Masusing Banghay Aralan Sa Pagtuturo ng Heograpiya 1

I.

LAYUNIN Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1.) 2.) 3.) 4.)

Natutukoy ang Asya sa pangkalahatan; Naibibigay ang sukat, lawak at hangganan ng Asya; Napapangalanan ang anyong tubig at lupa; Nakakasagot sa mga katanungan ng guro.

II.

PAKSANG ARALIN Paksa: Kagamitan: Sanggunian: “Ang Asya bilang isang Kontinente” Mga larawan, mapa Sulyap sa Kasaysayan ng Asya/ Michael M. Mercado/ Pahina 2-14

III.

PAMAMARAAN

Gawaing guro Gawaing Mag-aaral A. PANIMULANG GAWAIN Magandang hapon I - Dahlia Magandang hapon din po Bb. Pagana 1. Panalangin Panginoon, maraming salaat po sa araw na ito, na muli ninyo po kaming pinagsama-sama upang makapgbahagi ng kaalaman at mayroong matutunan sa bawat isa. Ama naming sumasalangit ka sambahin ang ngalan Mo, mapasaamin ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo ditto sa lupa para ng nasa langit, Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin Mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawag naming sa nagkakasala sa amin, at huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya Mo kami sa lahat ng masama, Amen 2. Pagbati Magandang hapon ulit. Pwede na kayong magsiupo. Salamat po! 3. Pagtsitsek ng Attendance 4. Balitaan Mayroon bang nakapanood, nakarinig o nakabasa ng balita? Ano ang inyong balita? Maari nyo ba itong ibahagi sa (Maglalahad ng Balita) klase? 5. Balik-aral Balikan natin ang pinag-aralan natin kahapon, ano ba ang itnalakay natin? Ma’am tinalakay po natin ay tungkol sa Continental Drift.

Sino anggustong magbahagi ng tinalakay natin kahapon? Ang Continental Drift ay isang teoryang kung saan ang mundo ay nabubuo lamang ng isang supercontinent na tinatawag na Pangea at di nagtagal sa mga sunud sunod nab aha at lindol ito ay naghiwa-hiwalay hanggang sa mabuo ang mundo natin ngayon Tama, magaling. At sino nagsabi ng teoryang ito? Ang nagsabi ng teoryang ito ay si Alfred Wegener. Tama. At dahil ditto nabuo ang pitong kontinente. Tama ba? Opo. Maari nyo bang tukuyin ang pitong kontinente? Magaling! Narito sa pisra ang kartolina na magsisilbing ating mapa, meron akong putul-putol na puzzle ng mga kontinente, una kong ilalagay ang asya, mamimili pa akong anim upang sila ang bumuo ng ating world map at kung saan ang lokasyon ng bawat kontinente sa world map. Magaling, nailagay niyo ng tama at ngayon ay buo na ang ating mapa. Ngunit di pa dyan nagtatapos, may pito pa akong larawan ng mga lugar ditto at sana maidikit ninyo ito ng tama kung saaan ito matatagpuan dyan sa pitong kontinente. Sadyang napabilib ninyo ako ngayong araw na ito. Palakpakan natin ng ating mga sarili. Ngayon alam na alam ko na, na handa na kayo para sa ating susunod na aralin. Alin sa palagay ninyo ang pinakamalaking kontinente Ang Asya po ang pinakamalaki. sa pito? Isa sa mga kontinente ng daigdig ang Asya. Nagmula ang pangalang Asya sa wikang. Akkadian na “Asu” na nangangahulugan “Pagsikat”. Ginagamit ito ng mga Greek patungol sa mga lugar na nasa gawing silangan ng Greece, dahil ito ang mga unang lugar na sinisikatan ng araw. Kung kaya’t ang Asya ay tinatawag na..? Ma’am “Pearl of the Orient” Dahil ang Asya ay nasa gawing silangan ng Europa, tinagurian ito ng mga Europea silangang mundo o orient at ang kanilang lupain ay tinawag na kanlurang mundo o occident. Maraming natatanging katangian ang Asya. Narito ang ilan: Populasyon Teritoryo
[VA LUE ]/3

Ito po ang Asya, Antartica, Austrilia, Africa, South Amerika, North Amerika at Europe. Opo.

Ito po ang mga tao o mga grupo ng samahan na may nais ipaglaban o mga hinaing sa pamamalakad ng gobyerno.

3/5

Bakit sa palagay ninyo, malaki ang populasyon sa Asya?

Ma’am pinakamalaking kontinente sa daigdig ang Asya kung kaya’t kung populasyon ang pag-uusapan nasa Asya ang 1/3 ng kalupaan at 3/5 ng tao sa mundo.

Tama. At dahil nga sa malaki ang kapuluan, malaki rin ang populasyon. ¤ Pinagmulan ng mga pangunahing relihiyon sa mundo. ¤ Magbigay nga kayo ng mga relihiyon na alam nyo. Tama. Asya rin ang pinagmulan ng tatlo sa mga sinaunang kabihasnan sa daigdig! Ano sa palagay niyo ang mga ito? ¤ Lupain ng pagsasalungat tulad ng Bundok Everest sa Nepal, Tibet at Dead Sea sa Israel-Lebanon na pawang pinakamataas at pinakamahabang lugar sa buong mundo. Japan at Afghanistan na may malaking pagkakaiba sa Per Capita Income, at ang Siberia at Saudi Arabia na may pinakamalig at mainit na temperatura. SUKAT AT LAWAK Ang Asya ang pinakamalaki sa lahat ng kontinente sa daigdig. Nasasakop nito ang 33% ng buong kalupaan ng daigdig. Ang Asya ay tinatayang 44,579,000 kilometro kuwadrado o 17,212,041 milya kwadrado. Kontinente Kabuuang Sukat (km2) Africa 30,065,000 Antartica 13,209,000 Asya 44,579,000 Austrilia 7,687,000 Europe 9,938,000 North Amerika 24,256,000 South Amerika 17,819,000 May hamon ako sa inyo. Batay sa tsart na inyong nakita, kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag! “ Halos anim na beses ang laki ng Asya sa _________ at mas malaki pa rin ang asya sa pinagsamang kontinte ng _____ at _____ Amerika. HANGGANAN NG ASYA Maraming anyong-lupa at tubig ang nagsisilbing hanganan ng Asya sa iba pang kontinente. Batay sa mapa na hawak nyo maari nyo bang tukuyin ang hangganan ng Asya sa hilagang bahagi nito. Pinaghihiwalay ng Berij strait ang Asya, at state of Alaska, USA sa North America. Ano naman ang sa Silangan? Timog? Ma’am, Islam, Kristyanismo, Hinduism, Buddhism, Confucianism at Shintoism. Ma’am Huang He, Mesopotamia, at Indus na umunlad sa ilog-lambak.

Ma’am, Austrialia, North at South Amerika.

Ma’am Arctic Ocean kasama na ang mga dagat ng Barens, Kara, Latev at East Siberian.

Nasa silangan ng Asya ang Pacific Ocean. Ang Timor sea na nasa timog ng Indonesia ang naghihiwalay sa Asya at Australia. Ang malaking karagatang Indian ang hangganan ng kontinente ng timog.

Ano ang naghihiwalay sa Asya at Africa?

Ang Red sea at Isthmus of Suez ang naghihiwalay sa Asya at Africa. Ang Mediterranean sea, Aegean sea, Black sea at Caspian sea. Samantalang pinaghihiwalay ng mga bulubundukin ng Caucasus at Ural ang Asya at Europe.

Ano ang mga hangganan ng Asya sa kanlurang bahagi?

Magaling. Lahat ng inyong nabanggit ay mga karagatan at kabundukan. Ngayon atin namang pagusapan ang Anyong Lupa at Tubig. Magbigay nga kayo ng alam niyong Anyong tubig. Anu-ano naman ang mga anyong lupa? Matatagpuan sa Asya ang lahat ng uri ng anyong lupa at tubig ng mundo. Naririto sa Asya ang mga nagtataasang kabundukan at mga mabababang lugar sa mundo. Mga naglalakihang lawa, look at dagat at mga karagatan ay makikita sa kontinente ng Asya. Naririto ang ilan sa mga natatanging anyong lupa na matatagpuan sa Asya: Pulo – Borneo, timog- silangan asya, pinakamalaki sa Asya; Sumatra, Indonesia, pangalawa na pinakamalaki sa Asya Ano pa? Magbigay nga kayo? Bulubundukin – Himalayas pinakamataas sa mundo Talampas – Tibetan, Deccan, Anatolian, Arabian Magbigay kayo sa mga bulkan Ma’am Honshu sa Janpan, Sulawesi sa Indonesia Luzon sa Pilipinas – panglima sa pinakamalaki sa Asya. Ma’am lawa, look, dagat, ilog, sapa. Ma’am pulo, bundok, talampas, bulkan.

Ma’am Mayon, Taal, Pinatubo sa Pilipinas, Tambora, at Krakatau, Indonesia, Fuji, at Unzen sa Japan. Ma’am Karchenjunga sa India 3rd, Apo ang pinakamataas sa ating bansa.

Tama. Mga bundok naman gaya ng Everest pinakamataas at Godwenausten na pangalawa sa pinakamataas Sa kapatagan at lambak – Tigris-Euphrates at Mekong. At sa disyerto ano kaya?

Ma’am Rub-al Khali sa Saudi Arabia.

Tama. Dumako naman tayo sa anyong tubig. Karagatan tignan ang inyong mapa. Tama. Ang mga ilog naman ay ang Tze, Pinakamahaba sa Asya. Lawa, ano ang pinakamalaking lawa sa mundo?

Ma’am Indian, Arctic at Pacific po.

Ma’am Caspian Sea po.

Tama. Sa golpo naman ay Persian, Slam, Tourin, Lingayen, Davo at Gulf of Thailand. Habang sa look naman ay Bay of Bengal, ang pinakamalaki sa Asya, Manila Bay. Magbigay nga kayo sa talon.

Ma’am Gersopra Falls po at siyempre ang Pagsanjan Falls at Maria Cristina Falls sa Pilipinas.

D. PAGLALAHAT Asya ang pinakamalaking kontinente. Matatagpuan sa Asya ang lahat ng uri ng anyong tubig at lupa ng mundo. Naririto sa Asya ang mga nagtataasang kabundukuan at mga mababang lugar sa mundo. Mga naglalakihang lawa, look, dagat at mga karagatan ay amkikita sa kontinente ng Asya.

E. PAGLALAPAT Panuto: Tukuyin ang inilalarawan ng bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa patlang. ___________ 1. ___________ 2. ___________ 3. ___________ 4. ___________ 5. Dito galing ang pangalan ng Asya. Pinakamataas na talon sa Asya. Bansa sa pinakadulong kanluran ng Asya. Pinakamataas ng bundok sa buong mundo. Pangalawa sa pinakamalaking kontinente.

F. PAGPAPATAYA Pagbuo ng Hierarchical Organizer. Kumpletuhin ang organizer sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga anyong- lupa at tubig sa Asya. Titik lamang ang isulat sa organizer.

Bundok

Asya

Lawa

Anyong Lupa

Anyong Tubig

Pulo Bulkan Dagat

Ilog

a. Tigris b. Mayon c. Caspian IV.

d. Everest e. Yangtze f. Borneo TAKDANG ARALIN

g. Honlu h. Krakatau i. Kz

j. South China k. Tanabora l. Aval

m. Mekong n. Timor o. of

Gumawa ng mapa ng Asya kung saan natutukoy ang lokasyon ng mga anyong tubig at lupa.