P. 1
komika pakikinig

komika pakikinig

4.5

|Views: 9,127|Likes:
Published by lorelie

More info:

Published by: lorelie on Mar 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

Sections

Pangkat Isa

Mondragon, Lorelie V.
Miranda, Janinne
Quiatchon, Hanzel
Daug, Lady Ann
Zaraspe, Mairene
Olimpiada, Adrian
Landicho, Janel
Natanauan, Andres

KALIKASAN NG PAKIKINIG

Ang pakikinig ang proseso ng pagpaparinig ng
tunog at salita ng nagsasalita o enkowder, ang
nagpapadala ng imformasyon sa pamamagitanng
isang sistema ng komunikasyon o TSANEL sa
INTERPRETER na maaaring isang tagapakinig,
isang mambabasa o isang manonood, ang
kumikilala, tumutuklas at nagbibigay kahulugan sa
mga tinanggap na mensahe na sa mahusay
niyang pagsusuri at matalinong pagtataya
naitatransform ito sa anyong naiintindihan na ang
katiyakan ay napipiho sa kanyang pagsagot dito.

Patunog at pasalita ang pagpaparinig kapag
VERBAL ang paraan ng komunikasyon. Nakasalig
ang pag-intindi rito sa dalawang mahahalagang
bahagi ng anatomiyang pangkomunikasyon ng tao:
sa mga tenga at mga mata maliban na lamang kung
may kapansanan ang mga ito na pandamang hipo
na lamang ang ginagamit. Karaniwan na anyo ng
Verbal na pakikipagkomunikasyon sa araw-araw na
pakikipag-usap. Samantala, mga ekpresyon naman
ng mukha at mga kilos o galaw ng mga bahagi ng
katawan gaya ng mga mata, balikat, kamay at daliri
ang kinakasangkapan sa Di-Verbal na pakikipag
komunikasyon.

Kahulugan ng PAKIKINIG

Ito ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa
pamamagitan ng sensoring pandinig at pag-iisip. Aktibo ito dahil
nagbibigay-daan ito sa isang tao na pag-isipan, tandaan at ianalisa
ang kahulugan at kabuluhan ng mga salitang kanyang
napakinggan.

Ang pakikinig, samakatuwid, ang pagunawqa sa kahulugan ng
mga tunog na napakinggan. Nangangahulugan ito ng pakikinig
nang may layunin- ang pagunawa sa kahulugan ng mga salita at
pangungusap na narinig. Inuunawa ang mga katotohanan at ideya
na nakapaloob sa mga salitang napapakinggan.

Natatamo ang paguunawa sapamamagitan ng ating isipan. Isang
aktibo itong kasanayan sapagkat may nagaganap sa isipan ng
isang tao habang nakikinig. Ipinoproseso ng kanyang isipan ang
mga bagay na kanyang napapakinngan hanggang sa maunawaan
niya ang kahulugan ng mga ito.Napakahalaga ng pagunawa sa
proseso ng pakikinig.

PAGKAKAIBA NG PANDINIG AT PAKIKINIG

Bagama’t magkaugnay, may pagkakaiba ang
pandinig(hearing) at pakikinig(listening).
Sa level ng pisikal na pandinig sapagkat isang kapasidad
ito para matukoy ang tunog na mabubuo sa isang salita.
Tumutukoy ito sa ating kakayahang marinig ang
anumang tunog sapamamagitan ng ating mga tainga.
Samantala, isang proseso ng pagiisip na may layunin na
unawain ang kahulugang nakapaloob sa mga tunog na
pinakikinggan ang pakikinig.
Bagama’t magkaiba ang pandinig at pakikinig,
magkaugnay ang dalwa sapagkat hindi maaaring
mangyari ang tunay na pakikinig kung walang pandinig.
Preliminaryong hakbang sa pakikinig ang pandinig.

PROSESO NG PAKIKINIG

Sinasabi ni Kline(2006) na ang pakikinig ay isang kompleks
na proseso. Ito ay dumadaan sa tatlong magkakasunod na
hakbangin: PAGDINIG, ATENSYON, at PAGUUNAWA.

PAGDINIG

ATENSYON

PAGUUNAW
A

PAGDINIG

Ang unang hakbang sa pakikinig ay PAGDINIG.
Ito ay tumutukoy sa pagtanggap ng tunog
(salita,parirala o pangungusap) na pagdadalhan
ng mensahe. Ang tunog ay nagmumula sa isang
spiker o tagapagbigay ng mensahe. Ang mensahe
ay pinadala sa paraang pasalita, at tinatanggap
naman ito ng tagapakinig.

ATENSYON

Ang ikalawang hakbang sa pakikinig ay
ATENSYON. Hindi lamang natin naririnig ang
tunog na nagmumula sa spiker, bagkus, itinutuon
natin ang atensyon sa mensahe na inihahatid ng
tagapagsalita. Sa puntong ito, hindi sa lahat ng
tunog (salita) nakapokus ang atinmg atensyon sa
halip pinipili natin ang mga mahahalagang
katotohanan o ideya na bumububuo sa mensahe
o paksang tinatalakay . Ito ay tinatawag ni
Kline(2006) na Selektibong Atensyon. Ang
atensyon o interes ng tagapakinig ay nakapokus
sa kabuuan ng mensahe hindi sa bawat salitang
binibitawan ng tagapagsalita.

PAGUNAWA

Ang pinakahuli subalit pinakamahalagang proso ng
pakikinig ay ang PAGUNAWA.
Masasabi nating epektibo ang komunikasyon kapag may
pagunawa ng tagapakinig sa mensaheng ipinapaabot ng
tagapagsalita.
Ang patunay na totoong nakikinig tayo sa nagsasalita ay
kung inuunawa at nauunawaan natin ang mensahe
inihahatid sa paraang pasalita.
Walang komunikasyon naganap sapamagitan natin at
nagsalita kapag hindi naunawaan ang kanyang sinasabi.

Mas malawak at tumpak ang ating pangunawa sa
mensaheng nais ipahatid ng tagapagsalita sa
pagkakataong mababatid natin ang kahulugan ng mga
salitang kanyang sinasambit(VERBAL) at ang kilos at
tunog(DI-VERBAL) ng nagsasalita. Ang pagunawa sa
verbal at di-verbal na aspeto ng pagsasalita na
nagpapalalim sa ating pagunawa sa mensaheng nais
ipahatid sa atin.

Samakatuwid, Ang tatlong mahahalagang proseso ng
pakikinig ang pagdinig, atensyon at pagunawa. Ang
pakikinig bilang isa sa makrong kasanayang pangwika ay
nagtatapos sa pagunawa sa mensaheng nais ipabatid ng
nagsasalita. Bagama’t mahalaga ang pagtugon(feedback) sa
buong proseso ng komunikasyon, hindi ito itinuturing bilang
lohikal na bahagi ng pakikinig(Kline,2006).

Mga Salik na Nakakaimpluwensya
Sa
Pakikinig

1.) MGA PISIKAL NA SALIK

Ang mga pisikal na nakakimpluwensay ay
maaring may kinalaman sa sarili ng tagapakinig
o kaya may kaugnayan sa mga panlabas na
bagay.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->