La Purisima Concepcion Academy Saklaw at Pagkakasunud-sunod ng mga Aralin sa Filipino 4 Taong Panuruan 2010 – 2011

I. Ako At Ang Aking Kapaligiran 1. Salita, Parirala at Pangungusap 1.1 Pakikinig: Natutukoy ang bahaging parirala sa pangungusap na napakinggan 1.2 Pagbasa: Naibibigay nang malinaw ang mahahalagang detalye ng mga katangian ng tauhan sa kuwento 1.3 Pagsulat: Nakasusulat ng mga pangungusap sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili 2. Dalawang Bahagi ng Pangungusap 2.1 Pakikinig: Natutukoy ang simuno at panaguri ng pangungusap na napakinggan 2.2 Pagsasalita:Naibibigay ang dalawang bahagi ng pangungusap 2.3 Pagbasa: Natatalakay ang mahahalagang pangyayari o aksyon na bumubuo sa kuwento 3. Dalawang Ayos ng Pangungusap 3.1 Pakikinig: Natutukoy ang paksa o ideya sa balita o kwentong napakinggan 3.2 Pagsasalita:Naisasalin ang karaniwang ayos ng pangungusap sa dikaraniwang ayos nito 3.3 Pagbasa: Nakikita ang kinalalagyan ng panaguri at simuno sa karaniwan at di- karaniwang ayos ng pangungusap 4. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit 4.1 Pakikinig: Nakikilala ang apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit 4.2 Pagsasalita:Naisasalysay na muli ang kuwento ayon sa wastong pagkakasunud- sunod 4.3 Pagbasa:Nauuri ang pangungusap ayon sa gamit 4.4 Pagsulat:Nagagamit ang iba’t ibang bantas sa pagsulat ng pangungusap 5. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kasarian 5.1 Pagsasalita:Nauuri ang pangungusap ayon sa kayarian 5.2 Pagbasa:Natutukoy ang pamaksang pangungusap sa seleksyong binasa 5.3 Pagsulat:Nakasusulat ng maikling buod ng kuwentong nabasa 6. Mga Gamit ng Kuwit 6.1 Pagsasalita:Nailalahad ang mga pangyayari sa kuwentong napakinggan 6.2 Pagbasa:Nakikilala ang angkop na gamit ng kuwit 6.3 Pagsulat:Nakasusulat ng pangungusap na may wastong gamit ng kuwit 7. Pagbuo ng Talata 7.1 Pagsasalita:Nasasagot ang mga tanong tungkol sa kwentong napakinggan 7.2 Pagbasa:Nakikilala ang paksang pangungusap at iba pang sangkap ng mabisang pagtatalata

1 Pagsasalita:Nagagamit ang angkop na panghalip sa pangngalang hinahalinhan 5. panaguri.1 Pagsasalita:Naipaliliwanag ang kahulugan ng mga salawikain o kasabihan 7.2 Pagbasa:Nasusundan sa tamang pahina /kolum ang karugtong na balita mula sa pamukhang pahina 6.2 Pagsasalita:Napag-uuri-uri ang pangngalang konkreto at di-konkreto 2. Kakayahan ng Bawat Tao. Kasarian ng Pangngalan 3. Kailanan ng Panghalip Panao 6.4 Pagsulat: Nakasusulat ng mga importanteng detalye sa pakikipanayam 2. Dalawang Uri ng Pangngalang Pambalana(Konkreto at Di-Konkreto) 2. layon ng pang-ukol at tuwirang layon 5.3 Pagbasa:Nakikilala ang gamit na pangngalan blilang simuno.1 Pakikinig: Naibabahagi ang mga kaalamang napakinggan 3.3 Pagsulat:Nakabubuo ng unang sulating pormal gamit ang mga natutuhan sa wastong pagtatalata II. Pahahalagahan Ko 1.2 Pagbasa:Nakikilala ang mga panauhan ng panghalip panao 5.2 Pagsasalita: Nagagamit ang pangngalan bilang paksa at/o panaguri ng pangungusap 4.3 Pagsulat:Nakabubuo ng isang tula gamit ang mga antutunan ukol sa panghalip panao 6.3 Pagbasa:Nasusuri ang pangngalang hindi dapat mapabilang sa pangkat 1. Panghalip Panao 5.3 Pagbasa: Nakikilala ang dalawang uri ng pangngalang pambalana 3.1 Pakikinig:Natutukoy kung katotohanan o opinion ang mga pahayag batay sa napakinggan 2.2 Pagsasalita:Nasasagot nang tumpak ang mga pagsasanay tungkol sa mga kasarian ng pangngalan 3. Mga Gamit ng Pangngalan 4. Dalawang Uri ng Pangngalan 1.3 Pagsulat:Nakasusulat ng maikling talata ukol sa isang kasabihan .2 Pagbasa:Nakikilala ang mga panghalip pamatlig at ang mga panauhan nito 7.7.1 Pagsasalita:Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa impormasyong nasa iba’t ibang bahagi ng pahayagan 6. dalawahan at maramihang anyo ng panghalip na panao 7.1 Pakikinig:Natutukoy ang mga tauhan sa binasang kuwento 1.1 Pakikinig:Naisasadula ang madamdaming bahagi ng kuwentong napakinggan 4.3 Pagbasa:Natutukoy ang ipinahihiwatig ng mga babalang matatagpuan sa mga pampublikong lugar 4.3 Pagsulat:Nagagamit ang isahan.Panghalip Pamatlig 7.

Uri ng Pang-uri 3. Mga Aspekto ng Pandiwa 2.2 Pagbasa:Nakabubuo ng makabuluhang tanong gamit ang mga panghalip pananong 8.3 Pagsulat: Nakasusulat sa sariling talaarawan 2. .3 Pagbasa: Naibibigay ang pandiwa sa seleksyong binasa o napakinggan 1. Katatagang Pampulitika At Pampamayanan. Mga Pang-uring Magkasalungat at Magkasingkahulugan 2.1 Pagsasalita:Nakapagbibigay ng opinion sa kwentong narinig 3. Panghalip Pananong 8.2 Pagbasa:Natatalakay ang kaantasan ng pang-uri mula sa kwentong binasa 5.2 Pagsulat:Nakapagtatala ng mga salitang kilos na ginagawa araw-araw .3 Pagsulat:Malayang nakasusulat ng naiibang wakas ng akda IV. Kayarian ng Pang-uri 4.1 Pakikinig: Nauulit ang mga paglalarawang narinig 1.3 Pagsulat: Nakasusulat ng maikling balita 3. Kaantasan ng Pang-uri 5.3 Pagsulat:Nakasusulat ng balankas ng kwentong binasa III.1 Pagsasalita:Natatalakay ang mga kayarian ng pang-uri 4.2 Pagbasa:Natatalakay ang mgau uri ng pang-uri 3.3 Pagsulat:Nakasusulat ng mga paglalarawan ng mga tauhang nabasa sa kuwento 4.1 Pakikinig:Natutukoy sa balitang napakinggan ang mga salitang magkasingkahulugan at magkasalnungat 2.2 Pagsasalita: Nailalarawan ang isang kaibigan o kamag-aral 1. Kapayapaan At Katarungan. Pangarap Ko 1.8.1 Pagsasalita:Nagagamit sa pangungusap ang isahan at maramihang anyong panghalip na patanong 8.2 Pagsasalita: Napag-iiba ang mga pang-uring magkasalungat at magkasingkahulugan 2.2 Pabasa:Nakikilala ang katangian ng mga tauhan sa alamat 4. Pang-uri 1. Pangangalagaan Ko 1. Pandiwa 1.2 Pagsasalita: Naipahahayag ang sagot sa bugtong 1.4 Pagsulat: Nakasusulat ng mga salitang nagsasaad ng kilos 2.1 Pagsasalita:Nakapagbibigay ng naiibang wakas sa akdang binasa o napakinggan 5.3 Pagsulat:Nakapagsasaad ng reaksyon tungkol sa paksang hango sa binasa gamit ang mga pang-uri 5.1 Pagbasa:Natutukoy sa binasa ang karanasang naranasan ng mambabasa 2.1 Pagsasalita:Nasasabi ang iba’t ibang anyo ng pandiwa batay sa aspekto nito 2.

2 Pagsasalita: Nasasabi ang mga gamit ng pangatnig 8. Pang-abay na Pamanahon 6.4 Pagsulat: Nakasusulat ng pangungusap na may wastong gamit ng pangatnig 9.3 Pagsulat:Nakasusulat ng isang maikling talata gamit ang pang-abay 8.3 Pagsusulat:Nakasusulat ng mga pang-abay na pamaraan 6.3 Pagbasa: Natatalakay ang wastong gamit ng pang-angkop 9.3 Pagsulat: Nakasusulat ng isang liham sa editor sa mga bagay na maaaring ipagmalaki bilang isang Pilipino .1 Pagsasalita:Nasasabi ang sariling pagpapakahulugan sa graph na nakita 5.2 Pagbasa:Nakabubuo ng mga palaisipang ang sagot ay pang-abay na pamanahon 6. Pang-abay 4.2 Pagbasa: Nakikilala ang mga pang-ukol sa binasang akda 10. panlunan at pamamaraan 72 Pagbasa:Natatalakay ang pang-abay na panlunan sa pangungusap na binasa 7. Mga Pang-angkop 9.3 Pagsulat:Nakasusulat ng reaksyon ukol sa kwentong nabasa o narinig 4.3 Pagbasa: Naibibigay ang mga detalye tungkol sa liham na binasa 8.2 Pagbasa:Natutukoy ang mga panlaping ginagamit sa pagbuo ng pandiwa 3.1 Pakikinig: Natutukoy ang mga pang-angkop na ginamit sa narinig na kwento 9.1 Pagsasalita: Nailalahad ang wastong gamit ng pang-ukol 10. Pang-abay na Pamaraan 5.1 Pagsasalita:Naibibigay ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap na binasa 6.1Pakikinig: Natutukoy kung sa anong bahagi ng liham nabibilang ang narinig 8.1 Pagsasalita:Nakapagsasalysay ng karanasan na ginagamit nang wasto ang mga pandiwa sa ibang aspekto 3.1 Pagsasalita:Nauuri ang pang-abay na pamanahon.2 Pagbasa:Natatalakay ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri 5.2 Pagsasalita: Nagagamit ang pang-angkop na na at ng 9. Pang-ukol 10. Mga Panlaping Makadiwa 3. Pang-abay na Panlunan 7.4 Pagsulat: Nakasusulat ng isang liham para sa kaibigan 10.2 Pagbasa:Natutukoy ang pang-abay na pamamaraan sa kwentong binasa 5.3. Pangatnig 8.3 Pagsulat:Nakasusulat ng mga pang-abay na pamanahon 7.1 Pagsasalita:Nasasabi ang mga pang-abay sa pangungusap 4.