MGA URI NG TAGAPAKINIG

EAGER BEAVER
• tagapakinig na ngiti ng ngiti o tango ng tango ngunit hindi talaga naiintindihan ang pinakikinggan.

SLEEPER
• Uri ng tagapakinig na tahimik marahil siya ay inaantok o natutulog.

TIGER
• Siya ay laging sumisingit, laging naghihintay ng mga kamalian o maling sasabihin ng mga tagapagsalita. Para siyang tigre kung sumugod at magtanong kung nagkamali ang tagapagsalita .

BEWILDERED
• Tagapakinig na kahit anong pilit ay hindi kayang intindihin ang sinasabi ng tagapagsalita dahil wala siyang alam o malay sa mga paksang narinig.

RELAXED
• Siya ang tagapakinig na nagpapakita ng kawalang interes sa nagsasalita. Iba ang pinagtutuunan niya ng pansin

FROWNER
• Siya ay tagapakinig na wari ba'y laging nagdududa at may katanungan sa bawat narinig.

BUSY BEE
• Siya ay isa lamang na kaptib na tagapakinig. Abala sa ibang gawain gaya ng pagsusulat, pagdo-drawing, pagmemakeup at iba pang mga gawaing walang kaugnayan sa pakikinig.

TWO-EARD LISTENER
• ito ang pinakamagaling at epektibong tagapakinig. Ginagamit ang kanyang tainga maging ang kanyang isip. Makikita sa kanya ang kawilihan at pagkakaroon ng interes sa tagapagsalaysay. Nararapat lang na siya ay ating tularan.

DIMM