ANG BAGONG ALPABETONG FILIPINO

ANG ALPABETONG FILIPINO Bago dumating ang mga mananakop sa Pilipinas ang mga Filipino ay may sariling wika at panulat. Ang larawan sa kanan ay unang panulat ng mga Filipino.
BAYBAYIN ang pangalan ng panulat na ito. Ito ay galling sa salitang baybay na ang ibig sabihin ay ”spell” sa English o kaya ay ”bokstavera” sa Swedish. Ayon kay David Direnger , kilalang eksperto sa mga matatandang panulat, ang BAYBAYIN ay maaaring nanggaling sa matandang panulat na Kavi ng Java, Indonesia. Ang isa pang pangalan ng BAYBAYIN ay ALIBATA. Ang katawagang ito ay inimbento ni Dean Paul Versoza ng Pamantasan ng Maynila noong 1914. Ito ay galing sa ALIF, BA at TA, na unang titik ng dialektong Arabo ng Maguindanao. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit niya pinili ito.Ito ay walang kaugnayan sa BAYBAYIN.

Ang BAYBAYIN o ALIBATA ay nakasulat sa mga dahon.

Ang panulat na DOCTRINA CRISTIANA ay ang unang aklat na isinulat sa BAYBAYIN o ALIBATA. Ang aklat na ito ay nasa pagtangkilik ng ”Library of Congress” sa Wahington, DC.

ANG 20-LETRANG ORIHINAL NA ABAKADA Aa Bb Kk Dd Ee Gg Hh Ii Ll Mm Nn NG ng Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy

Ang abakada ay may dalawampung titik na may pagkakasunud-sunod na gay nito: A B C D E F G H I J K L M N Ň NG O P Q R S T U V W X Y Z 2. Carlos Volter Josefa Llanes Escoda El Niňo Jimenez Luzo Zamboanga Blackie Flores de Mayo Mercedes Benz Voyager b. 1. Ang wikang Filipino ay salig sa umiial na mga wikain sa Pilipinas. a. Z ) ay ginagamit para sa mga sumusunod. J. Ň. Mga katutubong salita mula sa mga dialekto ng bansa. ANG BAGONG ALPABETONG FILIPINO Ayon sa Konstitusyon ng 1987. V. Isang wikang buhay ang Filipino -2- kaya patuloy na inaasimila sa ating talasalitaan ang mga hiram na salitang naging bahagi na ng ating wika. Ang ating bagong alpabetong Filipino ay binubuo ng dalawampu’t walong (28) titik. Hadji (lalaking Muslim na nakapaglakbay na sa Mecca) Vinta (sasakyang pandagat ng mga Muslim) masjid (pook-simbahan ng mga Muslim) cañao (katutubong sayaw ng mga Igorot) hacienda villa . Pantanging pangalan ng tao. Hal. Ito ang dahilan kung bakit ang bilang at tawag sa mga titik sa ating bagong alpabeto ay binago. Hal. bagay o lunan.Ito ay ginagamit sa mga karaniwang salitang tinanggap o naasimila na sa bokabularyong o talasalitaan ng wikang pambansa. tatawaging Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas. Q. Ang idinagdag na walong titik ( C. hayop. X. Ito ay ginawa upang makaagapay tayo sa mabilis na pag-unlad ng ibang wika sa daigdig. F.

Mga salitang banyaga na walang katumbas sa Filipino. queso-keso ventana-bintana. boxing-boksing .h. cirko-sirko fiesta-pista. juez-hwes. volcan-bulkan examen-eksamen. ang walong hiram na titik ay maaaring tumbasan ng mga titik sa ating alpabeto gaya ng sumusunod: -3- c-k.s n-ny q-k v-b x-ks cinco-singko. Maliban sa mga nabanggit na tuntunin. fecha-petsa janitor-dyanitor. Hal.jihad c. Canvas pizza pie jazz quorum fastfood visa Xerox jogging scrabble chess village sandwich d. señora-senyora maquina-makina. carbon dioxide chlorophyll calcium video facsimile cassette Fe (simbolo ng iron) H2O (simbolo ng tubig) 3.s f-p j-dy. Mga salita at simbolong pang-agham at teknikal Hal. jabon-sabon pañolito-panyolito.

zigzag-sigsag 4. lagging tingnan ang unang titik.isang uri ng prutas A /ey/ B /bi/ C /si / D /di/ E /i/ F /ef/ G /dzi/ H /eyts/ I /ay/ J /dzey/ K /key/ L /el/ M /em/ N /en/ Ň /enye/ NG /endzi/ O /o/ P /pi/ Q /kyu/ R /ar/ S /es/ T /ti/ U /yu/ V /vi/ W /dobol yu/ X /eks/ Y /way/ Z /zi/ 5. wala ni isa mang salitang Tagalog (Filipino) na isinama sa diksyunaryong ito na nagsisimula sa naturang titik. Ilang Paliwanag ukol sa Titik Ň (enye) Sa dahilang ang titik Ň (enye) ay titik mula sa kastila. Samakatuwid. daglat. Gayunpaman. Halimbawa: Caňao . Ganito ang gawin sa iba pang mga salitang magkakatulad ang titik sa ikaapat o ikalima. Ang pagbabaybay sa Filipino ay patitik at hindi papantig.panseremonyang sayaw ng mga Igorot Piňa (ananas) .z-s zapatos-sapatos. tingnan ang ikatlong titik. Sa pag-aayos ng mga salita batay sa bagong alpabetong Filipino. . Nagsama rin ng ilang salita na nagtataglay ng titik Ň (enye). may iilang salitang etniko na natagpuan sa Ň (enye) na ginawang pinakakinatawan ng naturang titik. o simbolo ay bibigkasin nang isa-isa sa paraang pa-Ingles maliban sa titik na ñ. Kung may mga salitang magkakatulad ang unang titik. bawat titik ng salita. tingnan ang ikalawang titik. Kung may mga salitang magkakatulad ang ikalawang titik.bagamat ito ay nasa loob ng salita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful