Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Sabado

Linggo

PAGLALARAWAN

masining na nailalarawan ang larawang ipakikita ng guro; nabibigyang-kahulugan ang ang mga uri nito; paglalarawan maging

masigasig na nakikisali sa talakayan;

nasasagutan ang mga katanungan ng guro; at
nakapaglalarawan ng isang awitin

Katuturan

isang anyo ng diskurso na nagpapahayag ng sapat na detalye o katangian ng isang tao, bagay, pook, damdamin o teorya upang ang isang mambabasa o tagapakinig ay makalikha ng isang larawang mental kung anuman ang inilalarawan.

nagbibigay-buhay at kulay sa isang salaysay.

gumagamit ito ng paghahambing, paglalarawan, pagtatangi na siyang ikinaiiba sa iba pang uri ng pagpapahayag. napapagalaw at napakikislot din ng paglalarawan ang ating mga guni-guni, imahinasyon at nakakatawag ng paningin at pansin ng mga mambabasa.

1. Ang paggamit ng wika 2. Ang pagiging organisado 3. Ang mga ginamit na detalye 4. Ang pananaw o ang punto de vista 5. Ang naiiwang impresyon o kakintahan

Mga Pamamaraan
1. Progresibong paglalarawan – karaniwang paglalarawan. Pagkakasunod-sunod ng detalye tulad ng: a. pangkalahatang impresyon, b. mas partikular na mga detalye, c. kalahatang detalye, d. kalahatang katangian ng bagay at, e. ang kongklusyon na siyang dagdag na paliwanag sa pangkalahatang impresyon.

2. Piktoriyal o grapikong paglalarawan 3. Pagpaparis at pag-iiba-iba

4. Masining na paglalarawan
5. Siyentipiko o teknikal na paglalarawan

Mga Hakbang sa Paglalarawan
1. Pangangalap o pagkuha ng mga datos a. Pandama: paningin, panlasa , pang-amoy, pandinig, at pansalat, b. isang midyum: litrato, pinta, iskultura, pelikula, awitin, sayaw, atbp., at c. imahinasyon o isipang mapanlikha 2. Pagbuo ng isang pangkalahatang impresyon

3. Pagpili sa isang disenyo o plano o balangkas para sa paglalahad ng mga detalye ng paglalarawan

Ito ay maaring ayon sa: a. pagkasusunod-sunod, b. heograpiya, c. kahalagahan, at d. laki, layo sa tumitingin
4. Pagsulat ng burador ng paglalarawan ang mga dapat isaalang-alang: a. maingat na pagpili ng paksa b. pagpili ng mga detalye na sumusuporta at nagbibigay diin sa kabuuang impresyong gustong ilarawan c. pagpili ng pansariling pananaw d. pagbuo ng pangunahing larawan o impresyon 5. Pag-edit ng simula

Masining o Abstraktong paglalarawan

Karaniwan o Konkretong paglalarawan

Teknikal na paglalarawan

Uri ng paglalarawan

Karaniwan o Konretong Paglalarawan

layunin nito ang magbigay ng kaalaman hinggil sa isang bagay ayon sa pangkalahatang pangmalas ng manunulat. Sa pamamagitan ng tiyak na salitang naglalarawan, naipapakita ang fisikal o konkretong katangian. Higit na binibigyang-diin sa paglalarawang ito kung ano ang nakikita at hindi ang nilalaman ng damdamin o kuru-kuro ng manunulat

Masining o Abstraktong Paglalarawan

naglalayung pukawin ang guni-guni at damdamin ng manbabasa. Higit na nabibigyang diin dito hindi ang tiyak na larawang nakikita kundi ang makulay na larawang nililikha ng imahinasyon. Gumagamit ito ng mga salitang nagpapaganda rito gaya ng mga tayutay at iba pang mga salitang patalinhaga.

Teknikal na Paglalarawan

pangunahing layunin ng siyensiya ang mailarawan nang akma ang anumang dapat at kailangang malaman tungkol sa mundo at kalawakan. Kalimantan gumagamit ang manunulat ng mga ilustrasyonng teknikal na sulatin upang makita ng mambabasa ang larawan o hitsura ng ininlarawan.

Prinsipyo sa Pasulat na Paglalarawan
1.

2.
3. 4.

5.

6.

7.

Simulan sa depinisyon ng bagay na ilalarawan. Ilahad ang tungkulin nito. Ilarawan ang hitsura nito. Gumamit ng mga ilustrasyon Ipaliwanag kung bakit ganoon gumalaw o magtrabaho ang bagay na inilarawan. Gamitin ang mga hakbang bilang 1-5 na nabanggit. Isaalang-alang ang mga kahingian ng mga mambabasa.

Estratehiya sa Pasulat na Paglalarawan

1.

Mga pagsasanay bokabularyo.

sa

pagpapayaman

ng

2.

Paglalarawan ng isang tao o lugar na may makulay o makasaysayang kaugnayan sa iyong buhay.

Pumili ng isang awiting OPM. Ilarawan ang liriko ng kanta sa pamamagitan ng pagkuha/ pagdala/paggupit ng mga larawan na akma sa awitin.