Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino I

Pangalan ____________________________ Iskor:_____________

Pangkat ____________

Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat bilang at sagutin ayon sa hinihingi ______ 1. Aling salita ang may tunog na /s/ sa unahan? a. paso b. baso c. silya

______2. Sa salitang babae, ano ang posisyon ng tunog patinig? a. inisyal b. midyal c. pinal ______3. Aling salita ang may tunog na katinig sa midyal na posisyon? a. aalis c. mag-ipon c. binata Piliin ang naaangkop na panghalip sa pangungusap. ______4. Nars and tita ko. Nagtatrabaho _______ sa Davao Regional Hospital. a. ako b. sila c. siya ______5. Maganda ang suot kong damit. Regalo _____ ng lola ko sa aking mkaarawan. a. ito b. iyan c. Iyon ______6. Darating sa Linggo ang kanyang ina mula sa ibang bansa. _______ ay pupunta sa kanila mamaya. a. kayo b. tayo c. ikaw ______7. Aling salita ang naiiba ang tunog ¿ a. kulay b. buhay c. daliri

______8. Aling salita ang binubuo ng katinig at patinig na pantig? a. agila b. Agwat c. Alalay Mutyang Pilipinas Kilala sa mundo Maganda ang lahat Saan mang dako Sa likas na yaman Ay sagana ito Bayang minamahal Ay isang paraíso

______9. Mula sa tula, ano ang salitang magkakatugma? a. Pilipinas – mundo c. minamahal – paraiso b. mundo – dako ______10. Ano ang kasintunog ng salitang paraiso? a. ito b. yaman c. mahal

______11. Bakit sinasabing paraíso ang Pilipinas? a. sagana sa likas na yaman b. marumi at magulo c. malawak Isulat ang nawawalang letra sa larawan. ______12. __ayong ______15. ku __ ___

22. Pp . bola . a. baba 26. umiinom ______18. 29. kumakain c. 28. bula . kuya . Bilugan ang naiibang salita sa bawat bilang 23. nagbabasa b. wa __ __ wat Piliin ang salitang nagsasaad ng kilos ayon sa larawan. Ll . naglalaro c. ______17. Punan ng nawawalang letra ang mga patlang. bibe ._____13. a. natutulog c. naliligo a. baso 24. Nagdarasal ______19. 21. 30. aso . bula Sipiin ng 3 ulit ang mga letra sa bawat bilang. nagtatanim b. ___ ___ . aso. Oo . ___ ___ 20. nag-aaral b. bibe . 27. . Nn . kuya 25. . __tlog ______16. Isulat ang malaki at maliit na titik. ___ ___ . luya .

Mayamaya. Siya ay naglilinis ng bahay at nagwawalis ng bakuran. Ano ang hinahanap ni Nanay? _______4. napatingala siya sa salamin at nakita niya ang pitakang puno ng pera para sa kanyang pamamalengke. Siya ay nagliligpit ng hinigan. Bakit may bitbit siyang basket? _______3. ano ang nangyari kay Nanay? c. Mabait _______5. magsisimba b. Ano ang gawain ni Necita pagka walang klase? b. Nagdididlig din siya ng mga halaman. inililigpit niya ang kanilang hinigan. “Talagang malimutin na ako”. Sikya ay naglilinis ng bahay. Sino ang maagang nagising? a. _______6. pagiging maagap sa lahat ng bagay b. nagsisimba _______8. mamamalengke a. tumutulong siya sa paglilinis ng silid-aralan. _______1. baston _______2.Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO 2 Pangalan _____________________________Pangkat____________ Iskor______________ Pakikinig: Panuto: Basahin ang maikling kuwento Maagang nagising si Nanay. Sa pag-uwi. Bago umuwi. Dahil sa paghahanap niya sa pitaka. Katulong b. matulungin c. si Nanay a. tumutulong sa gawaing bahay . Nagtatanim din siya ng mga halaman sa bakanteng lote. parating nagagalit a. Marunong b. Naghilamos at agad nagbihis bitbit ang isang basket na may kalakihan. pitaka b. matapat b. c. Bagamat malimutin na si Nanay. Maaga siyang pumapasok sa paaralan. pinagalitan ang mga anak Ang Batang Matulungin Kapag walang pasok. nagdidilig ng halaman c. Sa umaga pagkagising. ano ang magandang katangian niya? a. di na umalis ng bahay c. Ano ang Gawain ni Necita sa paaralan? a. nagwawalis naman siya sa kanilang bakuran. Inaayos niya ang kanilang mga kagamitan. b. si Necita ay tumutulong sa mga gawaion sa bahay. naglalaro ______9. Ano ang pamabihirang katangian ni Necita a. wika niya. nag-aayos ng kagamitan a. Ano ang unang ginagawa ni Necita pagkagising? a. tinanghali sa pamamalengke b. Tanghali na ay di pa makita ang hinahanap. Ngunit paikot-ikot siya sa loob ng bahay na tila may hinahanap. Naglalaro c. mamamasyal c. payong c. Sikya ay nagwawalis ng bakjuran _______7. si Maribeth c.

20. mataas Hanay B a. Hanapin sa hanay B ang kasingkahulugan nga salita sa hanay A. masalapi b. ______ ang mag-aalaga sa kalusugan ng inyong mga ngipin. sa plasa Punan ang patlang ng ako. Cruz – 11. ______ ba Ramon ay kumakain ng gulay? Ramon – 16. 12.________ po ay kumakain ng gulay at umiinon ng gatas._____10. matalino _______24. Si Bb. malapad c.sa loob ng kanilang bakuran b. 15. mayabong _______25. Isulat ang titik. Reyes – Si Ramon ay malinis at malusog na bata. Hanay A _______21. ikaw at siya ang patlang Dra. _______ at 14. Reyes ang ating nars.________ sa tabi ang bulaklak na sampaguita. _______ ang dentista ninyo ngayon. matalim . Oscar. 13. mayaman _______23. Isulat ang ito. bakanteng lote c. marikit _______22._________ ang krayola na hinahanap mo. _______ang kasama ko sa klinik. Saan nagtatanim ng mga halaman si Necita? a. _________ ba ang bolang hinahanap 18. Bb. iyan at iyon sa nakalaang patlang 17. maganda d.__________ ang aking bagong bag. malago e. mo 19.

.Ayusin ang halaman ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. 27. 28.5 ang mga titik A. __ 29. 26. Lagyan ng bilang 1. 30.E.

Magkano c. nakaraan at c. dito b. a. Sa darating na Biyernes gaganapin ang Tagisan ng Talino. a. lungkot b. Naroon na po ________ sa silid. Marami pong salamat Piliin ang pahayag na nagsasaad ng iba’t ibang damdamin. Mag-aaral . Nagsisimba sila araw-araw. Di tayo makapapasok ________. Nagtinda ng mga kakanin ang magkakapatid sa plasa.Itatanong _____ 11. takot b. pagkabahala . diyan c. __________ kaya ang mansanas? a. Ito _______7. pag-alala c. _______5. Cruz.Marami na ba _______ 12. Ako Kami ka Kayo siya kami sila ikaw tayo Mag-aaral – Magandang umaga po Bb. ang ganda ng damit mo? a. pangamba c. _______2. Diyan c. Baka may multo dito! a.Ah ganon ba? O sige mauna _____ 14 na at susunod na ____. Dito b. Wow. hinayang c. Letra ang isulat sa patlang. ______15. plastic ay iba si Mang Florencio. Doon Punan ng tamang panghalip na panao ang diyalogo. Ano b. doon? Mag-aaral Halos kumpleto na po _____ 13. _______1. Maraming tao sa loob. a. Pagsasalita Panuto: Piliin ang panghalip na maaaring panghalili sa mga pangngalan. saya b. Guro . Nawawala ang cellphone ko! a. tuwa ______16. Iyan b. Santos! Guro . Ang aso ay malakas kumahol. kasalukuyan Pakikinig Panuto: Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay a. doon ______ 9.Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino 3 Pangalan _______________________________ Pangkat: ____________ Iskor _________ b. lang po kung anong oras po _______ Magmimiting sa Filipino? Guro . _______4. _______6. Mamimili ng mga bakal. hinaharap. Ilan _______8. Marami siyang paninda. ________ ay nakabibingi. Ang buong pamilya ay nagsasaya sa iyong pagdating. lungkot ______17. _______3. Piliin sa ibaba ang mga ito .Okay po Mam. _________ sa kinatatayuan mo nawalan ng malay si Bb. Paano na ito.Magandang umaga naman! Anong maipaglilingkod ko sa _______? 10 Mag-aaral . Iyon c.

Kagawad ______19. nag-iwan b. Mindanao Itambal ang mga bahagi ng aklat na nasa hanay A sa hanay B ayon sa pagkakalarawan nito. upang makita ang gandang taglay ng Pilipinas. biyenan b. Kapapanganak lang ng kanyang maybahay. Pinuno c. nagdaramdam c. Luzon b. Saan matatagpuan ag Cebu? a. ama b. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat c. Karapatang SIPI _____29. nagsasaad ito ng pangalan ng kumpanyang naglimbag para ng pagkakalimbag at pook palimbagan . Naiinggit ______20. nagsasaad ito ng pananalita ng may-akda e. Hanay A _____26. Ano ang ginawa ni Magallanes Nang di pasakop si Lapulapu at magbayad ng buwis? a. Dahil dito siya at ang kasama itong animnapung kawal mula sa Cebu ay naglayag patungong Mactan . nakipagpatayan b. Ikinapoot ito ni Magallanes. Visayas c. Nagtatampo sa iyo ang kaibigan natin.Tumanggi rin siya na magbayad ng buwis kay Magallanes. upang makipagkalakalan b. ujmalis c. Pabalat _____30. ayaw pasakop ni Lapulapu kay Magallanes _____ 24. nagtago c. Talahuluganan _____28. Nagbibigay ito ng proteksyon sa aklat d. Ang magnanakaw ay nagkubli sa likod ng bodega. a. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat f. nagmamahal b. Si Mang Angelo ay lider sa kanilang pamayanan. pinatay ni Lapulapu ang sundalo ni Magallanes c. Nilalaman Hanay B a. Nagtuloy ______21. ______23.Kilalanin ang mga salitang magkasingkahulugan: ______18.. Talaan ng nilalaman _____27. Asawa c. di natuloy ang kanilang sadya sa isla b. a. Ayaw pailalim ni Lapulapu sa mga Espanol. bayaw Si Lapulapu ang Datu ng Isla sa Mactan nang pumarito si Fernando Magallanes sa Pilipinas. nakasaad dito ang kahulugan ng mga mahihirap na salita b. a. a. upang ipalaganap ang kristyanismo c. Ano ang dahilan ng pagparito ni Magallanes sa Pilipinas ? a. ______ 22. nagpunta sa Mactan _____ 25. Bakit nagalit si Magallanes kay Lapulapu ? a.

Ang Batang si Ato ________2. Bakit matagal nakabalik si Selina? a. a. natutuwa c. tama ba ang ginawa ni Selina? a. tinulungan si Ato ________3. dahil kawawa ang bata ________4. ang tawag ng Nanay sa kanyang sampung taong gulang na bunso. Dapat nating alalahanin ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno. _____13. ________1. pasensya nap o kasi nadapa si Ato at duguan ang tuhod nya. a. paksa b. Isulat nang sunod-sunod ang unang limang letra ng alpabetong Pilipino sa malaking titik. Ano ang kahulugan ng di pagkibo ng ina? a. Alin ang tama? . a. galit na galit b. sarado pa ang tindahan c. Sa palagay mo. layon _____11. . paksa c. c. hindi . layon ______9.Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 4 Pangalan :____________________________ Pangkat :_____________________ Iskor:_______________ Panuto: Basahin nang tahimik at unawaing mabuti ang kuwento. “Ate. Nang dumating si Selina. _____15. agad siyang nagpaliwanag “ Nanay. “Bumili ka ng isang biteng maqantika kay aling Sepa. pasensya ka na ha? “ Alam ng ina na tama ang ginawa ng anak kaya di na siya kumubo gayundin ang anak. _____14. Ang mga bayani ay magiting na humarap sa mga panganib. ______8. pagkamasunurin c. Dalian mo at mahuhuli ang ate no sa klase. Mabuhay ang sentenyal ng kalayaan. m b. S c. naiinis ________5. Ano ang maaaring pamagat ng seleksyon? a. Ngunit naidlip na ang kanyang ina ay wala pa siya gayong malapit lamang naman sa kanila ang tindahang bibilhan. Selina. a. pagkat iyon ang dapat gagawin c. pagkamatulungin Basahin nang mabuti ang bawat aytem at gawin ang hinihingi: _______6. s ______7. Pinuri ng mga tagamasid ang pamamaraan ng kaniyang pagtuturo. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang mga Pilipinong tulad nila. “Selina! Selina! “. panaguri c. kasi may inutos ang nanay nya b. oo. layon b.konkreto. May patunay sa katapatan ng ating mga ninuno. AbCDbe c. paksa b. abcde Tukuyin ang gamit ng mga pangngalang sinalungguhitan sa pangungusap. Pinag-uusapan ng mga hurado ang palabas kagabi. Huwarang Bata b. Nag-iisa lang po siya kanina. pagkamagalang b. Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ano ang pangunahing ideya na nakapaloob sa kwento? a. _____12. paksa c. a. Gumuhit ng parisukat at isulat ang malaking letrang S sa loob. panaguri c. layon Tukuyin kung ang mga pangngalan sinalungguhitan ay konkreto o di. Hinatid ko pa po muna siya sa kanila. nawili sa paglalaro b. a.“ Dali-dali naming sumunod si Selina. oo. Naglalaro ang magkakapatid sa plasa. ABCDE b. _____16. Ang Pamilyang Selina c. Piliin ang letra ng tamang sagot. panaguri b. panaguri _____10.

namatay na b. Masipag at matiyaga sa paghahalaman si Gng. Kailan kaya bababa ang mga presyo ng mga bilihin? _____32. Naglalaro ang mga bata sa gym. Si Salud Tesoro at ang mga produkto ni Salud Tesoro ay kilala ng mga dayuhan at ng mga Pilipino. _____27. masdan _____26. Buuin ang dayagram ng sanhi at bunga nayon sa paksa: 33 . Belen. Dalawang pangunahing panukala ang kanilang sinang ayunan. alagad _____24. Piliin sa kahon ang mga panghalip Siya kayo Niya nila ako Kami ko ikaw kanya _____17. _____30. Ang paglinang at pangangalaga ng kapaligiran ay mahalaga para kay Portia at ng kanyang asawa. Nanguna sina Portia at ng kanyang asawa sa vermicomposting. Belen na mapagtapos ang aking mga anak. a. Sa lakas ng ulan. Habang nakikinig ng balita si Mang Inggo ay lumalakas naman ang hangin. Sarao ang karangalang “The Outstanding Filipino noong 1991. _____31. nag-asawa na Kilalanin ang aspekto ng pandiwa sa bawat pangungusap. nangangarap b. Winnie Sanchez. Si Ferdie ay nananabik na makita ang kanyang mga kapatid. bilhan b. Leonardo Sarao na tinaguriang “Jeepney King” Tinanggap ni G. Ang kapisanan ng mga guro at magulang Ng Paaralang san roque ay Nagdaos ng isang Pulong noong setyembre 15 sa silid aralan. Ang mga ito ay Ang pagpapasemento ng basketball court at nang pangkumpuni ng mga aralang silid. Gamitin ang dating kaalaman sa pagbibigay kahulugan sa mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. _____21. Ang pulong na pinsangunahan nang Pangulo ng kapisanan ay dinaluhan nang Masipag na punnong guro na si gng. Ederlina Alvarez. Ang naulilang ina ay biglang nawalan ng ulirat. _____22. tao b. Pinagtibay rin ang pagkakaroon ng seminar para guro’t magulang. . sundalo c. sigla _____25. Sakit c.Palitan ng naangkop na panghalip ang mga pangngalang may guhit. namasyal na c. pakinggan c. Pangarap ni Gng. NGG kung nagaganap at MGG kung magaganap. nag-iisip _____23.Isulat na muli ang talata. Maraming kawal ang namatay sa digmaan. _____28. a. _____29.40 Pamumuhay ng mga Tao Mga sanhi Mga bunga Isulat nang wasto ang ilang mga salita. Isulat ang NG kung naganap. Nawasak din ang tatlong tulay noong nagdaang bagyo. Ako si Gng. a. a. natatakot c. Alvarez sa pagaalaga ng kaniyang pataniman. a. Maingat din si Gng. Lydia S. maraming lugar ang binaha. Lumagay na sa tahimik ang nag-iisa nilang anak na lalaki . malay b. _____19. _____18. Darating na ang napakalakas na bagyo. Makulay ang naging buhay ni G. Tunghayan mo naman ang anyo ng kaawa-awang pulubi. _____20.

yapak b. dahil sa kanyang magandang sungay _______8. Tumutulong ito sa pagsugpo ng polusyon. Ang pagtatanim ng punungkahoy ay nagpapaganda sa mga paaralan. mabangis b. mabait c. Ikalawang pangungusap c. Sagutin ang mga tanong. _______4. Alin ang paksang pangungusap sa talata? a. Ano ang singkahulugan ng salitang kaluskos ? a. yabag Kilalanin ang kayarian ng pangngalan may guhit kung a. Ang punungkahoy ay mahalaga sa buhay ng tao. Isang kapuri-puring proyekto ang sinimulan ng mga guro’t mag-aaral sa Mababang Paaralan ng San Mateo noong nakaraang taon. mangangaso _______5. Ang punungkahoy ay nagiging tirahan ng mga ibong kumakain ng mga insektong sumisira sa mga pananim. Bawat pangkat ay nagtanim ng mga punungkahoy sa iba’t ibang sulok ng paaralan . 3.Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 5 Pangalan: _____________________________ Pangkat: _________________ Iskor: __________________ Basahin ang talata. _______12. kambing b. Naamoy nya ang papalapit na ilang hayop. usa c. dahil sa kanyang mga paa at binti c. b. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Ang punungkahoy ay nagbibigay ng lilim. sino ang may magandang sungay? a. Ang Usa at ang kanyang Sangay Hinahangaan ni Usa ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga sungay. _______13. mangingisda b. „Ang pangit ng aking binti! Maliit at payat pa!“ Napapitlag si Usa. matapang _______9. Malayong-malayo sa kagubatan. kagubatan _______10 Napapitlag si Usa ang makarinig ng kaluskos . dagat _______7.. Binatak ang kanyang ulo. 1. „ Anong ganda ng aking mga sungay! Anong kisig ko dahil sa aking mga sungay! Napansin din ni Usa ang kanyang mga paa. malupit b. Ano ang salitang nagsasaad ng kilos? a. gubat c. kalabaw c. ang maganda niyang sungay na papahamak sa kanya at ang mga pangit n binting nagligtas sa mabangis na mangangaso. Ano ang tawag sa mga taong nanghuhuli ng hayop? a.Nahuli ng pulis ang magnanakaw sa looban. Nakarinig siya ng kaluskos. Ikatlong pangungusap 2.. Mahalaga ang punungkahoy sa pagsupo ng polusyon. .payak b. c. Marami ang naitutulong ng punungkahoy. Halos lumipad siya sa bilis ng takbo ng kanyang mga paa. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nagsasaad ng pangunahing diwa ng talata? a.sangang puno. Ooooops! Nasabit ang kanyang sanga . baha at unti-unting pagkaanod ng lupa. inuulit d. paraiso b. Masarap ang pritong dalagambukid. magnanakaw _______6. Nagwagi ng Pinakamalinis na Paaralan ang Mababang Paaralan ng San Mateo. Ano ang kasingkahulugan ng salitang mabangis? A. unang pangungusap b. Ang mga kabataan sa kasalukuyan ay mahilig sa pamamasyal pag gabi. maylapi c. Ano ang pinakabuod o pangunahing diwa ng talata? a. Ito’y nagpapaganda ng paligid at nagbibigay rin ng lilim. iniligtas ng ibang hayop b. Nakarinig siya ng mahinang klik. Tambalan _______11. Lumundag siya nang mabilis patungo sa gubat. b. maingay c. Nakit ang sarili. lumundag c. Paano nakalikgtas si Usa sa mga mangangaso at ibang hayop? a. c. Saan nakatira ang usa? a.

35 Pangkomunikasyong ugnayan sa iba’t ibang bansa. 31 Balatsibuyas ang babaeng iyon. Letra lamang ang isasagot. Hanapin ang kahulugan nito sa kahon. Unawain ang gamit ng mga matalinghagang salita at hanapin ang kahulugan sa nakalaang patlang. iloilo at bohol. Piliin ang kahulugan ng mga salitang hiram . may gatas pa sa mga labi ay ganap nang mga 43. sunong nang abaka sa edad niyang 60 samantalang ang 45. Patuloy ang pagtambak ng mga basura. 34. marunong ako ng mga wikang intsik. 20 ang guro namin ay si bb.kastila. Sumuko na ang mga rebelde . ihaharap sa damdana. Paraan ng pag-eehersisyo sa sinasabayan ng tugtog. 32. nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng magkabiyak ang puso. Nanumbalik ang kapayapaan sa bayan. Isulat na muli ang pangungusap.___________________________________________________ 24. 29.niponggo at tagalog _________________________________________________________________________________________ Sabihin kung bawat pares ng salita ay M kung magkasingkahulugan o K kung di magkasalungat. Hindi naglaon ay 40. nag-aaral si rosie sa smc_________________________________________________________________ 22magpipiknik kami sa banana beach madaum tagum ___________________________________________ 23. d. bulaklak na namumukadkad sa kagandahan. Halos kalahati ng kanyang edad ang tanda niya sa napangasawa kaya naman 39. 36. api 28. b. pakli may pinag-aralan naghihirap dusta sagot Gitlingan ang salitang dapat lagyan ng gitlingan sa pangungusap. 18. nalagas ang mga araw sa tangkay ng panahon. Listahang ngmga pagkaing maoorder sa restoran. . mangmang 26. 30 Disiplina ang kailangan sa pagunlad ng bayan. Umani nang marami ang mga magsasaka. . Mabilis na 41. nakaririwasa 27. kabiyak ng kanyang puso ay nananatili pa rin ang ganda. Mixer Escalator Catsup copier aerobics calculator Computer Internet Menu Elevator 33. 25. Hanay B a. Matapos ang limang taong 37. Sawsawang malapot na karaniwang maasim-asim at manamis-namis. Ibigay ang sanhi at bunga sa pamamagitan ng pagtatambal ng Hanay A sa Hanay B Hanay A 15. Isulat sa malaking titik ang letrang dapat baguhin sa loob ng pangungusap. c. Ang kambal na dati’y 42. magto-tour kami sa cebu. tinugon din si Jose ng babaeng kanyang 38._______14. Tila hulog ng langit ang isinilang na kambal na babae kanila. Nakapagluluwas na ng mga produkto ang mga magsasaka. Nagkaroon ng buhol-buhol at mahabang trapiko. Ayaw magbigayan ang mga tsuper sa lansangan. panininggalang pugad at sa edad na 45 taon. Reyes __________________________________________________________ 21. Lumaganap ang sakit sa pamayanan. Batang-bata ang may-ari ng tindahan. Siya’y isang anakpawis sa aming lugar. 17. 16 Binuksan na ang bagong gawang tulay . nagmumurang-kamyas si Jose sa kilos at gawi. Maraming tanim na halamangugat sa aming bakuran. Si Mang Jose naman ay may 44. e. 19 Nagtatag ng kooperatiba ang samahang nayon.

38. II Mganiya Pangyayari: Pamagat 46 47. pumasok sa kwarto ko si Chips. __________________________________________________________________ B. 45.____________________________________________________________________ . 43. mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto.lumipas ang mga araw nagkaanak mag-aasawa biyaya nagbata-bataan pakakasalan mga musmos pa bata pa panliligaw dalaga na puti na ang buhok asawa 37.___________________________________________________________________ D. pumasok sa kwarto ko si Chips. Tumapon at nabasag ang botelya ng aking water paint. Hindi ko siya pinansin Pamagat dahil sa abala ako sa paggawa ng aking mga takdang-aralin. Gumawa ng balangkas mula sa kwento. A. 41. Sa malaking takot. Alam ni Chips na kasalanan ang nangyari . pagpipinta ng aking proyekto. ang aking malikot na puting aso. aking na putting aso. 39. Siguro. gusto niyang pansinin ko siya kaya Ang Tagpuan biglang hinila ng kanyang mga paa ang ang tapete sa malikot aking mesa. .44. . 48 49. Isang gabi. ___________________________________________________________________ Alam ni Chips na kasalanan niya ang nangyari.Ang Wakas 50. 42. III. __________________________________________________________________ C. 40. Sundin ang pormularyo. Blag! Nahulog ang mga gamit ko sa Isang gabi.

siya ay nagpupunta sa: a. karaniwan b. Nagpapayaman c. Kapilya c. masipag b. pantangi b. a. karaniwan b. karaniwan b. Si Kim ay sikat na bilang isang artista. “ Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa mga anak. Kabalikan c. nagpapakilalang siya di nakikialam dito c. pantangi b. Tuwing umaga ay nagtitinda siya ng mga pagkaing pang-almusal sa tapat ng bahay nila. Payak Kilalanin ang uri ng pangngalan ng mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. Konkreto c. Nagtitinda ng almusal tuwing umaga si Aling Gloria. karaniwan b. simbahan b. paano mo siya mailalarawan? a.Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO VI Pangalan ________________________________ Pangkat:__________________ Iskor:_______________ Pangkalahatang Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat aytem at ibigay ang sagot ayon sa hinihingi. pantangi b.Sa kasalukuyan. Pambalana 9. Maalalahanin c. naglalaba at nagtatanim ng mga halaman. Bukambibig ni Kim ang mga salitang po at opo sa pagsagot. Konkreto 10. Payak 2. Kabalikan c. Tumanggap ng pagkilala ang Lungsod ng Tagum nang tanghaling Child Friendly City. a. marami na ang nangingibang-bansa. 11. Piliin ang letra ng tamang sagot. Sa maghapon naman ay naglilinis at nag-ayos siya ng bahay. a. a. 1. Nalalapit na ang kapaskuhan. Payak c. nagpapakilalang siya ay isang mabuting mamamayan b. Kabalikan 5. Piliin ang letra ng tamang sagot. Tumutulong din siya sa kanyang mga kabarangay kapag sila ay may mga suliranin. karaniwan b. Sa ganitong gawain si Aling Gloria ay : a. Konkreto c. Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak. pantangi b. nagpapahiwatig na siya ay kasapi ng barangay . Kapag may mga suliranin si Aling Gloria. Totoong mahirap ang pamumuhay ngayon sa Pilipinas. Wala pa ring kupas ang kanyang kagandahan. Sa gabi ay nagtutungo siya sa munting kapilya para magdasal. Ang mga mag-aaral ay magiliw na nakikilahok sa iba’t ibang patimpalak. Siya ay may 55 taong gulang na. Konkreto c. Ang daigdig ay nilikha ng Diyos nang dahil sa pagmamahal. mapagmahal c. Tunay ngang kahanga-hanga si Aling Gloria. a. Payak c. Matulungin 14. a. pambalana b. Pambalana 7. a. a. negosyante b. Sementeryo 13. Huwarang ina at asawa 12. mapagmahal b. Kabalikan 4. Konkreto c.” ay nangangahulugang siya ay: a. Pambalana 8. Kilalanin ang ayos ng mga sumusunod na pangungusap. a. Sa maghapong ginagawa ni Aling Gloria . a. Pantangi Basahin ang maikling talata at sagutin ang hinihingi Kapitbahay namin si Aling Gloria. Ang mga pangako niya ay nakatutulong sa kaunlaran ng paaralan. Kabalikan c. 6. Payak 3. Ano ang katangian ni Aling Gloria ukol sa ginagawa niyang pagtulong sa barangay? a. Madasalin 15. Pambalana c.

kathang-isip b. Piliin ang angkop na sagot sa mga katanungan 21. Ang pagtatanim ng mga punongkahoy ay makatutulong upang maiwasan ang pagbaha. Siguro sa darating na halalan. ___________ ang sasabihin nila. ___________ ay di maiiwasang pag-usapan ang suliraning ito. Kung mapalad na mabasa ang liham mo. medyo magulo. Magsasalaysay ka tungkol sa iyong sarili. Ang guro ___________ sa matematika ay nagtungo sa ibang bansa. Darating na ang mga kaibigan _______ kaya magsipaghanda na kayo. a. amin b. ________________ sa pangulo ng bansa o sa alkalde ng lungsod. Sabi nga. a. b. Kasiyahan c. ___________ tayo magpunta ay may nakatambak na kalat at dumi. Maswerte ka. Sa ____________ ang lapis na iyan. Sa paghahanap ng btrabaho tiyaga at sipag ang kailangan. kung pagkaraan ng ilang araw ay matawag ka na para magsanay sa uri ng iyong gusting pasukang trabaho. Katotohanan c. pagtatanong-tanong o sa radyo at telebisyon. Niya 29. a. pagpapakasal sa iba ng kasintahan Piliin ang angkop na panghalip na paari. Atin Basahin ang seleksyon at gawan ng balangkas: Sa Paghahanap ng Trabaho Isa sa mahirap hanapin sa panahon ngayon ay ang maayos at disenteng trabaho. hindi yata talaga mawawala ito 20. Akin c. kathang isip 22. 17. pagkainis b. katotohanan b. Pag-alis ng asawa patungo sa malayo b. Alin ang pangungusap ang gagamit mo? a. Mo c.19. . Kapag may nakita ka na. May kasama itong ibaibang papeles kaugnay ng ibig mong pasukan na trabaho tulad ng resume o biodata. Isulat sa sagutang papel Gaanuman Saanman Sinuman Kailanman Anuman Magkanuman Madalang na naman ang pagdaan ng mga trak ng basura. Kathang-isip 25. opinyon b. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata. Piliin sa ibaba ang mga ito. Isang panyong puti ang ikinakaway Nang siya’y iwan ko sa tabi ng hagdan’ 26. Opinyon c. Katotohanan 24. natin b. maaaring matawag ka para sa panayam at pagsusuri ng pagkatao mo. 28. Una na rito ay ang paghahanap mga opisina o pabrikang nangangailangan ng mga Sa ng Paghahanap ng Trabaho manggagawa o empleyado. Opinyon 23. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kuwentong pambata? c. 16. pag may tiyaga may nilaga. a. ______________ kalaki ang nagagasta n g pamahalaan para sa bagay na mito. Maari ring bigyan ka ng iba-ibang pagsusulit na lalo pang magpapakilala sa iyong katauhan at kakayahan. Laging naisisisi ito ng 18. Kulang na kulang ang bansa sa puhunan para pagyamanin ang mga industriyang pangkabuhayan. Naku ! Mahilig nga ba ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata? Babahagya ko nang sa noo’y mahagkan Nang siya’y iwan ko sa tabi ng hagdan. Kathang-isip c. katotohanan b. Magagawa mo ito sa tulong ng mga pahayagan. paghihiwalay ng araw at gabi c. Ano kayang pangyayari ang naganap sa seleksyong ito? a. ka b. Ano ang ipinahihiwatig ng pangungusap? a. Nakasisira sa yamang dagat ang mga maling paraan ng pangingisda. Opinyon c. ninyo c. ihahanda mo naman ang isang liham pang-aplikasyon. Bakit mo mkinuha? a. Ang ibig sabihin nito ay may pag-asa ka nang matanggap at magkaroon ng trabaho.Punan ng angkop na panghalip na panaklaw ang bawat patlang. Kalungkutan 27. Maraming hakbang na dapat isagawa. Anong damdamin ang pin alulutang sa saknong ng tula pasalaysay? a. Atin 30. a.

____________________________________________________ C. ____________________________________________________ II.I.) A.___________________________________________________ B____________________________________________________ C.) A. ___________________________________________________ B. Mga Paraan sa Paghahanap ng Trabaho (10pts. Hakbang na Ipagagawa sa Isang Naghahanap ng Trabaho(10pts. __________________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful