upang makatipid ng lakas. Ang banghay-gawain sa pagluluto ay binubuo ng pangalan ng proyekto.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful