Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino I

Pangalan ____________________________ Iskor:_____________

Pangkat ____________

Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat bilang at sagutin ayon sa hinihingi ______ 1. Aling salita ang may tunog na /s/ sa unahan? a. paso b. baso c. silya

______2. Sa salitang babae, ano ang posisyon ng tunog patinig? a. inisyal b. midyal c. pinal ______3. Aling salita ang may tunog na katinig sa midyal na posisyon? a. aalis c. mag-ipon c. binata Piliin ang naaangkop na panghalip sa pangungusap. ______4. Nars and tita ko. Nagtatrabaho _______ sa Davao Regional Hospital. a. ako b. sila c. siya ______5. Maganda ang suot kong damit. Regalo _____ ng lola ko sa aking mkaarawan. a. ito b. iyan c. Iyon ______6. Darating sa Linggo ang kanyang ina mula sa ibang bansa. _______ ay pupunta sa kanila mamaya. a. kayo b. tayo c. ikaw ______7. Aling salita ang naiiba ang tunog ¿ a. kulay b. buhay c. daliri

______8. Aling salita ang binubuo ng katinig at patinig na pantig? a. agila b. Agwat c. Alalay Mutyang Pilipinas Kilala sa mundo Maganda ang lahat Saan mang dako Sa likas na yaman Ay sagana ito Bayang minamahal Ay isang paraíso

______9. Mula sa tula, ano ang salitang magkakatugma? a. Pilipinas – mundo c. minamahal – paraiso b. mundo – dako ______10. Ano ang kasintunog ng salitang paraiso? a. ito b. yaman c. mahal

______11. Bakit sinasabing paraíso ang Pilipinas? a. sagana sa likas na yaman b. marumi at magulo c. malawak Isulat ang nawawalang letra sa larawan. ______12. __ayong ______15. ku __ ___

Nagdarasal ______19. kumakain c. natutulog c. Ll . Punan ng nawawalang letra ang mga patlang. kuya . nag-aaral b. umiinom ______18. bula . __tlog ______16._____13. naliligo a. a. bibe . nagbabasa b. kuya 25. baso 24. Pp . 28. ______17. luya . 27. . naglalaro c. bibe . 30. nagtatanim b. baba 26. Oo . ___ ___ 20. 29. bola . ___ ___ . bula Sipiin ng 3 ulit ang mga letra sa bawat bilang. 21. aso . ___ ___ . a. aso. Bilugan ang naiibang salita sa bawat bilang 23. . Isulat ang malaki at maliit na titik. 22. Nn . wa __ __ wat Piliin ang salitang nagsasaad ng kilos ayon sa larawan.

nag-aayos ng kagamitan a. Sino ang maagang nagising? a. di na umalis ng bahay c. Inaayos niya ang kanilang mga kagamitan. Naghilamos at agad nagbihis bitbit ang isang basket na may kalakihan. tumutulong sa gawaing bahay . Sikya ay naglilinis ng bahay.Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO 2 Pangalan _____________________________Pangkat____________ Iskor______________ Pakikinig: Panuto: Basahin ang maikling kuwento Maagang nagising si Nanay. wika niya. Bagamat malimutin na si Nanay. Marunong b. payong c. si Maribeth c. Bago umuwi. Ano ang unang ginagawa ni Necita pagkagising? a. baston _______2. Mayamaya. Tanghali na ay di pa makita ang hinahanap. mamamasyal c. Ano ang pamabihirang katangian ni Necita a. Sa umaga pagkagising. tumutulong siya sa paglilinis ng silid-aralan. Siya ay naglilinis ng bahay at nagwawalis ng bakuran. pagiging maagap sa lahat ng bagay b. si Necita ay tumutulong sa mga gawaion sa bahay. tinanghali sa pamamalengke b. c. pitaka b. b. Maaga siyang pumapasok sa paaralan. nagdidilig ng halaman c. Sikya ay nagwawalis ng bakjuran _______7. Nagtatanim din siya ng mga halaman sa bakanteng lote. Dahil sa paghahanap niya sa pitaka. pinagalitan ang mga anak Ang Batang Matulungin Kapag walang pasok. ano ang nangyari kay Nanay? c. _______1. Mabait _______5. Ngunit paikot-ikot siya sa loob ng bahay na tila may hinahanap. ano ang magandang katangian niya? a. Nagdididlig din siya ng mga halaman. Ano ang gawain ni Necita pagka walang klase? b. Siya ay nagliligpit ng hinigan. Naglalaro c. Katulong b. mamamalengke a. matulungin c. matapat b. naglalaro ______9. nagsisimba _______8. Bakit may bitbit siyang basket? _______3. Ano ang Gawain ni Necita sa paaralan? a. magsisimba b. Ano ang hinahanap ni Nanay? _______4. Sa pag-uwi. napatingala siya sa salamin at nakita niya ang pitakang puno ng pera para sa kanyang pamamalengke. “Talagang malimutin na ako”. nagwawalis naman siya sa kanilang bakuran. si Nanay a. inililigpit niya ang kanilang hinigan. _______6. parating nagagalit a.

________ po ay kumakain ng gulay at umiinon ng gatas. Cruz – 11. _______ at 14. maganda d. matalino _______24. matalim . Reyes – Si Ramon ay malinis at malusog na bata. Oscar. _________ ba ang bolang hinahanap 18. Saan nagtatanim ng mga halaman si Necita? a. _______ang kasama ko sa klinik. iyan at iyon sa nakalaang patlang 17. Isulat ang ito. Bb._________ ang krayola na hinahanap mo. Hanapin sa hanay B ang kasingkahulugan nga salita sa hanay A. Isulat ang titik. malapad c. mayaman _______23._____10.sa loob ng kanilang bakuran b. marikit _______22. sa plasa Punan ang patlang ng ako. Si Bb. bakanteng lote c. malago e. ikaw at siya ang patlang Dra. 12. Reyes ang ating nars. mayabong _______25. masalapi b. ______ ang mag-aalaga sa kalusugan ng inyong mga ngipin. mo 19. 13.________ sa tabi ang bulaklak na sampaguita. _______ ang dentista ninyo ngayon. 15. ______ ba Ramon ay kumakain ng gulay? Ramon – 16. mataas Hanay B a. 20. Hanay A _______21.__________ ang aking bagong bag.

27. 30. 26.E. Lagyan ng bilang 1.Ayusin ang halaman ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan.5 ang mga titik A. 28. . __ 29.

Ito _______7. Nagsisimba sila araw-araw. pangamba c. Mamimili ng mga bakal. _______2. Pagsasalita Panuto: Piliin ang panghalip na maaaring panghalili sa mga pangngalan. _______6. Marami siyang paninda. a. _______5. Paano na ito.Okay po Mam.Itatanong _____ 11. Guro . nakaraan at c. Marami pong salamat Piliin ang pahayag na nagsasaad ng iba’t ibang damdamin. plastic ay iba si Mang Florencio. Ano b. lungkot b.Ah ganon ba? O sige mauna _____ 14 na at susunod na ____. Cruz. doon? Mag-aaral Halos kumpleto na po _____ 13. Iyon c. Doon Punan ng tamang panghalip na panao ang diyalogo. Dito b. Ang aso ay malakas kumahol. takot b. Di tayo makapapasok ________. Santos! Guro . Ako Kami ka Kayo siya kami sila ikaw tayo Mag-aaral – Magandang umaga po Bb. diyan c. ________ ay nakabibingi.Magandang umaga naman! Anong maipaglilingkod ko sa _______? 10 Mag-aaral . Letra ang isulat sa patlang. Magkano c. __________ kaya ang mansanas? a. Baka may multo dito! a. lungkot ______17. doon ______ 9. _______4. Iyan b. Mag-aaral . Piliin sa ibaba ang mga ito . Nawawala ang cellphone ko! a. _______1.Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino 3 Pangalan _______________________________ Pangkat: ____________ Iskor _________ b. a. Diyan c. pagkabahala . Wow. tuwa ______16. Maraming tao sa loob. Ang buong pamilya ay nagsasaya sa iyong pagdating. a. pag-alala c. _______3. dito b. Nagtinda ng mga kakanin ang magkakapatid sa plasa. kasalukuyan Pakikinig Panuto: Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay a. Naroon na po ________ sa silid. _________ sa kinatatayuan mo nawalan ng malay si Bb. Sa darating na Biyernes gaganapin ang Tagisan ng Talino. ang ganda ng damit mo? a. saya b. Ilan _______8.Marami na ba _______ 12. ______15. hinayang c. hinaharap. lang po kung anong oras po _______ Magmimiting sa Filipino? Guro .

Talahuluganan _____28. nagmamahal b. Ikinapoot ito ni Magallanes. Karapatang SIPI _____29. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat f. Mindanao Itambal ang mga bahagi ng aklat na nasa hanay A sa hanay B ayon sa pagkakalarawan nito. ama b. nagpunta sa Mactan _____ 25.Tumanggi rin siya na magbayad ng buwis kay Magallanes. Asawa c. Luzon b. Ano ang dahilan ng pagparito ni Magallanes sa Pilipinas ? a. nagsasaad ito ng pangalan ng kumpanyang naglimbag para ng pagkakalimbag at pook palimbagan . Saan matatagpuan ag Cebu? a. ayaw pasakop ni Lapulapu kay Magallanes _____ 24. nag-iwan b. a. ______ 22. nagdaramdam c. a. Ang magnanakaw ay nagkubli sa likod ng bodega. bayaw Si Lapulapu ang Datu ng Isla sa Mactan nang pumarito si Fernando Magallanes sa Pilipinas.. Dahil dito siya at ang kasama itong animnapung kawal mula sa Cebu ay naglayag patungong Mactan . nagtago c. a. Nagtuloy ______21. Ayaw pailalim ni Lapulapu sa mga Espanol. Nagbibigay ito ng proteksyon sa aklat d. Kapapanganak lang ng kanyang maybahay. Bakit nagalit si Magallanes kay Lapulapu ? a. ujmalis c. nakasaad dito ang kahulugan ng mga mahihirap na salita b.Kilalanin ang mga salitang magkasingkahulugan: ______18. upang ipalaganap ang kristyanismo c. di natuloy ang kanilang sadya sa isla b. upang makipagkalakalan b. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat c. Talaan ng nilalaman _____27. nakipagpatayan b. Visayas c. Nilalaman Hanay B a. upang makita ang gandang taglay ng Pilipinas. ______23. Nagtatampo sa iyo ang kaibigan natin. Si Mang Angelo ay lider sa kanilang pamayanan. Hanay A _____26. nagsasaad ito ng pananalita ng may-akda e. Pabalat _____30. biyenan b. Naiinggit ______20. pinatay ni Lapulapu ang sundalo ni Magallanes c. a. Ano ang ginawa ni Magallanes Nang di pasakop si Lapulapu at magbayad ng buwis? a. Pinuno c. Kagawad ______19.

pasensya ka na ha? “ Alam ng ina na tama ang ginawa ng anak kaya di na siya kumubo gayundin ang anak. “Ate. Hinatid ko pa po muna siya sa kanila. _____12. Ano ang maaaring pamagat ng seleksyon? a. Nang dumating si Selina. a. panaguri b. pasensya nap o kasi nadapa si Ato at duguan ang tuhod nya.konkreto. _____15. “Bumili ka ng isang biteng maqantika kay aling Sepa. tama ba ang ginawa ni Selina? a. layon b. Ang mga bayani ay magiting na humarap sa mga panganib. Sa palagay mo. galit na galit b. a. Piliin ang letra ng tamang sagot. Dalian mo at mahuhuli ang ate no sa klase. a. Ngunit naidlip na ang kanyang ina ay wala pa siya gayong malapit lamang naman sa kanila ang tindahang bibilhan. ______8. Pinuri ng mga tagamasid ang pamamaraan ng kaniyang pagtuturo. naiinis ________5. oo. _____14. _____13. ang tawag ng Nanay sa kanyang sampung taong gulang na bunso. Nag-iisa lang po siya kanina. Gumuhit ng parisukat at isulat ang malaking letrang S sa loob. m b. layon Tukuyin kung ang mga pangngalan sinalungguhitan ay konkreto o di. paksa b. Mabuhay ang sentenyal ng kalayaan. paksa b. Selina. abcde Tukuyin ang gamit ng mga pangngalang sinalungguhitan sa pangungusap. Ano ang pangunahing ideya na nakapaloob sa kwento? a. paksa c. hindi . paksa c. sarado pa ang tindahan c. pagkamagalang b. nawili sa paglalaro b. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang mga Pilipinong tulad nila. panaguri c. agad siyang nagpaliwanag “ Nanay. a. oo. dahil kawawa ang bata ________4. Dapat nating alalahanin ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno. pagkat iyon ang dapat gagawin c. Bakit matagal nakabalik si Selina? a. Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. pagkamasunurin c. tinulungan si Ato ________3. ABCDE b. May patunay sa katapatan ng ating mga ninuno. natutuwa c. panaguri _____10. c. layon _____11. layon ______9. Naglalaro ang magkakapatid sa plasa. AbCDbe c. Ang Batang si Ato ________2. Ang Pamilyang Selina c. a. .“ Dali-dali naming sumunod si Selina. Huwarang Bata b. panaguri c. ________1.Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 4 Pangalan :____________________________ Pangkat :_____________________ Iskor:_______________ Panuto: Basahin nang tahimik at unawaing mabuti ang kuwento. “Selina! Selina! “. _____16. a. S c. pagkamatulungin Basahin nang mabuti ang bawat aytem at gawin ang hinihingi: _______6. Ano ang kahulugan ng di pagkibo ng ina? a. s ______7. Alin ang tama? . Isulat nang sunod-sunod ang unang limang letra ng alpabetong Pilipino sa malaking titik. kasi may inutos ang nanay nya b. Pinag-uusapan ng mga hurado ang palabas kagabi.

_____28. Tunghayan mo naman ang anyo ng kaawa-awang pulubi. Lydia S. Ang paglinang at pangangalaga ng kapaligiran ay mahalaga para kay Portia at ng kanyang asawa. masdan _____26. NGG kung nagaganap at MGG kung magaganap. Sarao ang karangalang “The Outstanding Filipino noong 1991. _____30. _____18. Alvarez sa pagaalaga ng kaniyang pataniman. maraming lugar ang binaha. Leonardo Sarao na tinaguriang “Jeepney King” Tinanggap ni G. Sakit c. Maraming kawal ang namatay sa digmaan. _____27. Nawasak din ang tatlong tulay noong nagdaang bagyo. Si Ferdie ay nananabik na makita ang kanyang mga kapatid. Ang mga ito ay Ang pagpapasemento ng basketball court at nang pangkumpuni ng mga aralang silid. Piliin sa kahon ang mga panghalip Siya kayo Niya nila ako Kami ko ikaw kanya _____17. Naglalaro ang mga bata sa gym. nag-iisip _____23. Ederlina Alvarez. Dalawang pangunahing panukala ang kanilang sinang ayunan. natatakot c. _____19. alagad _____24. a. malay b. _____22. _____20. nag-asawa na Kilalanin ang aspekto ng pandiwa sa bawat pangungusap. nangangarap b. _____31. Nanguna sina Portia at ng kanyang asawa sa vermicomposting. a. a. Ang pulong na pinsangunahan nang Pangulo ng kapisanan ay dinaluhan nang Masipag na punnong guro na si gng.Isulat na muli ang talata. namasyal na c. sigla _____25. Makulay ang naging buhay ni G. a. Kailan kaya bababa ang mga presyo ng mga bilihin? _____32. namatay na b. Ang kapisanan ng mga guro at magulang Ng Paaralang san roque ay Nagdaos ng isang Pulong noong setyembre 15 sa silid aralan. _____29. Pinagtibay rin ang pagkakaroon ng seminar para guro’t magulang. Belen.Palitan ng naangkop na panghalip ang mga pangngalang may guhit. tao b. Darating na ang napakalakas na bagyo. Lumagay na sa tahimik ang nag-iisa nilang anak na lalaki . Buuin ang dayagram ng sanhi at bunga nayon sa paksa: 33 . _____21. pakinggan c. Isulat ang NG kung naganap. Ang naulilang ina ay biglang nawalan ng ulirat. sundalo c. Ako si Gng. Masipag at matiyaga sa paghahalaman si Gng. a. Si Salud Tesoro at ang mga produkto ni Salud Tesoro ay kilala ng mga dayuhan at ng mga Pilipino. bilhan b. Winnie Sanchez. Maingat din si Gng. Belen na mapagtapos ang aking mga anak. . Sa lakas ng ulan. Pangarap ni Gng. Gamitin ang dating kaalaman sa pagbibigay kahulugan sa mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. Habang nakikinig ng balita si Mang Inggo ay lumalakas naman ang hangin.40 Pamumuhay ng mga Tao Mga sanhi Mga bunga Isulat nang wasto ang ilang mga salita.

b. Saan nakatira ang usa? a. Nakarinig siya ng kaluskos. Ikatlong pangungusap 2. _______4. Ang punungkahoy ay nagiging tirahan ng mga ibong kumakain ng mga insektong sumisira sa mga pananim. . Naamoy nya ang papalapit na ilang hayop. dahil sa kanyang magandang sungay _______8. unang pangungusap b. kalabaw c. maingay c. gubat c. Ang pagtatanim ng punungkahoy ay nagpapaganda sa mga paaralan.sangang puno. inuulit d. matapang _______9.payak b. kambing b. „Ang pangit ng aking binti! Maliit at payat pa!“ Napapitlag si Usa. Ano ang salitang nagsasaad ng kilos? a. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nagsasaad ng pangunahing diwa ng talata? a. mangangaso _______5. Ikalawang pangungusap c. c. c. paraiso b. usa c. lumundag c. _______12. b. „ Anong ganda ng aking mga sungay! Anong kisig ko dahil sa aking mga sungay! Napansin din ni Usa ang kanyang mga paa. sino ang may magandang sungay? a. Ito’y nagpapaganda ng paligid at nagbibigay rin ng lilim.. Bawat pangkat ay nagtanim ng mga punungkahoy sa iba’t ibang sulok ng paaralan . Ang Usa at ang kanyang Sangay Hinahangaan ni Usa ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga sungay.. Halos lumipad siya sa bilis ng takbo ng kanyang mga paa. Nagwagi ng Pinakamalinis na Paaralan ang Mababang Paaralan ng San Mateo. mangingisda b. Ang punungkahoy ay mahalaga sa buhay ng tao. Nagpatuloy siya sa pagtakbo.Nahuli ng pulis ang magnanakaw sa looban. Malayong-malayo sa kagubatan. Alin ang paksang pangungusap sa talata? a. yabag Kilalanin ang kayarian ng pangngalan may guhit kung a. Mahalaga ang punungkahoy sa pagsupo ng polusyon. Nakarinig siya ng mahinang klik. dahil sa kanyang mga paa at binti c. magnanakaw _______6. dagat _______7. malupit b. Nakit ang sarili. Paano nakalikgtas si Usa sa mga mangangaso at ibang hayop? a. Sagutin ang mga tanong. Tumutulong ito sa pagsugpo ng polusyon. mabait c. Lumundag siya nang mabilis patungo sa gubat. Binatak ang kanyang ulo. iniligtas ng ibang hayop b. Ano ang pinakabuod o pangunahing diwa ng talata? a. Ang punungkahoy ay nagbibigay ng lilim. Ano ang tawag sa mga taong nanghuhuli ng hayop? a. yapak b. Isang kapuri-puring proyekto ang sinimulan ng mga guro’t mag-aaral sa Mababang Paaralan ng San Mateo noong nakaraang taon. ang maganda niyang sungay na papahamak sa kanya at ang mga pangit n binting nagligtas sa mabangis na mangangaso. Ano ang kasingkahulugan ng salitang mabangis? A. _______13. Ano ang singkahulugan ng salitang kaluskos ? a. 3. Masarap ang pritong dalagambukid. kagubatan _______10 Napapitlag si Usa ang makarinig ng kaluskos . 1. maylapi c. Ooooops! Nasabit ang kanyang sanga . Marami ang naitutulong ng punungkahoy. baha at unti-unting pagkaanod ng lupa.Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 5 Pangalan: _____________________________ Pangkat: _________________ Iskor: __________________ Basahin ang talata. Tambalan _______11. Ang mga kabataan sa kasalukuyan ay mahilig sa pamamasyal pag gabi. mabangis b.

30 Disiplina ang kailangan sa pagunlad ng bayan. 36. Hindi naglaon ay 40. . 16 Binuksan na ang bagong gawang tulay ._______14. b. Siya’y isang anakpawis sa aming lugar. Batang-bata ang may-ari ng tindahan.niponggo at tagalog _________________________________________________________________________________________ Sabihin kung bawat pares ng salita ay M kung magkasingkahulugan o K kung di magkasalungat.kastila. iloilo at bohol. kabiyak ng kanyang puso ay nananatili pa rin ang ganda. sunong nang abaka sa edad niyang 60 samantalang ang 45. 31 Balatsibuyas ang babaeng iyon. mangmang 26. panininggalang pugad at sa edad na 45 taon. nalagas ang mga araw sa tangkay ng panahon. api 28. nakaririwasa 27. Mixer Escalator Catsup copier aerobics calculator Computer Internet Menu Elevator 33. Paraan ng pag-eehersisyo sa sinasabayan ng tugtog. Patuloy ang pagtambak ng mga basura. Isulat na muli ang pangungusap. nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng magkabiyak ang puso. magto-tour kami sa cebu. 29. Tila hulog ng langit ang isinilang na kambal na babae kanila. Reyes __________________________________________________________ 21. d. Unawain ang gamit ng mga matalinghagang salita at hanapin ang kahulugan sa nakalaang patlang. Ayaw magbigayan ang mga tsuper sa lansangan.___________________________________________________ 24. . c. Umani nang marami ang mga magsasaka. Nagkaroon ng buhol-buhol at mahabang trapiko. 35 Pangkomunikasyong ugnayan sa iba’t ibang bansa. Lumaganap ang sakit sa pamayanan. Ang kambal na dati’y 42. Si Mang Jose naman ay may 44. nag-aaral si rosie sa smc_________________________________________________________________ 22magpipiknik kami sa banana beach madaum tagum ___________________________________________ 23. Sawsawang malapot na karaniwang maasim-asim at manamis-namis. 32. 19 Nagtatag ng kooperatiba ang samahang nayon. ihaharap sa damdana. nagmumurang-kamyas si Jose sa kilos at gawi. may gatas pa sa mga labi ay ganap nang mga 43. Ibigay ang sanhi at bunga sa pamamagitan ng pagtatambal ng Hanay A sa Hanay B Hanay A 15. Nanumbalik ang kapayapaan sa bayan. tinugon din si Jose ng babaeng kanyang 38. Maraming tanim na halamangugat sa aming bakuran. Halos kalahati ng kanyang edad ang tanda niya sa napangasawa kaya naman 39. 20 ang guro namin ay si bb. 18. Isulat sa malaking titik ang letrang dapat baguhin sa loob ng pangungusap. bulaklak na namumukadkad sa kagandahan. pakli may pinag-aralan naghihirap dusta sagot Gitlingan ang salitang dapat lagyan ng gitlingan sa pangungusap. Letra lamang ang isasagot. Hanapin ang kahulugan nito sa kahon. Matapos ang limang taong 37. e. Mabilis na 41. 17. Hanay B a. Nakapagluluwas na ng mga produkto ang mga magsasaka. 34. marunong ako ng mga wikang intsik. Piliin ang kahulugan ng mga salitang hiram . Sumuko na ang mga rebelde . Listahang ngmga pagkaing maoorder sa restoran. 25.

Gumawa ng balangkas mula sa kwento. __________________________________________________________________ C.lumipas ang mga araw nagkaanak mag-aasawa biyaya nagbata-bataan pakakasalan mga musmos pa bata pa panliligaw dalaga na puti na ang buhok asawa 37. Alam ni Chips na kasalanan ang nangyari . Sa malaking takot. 41. 45. 42. Hindi ko siya pinansin Pamagat dahil sa abala ako sa paggawa ng aking mga takdang-aralin. gusto niyang pansinin ko siya kaya Ang Tagpuan biglang hinila ng kanyang mga paa ang ang tapete sa malikot aking mesa. III. Isang gabi. 40. 48 49.Ang Wakas 50. Blag! Nahulog ang mga gamit ko sa Isang gabi. 38. A.44. pumasok sa kwarto ko si Chips. . Tumapon at nabasag ang botelya ng aking water paint. pumasok sa kwarto ko si Chips. 39. .____________________________________________________________________ . __________________________________________________________________ B. 43. II Mganiya Pangyayari: Pamagat 46 47. ___________________________________________________________________ Alam ni Chips na kasalanan niya ang nangyari. Siguro. mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. pagpipinta ng aking proyekto. aking na putting aso. ang aking malikot na puting aso. Sundin ang pormularyo.___________________________________________________________________ D.

Huwarang ina at asawa 12. Ano ang katangian ni Aling Gloria ukol sa ginagawa niyang pagtulong sa barangay? a. a. Maalalahanin c. Konkreto c. Kabalikan c. a. Nalalapit na ang kapaskuhan. Si Kim ay sikat na bilang isang artista. mapagmahal b. Payak 2. Konkreto c. karaniwan b. a. Madasalin 15. karaniwan b. Kapag may mga suliranin si Aling Gloria. nagpapakilalang siya ay isang mabuting mamamayan b. Ang daigdig ay nilikha ng Diyos nang dahil sa pagmamahal. Payak Kilalanin ang uri ng pangngalan ng mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. 1. nagpapahiwatig na siya ay kasapi ng barangay . 6. pambalana b. paano mo siya mailalarawan? a. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang mga mag-aaral ay magiliw na nakikilahok sa iba’t ibang patimpalak. Pambalana c. Pambalana 8. Konkreto 10. Pambalana 7. a. Kilalanin ang ayos ng mga sumusunod na pangungusap. Kapilya c. 11. Siya ay may 55 taong gulang na. Totoong mahirap ang pamumuhay ngayon sa Pilipinas. Tumanggap ng pagkilala ang Lungsod ng Tagum nang tanghaling Child Friendly City. Tumutulong din siya sa kanyang mga kabarangay kapag sila ay may mga suliranin. a.Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO VI Pangalan ________________________________ Pangkat:__________________ Iskor:_______________ Pangkalahatang Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat aytem at ibigay ang sagot ayon sa hinihingi. Sa gabi ay nagtutungo siya sa munting kapilya para magdasal. Tunay ngang kahanga-hanga si Aling Gloria. Kabalikan 5. nagpapakilalang siya di nakikialam dito c. Tuwing umaga ay nagtitinda siya ng mga pagkaing pang-almusal sa tapat ng bahay nila. a. pantangi b. a. Kabalikan c. Piliin ang letra ng tamang sagot. pantangi b. Ang mga pangako niya ay nakatutulong sa kaunlaran ng paaralan. Kabalikan c. siya ay nagpupunta sa: a. mapagmahal c. karaniwan b. Wala pa ring kupas ang kanyang kagandahan. simbahan b. a. Konkreto c. “ Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa mga anak. Pambalana 9. Kabalikan 4. a. karaniwan b. pantangi b. Matulungin 14. Sa maghapong ginagawa ni Aling Gloria . naglalaba at nagtatanim ng mga halaman.” ay nangangahulugang siya ay: a. Payak c. Sa maghapon naman ay naglilinis at nag-ayos siya ng bahay. Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak. Payak c. a. negosyante b. Payak 3. Nagtitinda ng almusal tuwing umaga si Aling Gloria. Bukambibig ni Kim ang mga salitang po at opo sa pagsagot. pantangi b. Konkreto c. marami na ang nangingibang-bansa. Sa ganitong gawain si Aling Gloria ay : a.Sa kasalukuyan. karaniwan b. Nagpapayaman c. Sementeryo 13. masipag b. Pantangi Basahin ang maikling talata at sagutin ang hinihingi Kapitbahay namin si Aling Gloria.

Mo c. Katotohanan c. Opinyon 23. Piliin sa ibaba ang mga ito. a. Maswerte ka. kung pagkaraan ng ilang araw ay matawag ka na para magsanay sa uri ng iyong gusting pasukang trabaho. pagkainis b. medyo magulo. Maraming hakbang na dapat isagawa. Sabi nga. Ang ibig sabihin nito ay may pag-asa ka nang matanggap at magkaroon ng trabaho. ___________ tayo magpunta ay may nakatambak na kalat at dumi. a. Opinyon c. Naku ! Mahilig nga ba ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata? Babahagya ko nang sa noo’y mahagkan Nang siya’y iwan ko sa tabi ng hagdan. Atin Basahin ang seleksyon at gawan ng balangkas: Sa Paghahanap ng Trabaho Isa sa mahirap hanapin sa panahon ngayon ay ang maayos at disenteng trabaho. Magsasalaysay ka tungkol sa iyong sarili. Kathang-isip 25. Kathang-isip c. kathang isip 22. Isulat sa sagutang papel Gaanuman Saanman Sinuman Kailanman Anuman Magkanuman Madalang na naman ang pagdaan ng mga trak ng basura. Ano ang ipinahihiwatig ng pangungusap? a. b.19. Isang panyong puti ang ikinakaway Nang siya’y iwan ko sa tabi ng hagdan’ 26. Piliin ang angkop na sagot sa mga katanungan 21. May kasama itong ibaibang papeles kaugnay ng ibig mong pasukan na trabaho tulad ng resume o biodata. opinyon b. Atin 30. Kasiyahan c. pag may tiyaga may nilaga. Niya 29. ninyo c. Alin ang pangungusap ang gagamit mo? a. Darating na ang mga kaibigan _______ kaya magsipaghanda na kayo. Maari ring bigyan ka ng iba-ibang pagsusulit na lalo pang magpapakilala sa iyong katauhan at kakayahan. Akin c. Kalungkutan 27. Nakasisira sa yamang dagat ang mga maling paraan ng pangingisda. Kung mapalad na mabasa ang liham mo. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kuwentong pambata? c. Ano kayang pangyayari ang naganap sa seleksyong ito? a. ___________ ay di maiiwasang pag-usapan ang suliraning ito. Una na rito ay ang paghahanap mga opisina o pabrikang nangangailangan ng mga Sa ng Paghahanap ng Trabaho manggagawa o empleyado. katotohanan b. a. hindi yata talaga mawawala ito 20. paghihiwalay ng araw at gabi c. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata. amin b. Anong damdamin ang pin alulutang sa saknong ng tula pasalaysay? a. katotohanan b. a. pagpapakasal sa iba ng kasintahan Piliin ang angkop na panghalip na paari. natin b. ihahanda mo naman ang isang liham pang-aplikasyon. kathang-isip b. ka b. ________________ sa pangulo ng bansa o sa alkalde ng lungsod. 16. Katotohanan 24. 17. Siguro sa darating na halalan. Kulang na kulang ang bansa sa puhunan para pagyamanin ang mga industriyang pangkabuhayan. pagtatanong-tanong o sa radyo at telebisyon. Sa ____________ ang lapis na iyan. Bakit mo mkinuha? a. Opinyon c. 28. Pag-alis ng asawa patungo sa malayo b.Punan ng angkop na panghalip na panaklaw ang bawat patlang. Ang guro ___________ sa matematika ay nagtungo sa ibang bansa. Ang pagtatanim ng mga punongkahoy ay makatutulong upang maiwasan ang pagbaha. ______________ kalaki ang nagagasta n g pamahalaan para sa bagay na mito. . a. Sa paghahanap ng btrabaho tiyaga at sipag ang kailangan. Laging naisisisi ito ng 18. ___________ ang sasabihin nila. Kapag may nakita ka na. Magagawa mo ito sa tulong ng mga pahayagan. maaaring matawag ka para sa panayam at pagsusuri ng pagkatao mo.

Mga Paraan sa Paghahanap ng Trabaho (10pts.I.) A. ____________________________________________________ II. ___________________________________________________ B. __________________________________________________ . ____________________________________________________ C.) A. Hakbang na Ipagagawa sa Isang Naghahanap ng Trabaho(10pts.___________________________________________________ B____________________________________________________ C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful