Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino I

Pangalan ____________________________ Iskor:_____________

Pangkat ____________

Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat bilang at sagutin ayon sa hinihingi ______ 1. Aling salita ang may tunog na /s/ sa unahan? a. paso b. baso c. silya

______2. Sa salitang babae, ano ang posisyon ng tunog patinig? a. inisyal b. midyal c. pinal ______3. Aling salita ang may tunog na katinig sa midyal na posisyon? a. aalis c. mag-ipon c. binata Piliin ang naaangkop na panghalip sa pangungusap. ______4. Nars and tita ko. Nagtatrabaho _______ sa Davao Regional Hospital. a. ako b. sila c. siya ______5. Maganda ang suot kong damit. Regalo _____ ng lola ko sa aking mkaarawan. a. ito b. iyan c. Iyon ______6. Darating sa Linggo ang kanyang ina mula sa ibang bansa. _______ ay pupunta sa kanila mamaya. a. kayo b. tayo c. ikaw ______7. Aling salita ang naiiba ang tunog ¿ a. kulay b. buhay c. daliri

______8. Aling salita ang binubuo ng katinig at patinig na pantig? a. agila b. Agwat c. Alalay Mutyang Pilipinas Kilala sa mundo Maganda ang lahat Saan mang dako Sa likas na yaman Ay sagana ito Bayang minamahal Ay isang paraíso

______9. Mula sa tula, ano ang salitang magkakatugma? a. Pilipinas – mundo c. minamahal – paraiso b. mundo – dako ______10. Ano ang kasintunog ng salitang paraiso? a. ito b. yaman c. mahal

______11. Bakit sinasabing paraíso ang Pilipinas? a. sagana sa likas na yaman b. marumi at magulo c. malawak Isulat ang nawawalang letra sa larawan. ______12. __ayong ______15. ku __ ___

kuya . aso . bula . nag-aaral b. 29. 22. Oo . nagtatanim b. kuya 25. baso 24. luya . wa __ __ wat Piliin ang salitang nagsasaad ng kilos ayon sa larawan. 30. baba 26. __tlog ______16. ___ ___ . bola . Ll . nagbabasa b. 21. a. natutulog c. umiinom ______18. naglalaro c. bibe ._____13. bibe . kumakain c. aso. a. naliligo a. . Pp . Bilugan ang naiibang salita sa bawat bilang 23. Isulat ang malaki at maliit na titik. . ___ ___ 20. bula Sipiin ng 3 ulit ang mga letra sa bawat bilang. Nn . ___ ___ . ______17. 28. Nagdarasal ______19. Punan ng nawawalang letra ang mga patlang. 27.

di na umalis ng bahay c. Bago umuwi. naglalaro ______9. Mabait _______5. Sa pag-uwi. parating nagagalit a. Ano ang hinahanap ni Nanay? _______4. nagdidilig ng halaman c. nag-aayos ng kagamitan a. inililigpit niya ang kanilang hinigan. Ano ang gawain ni Necita pagka walang klase? b. b. _______6. pinagalitan ang mga anak Ang Batang Matulungin Kapag walang pasok. Ano ang unang ginagawa ni Necita pagkagising? a. magsisimba b. mamamalengke a. Siya ay naglilinis ng bahay at nagwawalis ng bakuran. Naglalaro c. Sino ang maagang nagising? a. c. tumutulong siya sa paglilinis ng silid-aralan. si Nanay a. Nagtatanim din siya ng mga halaman sa bakanteng lote. ano ang magandang katangian niya? a. pitaka b. wika niya. Ano ang pamabihirang katangian ni Necita a. _______1. si Maribeth c. Sikya ay nagwawalis ng bakjuran _______7. Ngunit paikot-ikot siya sa loob ng bahay na tila may hinahanap. Nagdididlig din siya ng mga halaman. pagiging maagap sa lahat ng bagay b. Naghilamos at agad nagbihis bitbit ang isang basket na may kalakihan. Inaayos niya ang kanilang mga kagamitan. Bagamat malimutin na si Nanay. napatingala siya sa salamin at nakita niya ang pitakang puno ng pera para sa kanyang pamamalengke. tumutulong sa gawaing bahay . Ano ang Gawain ni Necita sa paaralan? a. ano ang nangyari kay Nanay? c. matulungin c. nagsisimba _______8. baston _______2. Sikya ay naglilinis ng bahay. si Necita ay tumutulong sa mga gawaion sa bahay. Sa umaga pagkagising. Bakit may bitbit siyang basket? _______3.Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO 2 Pangalan _____________________________Pangkat____________ Iskor______________ Pakikinig: Panuto: Basahin ang maikling kuwento Maagang nagising si Nanay. mamamasyal c. Tanghali na ay di pa makita ang hinahanap. Maaga siyang pumapasok sa paaralan. “Talagang malimutin na ako”. Marunong b. nagwawalis naman siya sa kanilang bakuran. payong c. tinanghali sa pamamalengke b. Siya ay nagliligpit ng hinigan. Dahil sa paghahanap niya sa pitaka. Mayamaya. matapat b. Katulong b.

masalapi b. mo 19. iyan at iyon sa nakalaang patlang 17. malapad c. 20. maganda d. Si Bb. sa plasa Punan ang patlang ng ako.sa loob ng kanilang bakuran b. Isulat ang ito. Oscar. 12. malago e.________ po ay kumakain ng gulay at umiinon ng gatas.__________ ang aking bagong bag. _______ang kasama ko sa klinik. ______ ang mag-aalaga sa kalusugan ng inyong mga ngipin. matalim . Reyes ang ating nars. _______ at 14. Hanay A _______21._____10. mayabong _______25. bakanteng lote c.________ sa tabi ang bulaklak na sampaguita. Hanapin sa hanay B ang kasingkahulugan nga salita sa hanay A. mataas Hanay B a. Saan nagtatanim ng mga halaman si Necita? a. ______ ba Ramon ay kumakain ng gulay? Ramon – 16. _______ ang dentista ninyo ngayon. Isulat ang titik. 15. marikit _______22. matalino _______24. ikaw at siya ang patlang Dra. Cruz – 11._________ ang krayola na hinahanap mo. Reyes – Si Ramon ay malinis at malusog na bata. _________ ba ang bolang hinahanap 18. 13. mayaman _______23. Bb.

30. 27.E.5 ang mga titik A. Lagyan ng bilang 1. 26. 28. .Ayusin ang halaman ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. __ 29.

plastic ay iba si Mang Florencio. lungkot ______17. Wow. Naroon na po ________ sa silid. _______5.Itatanong _____ 11. Santos! Guro . Di tayo makapapasok ________. _________ sa kinatatayuan mo nawalan ng malay si Bb. Nagtinda ng mga kakanin ang magkakapatid sa plasa. a. pagkabahala . _______6. Piliin sa ibaba ang mga ito . Ano b. Marami pong salamat Piliin ang pahayag na nagsasaad ng iba’t ibang damdamin.Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino 3 Pangalan _______________________________ Pangkat: ____________ Iskor _________ b. Letra ang isulat sa patlang. __________ kaya ang mansanas? a. Diyan c. _______1. Iyan b. Mag-aaral . lungkot b. nakaraan at c. Maraming tao sa loob. pag-alala c. doon? Mag-aaral Halos kumpleto na po _____ 13. Cruz. a. _______4. Pagsasalita Panuto: Piliin ang panghalip na maaaring panghalili sa mga pangngalan.Okay po Mam. Mamimili ng mga bakal. Ang aso ay malakas kumahol. Guro . Baka may multo dito! a. hinaharap.Ah ganon ba? O sige mauna _____ 14 na at susunod na ____. Iyon c. Nawawala ang cellphone ko! a. _______2. lang po kung anong oras po _______ Magmimiting sa Filipino? Guro . saya b. tuwa ______16. ________ ay nakabibingi. Doon Punan ng tamang panghalip na panao ang diyalogo. Sa darating na Biyernes gaganapin ang Tagisan ng Talino.Marami na ba _______ 12. ang ganda ng damit mo? a. dito b. a. ______15. kasalukuyan Pakikinig Panuto: Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay a. Ito _______7.Magandang umaga naman! Anong maipaglilingkod ko sa _______? 10 Mag-aaral . Ilan _______8. doon ______ 9. Ako Kami ka Kayo siya kami sila ikaw tayo Mag-aaral – Magandang umaga po Bb. Paano na ito. Nagsisimba sila araw-araw. pangamba c. Dito b. diyan c. Magkano c. Marami siyang paninda. Ang buong pamilya ay nagsasaya sa iyong pagdating. _______3. takot b. hinayang c.

upang ipalaganap ang kristyanismo c. Talaan ng nilalaman _____27. Kagawad ______19. ujmalis c. Ang magnanakaw ay nagkubli sa likod ng bodega. Luzon b. Nagtatampo sa iyo ang kaibigan natin. ayaw pasakop ni Lapulapu kay Magallanes _____ 24. Talahuluganan _____28. nagpunta sa Mactan _____ 25. Ikinapoot ito ni Magallanes. pinatay ni Lapulapu ang sundalo ni Magallanes c. Nagbibigay ito ng proteksyon sa aklat d. nakasaad dito ang kahulugan ng mga mahihirap na salita b. nagsasaad ito ng pangalan ng kumpanyang naglimbag para ng pagkakalimbag at pook palimbagan . Ayaw pailalim ni Lapulapu sa mga Espanol. Naiinggit ______20. Ano ang dahilan ng pagparito ni Magallanes sa Pilipinas ? a. Bakit nagalit si Magallanes kay Lapulapu ? a. Karapatang SIPI _____29. Hanay A _____26. Saan matatagpuan ag Cebu? a. a. Visayas c. Pabalat _____30. bayaw Si Lapulapu ang Datu ng Isla sa Mactan nang pumarito si Fernando Magallanes sa Pilipinas. biyenan b. Mindanao Itambal ang mga bahagi ng aklat na nasa hanay A sa hanay B ayon sa pagkakalarawan nito. Si Mang Angelo ay lider sa kanilang pamayanan. ama b. a. di natuloy ang kanilang sadya sa isla b. Dahil dito siya at ang kasama itong animnapung kawal mula sa Cebu ay naglayag patungong Mactan . nagdaramdam c. a. Nilalaman Hanay B a. nagsasaad ito ng pananalita ng may-akda e. Kapapanganak lang ng kanyang maybahay. a.Tumanggi rin siya na magbayad ng buwis kay Magallanes. ______ 22. upang makipagkalakalan b. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat f.Kilalanin ang mga salitang magkasingkahulugan: ______18.. nakipagpatayan b. nag-iwan b. Pinuno c. nagtago c. Ano ang ginawa ni Magallanes Nang di pasakop si Lapulapu at magbayad ng buwis? a. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat c. nagmamahal b. ______23. Nagtuloy ______21. Asawa c. upang makita ang gandang taglay ng Pilipinas.

Isulat nang sunod-sunod ang unang limang letra ng alpabetong Pilipino sa malaking titik. _____13. a. kasi may inutos ang nanay nya b. s ______7. Mabuhay ang sentenyal ng kalayaan. AbCDbe c. panaguri b. Nang dumating si Selina. Sa palagay mo. S c. hindi . May patunay sa katapatan ng ating mga ninuno. pagkamatulungin Basahin nang mabuti ang bawat aytem at gawin ang hinihingi: _______6. pasensya ka na ha? “ Alam ng ina na tama ang ginawa ng anak kaya di na siya kumubo gayundin ang anak. pagkat iyon ang dapat gagawin c. _____15.Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 4 Pangalan :____________________________ Pangkat :_____________________ Iskor:_______________ Panuto: Basahin nang tahimik at unawaing mabuti ang kuwento. ________1. Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas.konkreto. panaguri c. paksa b. pagkamasunurin c. dahil kawawa ang bata ________4. Ano ang kahulugan ng di pagkibo ng ina? a. paksa c. panaguri c. _____14. layon ______9. layon Tukuyin kung ang mga pangngalan sinalungguhitan ay konkreto o di. ang tawag ng Nanay sa kanyang sampung taong gulang na bunso. Ang Pamilyang Selina c. c. pagkamagalang b.“ Dali-dali naming sumunod si Selina. Ano ang maaaring pamagat ng seleksyon? a. Dalian mo at mahuhuli ang ate no sa klase. _____12. tinulungan si Ato ________3. oo. oo. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang mga Pilipinong tulad nila. Bakit matagal nakabalik si Selina? a. Ano ang pangunahing ideya na nakapaloob sa kwento? a. paksa b. panaguri _____10. _____16. m b. tama ba ang ginawa ni Selina? a. a. a. layon _____11. naiinis ________5. natutuwa c. nawili sa paglalaro b. Selina. sarado pa ang tindahan c. ABCDE b. Piliin ang letra ng tamang sagot. pasensya nap o kasi nadapa si Ato at duguan ang tuhod nya. Ang Batang si Ato ________2. “Bumili ka ng isang biteng maqantika kay aling Sepa. Hinatid ko pa po muna siya sa kanila. Ang mga bayani ay magiting na humarap sa mga panganib. “Ate. Nag-iisa lang po siya kanina. layon b. “Selina! Selina! “. Pinag-uusapan ng mga hurado ang palabas kagabi. Huwarang Bata b. ______8. Pinuri ng mga tagamasid ang pamamaraan ng kaniyang pagtuturo. . Gumuhit ng parisukat at isulat ang malaking letrang S sa loob. agad siyang nagpaliwanag “ Nanay. galit na galit b. Dapat nating alalahanin ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno. Ngunit naidlip na ang kanyang ina ay wala pa siya gayong malapit lamang naman sa kanila ang tindahang bibilhan. paksa c. Alin ang tama? . a. a. a. abcde Tukuyin ang gamit ng mga pangngalang sinalungguhitan sa pangungusap. Naglalaro ang magkakapatid sa plasa.

Lumagay na sa tahimik ang nag-iisa nilang anak na lalaki . Nawasak din ang tatlong tulay noong nagdaang bagyo. sundalo c. Isulat ang NG kung naganap. Gamitin ang dating kaalaman sa pagbibigay kahulugan sa mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap.Palitan ng naangkop na panghalip ang mga pangngalang may guhit. Nanguna sina Portia at ng kanyang asawa sa vermicomposting. _____30. _____21. Maingat din si Gng. . Tunghayan mo naman ang anyo ng kaawa-awang pulubi. Belen na mapagtapos ang aking mga anak.40 Pamumuhay ng mga Tao Mga sanhi Mga bunga Isulat nang wasto ang ilang mga salita. Si Ferdie ay nananabik na makita ang kanyang mga kapatid. maraming lugar ang binaha. natatakot c.Isulat na muli ang talata. a. Sakit c. masdan _____26. Si Salud Tesoro at ang mga produkto ni Salud Tesoro ay kilala ng mga dayuhan at ng mga Pilipino. _____22. Ang naulilang ina ay biglang nawalan ng ulirat. malay b. Dalawang pangunahing panukala ang kanilang sinang ayunan. pakinggan c. Sarao ang karangalang “The Outstanding Filipino noong 1991. Ederlina Alvarez. _____20. Buuin ang dayagram ng sanhi at bunga nayon sa paksa: 33 . _____27. bilhan b. Alvarez sa pagaalaga ng kaniyang pataniman. Ang kapisanan ng mga guro at magulang Ng Paaralang san roque ay Nagdaos ng isang Pulong noong setyembre 15 sa silid aralan. Sa lakas ng ulan. _____18. nag-asawa na Kilalanin ang aspekto ng pandiwa sa bawat pangungusap. Naglalaro ang mga bata sa gym. _____31. namasyal na c. Kailan kaya bababa ang mga presyo ng mga bilihin? _____32. Darating na ang napakalakas na bagyo. tao b. a. Maraming kawal ang namatay sa digmaan. Belen. Piliin sa kahon ang mga panghalip Siya kayo Niya nila ako Kami ko ikaw kanya _____17. nangangarap b. Masipag at matiyaga sa paghahalaman si Gng. Leonardo Sarao na tinaguriang “Jeepney King” Tinanggap ni G. _____28. _____19. Ang pulong na pinsangunahan nang Pangulo ng kapisanan ay dinaluhan nang Masipag na punnong guro na si gng. _____29. sigla _____25. NGG kung nagaganap at MGG kung magaganap. Pangarap ni Gng. a. Winnie Sanchez. Lydia S. Ako si Gng. a. Habang nakikinig ng balita si Mang Inggo ay lumalakas naman ang hangin. alagad _____24. namatay na b. Ang paglinang at pangangalaga ng kapaligiran ay mahalaga para kay Portia at ng kanyang asawa. Pinagtibay rin ang pagkakaroon ng seminar para guro’t magulang. nag-iisip _____23. Ang mga ito ay Ang pagpapasemento ng basketball court at nang pangkumpuni ng mga aralang silid. a. Makulay ang naging buhay ni G.

Masarap ang pritong dalagambukid. inuulit d. Bawat pangkat ay nagtanim ng mga punungkahoy sa iba’t ibang sulok ng paaralan . matapang _______9.. dagat _______7. Ang punungkahoy ay mahalaga sa buhay ng tao.payak b. Ikatlong pangungusap 2. magnanakaw _______6. . Halos lumipad siya sa bilis ng takbo ng kanyang mga paa. Ito’y nagpapaganda ng paligid at nagbibigay rin ng lilim. dahil sa kanyang magandang sungay _______8. Ano ang singkahulugan ng salitang kaluskos ? a. yapak b. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Isang kapuri-puring proyekto ang sinimulan ng mga guro’t mag-aaral sa Mababang Paaralan ng San Mateo noong nakaraang taon. Tumutulong ito sa pagsugpo ng polusyon. mangingisda b. Ang pagtatanim ng punungkahoy ay nagpapaganda sa mga paaralan.sangang puno. iniligtas ng ibang hayop b. kagubatan _______10 Napapitlag si Usa ang makarinig ng kaluskos . Nakarinig siya ng mahinang klik. Lumundag siya nang mabilis patungo sa gubat. Naamoy nya ang papalapit na ilang hayop. Ano ang tawag sa mga taong nanghuhuli ng hayop? a. maylapi c. ang maganda niyang sungay na papahamak sa kanya at ang mga pangit n binting nagligtas sa mabangis na mangangaso. Ano ang pinakabuod o pangunahing diwa ng talata? a. Binatak ang kanyang ulo. 3. kambing b. Saan nakatira ang usa? a. sino ang may magandang sungay? a. 1. malupit b. dahil sa kanyang mga paa at binti c. Marami ang naitutulong ng punungkahoy. Malayong-malayo sa kagubatan. mabait c. Paano nakalikgtas si Usa sa mga mangangaso at ibang hayop? a. c. Nakit ang sarili. Ooooops! Nasabit ang kanyang sanga . gubat c. kalabaw c. „ Anong ganda ng aking mga sungay! Anong kisig ko dahil sa aking mga sungay! Napansin din ni Usa ang kanyang mga paa. unang pangungusap b. Nagwagi ng Pinakamalinis na Paaralan ang Mababang Paaralan ng San Mateo. yabag Kilalanin ang kayarian ng pangngalan may guhit kung a. Ang mga kabataan sa kasalukuyan ay mahilig sa pamamasyal pag gabi. Ang punungkahoy ay nagiging tirahan ng mga ibong kumakain ng mga insektong sumisira sa mga pananim.Nahuli ng pulis ang magnanakaw sa looban. _______4. b. paraiso b. Ano ang salitang nagsasaad ng kilos? a. Ano ang kasingkahulugan ng salitang mabangis? A. Ikalawang pangungusap c. Ang Usa at ang kanyang Sangay Hinahangaan ni Usa ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga sungay. „Ang pangit ng aking binti! Maliit at payat pa!“ Napapitlag si Usa. Sagutin ang mga tanong. maingay c. _______12. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nagsasaad ng pangunahing diwa ng talata? a. _______13. baha at unti-unting pagkaanod ng lupa. Alin ang paksang pangungusap sa talata? a. b. mangangaso _______5. c. usa c. Nakarinig siya ng kaluskos. Tambalan _______11. lumundag c. Ang punungkahoy ay nagbibigay ng lilim.Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 5 Pangalan: _____________________________ Pangkat: _________________ Iskor: __________________ Basahin ang talata. Mahalaga ang punungkahoy sa pagsupo ng polusyon. mabangis b..

Letra lamang ang isasagot. Batang-bata ang may-ari ng tindahan. mangmang 26. 34. Hanapin ang kahulugan nito sa kahon. nakaririwasa 27. Ang kambal na dati’y 42. Mixer Escalator Catsup copier aerobics calculator Computer Internet Menu Elevator 33.___________________________________________________ 24. 35 Pangkomunikasyong ugnayan sa iba’t ibang bansa. panininggalang pugad at sa edad na 45 taon. Umani nang marami ang mga magsasaka. Patuloy ang pagtambak ng mga basura.kastila. 19 Nagtatag ng kooperatiba ang samahang nayon._______14. Mabilis na 41. e. Nagkaroon ng buhol-buhol at mahabang trapiko. 31 Balatsibuyas ang babaeng iyon. 30 Disiplina ang kailangan sa pagunlad ng bayan. nalagas ang mga araw sa tangkay ng panahon. Ayaw magbigayan ang mga tsuper sa lansangan. magto-tour kami sa cebu. 36. sunong nang abaka sa edad niyang 60 samantalang ang 45. Ibigay ang sanhi at bunga sa pamamagitan ng pagtatambal ng Hanay A sa Hanay B Hanay A 15. pakli may pinag-aralan naghihirap dusta sagot Gitlingan ang salitang dapat lagyan ng gitlingan sa pangungusap. may gatas pa sa mga labi ay ganap nang mga 43. 32. . Isulat na muli ang pangungusap. Hindi naglaon ay 40. kabiyak ng kanyang puso ay nananatili pa rin ang ganda. iloilo at bohol. . Sawsawang malapot na karaniwang maasim-asim at manamis-namis. Unawain ang gamit ng mga matalinghagang salita at hanapin ang kahulugan sa nakalaang patlang. Nanumbalik ang kapayapaan sa bayan. Tila hulog ng langit ang isinilang na kambal na babae kanila. Piliin ang kahulugan ng mga salitang hiram . Lumaganap ang sakit sa pamayanan. Sumuko na ang mga rebelde . Maraming tanim na halamangugat sa aming bakuran. Halos kalahati ng kanyang edad ang tanda niya sa napangasawa kaya naman 39. Matapos ang limang taong 37. marunong ako ng mga wikang intsik. 25. ihaharap sa damdana. Si Mang Jose naman ay may 44. tinugon din si Jose ng babaeng kanyang 38. b. Reyes __________________________________________________________ 21. nagmumurang-kamyas si Jose sa kilos at gawi. api 28. 20 ang guro namin ay si bb. Paraan ng pag-eehersisyo sa sinasabayan ng tugtog. 17. Isulat sa malaking titik ang letrang dapat baguhin sa loob ng pangungusap. 29.niponggo at tagalog _________________________________________________________________________________________ Sabihin kung bawat pares ng salita ay M kung magkasingkahulugan o K kung di magkasalungat. c. bulaklak na namumukadkad sa kagandahan. Listahang ngmga pagkaing maoorder sa restoran. Nakapagluluwas na ng mga produkto ang mga magsasaka. 16 Binuksan na ang bagong gawang tulay . Hanay B a. d. nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng magkabiyak ang puso. 18. Siya’y isang anakpawis sa aming lugar. nag-aaral si rosie sa smc_________________________________________________________________ 22magpipiknik kami sa banana beach madaum tagum ___________________________________________ 23.

___________________________________________________________________ Alam ni Chips na kasalanan niya ang nangyari. ang aking malikot na puting aso. 39. 43. Tumapon at nabasag ang botelya ng aking water paint. 45. II Mganiya Pangyayari: Pamagat 46 47. __________________________________________________________________ B. Siguro. Sa malaking takot. aking na putting aso. pumasok sa kwarto ko si Chips. Hindi ko siya pinansin Pamagat dahil sa abala ako sa paggawa ng aking mga takdang-aralin. .Ang Wakas 50. Isang gabi. Sundin ang pormularyo. Gumawa ng balangkas mula sa kwento. Alam ni Chips na kasalanan ang nangyari . gusto niyang pansinin ko siya kaya Ang Tagpuan biglang hinila ng kanyang mga paa ang ang tapete sa malikot aking mesa.___________________________________________________________________ D. __________________________________________________________________ C. mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. 40.44. pumasok sa kwarto ko si Chips.lumipas ang mga araw nagkaanak mag-aasawa biyaya nagbata-bataan pakakasalan mga musmos pa bata pa panliligaw dalaga na puti na ang buhok asawa 37. 38. 41. III. pagpipinta ng aking proyekto. Blag! Nahulog ang mga gamit ko sa Isang gabi. . 42. A. 48 49.____________________________________________________________________ .

6. Kilalanin ang ayos ng mga sumusunod na pangungusap. Tumanggap ng pagkilala ang Lungsod ng Tagum nang tanghaling Child Friendly City. a. 1. pantangi b. siya ay nagpupunta sa: a. Maalalahanin c. nagpapakilalang siya ay isang mabuting mamamayan b. Ang mga mag-aaral ay magiliw na nakikilahok sa iba’t ibang patimpalak. Sa maghapong ginagawa ni Aling Gloria . mapagmahal c. Sa gabi ay nagtutungo siya sa munting kapilya para magdasal. Sementeryo 13. Kabalikan 4. karaniwan b. a. Nagtitinda ng almusal tuwing umaga si Aling Gloria. Kabalikan c. Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak. Sa ganitong gawain si Aling Gloria ay : a. Nagpapayaman c. Siya ay may 55 taong gulang na. a. karaniwan b. Kapag may mga suliranin si Aling Gloria. a. Payak c. negosyante b. marami na ang nangingibang-bansa. a. Pambalana 8. Bukambibig ni Kim ang mga salitang po at opo sa pagsagot. a. Piliin ang letra ng tamang sagot. Konkreto c. Piliin ang letra ng tamang sagot. a. Payak Kilalanin ang uri ng pangngalan ng mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. karaniwan b. Konkreto c. Pambalana 9. a. Pambalana c. Ano ang katangian ni Aling Gloria ukol sa ginagawa niyang pagtulong sa barangay? a. pantangi b. Payak 2. Ang daigdig ay nilikha ng Diyos nang dahil sa pagmamahal. Wala pa ring kupas ang kanyang kagandahan. Huwarang ina at asawa 12. karaniwan b. naglalaba at nagtatanim ng mga halaman.Sa kasalukuyan. paano mo siya mailalarawan? a. pantangi b. simbahan b. Sa maghapon naman ay naglilinis at nag-ayos siya ng bahay. masipag b. Kapilya c. pambalana b. Kabalikan c. Ang mga pangako niya ay nakatutulong sa kaunlaran ng paaralan. Payak c. pantangi b. nagpapakilalang siya di nakikialam dito c. mapagmahal b. Tumutulong din siya sa kanyang mga kabarangay kapag sila ay may mga suliranin.Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO VI Pangalan ________________________________ Pangkat:__________________ Iskor:_______________ Pangkalahatang Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat aytem at ibigay ang sagot ayon sa hinihingi. Konkreto c. Matulungin 14. Madasalin 15. Si Kim ay sikat na bilang isang artista. Kabalikan c. “ Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa mga anak. Tuwing umaga ay nagtitinda siya ng mga pagkaing pang-almusal sa tapat ng bahay nila. nagpapahiwatig na siya ay kasapi ng barangay . a. Pantangi Basahin ang maikling talata at sagutin ang hinihingi Kapitbahay namin si Aling Gloria. Payak 3. 11. a. Konkreto 10. Nalalapit na ang kapaskuhan. Kabalikan 5. karaniwan b. Tunay ngang kahanga-hanga si Aling Gloria. Konkreto c. Totoong mahirap ang pamumuhay ngayon sa Pilipinas.” ay nangangahulugang siya ay: a. Pambalana 7.

a. Una na rito ay ang paghahanap mga opisina o pabrikang nangangailangan ng mga Sa ng Paghahanap ng Trabaho manggagawa o empleyado. Opinyon 23. Kung mapalad na mabasa ang liham mo.Punan ng angkop na panghalip na panaklaw ang bawat patlang. ___________ ay di maiiwasang pag-usapan ang suliraning ito. 16. May kasama itong ibaibang papeles kaugnay ng ibig mong pasukan na trabaho tulad ng resume o biodata. Nakasisira sa yamang dagat ang mga maling paraan ng pangingisda.19. Mo c. Akin c. opinyon b. Kapag may nakita ka na. 28. a. Kulang na kulang ang bansa sa puhunan para pagyamanin ang mga industriyang pangkabuhayan. Ang pagtatanim ng mga punongkahoy ay makatutulong upang maiwasan ang pagbaha. pagtatanong-tanong o sa radyo at telebisyon. Katotohanan c. Kasiyahan c. Siguro sa darating na halalan. Niya 29. Ang ibig sabihin nito ay may pag-asa ka nang matanggap at magkaroon ng trabaho. katotohanan b. Anong damdamin ang pin alulutang sa saknong ng tula pasalaysay? a. . Ano ang ipinahihiwatig ng pangungusap? a. Kalungkutan 27. b. Isulat sa sagutang papel Gaanuman Saanman Sinuman Kailanman Anuman Magkanuman Madalang na naman ang pagdaan ng mga trak ng basura. Bakit mo mkinuha? a. Piliin ang angkop na sagot sa mga katanungan 21. Piliin sa ibaba ang mga ito. Darating na ang mga kaibigan _______ kaya magsipaghanda na kayo. Opinyon c. a. Sabi nga. ka b. amin b. maaaring matawag ka para sa panayam at pagsusuri ng pagkatao mo. 17. ihahanda mo naman ang isang liham pang-aplikasyon. paghihiwalay ng araw at gabi c. Atin 30. Isang panyong puti ang ikinakaway Nang siya’y iwan ko sa tabi ng hagdan’ 26. Naku ! Mahilig nga ba ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata? Babahagya ko nang sa noo’y mahagkan Nang siya’y iwan ko sa tabi ng hagdan. Kathang-isip 25. Kathang-isip c. Laging naisisisi ito ng 18. Sa ____________ ang lapis na iyan. Ang guro ___________ sa matematika ay nagtungo sa ibang bansa. ninyo c. pag may tiyaga may nilaga. ___________ ang sasabihin nila. Opinyon c. ________________ sa pangulo ng bansa o sa alkalde ng lungsod. pagkainis b. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata. Pag-alis ng asawa patungo sa malayo b. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kuwentong pambata? c. a. Maraming hakbang na dapat isagawa. kung pagkaraan ng ilang araw ay matawag ka na para magsanay sa uri ng iyong gusting pasukang trabaho. Maari ring bigyan ka ng iba-ibang pagsusulit na lalo pang magpapakilala sa iyong katauhan at kakayahan. ______________ kalaki ang nagagasta n g pamahalaan para sa bagay na mito. ___________ tayo magpunta ay may nakatambak na kalat at dumi. katotohanan b. medyo magulo. natin b. Magsasalaysay ka tungkol sa iyong sarili. kathang-isip b. pagpapakasal sa iba ng kasintahan Piliin ang angkop na panghalip na paari. a. kathang isip 22. Alin ang pangungusap ang gagamit mo? a. Sa paghahanap ng btrabaho tiyaga at sipag ang kailangan. Magagawa mo ito sa tulong ng mga pahayagan. Atin Basahin ang seleksyon at gawan ng balangkas: Sa Paghahanap ng Trabaho Isa sa mahirap hanapin sa panahon ngayon ay ang maayos at disenteng trabaho. hindi yata talaga mawawala ito 20. Katotohanan 24. Ano kayang pangyayari ang naganap sa seleksyong ito? a. Maswerte ka.

Hakbang na Ipagagawa sa Isang Naghahanap ng Trabaho(10pts. ____________________________________________________ C. __________________________________________________ .) A.I.) A. Mga Paraan sa Paghahanap ng Trabaho (10pts. ___________________________________________________ B.___________________________________________________ B____________________________________________________ C. ____________________________________________________ II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful