Tanong

-Paano hinuhubog ng Heograpiya ang sinaunang kabihasnan sa Asya? -Paano binago ng tao ang kapaligiran upang umayon sa kanyang buhay? Paano binago ng kapaligiran ang buhay ng tao? -Sa paanong paraan ginagamit ng mga Asyano ang likas na yaman ng Asya upang matugunan ang kanilang pangangailangan? .

kinakailangang makilala muna ang isang konsepto.“Upang mas lalong maunawaan ang mga pangyayari. Sa araw na ito ay ipakikilala ang kontinente ng Asya at ang mga komponensyang nakapalibot sa pangalan ng kontinente.” .

K.W Lecture Isulat sa bahaging KNOW ang iyong nalalaman sa pinagmulan ng salitang Asya. Isulat sa bahaging WANT ang mga nais pang malaman patungkol sa paksa. .

Tukuyin ang lokasyon ng Asya? Bukod sa Asya.ano pa ang mga kontinente sa daigdig? . anu.

Ano ang hinuha mo sa salitang Asya? Asya .

Pinagmulan ng salitang Asya .Naugat ang unang paggamit sa mga Griyego .Eurosentrikong Pananaw .

silangan ..Pinanggalingan ng salitang Europa. nangangahulugang ‘Kanluran’ at ‘pook na nilulubugan ng araw’ .Unang tinukoy ang lalawigan ng Anatolia .“Asu” (salitang Aegeano) Pagbubukang liwayway.‘ereb’. pook na sinisikatan ng araw.

Alisin ang Eurosentrikong pananaw Misnomer ng Eurosentrikong Pananaw: Near East.aaral sa Asyasentrikong Pananaw .Ituon ang pag. Middle East at Far East .Ang ninanais ng aralin: .

.

aaral ng Araling Asyano. tatanggalin ang ‘Orientalism’ ASYASENTRIKONG PANANAW .Upang maialis ang Eurosentrikong pananaw sa pag.

et. Al. Pagsusuri at Pag.aaral. 2010 .Tatlong Lapit sa Pag.unawa sa Araling Asyano Salazar.

Pagsusuri: Ang isyu ng Scarborough Shoal .

.

Anong mga bansa ang pangunahing kasali sa mga isyu? Ano ang epekto nito sa nasabing (mga) bansa? Ano ang epekto ng pangyayaring iyon sa rehiyong kinapapabilangan? Paano ito nakaaapekto sa pangkabuuang Asya? .

.

Ano ang katangian ng isang Asyano na dapat taglayin at pagtuunang pansin ng mga Pilipino? .

Takda: Indibidwal Isulat ang mga kahulugan ng mga sumusunod na salita: Antropolohiya Heograpiya Demograpiya .

Pampangkat Takda: Magdala ng Mapa ng Asya Magdala ang bawat pangkat ng Manila Paper at isang pentel pen .

L Lecture Isulat sa bahaging LEARN ang mga bagong kaalaman na natutunan at ang mga napagtanto sa ating aralin. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful