Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino I

Pangalan ____________________________ Iskor:_____________

Pangkat ____________

Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat bilang at sagutin ayon sa hinihingi ______ 1. Aling salita ang may tunog na /s/ sa unahan? a. paso b. baso c. silya

______2. Sa salitang babae, ano ang posisyon ng tunog patinig? a. inisyal b. midyal c. pinal ______3. Aling salita ang may tunog na katinig sa midyal na posisyon? a. aalis c. mag-ipon c. binata Piliin ang naaangkop na panghalip sa pangungusap. ______4. Nars and tita ko. Nagtatrabaho _______ sa Davao Regional Hospital. a. ako b. sila c. siya ______5. Maganda ang suot kong damit. Regalo _____ ng lola ko sa aking mkaarawan. a. ito b. iyan c. Iyon ______6. Darating sa Linggo ang kanyang ina mula sa ibang bansa. _______ ay pupunta sa kanila mamaya. a. kayo b. tayo c. ikaw ______7. Aling salita ang naiiba ang tunog ¿ a. kulay b. buhay c. daliri

______8. Aling salita ang binubuo ng katinig at patinig na pantig? a. agila b. Agwat c. Alalay Mutyang Pilipinas Kilala sa mundo Maganda ang lahat Saan mang dako Sa likas na yaman Ay sagana ito Bayang minamahal Ay isang paraíso

______9. Mula sa tula, ano ang salitang magkakatugma? a. Pilipinas – mundo c. minamahal – paraiso b. mundo – dako ______10. Ano ang kasintunog ng salitang paraiso? a. ito b. yaman c. mahal

______11. Bakit sinasabing paraíso ang Pilipinas? a. sagana sa likas na yaman b. marumi at magulo c. malawak Isulat ang nawawalang letra sa larawan. ______12. __ayong ______15. ku __ ___

a. Oo . nag-aaral b. naglalaro c. Isulat ang malaki at maliit na titik. Ll . 21. 28. umiinom ______18. aso . ______17. wa __ __ wat Piliin ang salitang nagsasaad ng kilos ayon sa larawan. ._____13. 27. naliligo a. kuya 25. Bilugan ang naiibang salita sa bawat bilang 23. Pp . 22. bola . bibe . ___ ___ 20. bula . 29. a. kuya . . bula Sipiin ng 3 ulit ang mga letra sa bawat bilang. natutulog c. luya . baso 24. Punan ng nawawalang letra ang mga patlang. ___ ___ . Nagdarasal ______19. __tlog ______16. kumakain c. baba 26. aso. nagtatanim b. nagbabasa b. 30. Nn . bibe . ___ ___ .

si Necita ay tumutulong sa mga gawaion sa bahay. napatingala siya sa salamin at nakita niya ang pitakang puno ng pera para sa kanyang pamamalengke. Tanghali na ay di pa makita ang hinahanap. Ngunit paikot-ikot siya sa loob ng bahay na tila may hinahanap. mamamasyal c. Nagdididlig din siya ng mga halaman. nagwawalis naman siya sa kanilang bakuran. nagsisimba _______8. tinanghali sa pamamalengke b. nag-aayos ng kagamitan a. Naglalaro c. inililigpit niya ang kanilang hinigan. Naghilamos at agad nagbihis bitbit ang isang basket na may kalakihan. Ano ang Gawain ni Necita sa paaralan? a. Sikya ay naglilinis ng bahay. “Talagang malimutin na ako”.Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO 2 Pangalan _____________________________Pangkat____________ Iskor______________ Pakikinig: Panuto: Basahin ang maikling kuwento Maagang nagising si Nanay. matapat b. Sa pag-uwi. pagiging maagap sa lahat ng bagay b. Bagamat malimutin na si Nanay. naglalaro ______9. Sino ang maagang nagising? a. Inaayos niya ang kanilang mga kagamitan. Marunong b. nagdidilig ng halaman c. Sikya ay nagwawalis ng bakjuran _______7. Ano ang unang ginagawa ni Necita pagkagising? a. _______1. tumutulong siya sa paglilinis ng silid-aralan. baston _______2. di na umalis ng bahay c. Ano ang hinahanap ni Nanay? _______4. Katulong b. Ano ang pamabihirang katangian ni Necita a. Maaga siyang pumapasok sa paaralan. si Nanay a. Bakit may bitbit siyang basket? _______3. si Maribeth c. b. c. Siya ay naglilinis ng bahay at nagwawalis ng bakuran. Siya ay nagliligpit ng hinigan. pitaka b. parating nagagalit a. Mabait _______5. payong c. ano ang magandang katangian niya? a. Sa umaga pagkagising. pinagalitan ang mga anak Ang Batang Matulungin Kapag walang pasok. Dahil sa paghahanap niya sa pitaka. tumutulong sa gawaing bahay . ano ang nangyari kay Nanay? c. Nagtatanim din siya ng mga halaman sa bakanteng lote. mamamalengke a. wika niya. _______6. Mayamaya. magsisimba b. Ano ang gawain ni Necita pagka walang klase? b. matulungin c. Bago umuwi.

Bb. _______ ang dentista ninyo ngayon. matalino _______24. 12. _______ang kasama ko sa klinik. Si Bb. Hanay A _______21._____10. mataas Hanay B a. _______ at 14. maganda d. marikit _______22. ikaw at siya ang patlang Dra. ______ ba Ramon ay kumakain ng gulay? Ramon – 16. Saan nagtatanim ng mga halaman si Necita? a. mayaman _______23. ______ ang mag-aalaga sa kalusugan ng inyong mga ngipin.__________ ang aking bagong bag. bakanteng lote c. _________ ba ang bolang hinahanap 18. 15. malapad c.________ sa tabi ang bulaklak na sampaguita. Reyes ang ating nars. masalapi b. Isulat ang titik. 13. Hanapin sa hanay B ang kasingkahulugan nga salita sa hanay A. 20. Reyes – Si Ramon ay malinis at malusog na bata._________ ang krayola na hinahanap mo. malago e. mayabong _______25.________ po ay kumakain ng gulay at umiinon ng gatas. mo 19. Isulat ang ito. matalim . sa plasa Punan ang patlang ng ako.sa loob ng kanilang bakuran b. Oscar. iyan at iyon sa nakalaang patlang 17. Cruz – 11.

27. 30. Lagyan ng bilang 1. __ 29.E. . 26.Ayusin ang halaman ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan.5 ang mga titik A. 28.

Pagsasalita Panuto: Piliin ang panghalip na maaaring panghalili sa mga pangngalan. a. hinaharap. tuwa ______16. lang po kung anong oras po _______ Magmimiting sa Filipino? Guro . pagkabahala . Letra ang isulat sa patlang. doon? Mag-aaral Halos kumpleto na po _____ 13. plastic ay iba si Mang Florencio. Nawawala ang cellphone ko! a. Wow. Guro . Doon Punan ng tamang panghalip na panao ang diyalogo. _______6. _________ sa kinatatayuan mo nawalan ng malay si Bb. Nagtinda ng mga kakanin ang magkakapatid sa plasa. _______5. a.Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino 3 Pangalan _______________________________ Pangkat: ____________ Iskor _________ b.Itatanong _____ 11. lungkot ______17. _______3. _______2. Ito _______7. Ako Kami ka Kayo siya kami sila ikaw tayo Mag-aaral – Magandang umaga po Bb. Baka may multo dito! a. takot b. ________ ay nakabibingi. Mamimili ng mga bakal. Naroon na po ________ sa silid. diyan c. hinayang c. kasalukuyan Pakikinig Panuto: Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay a. Ang buong pamilya ay nagsasaya sa iyong pagdating. pangamba c.Magandang umaga naman! Anong maipaglilingkod ko sa _______? 10 Mag-aaral .Marami na ba _______ 12. Diyan c. Di tayo makapapasok ________. lungkot b. a.Okay po Mam. pag-alala c. __________ kaya ang mansanas? a. _______1. saya b. Dito b. Sa darating na Biyernes gaganapin ang Tagisan ng Talino.Ah ganon ba? O sige mauna _____ 14 na at susunod na ____. _______4. Nagsisimba sila araw-araw. Ilan _______8. Cruz. Ano b. ______15. Piliin sa ibaba ang mga ito . Iyon c. Iyan b. Marami pong salamat Piliin ang pahayag na nagsasaad ng iba’t ibang damdamin. ang ganda ng damit mo? a. dito b. doon ______ 9. Ang aso ay malakas kumahol. Marami siyang paninda. Maraming tao sa loob. Magkano c. Santos! Guro . Mag-aaral . nakaraan at c. Paano na ito.

a. Pinuno c. Nagtuloy ______21. Nilalaman Hanay B a. ujmalis c. Asawa c. Pabalat _____30. a. Hanay A _____26. Visayas c. nakipagpatayan b. Karapatang SIPI _____29. upang makipagkalakalan b. upang makita ang gandang taglay ng Pilipinas. Talaan ng nilalaman _____27. Luzon b. di natuloy ang kanilang sadya sa isla b. Nagbibigay ito ng proteksyon sa aklat d. nagsasaad ito ng pananalita ng may-akda e. Ikinapoot ito ni Magallanes. ama b. ______23. Bakit nagalit si Magallanes kay Lapulapu ? a. a. Ayaw pailalim ni Lapulapu sa mga Espanol. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat c. pinatay ni Lapulapu ang sundalo ni Magallanes c. nagpunta sa Mactan _____ 25. Mindanao Itambal ang mga bahagi ng aklat na nasa hanay A sa hanay B ayon sa pagkakalarawan nito. Nagtatampo sa iyo ang kaibigan natin. ayaw pasakop ni Lapulapu kay Magallanes _____ 24. nagsasaad ito ng pangalan ng kumpanyang naglimbag para ng pagkakalimbag at pook palimbagan . nagmamahal b. nagdaramdam c.Kilalanin ang mga salitang magkasingkahulugan: ______18. upang ipalaganap ang kristyanismo c. biyenan b. Kagawad ______19. ______ 22. Si Mang Angelo ay lider sa kanilang pamayanan. Dahil dito siya at ang kasama itong animnapung kawal mula sa Cebu ay naglayag patungong Mactan .Tumanggi rin siya na magbayad ng buwis kay Magallanes. nagtago c. Ano ang ginawa ni Magallanes Nang di pasakop si Lapulapu at magbayad ng buwis? a. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat f.. Naiinggit ______20. Saan matatagpuan ag Cebu? a. Talahuluganan _____28. bayaw Si Lapulapu ang Datu ng Isla sa Mactan nang pumarito si Fernando Magallanes sa Pilipinas. Ang magnanakaw ay nagkubli sa likod ng bodega. nag-iwan b. Kapapanganak lang ng kanyang maybahay. nakasaad dito ang kahulugan ng mga mahihirap na salita b. Ano ang dahilan ng pagparito ni Magallanes sa Pilipinas ? a. a.

“ Dali-dali naming sumunod si Selina. natutuwa c. “Bumili ka ng isang biteng maqantika kay aling Sepa. layon b. paksa b. pasensya nap o kasi nadapa si Ato at duguan ang tuhod nya. Pinuri ng mga tagamasid ang pamamaraan ng kaniyang pagtuturo. Dapat nating alalahanin ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno. Nag-iisa lang po siya kanina. c. a. panaguri c. ______8. Isulat nang sunod-sunod ang unang limang letra ng alpabetong Pilipino sa malaking titik. Nang dumating si Selina. Mabuhay ang sentenyal ng kalayaan. _____16. abcde Tukuyin ang gamit ng mga pangngalang sinalungguhitan sa pangungusap. ang tawag ng Nanay sa kanyang sampung taong gulang na bunso. Ano ang pangunahing ideya na nakapaloob sa kwento? a. tama ba ang ginawa ni Selina? a. dahil kawawa ang bata ________4. AbCDbe c.konkreto. panaguri c. Gumuhit ng parisukat at isulat ang malaking letrang S sa loob. Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. paksa c. S c. a. layon ______9. ABCDE b. Hinatid ko pa po muna siya sa kanila. m b. Huwarang Bata b. Selina. Sa palagay mo. oo. Ang Pamilyang Selina c. sarado pa ang tindahan c. tinulungan si Ato ________3. paksa c. panaguri _____10. a. Ano ang maaaring pamagat ng seleksyon? a. galit na galit b. “Ate. Piliin ang letra ng tamang sagot. Bakit matagal nakabalik si Selina? a. layon _____11. hindi . nawili sa paglalaro b. _____12. ________1. Ano ang kahulugan ng di pagkibo ng ina? a. pagkat iyon ang dapat gagawin c. kasi may inutos ang nanay nya b. naiinis ________5. layon Tukuyin kung ang mga pangngalan sinalungguhitan ay konkreto o di. Ngunit naidlip na ang kanyang ina ay wala pa siya gayong malapit lamang naman sa kanila ang tindahang bibilhan. s ______7. paksa b. _____13. a. Pinag-uusapan ng mga hurado ang palabas kagabi. Ang Batang si Ato ________2. agad siyang nagpaliwanag “ Nanay. Alin ang tama? . pagkamasunurin c. Dalian mo at mahuhuli ang ate no sa klase. panaguri b. “Selina! Selina! “. _____15.Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 4 Pangalan :____________________________ Pangkat :_____________________ Iskor:_______________ Panuto: Basahin nang tahimik at unawaing mabuti ang kuwento. oo. Naglalaro ang magkakapatid sa plasa. _____14. a. pagkamatulungin Basahin nang mabuti ang bawat aytem at gawin ang hinihingi: _______6. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang mga Pilipinong tulad nila. . a. Ang mga bayani ay magiting na humarap sa mga panganib. pagkamagalang b. May patunay sa katapatan ng ating mga ninuno. pasensya ka na ha? “ Alam ng ina na tama ang ginawa ng anak kaya di na siya kumubo gayundin ang anak.

a. natatakot c. Sakit c. Ang naulilang ina ay biglang nawalan ng ulirat.Isulat na muli ang talata.Palitan ng naangkop na panghalip ang mga pangngalang may guhit. Ako si Gng. masdan _____26. Dalawang pangunahing panukala ang kanilang sinang ayunan. bilhan b. Belen na mapagtapos ang aking mga anak. Nanguna sina Portia at ng kanyang asawa sa vermicomposting. Alvarez sa pagaalaga ng kaniyang pataniman. Sarao ang karangalang “The Outstanding Filipino noong 1991. _____31. Ang paglinang at pangangalaga ng kapaligiran ay mahalaga para kay Portia at ng kanyang asawa.40 Pamumuhay ng mga Tao Mga sanhi Mga bunga Isulat nang wasto ang ilang mga salita. _____27. nag-iisip _____23. Darating na ang napakalakas na bagyo. maraming lugar ang binaha. Isulat ang NG kung naganap. a. Lydia S. Maingat din si Gng. Sa lakas ng ulan. Ang pulong na pinsangunahan nang Pangulo ng kapisanan ay dinaluhan nang Masipag na punnong guro na si gng. Pinagtibay rin ang pagkakaroon ng seminar para guro’t magulang. Naglalaro ang mga bata sa gym. nangangarap b. Ederlina Alvarez. Habang nakikinig ng balita si Mang Inggo ay lumalakas naman ang hangin. nag-asawa na Kilalanin ang aspekto ng pandiwa sa bawat pangungusap. Pangarap ni Gng. _____30. _____19. Belen. a. . Tunghayan mo naman ang anyo ng kaawa-awang pulubi. tao b. _____18. _____20. Maraming kawal ang namatay sa digmaan. sundalo c. Makulay ang naging buhay ni G. malay b. Ang mga ito ay Ang pagpapasemento ng basketball court at nang pangkumpuni ng mga aralang silid. _____29. Piliin sa kahon ang mga panghalip Siya kayo Niya nila ako Kami ko ikaw kanya _____17. Gamitin ang dating kaalaman sa pagbibigay kahulugan sa mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. sigla _____25. Masipag at matiyaga sa paghahalaman si Gng. pakinggan c. Si Ferdie ay nananabik na makita ang kanyang mga kapatid. a. Nawasak din ang tatlong tulay noong nagdaang bagyo. _____28. alagad _____24. Buuin ang dayagram ng sanhi at bunga nayon sa paksa: 33 . _____21. namatay na b. Kailan kaya bababa ang mga presyo ng mga bilihin? _____32. _____22. NGG kung nagaganap at MGG kung magaganap. Si Salud Tesoro at ang mga produkto ni Salud Tesoro ay kilala ng mga dayuhan at ng mga Pilipino. Leonardo Sarao na tinaguriang “Jeepney King” Tinanggap ni G. Winnie Sanchez. a. Ang kapisanan ng mga guro at magulang Ng Paaralang san roque ay Nagdaos ng isang Pulong noong setyembre 15 sa silid aralan. namasyal na c. Lumagay na sa tahimik ang nag-iisa nilang anak na lalaki .

usa c. maingay c. inuulit d. Ooooops! Nasabit ang kanyang sanga . Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Marami ang naitutulong ng punungkahoy. c. Ikalawang pangungusap c. Nagwagi ng Pinakamalinis na Paaralan ang Mababang Paaralan ng San Mateo. b. Ang Usa at ang kanyang Sangay Hinahangaan ni Usa ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga sungay. Paano nakalikgtas si Usa sa mga mangangaso at ibang hayop? a. sino ang may magandang sungay? a. Ano ang tawag sa mga taong nanghuhuli ng hayop? a. ang maganda niyang sungay na papahamak sa kanya at ang mga pangit n binting nagligtas sa mabangis na mangangaso.sangang puno. unang pangungusap b. 1. malupit b. Alin ang paksang pangungusap sa talata? a. Nakarinig siya ng mahinang klik. mangingisda b. mabangis b. Ikatlong pangungusap 2. Isang kapuri-puring proyekto ang sinimulan ng mga guro’t mag-aaral sa Mababang Paaralan ng San Mateo noong nakaraang taon. kagubatan _______10 Napapitlag si Usa ang makarinig ng kaluskos . „ Anong ganda ng aking mga sungay! Anong kisig ko dahil sa aking mga sungay! Napansin din ni Usa ang kanyang mga paa. mangangaso _______5. Tambalan _______11. Ang mga kabataan sa kasalukuyan ay mahilig sa pamamasyal pag gabi.Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 5 Pangalan: _____________________________ Pangkat: _________________ Iskor: __________________ Basahin ang talata. Bawat pangkat ay nagtanim ng mga punungkahoy sa iba’t ibang sulok ng paaralan . kalabaw c. Mahalaga ang punungkahoy sa pagsupo ng polusyon. Naamoy nya ang papalapit na ilang hayop. maylapi c. iniligtas ng ibang hayop b. 3. Ito’y nagpapaganda ng paligid at nagbibigay rin ng lilim. dahil sa kanyang magandang sungay _______8. paraiso b. Ang punungkahoy ay nagbibigay ng lilim. gubat c. Ano ang kasingkahulugan ng salitang mabangis? A. Binatak ang kanyang ulo. yabag Kilalanin ang kayarian ng pangngalan may guhit kung a. _______12. Ano ang salitang nagsasaad ng kilos? a. Ang pagtatanim ng punungkahoy ay nagpapaganda sa mga paaralan. _______4. Nakarinig siya ng kaluskos. dagat _______7. Masarap ang pritong dalagambukid. Tumutulong ito sa pagsugpo ng polusyon.. _______13.payak b. Ang punungkahoy ay nagiging tirahan ng mga ibong kumakain ng mga insektong sumisira sa mga pananim. matapang _______9. Halos lumipad siya sa bilis ng takbo ng kanyang mga paa. Ano ang pinakabuod o pangunahing diwa ng talata? a. mabait c. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nagsasaad ng pangunahing diwa ng talata? a. Ang punungkahoy ay mahalaga sa buhay ng tao. magnanakaw _______6. Ano ang singkahulugan ng salitang kaluskos ? a.. Nakit ang sarili.Nahuli ng pulis ang magnanakaw sa looban. Saan nakatira ang usa? a. Malayong-malayo sa kagubatan. c. „Ang pangit ng aking binti! Maliit at payat pa!“ Napapitlag si Usa. kambing b. b. . baha at unti-unting pagkaanod ng lupa. lumundag c. dahil sa kanyang mga paa at binti c. Lumundag siya nang mabilis patungo sa gubat. Sagutin ang mga tanong. yapak b.

Siya’y isang anakpawis sa aming lugar. tinugon din si Jose ng babaeng kanyang 38. Batang-bata ang may-ari ng tindahan. magto-tour kami sa cebu. Tila hulog ng langit ang isinilang na kambal na babae kanila. bulaklak na namumukadkad sa kagandahan. 35 Pangkomunikasyong ugnayan sa iba’t ibang bansa. marunong ako ng mga wikang intsik. Letra lamang ang isasagot. pakli may pinag-aralan naghihirap dusta sagot Gitlingan ang salitang dapat lagyan ng gitlingan sa pangungusap. Mabilis na 41. mangmang 26. panininggalang pugad at sa edad na 45 taon. Ibigay ang sanhi at bunga sa pamamagitan ng pagtatambal ng Hanay A sa Hanay B Hanay A 15. Mixer Escalator Catsup copier aerobics calculator Computer Internet Menu Elevator 33. Paraan ng pag-eehersisyo sa sinasabayan ng tugtog. e. Sawsawang malapot na karaniwang maasim-asim at manamis-namis. Reyes __________________________________________________________ 21.niponggo at tagalog _________________________________________________________________________________________ Sabihin kung bawat pares ng salita ay M kung magkasingkahulugan o K kung di magkasalungat. Listahang ngmga pagkaing maoorder sa restoran. 32. 17. c. 18. Isulat na muli ang pangungusap. api 28. 31 Balatsibuyas ang babaeng iyon. may gatas pa sa mga labi ay ganap nang mga 43. nag-aaral si rosie sa smc_________________________________________________________________ 22magpipiknik kami sa banana beach madaum tagum ___________________________________________ 23. Umani nang marami ang mga magsasaka. 20 ang guro namin ay si bb._______14. sunong nang abaka sa edad niyang 60 samantalang ang 45. Nanumbalik ang kapayapaan sa bayan. Unawain ang gamit ng mga matalinghagang salita at hanapin ang kahulugan sa nakalaang patlang. Ang kambal na dati’y 42. Hindi naglaon ay 40. Patuloy ang pagtambak ng mga basura.___________________________________________________ 24. Hanay B a. 29. Lumaganap ang sakit sa pamayanan. d. ihaharap sa damdana. . Halos kalahati ng kanyang edad ang tanda niya sa napangasawa kaya naman 39. nakaririwasa 27. 34. nagmumurang-kamyas si Jose sa kilos at gawi. nalagas ang mga araw sa tangkay ng panahon. nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng magkabiyak ang puso. Hanapin ang kahulugan nito sa kahon. Piliin ang kahulugan ng mga salitang hiram .kastila. . Matapos ang limang taong 37. 30 Disiplina ang kailangan sa pagunlad ng bayan. Ayaw magbigayan ang mga tsuper sa lansangan. 16 Binuksan na ang bagong gawang tulay . iloilo at bohol. kabiyak ng kanyang puso ay nananatili pa rin ang ganda. Nakapagluluwas na ng mga produkto ang mga magsasaka. b. 36. Nagkaroon ng buhol-buhol at mahabang trapiko. Maraming tanim na halamangugat sa aming bakuran. Si Mang Jose naman ay may 44. Sumuko na ang mga rebelde . 19 Nagtatag ng kooperatiba ang samahang nayon. 25. Isulat sa malaking titik ang letrang dapat baguhin sa loob ng pangungusap.

__________________________________________________________________ B. ang aking malikot na puting aso. 41.___________________________________________________________________ D.44. 42. pumasok sa kwarto ko si Chips. Alam ni Chips na kasalanan ang nangyari . Isang gabi. 38. III. II Mganiya Pangyayari: Pamagat 46 47. . A. mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. __________________________________________________________________ C. 39. Sundin ang pormularyo. ___________________________________________________________________ Alam ni Chips na kasalanan niya ang nangyari. 43. 45. aking na putting aso.lumipas ang mga araw nagkaanak mag-aasawa biyaya nagbata-bataan pakakasalan mga musmos pa bata pa panliligaw dalaga na puti na ang buhok asawa 37. Tumapon at nabasag ang botelya ng aking water paint. Hindi ko siya pinansin Pamagat dahil sa abala ako sa paggawa ng aking mga takdang-aralin. gusto niyang pansinin ko siya kaya Ang Tagpuan biglang hinila ng kanyang mga paa ang ang tapete sa malikot aking mesa.____________________________________________________________________ . 40.Ang Wakas 50. Sa malaking takot. pagpipinta ng aking proyekto. 48 49. Siguro. Gumawa ng balangkas mula sa kwento. Blag! Nahulog ang mga gamit ko sa Isang gabi. . pumasok sa kwarto ko si Chips.

Kabalikan c. mapagmahal b. Kabalikan 4. Ang mga pangako niya ay nakatutulong sa kaunlaran ng paaralan. Pambalana c. Konkreto c. Si Kim ay sikat na bilang isang artista. Payak 2. Sa maghapon naman ay naglilinis at nag-ayos siya ng bahay. Kapilya c. a. Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak. masipag b. Totoong mahirap ang pamumuhay ngayon sa Pilipinas. Pambalana 9. Konkreto c. a. pambalana b. Pambalana 7. Sa gabi ay nagtutungo siya sa munting kapilya para magdasal. a. a. Ang mga mag-aaral ay magiliw na nakikilahok sa iba’t ibang patimpalak. Nagpapayaman c. karaniwan b. Huwarang ina at asawa 12. pantangi b. Konkreto c. simbahan b. karaniwan b. siya ay nagpupunta sa: a. Ang daigdig ay nilikha ng Diyos nang dahil sa pagmamahal. Payak c. negosyante b. Nalalapit na ang kapaskuhan.” ay nangangahulugang siya ay: a. Pambalana 8. karaniwan b. naglalaba at nagtatanim ng mga halaman. Sa maghapong ginagawa ni Aling Gloria . pantangi b. Matulungin 14. Kabalikan 5. Sa ganitong gawain si Aling Gloria ay : a. 1. Bukambibig ni Kim ang mga salitang po at opo sa pagsagot. Konkreto c. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang katangian ni Aling Gloria ukol sa ginagawa niyang pagtulong sa barangay? a. Siya ay may 55 taong gulang na. Tuwing umaga ay nagtitinda siya ng mga pagkaing pang-almusal sa tapat ng bahay nila. Wala pa ring kupas ang kanyang kagandahan. Sementeryo 13. paano mo siya mailalarawan? a. “ Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa mga anak. pantangi b.Sa kasalukuyan. a. Kabalikan c. Madasalin 15. karaniwan b. marami na ang nangingibang-bansa. 11. a. Pantangi Basahin ang maikling talata at sagutin ang hinihingi Kapitbahay namin si Aling Gloria. karaniwan b. Maalalahanin c. nagpapakilalang siya ay isang mabuting mamamayan b. Kabalikan c. a. Kapag may mga suliranin si Aling Gloria. Payak Kilalanin ang uri ng pangngalan ng mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. mapagmahal c. Piliin ang letra ng tamang sagot. Payak c. pantangi b. Tumanggap ng pagkilala ang Lungsod ng Tagum nang tanghaling Child Friendly City. Nagtitinda ng almusal tuwing umaga si Aling Gloria. a. Tunay ngang kahanga-hanga si Aling Gloria. 6. Konkreto 10. nagpapakilalang siya di nakikialam dito c. Tumutulong din siya sa kanyang mga kabarangay kapag sila ay may mga suliranin. Kilalanin ang ayos ng mga sumusunod na pangungusap.Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO VI Pangalan ________________________________ Pangkat:__________________ Iskor:_______________ Pangkalahatang Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat aytem at ibigay ang sagot ayon sa hinihingi. nagpapahiwatig na siya ay kasapi ng barangay . a. Payak 3. a.

Una na rito ay ang paghahanap mga opisina o pabrikang nangangailangan ng mga Sa ng Paghahanap ng Trabaho manggagawa o empleyado. Sa paghahanap ng btrabaho tiyaga at sipag ang kailangan. Laging naisisisi ito ng 18. pag may tiyaga may nilaga. Atin 30. Katotohanan 24. a. Kasiyahan c.Punan ng angkop na panghalip na panaklaw ang bawat patlang.19. pagkainis b. Kulang na kulang ang bansa sa puhunan para pagyamanin ang mga industriyang pangkabuhayan. Isulat sa sagutang papel Gaanuman Saanman Sinuman Kailanman Anuman Magkanuman Madalang na naman ang pagdaan ng mga trak ng basura. ___________ tayo magpunta ay may nakatambak na kalat at dumi. ________________ sa pangulo ng bansa o sa alkalde ng lungsod. ______________ kalaki ang nagagasta n g pamahalaan para sa bagay na mito. a. May kasama itong ibaibang papeles kaugnay ng ibig mong pasukan na trabaho tulad ng resume o biodata. ihahanda mo naman ang isang liham pang-aplikasyon. Piliin sa ibaba ang mga ito. katotohanan b. Kathang-isip 25. Atin Basahin ang seleksyon at gawan ng balangkas: Sa Paghahanap ng Trabaho Isa sa mahirap hanapin sa panahon ngayon ay ang maayos at disenteng trabaho. Opinyon c. paghihiwalay ng araw at gabi c. Ano kayang pangyayari ang naganap sa seleksyong ito? a. opinyon b. Mo c. kathang-isip b. ___________ ang sasabihin nila. hindi yata talaga mawawala ito 20. ninyo c. pagpapakasal sa iba ng kasintahan Piliin ang angkop na panghalip na paari. Maari ring bigyan ka ng iba-ibang pagsusulit na lalo pang magpapakilala sa iyong katauhan at kakayahan. amin b. Katotohanan c. Ang guro ___________ sa matematika ay nagtungo sa ibang bansa. Darating na ang mga kaibigan _______ kaya magsipaghanda na kayo. pagtatanong-tanong o sa radyo at telebisyon. Akin c. Ano ang ipinahihiwatig ng pangungusap? a. natin b. Kapag may nakita ka na. ka b. Niya 29. Siguro sa darating na halalan. Magagawa mo ito sa tulong ng mga pahayagan. katotohanan b. Sabi nga. 16. Isang panyong puti ang ikinakaway Nang siya’y iwan ko sa tabi ng hagdan’ 26. ___________ ay di maiiwasang pag-usapan ang suliraning ito. Piliin ang angkop na sagot sa mga katanungan 21. medyo magulo. maaaring matawag ka para sa panayam at pagsusuri ng pagkatao mo. Ang pagtatanim ng mga punongkahoy ay makatutulong upang maiwasan ang pagbaha. b. Kalungkutan 27. Maswerte ka. Anong damdamin ang pin alulutang sa saknong ng tula pasalaysay? a. a. Nakasisira sa yamang dagat ang mga maling paraan ng pangingisda. Sa ____________ ang lapis na iyan. Magsasalaysay ka tungkol sa iyong sarili. Pag-alis ng asawa patungo sa malayo b. Bakit mo mkinuha? a. Alin ang pangungusap ang gagamit mo? a. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata. Opinyon 23. Ang ibig sabihin nito ay may pag-asa ka nang matanggap at magkaroon ng trabaho. Opinyon c. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kuwentong pambata? c. a. kung pagkaraan ng ilang araw ay matawag ka na para magsanay sa uri ng iyong gusting pasukang trabaho. 28. kathang isip 22. Naku ! Mahilig nga ba ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata? Babahagya ko nang sa noo’y mahagkan Nang siya’y iwan ko sa tabi ng hagdan. Kathang-isip c. Kung mapalad na mabasa ang liham mo. a. 17. . Maraming hakbang na dapat isagawa.

__________________________________________________ .) A. ____________________________________________________ C. Mga Paraan sa Paghahanap ng Trabaho (10pts. Hakbang na Ipagagawa sa Isang Naghahanap ng Trabaho(10pts. ___________________________________________________ B.I.___________________________________________________ B____________________________________________________ C. ____________________________________________________ II.) A.