Malaki ang matutulong ng mga ito sa 1. Bawat bahagi ay madalas kinapapalooban ng datos na kaiba o kaya’y kaugnay sa iba. Paano ito magagawa? Narito ang ilang mga mungkahi: ang mga leyenda. Pansinin din ang iskeyl na ginagamit. 4. grap at talahanayan. tsart. 2.Ang mapa. . Sa tulong ng mga ito. tsart. makikilala ang kaibahan o ugnayan ng mga bahagi nito. Sa pamamagitan ng pagunawa sa bawat bahagi. Ang isang mahusay na mambabasa ay kailangang nakapagbibigay ng wastong interpretasyon ng mga mapa. malalaman mo kung ano ang tumbasang gamit para sa isang partikular na sukat. Pansinin pagbibigay ng wastong interpretasyon. Sa pamamagitan nito. 3. Maari itong maging hanguan ng dagdag-impormasyon na kailangan sa pagbibigayinterpretasyon. Pansinin kung may talababang ginagamit. nagagawang payak at mas madaling unawain ang mga datos na inilalahad sa isang teksto. Pag-aralang mabuti ang bawat bahagi. grap at talahanayan ay mga presentasyong biswal na kadalasang ginagamit bilang pantulong sa isang teksto.

A. Halimbawa ng Tsart: .

Halimbawa ng Mapa: .B.

Mga halimbawa ng Grap: C1.C. Piktograp: .

Guhit na Grap o Layn Grap: .C2.

C3. Bar Grap: .

C4. Bilog na Grap o Pie Graph: .

D. Halimbawa ng Talahanayan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful