ANG BAGONG ALPABETONG FILIPINO

ANG ALPABETONG FILIPINO Bago dumating ang mga mananakop sa Pilipinas ang mga Filipino ay may sariling wika at panulat. Ang larawan sa kanan ay unang panulat ng mga Filipino.
BAYBAYIN ang pangalan ng panulat na ito. Ito ay galling sa salitang baybay na ang ibig sabihin ay ”spell” sa English o kaya ay ”bokstavera” sa Swedish. Ayon kay David Direnger , kilalang eksperto sa mga matatandang panulat, ang BAYBAYIN ay maaaring nanggaling sa matandang panulat na Kavi ng Java, Indonesia. Ang isa pang pangalan ng BAYBAYIN ay ALIBATA. Ang katawagang ito ay inimbento ni Dean Paul Versoza ng Pamantasan ng Maynila noong 1914. Ito ay galing sa ALIF, BA at TA, na unang titik ng dialektong Arabo ng Maguindanao. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit niya pinili ito.Ito ay walang kaugnayan sa BAYBAYIN.

Ang BAYBAYIN o ALIBATA ay nakasulat sa mga dahon.

Ang panulat na DOCTRINA CRISTIANA ay ang unang aklat na isinulat sa BAYBAYIN o ALIBATA. Ang aklat na ito ay nasa pagtangkilik ng ”Library of Congress” sa Wahington, DC.

ANG 20-LETRANG ORIHINAL NA ABAKADA Aa Bb Kk Dd Ee Gg Hh Ii Ll Mm Nn NG ng Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy

1. Pantanging pangalan ng tao. Ang idinagdag na walong titik ( C. hayop.Ito ay ginagamit sa mga karaniwang salitang tinanggap o naasimila na sa bokabularyong o talasalitaan ng wikang pambansa. X. a. Z ) ay ginagamit para sa mga sumusunod. Ang abakada ay may dalawampung titik na may pagkakasunud-sunod na gay nito: A B C D E F G H I J K L M N Ň NG O P Q R S T U V W X Y Z 2. Mga katutubong salita mula sa mga dialekto ng bansa. F. Ito ay ginawa upang makaagapay tayo sa mabilis na pag-unlad ng ibang wika sa daigdig. Ito ang dahilan kung bakit ang bilang at tawag sa mga titik sa ating bagong alpabeto ay binago. Ň. Q. Ang wikang Filipino ay salig sa umiial na mga wikain sa Pilipinas. V. tatawaging Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas. ANG BAGONG ALPABETONG FILIPINO Ayon sa Konstitusyon ng 1987. Hal. J. Hal. bagay o lunan. Hadji (lalaking Muslim na nakapaglakbay na sa Mecca) Vinta (sasakyang pandagat ng mga Muslim) masjid (pook-simbahan ng mga Muslim) cañao (katutubong sayaw ng mga Igorot) hacienda villa . Isang wikang buhay ang Filipino -2- kaya patuloy na inaasimila sa ating talasalitaan ang mga hiram na salitang naging bahagi na ng ating wika. Ang ating bagong alpabetong Filipino ay binubuo ng dalawampu’t walong (28) titik. Carlos Volter Josefa Llanes Escoda El Niňo Jimenez Luzo Zamboanga Blackie Flores de Mayo Mercedes Benz Voyager b.

Canvas pizza pie jazz quorum fastfood visa Xerox jogging scrabble chess village sandwich d. cirko-sirko fiesta-pista. jabon-sabon pañolito-panyolito. boxing-boksing .h. queso-keso ventana-bintana.s n-ny q-k v-b x-ks cinco-singko. carbon dioxide chlorophyll calcium video facsimile cassette Fe (simbolo ng iron) H2O (simbolo ng tubig) 3. señora-senyora maquina-makina. volcan-bulkan examen-eksamen. Maliban sa mga nabanggit na tuntunin.jihad c. ang walong hiram na titik ay maaaring tumbasan ng mga titik sa ating alpabeto gaya ng sumusunod: -3- c-k. fecha-petsa janitor-dyanitor. Mga salita at simbolong pang-agham at teknikal Hal. Hal.s f-p j-dy. juez-hwes. Mga salitang banyaga na walang katumbas sa Filipino.

Ang pagbabaybay sa Filipino ay patitik at hindi papantig. lagging tingnan ang unang titik. Nagsama rin ng ilang salita na nagtataglay ng titik Ň (enye). Gayunpaman. Sa pag-aayos ng mga salita batay sa bagong alpabetong Filipino. bawat titik ng salita. zigzag-sigsag 4.z-s zapatos-sapatos. Ganito ang gawin sa iba pang mga salitang magkakatulad ang titik sa ikaapat o ikalima. tingnan ang ikalawang titik. tingnan ang ikatlong titik. wala ni isa mang salitang Tagalog (Filipino) na isinama sa diksyunaryong ito na nagsisimula sa naturang titik. . Samakatuwid. Kung may mga salitang magkakatulad ang ikalawang titik. daglat. may iilang salitang etniko na natagpuan sa Ň (enye) na ginawang pinakakinatawan ng naturang titik. Ilang Paliwanag ukol sa Titik Ň (enye) Sa dahilang ang titik Ň (enye) ay titik mula sa kastila.panseremonyang sayaw ng mga Igorot Piňa (ananas) . Kung may mga salitang magkakatulad ang unang titik. o simbolo ay bibigkasin nang isa-isa sa paraang pa-Ingles maliban sa titik na ñ. Halimbawa: Caňao .bagamat ito ay nasa loob ng salita.isang uri ng prutas A /ey/ B /bi/ C /si / D /di/ E /i/ F /ef/ G /dzi/ H /eyts/ I /ay/ J /dzey/ K /key/ L /el/ M /em/ N /en/ Ň /enye/ NG /endzi/ O /o/ P /pi/ Q /kyu/ R /ar/ S /es/ T /ti/ U /yu/ V /vi/ W /dobol yu/ X /eks/ Y /way/ Z /zi/ 5.