HEKASI VI PANGALAN: _______________________________________________ TAON/PANGKAT:__________ PETSA:________ 1.

Si Apolinario Mabini ay isa sa mga nakikipaglaban para sa kalayaan. Mahalaga ang bahaging ginampanan niya sa kasaysayan ng Pilipinas. Alin dito ang ginampanan niya? A. Pag-akda sa Saligang Batas ng Malolos B. Pagtatatag ng Republika ng Biak-na-Bato C. Paglulunsad ng pinakamahabang pag-aalsa D. Pagsisislbi bilang tagapayo ni Emilio Aguinaldo 2. Si Heneral Gregorio del Pilar ay tinaguriang bayani ng Pasong Tirad. Paano niyaipinagtanggol ang bansa. A. Pinasunog niya ang mga kagamitan ng mga sundalong Amerikano. B. Pinagpatuloy ang laban sa Pasong tirad hanggang napasuko niya ang mga sundalong amerikano. C. Pinangalagann niya ang pagtakas ni Emilio Aguinaldo sa pamamagitan ng pagharang sa mga sundalong Amerikano sa Pasong Tirad. D. Hinabol niya ang mga kawal na Amerikanon sa Pasong Tirad. 3. Kilala sa pagiging matapang na bayani si Lapu-lapu sapagkat hindi nya hinayaang masakop ng nga Espanyol ang kaniyang nasasakupan. Paano niya ipinamalas ang kanyang kagitingan laban sa mga Espanyol? A. Sa pamamagitan ng pakikipagdigmaan. B. Sa pamamagitan ng pangangalaga sa kanyang interes. C. Sa pamamagitan ng pakikipagsanduguan. D. Sa pamamagitan ng pagaaral ng kanilang kaugalian.

4. 4. Kilala ang angking galling sa pagsususlat nina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez-Jaena. Ano ang ginawa nila upang maihayag ang karaingan ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol? A. Bumigkas ng maaapoy at madamdaming talumpati laban sa mga kastila. B. Nagdaos ng malawakang pagpupulong. C. Bumuo ng samahan na ang mga kasapi ay puro Pilipino. D. Naglathala ng pahayagang “La Solidaridad” na naglalaman ng pagbatikos sa mga Espanyol. 5. Hindi ganap na lumaya ang Pilipinas mula sa mga Amerikano noong 1946. Bilang bahagi ng kanilang pamamalagi sa bansa pinilit ng mga Amerikano na mgkaroon ng pantay na karapatan sa yaman likas tulad ng tinatamasa ng mga Pilipino. Ano ang tawag sa kasunduang ito na pinagtibay noong Marso 11, 1947 sa panahon ni Pangulong Roxas? A. Ang pagpapaptibay ng Parity Rights. B. Ang pagkakatatag ng mga Base Militar. C. Ang pagkakaktatag ng MAPHILINDO. D. Ang pagpapatibay ng Magna Carta ng Paggawa. 6. Mahalagang pangalagaan ang mga Overseas Filipino Workers o Pilipinong nagtratrabaho sa ibang bansa. Anong ahensya ng pamahalaan ang may pangunahing tungkulin na protektahan ang mga OFW sa bansang kanilang pinagtratrabahuhan? A. Kagawaran ng Tanggulang Pambasa. B. Kagawarang ng Ugnayang Panlabas.

C. Kagawaran ng Turismo. D. Kagawaran ng Kalusugan. 7. Nagkaroon ng kaguluhan sa lugar nina Mang Emong kung kaya’t dinala niya ang kanyang mag-ina sa mas ligtas na lugar. Anong Uri ng pandarayuhan ang ipinapahiwatig dito? A. Pangkaligtasan. B. Pangkomunikasyon. C. Pangkapayapaan. D. Pangkabuhayan. 8. An gating bansa ay biniyayaan ng saganang likas-yaman. Sa anong yamang dagat kilala ang SOCSARGEN? A. Pusit B. Hipon C. Tuna D. Alimango 9. Sa aling pangkat sila nabibiblang: ang init ng araw, halamang dagat, hangin, geothermal, biogas, langis ng niyog? A. Yamang lupa B. Yamang tubig C. Yamang mineral D. Yamang enerhiya 10. Alin ang nagpapakilala ng katangian ng isang demokratikong bansa? A. Magkasing uri ng pamumuhay ng mga tao. B. Pantay ang dami ng mga ari-arian ng mga tao. C. Magkaiba ang batas para sa mahirap at mayaman. D. Pantay na pagkakataon ang ibinibigay sa lahat ng mga mamamayan 11. Kailan maitututring na demokratiko ang isang bansa? A. Kapag ang pinuno ay maihahalal muli. B. Kapag ang tinig ng mamamayan ay pinakikinggan ng pamahalaan. C. Kapag ang pinuno ay abala sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. D. Kapag ang mamamayan ay direkta o tuwirang nangangasiwa sa pamahalaan. 12. Nais ng kapatid mo na magpalit ng relihiyon matapos magkaasawa ng lalalking iba ang relihiyon sa inyo. Paano mapapangalagaan ang kanyang karapatan? A. Hayaang pumili ng relihiyong nais na aniban. B. Hikayatin siya na huwag nang lumipat ng ibang sekta ng pananampalataya. C. Hayaan siyang mangumpisal sa pari sa pagtalikod sa nagisnang relihiyon. D. Pigilin ang kanyang desisyon. 13. Ano ang mabuting dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa? A. Magkaroon ng pakikipagkompitensya an gating bansa sa ibang mga bansa. B. Magiging kilala ang lahat ng manggagawang Pilipino sa bansang puntahan. C. Nakakatulong ito sa ekonomiya n gating bansa. D. Nagiging mura ang bilihin ng mga pangunahing kalakal na iniluluwas.

14. Alin sa mga sumusunod ang ipinakita ng mamamayang Pilipino noong People Power Rebolusyon sa EDSA? A. Nilusob ng mga mamamayang Pilipino ang dalawang kampo. B. Matapang silang lumaban sa mga armadong sundalo. C. Kapit-bisig at buong tapang na humanda sa anumang mangyayari. D. Nagsiuwi na lamang ang libu-libong Pilipino bilang galang sa kaguluhang naganap. 15. Ang mga manggagawa sa pampubliko at pribadong opisina ay sumuporta noong People Power. Ano ang mga paraang ginawa na nagpakita ng pagsuporta? A. Tumkunog sila sa EDSA upang vmakiisa sa mga taong naroroon. B. Nagdala ng ibang babasahan para ipamigay sa mga taong nasa EDSA. C. Nagsimba at nanalangin na magkaroon ng mapayapang kasunduan. D. Nag-uwian na lamang upang manood sa telebisyon ng mga kaganapan sa EDSA. 16. Bawat bansa ay may layuning maging maunlad na bansa? A. Ang bansa ay di industriyalisado. B. Iilan lamang ang may hanapbuhay. C. Kakaunti ang mga may pinagaralan. D. May masiglang kalakalan at maraming mamumuhunan. 17. Ano ang palatandaan ng pagunlad sa kabuhayan ng isang bansa? A. Umaasa sa tulong buhat sa ibang bansa. B. Kakulangan ng mga sangkap sa paggawa ng mga produkto. C. Nagluluwas ng kalakal o produkto sa ibang bansa. D. Kontrolado ng mga dayuhang mamumuhunan ang negosyo sa bansa. 18. Paano makikita ang pag-unlad ng bansa sa larangan ng pangkabuhayan? A. Limitadong paggamit ng makabagong teknolohiya. B. Mahaba ang antas ng mga mamamayang walang hanapbuhay. C. Lumalaki ang populasyon ng bansa. D. Magkakaiba ang kita ng mga tao. 19. Ano ang nilalaaman ng mga kathang “Fray Botod”, “La Hija de Fraile” at “Esperanza” na isinulat ni Graciano Lopez Jaena? A. Ipinapahayag ang uporta sa mga prayle. B. Ipinagutos na sundin ang magagandang aral ng mga pari. C. Ipinapahayag ditto ang tungkol sa kahiya-hiyang pamumuhay ng mga pari. D. Pinagmamalaki ang kabutihang ginawa. 20. Ang kahalagahan ng kauna-unahang pahayagang tagalong na itinatag ni Marcelo H. Del Pilar. Paano niya Ginamit ang pahayagan ito laban sa mga espanyol. A. Ipinadama niya ng laban angmga Espanyol. B. Hinamon niya ng laban ang mga Espanyol. C. Nakipagdebate siya sa mga prayleng Espanyol. D. Tinuligsa niya ditto ang mga prayleng Espanyol. 21. Nang mabunyag ang kilusang Katipunan, tinipon agad ni Andres Bonifacio ang mga katipunero sa Pugad Lawin at nagkaisa silang punitin amg kanilang sedula. Ano ang ipinahiwatig nito?

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

A. Naghudyat nang simula ng himagsikan. B. Nagpahiwatig ng kanilang pagsasarili. C. Nagbadya ng pakikiisa sa mga Espanyol. D. Nagtakda ng pakikipagusap sa mga Espanyol. Maraming pastulan sa lalawigan ng Masbate, Bukidnon at Mindoro. Anong katangian mayroon ang mga pook na ito? A. May maraming halaman B. May masagang damo. C. May malawak na kagubatan. D. Matabang lupang sakahan. Bakit tinaguriang Rice Granary the Philipines ang Gitnang Luzon A. Dahil sa Pura palayon ang hinatanim dito B. Dahil sa lawak ng palayan nito at magandang klima nito. C. Dahil sa siyentipikong pagtata ng palay dito D. Dahil sa nakaasa ang mga tao rito sa palay Ang syudad ng Baguio ay tinaguriang Summer Capital of Philippines dahil sa nararanasang lamig ng klima kahit sa panahon ng tag–araw Paano nakakaapekto sa kabuhayan ng tao ang ganitong uri klima? A. Namimili ang mga tao ng kanilang gusting gawain. B. Nalilimitahan ang mga uri ng pananim at hanapbuhayng mamamamyan sa lugar. C. Bumabagal ang kilos at galaw ng mga tao dahil sa nararanasang klima. D. Nadadagdagan ang nais mandayuhan sa lugar dahil sa nararanasang klima. Ayon din sa pagpapaunlad ng kalakalan sa kolonya ay ang pagtatag ng Real Compaña de Filipinas noong 1785. Isa itong monopoly at ang Espanyol lamang ang nakinabang ditto. Nalugi rin ito at di kailanman nakinabang ang mga Pilipino. Ano ang nagging reaksyon ng mga Pilipino uko dito? A. Nasiyahan dahil nakatulong ito sa Pilipino na umangat ang pamumuhay. B. Kabiguan dahil hindi natupad ang mga layunin nitong paunlarin ang pamumuhay ng mga Pilipino. C. Nagalit dahil nalugiat tuluyang nawalan ng pera. D. Nagsawalang-kibo dahil sa takot na maparusahan. Sa Monopolyo ng Tabako, nasa pamahalaan ang kapangyarihan at control sa pagbili, pagbebenta at pagluluwas nito. Kaugnay nito, Anu ang nagging reaksyon ng Pilipino ukol dito? A. Sumusunod lang sila nang mahinahon sa kagustuhan ng mga Espanyol. B. Hindi sila sang-ayon sa ganitong paraang dahilan upang magaklas ang Pilipino. C. Naging mas masipag sila sa pagtatanim ng tabako. D. Umiwas sila sa gulong maaaring mangyari kung hindi susunod sa mga Espanyol. Alin sa mga sumusunod ang nagpakita ng pangkalahatang reaksyon ng mga Pilipino sa patakarang pangkabuhayang isinakatuparan ng mga Espanyol. A. Pakikiisa B. Pagkagalit C. Pagkagiliw D. Pagkamangha Paano nagging mahalag ang mga kagamitang baklad, bubo at pamansing? A. Ginawa nila itong dekorasyon sa bahay.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

B. Nakatulong ito sa paninisid sa perlas. C. Ginagamit nila ito panghuli ng isda. D. Ginawang hurnuhan ng mga gamit. Ang mga ninuno ay may kaalaman sa pagmimina. Paano nila higit na pinahalagahan ang nakukuhang ginto, pilak at tanso. A. Ibinigay sa mga kaibigan B. Ginagamit ng kababaihan bilang palamuti sa tahanan. C. Ginagamit na pangbayad ng utang. D. Ipinagpapalit nila ang mga paninda sa dayuhang mangangalakal. Isa ang mahalaga sa ating mga ninuno ay ang karagatan. Aling panayag hindi kabilang sa kahalagahan ng karagatan A. Natutong lumangoy ang mga naninirahan sa tabing dagat. B. Natuto silang magtahlm ng kanilang ikabubuhay. C. Malaking tulong ito sa pakikipagkalakalan D. Gumamit sila ng artipisyal na pamamaraan upang makahuli ng maraming isda. Sinong dating pangulo ng pilipinas ang hindi gumagamit ng kanyang kapangyarihan para sa kapakinabangan ng kanyang mga kamaganak? A. Manuel Quezon B. Ferdinand Marcos C. Ramon Magsaysay D. Diosdado Macapagal Sa patakarang “Pilipino Muna” ay binigyan ng unang pagkakataon ang mga Pilipino bago ang mga dayuhan sa pagkakaroon ng sariling lupa at sa pangangasiwa sa negosyo at kalakalan. Sinong pangulo ng Pilipinas ang nakita dahil sa patakarang ito? A. Carlos P. Garcia B. Manuel A. Roxas C. Diosdado Macapagal D. Ferdinand E. Marcos Ano ang layunin ng Austerity Program ni Pangulong Garcia? A. Gumagastos nang higit sa kinikita. B. Itaguyod ang kaunlaran ng pamilya. C. Tangkilikin ang proyekto ng pamahalaan. D. Gumasto nang katamtaman ang pamahalaan upang makapaglingkod. Si Mang Lucas ay isang kilalang karpintero sa kanilang bayan. Kahit marami ang kumukuha sa kanya hindi pa rin sapat ang kanyang kita kaya’t gusto niyang lumipat sa ibang bansa. Alin sa mga sumusunod ang HINDI dahilan ng kanyang pandarayuhan? A. Ang humanap ng maunlad na kabuhayan. B. Ang humanap ng kasayahan. C. Ang makakita ng bagong kapaligiran. D. Ang mabago ang paniniwalaang pulitikal at humanap ng katahimikan. Si Abdul ay nakatira sa Sulu. Dahil sa karahasang naganap sa kanilang lugar napagpasiyanng kanyang mga magulang na lumipat ng tirahan sa lugar na tahimik at mapayapa. Ano ang dahilan ng kanilang pandarayuhan?

36.

37.

38.

39.

40.

A. Pangkaligtasan B. Pang Edukasyon C. Pangrelihiyon D. Panghanapbuhay Sa panahon ng kalamidad, gaya ng bagyo na may pagguho ng lupa. Nagpasya ang mga naninirahan sa may ibaba ng bundok na lumipat sa lugar na walang gugugho. Ano ang dahilan ng pandarayuhan? A. Pangkaligtasan B. Pangkalusugan C. Pangkarunungan D. Pangkabuhayan Ang likas na yaman ng bansa ay maaring mga yamang napapalitan at di napapalitan. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng di napapalitan na likas nayaman? A. Hayop B. Langis C. Halaman D. Punong kahoy Ang ating bansa ay maraming lupang sakaha, tubigan, pangisdaan, kagubatan at kabundukan. Ano ang tawag sa mga ito? A. Yamang mineral B. Yamang likas C. Yamang enerhiya D. Yamang tubig May likas yaman tayong patuloy na ginagamit at nababago langg ang anyo upang magamit muli. Alin sa mga sumusunod na yamang likas ang kabilang sa pangkat na ito? A. Hayop B. Prutas C. Kahoy D. Aluminyo Kapag bumabagyo, karamihan nagkakaroon ng malawakang pagbaha na nagdududlot ng pinsala sa buhay at ariarian. Ang lahat ng ito ay dulot ng patuloy na pagputol ng mga punongkahoy at pagkasira ng kagubatan. Bilang isang mamamayan, ano ang magagawa natin? A. Magpagawa ng maraming Bangka. B. Magtayo ng matataas na gusali. C. Magpatayo ng maraming pabrika. D. Magtanim ng maraming punongkahoy.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.