Tanong

-Paano hinuhubog ng Heograpiya ang sinaunang kabihasnan sa Asya? -Paano binago ng tao ang kapaligiran upang umayon sa kanyang buhay? Paano binago ng kapaligiran ang buhay ng tao? -Sa paanong paraan ginagamit ng mga Asyano ang likas na yaman ng Asya upang matugunan ang kanilang pangangailangan? .

Sa araw na ito ay ipakikilala ang kontinente ng Asya at ang mga komponensyang nakapalibot sa pangalan ng kontinente. kinakailangang makilala muna ang isang konsepto.“Upang mas lalong maunawaan ang mga pangyayari.” .

Isulat sa bahaging WANT ang mga nais pang malaman patungkol sa paksa.K.W Lecture Isulat sa bahaging KNOW ang iyong nalalaman sa pinagmulan ng salitang Asya. .

ano pa ang mga kontinente sa daigdig? .Tukuyin ang lokasyon ng Asya? Bukod sa Asya. anu.

Ano ang hinuha mo sa salitang Asya? Asya .

Pinagmulan ng salitang Asya .Eurosentrikong Pananaw .Naugat ang unang paggamit sa mga Griyego .

pook na sinisikatan ng araw.‘ereb’. silangan .Unang tinukoy ang lalawigan ng Anatolia .Pinanggalingan ng salitang Europa.“Asu” (salitang Aegeano) Pagbubukang liwayway.. nangangahulugang ‘Kanluran’ at ‘pook na nilulubugan ng araw’ .

Ang ninanais ng aralin: .aaral sa Asyasentrikong Pananaw . Middle East at Far East .Ituon ang pag.Alisin ang Eurosentrikong pananaw Misnomer ng Eurosentrikong Pananaw: Near East.

.

tatanggalin ang ‘Orientalism’ ASYASENTRIKONG PANANAW .aaral ng Araling Asyano.Upang maialis ang Eurosentrikong pananaw sa pag.

et.aaral. 2010 . Pagsusuri at Pag.unawa sa Araling Asyano Salazar. Al.Tatlong Lapit sa Pag.

Pagsusuri: Ang isyu ng Scarborough Shoal .

.

Anong mga bansa ang pangunahing kasali sa mga isyu? Ano ang epekto nito sa nasabing (mga) bansa? Ano ang epekto ng pangyayaring iyon sa rehiyong kinapapabilangan? Paano ito nakaaapekto sa pangkabuuang Asya? .

.

Ano ang katangian ng isang Asyano na dapat taglayin at pagtuunang pansin ng mga Pilipino? .

Takda: Indibidwal Isulat ang mga kahulugan ng mga sumusunod na salita: Antropolohiya Heograpiya Demograpiya .

Pampangkat Takda: Magdala ng Mapa ng Asya Magdala ang bawat pangkat ng Manila Paper at isang pentel pen .

.L Lecture Isulat sa bahaging LEARN ang mga bagong kaalaman na natutunan at ang mga napagtanto sa ating aralin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful