Pansinin pagbibigay ng wastong interpretasyon. nagagawang payak at mas madaling unawain ang mga datos na inilalahad sa isang teksto. Sa tulong ng mga ito. 4. Maari itong maging hanguan ng dagdag-impormasyon na kailangan sa pagbibigayinterpretasyon. malalaman mo kung ano ang tumbasang gamit para sa isang partikular na sukat. tsart. tsart. Malaki ang matutulong ng mga ito sa 1. Pansinin din ang iskeyl na ginagamit. grap at talahanayan ay mga presentasyong biswal na kadalasang ginagamit bilang pantulong sa isang teksto. Sa pamamagitan ng pagunawa sa bawat bahagi. Sa pamamagitan nito. Bawat bahagi ay madalas kinapapalooban ng datos na kaiba o kaya’y kaugnay sa iba.Ang mapa. 2. Pag-aralang mabuti ang bawat bahagi. Ang isang mahusay na mambabasa ay kailangang nakapagbibigay ng wastong interpretasyon ng mga mapa. 3. makikilala ang kaibahan o ugnayan ng mga bahagi nito. . Pansinin kung may talababang ginagamit. Paano ito magagawa? Narito ang ilang mga mungkahi: ang mga leyenda. grap at talahanayan.

Halimbawa ng Tsart: .A.

B. Halimbawa ng Mapa: .

Piktograp: .C. Mga halimbawa ng Grap: C1.

Guhit na Grap o Layn Grap: .C2.

C3. Bar Grap: .

C4. Bilog na Grap o Pie Graph: .

D. Halimbawa ng Talahanayan .