Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino I

Pangalan ____________________________ Iskor:_____________

Pangkat ____________

Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat bilang at sagutin ayon sa hinihingi ______ 1. Aling salita ang may tunog na /s/ sa unahan? a. paso b. baso c. silya

______2. Sa salitang babae, ano ang posisyon ng tunog patinig? a. inisyal b. midyal c. pinal ______3. Aling salita ang may tunog na katinig sa midyal na posisyon? a. aalis c. mag-ipon c. binata Piliin ang naaangkop na panghalip sa pangungusap. ______4. Nars and tita ko. Nagtatrabaho _______ sa Davao Regional Hospital. a. ako b. sila c. siya ______5. Maganda ang suot kong damit. Regalo _____ ng lola ko sa aking mkaarawan. a. ito b. iyan c. Iyon ______6. Darating sa Linggo ang kanyang ina mula sa ibang bansa. _______ ay pupunta sa kanila mamaya. a. kayo b. tayo c. ikaw ______7. Aling salita ang naiiba ang tunog ¿ a. kulay b. buhay c. daliri

______8. Aling salita ang binubuo ng katinig at patinig na pantig? a. agila b. Agwat c. Alalay Mutyang Pilipinas Kilala sa mundo Maganda ang lahat Saan mang dako Sa likas na yaman Ay sagana ito Bayang minamahal Ay isang paraíso

______9. Mula sa tula, ano ang salitang magkakatugma? a. Pilipinas – mundo c. minamahal – paraiso b. mundo – dako ______10. Ano ang kasintunog ng salitang paraiso? a. ito b. yaman c. mahal

______11. Bakit sinasabing paraíso ang Pilipinas? a. sagana sa likas na yaman b. marumi at magulo c. malawak Isulat ang nawawalang letra sa larawan. ______12. __ayong ______15. ku __ ___

Ll . Bilugan ang naiibang salita sa bawat bilang 23. Oo . a. ___ ___ . bula . 28. bula Sipiin ng 3 ulit ang mga letra sa bawat bilang. __tlog ______16. a. ___ ___ . ___ ___ 20. 22. 30. kuya . . Punan ng nawawalang letra ang mga patlang. 21. nag-aaral b. aso. baso 24. Isulat ang malaki at maliit na titik. wa __ __ wat Piliin ang salitang nagsasaad ng kilos ayon sa larawan. kumakain c. bibe . 29. Nn . umiinom ______18. naglalaro c. aso . naliligo a._____13. ______17. baba 26. Pp . nagtatanim b. 27. luya . kuya 25. natutulog c. Nagdarasal ______19. . nagbabasa b. bola . bibe .

matapat b. nag-aayos ng kagamitan a. _______1. tinanghali sa pamamalengke b. Marunong b. baston _______2. Nagdididlig din siya ng mga halaman. b. Siya ay nagliligpit ng hinigan. pinagalitan ang mga anak Ang Batang Matulungin Kapag walang pasok. nagwawalis naman siya sa kanilang bakuran. Nagtatanim din siya ng mga halaman sa bakanteng lote. parating nagagalit a. Naglalaro c. Sikya ay nagwawalis ng bakjuran _______7. ano ang nangyari kay Nanay? c. Ano ang unang ginagawa ni Necita pagkagising? a. payong c. Naghilamos at agad nagbihis bitbit ang isang basket na may kalakihan. Katulong b. napatingala siya sa salamin at nakita niya ang pitakang puno ng pera para sa kanyang pamamalengke. tumutulong sa gawaing bahay . wika niya. si Nanay a. Ano ang Gawain ni Necita sa paaralan? a. tumutulong siya sa paglilinis ng silid-aralan. Tanghali na ay di pa makita ang hinahanap.Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO 2 Pangalan _____________________________Pangkat____________ Iskor______________ Pakikinig: Panuto: Basahin ang maikling kuwento Maagang nagising si Nanay. Ngunit paikot-ikot siya sa loob ng bahay na tila may hinahanap. Sikya ay naglilinis ng bahay. magsisimba b. si Necita ay tumutulong sa mga gawaion sa bahay. Maaga siyang pumapasok sa paaralan. Dahil sa paghahanap niya sa pitaka. Bakit may bitbit siyang basket? _______3. _______6. Ano ang gawain ni Necita pagka walang klase? b. pagiging maagap sa lahat ng bagay b. Mabait _______5. di na umalis ng bahay c. Inaayos niya ang kanilang mga kagamitan. c. Ano ang pamabihirang katangian ni Necita a. Sa umaga pagkagising. “Talagang malimutin na ako”. Bago umuwi. inililigpit niya ang kanilang hinigan. mamamasyal c. si Maribeth c. Sino ang maagang nagising? a. matulungin c. pitaka b. Siya ay naglilinis ng bahay at nagwawalis ng bakuran. Sa pag-uwi. nagdidilig ng halaman c. Bagamat malimutin na si Nanay. Ano ang hinahanap ni Nanay? _______4. ano ang magandang katangian niya? a. mamamalengke a. naglalaro ______9. nagsisimba _______8. Mayamaya.

_______ at 14. _______ ang dentista ninyo ngayon. 13. Hanapin sa hanay B ang kasingkahulugan nga salita sa hanay A. mayaman _______23. Bb. ikaw at siya ang patlang Dra. maganda d. 15. ______ ang mag-aalaga sa kalusugan ng inyong mga ngipin. marikit _______22.________ po ay kumakain ng gulay at umiinon ng gatas. sa plasa Punan ang patlang ng ako._____10. Reyes ang ating nars. mataas Hanay B a. ______ ba Ramon ay kumakain ng gulay? Ramon – 16. Hanay A _______21. matalim . _________ ba ang bolang hinahanap 18. malago e. mo 19. Cruz – 11. iyan at iyon sa nakalaang patlang 17. Isulat ang ito. Isulat ang titik. masalapi b. bakanteng lote c. Oscar.________ sa tabi ang bulaklak na sampaguita.sa loob ng kanilang bakuran b. Saan nagtatanim ng mga halaman si Necita? a. 20. 12. _______ang kasama ko sa klinik._________ ang krayola na hinahanap mo. malapad c. Reyes – Si Ramon ay malinis at malusog na bata.__________ ang aking bagong bag. matalino _______24. mayabong _______25. Si Bb.

5 ang mga titik A. . Lagyan ng bilang 1. __ 29. 26. 30.E.Ayusin ang halaman ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. 28. 27.

Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino 3 Pangalan _______________________________ Pangkat: ____________ Iskor _________ b. Ako Kami ka Kayo siya kami sila ikaw tayo Mag-aaral – Magandang umaga po Bb. Nagsisimba sila araw-araw. Marami pong salamat Piliin ang pahayag na nagsasaad ng iba’t ibang damdamin. Letra ang isulat sa patlang. Mamimili ng mga bakal. diyan c. Piliin sa ibaba ang mga ito . Baka may multo dito! a. ang ganda ng damit mo? a. nakaraan at c. a. Guro . Wow. kasalukuyan Pakikinig Panuto: Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay a. __________ kaya ang mansanas? a. Di tayo makapapasok ________. pag-alala c. Magkano c. Ilan _______8. Iyon c.Marami na ba _______ 12. _______5.Ah ganon ba? O sige mauna _____ 14 na at susunod na ____. _______1. pangamba c. doon ______ 9. Ano b. ______15. ________ ay nakabibingi. Ang aso ay malakas kumahol. Cruz. lang po kung anong oras po _______ Magmimiting sa Filipino? Guro . Naroon na po ________ sa silid. Pagsasalita Panuto: Piliin ang panghalip na maaaring panghalili sa mga pangngalan. lungkot b. Marami siyang paninda. _________ sa kinatatayuan mo nawalan ng malay si Bb. Nagtinda ng mga kakanin ang magkakapatid sa plasa. takot b. hinayang c. Santos! Guro .Itatanong _____ 11. doon? Mag-aaral Halos kumpleto na po _____ 13. Maraming tao sa loob. _______4. Sa darating na Biyernes gaganapin ang Tagisan ng Talino.Okay po Mam. tuwa ______16.Magandang umaga naman! Anong maipaglilingkod ko sa _______? 10 Mag-aaral . Dito b. a. Nawawala ang cellphone ko! a. Iyan b. _______2. a. Ito _______7. saya b. _______6. hinaharap. lungkot ______17. pagkabahala . dito b. plastic ay iba si Mang Florencio. _______3. Diyan c. Mag-aaral . Ang buong pamilya ay nagsasaya sa iyong pagdating. Doon Punan ng tamang panghalip na panao ang diyalogo. Paano na ito.

Talaan ng nilalaman _____27.Tumanggi rin siya na magbayad ng buwis kay Magallanes. upang makipagkalakalan b. nag-iwan b. Nagtuloy ______21. Naiinggit ______20. nagsasaad ito ng pananalita ng may-akda e. Pabalat _____30. a. a. ujmalis c. Ang magnanakaw ay nagkubli sa likod ng bodega. a. nakasaad dito ang kahulugan ng mga mahihirap na salita b. upang makita ang gandang taglay ng Pilipinas. Nilalaman Hanay B a. nagmamahal b. Bakit nagalit si Magallanes kay Lapulapu ? a. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat f. Ayaw pailalim ni Lapulapu sa mga Espanol. nagsasaad ito ng pangalan ng kumpanyang naglimbag para ng pagkakalimbag at pook palimbagan . Hanay A _____26. Luzon b. Si Mang Angelo ay lider sa kanilang pamayanan.. Karapatang SIPI _____29. ______23. Ano ang ginawa ni Magallanes Nang di pasakop si Lapulapu at magbayad ng buwis? a. nagdaramdam c. Mindanao Itambal ang mga bahagi ng aklat na nasa hanay A sa hanay B ayon sa pagkakalarawan nito. Ikinapoot ito ni Magallanes.Kilalanin ang mga salitang magkasingkahulugan: ______18. ______ 22. Ano ang dahilan ng pagparito ni Magallanes sa Pilipinas ? a. Dahil dito siya at ang kasama itong animnapung kawal mula sa Cebu ay naglayag patungong Mactan . Kapapanganak lang ng kanyang maybahay. bayaw Si Lapulapu ang Datu ng Isla sa Mactan nang pumarito si Fernando Magallanes sa Pilipinas. nakipagpatayan b. Saan matatagpuan ag Cebu? a. biyenan b. nagpunta sa Mactan _____ 25. Nagtatampo sa iyo ang kaibigan natin. nagtago c. Pinuno c. di natuloy ang kanilang sadya sa isla b. ayaw pasakop ni Lapulapu kay Magallanes _____ 24. pinatay ni Lapulapu ang sundalo ni Magallanes c. Kagawad ______19. Asawa c. Nagbibigay ito ng proteksyon sa aklat d. a. Talahuluganan _____28. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat c. ama b. Visayas c. upang ipalaganap ang kristyanismo c.

Naglalaro ang magkakapatid sa plasa. abcde Tukuyin ang gamit ng mga pangngalang sinalungguhitan sa pangungusap. s ______7. Alin ang tama? . AbCDbe c.konkreto. _____14. panaguri _____10. Bakit matagal nakabalik si Selina? a. hindi . nawili sa paglalaro b. Pinag-uusapan ng mga hurado ang palabas kagabi. c. paksa c.Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 4 Pangalan :____________________________ Pangkat :_____________________ Iskor:_______________ Panuto: Basahin nang tahimik at unawaing mabuti ang kuwento. Huwarang Bata b. _____12. galit na galit b. a. sarado pa ang tindahan c. pagkat iyon ang dapat gagawin c. Dalian mo at mahuhuli ang ate no sa klase. ________1. dahil kawawa ang bata ________4. ang tawag ng Nanay sa kanyang sampung taong gulang na bunso. Hinatid ko pa po muna siya sa kanila. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang mga Pilipinong tulad nila. pasensya ka na ha? “ Alam ng ina na tama ang ginawa ng anak kaya di na siya kumubo gayundin ang anak. layon ______9. oo. naiinis ________5. Sa palagay mo. a. pagkamagalang b. “Bumili ka ng isang biteng maqantika kay aling Sepa. tama ba ang ginawa ni Selina? a. oo. Selina. Nang dumating si Selina. a. paksa b. _____13. ABCDE b. Dapat nating alalahanin ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno. pagkamatulungin Basahin nang mabuti ang bawat aytem at gawin ang hinihingi: _______6. Ngunit naidlip na ang kanyang ina ay wala pa siya gayong malapit lamang naman sa kanila ang tindahang bibilhan. a. paksa b. panaguri c. “Ate. tinulungan si Ato ________3. kasi may inutos ang nanay nya b. _____16. Ano ang kahulugan ng di pagkibo ng ina? a. pagkamasunurin c. m b. panaguri c. Mabuhay ang sentenyal ng kalayaan. Ano ang pangunahing ideya na nakapaloob sa kwento? a. Ang mga bayani ay magiting na humarap sa mga panganib. Nag-iisa lang po siya kanina. a. Ang Batang si Ato ________2. layon _____11.“ Dali-dali naming sumunod si Selina. pasensya nap o kasi nadapa si Ato at duguan ang tuhod nya. Pinuri ng mga tagamasid ang pamamaraan ng kaniyang pagtuturo. Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Gumuhit ng parisukat at isulat ang malaking letrang S sa loob. layon b. agad siyang nagpaliwanag “ Nanay. panaguri b. layon Tukuyin kung ang mga pangngalan sinalungguhitan ay konkreto o di. ______8. Isulat nang sunod-sunod ang unang limang letra ng alpabetong Pilipino sa malaking titik. “Selina! Selina! “. Ang Pamilyang Selina c. . paksa c. S c. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang maaaring pamagat ng seleksyon? a. _____15. May patunay sa katapatan ng ating mga ninuno. a. natutuwa c.

Buuin ang dayagram ng sanhi at bunga nayon sa paksa: 33 . Habang nakikinig ng balita si Mang Inggo ay lumalakas naman ang hangin. a. Ang pulong na pinsangunahan nang Pangulo ng kapisanan ay dinaluhan nang Masipag na punnong guro na si gng. Ang kapisanan ng mga guro at magulang Ng Paaralang san roque ay Nagdaos ng isang Pulong noong setyembre 15 sa silid aralan. Pinagtibay rin ang pagkakaroon ng seminar para guro’t magulang. Ang paglinang at pangangalaga ng kapaligiran ay mahalaga para kay Portia at ng kanyang asawa. nag-asawa na Kilalanin ang aspekto ng pandiwa sa bawat pangungusap. a. alagad _____24. pakinggan c. Ederlina Alvarez. _____27. Pangarap ni Gng. Belen. Kailan kaya bababa ang mga presyo ng mga bilihin? _____32. Nanguna sina Portia at ng kanyang asawa sa vermicomposting. Lumagay na sa tahimik ang nag-iisa nilang anak na lalaki . Ako si Gng. Si Salud Tesoro at ang mga produkto ni Salud Tesoro ay kilala ng mga dayuhan at ng mga Pilipino. nangangarap b. tao b. malay b. Alvarez sa pagaalaga ng kaniyang pataniman. Sakit c. a. namatay na b. _____21. _____31.40 Pamumuhay ng mga Tao Mga sanhi Mga bunga Isulat nang wasto ang ilang mga salita. Maraming kawal ang namatay sa digmaan. Winnie Sanchez. Sa lakas ng ulan. natatakot c. Dalawang pangunahing panukala ang kanilang sinang ayunan. Ang naulilang ina ay biglang nawalan ng ulirat. Naglalaro ang mga bata sa gym. _____19. Darating na ang napakalakas na bagyo. Piliin sa kahon ang mga panghalip Siya kayo Niya nila ako Kami ko ikaw kanya _____17. nag-iisip _____23. a. Lydia S. Masipag at matiyaga sa paghahalaman si Gng. Makulay ang naging buhay ni G. NGG kung nagaganap at MGG kung magaganap. Isulat ang NG kung naganap. bilhan b. Leonardo Sarao na tinaguriang “Jeepney King” Tinanggap ni G. Tunghayan mo naman ang anyo ng kaawa-awang pulubi. _____20. sundalo c. Maingat din si Gng. masdan _____26. Nawasak din ang tatlong tulay noong nagdaang bagyo. Gamitin ang dating kaalaman sa pagbibigay kahulugan sa mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. sigla _____25. Sarao ang karangalang “The Outstanding Filipino noong 1991. Si Ferdie ay nananabik na makita ang kanyang mga kapatid.Palitan ng naangkop na panghalip ang mga pangngalang may guhit. _____22. _____29.Isulat na muli ang talata. Belen na mapagtapos ang aking mga anak. maraming lugar ang binaha. _____30. Ang mga ito ay Ang pagpapasemento ng basketball court at nang pangkumpuni ng mga aralang silid. a. namasyal na c. . _____18. _____28.

Ang mga kabataan sa kasalukuyan ay mahilig sa pamamasyal pag gabi. Nakarinig siya ng mahinang klik. b. Malayong-malayo sa kagubatan. Nakit ang sarili. mangingisda b. Lumundag siya nang mabilis patungo sa gubat. ang maganda niyang sungay na papahamak sa kanya at ang mga pangit n binting nagligtas sa mabangis na mangangaso.Nahuli ng pulis ang magnanakaw sa looban. Nagwagi ng Pinakamalinis na Paaralan ang Mababang Paaralan ng San Mateo. mabait c. 1. Ang punungkahoy ay mahalaga sa buhay ng tao. Binatak ang kanyang ulo. _______12.Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 5 Pangalan: _____________________________ Pangkat: _________________ Iskor: __________________ Basahin ang talata.. Isang kapuri-puring proyekto ang sinimulan ng mga guro’t mag-aaral sa Mababang Paaralan ng San Mateo noong nakaraang taon. Alin ang paksang pangungusap sa talata? a. Tambalan _______11. dahil sa kanyang mga paa at binti c. Naamoy nya ang papalapit na ilang hayop. yabag Kilalanin ang kayarian ng pangngalan may guhit kung a. maylapi c. Marami ang naitutulong ng punungkahoy. _______13. magnanakaw _______6. c. Saan nakatira ang usa? a. Sagutin ang mga tanong. Ang punungkahoy ay nagbibigay ng lilim. b. dahil sa kanyang magandang sungay _______8. mangangaso _______5. Ang punungkahoy ay nagiging tirahan ng mga ibong kumakain ng mga insektong sumisira sa mga pananim. Bawat pangkat ay nagtanim ng mga punungkahoy sa iba’t ibang sulok ng paaralan . paraiso b. lumundag c. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nagsasaad ng pangunahing diwa ng talata? a. . mabangis b. inuulit d. Tumutulong ito sa pagsugpo ng polusyon. Mahalaga ang punungkahoy sa pagsupo ng polusyon. „ Anong ganda ng aking mga sungay! Anong kisig ko dahil sa aking mga sungay! Napansin din ni Usa ang kanyang mga paa. gubat c. Ang pagtatanim ng punungkahoy ay nagpapaganda sa mga paaralan. Paano nakalikgtas si Usa sa mga mangangaso at ibang hayop? a. kambing b. Ano ang pinakabuod o pangunahing diwa ng talata? a. iniligtas ng ibang hayop b. Ito’y nagpapaganda ng paligid at nagbibigay rin ng lilim. kagubatan _______10 Napapitlag si Usa ang makarinig ng kaluskos . Ano ang kasingkahulugan ng salitang mabangis? A.. malupit b. kalabaw c. Masarap ang pritong dalagambukid. Ang Usa at ang kanyang Sangay Hinahangaan ni Usa ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga sungay. matapang _______9. usa c. Halos lumipad siya sa bilis ng takbo ng kanyang mga paa. Ikatlong pangungusap 2. unang pangungusap b. baha at unti-unting pagkaanod ng lupa. „Ang pangit ng aking binti! Maliit at payat pa!“ Napapitlag si Usa. Ano ang singkahulugan ng salitang kaluskos ? a.payak b. sino ang may magandang sungay? a. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. 3. Ano ang tawag sa mga taong nanghuhuli ng hayop? a. Ikalawang pangungusap c. dagat _______7. Ooooops! Nasabit ang kanyang sanga . yapak b. Nakarinig siya ng kaluskos. Ano ang salitang nagsasaad ng kilos? a.sangang puno. maingay c. c. _______4.

Reyes __________________________________________________________ 21.___________________________________________________ 24. 31 Balatsibuyas ang babaeng iyon. kabiyak ng kanyang puso ay nananatili pa rin ang ganda. marunong ako ng mga wikang intsik. Ang kambal na dati’y 42. Mabilis na 41.kastila. 34. Sumuko na ang mga rebelde . c. . magto-tour kami sa cebu. nag-aaral si rosie sa smc_________________________________________________________________ 22magpipiknik kami sa banana beach madaum tagum ___________________________________________ 23. Mixer Escalator Catsup copier aerobics calculator Computer Internet Menu Elevator 33. mangmang 26. Unawain ang gamit ng mga matalinghagang salita at hanapin ang kahulugan sa nakalaang patlang. Paraan ng pag-eehersisyo sa sinasabayan ng tugtog. Tila hulog ng langit ang isinilang na kambal na babae kanila. 25. Halos kalahati ng kanyang edad ang tanda niya sa napangasawa kaya naman 39. 20 ang guro namin ay si bb. d. Ayaw magbigayan ang mga tsuper sa lansangan.niponggo at tagalog _________________________________________________________________________________________ Sabihin kung bawat pares ng salita ay M kung magkasingkahulugan o K kung di magkasalungat. may gatas pa sa mga labi ay ganap nang mga 43. 16 Binuksan na ang bagong gawang tulay . tinugon din si Jose ng babaeng kanyang 38. Listahang ngmga pagkaing maoorder sa restoran. 19 Nagtatag ng kooperatiba ang samahang nayon. Si Mang Jose naman ay may 44. panininggalang pugad at sa edad na 45 taon. 17. sunong nang abaka sa edad niyang 60 samantalang ang 45. nalagas ang mga araw sa tangkay ng panahon. Hindi naglaon ay 40. Letra lamang ang isasagot. Nanumbalik ang kapayapaan sa bayan. . 32. Isulat sa malaking titik ang letrang dapat baguhin sa loob ng pangungusap. Isulat na muli ang pangungusap. 30 Disiplina ang kailangan sa pagunlad ng bayan. nagmumurang-kamyas si Jose sa kilos at gawi. Batang-bata ang may-ari ng tindahan._______14. api 28. Piliin ang kahulugan ng mga salitang hiram . Maraming tanim na halamangugat sa aming bakuran. Matapos ang limang taong 37. pakli may pinag-aralan naghihirap dusta sagot Gitlingan ang salitang dapat lagyan ng gitlingan sa pangungusap. 18. bulaklak na namumukadkad sa kagandahan. 29. Lumaganap ang sakit sa pamayanan. Sawsawang malapot na karaniwang maasim-asim at manamis-namis. Ibigay ang sanhi at bunga sa pamamagitan ng pagtatambal ng Hanay A sa Hanay B Hanay A 15. Nakapagluluwas na ng mga produkto ang mga magsasaka. Hanapin ang kahulugan nito sa kahon. nakaririwasa 27. ihaharap sa damdana. Siya’y isang anakpawis sa aming lugar. Hanay B a. Nagkaroon ng buhol-buhol at mahabang trapiko. Umani nang marami ang mga magsasaka. Patuloy ang pagtambak ng mga basura. 36. nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng magkabiyak ang puso. 35 Pangkomunikasyong ugnayan sa iba’t ibang bansa. b. iloilo at bohol. e.

pumasok sa kwarto ko si Chips. Sa malaking takot. pumasok sa kwarto ko si Chips. 38. III.44. Gumawa ng balangkas mula sa kwento. A. Siguro. 40. Isang gabi. 42. pagpipinta ng aking proyekto. .lumipas ang mga araw nagkaanak mag-aasawa biyaya nagbata-bataan pakakasalan mga musmos pa bata pa panliligaw dalaga na puti na ang buhok asawa 37. Hindi ko siya pinansin Pamagat dahil sa abala ako sa paggawa ng aking mga takdang-aralin. mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. aking na putting aso.____________________________________________________________________ . ang aking malikot na puting aso. . 48 49. 39. 41. Sundin ang pormularyo. ___________________________________________________________________ Alam ni Chips na kasalanan niya ang nangyari.___________________________________________________________________ D. Blag! Nahulog ang mga gamit ko sa Isang gabi.Ang Wakas 50. __________________________________________________________________ B. Tumapon at nabasag ang botelya ng aking water paint. 45. II Mganiya Pangyayari: Pamagat 46 47. 43. gusto niyang pansinin ko siya kaya Ang Tagpuan biglang hinila ng kanyang mga paa ang ang tapete sa malikot aking mesa. __________________________________________________________________ C. Alam ni Chips na kasalanan ang nangyari .

Siya ay may 55 taong gulang na. Kapilya c. naglalaba at nagtatanim ng mga halaman. “ Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa mga anak. a. Ang mga pangako niya ay nakatutulong sa kaunlaran ng paaralan. Konkreto c. Sa maghapong ginagawa ni Aling Gloria . mapagmahal c. a. Payak 3. 11. Si Kim ay sikat na bilang isang artista. Kabalikan 5. Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak. pantangi b. nagpapakilalang siya ay isang mabuting mamamayan b. Payak c. siya ay nagpupunta sa: a. simbahan b. Payak 2. nagpapahiwatig na siya ay kasapi ng barangay . mapagmahal b. marami na ang nangingibang-bansa. Sa maghapon naman ay naglilinis at nag-ayos siya ng bahay. a. a. Tunay ngang kahanga-hanga si Aling Gloria. Kilalanin ang ayos ng mga sumusunod na pangungusap.Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO VI Pangalan ________________________________ Pangkat:__________________ Iskor:_______________ Pangkalahatang Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat aytem at ibigay ang sagot ayon sa hinihingi. Piliin ang letra ng tamang sagot. pambalana b. Ano ang katangian ni Aling Gloria ukol sa ginagawa niyang pagtulong sa barangay? a. Nalalapit na ang kapaskuhan. karaniwan b. masipag b. Pantangi Basahin ang maikling talata at sagutin ang hinihingi Kapitbahay namin si Aling Gloria. Konkreto c. Bukambibig ni Kim ang mga salitang po at opo sa pagsagot. Pambalana 8. Wala pa ring kupas ang kanyang kagandahan. Pambalana c. pantangi b. Maalalahanin c. a. Pambalana 7. Tumutulong din siya sa kanyang mga kabarangay kapag sila ay may mga suliranin. Kabalikan 4. Konkreto c. Kabalikan c. Konkreto 10. Tumanggap ng pagkilala ang Lungsod ng Tagum nang tanghaling Child Friendly City. pantangi b. Huwarang ina at asawa 12. 6. Nagpapayaman c. 1. paano mo siya mailalarawan? a. Nagtitinda ng almusal tuwing umaga si Aling Gloria. karaniwan b. Ang mga mag-aaral ay magiliw na nakikilahok sa iba’t ibang patimpalak. a. Madasalin 15. Totoong mahirap ang pamumuhay ngayon sa Pilipinas.Sa kasalukuyan. nagpapakilalang siya di nakikialam dito c. Tuwing umaga ay nagtitinda siya ng mga pagkaing pang-almusal sa tapat ng bahay nila. karaniwan b. a. Ang daigdig ay nilikha ng Diyos nang dahil sa pagmamahal.” ay nangangahulugang siya ay: a. Kapag may mga suliranin si Aling Gloria. Sa ganitong gawain si Aling Gloria ay : a. a. Piliin ang letra ng tamang sagot. karaniwan b. Kabalikan c. Matulungin 14. pantangi b. a. negosyante b. Sementeryo 13. karaniwan b. Kabalikan c. Pambalana 9. Konkreto c. Payak c. Sa gabi ay nagtutungo siya sa munting kapilya para magdasal. Payak Kilalanin ang uri ng pangngalan ng mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. a.

______________ kalaki ang nagagasta n g pamahalaan para sa bagay na mito. 28. ___________ ang sasabihin nila. amin b. katotohanan b. kathang isip 22. Siguro sa darating na halalan. ihahanda mo naman ang isang liham pang-aplikasyon. medyo magulo. Naku ! Mahilig nga ba ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata? Babahagya ko nang sa noo’y mahagkan Nang siya’y iwan ko sa tabi ng hagdan. b. May kasama itong ibaibang papeles kaugnay ng ibig mong pasukan na trabaho tulad ng resume o biodata. paghihiwalay ng araw at gabi c. Darating na ang mga kaibigan _______ kaya magsipaghanda na kayo. a. Kasiyahan c. Magsasalaysay ka tungkol sa iyong sarili. Laging naisisisi ito ng 18. pagkainis b. Alin ang pangungusap ang gagamit mo? a. 16. kathang-isip b. Maraming hakbang na dapat isagawa. Sabi nga. Akin c. ________________ sa pangulo ng bansa o sa alkalde ng lungsod. Kathang-isip 25. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kuwentong pambata? c. Atin 30. Sa paghahanap ng btrabaho tiyaga at sipag ang kailangan. Sa ____________ ang lapis na iyan. pagtatanong-tanong o sa radyo at telebisyon. Kapag may nakita ka na. a. ___________ tayo magpunta ay may nakatambak na kalat at dumi. Pag-alis ng asawa patungo sa malayo b. a. ka b. Ang guro ___________ sa matematika ay nagtungo sa ibang bansa. hindi yata talaga mawawala ito 20. Opinyon c. Atin Basahin ang seleksyon at gawan ng balangkas: Sa Paghahanap ng Trabaho Isa sa mahirap hanapin sa panahon ngayon ay ang maayos at disenteng trabaho.Punan ng angkop na panghalip na panaklaw ang bawat patlang. Anong damdamin ang pin alulutang sa saknong ng tula pasalaysay? a. Piliin ang angkop na sagot sa mga katanungan 21. Ang ibig sabihin nito ay may pag-asa ka nang matanggap at magkaroon ng trabaho. Maswerte ka.19. Opinyon c. katotohanan b. Nakasisira sa yamang dagat ang mga maling paraan ng pangingisda. Ano ang ipinahihiwatig ng pangungusap? a. kung pagkaraan ng ilang araw ay matawag ka na para magsanay sa uri ng iyong gusting pasukang trabaho. Kalungkutan 27. ___________ ay di maiiwasang pag-usapan ang suliraning ito. pag may tiyaga may nilaga. Kung mapalad na mabasa ang liham mo. Kulang na kulang ang bansa sa puhunan para pagyamanin ang mga industriyang pangkabuhayan. Isulat sa sagutang papel Gaanuman Saanman Sinuman Kailanman Anuman Magkanuman Madalang na naman ang pagdaan ng mga trak ng basura. maaaring matawag ka para sa panayam at pagsusuri ng pagkatao mo. 17. natin b. Katotohanan 24. Magagawa mo ito sa tulong ng mga pahayagan. Niya 29. opinyon b. a. Mo c. Ano kayang pangyayari ang naganap sa seleksyong ito? a. Ang pagtatanim ng mga punongkahoy ay makatutulong upang maiwasan ang pagbaha. ninyo c. pagpapakasal sa iba ng kasintahan Piliin ang angkop na panghalip na paari. Bakit mo mkinuha? a. Opinyon 23. Kathang-isip c. a. Katotohanan c. Maari ring bigyan ka ng iba-ibang pagsusulit na lalo pang magpapakilala sa iyong katauhan at kakayahan. Piliin sa ibaba ang mga ito. Una na rito ay ang paghahanap mga opisina o pabrikang nangangailangan ng mga Sa ng Paghahanap ng Trabaho manggagawa o empleyado. . Isang panyong puti ang ikinakaway Nang siya’y iwan ko sa tabi ng hagdan’ 26. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata.

Mga Paraan sa Paghahanap ng Trabaho (10pts. ___________________________________________________ B.) A. ____________________________________________________ II.I.___________________________________________________ B____________________________________________________ C.) A. __________________________________________________ . Hakbang na Ipagagawa sa Isang Naghahanap ng Trabaho(10pts. ____________________________________________________ C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful