AKLAT SECRETO NG SANCTI KARMA NI DEMETRIO O.

SIBAL Ang aklat na ito ay kinapapalooban ng karunungang lihim tungkol sa PANGGAGAMUTAN sa mga taong kinukulam o gawa ng mga masamang espirito, KALIGTASAN sa mga panganib at hindi kayo dapuan o kapitan ng anomang karamdaman, PAGMAMALIKMATA pamamagitan ng pagbabago ng inyong anyo, PAGPAPALUBAG LOOB, WALANG GUTOM, para PADIKITIKIN sa bangko o silya ang isang taong nakukulam, PAMAKO sa masamang espirito at marami pang iba na matutungyan po lamang ninyo sa aklat na ito. HANGO SA AKLAT SECRETO NG SANCTI KARMA Kung kayo po ay susugurin ng taong kinukulam para kayo ay saktan banggitin po lamang ninyo ang oraciong ito at ihihip sa kanya ay siguradong hindi siya makakaalis sa kanyang pagkakatayo. Naito po ang Orascion: CAPIPIS SOLDALA CAMPISPIP-PO susi: CALAHOS CHOBITROS Ang sampung ngalan ng diyos na sang-ayon kay moses na kapag sinulat sa papel o inukit sa medalya ay nagbibigay ng MAGANDANG SUERTE O KAPALARAN. Naito po ang sampung ngalan ng diyos: EL, ELOHA, ELOHIM, JEVE, SABAOTH, SHADAY, JAH, EHIEH, ADONAY, JEHOVAH Naito po ang mga salitang kinasisilawan ng masasamang espirito o lamang lupa.Kung ang isang tao ay kinukulam ay banggitin po lamang ang mga salitang ito sa kanyang harapan at sigurado po na ang taong ito ay takot na takot at silaw na silaw sa taglay mong kapangyarihan. Naito po ang ORASCION: LEISACLEIGUR LEITUR CHRISTUM EGOSUM PACTUMDOMINUMNOSTRUM ORASCION na pamako sa masamang espirito. Kung ang isang taong kinukulam lumlaban at nais mong ipakoang kanyang mga kamay at paa saan mang sulok ng kanilang tahanan ay banggitin po lamang ninyo ang orascion na nasa ibaba nito at ihihip sa inyong daliri na sabay lapat ng kamay sa ding ding ng taong kinukulam ay para siyang ipinako sa krus. Naito po ang orascion: IGSAC PERDIMIT EGOLHUM PINACUAN PHU Orascion ni san cristobal ng maligtas sa lahat ng kapanganiban, salot, bagyo, sunog at mga iba pa. DEUS KO, IPAGKALOOB MO SA TANANG NAPAPATANGKILIK SA IYO NA KAMIY ILIGTAS SA MGA SALOT, LINDOL, AT PAGKAKASUNOG. TANGKILIKIN MO PO KAMI DEUS KO. DEUS KO HABANG NABUBUHAY AKO AY ILIGTAS SA MGA KAPAMAHAKAN NA MANGGAGALING SA INYONG KAPANGYARIHAN. AMEN VEHUIAH JELIEL SITAEL ELEMIAH MAHASIAH SELAHELJEHOVA SALVAME. 27 KAPANGYARIHAN NG VERDACABALA Ang aklat na ito ay naglalaman upang di ka manakawan o malooban nino man, kapangyarihan upang PAPAGHIWALAYIN ang magkalaguyo, Kapangyarihan sa PAG-IBIG, kapangyarihan ng SATOR sa BILIS at LIKSI, kapangyarihan upang MAGKASUNDO ang mag-asawa o ng magkasintahan at marami pang-iba na matutunghayan sa aklat na ito na punong puno ng kahiwagaan.

beer o anumang inumin.ORASCION para maghiwalay ang nagmamahalan o ang magkalaguyo. HINDI KA MAPAPALAGAY HANGGAT HINDI TAYO NAGKAKAUSAP NA DALAWA JESUS DIOSTI DOMINE AGNUS DEI JESUS DOMINO INRI EDEUS GEDEUS DEDEUS DEUS DEUS DEUS EGUSUM GAVINIT DEUS MAGSIAS BULHUM Oracion Juramento: Siete LLaves (Ligtas Ka Sa Kapahamakan) ANG NASA ITAAS ANG LARAWAN NG PITONG SUSI: Sa aklat na lihim ng PITONG SUSI na kasama ang PITONG TATAK. ay walang kapangyarihang magbukas ni tumingin sa aklat ng Dios na kinatitirikan ng mga panahong darating at sa mga mangyayari. kape. at ginagantingpalaan naman ang mga mabubuti at may mga pusong tapat. sopas. NARITO ANG ORACION: . Naito po ang Orascion: MISERERE MIHI HACHOC MEUM KAD KAYOY HINDI NA MAGKAKASUNDO AT TULUYAN NA KAYONG MAGKAKAHIWALAY. ORASCION: FORNEUS tayoy magkakasundo. Paunawa: Bigkasin o usalin ang pangalan at apelyido at ang orascion na nasa ibaba nito at ihihp sa bawat painom na iyong gagawin sa mga taong nagmamahalan o nagsasama.arkanghel. Limang kutsara ng tubig na ihalo sa bawat pag-inom ng sofdrinks. Kapangyarihan sa PAG-IBIG sa abot po ng iyong tanaw sa iyong nililigawan ay titigan mo siya ng ubos diin at saka usalin ng tatlong beses sa iyong isipan ang orascion ito at siguradong hindi mapapalagay ang iyong minamahal habang hindi kayo nagkikita o nagkakausap na dalawa. Ang Pitong tatak na nabanggit ay nagtataglay ng PITONG ULO sa bawa't ulo ay may isang SUNGAY. Bigkasin po lamang ninyo sa tuwituwina ang ORASCION na nasa ibaba nito sa harapan ng inyong asawa at sigurado po kayo ay kanyang mamahalin.kerubin at serapin.maging ang pinakamalakas sa mga anghel. FUR FUR akoy iyong mamahalin TIRINTORIAN CALIHILO HAMIDA 2. ni ang mga demonyo sa impiyerno o ang sinumang tao sa sangsinukob.HANGO SA 27 KAPANGYARIHAN NG VERDACABALA Kapangyarihan upang magkasundo at mag-ibigan ang mag-asawa. Naito po ang orascion: IN NOMINE PATRI ET FILI ET ESPRITU SANCTI at banggitin ang pangalan ng sinisinta mo o ng iyong minamahal.kahit ang mga kaluluwa sa purgatoryo. at sa bawat dulo ng pitong sungay ay may isang MATA na tumitingin at nagmamasid sa lahat ng dako ng sansinukob at sila ang makapangyarihang naglalagda ng hatol sa mga taong hindi mabuti. 3.

ORNELIS AVIT TERRE TENTATIONEM PECCATUM MUNDI VALLE CHRISTI PECCATORUM AMEN.B.R.B.B.EGOSUM O.R.B. never an usual English 'v' sound "y" as in yahoo.R.R.B.= O--E R-X B-------M O. O. or "oo" as in zoom "k" as in cat. never as in receive "w" as in wood.= O--OACTA R-X B----M Posted by Junior Bator at 2:32 PM Latin Pronunciations The following pronunciations apply to classical Latin Letter Pronuciation a e i o u c v j g "ah" as in blah "eh" as in guest. never an usual English 'j' sound like jet "g" as in giggle.R. TARIPAN CREGSI MUNDI DEI SAGRADO UNIVERTI OTEMPORI EN CUSIMERI O. or "ay" as in pay "ih" as in tin "oh" as in no "uh" as in put.R. POTENTEM SUBTEMPORE YGLESIT GREGO UN NOM PORSIT NOM PERTERI O.R. OCATOREM SICUT QUIA SUPER FIN. AMEN.R.R.B.B. DEUM O. TURQUI OGENTILI SACRAFISSIMUM. . DEUM PATER DOMINE TUTUM FILIUS MIHI AVIT TERRAE APARTERI SACRATISSIMA LUGARE CONSERVATORI ORATION DEFERENTES NON AVIT UNIVERTI RESERVABIT UN TEMPORI O. EGOSUM O--O DEUM PATER GENTILE IN MORTI AVIT TERRAE APARTARE AMEN EGOSUM P---O DEUM PATER GENTILE IN MORTI AVIT TERRAE APARTARE AMEN EGOSUM A------P DEUM PATER GENTILE IN MORTI AVIT TERRAE APARTARE AMEN EGOSUM Y-----I DEUM PATER GENTILE IN MORTI AVIT TERRAE APARTARE AMEN EGOSUM U------R DEUM PATER GENTILE IN MORTI AVIT TERRAE APARTARE AMEN EGOSUM O-----S DEUM PATER GENTILE IN MORTI AVIT TERRAE APARTARE AMEN EGOSUM L-----R DEUM PATER GENTILE IN MORTI AVIT TERRAE APARTARE AMEN O. Recite it with your left hand touching the temple of your head. never with a 'j' sound Orasyon For Great Comprehension and Memory This orasyon if prayed everyday discreetly and with passion will cause great mental comprehension and good memory. HAPAREM TUA SACROSANCTA DOMINUM POTESTATES OBERSUM O.B.B.

I think this has to be the appropriate orasyon to what most readers request to me -. My mentor noted "isubli na ti inaramid da pito nga beses. Light three black candles at sunset or at midnight. If you don't have black candles then use white. You do this for seven days. Amen" Then extinguish the three candles not by blowing it but by the use of your fingers from your left hand."(1x) Then trust God that you will be successful. you should hide the orasyon written in paper inside a bible.so they will feel it every hour of the day. quis dabit ex siyon salutare Israel dum convertit Deus captivitatem plebis suwae exultabit Jacob et Yaetabitur Israel. Every after ritual. It was ilocano but i translated it to tagalog anyway. requirens deum omnes declinaverunt simul inutiles facti sunt non est qui faciat bonum non est usque ad unum.. Ritual: Start at tuesday. For Enemies This very powerful and sacred orasyon is for enemies who has caused you great harm.para maritna da kada oras ti aldaw. Hide the candles. Barbara. ."Pax domine nostri angeli do do do pericot deus simpeterni omnipotente griyego jata Jesus salvame egoverbum Christum pactum mihi concentracion cera poderosa et mihi memoria sera magnus el Melech neeman. Recite this orasyon three times."(it will return to them the harm they did to you seven folds.). Amen. Very much better if recited infront of Sta. The orasyon have tagalog words mixed in it."(7x) For Success to Your Plans and Personal Undertakings Pray this orasyon if you want to be successful with your plans that will do you GOOD. in nomina Jesus. for this orasyon is of Most Divine origin. deus de caelo prospexit en filios hominum ut videat si est intelehens aut. You can copy it to your notebook specifically for orasyons but if you are in need to use it. If you started the first day at 6pm then do the whole 7days at 6pm. Then recite the orasyon 9 times without anger in your heart but an emotion of finding help and justice. And then you can continue it as long as you want. treat you inferiorly. For the spirits will always expect you to do the prayer at that very same time. Sade sade sade.orasyon for finding and getting a job. kneeling and facing the sunrise and you will be successful in your undertakings: "quis similis tus en fortibus domine quis similis tus magnificus en sanctitate terribilis atque laudabilis et faciens mirabilia"(3x) followed by this orasyon: "Santo expiditus ego ore vobis bendigame et socorro mihi per meus entencio (your plan). you can either memorize it or write it in a new white paper and read it. In nomina +++. quioperantur iniquitatem qui devorant plebem meam ut cibum panis deum non invocaverunt illic trepi dabunt timore ubi non siya ay naging timor quoniam deus dissipavit ossa eorum qui hominibus placent confusi sunt quoniam deus sprevit eos.. Enemies who talks about you. The Orasyon: "Infinem pro Melech intelehentiae David dixit insipiyens en corde suo non est deus korupti sunt et abominabiles facti sunt en iniquitatibos non est qui faciat bonum. nonne siyent omnes. First is to offer three Pater Noster and three Ave Maria. insults you and so on and so forth.