Damit Pang tulog Damit pang alis Damit pang bahay Damit pang samba

Iba’t ibang Uri ng Kasuotan .

P. Leo Rea (Guro) . Isinulit ni: Mark Jasper C.P.A (Pag-asa) Isinulit kay: G.Proyekto Sa E. Calabano Grade VI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful