RUBRIC – KOLEKSYON NG KARUNUNGANG BAYAN

5
Kagandahan Naiuugnay nang mahusay sa paksa ang gawain 5 Naging malikhain sa mga SIMBOLO at kaisipan at may orihinalidad ang representasyon. 5 Malinis at walang bura. Malikhain at kaaya-aya sa mata 9-10 Malinaw at makabuluhan ang leybel. Nailapat ang kaalaman sa karunungang bayan. Mahusay!

4
Malinaw ngunit hindi masyadong naiuugnay sa paksa. 4 Naging kulang ang pagiging malikhain, kaisipan at may orihinalidad. 4 May kaunting bura

3
Kakaunti lang ang naiuugnay sa paksa 3 Di masyadong ipinakita ang pagiging malikhain, kulang ang kaisipang pero may orihinalidad. 3 Walang masyadong bura ngunit hindi maintindihan ang isinulat 5-6 Malinaw ang ginawang paglalahad subalit may ilang kamalian sa mga ginamit na karunungang bayan. Mainam!

2
Kulang sa paghahanda. 2 Hindi masyadong mahusay ang pagkagawa at pagkakabuo ng roadmap. 2 Malinis ngunit kaunti lamang ang naiguhit

1
Walang kabuluhan

Malikhaing pagkabuo

1 Walang kabuluhan

KALINISAN NG GAWA

1 Marumi at marami ang bura. Magulo ang pagpapakahulugan ng mga kulay. 1-2 Walang kabuluhan ang ginawang paglalahad. Umaksyon at umusad!

PAGLELEYBEL

7-8 Malinaw at makabuluhan ang leybel. Nailapat ang kaalaman sa karunungang bayan. Ngunit may ilang katanungan ang nabuo sa aking isipan. Mabuti!

3-4 May pagpapaliwanag subalit hindi ito nakasapat. Hindi masyadong nailapat ang konsepto ukol sa karunungang bayan. Pagbutihin pa!

PANGALAN NG PANGKAT AT MGA KASAPI

___________________________________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
PANGKALAHATANG MARKA