Asia ay hango sa salitang “Asu” na ibig sabihin na dito sumisikat ang araw China ang may pinaka-malapad

na populasyon sa buong mundo Herodutus ang Ama ng Kasaysayan at Ama ng Heograpiya Overgrazing ay suliranin sa lupa dulot ng raming bilang ng mga hayop at konting bilang ng mga
halaman na nag-dudulot ng pagkasira ng lupa

Nepal mahahanap ang pinakamataas na bundok sa buong mundo: ang Mt. Everest Dravidian ang katutubo na matatagpuan sa mga rehiyon ng Tamil Nadu, Kerala, Karnataka at
Andhra Pradesh

Ozone Depletion ay isa sa mga seryosong suliranin sa hangin ditto sa Asya

Carlos D. Achondo Jr. II-Neptune

Mrs. Yolanda Manjeron Guro