Bayan, Magsiawit na!

Music and lyrics by: Arnel Aquino, SJ Arrangement: Arnel Aquino, SJ, page 1 of 2

Bayan, Magsiawit na!
Music and lyrics by: Arnel Aquino, SJ Arrangement: Arnel Aquino, SJ, page 2 of 2

INTRO:

VERSE:

E
B1 G

#

F G A G F#
magsiawit na!

#

#

A

#

B

C
E

Bayan,

F GF

#

D
#

G
GAAB

Si --- nauna Mong hangarin

B E F# G#

C#m

F#m7

Bb B C#2

B7

D#2 C#2 B

Am

EF GF

#

D

#

E
GAB
tubusin

ang tao nga'y

REFRAIN:

Am
F# G# A G# F#
magsiawit na!

B
AB

B1 G#
Bayan, #

E

A

B

C2 B

A G F# G

Em-Em7

Upang

Siya ay makapiling,

Am
7

C m
BE
Bayan,

Bm
EEF
#

7 ---

E
ED

F# E F# G A
mapag-irog na

GAB

Bsus - B7

Diyos natin.

pinagpa

la ka!

D C# D E

A

F# G#

B7

G#m
AB
pangako

G# E
Niya

C#m

Dakilang bi -- yayang

VERSE 2: Sa aba Niyang pagkatao, sa buhay Niya sa mundo. Inihayag Kanyang puso, Tinig ng Ama nating Diyos. VERSE 3: Pananatili Niyang tunay, 'Spiritung ating gabay Kahulugan at pag-asa, pagmamahal at biyaya.

F#m7
C# B1
Sumi -----

BE
BE
lay na!