.

.

Tauhan Kung Bakit Umuulan Panimulang Aksyon Reaksyon Wakas Suliranin Pagtatangka Resulta Damdamin .

.

Tauhan Alamat ni Tungkung Langit Panimulang Aksyon Reaksyon Wakas Suliranin Pagtatangka Resulta Damdamin .

.

Alunsina Tungkung Langit .

.

Mga Katangiang inaasahan sa akin Sarili kong katangian .

Sumulat ng sanaysay ukol sa paksang “Ano-ano ang mga nagiging limitasyon ninyo dahil sa kasarian?” Ibahagi ito sa klase. .