nagagawang payak at mas madaling unawain ang mga datos na inilalahad sa isang teksto. Sa pamamagitan nito. Malaki ang matutulong ng mga ito sa 1. Ang isang mahusay na mambabasa ay kailangang nakapagbibigay ng wastong interpretasyon ng mga mapa. Sa pamamagitan ng pagunawa sa bawat bahagi. 3.Ang mapa. Pansinin din ang iskeyl na ginagamit. Maari itong maging hanguan ng dagdag-impormasyon na kailangan sa pagbibigayinterpretasyon. tsart. malalaman mo kung ano ang tumbasang gamit para sa isang partikular na sukat. . grap at talahanayan ay mga presentasyong biswal na kadalasang ginagamit bilang pantulong sa isang teksto. Pansinin pagbibigay ng wastong interpretasyon. tsart. 4. Paano ito magagawa? Narito ang ilang mga mungkahi: ang mga leyenda. grap at talahanayan. Pag-aralang mabuti ang bawat bahagi. 2. Pansinin kung may talababang ginagamit. Sa tulong ng mga ito. Bawat bahagi ay madalas kinapapalooban ng datos na kaiba o kaya’y kaugnay sa iba. makikilala ang kaibahan o ugnayan ng mga bahagi nito.

A. Halimbawa ng Tsart: .

Halimbawa ng Mapa: .B.

C. Piktograp: . Mga halimbawa ng Grap: C1.

Guhit na Grap o Layn Grap: .C2.

Bar Grap: .C3.

Bilog na Grap o Pie Graph: .C4.

Halimbawa ng Talahanayan .D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful