tsart. Pansinin pagbibigay ng wastong interpretasyon. Sa pamamagitan ng pagunawa sa bawat bahagi. Paano ito magagawa? Narito ang ilang mga mungkahi: ang mga leyenda. grap at talahanayan ay mga presentasyong biswal na kadalasang ginagamit bilang pantulong sa isang teksto. 2. Pag-aralang mabuti ang bawat bahagi. Bawat bahagi ay madalas kinapapalooban ng datos na kaiba o kaya’y kaugnay sa iba. tsart. Pansinin din ang iskeyl na ginagamit. . Malaki ang matutulong ng mga ito sa 1. Maari itong maging hanguan ng dagdag-impormasyon na kailangan sa pagbibigayinterpretasyon.Ang mapa. Sa pamamagitan nito. grap at talahanayan. Ang isang mahusay na mambabasa ay kailangang nakapagbibigay ng wastong interpretasyon ng mga mapa. Pansinin kung may talababang ginagamit. malalaman mo kung ano ang tumbasang gamit para sa isang partikular na sukat. Sa tulong ng mga ito. nagagawang payak at mas madaling unawain ang mga datos na inilalahad sa isang teksto. makikilala ang kaibahan o ugnayan ng mga bahagi nito. 4. 3.

A. Halimbawa ng Tsart: .

B. Halimbawa ng Mapa: .

Piktograp: .C. Mga halimbawa ng Grap: C1.

C2. Guhit na Grap o Layn Grap: .

C3. Bar Grap: .

C4. Bilog na Grap o Pie Graph: .

D. Halimbawa ng Talahanayan .