Chechu Digital

ONLINE EDUCATION DIVISION www.chechuweb.com/edu

  Kasaysayan ng Epiko
Ang Mga Epiko sa Pilipinas Biag ni Lam-ang Ibalon Handiong Maragtas Darangan (pinakamahaba) Prisipe Bantugan Indarapatra at Sulayman Bidasari Hudhud at Alim Ullalim Labaw Donggon Hinilawod at Agyu Kudaman Tuwaang Ulod Sambila Guman Ilocos Bicol Bicol Visayas Mindanao Pedro Bukaneg Jose Castaño Paring Español

Ika 19-dantaon

CAR/Ifugao Kalinga Hiligaynon Mindanao Palawan Manobo Bukidnon

Ika-20 dantaon

© 2012 Chechu Digital

Every day is a day to innovate™.