*Pagliligo* Ang pagliligo araw-araw ay isang mabuting gawi.

Kung wala rin lamang sakit ay dapat gawin ito upang mapanatiling malinis at makinis ang katawan.Sa gabi naman ayu mainam na Gumamit ng maligamgam na tubig upang mapawi ang pagod nag isip at katawan.Gawingkaugalian ang maligo ng maligamgam na tubig kahit minsan sa isang linggo. *Paglilinis ng Ngipin* Ang ngipin ay kinakailangan ding