Pansinin din ang iskeyl na ginagamit. Malaki ang matutulong ng mga ito sa 1. nagagawang payak at mas madaling unawain ang mga datos na inilalahad sa isang teksto. Sa tulong ng mga ito. . tsart. Bawat bahagi ay madalas kinapapalooban ng datos na kaiba o kaya’y kaugnay sa iba. Sa pamamagitan ng pagunawa sa bawat bahagi. Pag-aralang mabuti ang bawat bahagi.Ang mapa. Pansinin pagbibigay ng wastong interpretasyon. grap at talahanayan ay mga presentasyong biswal na kadalasang ginagamit bilang pantulong sa isang teksto. grap at talahanayan. malalaman mo kung ano ang tumbasang gamit para sa isang partikular na sukat. 3. Paano ito magagawa? Narito ang ilang mga mungkahi: ang mga leyenda. Ang isang mahusay na mambabasa ay kailangang nakapagbibigay ng wastong interpretasyon ng mga mapa. tsart. 4. makikilala ang kaibahan o ugnayan ng mga bahagi nito. Sa pamamagitan nito. Pansinin kung may talababang ginagamit. 2. Maari itong maging hanguan ng dagdag-impormasyon na kailangan sa pagbibigayinterpretasyon.

A. Halimbawa ng Tsart: .

B. Halimbawa ng Mapa: .

C. Mga halimbawa ng Grap: C1. Piktograp: .

Guhit na Grap o Layn Grap: .C2.

C3. Bar Grap: .

C4. Bilog na Grap o Pie Graph: .

Halimbawa ng Talahanayan .D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful