ANG BAGONG ALPABETONG FILIPINO

ANG ALPABETONG FILIPINO Bago dumating ang mga mananakop sa Pilipinas ang mga Filipino ay may sariling wika at panulat. Ang larawan sa kanan ay unang panulat ng mga Filipino.
BAYBAYIN ang pangalan ng panulat na ito. Ito ay galling sa salitang baybay na ang ibig sabihin ay ”spell” sa English o kaya ay ”bokstavera” sa Swedish. Ayon kay David Direnger , kilalang eksperto sa mga matatandang panulat, ang BAYBAYIN ay maaaring nanggaling sa matandang panulat na Kavi ng Java, Indonesia. Ang isa pang pangalan ng BAYBAYIN ay ALIBATA. Ang katawagang ito ay inimbento ni Dean Paul Versoza ng Pamantasan ng Maynila noong 1914. Ito ay galing sa ALIF, BA at TA, na unang titik ng dialektong Arabo ng Maguindanao. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit niya pinili ito.Ito ay walang kaugnayan sa BAYBAYIN.

Ang BAYBAYIN o ALIBATA ay nakasulat sa mga dahon.

Ang panulat na DOCTRINA CRISTIANA ay ang unang aklat na isinulat sa BAYBAYIN o ALIBATA. Ang aklat na ito ay nasa pagtangkilik ng ”Library of Congress” sa Wahington, DC.

ANG 20-LETRANG ORIHINAL NA ABAKADA Aa Bb Kk Dd Ee Gg Hh Ii Ll Mm Nn NG ng Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy

Ang ating bagong alpabetong Filipino ay binubuo ng dalawampu’t walong (28) titik.Ito ay ginagamit sa mga karaniwang salitang tinanggap o naasimila na sa bokabularyong o talasalitaan ng wikang pambansa. bagay o lunan. ANG BAGONG ALPABETONG FILIPINO Ayon sa Konstitusyon ng 1987. X. a. Ang wikang Filipino ay salig sa umiial na mga wikain sa Pilipinas. Mga katutubong salita mula sa mga dialekto ng bansa. F. Pantanging pangalan ng tao. Hal. Hadji (lalaking Muslim na nakapaglakbay na sa Mecca) Vinta (sasakyang pandagat ng mga Muslim) masjid (pook-simbahan ng mga Muslim) cañao (katutubong sayaw ng mga Igorot) hacienda villa . Ito ay ginawa upang makaagapay tayo sa mabilis na pag-unlad ng ibang wika sa daigdig. Ň. Z ) ay ginagamit para sa mga sumusunod. Ang idinagdag na walong titik ( C. tatawaging Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas. Carlos Volter Josefa Llanes Escoda El Niňo Jimenez Luzo Zamboanga Blackie Flores de Mayo Mercedes Benz Voyager b. Hal. V. Ito ang dahilan kung bakit ang bilang at tawag sa mga titik sa ating bagong alpabeto ay binago. J. Isang wikang buhay ang Filipino -2- kaya patuloy na inaasimila sa ating talasalitaan ang mga hiram na salitang naging bahagi na ng ating wika. 1. hayop. Q. Ang abakada ay may dalawampung titik na may pagkakasunud-sunod na gay nito: A B C D E F G H I J K L M N Ň NG O P Q R S T U V W X Y Z 2.

señora-senyora maquina-makina. jabon-sabon pañolito-panyolito. Hal. Maliban sa mga nabanggit na tuntunin. queso-keso ventana-bintana. ang walong hiram na titik ay maaaring tumbasan ng mga titik sa ating alpabeto gaya ng sumusunod: -3- c-k. Mga salitang banyaga na walang katumbas sa Filipino. juez-hwes.jihad c. fecha-petsa janitor-dyanitor. cirko-sirko fiesta-pista.s f-p j-dy.h.s n-ny q-k v-b x-ks cinco-singko. Mga salita at simbolong pang-agham at teknikal Hal. Canvas pizza pie jazz quorum fastfood visa Xerox jogging scrabble chess village sandwich d. boxing-boksing . volcan-bulkan examen-eksamen. carbon dioxide chlorophyll calcium video facsimile cassette Fe (simbolo ng iron) H2O (simbolo ng tubig) 3.

lagging tingnan ang unang titik. Ilang Paliwanag ukol sa Titik Ň (enye) Sa dahilang ang titik Ň (enye) ay titik mula sa kastila. Kung may mga salitang magkakatulad ang ikalawang titik. Kung may mga salitang magkakatulad ang unang titik. Samakatuwid.bagamat ito ay nasa loob ng salita. tingnan ang ikalawang titik.panseremonyang sayaw ng mga Igorot Piňa (ananas) . Ang pagbabaybay sa Filipino ay patitik at hindi papantig. zigzag-sigsag 4. may iilang salitang etniko na natagpuan sa Ň (enye) na ginawang pinakakinatawan ng naturang titik. Gayunpaman. daglat. Halimbawa: Caňao . bawat titik ng salita.z-s zapatos-sapatos. . wala ni isa mang salitang Tagalog (Filipino) na isinama sa diksyunaryong ito na nagsisimula sa naturang titik. tingnan ang ikatlong titik. Nagsama rin ng ilang salita na nagtataglay ng titik Ň (enye). Ganito ang gawin sa iba pang mga salitang magkakatulad ang titik sa ikaapat o ikalima. Sa pag-aayos ng mga salita batay sa bagong alpabetong Filipino. o simbolo ay bibigkasin nang isa-isa sa paraang pa-Ingles maliban sa titik na ñ.isang uri ng prutas A /ey/ B /bi/ C /si / D /di/ E /i/ F /ef/ G /dzi/ H /eyts/ I /ay/ J /dzey/ K /key/ L /el/ M /em/ N /en/ Ň /enye/ NG /endzi/ O /o/ P /pi/ Q /kyu/ R /ar/ S /es/ T /ti/ U /yu/ V /vi/ W /dobol yu/ X /eks/ Y /way/ Z /zi/ 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful