Pansinin din ang iskeyl na ginagamit. nagagawang payak at mas madaling unawain ang mga datos na inilalahad sa isang teksto. Bawat bahagi ay madalas kinapapalooban ng datos na kaiba o kaya’y kaugnay sa iba. Pansinin pagbibigay ng wastong interpretasyon. Paano ito magagawa? Narito ang ilang mga mungkahi: ang mga leyenda. Sa pamamagitan nito.Ang mapa. 3. makikilala ang kaibahan o ugnayan ng mga bahagi nito. Malaki ang matutulong ng mga ito sa 1. Sa pamamagitan ng pagunawa sa bawat bahagi. Ang isang mahusay na mambabasa ay kailangang nakapagbibigay ng wastong interpretasyon ng mga mapa. tsart. tsart. Sa tulong ng mga ito. Pag-aralang mabuti ang bawat bahagi. malalaman mo kung ano ang tumbasang gamit para sa isang partikular na sukat. Maari itong maging hanguan ng dagdag-impormasyon na kailangan sa pagbibigayinterpretasyon. grap at talahanayan ay mga presentasyong biswal na kadalasang ginagamit bilang pantulong sa isang teksto. Pansinin kung may talababang ginagamit. grap at talahanayan. 4. . 2.

Halimbawa ng Tsart: .A.

B. Halimbawa ng Mapa: .

Mga halimbawa ng Grap: C1.C. Piktograp: .

Guhit na Grap o Layn Grap: .C2.

C3. Bar Grap: .

Bilog na Grap o Pie Graph: .C4.

D. Halimbawa ng Talahanayan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful