P. 1
Araling Panlipunan - Grade 2

Araling Panlipunan - Grade 2

4.75

|Views: 58,306|Likes:
Published by Timoy Cajes
Grade 2, k to 12, Araling Panlipunan.
Grade 2, k to 12, Araling Panlipunan.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Timoy Cajes on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2015

pdf

text

original

K to 12 Basic Education Curriculum 2013

i
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

Araling Panlipunan – Ikalawang Baitang Patnubay ng Guro Unang Edisyon, 2012 ISBN: ___________ Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapang kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano Kawaksing Kalihim:

Inilimbag sa Pilipinas ng ____________ Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 2nd Floor Dorm G, PSC Complex Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com ii
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

iii
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

D. Chief. Carcallas Joan Borgonia Editor: Emily Grace B. Rosel Lay-out Artist: Leigh Jay P. Ninfa G. Cubar Consultant: Emelita R. Ed. Ed.. Salvado Team Leader: Gloria D.D. Ed. Flores Illustrator: Ma.13 . Regional K to 12 Coordinator iv /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Elementary Education Division Danilo M.Learning Resource Writing Team Region XI Writers: Djhoane C. Benigno. Fabros.D.09. Canda. Sagsagat Geraldine B. Aguilar Agnes A. CESO IV Members: Minerva T.

PAGHAHANDOG Ang Teacher’s Guide na ito ay bunga ng pagtitiyaga at pagmamahal ng mga gurong manunulat mula sa ibat-ibang Division ng Rehiyon XI. Ito ay inihahandog na gabay para sa mga Guro na may layuning mapagaan ang kanilang pagtuturo.13 . Isa rin itong inspirasyon upang maisakatuparan ang hangarin na mabigyan ng sapat at wastong kaalaman ang mga mag-aaral. At sa lahat ng mga taong tumulong. naging bahagi at naging inspirasyon upang ito ay maisakatuparan. Mga Manunulat v /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.

09.TALAAN NG NILALAMAN YUNIT I: Module 1: Aralin 1 Aralin 2 Aralin 3 Aralin 4 Aralin 5 Aralin 6 Aralin 7 Module 2 Pagkilala sa Komunidad Ano ang Komunidad? Kahulugan ng Salitang Komunidad Mga Bumubuo ng Komunidad Mga Bumubuo ng Komunidad. Ako at Aking Pamilya Larawan ng Aking Komunidad Modelo ng Aking Komunidad Kabilang Ako ng Komunidad Mahalaga ang Komunidad Larawan ng Aking Komunidad Pagkuha ng Impormasyon Tungkol sa Komunidad Batayang Impormasyon Tungkol sa Komunidad Pagsulat ng Impormasyon sa Information Sheet o Graphic Organizers Dami ng Tao sa Komunidad Kahulugan ng Salitang Sagisag Sagisag o Simbolo na Makikita sa Kapaligiran Sagisag o Simbolo na Ginamit sa Komunidad Simbolo o Salitang Ginagamit Bilang Sagisag ng Komunidad Album ng Komunidad Aralin 1 Aralin 2 Aralin 3 Aralin 4 Aralin 5 Aralin 6 Aralin 7 Aralin 8 Aralin 9 vi /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .

09. Talon at Lawa Aralin 12 Buod ng mga Anyong Tubig Aralin 13 Mga Anyong Tubig sa Kinabibilangang Komunidad Aralin 14 Paggawa ng Mapa ng mga Anyong Lupa at Tubig sa Kinabibilangang Komunidad Aralin 15 Pagkukumpara ng Sariling Komunidad sa Ibang Komunidad Aralin 16 Mga Uri ng Panahon sa Komunidad Aralin 17 Paggawa ng Ulat Panahon vii /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. at Pamumuhay ng Komunidad Ang Kapaligiran ng Aking Komunidad Mga Mahahalagang Lugar/Istruktura ng Aking Komunidad Ang Lokasyon ng mga Mahahalagang Lugar/Istruktura sa Sariling Komunidad Ang Mapa ng Aking Komunidad Ang Aking Komunidad – Isang Sanaysay Ang Katangiang Pisika ng Aking Komunidad Anyong Lupa – Bulubundukin.13 . Pinagmulan.Dagat. Sapa.YUNIT II: Module 1: Aralin 1 Aralin 2 Aralin 3 Aralin 4 Aralin 5 Aralin 6 Aralin 7 Aralin 8 Aralin 9 Kapaligiran.Lambak at Talampas Anyong Lupa – Bulkan. Tangway at Isla Buod ng mga Anyong Lupa Aralin 10 Anyong Tubig . Golpo at Look Aralin 11 Anyong Tubig – Ilog.Karagatan.Bukid at Burol Anyong Lupa – Kapatagan.

09. Istruktura. Bantayog na Matatagpuan sa Komunidad Kahalagahan ng Sagisag. Aralin 4 Aralin 5 Aralin 6 Aralin 7 Aralin 8 Aralin 9 Ang Pinagmulan at Pamumuhay ng Komunidad Pinagmulan ng Pangalan ng Komunidad Mga Makasaysayang Sagisag. Istruktura at Bantayog sa Komunidad Mga Pagdiriwang – Gawain at Paraan Pakikibahagi ng Pamilya at Paaralan sa Pagdiriwang Pinagmulan at Buhay ng Komunidad Noon at Ngayon Pagbabago at Nananatili sa Komunidad Mahahalagang Pangyayari sa Komunidad Timeline ng mga Pangyayari Aralin 10 Pagbabago ng Komunidad Aralin 11 Bagay na Hindi Nabago sa Komunidad Aralin 12 Pagpapatuloy ng Pagbabago sa Komunidad YUNIT III: Module 1: Aralin 1 Buhay Komunidad: Hanapbuhay at Pamumuno Mga Hanapbuhay sa Komunidad Ang Likas Yaman viii /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.Aralin 18 Natural na Kalamidad at Epekto sa Lupa.13 . Tubig at Tao Aralin 19 Disaster Drill ng Paaralan Aralin 20 Kalagayan ng mga Anyong Lupa at Tubig Noon at Ngayon Aralin 21 Pagpapatuloy at Pagbabago ng Kapaligiran Module 2: Aralin 1 Aralin 2 Aralin 3.

Aralin 2 Aralin 3 Aralin 4 Aralin 5 Aralin 6 Aralin 7 Aralin 8 Aralin 9 Uri ng likas Yaman Likas Yaman sa Anyong Lupa at Tubig Mga Produkto ng Komunidad Likas Yaman ng Komunidad Hanapbuhay sa Komunidad Kaugnayan ng Hanapbuhay Sa Kapaligiran Salaysay ng may Hanapbuhay Epekto ng Hanapbuhay sa Pamilya Aralin 10 Batayang Pangangailangan ng Pamilya Aralin 11 Simpleng Badyet ng Pamilya Aralin 12 Hanapbuhay at Pangangailangan ng Pamilya Module 2: Pamumuno at Paglilingkod sa Komunidad Ang Pinuno Katangian ng Pinuno Mga Pinuno sa Komunidad Maimpluwensyang Tao at Pamilya Mga Tumutulong sa Komunidad Katangian ng Naglilingkod sa Komunidad Halimbawa ng Pamumuno Epekto ng Maganda at Di-Magandang Pamumuno Pagpapalakas sa Pamumuno Aralin 1 Aralin 2 Aralin 3 Aralin 4 Aralin 5 Aralin 6 Aralin 7 Aralin 8 Aralin 9 YUNIT IV: Module 1: Pagiging Bahagi ng Komunidad Ang Kahalagahan ng Komunidad ix /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13 .

09.Aralin 1 Aralin 2 Aralin 3 Aralin 4 Aralin 5 Aralin 6 Aralin7 Aralin8 Module 2: Mga Serbisyong Dulot ng Barangay Mga Serbisyong Dulot ng Paaralan Mga Serbisyong Dulot ng Sentrong Pangkalusugan Mga Karapatan ng Tao Kahulugan ng Karapatan at mga Nilalaman Nito Ang Pagpapatupad ng mga Karapatan ng Tao Epekto ng Pagtupad at Hindi Pagtupad ng Karapatan ng Tao Ang Kahalagahan ng mga Karapatan ng Tao Ang Aking Papel sa Komunidad Ang Sariling Pananagutan sa Komunidad Epekto ng Pagtupad at Hind Pagtupad ng mga Tungkulin Mga Alituntunin sa Komunidad Mga Alituntunin sa Komunidad at Pagtupad Nito Ang Pagsunod at Paglabag sa mga Alituntunun Epekto ng Pagsunod at Paglabag sa mga Alituntunin sa Komunidad Mga Gawaing Nagpapakita ng Pagtutulungan Kahalagahan ng Pagtutulungan at Pakikipagkapwa s Paglutas ng Problema Kahalagahan ng Pagtutulungan ng Babae at Lalaki Aralin 1 Aralin 2 Aralin 3 Aralin 4 Aralin 5 Aralin 6 Aralin 7 Aralin 8 Aralin 9 x /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .

13 .Aralin 10 Kuwento Tungkol sa Huwarang Kasapi ng Komunidad Aralin 11 Pangarap Sa Sariling Komunidad xi /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.

xii /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13 .

09.1 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .

Gawain – “Sa Mata Makita” “Inyo karon nga ilista ang inyong mga nakita dinhi sa hulagway. Ibigay ang activity card sa bawat pangkat bilang gabay. Pag-usapan ito. Unang Pangkat Ipatala ang mga tao na nasa larawan.MODULE 1: PAGKILALA SA KOMUNIDAD Aralin 1: Kahulugan ng Salitang Komunidad (Ang Kahulugan sa Pulong Komunidad) Layunin: Aralin 1: kahulugan Kahulugan Salitang Komunidad  N abibigyang angng salitang “Komunidad” (Ang Kahulugan sa Pulong Komunidad) Paksang Aralin:  Pagbibigay ng kahulugan sa salitang Komunidad Kagamitan:  larawan ng komunidad  gawain na nakasulat sa  activity card  tsart para sa gawain Pagpapahalaga:  Pagmamalaki sa sariling komunidad Pamamaraan: 1. 2 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. 2. Mga Tanong:    Unsa inyong ikasulti sa hulagway? Unsa pa gyud? Kinsa man ang naa sa hulagway? Nag-unsa man sila? Asa man sila nahimutang? Unsa ang mga istruktura nga makita sa hulagway? Unsa imong ikasulti niini? Itupi muna pansamantala ang larawan bilang panghamon at paghahanda sa susunod na gawain.” Pangkatin ang klase sa dalawa. Apan ang inyong pagabuhaton magdepende kung unsa ang gipangayo kaninyo.09. Pangganyak Ipakita ang larawan ng komunidad.13 .

Paglalapat/Sulayi Kini Ipagawa ang pag-aayos ng mga letra sa mga bata upang mabuo ang tamang salita. Salungguhitan ang pangunahing kaisipan na sasagot sa tanong. Ipabasa ito sa mga bata. 5. kining tibuok hulagway gitawag nga komunidad. PAGTATAYA/PAGHANAS Iparinig ang panuto sa klase. unsa ang pinakagamay nga kabahin sa komunidad? Mahinungdanon ba ang pamilya isip kabahin sa komunidad? Nganong mahinungdanon man kini? “Mga bata. Tatalakayin ito sa pamamagitan ng mga tanong na ito:    Unsa ang gihisgutan sa unang grupo? Sa ikaduha? Unsa ang mga gihimo sa mga tawo nga gihisgutan sa unang grupo? Unsa ang mga nakita nga hulagway sa ikaduhang grupo? Para unsa man kini? Giunsa nimo pagtabang ang imong mga kauban aron mahuman ang buluhaton? 3. Paglalahat/Timan-I Kini  “Base sa hulagway.09. Ipaliwanag kung paano ito gagawin. unsa man ang kahulugan sa komunidad?”  Isulat ang sagot ng mga bata sa pisara. (Refer to Learner’s Module page 4) 3 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.” 4.Ikalawang Pangkat Ipatala ang mga istruktura na nasa larawan. Magkaroon ng pag-uulat ng kanilang ginawa pagkatapos ng limang minuto. Ipagamit ang mga kahon bilang mga gabay sa tamang sagot.13 . Analisis Itanong ang mga sumusunod:    Unsa ang mga susama niini nga mga istruktura ang makita dinhi sa atua? Asa kini makita? Unsa ang mga benipisyo nga atong nadawat gikan niini? Sa unsang paagi namahimong susama ang hulagway ug ang imong lugar gipuy-an? Sa mga nakita nato sa hulagway. sa inyong mga tubag ug mga buluhaton nga inyong gihimo.

Aralin 2:

Mga Bumubuo ng Komunidad

(Ang mga Naglangkub sa Komunidad) Layunin:  Natutukoy ang mga bumubuo ng komunidad Paksang Aralin:  Pagtukoy sa mga Bumubuo ng Komunidad Aralin 2: Mga Bumubuo ng Komunidad (Ang mga Naglangkub sa Komunidad) Kagamitan:       larawan ng komunidad, puzzle, mga gawain, tsart, larawan ng mga bumubuo ng komunidad larawa ng panggulo

Pagpapahalaga:  Pangangalaga sa mga bumubuo ng komunidad Pamamaraan: 1. Balik Tanaw Ipakita ang larawan ng komunidad na ginamit sa nakaraang aralin. Muling itanong kung ano ito. 2. Pangganyak – “LOOP A WORD” Ipahanap sa loop a word ang pangalan ng mga istruktura na makikita sa larawan. Hamunin ang mga bata na hanapin sa susunod na gawain ang kaugnay na larawan ng mga pangalang ito. 3. Gawain Unang Pangkat Ipahanap ang larawan ng mga bahagi ng komunidad na binanggit sa word puzzle. Ipaguhit ang linya na magdudugtong sa larawan at pamagat ng gawain. Ikalawang Pangkat Gupitin ang mga bahagi ng larawan at hayaan ang mga bata na dugtungin ito ng tama. Pagkatapos nito ay ipaayos ang mga salita upang makuha ang wasto at makahulugang pangungusap. Ikatlong Pangkat Pahulaan kung ano ang misteryosong salita na tinutukoy sa bawat pangungusap. 4
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

Ikaapat na Pangkat Ipaguhit ang lugar kung saan makikita ang mga nasa larawan. Magkaroon ng pag-uulat ng kanilang ginawa pagkatapos ng limang minuto.Tatalakayin ito sa pamamagitan ng mga tanong. Isulat ang sagot ng mga bata sa tsart na kagaya ng nasa ibaba. Mga Grupo Unsa inyong gibuhat? Unsa ang gipakita niini?

Itanong ang sumusunod:    Unsa ang gibuhat sa una nga pundok? Sa ikaduha? Sa ikatulo? Sa ikaupat? Unsa ang gipa kita sa matag buluhaton? Sa unang pundok? Etc. Unsa sa mga nahisgutan ang makita sa inyong komunidad?

4. Analisis Itanong sa mga bata ang sumusunod: a. Nganong mahinungdanon man nga aduna kitay mga susama niini sa atong komunidad? b. Unsa ang imong matabang aron mas mapalambo kining mga butanga? c. Unsa ang imong gibati sa imong pagkahibalo nga aduna kay ikatabang sa nahisgutan nga mga butang? d. Pananglitan ang inyong lugar nga gipuy-an walay simbahan o isa niining mga naa sa tsart, matawag ba gihapon kini nga komunidad? Ngano man? 5. Paglalahat/Timan-i Kini Muling ipabasa sa mga bata ang kanilang mga sagot sa tsart. Itanong: “Gikan niini nga mga tubag nga inyong gihatag, asa man kaha niini ang mga kabahin sa atong komunidad?” 6. Paglalapat/Susiha Kini Ipasok sa loob ng isang kahon ang larawan ng mga bumubuo ng komunidad kasama ng mga larawang panggulo. Haluin ito. Tumawag ng bata at padukutin siya ng larawan sa kahon. Ipadikit ito sa pisara kung ito ay kabilang sa bumubuo ng komunidad. Ipalagay sa mesa kung hindi. 5
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

PAGTATAYA/PAGHANAS: Huna-hunaa kung tama o mali ang gisulti sa matag hugpulong. Isulat ang TAMA kung husto kini ug MALI kung dili. _____ 1. Dili matawag nga komunidad ang usa ka lugar kung wala kini hospital. _____ 2. Ang eskwelahan ang motabang para makabalong mobasa ug musolat ang mga bata. _____ 3. Ang komunidad naglangkub og usa lamang ka pamilya. _____ 4. Angay nga magtinabangay ang mga kabahin sa komunidad. Tubaga sa usa ka pulong ang nagsunod nga pangutana. _____5. Unsa alang kanimo ang pinakagamay nga kabahin sa komunidad? KASUNDUAN: Pagpili og isa sa mga musunod. Pangutan-a siya kung unsa ang mga butang nga iyang nahimo aron matabangan ang komunidad. Andama ang imong kaugalingon sa pag-ambit sa imong nahibal-an. 1. 2. 3. 4. 5. Magtutudlo Pulis Pari/Pastor/Imam Doktor/Nars/Midwife Membro sa pamilya

Aralin 3:

Mga Bumubuo ng Komunidad, Ako at Aking Pamilya
(Mga Naglangkub sa Komunidad, Ako ug Akong Pamilya)

Layunin:  

Aralin 3:

Naipapaliwanag ang papel, Pamilya tungkulin at gawain ng mga bumubuo Aking ng komunidad (Mga Naglangkub sa Komunidad, Ako ug Akong Pamilya) Naiuugnay ang papel, tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng komunidad sa sarili at sariling pamilya

Mga Bumubuo ng Komunidad, Ako at

Paksang Aralin:  Pagpapaliwanag ng papel, tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng komunidad at pag-uugnay nito sa sarili at sariling pamilya 6
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

Kagamitan:  larawan ng mga gawaing nagpapakita ng serbisyo na ginagawa ng paaralan.. simbahan.09. mga gawain na nakasulat sa activity cards Pagpapahalaga:  Pagpapasalamat sa kabutihang dulot ng mga bumubuo ng komunidad Pamamaraan: 1. ospital. Pagtalakay sa takdang-aralin o kasunduan “Unsa ang mga butang nga inyong nahibaluan bahin sa mga tawo nga inyong gikaistorya o gi-interview?” Pumili ng mga bata na magbabahagi sa klase ng kanilang nalalaman. Pangganyak/Pag-aghat Ako ang batang si Ana Gusto nako magmaestra Mga bata akong tabangan Aron mapuslan sa katilingban Ako usab si Nestor Gusto nako magdoktor Motambal maski libre Labi na sa mga pobre. Itanong: “Asa man kaha dinhi ang lugar kung asa nagtrabaho ang tawo nga imong gikaistorya?” 2.13 . Maayo mahimong pulis Sagbat dayon ni Dennis Ang komunidad magmalinawon dautan akong dakpon. Itanong:   “Unsa ang gusto sa mga bata sa ilang pagdaku? (Palingini kini) “Nganong magpulis man si Dennis? Nganong mag-maestra man si Ana? “Nganong mga doktor man si Nestor?” 7 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. 3. Balik Tanaw /Balik Lantaw Hayaan ang mga bata na gawing kumpleto ang bulaklak sa pamamagitan ng pagguhit ng nawawala ngunit tamang bahagi into. kapulisan atbp.

Unang Pundok: Isumpay ang hulagway nga angayang mag-uban. Ikaduhang Pundok: Idibuho ang  sa gamay nga kuwadro kung ang maayo o tama ang gipakita sa hulagway ug  kung dautan o mali. Isulat ang linya nga magsumpay kanila. Magkaroon ng pag-uulat ng kanilang ginawa pagkatapos ng limang minuto. Mga Gawain/Mga Buluhaton Ibigay ang sumusunod na mga panuto o direksyon. Tatalakayin ito sa pamamagitan ng mga tanong.09. Pananglitan: libre nga edukasyon gikan sa tulunghaan.13 . Unsa ang inyong nakat-unan sa inyong buluhaton? Imo bang nasinati ang mga sama sa hulagway? Unsa imong gibati? Giunsa nimo sila pagpasalamat? 8 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Mga Tanong:       Unsa ang gibuhat sa matag pundok? Unsa ang naglangkub sa komunidad nga gihisgutan niini? Unsa man ang katungdanan sa matag naglangkub sa komunidad base sa gihishutan sa buluhaton. Ikatulong Pundok: Unsa ang imong nadawat gikan sa mga naglangkub sa komunidad? Isulat kini sa palad. 4.   “Kamo unsa man ang inyong gusto sa inyong pagdaku? Ngano man?” Hingpit ba ninyong nasayran kung para unsa gayud ang inyong mga gipangandoy? Sulayan ta kung asa kutob ang inyong kaalam niini pinaagi niining mga buluhaton. Isulat ang sagot ng mga bata sa tsart na kagaya ng nasa ibaba.

9 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Analisis Isulat ang sagot ng mga bata sa pisara. limpyo nga papel (bond paper). Paglalapat/Sulayi Kini Sabihin: Markahi og tsek () ang mga hulagway nga nagpakita og katungdanan ug buluhaton sa mga naglangkub sa komunidad. Muling balikan ang mga sagot ng mga bata na isinulat sa tsart. 6.      Kung ikaw nagakuyog sa parada sa mga mahinungdanong selebrasyon.5. Magdala og mga gamit sa pagdibuho sama sa lapis. Paglalahat/Timan-i Kini Itanong:“Base sa inyong gihimo nga mga tubag. katungdanan o buluhaton sa mga naglangkub sa komunidad. nagahimo ka ba sa imong katungdanan? Unsay katungdanan sa imong tulonghaan nganha kanimo? Nakabenipisyo ba ang imong pamilya niini? Giunsa pagpapakita sa mga pampublikong hospital ang ilang katungdanan ngadto sa imong pamilya? Angay ba kitang magmapasalamaton? Ngano man? Isip membro sa simbahan. TAKDANG-ARALIN: Isulat sa pisara at ipaliwanag.13 . unsay nahimo niini kanimo? Sa pamilya? Unsaon nimo pagpakita ang imong pagpasalamat niini nga mga butang. PAGTATAYA/PAGHANAS Ibigay ang panuto. Sabihin: “Kining inyong mga tubag nagpakita kung unsa ang mga naglangkub sa komunidad kalakip na sa ilang mga buluhaton”. Pilia ug lingini ang hulagway nga nagpakita og papel.09. unsa man diay ang mga katungdanan sa matag naglangkub sa komunidad? Unsa man ang gikatabang niini sa imong pamilya?” 7. krayola/pastel/water color.

13 .“ Mga Tabang nga Nadawat        Bakuna laban sa polio kasaulugan sa pulong bunyag ug kasal pagkat-un sa pagsulat check-up mga tambal larino nga pagbasa 2.09. Maari ding lapatan ng kilos ang awitin. Balik-Tanaw Itanong: “Unsa ang mga tabang nga imong nadawat gikan sa mga naglangkub sa imong komunidad? Pilia kini gikan sa mga giandam nga “strips” sa papel ug idikit sa tama nga kolum. Pangganyak/Pag-aghat Ipaawit ang tula gamit ang tono ng “Leron-Leron Sinta” o sa himig na gusto ng guro. mga lumang magazines Pagpapahalaga:  Pagmamalaki sa kinabibilangang komunidad Pamamaraan: 1. 10 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.Aralin 4: Larawan ng Aking Komunidad (Hulagway sa Akong Komunidad) Layunin:  Nailalarawan ang isang komunidad sa pamamagitan ng pagguhit at ibang malikhaing paraan Paksang Aralin: Aralin 4: Larawan ng Aking Komunidad  Paglalarawan ng isangsa komunidad sa pamamagitan ng pagguhit at (Hulagway Akong Komunidad) ibang malikhaing paraan Kagamitan:  Mga kagamitan sa pagguhit.

11 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Mga Buluhaton: Ipakita ang kaanyag sa imong komunidad gamit ang usa sa mga musunod:  Pagdibuho  Collage-making Collage (ko-láds) .13 .3. Unsa ang gihisgutan sa awit? b. 4. Ipahanda sa kanila ang kanilang nga gagamitin. nga Pangkatin angog mga bata. f. Paalalahanan sila sa tamang paggamit ng kanilang kagamitan lalo na ang mga matutulis na bagay.Ang collage mao ang nagsagul-sagol nga mga hulagway nga nagpakita og usa ka dakong ideya/panghunahuna. g. Mga paraan sa paggawa ng mga gawain: Collage (ko-láds) .09. h. Papiliin ang bawat pangkat ng gusto nilang paraan ng paglalarawan ng komunidad. hulagway nagpakita usa ka dakong ideya/panghunahuna. Giunsa paghulagway ang mga pamilya nga nagpuyo sa Barangay Malipayon? c. Ipasagot sa mga bata ang sumusunod na mga tanong. tumana ang mga gisugo sa mosunod nga buluhaton ”. a.Ang collage mao ang nagsagul-sagol nga mga e. Unsa ang mga kabahin sa komunidad nga nahisgutan sa awit? d. Unsa niini nga mga naglangkub sa komunidad nga naa sa imong lugar? Sabihin: ”Aron imong hingpit nga mapakita ang kaanindot sa imong komunidad.

5. Iproseso ang bawat gawain pagkatapos na ito ay maipresenta ng mga bata. Success Indicator: Kumpleto ang mga bahagi ng komunidad: 5 points Maganda ang pagkakagawa: 3 points Malinis ang pagkakagawa: 2 points 8.09.13 . Pagtataya Hindi kailangan ang pagtataya sa araling ito. Gawing takdang-aralin ang mga kinakailangang dalhin ng mga bata para sasusunod na aralin.i. ngunit kung nais ng guro ay maari niyang gawing pagtataya ang paglalarawan ng mga bata sa kanilang pamayanan sa pamamagitan ng pagguhit.   12 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. 6. Gumamit lamang ng RUBRICS upang mabigyan ng tamang points ang ginawa ng mga bata. Muling ibigay ang panuntunan sa pagkakaroon ng gawain.mao ang mga pamaagi unsaon paghulagway sa komunidad”. unsa ang inyong nadiskubrehan kalabutan sa inyong komunidad?  Sa inyong kaugalingon? Nalipay ba kamo niini? Nagmapasalamaton ba kamo? Ngano man? Sabihin: “Ang inyong gibuhat. Bigyan ang mga bata na sapat na oras na gawin ang mga itinakdang gawain. Ipapaskil sa pisara ang kanilang mga ginawa at gabayan sila sa pagpapaliwanag nito. j. Mga tanong: Unsa ang paagi sa paghulagway nga inyong gipili? Unsa ang mga kabahin sa komunidad nga inyong napakita sa inyong gihimo?  Nabisita na ba ninyo ni nga mga lugar? Unsa inyong ikasulti niini?  Dali lang ba ang paghulagway nga inyong gihimo? Ngano man?  Pagkahuman ninyo og himo sa inyong collage ug pagdibuho.Paglalahat Muling itanong kung ano-ano ang mga paraan ng paglalarawan ng komunidad ang ginawa ng mga bata. Itanong din kung ano ang natutuhan nila sa gawaing ito. 7.

Aralin 5:
Layunin:  

Modelo ng Aking Komunidad

(Modelo sa Akong Komunidad)

Paglikha ng modelong komunidad mula sa papel, karton, clay, blocks at iba pang gamit Pagsasabi pagkakaiba ng nagawang Aralinng 5:pagkakapareho Modelo ngat Aking Komunidad komunidad (Modelo sa Akong Komunidad) Paglikha ng modelong komunidad mula sa papel, karton, clay, blocks at iba pang gamit Pagsasabi ng pagkakapareho at pagkakaiba ng nagawang komunidad Karton Papel Clay blocks Pagiging malikhain

Paksang Aralin:  

Kagamitan:     

Pagpapahalaga:

Pamamaraan: 1. “PAHULAAN” Gawin ito bilang isang laro. Maglagay ng mga poste na may titik A, B at C bilang pagpipilian ng mga bata. Sabihin na sa larong ito ay magbibigay ang guro ng tanong at tatlong pagpipilian. Pupunta at tatayo ang mag-aaral sa poste na may titik ng sagot niya. Bibilang ang guro mula isa (1) hanggang lima (5). Pagkatapos ng bilang na lima (5) ay hindi na papayagan pa ang bata na magpalit ng sagot.Ang matitirang bata na makabigay ng tamang sagot ang siyang mananalo. Mga mungkahing tanong para sa laro:    Unsa ang tawag sa tibuok pundok sa mga tawo nga managkaubang nagpuyo sa usa ka lugar? Unsa ang pinakaimportante nga kabahin sa komunidad? Kung ang imong lugar walay eskwelahan, matawag ba kini nga komunidad? 13
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

 

Unsa ang nagatabang sa mga bata aron makat-on mubasa ug musolat? Unsa ang kabahin sa komunidad nga mutobag sa panginahanglang medical sa mga katawhan niini?

2. Muling ipakita sa mga bata ang kanilang ginawang guhit at collage. Ipabigay ang kaibahan ng paraang ginamit. 3. Pangganyak Itanong sa mga bata ang sumusunod:    Kinsay gusto maghimo og tulay? Eskwelahan? Gambalay? Kinsay kabalo muhimo og balay? Kinsay gusto maghimo og balay karon nga higayon?

Sabihin: Kanang inyong mga gipangandoy matuman karong higayuna. Sa atong leksyon karon, atong makat-unan ang pagmugna og modelo nga komunidad gamit ang nagkalain-lain nga mga butang. Andam na ba kamo? Pagasugdan na nato kini. 4. Gawain: Sabihin: “Maghimo kamo karon og modelo nga komunidad gamit ang papel, karton, clay, blocks ug uban pa. Kamo ang mag-igo kung unsa ang inyong gamiton.” Ipagawa ang nasabing gawain sa limitadong oras upang matutuhan ng mga bata ang kahalagahan ng oras. Ibigay sa kanila ang mga panuntunan sa pagkakaroon ng takdang gawain. Pag natapos na ng mga bata ang kanilang ginawa ay anyayahan silang ipresenta at ipaliwanag ito sa klase. Iproseso ang gawain at itanong ang sumusunod: o Unsa ang inyong gibuhat? o Unsa ang inyong gigamit aron mapakita ang kaanyag sa inyong komunidad? o Naglisud ba kamo sa paghimo og modelo sa inyong komunidad? Ngano man? o Unsa man ang inyong nadiskubrehan nga mga bag-ong butang nga naa sa inyong komunidad? o Mahinungdanon ba nga atong ilhon ang atong komunidad? Ngano man? Unsa ang gibutyag niini bahin kanato? 5. Analisis Itanong sa mga bata ang sumusunod: 14
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

Kung inyong ikumpara ang inyong modelong komunidad ngadto sa mga hinimo sa imong classmates, sa unsang bahina sila managkapareho? Sa unsang paagi sila managkalahi? Kung ikaw ang pabut-on sa mga butang nga mulangkob sa imong komunidad, unsa man kini? Nganong mao man kini ang imong mga gipili?

Isulat sa pisara ang sagot ng mga bata sa mga tanong sa F. 6.Paglalahat Ipabasa sa mga bata ang kanilang mga sagot.Salungguhitan ang mga pangunahing kaisipan nito. Mula sa mga pangunahing kaisipan, gabayan ang mga bata sa pagbubuod ng aralin. Pagtataya Hindi pa kailangan ang pagtataya sa araling ito. Maaring gawing basehan ng guro ang “output” ng mga bata bilang pagtataya. Gumawa lamang ng RUBRIC upang mabigyan ng karampatang marka ang ginawa ng mga bata. Success Indicator: Kumpleto ang mga bahagi ng komunidad: Maganda ang pagkakagawa: Gumamit ng mga malikhaing disenyo: Malinis ang pagkakagawa: 4 points 2 points 2 points 2 points

Aralin 6:

Kabilang Ako ng Komunidad

(Kabahin Ko sa Komunidad)

Layunin: (Kabahin Ko sa Komunidad)  Nasasabi na ang bawat bata ay may kinabibilangang komunidad Paksang Aralin:  Pagsasabi na ang bawat Bata ay may Kinabibilangang  Komunidad Kagamitan:  kopya ng Venn Diagram, mga kopya ng mga gawain Pagpapahalaga:  Pagiging aktibong kasapi ng komunidad 15
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

Aralin 6:

Kabilang Ako ng Komunidad

Ipabasa ito sa kanila. Ipagawa ang Gawain I. Iproseso ang mga gawain. Itanong:     Kinsa ang mga bata nga anaa sa istorya? Unsa ang ilang gihisgutan? Unsa ang ilang gipangutana diha kaninyo? Unsa ang inyong tubag sa ilang pangutana? 3. Itanong:    Sa unsang bahina nagkapareho ang duha ka komunidad? Sa unsang bahina naglahi ang duha ka komunidad? Asa ang mas maayong puy-an sa ilaha? Ngano man? 2.13 .Pamamaraan: 1. Ipagawa ang Gawain II at III. Ipakita at ipabasa ang comic strip sa mga bata. Unsa inyong gibuhat sa unang buluhaton? Asa man nahisakop nga komunidad ang imong kapareha? Unsa man imong ikasulti niini?  Unsa inyong gibuhat sa ikaduhang buluhaton? Sa pareho ba nga komunidad nagpuyo ang mga bata? Unsa man imong ikasulti niini? Unsa ang ikatulong buluhaton? Unsa imong ikasulti niini? Salungguhitan ang mga mahahalagang kaisipan mula sa sagot ng mga bata. Gabayan ang mga bata sa paggawa ng mga gawain.  16 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09. Ipakita ang larawan ng dalawang komunidad. Isulat ang sagot ng mga bata sa tamang hanay sa tsart. Ipabahagi sa bawat pareha ang hinihinging impormasyon sa gawaing ito. Ipahinuha sa mga bata ang pagkakapareho at pagkakaiba nito gamit ang Venn Diagram. Mga Buluhaton Papipiliin ang bata ng kanyang kapareha.

Paglalapat Alamin kung ano ang damdamin ng mag-aaral kung sila ay kabilang sa isang pamayanan. Unsa ang pangalan sa imong komunidad? 3. Ipaguhit ito sa mga nakahandang bahagi ng mukha. Ikaw. Bisan bata adunay mahimo alang sa iyang komunidad.09.13 . Unsa ang imong gibati nga kabahin ka sa usa ka komunidad? Ngano man? Takdang Aralin: Isulat sa imong assignment notebook ang tubag sa pangutana. unsay imong mahimo aron matabangan nimo ang imong komunidad? Aralin 7: Mahalaga ang Komunidad (Mahinungdanon ang Komunidad) Layunin: (Mahinungdanon ang Komunidad)  Naipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad Aralin 7: Mahalaga ang Komunidad Paksang Aralin:  Pagpapaliwanag ng kahalagahan ng komunidad Kagamitan:  kopya ng awit  larawan ng komunidad  mga Gawain Pagpapahalaga:  Pangangalaga sa Komunidad 17 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. “Karon nga inyo na man nga naamguhan. Unsa ang gibutyag niini bahin kaninyong mga bata?” Magbigay ng karagdagang pagpaliwanag kung kinakailangan. Paglalahat “Tan-awa ang inyong mga tubag nga nakasulat sa tsart.4. Kabahin ka ba sa usa ka komunidad? 2. 1. Pagtataya: Ipasulat sa papel ang sagot sa sumusunod na tanong. unsa inyong mahimo alang sa kaayuhan sa inyong komunidad?” 5.

Pamamaraan: 1. Balik-Aral Ipaawit sa mga bata ang “AKO KABAHIN SA KOMUNIDAD” sa himig ng “It’s I Who Build Community”.

Itanong:   

Base sa awit, kinsa man ang mga kabahin sa komunidad? Unsa man ang mga komunidad nga gihisgutan? Sa pareho ba nga komunidad nagpuyo ang mga tawo? Unsa ang mga pulong sa awit nga modepensa sa imong tubag? Unsa ang mensahe sa awit?

2. Pangganyak Tan-awa kini nga retrato (ipakita ang inihandang larawan). Hayaan ang mga bata na pagmasdan ang mga larawan na nagpapakita ng komunidad na ginagawang tapunan ng mga basura at ang naging epekto nito. Itanong:  Unsay mahitabo sa atong komunidad kung dili nato kini ampingan?Nahinumduman pa ba ninyo ang mga bagyong nasinatian sa mga tawo kaniadto? Atong balikan ang usa niini, “Ang Ondoy”. Unsa man inyong nahibaluan mahitungod niini?

Iparinig ang sanaysay sa mga bata.

18
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

Itanong:         Mahitungod sa unsa man ang istorya? Unsay gihimo sa mga tawo aron maandam sila sa pag-abot sa bagyo? Unsa man ang gipahibalo sa PAG-ASA bahin sa bagyo? Unsay nahitabo panahon sa bagyo? Unsa man ang inyong gibati mahitungod sa nahitabo sa mga apektadong mga pamilya ilabi na sa pareho ninyo nga mga bata? Unsa man kaha ang hinungdan nga nahitabo kadto? Unsa man ang imong buhaton? Mahinungdanon ba nga atong ampingan ug tagaan og importansya ang atong komunidad? Ngano man?

3. Mga Gawain UNANG GAWAIN: Gabayan ang mga bata na sagutin ang tseklist na magpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa kanilang komunidad. Palagyan ng “” ang sa palagay nila ay isang pagpapahalaga sa kanilang komunidad. Gawin itong isahan upang magiging gabay mo ang mga makukuhang impormasyon tungkol sa iyong mag-aaral. 19
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

IKALAWANG GAW AIN: “Charade” Ang charade ay pahulaan ang mga salita o pangkat ng mga salita sa pamamagitan ng pagsasakilos nito. Pangkatin ang mga mag-aaral sa naangkop na bilang ng klase mo. Papipiliin ang mga bata ng tagakilos nila samantalang ang natitira ay halinhinang manghuhula sa isasakilos ng kanilang kasama. Ang pangkat na makakakuha ng mataas na points ang mananalo(Mas magiging masaya at makabuluhan ang larong ito kung bibigyan ng limitadong oras ang bawat pangkat na gawin ang pagsasakilos at paghuhula. ) Tanggapin ang kahit na kunting tamang kasagutan sa hula ng mga bata. Mga Gabay na Pahuhulaang Salita: 1. Bayanihan 2. Paglilinis ng Paligid 3. Pagtatanim ng Kahoy 4. Pagtulong sa Nasunugan 5. Pag-aalaga sa mga Maysakit 6. Pagsagip sa mga Naanod ng Baha 7. Pagbibigay ng Donasyon 8. Pagreresiklo ng Basura 9. Pagdidilig ng Halaman 10. Pamimigay ng Pagkain IKATLONG GAWAIN: Gabayan ang mga bata na isulat sa loob ng puso ang kanilang pagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang komunidad. Magbigay ng “prompt” kung kinakailangan. 4. Iproseso ang mga gawain. Isulat ang sagot sa tamang hanay sa tsart.

Mga Tanong:     Unsa ang inyong gihimo nga mga buluhaton? Unsa ang gipakita niini? Unsa imong naamguhan bahin niini? Asa sa mga aktibidad sa buluhaton ang imo nang nahimo sa pagtabang sa imong komunidad? 20
/AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13

21 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Paglalapat Papiliin ang mga bata ng larawan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa komunidad at pabilugan ito. sa unsang paagi ka makapakita og paghatag og bili sa imong komunidad? 6.13 . Pagtataya: Ibigay ang nakahandang gawain na nasa Learner’s Module.09. 5. Unsa imong gibati nga natabangan nimo ang imong komunidad? Ngano man? Ipabasa ang mga sagot sa tsart. Paglalahat Itanong:    Asa man nga mga tubag diri sa tsart ang nagpakita nga kita naghatag og bili sa atong komunidad? Nganong mahinungdanon man nga hatagan nato og bili ang atong komunidad? Isip bata.

pagbasa ng simpleng talata at pakikinig ng salaysay Paksang Aralin:  Pagkuha ng Impormasyon Tungkol sa Komunidad Kagamitan:  papel.13 .Module 2: Larawan ng Aking Komunidad Aralin 1: Pagkuha ng Impormasyon tungkol sa Komunidad (Pagkuha og Impormasyon mahitungod sa Komunidad) Layunin:  Nakakukuha ng impormasyon tungkol sa komunidad sa pamamagitan ng interbyu.09. Itanong sa mga bata ang sumusunod:    Nganong mangutana man ta? Unsa nga mga pulong ang pwede natong gamiton sa pagpangutana? Base sa awit. Gawain I. unsa ang tama nga paagi sa pagpangutana? 22 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Gawain II. lapis. Pangganyak Ituro sa mga bata ang sumusunod na awitin sa tono ng “Magtanim ay di Biro”. tsart Pagpapahalaga:  Paggalang sa mga tao o bagay na batayan ng mga impormasyon Pamamaraan: 1.

” Pagkatapos ng gawain ay iproseso ito. Ikaduhang Buluhaton: Ibigay ang Gawain II.13 . Magpulihanay kamo sa pagbuhat niini. Ibigay ang gawain. maghimo kita og daw sama sa interview. Itanong:    Unsa ang inyong mga nahimong buluhaton? Unsa ang mga impormasyon nga inyong nakuha? Giunsa ninyo pagkuha ang mga impormasyon mahitungod sa inyong komunidad? 23 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Sabihin: “Atubanga ang imong kapareha ug isulti ngadto kaniya ang mga pangutana nga nakasulat sa imong tamdanan. Isulat ang kanilang sagot sa nakahandang tsart. Ipaliwanag kung paano ito gagawin. Sabihin: “Karon. Isulat ang iyang mga tubag sa imong giandam nga papel. Tumawag ng mga bata na handang ibahagi sa klase ang kanilang mga nakuhang impormasyon tungkol sa kanyang kapareha. Gawing pangkatan ang gawaing ito. Mga Gawain Unang Buluhaton: Bumuo ng mga pares ng mga bata na nakatira sa magkaparehong komunidad.” Bigyan ng sapat na oras ang bawat pares upang matapos ang Gawain I.09. Siguraduhin lamang na nabigyan ang tagasagot ng mga kinakailangang impormasyon tungkol sa kanyang komunidad. Isa ang gaganap bilang tagasagot ng tanong at ang iba ay tagabigay ng tanong sa kanya. Matag pundok magporma og lingin. Kinsay maka-modelo sa klase unsaon ang tama nga pagpangutana? 2. Ang inyong lider mutindog diha sa tunga aron sa pagtubag sa mga pangutana kabahin sa inyong komunidad.

”     Unsa ang lumad nga pundok sa inyong komunidad? Asa sila gikan? Unsa ang pinulungan nga kasagarang gigamit sa inyong komunidad? Asa gikan ang pangalan sa inyong komunidad? 24 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Isulat ang mga impormasyon nga inyong nakalap sa limpyo nga papel. Analisis Itanong sa mga bata ang sumusunod:   Nganong mahinungdanon man nga mahibalo kita sa mga impormasyon mahitungod sa atong komunidad? Sa unsang paagi nga kining mga impormasyon makatabang kaninyo? Ipabasa ang sagot ng mga bata.13 . Paglalahat/Timan-I Kini Itanong: Base sa mga tubag nga inyong gihatag. Pagtataya: Ipagawa sa bahay ang pagtataya ng mga bata upang maranasan nila ang pagsasagawa ng simpleng interbyu sa mga matatanda sa kanilang lugar. Ipasagot sa kanila ang mga tanong pagkatapos nito. Unsay angay natong hinumduman kon kita maghimo og mga pagpangutana? 3. Paglalapat Iparinig sa mga bata ang maikling talata tungkol sa bayan ng Hagonoy. 4.09. sa unsang paagi kita makakuha og impormasyon mahitungod sa atong komunidad? 5. Sabihin: “Gamita ang mga pangutana nga akong ihatag kaninyo aron makakuha mo og impormasyon mahitungod sa inyong komunidad.

Aralin 2: Batayang Impormasyon Tungkol sa Komunidad (Mga Tinubdan sa Impormasyon Mahitungod sa Komunidad) Layunin:  Nasasabi ang mga batayang impormasyon tungkol sa komunidad tulad ng pangalan ng lugar. dami ng tao. Impormasyon Paksang Aralin: (Mga Tinubdan sa Impormasyon Mahitungod sa Komunidad)  Mga Batayang Impormasyon tungkol sa Komunidad Kagamitan:    batayang impormasyon ng mga komunidad sa inyong lugar bond paper malaking cube na gawa sa papel o karton (para sa “cubing” na istratehiya) Tungkol sa Komunidad Ang cubing (kyu-bing) ay isang istratehiya na maaaring gamitin ng guro upang kanyang makita ang hangganan ng kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa mga natapos na aralin. pinuno. Ang na cubing (kyu-bing) ay isang istratehiya na maaaring Mga Gabay Tanong: gamitin ng guro upang kanyang makita ang hangganan ng Sa ihulagway : Ihulagway ang imong komunidad kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa mga na aralin. I. Dahil sa disenyo nito ay maari din itong gamitin sa paglilinang ng aralin. Sa ilha: Ilha kung kinsa nga kabahin sa komunidad ang nagatabang nga mahimong luwas ang mga tawo sa sakit Pagpapahalaga:  Pagiging Mapamaraan 25 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09. kanimo ang ng isulti: aralin. Aralin 2: Batayang mga grupong etniko at iba pa. wikang sinasalita. Sa ipakita: Ipakita ang katungdanan natapos sa magtutudlo diha sa komunidad Dahil sa disenyo nito ay maari din itong gamitin sa paglilinang Sa Isulti nganong mahinungdanon alang nito. Palitan lang ang mga hinihingi sa bawat bahagi nito.13 . Palitan lang ang mga hinihingi sa bawat bahagi komunidad Sa idibuho: Idibuho sa pisara ang imong gibati nga ikaw kabahin man sa komunidad Sa idepensa: Idepensa nganong dili man matawag nga komunidad ang isa ka pamilya lamang.

o Unsa ang pangalan sa komunidad nga gihisgutan? o Asa man kini makita? o Pila ang populasyon o kadaghanun sa mga tawo sa komunidad? o Kinsa ang ilang lider? o Unsa ang gigamit nila nga pinulongan? o Unsa ang mga pundok sa lumad nga nagpuyo niini? 26 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.Ihulagway ang mga tawo nga nagpuyo sa inyong komunidad. Bilang gabay sa pag-uulat ng mga bata. reading. Ibigay sa mga lider ang batayang impormasyon tungkol sa isang komunidad. Pagkalipas ng itinakdang oras ay ibabahagi ng tagaulat sa mga kaklase ang kanilang mga nalalaman tungkol sa kanilang komunidad. Hayaan silang pumili ng lider at tagaulat. etc. imo kining ipasa ngadto sa sunod nimo. Sabihin: “Magporma kita og daku nga lingin.” Pananglitan: Ihulagway .09. akong ipasa kining “cube” nga akoang gigunitan. Hayaan siyang pumili ng pamamaraan (interview.) kung paano ito ibabahagi sa kanyang kapwa mag-aaral. Ang tibuok nga kapulungan ako dayon nga ihatag nimo.Pamamaraan: 1. Gawin ito hanggang maubos lahat ng inihandang tanong. Karon. Paghunong sa tugtog. kung ikaw natungnan sa “cube”. guniti kini ug basaha ang pulong nga nakasulat sa taas. 3. Mga Gawain Unang Buluhaton: Gawing pangkatan ang gawain. Pangganyak/Pag-aghat Itanong:     Kinsa man diri ang taga-_________? (Magbigay ng pangalan ng mga komunidad sa inyong lugar?) Asa man dapit na nga komunidad? Unsa man ang inyong mga nahibaluan labot niini? Kinsa ang makahatag og pagpaambit sa klase? Mas daghan pa nga mga butang ang inyong mahibaluan bahin sa inyong komunidad. Ibigay sa kanila ang sumusunod na mga tanong. Mahimo kini pinaagi sa paghimo ninyo sa mga musunod nga buluhaton.13 . Bigyang paglilinaw ang sagot ng mga bata kung kinakailangan 2. Pagkadawat nimo niini.

Mga tanong:    Unsa man ang atong gihimo nga buluhaton? Unsa man ang inyong nahibaluan bahin sa komunidad pinaagi sa mga buluhaton nga gihimo? Sa unsang paagi gipaambit ang mga detalye sa komunidad? 5. Magsugod na ta! 4. depende sa dami ng tanong.Ikaduhang Buluhaton: “Cabbage Around” (Para sa Guro: Maghanda ng bond paper. Pagkatapos ay icrumple ito at kumpulin gaya ng isang cabbage. Analisis Mga Tanong:    Asa gikuha ang impormasyon bahin sa komunidad? Base sa mga nasayran nga mga impormasyon. (Maaaring gamitin ang mga katulad na tanong sa Unang Gawain). Sabihin: o Ipasa sa imong classmate ang “cabbage”. 27 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .09. Unsa ang imong matabang aron mas mailhan sa mga tawo ang inyong komunidad? Muling ipabasa sa mga bata ang mga sagot sa tsart. Bigyang diin ang mga sagot sa ikalawang kolum. Sabihin sa kanila na dapat nila itong tandaan upang makasagot sa susunod na gawain. laksia ang usa ka dahon sa “cabbage” ug basaha ang nakasulat niini. Isulat ang sagot ng mga bata sa tsart ng katulad ng sa ibaba. Ibigay ang “cabbage” sa batang pinakamalapit sayo.) Bilang simula ng gawain ay iparinig muna sa mga mag-aaral ang mga batayang impormasyon tungkol sa isang komunidad. Iproseso ang mga gawain. Paghunong sa tugtog. unsa ang imong ikasulti sa imong komunidad? Maanindot ba kini? Malambuon ba kini? Paghatag og pananglitan. at isulat dito ang bawat tanong.

Papunan ito sa kanila ng mga kinakailangang sagot. 8.09. Hayaan silang sagutin ang itinakdanggawain sa limitadong oras. Paglalahat/Timan-I Kini Itanong:  Unsa man diay ang mga tinubdang impormasyon mahitungod sa komunidad? 7. 9. Bigyan sila ng pahintulot na hingin ang tulong ng mga kasama sa bahay upang masagot ang gawaing ito. Pagtataya/Paghanas Ipasulat sa mga bata ang gawain na nasa Learner’s Module.13 . Paglalapat/Susiha Kini Itanong sa mga bata kung anong batayang impormasyon ang tinutukoy sa bawat bilang. Gitawag kini nga mga tinubdang impormasyon 6. Takdang-Aralin: Hingin sa mga bata ang mga impormasyon na kinakailangan.Sabihin: Kining inyong mga tubag sa ikaduha nga linya mga mahinungdanong impormasyon mahitungod sa inyong komunidad.      Kumpletong Pangalan Adlawng Natawhan Pangalan sa Mama Pangalan sa Papa Lugar Gipuy-an Aralin 3: Pagsulat ng Impormasyon sa Information Sheet o Graphic Organizers (Pagsulat og mga Impormasyon sa Information Sheet o Graphic Organizer) Layunin: Aralin 3: at Pagsulat ng  Nakapagtatala nakapupuno ngImpormasyon impormasyon sa sa information Information Sheet o Graphic Organizers sheet o graphic organizer (Pagsulat og mga Impormasyon sa Paksang Aralin: Information Sheet o Graphic Organizer)  Pagtatala at Pagpupuno ng Impormasyon sa Information Sheet o Graphic Organizer  Paglalahat ng nakalap na impormasyon tungkol sa komunidad 28 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

Iproseso ang kanilang gawain pagkatapos nito.09.Kagamitan:  pinalaking modelo ng I.D  graphic organizers  batayang impormasyon: mga komunidad sa inyong lugar  start Pagpapahalaga:  Pagiging matapat sa pagbibigay ng impormasyon Pamamaraan: 1. Hamunin sila na gawin ang sumusunod na pagsubok sa pamamagitan ng pagpupuno nito ng mga kinakailangang impormasyon. Mga Gawain Unang Buluhaton Pagpupuno ng impormasyon gamit ang graphic organizer. 4. Mga Tanong:   Unsa ang gibuhat sa unang pundok? Unsa ang mga impormasyon nga ilang giambit? 29 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Isulat sa tsart ang sagot ng mga bata. Mag-uulat ang mga bata ng kanilang mga gawain pagkatapos ng 5 minuto. 3. Papunan ito ng mga kinakailangang impormasyon. Ikaduhang Buluhaton Pagpupuno ng impormasyon gamit ang information sheet. Sabihin na ang mga impormasyong kanilang isinulat ay tinatawag na personal na impormasyon. Pagtalakay sa Takdang-Aralin Tanungin ang mga bata kung naisulat ba nila ang mga impormasyon na hiningi sa kanila bilang takdang-aralin. 2. Pangganyak/Pag-aghat Magpakita sa mga bata ng isang I.D o identification card. Tanungin sila kung ano ang mga makikita nila sa isang I.13 .D.

Papunan ito sa kanila at hayaan silang magbigay ng isang pangungusap na maglalahat sa kanilang nakalap na impormasyon. papunan ang mga impormasyon na kinakailangan sa graphic organizer Pagtataya Ibigay ang maikling batayan ng impormasyon tungkol sa inyong komunidad. Analisis     Unsa man ang gipaambit kanato niini nga mga buluhaton? Sa unsang paagi managkapareho ang pagpaambit? Sa unsang paagi sila lahi? Sa mga gihimo nga pagpaambit. unsa imong ikasulti mahitungod sa imong komunidad? 30 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Paglalahat/Susiha Kini Base sa inyong mga tubag ug gihimo nga buluhaton. Paglalapat/Sulayi Kini Ipabasa sa mga bata ang maikling talata. Halimbawang tanong sa paglalahat: Base sa impormasyon nga imong nakalap. Hayaan ang mga bata na pumili ng organizer o information sheet mula sa kanilang napag-aralan. unsa man karon imong masulti mahitungod sa imong komunidad? Ang mga paagi nga inyong gigamit aron matala o mapaambit ang mga tinubdang impormasyon mahitungod sa inyong komunidad gitawag nga graphic organizer ug information sheet.13 . Unsa ilang gigamit sa pagpaambit sa mga tinubdang impormasyon? (Ibigay ang parehong mga tanong sa ikalawang pangkat) 5. unsa man diay ang graphic organizer? Unsa man diay ang information sheet? 7.09. 6. Pagkatapos nito.

Sabihin: Hagiton ko kamo sa paghimo niining mga musunod nga mga buluhaton.13 . Itanong sa mga bata kung alin sa dalawa ang madaling paraan ng pagkuha ng bilang ng mga bahay. Mga Gawain Ibigay ang panuto sa sumusunod na gawain. Andam na ba kamo? 2.Aralin 4: Dami ng Tao sa Komunidad (Gidaghanun sa Tawo sa Komunidad) Layunin: Aralin 4: ang Dami ng Tao sa Komunidad  Nailalarawan dami ng tao sa komunidad sa pamamagitan ng simpleng graph (Gidaghanun sa Tawo sa Komunidad) Paksang Aralin:  Paglalarawan ng tao sa komunidad Kagamitan:  pinalaking larawan ng mga bahay na nasa LM (pag-aghat). Pangganyak/Pag-aghat Itanong sa mga bata kung ilang bahay ang nakikita nila. Buhata lamang kung unsa ang gipangayo kaninyo sumala sa nakasulat sa inyong mga activity cards. Ipakita ang ikalawang paraan ng paglalarawan ng dami ng bilang ng mga bahay. Gamita ni nga basehan. Ipresentar ang gidaghanun sa lalaki ug babae sa inyong klase gamit ang pictograph.  mga gawain na nakasulat sa mga activity cards  halimbawa ng graph  manila paper  tsart na may katulad na nilalaman ng nasa ibaba. 31 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Unang Pangkat Ibutang nato nga tagpulo ka bata ang morepresentar sa matag hulagway. Ipasulat ang kanilang sagot sa pisara.09. Pagpapahalaga:  Kawastuhan sa pagtatala ng mga datos Pamamaraan: 1.

4.09. Mga Tanong:     Unsa ang gibuhat sa unang pundok? Unsa nga graph ang ilang gigamit? Unsa ang inyong napaambit sa paggamit sa mao nga graph? (Gamitin ang parehong mga tanong sa ibang pangkat). ipabasa sa mga bata ang kanilang mga sagot.13 . Paglalapat 32 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Kini ang magsulti kanato sa gidaghanun sa tawo o butang nga gipangayuan og impormasyon. Mag-uulat ang mga bata ng kanilang mga gawain. Pagkatapos ng pagproseso ng mga gawain. Iproseso ito. moadtu ta sulod sa inyong panimalay. Paglalahat Itanong: “Base sa mga tubag nga inyong gihatag ganiha. Analisis Itanong sa mga bata ang sumusunod:      Sayon lang ba ang paggamit sa graph? Ngano man? Giunsa man paggamit ang pictograph? Giunsa man paggamit ang bar graph? Asa man sa duha ang mas ganahan nimo nga gamiton? Ngano man? Sa unsang paagi makatabang ang graph kanato? 5. Pila mo kabuok sa inyong pamilya? Pwede ba nimong iambit sa uban? Ipakita kini kanamo pinaagi sa paggamit sa mga hulagway nga giandam gamit ang pictograph.Tan-awa lang kung sa unsa nga numero natupong ang taas nga parte sa graph. Ikatlong Pangkat Isulti kon pila ang populasyon sa tanang tawo sumala sa gipakita sa bar graph. 3.Ikalawang Pangkat Karon nga humana kita pagsuta sa gidaghanun sa imong mga classmate. para sa unsa diay ang pictograf ug bar graph?” 6. Isulat ang mga sagot sa tsart.

500 ang mga batang babae ug 400 ang mga batang lalaki.09. Lalaki c. Babaye b. Pares 33 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Gidaghanon sa mga bata sa Talisay 2. Lingini ang letra sa tamang tubag.Sabihin: Sulayan ta ang inyong kahanas sa pagbasa og graph pinaagi niining duha ka hulagway. Gidaghanon sa tigulang b. Sabihin: “Mao kini ang gidaghanun sa mga bata sa elementarya nga eskwelahan sa Davao.13 . Pagtataya Ibigay ang gawain. Asa ang graph nga tamang nagpakita niini? Lingini kini.” GIDAGHANON SA MGA BATA SA BARANGAY TALISAY 1. Istudyohi ang graph ug tubaga ang mga pangutana bahin niini. unsa man ang mas daghan? a. Kung imong tan-awon ang mga gidaghanon sa mga bata nga nagedad og 16-21. Gidaghanon sa nag-edad 0-15 c. Unsa ang gipakita sa graph? a.

hustong 500 b. pila man ang kadaghon ang mga babaye? a. larawan ng komunidad  plaskards. Pabigyang-kahulugan ito sa mga bata. Aralin 5: Kahulugan ng Salitang Sagisag (Kahulugan sa Pulong Simbolo) Layunin: 5 sagisag  Nabibigyang kahulugan Aralin ang salitang Kahulugan ng Salitang Sagisag Paksang Aralin: (Kahulugan Pulong Simbolo)  Pagbibigay kahulugan sasa salitang sagisag Kagamitan:  PELC. Kapin sa 400 b. maba sa 500 4.3. Pangganyak: Ipakita isa-isa ang mga larawan. Balik-Tanaw Ipakita sa mga bata ang graph at ipasagot ang mga tanong tungkol dito. Parehong 200 5. kapin sa 500 c. 34 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09. 2. Sa nag-edad og 0-15 nga mga bata. Hustong 300 c. pila man ang kadaghanon sa mga lalaki? a. Sa nag-edad og 16-21. unsa man ang ikatabang sa graph sa paghatag sa gidaghanon sa tawo sa usa ka komunidad? a. Mas mapadali ang pagtan-aw nako sa gidaghanon sa mga tawo b.13 . larawan ng mga sagisag  manila paper o lumang kalendaryo at posters  marker Pagpapahalaga:  Pagiging mapagmasid sa paligid Pamamaraan: 1. Sa imong huna-huna. Mas malibog ko sa pagtan-aw sa gidaghanon sa mga tawo c. Mas madugay ko sa pagkuha og impormasyon.

09. aduna pay uban nga ako nakasiguro makapukaw sa inyong kaalam. Mga Gawain Unang Buluhaton: Ipahanap sa mga bata ang larawan na inilalarawan sa pangungusap. Susihon ta kung unsa kini. Sabihin: Aduna ko’y gipanghatag nga mga hulagway ug kapulungan. Ikaduhang Buluhaton: Wanted Perfect Partner Ipamigay sa mga bata ang mga larawan para sa gawaing ito. Buhaton ninyo kini sulod sa lima lamang ka minuto. Gawas pa niini nga mga hulagway. Himoa ninyo ang mga musunod nga gimbuhaton nga susama sa naunang gihatag ko kaninyo. Ang inyong buhaton karon mao ang pagpangita sa hulagway o kapulungan nga perperkto nimong mahimong kapareha. tulo. Andam na ba kamo? Sugdan ta kini sa usa.3. Ipamigay din ang mga cards na may paglalarawan ng mga naibigay na mga larawan.” 4. Paglilinang ng konseptong simbolo Itanong:     Unsa pay uban nga butang nga makapahinumdum kanato sa pasko? Unsa ang uban nga butang nga pwede nga morepresentar sa kaalam? Unsa man ang buot ipasabot kon mopula ang suga sa trapiko? Unsa man ang buot pasabot kon ipataas nako ang akong kamot sama niini? (raise arms forward with palms opensilence) Sabihin: Tama ang inyong gihatag nga mga panghuna-huna. 35 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. duha.13 .

Unsa ang mga hulagway nga inyong gigamit dinhi? c. Ipasulat ang sagot sa tsart. Talakayin ang mga gawain sa pamamagitan ng mga tanong.09. Unsa man ang unang buluhaton nga inyong gihimo? b. Itanong sa mga bata ang sumusunod:    a. Unsa ang kapulungan nga naghulagway niini? 36 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.4.13 .

37 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. 2. Ang mga pulong simbolo ug sagisag pareho lamang og kahulugan. 3. mga sagisag kon simbolo. Ang mga sagisag kon simbolo mga hulagway nga maghatag og hinanali nga kahulugan sa mga butang sa atong palibot.Ibigay ang mga katulad na tanong sa pagproseso ng Ikalawang Gawain. Analisis    Unsa ang inyong gipares sa matag buluhaton? Nganong angayan man ang pagpares kanila? Kon kini lamang mga hulagway ang ipakita kaninyo.    gugma tulunghaan/eskwelahan trapiko Sumala sa atong gihisgutan.09. 1. Adunay iyang kaugalingong simbolo ang hospital. 7. Mga bata. unsa man diay ang kahulugan sa sagisag kon simbolo? Ang mga sagisag kon simbolo mga hulagway nga maghatag og hinanali nga kahulugan sa mga butang sa atong palibot. Paglalahat/Timan-I Kini Sabihin: Ang tawag niini nga mga hulagway. 5. base sa atong gihimo nga mga buluhaton. Dali ang pagpangita sa butang kung imong nailhan ang simbolo niini.13 . unsa man ang kahulugan sa simbolo kon sagisag? Pagtataya/Paghanas Isulat ang pulong nga Tama kung ang kapulungan nagsulti sa matuod og Mali kon dili. Paglalapat/Sulayi Kini Sabihin: Pagdibuho og usa ka butang nga tamang musimbulo sa mga musunod. inyo bang masabtan kon unsa kini? (Magbigay ng mga halimbawa) Ngano man? 6.

13 . Unsa ang kahulugan niini nga simbolo? Ihatag ang gipangayo nga tubag sa sunod nga buluhaton. 4.09. Idibuho kini sa imong papel pag-abot sa inyong balay. larawan ng mga sagisag. larawan ng komunidad. unsa man ang mga simbolo nga inyong nakita sa inyong komunidad? Unsa pa gyud? Asa man sila dapit makita? 38 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Takdang-Aralin: Sa inyong pag-uli. Susiha ang inyong katilingban kon aduna bay mga simbolo nga makita dinhi. Aralin 6: Sagisag o Simbolo na Makikita sa Kapaligiran (Sagisag o Simbolo nga Makita sa Palibot) Layunin:  Nakapagbibigay ng mga mga halimbawa ng mga sagisag o simbolo na makikita sa kapaligiran Paksang Aralin:  Mga Halimbawa ng Sagisag o Simbolo na Makikita sa Kapaligiran Kagamitan:  Manwal ng Guro. marker. batasana ang pagkamabinantayon. Isulat sa usa ka kapulungan ang imong kahulugan sa pulong nga sagisag. Pangganyak Tumawag ng ilang bata at ipaguhit sa pisara ang mga sagisag o simbolo na nakita nila sa kanilang komunidad. Pagtalakay ng takdang-aralin 2. tsart Pagpapahalaga: Pamamaraan: 1.Tubaga ang pangutana nga nagsunod. manila paper na ginupit sa tig-1/8 na bahagi. 5. Mga Tanong:   Sa inyong pag-uli gahapon.

Ibigay ang tono kung saan hango ang himig ng awitin. Itala sa tsart ang sagot na naayon dito. Iproseso ang gawain gamit ang sumusunod na tanong. o Unsa man ang inyong buluhaton? o Unsa man ang inyong mga gidibuho? o Asa man kini makita? o Kinsa man ang mga nakakita niini? Ikaduhang Buluhaton: (Pag-awit) “Dinhi sa Komunidad” Ipabasa ang mga saknong. Magkakaroon ng pag-uulat. Ang adunay pinakadaghan ug pinakamaanindot nga mga simbolo nga madibuho ang mamahimong mananaug sa atong kompetisyon. Mga Gawain Ibigay ang panuto sa mga gawain. Butangi kini ug kolor. 3. Sabayan ang mga bata sa pag-awit nito. ipaagi ta kini sa kompetisyon.13 .  Kinsa man ang mga nakakita sa mga simbolo nga nakita ni ____ ? Kinsa man ang makadibuho niini? Sabihin: Kinsa gyud kaha ang mas mabinantayon kaninyo? Kinsa gyud kaha ang mas nakalibot sa komunidad? Para mahibaluan ang tubag niini nga pangutana. Idibuho sa matag bahin sa manila paper ang simbolo nga imong nakita sa palibot.09. 39 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Unang Buluhaton: Pagporma ug grupo nga adunay lima ka miyembro.

13 . palengke ug eskwelahan Plasa kasuruyan ug dulaanan Ospital.DINHI SA KOMUNIDAD (Tono: Roll Over the Ocean) Dinhi. gibati? kaming mga kabataan o Unsa Malipayon man ang mga nakita nila sa ilang komunidad? Kauban ang among mga o Aduna ba kamoy susama niini ginikanan sa inyong komunidad? Daghan among mga makit-an. dinhi sa atong komunidad Malipayon kaming mga kabataan Kauban ang among mga ginikanan Daghan among mga makit-an. dinhi sa atong komunidad ang ilang dinhi.09. ikaduha?  Kinsa man ang pundok nga mas daghan ug nadibuho?  Unsa man ang ilang mga nadibuho?  Nganong mas daghan man sila ug nadibuho?  Unsa man ang imong gibati nga aduna niini nga mga butang sa inyong komunidad? Unsa man inyong buhaton niini nga mga simbolo? Sabihin: Ang mga hulagway nga inyong gidibuho ug inyong nakita sa inyong komunidad gitawag nga sagisag o simbolo. o Asa man kini ninyo nakita? 4. dinhi. Analisis Simbahan.) 40 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. 5. botika ug sinehan  Unsa man ang unang buluhaton nga inyong gihimo? Ang Kining tanan dinhi mo makit-an. Paglalapat Pabilugan ang sagisag o simbolo na nakikita ng bata sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Paglalahat Unsa man ang inyong gibuhat aron mas modaghan ug mulig-on ang inyong kahibalo bahin sa mga sagisag o simbolo nga anaa sa inyong komunidad? 6. palengke ug eskwelahan Plasa kasuruyan ug dulaanan Mga Tanong Ospital. Itanong ang sumusunod: o Unsa ang DINHI uluhanSA sa KOMUNIDAD alawiton? Roll Over Ocean o Sumala (Tono: sa alawiton. (Tiyakin na ang mga simbolo na ibibigay sa mga bata bilang pagtataya ay aktuwal nilang nakikita sa paligid. Simbahan. unsathe ang gibati) sa mga kabataan nga nagpuyo sa komunidad? Ngano nga mao man kana Dinhi. botika ug sinehan Kining tanan dinhi mo makit-an.

ospital 3.09. Pabigyang-ngalan ito sa mga bata. Awit: “DINHI SA KOMUNIDAD” 2. 4.Pagtataya: Ipaguhit sa mga bata ang sagisag o simbolo sa kanyang komunidad.13 . Pangganyak: 41 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Success Criteria: Tamang Simbolo: Magandang Pagkakaguhit: Malinis ang Pagkakaguhit: 3 points 1 point 1 point Takdang-Aralin Magpatala ng tig-dalawang (2) bagay na makikita sa sumusunod: 1. Magpakita ng mga larawan na ginagamit bilang simbolo sa komunidad. tulunghaan 2. Ibigay ang “success criteria” kung paano bibigyan ng points ang kanilang ginawa. Pagtalakay sa takdang-aralin 3. palengke 4. simbahan/mosque/kapilya Aralin 8: Simbolo o Salitang Ginagamit Bilang Sagisag ng Komunidad (Simbolo o Pulong nga Gigamit Isip Sagisag sa Komunidad) Layunin:  Naipaliliwanag ang ibig sabihin ng mga simbolo o salitang ginagamit bilang sagisag ng kinabibilangang komunidad Kagamitan:  larawan ng mga bagay na maaaring maging sagisag ng inyong komunidad  tsart ng kuwento  tsart para sa pagproseso ng gawain Pagpapahalaga:  Kamalayan sa sagisag na ginagamit ng sariling komunidad Pamamaraan ng Pagtuturo: 1.

mga gambalay kadto sa mga ilimnon. o. Nangangha gyud ang duha ka bata sa ilang mga nakita. Itanong sa mga bata sumusunod:       Kinsa man ang magkapamilya nga apil sa istorya o sugilanon? Asa man sila padulong? Mag-unsa man sila sa Davao? Unsa man ang ilang mga nakita sa dalan? Nganong nisinggit man si Toto? Nganong naa ma’y dakung replika sa prutas nga durian padulong sa syudad sa Davao? 5. Papiliin ang mga bata mula dito at ipaguhit ito sa kanila. Kauban niya ang iyang bana nga si Nong Tinoy ug duha ka anak nga sila Belen ug Toto.Manuroy sa Davao ang pamilya ni Nang Sita. unya ang mga gambalay sa mga pabrika pagkadagko.” dugang ni Belen.13 . “Hala. Pilia kini gikan niini nga mga hulagway nga naa sa blackboard. isulat ang hinungdan sa inyong pagpili niini. kay abunda man niana ang siyudad. “Ngano man na Nay nga naa ma’y durian diha nga semento unya daku pa gyud kaayo?” pangutana ni Belen sa inahan. Ningsakay sila og bus padulong sa siyudad. pagkadaku sa durian!” singgit ni Toto. Itanong: Sa unsa man nga butang naila ang atong komunidad? Nganong naila man kini tungod niini? Idibuho sa manila paper ang hulagway sa butang nga nagpaila sa atong komunidad. 42 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09. Nay pagkalapad sa mga dagat !”.” tubag sa inahan. isa man gud kana sa hinungdan nga naila ang Davao day. “Tay. Sa dihang naabot na sila sa Toril. “Bitaw. “Aw. Mag-uulat ang mga bata ng kanilang gawain. Ibigay ang larawan ng mga bagay na maaaring maging sagisag ng inyong komunidad.” matud pa ni Nong Tinoy. Ibigay sa kanila ang isang bahagi ng manila paper at isang marker. Dugay na silang nagpuyo sa Digos ug kini ang una nga higayon nga makalaag sila. Gawain Pangkatin ang mga bata na may tiglimang kasapi. matud pa ni Toto. hala. Sa ubos sa hulagway. Iproseso ito. “Ah.

Sabihin: Kini nga mga simbolo o pulong nagsagisag sa komunidad nga atong gipuy-an.09.13 . Paglalahat Unsa ang kahulugan sa simbolo o pulong nga nagsagisag sa atong komunidad? 8. Paglalapat Hamunin ang mga bata na ibigay ang sagisag ng sumusunod na kilalang lugar sa bansa. ibigay at ipaliwanag ang kahulugan nito.    Unsa man ang inyong gibuhat? Unsa man ang tawag sa inyong gipili nga hulagway? Nganong mao man kana ang inyong gipili? 6. Cebu 43 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Kung hindi naibigay ng mga bata ang tamang simbolo o salita na sumasagisag sa kinabibilangang komunidad. Aduna kini kahulugan o hinungdan nganong kini man ang napili sa atong mga lider kaniadto aron musimbulo sa atong komunidad. 1. Analisis Itanong sa mga bata ang sumusunod:    Unsa man ang inyong gibati samtang nagpili ug hulagway? Sayon ba ang pagpili nga inyong gihimo? Ngano man? Mailhan ba gyud dayon ang inyong komunidad gamit ang hulagway nga inyong gipili? Ngano man? Ipabasa ang mga sagot sa mga bata. Gabayan sila sa paggawa nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan. 7.Itanong ang sumusunod at isulat ang sagot sa tamang kolum sa tsart. Bohol 2.

Success Criteria: Tama nga Simbolo: Tama nga Kahulugan: Limpyo nga Trabaho: Takdang-Aralin: Dal-a ugma sa tulunghaan ang mga musunod: a. I-check ang gamit na kakailanganin para sa gawain sa araw na ito. Davao 4. album o collage ng komunidad na nagpapakita ng mga katangian at batayang impormasyon Kagamitan:  Jigsaw Puzzle ng sagisag ng komunidad. 2. halimbawa ng scrapbook o album ng komunidad. Pagkatapos nilang mabuo ang puzzle. gunting d. Isulat sa ubos niini ang kahulugan niini nga simbolo.09. daan nga magazines e. General Santos 5. tsart Pagpapahalaga: Pamamaraan ng Pagtuturo: 1. bond paper/limpyo nga papel 2 points 2 points 1 point Aralin 9: Album ng Komunidad (Album sa Komunidad) Layunin:  Nakagagawa ng scrapbook. papilit c. gamit pangkolor b. Butangi kini og kolor.3. pabigyangngalan at kahulugan ang sagisag na ito.13 . (Maaari itong gawing kompetisyon upang mas mapukaw ang atensyon at interes ng mga bata sa gawain) 44 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Camiguin Pagtataya: Idibuho ang simbolo nga nagsagisag sa inyong komunidad. Ibigay ang sagisag ng inyong komunidad bilang jigsaw puzzle. Ipabuo ito sa mga bata.

maghimo ta ug album o kaya scrapbook mahitungod sa atong komunidad sama ani.09. Iproseso ang gawain. Magpili lang kamo kung album ba o scrapbook ang inyong himuon.3. Unsa man ang angay nga makita sa scrapbook o album?      Pangalan sa Komunidad Sagisag sa Komunidad Mga Lumad sa Komunidad Gidaghanun sa Lalaki ug Babae (gamit ang pictograph) Mga Naglangkub sa Komunidad 8 8 4 Unsaon man paghatag ug marka sa inyong buluhaton? Tama nga Impormasyon: Nindot nga presentasyon: Limpyo nga Output: Kung kinakailangan. Ipasulat sa angkop na kolum sa tsart ang sagot ng mga bata.13 . 5. Sabihin : Karong adlawa. 4.  Unsa inyong mga gisulat o gihugway bahin sa inyong komunidad? 45 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Bigyan sila ng sapat na oras upang matapos ang gawain. ipakita ang tsart na gagabay sa mga bata para sa mga impormasyong kinakailangan nila. Sabihin: Daghan na kaayo kitang nahibaluan nga mga impormasyon mahitungod sa atong komunidad. Ang mga nahibaluan nato nga mga impormasyon atong gamiton karon sa atong buluhaton. Ato na kining mas naila.) Gamiton ninyo ang inyong daan nga magazines o pangkulay sa paghimo niini. Gawain Ipahanda sa mga bata ang mga gamit na kakailanganin. (Ipakita ang mga halimbawa nito. Ipaalala din ang mga dapat tandan kapag may gawain sa klase. Bigyangpaalala sila sa tamang paggamit ng mga matutulis na bagay.

Analisis   Giunsa man ninyo pagpakita ang lumad nga pundok sa komunidad? Giunsa man ninyo pagpresenta ang gidaghanun sa lalaki ug babae? Unsa man inyong gibuhat aron mapakita ang mga naglangkub sa komunidad? Sayon ba ang inyong gihimong trabaho? Ngano man? Unsa man karon imong ikasulti sa imong trabaho? Ngano man? Unsa man imong ikasulti sa imong komunidad? Ngano man? Sabihin: Ang inyong scrapbook ug album nga gihimo nagbaton og mga impormasyon bahin sa inyong komunidad.    6.13 . 7. 46 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09. Paglalahat Itanong sa mga bata: Unsa man ang ikatabang kanimo sa mga impormasyon nga naa sa imong scrapbook o album? 8. Gawing basehan ang output ng mga bata bilang pagtataya ng aralin sa araw na ito.

09.47 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .

Gawain Pangkatin ang mga mag-aaral sa limang grupo 48 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .09. tsart. mga larawan ng mahahalagang lugar at istruktura sa komunidad Pagpapahalaga:  Pagmamahal sa mga mahahalagang lugar ng komunidad. Ipabasa ang mga impormasyon tungkol sa kanilang komunidad. Paksa:  Pagtukoy sa Mga Mahahalagang Lugar/Istruktura ng Komunidad Kagamitan:  Learner’s Module. istruktura. 3. Pangganyak Magtanong:  Nasuroy na ba ninyo ang inyong komunidad?  Unsa ang mga lugar nga inyong naadtuan? Itala sa pisara ang mga lugar na isasagot ng mga mag-aaral na napuntahan na nila. 2. Pamamaraan: 1.MODULE 1: ANG KAPALIGIRAN NG AKING KOMUNIDAD Aralin 1: Mga Mahahalagang Lugar/Istruktura Ng Aking Komunidad (Mga Mahinungdanong Dapit/Istruktura sa Akong Komunidad) Layunin:  Natutukoy ang mga mahahalagang lugar. bantayog. Balik Tanaw: Tumawag ng ilang mag-aaral at ipakuwento ang ilang impormasyon ng kanilang komunidad mula sa ginawang proyekto na album/scrapbook/collage. Itala sa pisara ang mga impormasyong ibinigay ng mga mag-aaral. Ipapikit ang mata ng mga mag-aaral at hikayatin silang maglakbay sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng paglalakbay-diwa sa loob ng ilang minuto. palatandaan at pook pasyalan sa komunidad.

istruktura. Dagdagan ang impormasyong ito kung sakaling may mga lugar/bantayog na hindi nasali 4. atbp sa pisara Tumawag ng ilang mag-aaral at papiliin ng isang larawan kung saan sasabihin niya ang pangalan ng lugar at ang kahalagahan nito sa komunidad. Itala sa tsart o isulat ang nakabitin sa pisara na mga sagot ng bawat pangkat upang makabuo ng buod.09. bantayog. Paglalahat Magpakita ng ilang larawan ng mga lugar. lakip na ang mga bata? o Unsay inyong tuyo o ginahimo anang lugara? o Asa kaha aning mga lugara ang mahinungdanon sa komunidad? o Nganong nakaingon man kamo nga mahinungdanon sila? Ipaliwanag kung paano sagutin ang tsart Mga Lugar nga Kanunay Adtuan sa mga Tao Ginahimo sa Mga Tao ani Nga Lugar Mga lugar nga Mahinungdanon sa Komunidad Nganong Mahinungdanon Kini Sila? Pag-uulat ng bawat pangkat.Sabihin: Nahuman na man mo og suroy sa inyong komunidad pinaagi sa inyong handurawan. Tubaga ang mga pangutana ug isuwat kini sa tsart. Bigyang halaga ang mga sagot tungkol sa mahahalagang lugar at mga dahilan kung bakit nasabi nila na mahalaga ito. o Unsa nga mga lugar sa komunidad ang kanunay adtuan sa mga tao.13 . iistorya sa imong kauban sa pundok ang mga lugar nga nakita dinhi. 49 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

6. ipasulat sa loob ng hugis puso ang kanilang gagawin upang maipakita ang kanilang pagmamahal sa lugar na pinili.13 . Pagkatapos. sumulat. Pagtataya Tingnan sa Paghanas. Paglalapat Mula sa mga tinalakay na mga mahahalagang lugar. 5.bumilang at marami pang iba. papiliin ang bawat mag-aaral ng isang lugar na pinakagusto niya. 7.09. pahina _____ ng Learner’s Module Mga Halimbawa ng Mahahalagang Lugar 50 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. o Pamilihan – dito kami bumibili ngprutas.Halimbawa o Paaralan – dito nag-aaral ang mga bata kung paano bumasa. Pagsasanay Pangkatin ang mga-aaral sa limang grupo. Pagawain ang bawat pangkat ng Piping Pagsasadula ng mga pangyayari sa isang mahalagang lugar at pahulaan ito sa ibang pangkat. gulay at iba pa para sa aming pagkain.

09.51 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .

52 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13  . mga larawan ng mahahalagang lugar sa sariling komunidad Pagpapahalaga:  Pagbibigay halaga sa mahahalagang  lugar/istruktura ng komunidad Pamaraan: 1.09. Balik Tanaw Ipakitang muli ang mga larawan ng mga mahahalagang lugar/ istruktura sa mga mag-aaral. Pangganyak Magtanong: Aduna bay mahinungdanong lugar dinhi sa atong lawak tulonghaan?  Unsa man kini sila?  Nganong mahinungdanon man sila?  Asa dapit ni sila nahimutang? Itala sa pisara ang sagot ng mga mag-aaral lalo na ang para sa huling tanong at balikan ito pagkatapos ng talakayan. Ipatukoy ang pangalan ng lugar na nasa larawan at ang kahalagahan nito sa komunidad Magtanong:  Unsa ang uban pang mahinungdanong lugar sa komunidad?  Nganong mahinungdanon ning mga lugara? 2. Paksa:  Ang Lokasyon ng mga Mahahalagang Lugar/Istruktura sa Sariling Komunidad Kagamitan:  Module ng mag-aaral. tsart.Aralin 2: Ang Lokasyon ng mga Mahahalagang Lugar/Istruktura sa Sariling Komunidad (Ang Nahimutangan sa mga Mahinungdanong Dapit/Istruktura sa Akong Komunidad Layunin:  Natutukoy ang kinalalagyan o lokasyon ng mga mahahalagang lugar na matatagpuan sa sariling komunidad kaugnay sa lokasyon ng paaralan o sariling tahanan.

Sabihin:  Ipilit sa dakong papel ang ngalan sa mahinungdanong lugar ug isuwat sa kilid niini ang iyang gikahimutangan pinasikad sa gikahimutangan sa atong tulonghaan. Pipay Dan Leroy y Ipakilala ang mga bata bilang sina Kim. Itanong ang mga sumusunod bilang bahagi ng talakayan: Unsa inyong masulti sa tubag sa kada pundok? Asa nahimutang ang mga mahinungdanong lugar sa komunidad kung ang kapasikaran ang atong tulonghaan?  Unsa ang mga pulong nga gigamit sa pagtultol sa nahimutangan sa mga mahinungdanong lugar?  Magiyahan ba ka sa imong adtuan kung mao ni imong gamiton? Nganong nakaingon man ka? 4. Pipay Sabihin na sila ang magsasabi y ng kinaroroonan ng mahahalagang lugar na pupuntahan ng mga mananaliksik na mag-aaral. Pipay. Gawain Magpakita ng larawan ng limang bata. Sila ay mga mag-aaral ng isang paaralan sa karatig lugar at Kim nasa ikaanim na baitang.13 . Sandy Pagpangkat-pangakatin ang mga mag-aaral sa limang grupo Pabunutin ang bawat grupo ng pangalan o larawan ng mahalagang lugar.09. Kim Ipabitin sa pisara ang ginawa ng bawat pangkat. Sandee. Paglalahat Itanong sa mga mag-aaral:   53 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.3. Dan at Leroy. Sila ay bumisita upang magsaliksik Sandy Dan Leroy tungkol sa uri ng mga tao sa ating komunidad.

Papunan ang mga patlang ng mga salitang magsasabi ng kinaroroonan ng lugar na nasa larawan. Si Lorna ug Boboy nagsakay sa ilahang bisikleta. unsa ang imong isulti aron matultulan niya ang sentro sa barangay ug maadtuan niya ang iyang nanay? Unsaon man nimo pagsulti? Unsa kaha ang mahitabo kon dili masulti kang Ninay ang sakto nga nahimutangan sa sentro sa barangay? Sa imong opinyon. Paglalapat Si Ninay Gawan ng diyalogo ang pangyayaring ito at gumawa ng mga supot na puppet na syang kakatawan sa mga tauhan.13 .09. Pag-abot nila sa tulonghaan. Gipangita niya ang iyahang nanay nga niadto sa sentrong pambarangay.Magpakopya ayon sa bilang ng mag-aaral. Malipayon sila nga nagsakay padulong sa ilang tulonghaan. Pagsasanay Tingnan ang Module ng mag-aaral. Wala siya katuod sa mao nga dapit mao nga nasaag siya. mahinungdanon ba nga kahibalo sa nahimutangan sa mga mahinungdanong lugar sa imong komunidad?    54 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Sulayi Kini. pahina____.   Unsa ang mga mahinungdanong lugar sa inyong komunidad? Asa kini sila nahimutang? Unsa ang mga pulong nga mahimong gamiton sa pagtultol sa nahimutangan sa mga lugar? 5. nakit-an nila ang usa ka bata nga naghilak. Buluhaton 1. Tanungin ang mga mag-aaral pagkatapos basahin o ipalabas ang pangyayari:  Kung ikaw ang usa sa mga bata nga nakakita kang Ninay. 6. Siya si Ninay.

13 . Pagtataya: Tingnan ang Learner’s Module.7. Magpakopya ng kasindami ng bilang ng mag-aaral at ipagawa ito. pahina _______. Paksa:  Ang Mapa ng Aking Komunidad Kagamitan:  mga larawan ng mahahalagang lugar ng komunidad  mga malaking papel o manila paperl  arawan ng paaralan  pandikit Pagpapahalaga:  Pagkamatulungin sa Kapwa Pamamaraan: Balik Tanaw 55 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Paghanas.09. Aralin 3: Ang Mapa ng Aking Komunidad (Ang Mapa sa Akong Komunidad) Layunin:  Nakagagawa ng payak na mapa ng komunidad mula sa sariling tahanan o paaralan na nagpapakita ng mga mahahalagang lugar at istruktura.

Halimbawa ng mga lugar: 1. Pagsasanay Pabalikin ang mga mag-aaral sa kanilang pangkat. Pangganyak: Magtanong:   Buot ba ninyo nga makita ang hulagway sa inyong komunidad nga makita ang lain-laing dapit sama sa inyong panimalay ug mga mahinungdanong lugar? Gusto ba mo maghimo ani nga hulagway? 2. ang kahulugan at kahalagahan nito Maaaring magpakita ng halimbawang mapa ng kanilang bayan/lungsod (kung meron man) at ipahanap sa kanila ang kanilang komunidad. tumawag ng mga mag-aaral at isa-isang ipadikit ang mga ito ayon sa kinaroroonan nila sa komunidad kaugnay sa lokasyon ng paaralan. 56 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Itanong ang mga sumusunod bilang bahagi ng talakayan:         Unsa ang inyong nahimo? Unsa ang inyong masulti sa inyong hinimo? Unsa ang lugar nga naa sa atubangan sa tunghaan? Sa likod? Sa tuo? Sa wala? Unsa ang tawag ani? Unsa ang kahulugan sa mapa? Unsa kini kamahinungdanon? Ipaliwanag nang maigi ang mga sumusunod: Mapa. Gabayan ang mga mag-aaral sa paggawa nito.Magpakita ng mga larawan ng mahahalagang lugar sa komunidad at ipatukoy ang kinaroroonan nito kaugnay sa kinaroroonan ng paaralan.13 .09. Paglalahat Magtanong   Unsa ang mapa? Unsa ang gamit o kamahinungdanon niini? 4. 3. Magtanong:  Unsa ang naa sa tunga nga hulagway ang inyong nakita? Gamit ang mga larawang ipinakita sa balik-aral o mga larawang iyong inihanda. Gawain Idikit sa pisara ang isang buong manila paper na may nakadikit na larawan ng paaralan sa gitna.

Halimbawa: Pagbabahagi ng bawat pangkat sa kanilang ginawa.09.Gumawa ng blangko na mapa sa malaking papel na tulad ng nasa ibaba.13 . Ipasulat ang pangalan o ipaguhit ang istruktura o lugar na makikita sa mga nakatalagang lokasyon. Pasulatan din ito ng pangalan bilang simbolo ng kanilang tirahan Hayaan ang bawat pangkat na ibahagi ang kanilang mapa sa buong klase. 57 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Paglalapat Sabihin sa mga mag-aaral na sila ay bubuo ng mapa na kasali ang kinaroroonan ng kanilang bahay. Isa-isang ipaguhit sa mga kasapi ng pangkat ang kanilang munting bahay sa kinaroroonan nito kaugnay sa kinaroroonan ng paaralan. Magtanong:    Unsa ang lugar nga naa sa tuong bahin sa atong tunghaan? Sa wala? Sa atubangan? Sa likod nga bahin? Unsa ang inyong nahimo? Unsa ang matabang sa mapa sa matag usa? 5. Magtanong:     Unsa ang inyong masulti sa inyong hinimo? Makatabang ba kini sa inyo? Unsa inyong gibati sa pagkakita ninyo sa gikahimutangan sa inyong pinuy-anan ug sa pinuy-anan sa inyong isig ka magtutuon? Unsa man ang mahinungdanong lugar nga ikadugang sa inyong mapa? Idibuho kini. Bigyan ang bawat pangkat ng malaking papel.

Paksa:  Ang Aking Komunidad – Isang Salaysay Kagamitan:  manila paper  pentel pen  pandikit  mga larawan ng mahahalagang lugar Pagpapahalaga:  Pagiging Malinis sa Gawain Pamamaraan: 1. Ang bawat grupo ay bibigyan ng limang minuto upang ilarawan ang kanilang komunidad sa pamamagitan ng mapa.09.Pagsusuri at pagbibigay halaga sa mapa na nabuo ng bawat pangkat. Tatalakayin ang ginawa sa pamamagitan ng mga tanong:    Giunsa paghulagway sa unang grupo ang ilang komunidad? Sa ikaduha? Sa ikatulo?. tayo ay magpapakitang gilas sa pamamagitan ng “Show and Tell”. Base sa ilang gisulti. aduna ka pa bay ikadugang? Unsa man kini? 58 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. unsa-unsa ang makita nato sa komunidad? Gawas sa ilang nahisgutan.13 . pahina __________ Aralin 4: Ang Aking Komunidad – Isang Salaysay (Ang Akong Komunidad – Usa ka Salaysay) Layunin:  Nakasusulat ng maikling salaysay tungkol sa komunidad batay sa payak na mapang nabuo. etc. Balik Tanaw: Show and Tell Gamit ang nabuong mapa ng komunidad kahapon. Pagtataya Ipagawa ang gawain sa Paghanas.

Paksa:  Ang Katangiang Pisikal ng Aking Komunidad 59 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Papagbibagayin sila ng pangungusap na naglalarawan sa kanilang komunidad. Ipasulat ito sa papel ng mga mag-aaral. Gawain Panatilihin ang mga mag-aaral sa kanilang pangkat. Pagtataya Magpabuo ng isang salaysay tungkol sa komunidad na binubuo ng dalawa hanggang tatlong pangungusap. Magtanong:   Mahitungod sa unsa ang atong gisulat? Sa unsang paagi nato karon gihulagway ang atong komunidad? Ipabasa ang mga pangungusap na nakatala sa pisara. Iayos ang mga ito upang makabuo ng salaysay.13 . Paglalahat Magtanong:  Nag-unsa gani ta karon?  Unsa man ang salaysay?  Giunsa nato pagsalaysay ang komunidad? 4. Pagpapaliwanag: Kahulugan ng salaysay at paraan ng pagsalaysay. Itala sa pisara ang mga sagot ng bawat pangkat. Aralin 5: Ang Katangiang Pisikal ng Aking Komunidad (Ang Kinaiyang Pisikal sa Akong Komunidad) Layunin:  Nailalarawan ang katangiang pisikal ng sariling komunidad. 3.09.  Unsang pamaagi ang atong gigamit sa pagsaysay bahin sa atong komunidad? Unsa pa kaha ang dugang nga paagi sa paghulagway sa komunidad? 2.

Pareho ba sila og panagway/porma? Ihulagway ang ilang kalainan. etc. 2. Pangganyak Isang laro: Pagbuo ng Picture Puzzle Maghanda ng larawan ng limang uri ng komunidad (halimbawa: komunidad sa bukid. pandikitl  arawan ng limang uri ng komunidad  limang sobre  gunting  clay Pagpapahalaga:  Pagiging maagap sa pagsunod ng panuto. Magtanong:   Unsay inyong ikasulti sa hulagway nga naporma sa unang grupo? Sa ikaduha? Sa ikatulo?. Ipapilit kini sa papel.). tabing dagat. Kuhaa ang sulod niini ug isumpay-sumpay aron makaporma kamo og usa ka hulagway. atbp.13 .09. Gupit-gupitin ito sa limang bahagi at ilagay sa sobre. Kini usa ka indigay. Busa. Bigyang halaga ang nanalo. Gawain Panatilihin ang mga mag-aaral sa kanilang pangkat. Pagmamalasakit sa Paligid Pamamaraan: 1.Kagamitan:  manila paper  pentel pen. Sabihin:    Aduna koy sobre nga ihatag sa matag pundok. Pangkatin ang mga mag-aaral sa limang grupo. ang grupo nga pinaka-una makapakita sa naporma nga retrato maoy makadawat og usa ka pahalipay. lungsod. Magtanong:  Unsa kaha ang dagway/porma sa atong komunidad? 60 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Maaaring palabasin ang mga mag-aaral at patingnan ang paligid ng kanilang komunidad.

itanong ang mga sumusunod:    Asa nahimutang ang inyong komunidad? Sa bukid ba? Sa daplin og dagat? Sa patag? Unsa ang dagway niini? Unsa ang makita dinhi? Aduna bay kakahuyan? Mga uma? Dagat? Bungtod? Sapa? Ug uban pa. dagway sa komunidad ug mga makita sa komunidad? Unsa man diay ang buot ipasabot sa pisikal nga kinaiya sa lugar/komunidad? Unsa ang mga kasayuran nga naglangkob niini? Unsa ang mga pulong o hugpulong nga magamit sa paghulagway sa kinaiyang pisikal sa lugar?    3. Maaaring itanong ang mga sumusunod:   Mahitungod sa unsa ang atong gihisgutan? Unsa kaha ang tawag nato aning tanan nga gihisgutan sama sa gikahimutangan sa komunidad. Halimbawa: Gikahimutangan sa Dagway sa Mga Makita sa komunidad Komunidad komunidad Daplin sa dagat Lapad nga patag sa Dagat. Pagkatapos. balikan ang mga katanungan sa itaas. kalubihan.13 . Habang ginagawa nila ito. ug daplin sa dagat uban pa Pag-usapan ang mga nakatala sa tsart Talakayan at pagpapaliwanag ng kahulugan ng Katangiang Pisikal ng Lugar.09. naa bay kaparehoan ang komunidad nga imong gipuy an? 61 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Itala sa tsart na nasa pisara ang kanilang sagot. Aduna ba siyay kapareho sa mga hulagway nga giporma ganina sa dula? Ibigay ang mga sumusunod na panuto: Ipiyong ang inyong mga mata ug handurawa/ “imagine” ang dagway o hitsura sa inyong komunidad. Paglalahat Ipasagot ang katanungang ito:     Unsa ang buot ipasabot sa kinaiyang pisikal? Unsa ang mga kasayuran nga naglangkob niini? Unsa ang kinaiyang pisikal sa inyong lugar? Gikan sa mga hulagway nga giporma ganina.

Pagsamahin ang nakatira sa iisang komunidad. Paglalapat Magtanong:   Ning-angay ka ba sa kinaiyang pisikal sa imong komunidad? Ngano man? Aduna ka bay mahimo o maitabang aron magpabilin nga nindot o aron manindot ang inyong komunidad? Unsa man? 6. Gamit ang mga kasangkapang “clay” at karton. akong nahibaluan nga  Mahinungdanon kini alang kanako aron/tungod kay  Gusto pa ko makahibalo mahitungod sa 62 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. pagawain ang bawat pangkat ng replica ng kanilang komunidad na nagpapakita sa katangiang pisikal nito. Pagkatapos ng itinakdang oras. Ipasulat ang kanilang sagot sa kanilang papel. Pagtataya: Gawain 1 Tingnan sa Paghanas.  Karong adlawa. Gawain 2 – Repleksiyon Padugtungan ang mga parirala ng kaisipan upang mailabas ang saloobin/nararamdaman at natutunan ng mga mag-aaral. Pagsasanay Pagpipilian 1 –Ang Kinaiyang Pisikal sa Akong Komunidad Pasulatin ang mga mag-aaral ng isang maiksing (2-3 pangungusap) salaysay na naglalarawan sa katangiang pisikal ng kanilang komunidad. Magpakopya ayon sa dami ng mag-aaral at gamitin ito. pahina _____.13 .09. Pagpipilian 2 – Ang Replica sa Akong Komunidad Pangkatin ang mga mag-aaral. Asa dapit sila nagkapareho? 4. 5. tawagin ang kinatawan ng bawat pangkat at ipakuwento sa kanya ang kanilang ginawa. Buluhaton 1.

Manindog ta ug magporma og usa kadako nga lingin.” Halimbawa ng mga katanungan:  Asa nahimutang ang komunidad nga imong gipuy-an?Unsa ang dagway o porma niini?  Unsa ang mga makita sa imong komunidad? Maghatag og isa kapananglitan. Bundok at Burol Kagamitan:  mga larawan ng bulubndukin  bukid at burol  bola/panyo  mga tsart Pagpapahalaga:  Pag-iingat/Pagbibgay halaga sa mga anyong lupa Pamamaraan: 1.bumuo ng mga katanungan tungkol sa aralin kahapon.09. Ang naggunit sa bola sa panahon nga napalong ang tugtog maoy motubag og usa kapangutana nga iyang bunuton sa kahon 63 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .  Unsa man ang tawag nato aning mga butanga? Sabihin:     Magdula ta og pasahay og bola. Ipasa kining bola sa imong tapad samtang adunay tugtog o awit. Bukid ug Bungtod) Layunin:  Natutukoy ang iba’t-ibang anyong lupa.Aralin 6: Mga Anyong Lupa-Bulubundukin. Balik Tanaw: Pasahan ng Bola Bago magsimula ang aralin. Paksa:  Mga Anyong Lupa – Bulubundukin. Gamitin ito sa larong “Pasahan ng Bola. Bukid at Burol (Mga Hulma sa YutaKabukiran. isulat sa papel at ilagay sa kahon.

Apan kung sa ikaduhang higayon dili lang gihapon siya motubag sa pangutana. mahimong mangayo og tabang sa isig ka magtutuon.   Paghuman og tubag sa pangutana. 2. 4. Ang dili makatubag sa pangutana. Mga hulagway Deskripsiyon Pangalan Unang hulagway Ikaduhang hulagway Ikatulong hulagway Isa –isang ipabasa ang mga impormasyon na nasa tsart. Paglalahat 64 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. bukid at burol Sabihin:  Unsa ang inyong masulti sa unang hulagway? Sa ikaduha? Sa ikatulo?  Pareha ba sila og dagway? Unsay ilang kalainan?  Unsa kaha ang tawag sa lugar nga naa sa unang hulagway? Sa ikaduha? Sa ikatulo?  Mahitungod sa unsa kining mga hulagway nga gipakita? Itala ang mga sagot ng mga mag-aaral sa tsart na tulad ng nasa ibaba. magpadayon kita sa pasahay og bola. Pangganyak Ipakita ang mga hugis na tulad ng nasa gilid Magtanong:  Unsa ang ngalan ani nga mga porma?  Aduna bay mga makita nato sa palibot nga sama og porma ani nila? Unsa man? 3. Gawain Maaaring gawin itong pangkatan Magpakita ng larawan ng bulubundukin. Buhaton nato kini nga paagi hangtud ang tanang pangutana matubag. Magbigay ng dagdag na paliwanag tungkol sa tatlong anyong lupa na nililinang.09. mamahimo sya nga pakantahon sa tunga sa lingin. Pabalikin sa kani-kanilang upuan ang mga mag-aaral pagkatapos ng laro.13 .

Tag-as og bakilid nga hulma sa yuta. Isulat sa pangalawang bahagi ang deskripsiyon ng anyong lupang natalakay. Mura kini og gikulob nga kawa o kaha/karahay  Pangkatin ang Bigyan ang bawat pangkat ng ginawang tsart. adunay talinis ug ibabaw aduna say medyo lingin.Tingnan ang halimbawa sa susunod na pahina. 65 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. 5.idibuho kini sa ikatulong bahin. Ipabasa sa kanila ang panuto. Pagwawasto sa ginawa ng bawat pangkat. Paglalapat Ipabasa ang tula sa mga mag-aaral at ipasagot ang mga katanungan tungkol dito.13 .Ipakitang muli ang larawan ng tatlong anyong lupa na nilinang. Tanungin ang mga mag-aaral:  Unsa ang tawag aning naa sa hulagway? Ihulagway ang matag usa. Usa ka taas nga hulma sa yuta apan mas ubos sa bukid. Pagkahuman.09.  Unsa ang kinatibuk-an nga tawag ani nila? Pagsasanay  Gumawa ng isang tsart na may tatlong bahagi.  Hulma sa Yuta Deskripsiyon Hulagway Taas nga laray sa nagsumpay-sumpay nga mga bukid. Isulat ang pangalan sa unang bahin sa gihulagway sa tunga nga bahin. Pagkatapos. Mura kini siya og trayanggulo o apa sa ice cream nga bali. ipaunawa ang gagawin nila.

Sagsagat Mga katanungan:  Unsa ang mga hulma kabukiran. sa tula. Bisan halayo ug puros bungtod. Pagtataya Pagpipilian 1 Tingnan ang Paghanas. mapasalamaton sa hangtud Sinulat ni Agnes A. SaBisan unsang paagi? halayo ug puros bungtod. angayan ampingan. Kami malipayon. kabukiran. mapasalamaton sa hangtud Sinulat ni Agnes A. sa yuta nga gihisgutan sa tula? Bukid.13 . Kini sila atong gikinahanglan. Sagsagat Sinulatni Agnes A.Bukid. Kini sila atong gikinahanglan. pahina ---------Pagpipilian 2 Magpagawa ng isang uri ng anyong lupa gamit ang clay. Sinulatni Agnes A. Sagsagat 6.09. Pagpipilian 3 – Ang Aking Repleksiyon Padugtungan ang mga parirala upang maipahiwatig ang natutunan at saloobin sa aralin at gawain. ipaguhit ito sa kanilang papel at lagyan ng pangalan. angayan ampingan. Sagsagat Mga pangutana:  Unsa ang panimalay hulma sa yuta ang nahisgutan sa tula? Among diri natukod  Mahinungdanon ba kini nga hulma sa yuta sumala sa tula? Diri namuyo hangtud nahingkod. Kung walang clay. kakahuyan ug kahayupan. Mga uma.  Unsay angay natong buhaton sa mga hulma sa yuta sumala Dinhi nahamutang. Dinhi nahamutang.  Unsay ikasulti sa pagbati sa nagpuyo sa bungtod? Kamiimong malipayon. Among panimalay diri natukod Diri namuyo hangtud nahingkod. kakahuyan ug kahayupan.  Gikinahanglan ba nato ni sila? Ngano man? Mga uma. 66 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. bungtod. bungtod.

Pangganyak: Magtanong:  Aduna pa kahay lain nga hulma sa yuta? Unsa man? 3. lambak at talampas. Lambak at Talampas (Mga Hulma sa Yuta Kapatagan.13 .09. 2. Balik Tanaw: Tayo ng Magtula Ipabigkas ang tula. Unsa kaha ang tawag ani nga mga hulma sa yuta? Itala ang mga sagot ng mga mag-aaral sa tsart na tulad ng nasa ibaba. 67 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Tingnan sa Buhata Kini. Tingnan sa Balik Lantaw. Unsa ang inyong ikasulti sa unang hulagway? Sa ikaduha? Sa ikatulo? Ihulagway kini sila. pahina _____ at ipaguhit ang isa sa mga anyong lupa na nabanggit dito. Gawain Magpakita ng larawan ng kapatagan. b. Walog ug Talampas) Layunin:  Natutukoy ang iba’t-ibang anyong lupa Paksa:  Mga Anyong Lupa – Kapatagan. pahina ____ Magtanong: a. Lambak at Talampas Kagamitan:  Learner’s Module  larawan ng kapatagan  talampas at lambak  Manila paper  pentel pen Pagpapahalaga:  Wastong Pangangalaga sa Kalikasan Pamamaraan: 1.Aralin 7: Mga Anyong LupaKapatagan. Pareha ba sila og dagway/porma? Unsay ilang kalainan? c. Tumawag ng ilang mag-aaral at ipakuwento ang kanyang iginuhit. Mahitungod sa unsa kining mga hulagway nga gipakita? d.

13 . Pagkatapos ng itinakdang oras.09. Unang magbabahagi ang nasa kanan. Magtanong:       Ano ang ibinahagi ng iyong kaklase?Tumawag ng ilang mag-aaral upang ipakita at ikuwento ang ibinahagi ng kanilang katabi) Sila ba ay mahalaga? Bakit? Ano kaya ang nakukuha natin mula sa mga anyong lupang ito? Paano natin sila mapapangalagaan? Nasiyahan ka ba sa iyong ginawa na pagbabahagi sa iyong natutunan? Bakit? Ano ang iyong naramdaman habang ikaw ay nakikinig o nakikibahagi sa katabi mo? Bakit? 7. pagkatapos niya ay ang nasa bandang kaliwa naman ang magbabahagi ng kanyang ginawa. pahina _____. Pagtataya: Tingnan ang Paghanas. Tingnan ang Sulayi Kini. Paglalahat Itanong ang mga sumusunod:  Unsa ang mga hulma sa yuta nga atong gitun-an karon?  Unsa ang ilang hulagway?  Unsa ang tawag aning kapatagan. Pagsasanay  Ipaugnay sa mga mag-aaral ang larawan sa pangalan nito. 6. walog ug talampas? 5. ipabahagi ito sa kanilang katabi. pahina ______ Halimbawa ng mga anyong lupa 68 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Kailangang magkaiba ang iginuhit o ginawang magkatabi. 4. Paglalapat Magpaguhit o magpagawa (gamit ang modelling clay) ng isa sa mga anyong lupa na inaral.  Pagpapaliwanag tungkol sa anyo at ilang katangian ng mga anyong lupa na ipinakita.Mga Hulagway Sa Paghulagway Pangalan sa Hulma sa Yuta Hulma sa Yuta Unang hulagway Ikaduhang hulagway Ikatulong hulagway  Isa –isang ipabasa ang anyong lupa at ang kanyang deskripsiyon.

Tangway at Pulo Kagamitan:  Learner’s module  mga larawan ng kapatagan. lambak.Aralin 8: Mga Anyong Lupa Bulkan. Pangganyak Magtanong: Aduna pa bay lahi nga hulma sa yuta? Unsa man kaha kini? Asa sila makita? 69 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Tangway at Pulo (Mga Hulma sa Yuta. Bulkan. bulkan. talampas.09. tangway at pulo  manila paper at pentel pen Pagpapahalaga: Pamamaraan: 1. Balik Tanaw: Kilalanin ang Larawan Magpakita ng larawan ng kapatagan. Itanong ito:  Unsa ang mga hulagway nga inyong nakita?  Unsay inyong masulti sa ilang porma ug mga butang nga makita dinhi? 2.13 . Dawis ug Isla) Layunin:  Natutukoy ang iba’t-ibang anyong lupa. Paksa:  Mga Anyong Lupa – Bulkan. lambak at talampas.

Tingnan sa Buhata Kini pahina _________ Hikayatin silang pag-usapan ang larawan at sagutin ang mga tanong:  Unsa ang naa sa hulagway?  Unsay inyong masulti sa dagway o porma niini? Ihulagway kini  Unsa kaha ang tawag o ngalan ana nga hulma sa yuta? Pag-uulat ng bawat pangkat.3. Tingnan sa Sulayi Kini. Pagkatapos ng itinakdang oras. Kailangang magkaiba ang iginuhit o ginawa ng magkatabi. Unang magbabahagi ang nasa kanan.09. pahina _____ 6. Itala ang mga impormasyong ibinigay ng bawat pangkat sa tsart na katulad ng nasa susunod na pahina at magbigay ng dagdag na paliwanag o impormasyon kung kinakailangan. Gawain Pangkatin ang mga mag-aaral sa tatlo at bigyan sila ng tig-iisang larawan. Buluhaton 1. Magtanong:  Ano ang ibinahagi sa iyo ng iyong kaklase? Tumawag ng ilang mag-aaral upang ipakita at ikuwento ang ibinahagi ng kanilang katabi) 70 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. magtanong:  Mahitungod sa unsa kining nga hulagway nga gipakita?  Unsa ang ilang ngalan?  Asa kini sila makaplagan?  Unsa ang kalainan sa matag usa? 4. ipabahagi ito sa kanilang katabi. isla ug dawis? 5. Paglalapat Magpaguhit o magpagawa (gamit ang modelling clay) ng isa sa mga anyong lupa na inaral.13 . pagkatapos niya ay ang nasa bandang kaliwa naman ang magbabahagi ng kanyang ginawa. Bilang pangwakas na gawain. Paglalahat Itanong ang mga sumusunod:  Unsa ang mga hulma sa yuta nga atong gitun-an karon?  Unsa ang ilang dagway/porma?  Unsa ang tawag aning bulkan. Pagsasanay Pabilugan ang pangalan ng anyong lupa na nasa kaliwang kahon.

13 .Ang Buod (Mga Hulma sa Yuta – Ang Kinatibuk-an) Layunin:  Natutukoy ang iba’t-ibang anyong lupa.  Nasasabi ang mga anyong lupa na nasa komunidad. itanong ang mga sumusunod bilang bahagi ng talakayan:  Unsa ang inyong nabunutan nga hulagway? 71 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Pulo. Paksa:  Mga Anyong Lupa – Ang Buod Kagamitan:  Learner’s Module.09. talampas at lambak malaking kahon. Tangway.  maliit na kahon o lalagyan  siyam na maliliit na papel na may nakasulat na pangalan ng anyong lupa  Karton/makapal na papel na nabalot ng plastik Pagpapahalaga: Pagiging mapagmasid sa paligid Pamamaraan: 1.  Nasiyahan ka ba sa iyong ginawa na pagbabahagi sa iyong natutunan? Bakit? Ano ang iyong naramdaman habang ikaw ay nakikinig o nakikibahagi sa katabi mo? Bakit? 7. kapatagan. kabundukan. Bumuo ng siyam na pangkat. burol. Balik Tanaw: Ang Kahon Kumuha ng isang kahon at ilagay ang siyam na larawan ng mga anyong lupa dito. larawan ng Bulkan.  Pag-usapan ang nakuhang bagay at ibahagi ito sa klase Sa pag-uulat ng bawat pangkat. bundok. Sabihin:  Pumili ng pinuno at bumunot ng isang larawan mula sa kahon. Pagtataya: Pakulayan ang magkakaugnay na kahon ng parehong kulay. Tingnan Aralin 9: Mga Anyong Lupa .

Pagsamahin ang mga nakatira sa isang komunidad. Pangganyak Magtanong:  Asa ani nga hulma sa yuta ang makaplagan nato sa atong komunidad?  Nakaadto na ba mo anang lugara?  Nag-unsa mo didto? 3. Unsa ang pisikal nga kinaiya sa maong lugar? Ihulagway kini  Unsa ang tawag nato aning inyong gisaysay? Ipabitin sa pisara ang mga larawan at ipasulat ang pangalan ng mga anyong lupa sa ibaba nito. Hikayatin ang bawat grupo na pag-usapan ang mga anyong lupa na matatagpuan sa kanilang komunidad lalo na ang kanyang pisikal na katangian. Gawain Pangkatin ang mga mag-aaral. Paghulagway Mga Makuha Hulma Sa Yuta Sa Kinaiyang Diri Pisikal Gumawa din ng ganitong tsart at ibitin sa harapan upang ditto isulat ang sagot ng bawat pangkat. Paglalahat: Magtanong:  Unsa ang nagkalain-laing hulma sa yuta?  Unsa ang mga hulma sa yuta sa inyong komunidad? 72 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. 2.13 . Magtanong:  Unsa man ang mga hulma sa yuta nga makaplagan sa inyong komunidad?  Unsa ang ilang pisikal nga kinaiya?  Mahinungdanon ba kini sa komunidad? Ngano man? Pagpapaliwanag tungkol sa mga anyong lupa na matatagpuan sa komunidad. Bigyan ang bawat isang tsart at papunan ito ng pangalan ng anyong lupa na makikita sa kanilang lugar at iba pang impormasyon tungkol dito. 4.09.

Golpo ug Luok) Layunin:  Natutukoy ang iba’t-ibang anyong tubig. hipon. Sabihin:  Kayo ay gagawa ng anyong lupa gamit ang“modelling clay. Golpo at Look Kagamitan:  Learner’s Module  pandikit  larawan ng Karagatan. Dagat. Dagat. 6. Dagat. Tingnan ang Paghanas. dagat at look na ginupit sa limang bahagi at nakalagay sa sobre  tatlong malalaking papel (manila paper / lumang kalendaryo) 73 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Golpo at Look (Mga Hulma sa Tubig. Pagtataya: Pabilugan ang pangalan ng anyong lupa na nasa kaliwang kahon. pahina _______. Golpo at Look  tsart  mga plastik o papel na isda. Ibahagi ito sa klase. Pareho ba sila? Nganong nakaingon man ka nga pareho sila/ dili sila pareho? 5. bapor na nakalagay sa kahon  larawan ng karagatan. Paksa:  Mga Anyong Tubig – Karagatan. Bahaginan ng bawat pangkat. bangka. Dagat. alimango. Pagsasanay Bigyan ang bawat pangkat ng “modelling clay” at makapal na papel na nabalot ng plastic.09.13 . Aralin 10: Mga Anyong Tubig Karagatan. Lawod.” (maaaring ipaguhit sa papel ang mga anyo lupa kung walang modelling clay)  Kailangang magtulungan sa paggawa nito at iwasang makagawa ng kaguluhan upang makatapos kayo sa takdang oras.

Halimbawa: Tumawag ng ilang mag-aaral at isa-isang ipakuha ang laman ng kahon. Gawain at Talakayan Bumuo ng tatlong pangkat depende sa dami ng mag-aaral. Itanong ito:  Unsa ang sulod sa kahon?  Nakakita na ba mo ug sama ani?  Asa man ni sila nagpuyo o makita?  Gusto ba mo makakita karon sa lugar nga ilang gipuy-an? 2. Ipagawa ang Buhata Kini. Pangganyak: Ipakita ang kahon sa mga mag-aaral at pahulaan kung ano ang laman nito. Maaaring magtanong upang magabayan sila sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa larawan.09. pahina ______ ng Learner’s Module Pag-uulat ng bawat pangkat.13 .Pagpapahalaga:  Pagbibigay halaga sa mga anyong tubig sa pamamagitan ng paglalagay sa mga basura sa wastong lalagyan Pamamaraan: 1. Itala sa tsart na nakasulat sa pisara ang mga sagot ng bawat pangkat. Pananglitan sa tsart: 74 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

Ipagawa ito sa mga mag-aaral. lalom. Pagsasanay: Tingnan ang Sulayi Kini. Pagmasdang muli ang mga larawan at itanong ang mga sumusunod:  Unsa ang naa sa hulagway?  Pareho ba sila og porma? Unsay ilang kalainan?  Unsa ang tawag nato aning tulo kabutang nga naa sa hulagway? 3. ipabasa ang mga impormasyong nasa tsart. Buluhaton 1. Paglalahat Itanong ang mga sumusunod:  Mahitungod sa unsa ang atong gitun-an karon?  Unsa ang mga pananglitan niini?  Ihulagway ang matag usa 4.13 . Buluhaton 2.09. 6. pahina ____. 5. Pagtataya: Tingnan ang Paghanas. Paglalapat Tingnan ang Sulayi Kini. lapad Pangalan Dagat Pagkatapos ng pag-uulat ng tatlong pangkat.Hulagway Porma o Deskripsiyon Parat ang tubig. Ipagawa ito sa mga mag-aaral. 75 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. pahina __________. “Loop a Word” sa pahina _______. Ipagawa ito sa mga mag-aaral.

pahina _____ ng Learner’s Mo dule. 2. Talon at Lawa (Mga Hulma sa Tubig. Tingnan ang Balik Lantaw. Talon at Lawa  Tatlong malalaking papel (manila paper/ lumang kalendaryo) Pagpapahalaga:  Pagpapahalaga sa mga anyong tubig sa pamamagitan ng paglalagay ng basura sa wastong lalagyan. Ipagawa ito. Pamamaraan: 1. Talon at Lawa Kagamitan:  Learner’s Module  Tsart  Pandikit  Larawan ng Ilog. 76 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Busay ug Lanaw) Layunin:  Natutukoy ang iba’t-ibang anyong tubig. Pangganyak Magtanong: Aduna pa kahay lain nga hulma sa tubig? Unsa kini sila? 3. Paksa:  Mga Anyong Yubig – Ilog. Gawain: Pangkatin ang mga mag-aaral sa apat na grupo. Sapa. Balik Aral: Pangkatin ang mga mag-aaral sa maliit na pangkat.09.Aralin 11: Mga Anyong Tubig Ilog. Sapa. Bigyan ang bawat isa ng larawan ng anyong tubig at hayaan silang pag-usapan ito batay sa sumusunod na mga katanungan:  Mahitungod sa unsa ang hulagway?  Nakakita na ba mo ani nila sa tinuod?  Nakaadto na ba mo aning mga lugara? Nag-unsa man mo didto?  Unsay inyong masulti sa iyang panagway o porma? Ihulagway kini Pag-uulat ng bawat pangkat. Sapa.13 . Iwasto ang ginawa ng mga mag-aaral. Suba. Sapa.

Pagtataya: Isuwat ang pangalan sa hulma sa tubig sa kahon nga nahimutang sa kilid sa hulagway.Pagbibigay halaga sa mga sagot ng bawat pangkat. pahina _____. Ipagawa ito sa mga mag-aaral. 77 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09. I proseso ito. Lalim) at ipaliwanag ito sa mga mag-aaral Ipabasa ang mga nakatalang impormasyon sa mga mag-aaral. pahina ____ . 5. Buluhaton 2. Paglalapat Tingnan ang gawain sa Sulayi Kini.13 . Magdagdag ng impormasyon (hal. Magbigay ng dagdag na katanungan para sa mas malawak na talakayan:      Unsay inyong ikasulti sa dagway o porma sa una nga hulagway? Ikaduha? Ikatulo? Ika-upat? Parehaba sila og dagway o porma? Unsa ang ilang kalahian? Unsa ang tawag aning naa sa unang hulagway? Ikaduha? Ikatulo? Ikaupat? Unsa ang tawag aning upat ka lugar? Itala ang mga sagot ng mga mag-aaral sa isang organizer tulad ng nasa ibaba: ___________________________ Mgahulagway Porma o Dagway Pangalan sa Lugar Talakayin ang bawat uri ng anyong tubig mula sa mga impormasyong nakatala sa tsart. Ipagawa ito sa mga mag-aaral. Paglalahat Itanong ang mga sumusunod:  Mahitungod sa unsa ang atong gitun-an karon?  Unsa ang mga pananglitan niini? Ihulagway ang matag usa. Pagsasanay Tingnan ang gawain sa Sulayi Kini. Buluhaton 1. 6. 4.

13 .09.78 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

Ikulob na ko ni pagbutang sa salog/yuta. Talon.  Ang tuyo sa matag grupo nga iyang mapares ang hulagway sa pangalan niini.Mga Anyong Tubig (Mga Hulma sa Tubig – Ang Kinatibuk-an) Layunin:  Natutukoy ang iba’t-ibang anyong tubig. Golpo. ibutang lamang kini. Balik Aral: Bago magsimula ang aralin. Sabihin:  Magdula ta.  Kuhaa ang pinakaibabaw nga papel/karton.09. 79 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Look. kailangang may nakahandang lugar na paglalaruan. Paksa:  Buod ng mga Anyong Tubig at Mga Anyong Tubig na Nasa Komunidad Kagamitan:  Learner’s Module  tsart at pandikit  Dalawang set ng mga larawan ng Karagatan. Bumuo ng dalawang pangkat. Dalha kini sa poste o gitagana nga lugar.13 . Pagkahuman.  Kung walay pares ang imong nadala sa poste.  Pagkahuman.Aralin 12: Buod . Lawa.  Ang kada grupo hatagan nako aning mga pangalan ug hulagway sa mga hulma sa yuta. Maaaring sa loob ng silid-aralan o sa labas. balik sa imong linya aron ang nagsunod nimo maoy mubohat niini. pangitaa ang pares niini nga pangalan o hulagway ug ipares kini. Ilog at Batis  Dalawang set ng pangalan ng mga anyong tubig na nakasulat sa “cardboard”  tatlong malalaking papel (manila paper/ lumang kalendaryo) Pagpapahalaga:  Wastong Pangangalaga sa mga anyong tubig Pamamaraan: 1. Dagat.

magsugod dayon ang dula. suriin ang ginawa ng bawat pangkat. kausa lang mahimong motabang ang kada manulaay. Magtanong:  Asa ani nga hulma sa tubig ang makaplagan sa atong komunidad?  Nalipay ba kamo nga nay sama ani nga hulma sa tubig sa atong komunidad? Ngano man?  Unsa kahay mahitabo kung mahugaw kining mga lugara?  Naa batay maitabang aron magpabilin nga limpiyo ang maong dapit? Unsa man? Pagtataya: Tingnan ang Paghanas. 2. Ipalarawan sa mga mag-aaral ang mga anyong tubig. Gawain: Pabalikin ang mga mag-aaral sa kanilang silid – aralan at bigyan ng gantimpala ang mga nagsipagwagi. pahina __________.  Pagkadungog ninyo sa tingog sa pito.Usa kini ka indigay.  80 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. kung meron man. Ipagawa ito sa mga mag-aaral. Tulungan silang iwasto ang hindi magkatugma na pangalan at larawan. Apan. Pagkatapos ng laro.09.13 .  Pwede tudluan ang kauban kung magpakitabang siya.  Ang mananaog aning atong dula adunay madawat nga ganti. Busa kinahanglan magpaunahay sa paghuman ug kinahanglan sakto ang gibuhat.

Balik Aral: Ipakitang muli ang mga larawan ng anyong tubig at ipatukoy ang pangalan ng bawat isa. taga tuhod ang tubig.  Basaha ang mga pangutana ug istoryahi ninyo ang mga tubag niini. 2. Gawain: Bumuo ng limang pangkat Sabihin:  Gikan sa mga hulagway nga giplastar sa pisara. dili matugkad. kalalom (pananglitan.Aralin 13: Mga Anyong Tubig sa Kinabibilangang Komunidad (Mga Hulma sa Tubig sa Kaugalingong Komunidad) Layunin:  Naiisa-isa at nailalarawan ang mga anyong tubig na matatagpuan sa kinabibilangang komunidad Paksa:  Mga Anyong Tubig Kinabibilangang Komunidad Kagamitan:  Learner’s Module  Tsart  Pandikit  larawan ng mga anyong tubig. pilia ang hulma sa tubig nga makaplagan sa komunidad nga inyong gipuy-an.13 . kasaw 81 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. tatlong malalaking papel (manila paper/ lumang kalendaryo) Pagpapahalaga:  Pag-iingat sa mga anyong tubig Pamamaraan: 1. ug uban pa). kalimpiyo.  Mga pangutana: o Unsa ang mga hulma sa tubig nga makaplagan sa komunidad nga inyong gipuy-an? o Unsa ang porma o dagway niini? Ihulagway ang iyang kalapdon.09. color. sulog. taga hawak.

lapad. Kaya. 4. Paglalahat: Magtanong:  Unsa ang mga hulma sa tubig nga makaplagan sa komunidad nga imong gipuy-an? Ihulagway ang matag usa. Hulma sa Tubig sa Porma o Dagway sa Hulma sa Komunidad Tubig Mabaw. Talakayin ang mga nakatala na impormasyon at dagdagan ito kung meron man lalo na ang pangalan ng mga anyong tubig (hal. iminumungkahi na isang pangkat lang ang mag-uulat.09. 82 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. batuhon. a.  Iplastar kini sa blackboard pagkahuman. Ipabasa sa mga mag-aaral ang mga impormasyong nakasaad sa tsart 3. nay mga kahoy ang palibot. walay baho. Bahaginan: Ang mga sagot ng bawat pangkat ay maaaring magkapareho. paghimo og hulagway sa usa sa mga hulma sa tubig nga makaplagan sa inyong komunidad gamit ang “modelling clay” o pagdibuho niini. Davao River. Davao Gulf). bugnaw. c.o Isulat sa tukma nga kahon sa tsart nga sama sa naa sa ubos ang mga tubag sa pangutana. Sapa b. dili sulog. Ang iba ay magdadagdag sa impormasyon kung meron mang hindi naisali.  Isulat ang pangalan niini sa ubos. Gumawa din ng tsart sa blackboard at itala ditto ang mga sagot ng bawat pangkat upang maging malinaw at maayos.13 . Pagsasanay Sabihin ito:  Kuyog sa imong pundok. limpiyo ang tubig.

Pagtataya: Bilugan o kulayan ang mga anyong tubig na matatagpuan sa komunidad na kinabibilangan at ilarawanito. 6. 5.Iplastar sa atubangan ang inyong hinimo ug ihulagway ang porma o dagway niini.  83 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Paglalapat: Magtanong:  Nalipay ba kamo nga nay sama ani nga hulma sa tubig sa komunidad nga inyong gipuy-an? Ngano man?  Unsa kahay mahitabo kung mahugaw o mapuno og basura kining mga dapita?  Naa batay matabang aron magpabilin nga limpiyo ning mga dapita? Unsa man? Pahalagahan ang mga sagot ng mga mag-aaral.13 .09.

13 .09.84 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

Balik Aral: Ipakita ang larawang ito.13 .Aralin 14: Ang Mapa ng mga Anyong Lupa at Tubig sa Kinabibilangang Komunidad (Ang Mapa sa mga Hulma sa Tubig Sa Kaugalingong Komunidad) Layunin:  Nakaguguhit ng payak na mapang nagpapakita ng anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa kinabibilangang komunidad.  Paksa:   Natutukoy ang mga kulay sa mapa na sumisimbolo sa kalupaan at katubigan Pagguhit ng Payak na Mapa na Nagpapakita ng mga Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Komunidad na Kinabibilangan Pagtukoy sa mga kulay sa mapa na sumisimbolo sa kalupaan at katubigan Kagamitan:  Learner’s Module  isang simpleng mapa na may anyong lupa at tubig  malaking papel  pangkulay  pentel pen Pamamaraan: 1. 85 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.

Gabayan ang magaaral sa pagguhit.Tanungin ang mga mag-aaral:  Unsa ang makita nato sa hulagway?  Asa ani nga mga hulma sa yuta ang makita sa atong komunidad? Ang hulma sa tubig?  Buot ba mo makakita ug lahi nga hulagway sa maong komunidad apan magpakita gihapon sa mga kayutaan ug katubigan? 2.09. Gawain: Sa tulong ng larawan na ipinakita. pati na rin sa paglalagay ng kulay sa tubig at sa lupa.13 . Magtanong:  Unsay inyong ikasulti sa ato nga nahimo?  Itandi ang hulagway sa atong gidibuho. tanungin ang mga mag-aaral:  Asa dapit ang hulma sa tubig?  Asa dapit ang mga hulma sa yuta?  Asa dapit ang balay? Ang tunghaan? Ang kakahuyan? Ang umahan?  Unsay atong buhaton aron mailhan ang katubigan og mga kayutaan?  Unsa nga “color” ang atong gamiton para sa katubigan? Para sa mga yuta? Isa-isang ipaguhit sa pisara ang mga sagot. naa ba ang mga hulma sa yuta og tubig sa atong gidibuho? Pareha ba ang gikahimutangan sa mga hulma sa yuta og sa tubig?  Pareho ba ang gidak-on og porma ang mga hulma sa yuta sa hulagway ug sa atong gihimo? Ang porma sa balay ug tunghaan?  Unsay tawag nato ana? (simbolo)  Unsay tawag nato sa atong gihimo nga hulagway?  Unsay gipakita aning mapa? 3. Talakayin ang ginawang mapa sa pisara. Paglalahat Magtanong:  Mahitungod sa unsa ang atong gihimo karon?  Unsa ang atong gibutang sa mapa?  Unsa ang color gagigamit sa kayutaan? Sa katubigan? 86 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

Mga Hulma sa yuta sa akong komunidad Pananglitan: Bungtod Nahimutangan niini Sa walang bahin ubos sa Tunghaan  Mga hulma sa tubig sa akong komunidad Pananglitan: sapa Nahimutangan niini Sa likod sa tunghaan 87 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Unsa ang mga hulma sa yuta sa inyong komunidad? Mga hulma sa tubig? b.Unsay gamiton sa pagdibuho sa kayutaan ug uban pa nga lugar o butang sa mapa.  Magdagdag ng impormasyon kung kinakailangan at ipaliwanag ito para sa mas maliwanag at madaling pagtukoy ng lugar. Asa kini sila nahimutang kung basehan ang gikahimutangan sa tulonghaan?  Itala sa tsart na tulad ng nasa ibaba ang sagot ng mga mag-aaral sa mga katanungan.09. Pagsasanay Ibigay ang mga katanungan: a. 4.13 .

 Isaysay ang inyong hinimo nga mapa sa atubangan.Bumuo ng limang pangkat. atong himuan og hulagway o mapa ang atong komunidad apil ang mga kasayuran nga nahisulat sa tsart mahitungod sa mga hulma sa yuta ug tubig. Bigyan ang bawat pangkat ng malaking papel na may nakaguhit na paaralan sa gitna.13 .  Butangi usab og pangalan ang maong mga dapit. Paglalapat Ipasagot ang katanungang ito:  Mahinungdanon ba ang mapa? Ngano man?  Angayan ba nga lahi –lahi nga “color” ang ibutang para sa kayutaan ug katubigan sa mapa? Ngano man? 6. Bigyang halaga ang ginawa ng mga mag-aaral. Pagtataya: Gumuhit ng payak na mapa na nagpapakita ng mga anyong lupa at tubig sa komunidad na kinabibilangan kaugnay sa kinaroroonan ng kanilang bahay 88 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Itanong ang mga sumusunod:  Unsa ang inyong gihimo?  Mahinungdanon ba ang inyong gihimo? Ngano man?  Nahamutang ba sa sakto nga lugar ang mga hulma sa yuta ug hulma sa tubig sumala sa mga kasayuran nga natala sa tsart?  Asa dinhi ang mga hulma sa yuta? Sa tubig?  Unsay inyong timailhan? 5. Sabihin:  Karon.  Butangi kini og color nga magtimaan sa yuta ug sa tubig. Ipasalaysay sa bawat pangkat ang mapa na ginawa nila.09.

Balik Aral: Gamit ang mapang nagawa kahapon. Ibigay ang sumusunod na mga panuto:  Ipakita ang imong hinimo nga mapa sa imong kauban.Aralin 15: Pagkukumpara ng Sariling Komunidad sa Komunidad ng mga Kaklase (Pagtandi sa Kaugalingong Komunidad sa Komunidad sa Isig ka Magtutu-on) Layunin:  Naikukumpara ang sariling komunidad sa komunidad ng mga kaklase.09. 89 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Gawain: Hikayatin ang bawat isa na kumuha ng kapareha. 2.Tumawag ng ilang mag-aaral upang ipakita at ilarawan ang ginawang mapa ng kanilang komunidad.  Itandi ang imong komunidad sa iyang komunidad. Isaysay ang mga kasayuran mahitungod niini base sa imong tubag sa pangutana sa balik lantaw. Magtanong:  Unsa ang kasagaran makita sa inyong komunidad?  Pila ka klase sa hulma sa yuta ug tubig ang naa sa inyong komunidad?  Unsa kini sila?  Asa dapit sila nahimutang?  Unsa ang imong ikasulti sa kinatibuk-an nga kinaiya sa imong komunidad? Bukid ba kini? Bakilid? Bugnaw? Ipasulat sa papel ang sagot ng bawat isa sa mga tanong sa itaas. Paksa:  Pagkukumpara ng Sariling Komunidad sa Komunidad ng mga kaklase Kagamitan:  Learner’s Module  mapa na gawa ng mga mag-aaral Pagpapahalaga:  Pagmamahal sa sariling Komunidad Pamamaraan: 1.13 .

Papunan ang bawat kahon ng mga impormasyong kinakailangan. Ipasulat sa papel ng mga mag-aaral ang kanilang sagot. Pagtataya: Isulat ang graphic organizer na tulad ng nasa ibaba sa manila paper para sa dalawahang gawain. Ipaliwanag kung paano gawin ito.  90 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .09.Tubaga: o Parehas ba ang imong komunidad sa komunidad sa imong isig ka magtutu-on? o Nganong nakaingon man ka? Sa unsang butang sila managlahi o magkaparehas? o Unsa ang imong ikasulti sa matag komunidad? 3. Paglalahat Pabalikin ang mga mag-aaral sa kanilang upuan at itanong ang mga sumusunod:  Kang kinsang komunidad ang adunay pinakadaghan og klase sa hulma sa yuta? Pinakadaghan og hulma sa tubig?  Unsa ang kasagaran nga hulma sa yuta ang makita nga kinadaghanan? Unsa pud sa hulma sa tubig?  Magkapareho ba ang mga komunidad? Sa unsang butang sila magkapareha? Sa unsang butang sila managlahi? 4.

 Magtanong: o Unsa ang nakita ninyo sa hulagway A? Sa hulagway B? 91 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Itanong ang mga sumusunod:  Unsay inyong masulti sa akong gisuot ug gigamit karon? Ihulagway kini.” Papagbigayin ang mga mag-aaral ng kanilang reaksiyon tungkol sa iyong suot at gamit.13 . Damit na walang manggas. magbihis ng damit (kasama na ang ibang kagamitan) na kasalungat ng kasalukuyang panahon (hal. Ang isa ay larawan ng tag-ulan.  Aduna ba kamoy sanina ug gamit nga sama ani?  Angayan ba nga magsuot kita og sama ani nga sanina ug gamit karon? Ngano man? Gawain:  Magpakita ng dalawang malalaking larawan.Aralin 16: Mga Uri ng Panahon na Naranasan ng Komunidad (Mga Klase sa Panahon nga Nasinati sa Komunidad) Layunin:  Nasasabi ang iba’t-ibang uri ng panahong nararanasan sa komunidad (tag-ulan at tag-araw). ang isa naman ay larawan ng tag-araw.) Maglakad sa harapan ng klase na parang nag “fashion show. Paksa:  Mga Uri ng Panahon na Nararanasan ng Komunidad Kagamitan:  Mga damit at kagamitan para sa kasalungat na panahon ng kasalukuyan  larawan ng tag-araw at tag-ulan Pagpapahalaga:  Pag-iingat sa sarili Pamamaraan: Pangganyak: Bago magsimula ang aralin.09. abaniko at “sunglasses” kung tag-ulan at “jacket o “sweater” at kapote naman kung tag-araw.

09.(itala sa pisara ang mga sagot ng mga mag-aaral sa tsart A na nakalagay sa pisara). halimbawa: Tsart A Hulagway A Hulagway B o  o Magkapareho ba ang duha kahulagway? o Unsay ilang kalainan? o Nakasinati na ba kamo og pareha sa nasinati sa mga bata sa hulagway A ug hulagway B? o Kanus-a man ninyo nasinati ning pareha sa hulagway A ug hulagway B? o Unsa man ang buot ipasabot sa ting-init? Sa ting-ulan? o Unsa ang atong makita ug mabati sa atong komunidad kung ting-init? Kung ting-ulan? o Unsa may pwede nga mahimo kung ting-init? Kung tingulan? o Unsa may tawag aning ting-init ug ting-ulan? o Unsay buot ipasabot sa panahon? Itala sa pisara ang sagot sa ilang katanungang maglilinang sa kakayahan ng mga mag-aaral saTsart B. Tsart B Hulagway A Kanus-a nasinati? Mga Kasinati-an Mabati Makita Pwede mahimo Kahulogan Kinatibuk-an nga tawag Kahulogan Paglalahat Unsa ang mga panahon nga nasinati sa inyong komunidad? Hulagway B 92 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Tingnan ang halimbawa ng tsart B sa susunod na pahina.13 .

Ang panahon ting-ulan. Isulat ang uri ng panahon sa sumusunod na sitwasyon Ang panahon ting-init. panahon? Unsa ron ang panahon? Sultihi ko. maglipay ta Unsa ron ang panahon.09.Unsa ang atong makita ug mabati kung ting-init? Kung tingulan? Pagsasanay: Ipasulat ang ting-init kung para sa tag-araw ang kagamitan at ting-ulan para sa tag-ulan:  Paglalapat: Sanayin ang mga mag-aaral sa awiting ito: Unsa ang Panahon? (Awitin sa tonong “London Bridge”) Unsa ron ang panahon. mangandam ta 93 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. mangandam ta Itanong ang sumusunod:  Mahitungod sa unsa ang kanta?  Unsa ang mga panahon nga naapil sa kanta? Unsa ang Panahon?  Matud sa kanta. ting-ulan. ting-init. ting-ulan Ang panahon ting-ulan. panahon? Unsa ron ang panahon? Sultihi ko. Ang panahon ting-init. ting-init Ang panahon ting-init. mag-unsa kita kung ting-init? Kung ting-ulan? sa tonong “London Bridge”)  Nganong maglipay(Awitin man ta kung ting-init?  Nganong mangandam man ta kung ting-ulan? Unsa ron ang panahon. panahon? Pagtataya: Unsa ron ang panahon? Sultihi ko. panahon. Ang panahon ting-ulan. panahon. ting-ulan.13 . maglipay ta Unsa ron ang panahon. ting-ulan Ang panahon ting-ulan. panahon. ting-init Ang panahon ting-init. panahon. ting-init. panahon? Unsa ron ang panahon? Sultihi ko.

09.13 .94 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

Pamamaraan: 1.09. Paksa:  Pagbuo ng Ulat Panahon Kagamitan:  Learner’s Module Pagpapahalaga:  Pagiging mapagmasid at pagsasabi ng tama.13 . Balik-Aral: Ipaawit sa mga mag-aaral ang awitin sa nakaraang leksiyon “Unsa ang Panahon?” Magtanong:  Unsa ang mga panahon nga nasinati sa atong komunidad?  Unsa ang hulagway sa atong komunidad kung ting-init? Kung ting-ulan? 2. Balita o patalastas sa radio o tv). Pangganyak: Magtanong:  Unsa man ang panahon karong adlawa?  Giunsa ninyo pagkahibalo? 95 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.Mga Larawan para sa Gawain Aralin 17: Pagbuo ng Ulat Panahon (Pagbuhat og Taho sa Panahon) Layunin:  Nakabubuo ng simpleng ulat ukol sa kalagayan ng panahon (hal.

Pagsasanay Pagawain ng ulat panahon ang obserbasyon na ginawa kaninang umaga 6.13 . Pangkatang pag-uulat. Bigyan ang bawat pangkat ng kopya ng “Buluhaton”. Pagsasagawa ng bawat pangkat. Paglalahat Magtanong:  Unsay atong gihimo aron mahibaw-an ang panahon sa mga tawo?  Unsaon paghimo og taho sa panahon?  Unsa ang mga kasayuran nga angay iapil sa paghimo og taho sa panahon? 5. Gawain: Pangkatin ang mga mag-aaral sa limang grupo. Ipabasa ang ulat panahon na ginawa ng mga mag-aaral. 96 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.  Unsa ang mga butang nga inyong gipanid-an?  Nganong kana man ang gipapanid-an sa inyo?  Unsa ang resulta sa inyong pagpaniid?  Base sa resulta sa inyong pagpaniid. Ihanda sila para sa Gawain na gaganapin sa labas ng silid-aralan. unsa man ang panahon karon?  Unsa ang mga kasayuran nga gikinahanglan aron masulti nato ang panahon?  Angay ba nga mahibaw-an sa mga tawo ang panahon? Ngano man?  Unsay angay natong buhaton aron mahibaw-an sa mga tawo? Pagtatalakay/Pagpapaliwanag tungkol sa ulat/sagot ng bawat pangkat at kung paano gumawa ng simpleng ulat panahon. 4. Subaybayan ang mga mag-aaral habang nagsasagawa ng gawain. Paglalapat Padugtungan ang parirala upang makabuong kaisipan at maihayag ang kahalagahan ng ulat panahon.09.   Unsay inyong gibasehan sa pag-ingon sa panahon? Unsaon nato ni pagtaho? Itala ang mga sagot at balikan ito pagkatapos ng talakayan at ikumpara ito pagkatapos ng talakayan 3.

7.09. Tingnan ang halimbawa sa susunod na pahina BULUHATON Taho sa Panahon Petsa ug oras: ____________________________ Lugar: ____________________________ Panahon: Petsa ug oras: ____________________________ Lugar: ____________________________ Panahon: 97 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 . Pagtataya Patingnan ang larawan at papunan ang porma para sa ulat panahon.

13 .  Iporma ang ngalan pinaagi sa paggamit sa pinakauna nga letra sa ngalan sa prutas. lansones Pagpapahalaga:  Pagiging maagap Pamamaraan: 1. Balik Tanaw: Magpakita ng mga larawan at tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang panahon na ipinapakita dito. Pangganyak: Sabihin:  Mag-indigay kita sa pagporma og usa ka sekreto nga pangalan. bayabas. abokado. o Ganahan ba mo nga makasinati ani nga mga panahon? Ngano man? 2.  Nakakukuha ng impormasyon tungkol sa epekto ng kalamidad sa kalagayan ng mga anyong lupa at tubig at sa tao. Magtanong:  Unsa ang sekreto nga pangalan? 98 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Ang ulahi nga letra sa ngalan gihatag na busa isuwat na kini sa ibabaw nga kahon. Tubig ug Katawhan ) Layunin:  Natutukoy ang mga natural na kalamidad o sakunang nagaganap sa komunidad. Isuwat kini sa kahon ibabaw sa prutas.Aralin 18: Mga Natural na Kalamidad o Sakunang Naganap sa Komunidad at Ang Epekto Nito sa Kalagayan ng mga Anyong Lupa.09. Tubig at Tao (Mga Kinaiyanhong Katalagman o Disgrasya nga Nahitabo sa Komunidad ug Ang mga Epekto Niini sa Kahimtang sa mga Hulma sa Yuta. Tingnan ang larawan sa huling pahina ng araling ito. Paksa:  Mga Natural na Kalamidad o Sakunang Naganap sa Komunidad at Ang Epekto Nito sa Kalagayan ng mga Anyong Lupa. Tubig at Tao Kagamitan:  mga larawan ng panahon  larawan ng papaya.

nganong nahitabo kini?  Nakasinati na ba og ingon ani ang inyong komunidad?  Unsay mahitabo sa mga tao.09. hulma sa yuta ug hulma sa tubig? 5. Pangkatang pag-uulat.  Tubaga ang mga pangutana mahitungod niini. 99 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 . Kinsa ni siya? Unsay iyang nahimo? (usa ka kusog nga bagyo nga maoy hinugdan sa pagkaguba sa mga lugar. Sabihin:  Tan-awa ang hulagway ug ilha kung unsa ang sitwasyon nga naa niini. lindol. (Tingnan sa Learner’s Module. bagyo. Bigyan ang bawat pangkat ng larawan ng kalamidad (baha. Dahilan at epekto sa kalagayan ng mga tao. ipakita kini sa atubangan ug itaho ang inyong istorya mahitungod sa hulagway. anyonglupa at anyong tubig). Gawain: Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim na grupo. Subaybayan ang mga mag-aaral habang nagsasagawa ng gawain. balay ug mga pananom sa daghang bahin sa rehiyon XI. Paglalahat Magtanong  Unsa ang tawag aning tanan nga mga panghitabo?  Asa ani nga katalagman ang nasinati na ninyo o sa inyong komunidad? Nganong kana man ang gipapanid-an sa inyo?  Unsay epekto ani sa kahimtang sa katawhan. Pagsasagawa ng bawat pangkat. pumuputok na bulkan. tagtuyot. Pagsasanay Gawain 1 – Pagsasadula  Pangkatin ang mga mag-aaaral ayon sa bilang ng kalamidad/sakuna na naranasan ng komunidad. 4. hulma sa yuta ug sa tubig kung moabot kini? Ihulagway kini  Unsay tawag ani nga panghitabo? Pagpapaliwanag at pagdagdag ng kaalaman tungkol sa mga natural nakalamidad o sakuna( hal. Pagkahuman sa oras.  Unsa ang naa sa hulagway? Ihulagway kini  Sa inyong huna-huna. Daghan sab ang nangamatay) 3. landslide.

Ningsulod na ang tubig sa inyong balay. anyong lupa o anyong tubig ang epekto na inilalarawan sa bawat numero. Ipaguhit ang  kung para sa tao.13 . Pagtataya Gawain 1 Ipaugnay ang kaisipan sa Hanay A sa pangalan nito sa Hanay B. Pahalagahan ang ginawa ng bawat pangkat. Pahulaan kung ano ang ipinapakitang kalamidad sa mga pangkat na hindi kasali sa pagsasadula. para sa anyong lupa at para kung sa anyong tubig. 100 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Imong gibati nga mura ka og giduyan permiro hangtud nga nagkakusog ang uyog sa inyong balay. Paglalapat Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga katanungan 1. Malalaking bitak sa daan 3. Kusog kayo ang ulan. Ipalista sa mga manonood ang nakita nilang epekto mula sa pagsasadula. Gawain 2 – Ipabasa ang mga salita o parirala at ipatukoy kung sa tao.09. Namatikdan nimo nga naglinog diay. Unsay imong buhaton? 7. anyong lupa at anyong tubig. Pag-uulat ng bawat pangkat. Ning abot ang taas nga init sa inyong lugar. Unsay imong buhaton aron dili makalas ang tubig nga ginakabo sa imong mga igsuon? 3. Unsa ang angay nimong buhaton? 2. Nawalan ng bahay 5.   Ipasadula ang kalamidad na naranasan sa komunidad. Natuyo ang ilog 4. 6. 1. Nagiging madumi dulot ng mga basurang dala sa pagragasa ng tubig Gawain 3 – Epekto ng mgaSakuna Pangkatin ang mga mag-aaral sa pitong grupo at ipasadula ang mga epekto ng kalamidad sa kalagayan ng tao. nanga –uga ang sapa unya layo na mo kayo og ginakuhaan ogtubig. Nagkakasakit at nagugutom 2.

Linog c. walay ulan f. 3. Pagbuto sa bulkan 5. Bagyo a. Isulat ang mga impormasyong ito sa loob ng kahon.09. Hanay B Pagtaas ugpag-awas sa tubig ngadto sa yuta nga maoy hinungdan sa pagkadaut sa tanan nga maagi-an niini Ang pag-uyog o pagkurog sa yuta nga tungod sa paglihok sa dagkung tipak sa yuta sa ilalum nga bahin sa kalibutan Usa ka kusog nga paghaguros sa hangin nga adunay dala nga kusog nga ulan Paspas nga pagdahili sa yuta gikan sa taas nga bahin Taas nga panahon sa ting-init. __________________________ Pangalan ng sakuna Epekto sa kalagayan ng Tao Anyong tubig Anyong lupa 101 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Baha 4. Hulaw b. 2. lapok ug abo gikan sa bulkan Gawain 2 Papiliin ang mga mag-aaral ng isang sakuna na naganap na sa komunidad at pagbigayin ng tig-iisang epekto nito sa kalagayan ng tao. e.Hanay A 1. Pagbuga og init nga mga bato. anyong lupa at anyong tubig. Dahili 6.13 . d.

13 .MGA LARAWAN NA GAGAMITIN PARA SA BALIK TANAW 102 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.

09.MGA LARAWAN PARA SA PANGGANYAK Papaya 103 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .

13 .Abokado 104 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.

13 .Bayabas 105 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.

13 .Lansones 106 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.

09.MGA LARAWAN PARA SA GAWAIN 107 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .

13 .09.108 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

09.13 .109 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

110 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09.13 .

13 .09.111 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

13 .09.112 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

Gawain Ipalagay sa gilid ang mga upuan ng mga mag-aaral at paupuin sila sa sahig (padalhin ang mga mag-aaral ng sako upang maupuan nila} Sabihin: 113 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Paksa:  Paglahok sa “Disaster Drill” ng Paaralan Kagamitan: Pamamaraan ng Pagtuturo: 1. Balik Tan-aw: Magtanong  Unsa ang mga kinaiyanhong katalagman nga nasinati sa inyong komunidad?  Unsay inyong gihimo pag-abot ana nga panghitabo?  Unsay inyong gibati? Nganong gibati man na ninyo?  Unsay mga epekto sa maong katalagman/disgrsya sa mga hulma sa yuta ug tubig ug sa mga katawhan? 2.13 . Pangganyak Sabihin:  Magdula ta.Aralin 19: Ang “Disaster Drill” ng Paaralan (Ang “Disaster Drill” sa Tunghaan ) Layunin:  Nakalalahok sa mga disaster drill ng paaralan.09.Tagaan ko kamo og mga letra.  Mag-unahay kamo sa pagporma sa pulong pagkadungog ninyo sa silbato Ihatag ang “clue” alang sa duha ka pulong  Ilgon – ang pag-uyog sa yuta  Usgon – dako nga kalayo Magtanong:  Unsa ang pulong nga naporma?  Unsay inyong bati-on o gibati sa pag-abot ani nga mga katalagman? Ngano man?  Nag-unsa / mag-unsa man mo?  Unsa may angayan nga buhaton nato aron dili na ta mahadlok? 3.

Paglalapat Magtanong:  Unsay angay nga buhaton aron malikay sa kadautan kung adunay sunog o linog? Pagtataya Pagsali sa Earthquake Drill at Fire Drill   114 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .“duck. cover and hold.”. Pangkatin ang mga mag-aaral sa limang grupo at ibigay kung ano ang kanilang iuulat. isadula kung paano gawin ang  Unang bahagi –pagtunog ng sirena  Ikalawang bahagi .  Ang kada grupo motaho og usa sa mga buluhaton nga akong ipakita.  Ikatlong bahagi .Aduna koy ipakita sa inyuha aron maandam ug makahibalo kamo sa angay nga buhaton sa panahon sa linog.09.  Panlimang bahagi – “Head Count” Pag-uulat ng bawat pangkat at pagpapaliwanag ng guro Isulat sa pisara ang sumusunod na katanungan: Unsa ang gihimo sa unang bahin? Sa ikaduha? Sa ikatulo? Sa ika-upat? Sa ulahi nga bahin?  Unsa ang tawag ani nga buluhaton? 4.kailan at paano aalis sa silid-aralan  Pang-apat na bahagi – dapat gawin sa lugar na pinagtipunan ng lahat ng mag-aaral. Kasama ang kapareha.  Panid-i ug hinumdumi ang akong pagabuhaton kay inyong itaho sa klase ang mga paagi nga akong gihimo. Paglalahat Magtanong:  Unsa ang atong gibuhat karon?  Nganong naghimo man ta ani?  Unsa ang mga angay nga buhaton sa “Disaster Drill?” 5.” 6. Pagsasanay Pangkatang pagsagawa ng “Disaster Drill.

09.13 .Aralin 20: Ang Kalagayan ng mga Anyong Lupa at Tubig Noon at Ngayon (Ang Kahimtang sa mga Hulma sa Yuta ug Tubig Kaniadto ug Karon) Layunin:  Nakasusuri ng pagkakaiba ng kalagayan ng mga anyong lupa at tubig ngayon at noon. Mahitungod sa unsa ang gibasa nga istorya? Kinsa ang mga tao sa istorya? Pila ka tuig wala nakabisita si Lola Tina ila Kristel? Sa sulod anang mga tuiga. Pagtatanong tungkol sa kuwentong binasa. Pangganyak: Magtanong  Kinsa ang gusto maminaw og istorya? 2.” Tingnan sa huling bahagi ng araling ito ang kuwento. aduna bay kabag-uhan sa komunidad nila Kristel nga napanid-an niya?  Unsa ang iyang napanid-an? Pagtatalakay sa aralin sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan ng bundok at subdibisyon. aduna bay kalahian? Unsa man kini?      115 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Tingnan ang larawan sa huling bahagi ng araling ito. Magtanong/Sabihin:  Asa ani nga mga hulagway ang kahimtang sa bukid ug suba/sapa kaniadto ug karon sumala sa napanid-an ni Lola Tina? Itandi ang matag lugar. Paksa:  Ang Kalagayan ng mga Anyong Lupa at Tubig Noon at Ngayon Kagamitan: Pagpapahalaga: Pamamaraan ng Pagtuturo: 1. ilog na malinis at ilog na puno ng basura. Gawain: Paupuin ang mga mag-aaral nang pabilog bilang paghahanda sa pakikinig ng kuwento Pagbabasa ng maiksing kuwento “Ang Bakasyon ni Lola Tina.

Itala ang mga sagot ng mag-aaral sa huling tanong sa graphic organizer na nakahanda sa pisara. Pagtataya Ipaawit o ipabasa ang bahagi ng awiting “Masdan Mo ang Kapaligiran na inawit ng ASIN. Halimbawa: Kalahian sa kahimtang sa hulma sa yuta kaniadto ug karon Kalahian sa kahimtang sa hulma sa tubig kaniadto ug karon Kalahian sa kahimtang sa hulma Karon Kaniadto sa yuta kaniadto ug karon Kalahian sa kahimtangKaron sa hulma Kaniadto sa tubig kaniadto ug karon Karon Karon Kaniadto Kaniadto Ipabasa ang mga impormasyong nakatala sa graphic organizer 3. Pagsasanay Pangkatin ang mga mag-aaral sa apat na pangkat. pahina ____ Ipasulat sa graphic organizer ang kaibahan ng nasa larawan. 5.09.” Hindi na masama ang pag-unlad At malayu-layo na rin ang ating narating Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat Dati'y kulay asul ngayo'y naging itim Magtanong  UnsaHindi ang hulagway sa ang tubig nga gihisgutan sa kanta? na masama pag-unlad malayu-layo na rin ang ating  UnsaAt ang kalahian sa kahimtang niini sa kaniadto ug karon? Ngunit masdan mo ang  Unsanarating ang kahulogan sa mga color nga asul ug itom sa tubig sa dagat Dati'y kulay asul dagat? ngayo'y naging itim  Sa imong hunahuna. Tingnan ang Sulayi Kini. Paglalahat Magtanong  Unsa ang atong gibuhat karon?  Unsay atong buhaton aron mahibal-an nato ang kalahian sa kahimtang sa matag lugar? 4. Buluhaton 1.13 . unsa ang hinungdan nga nausab ang  color sa dagat? Gusto ba nimo mulangoy sa itom nga dagat? Ngano man? 116 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

Gimingaw na ko niya. sayo nga nangandam ang maginahan aron sugaton si Lola Tina sa paradahan og bus. Upat na ka tuig nga wala mi magkita. 2.09. SI LOLA TINA “Nay. Isulat ang mga ito sa graphic organizer na tulad ng nasa ibaba. Ingon siya mobakasyon daw siya diri sa atua. nanawag si Lola Tina. Unsa ang imong puwede nga mahimo aron malikayan ang pagsamot sa sitwasyon sa dagat? Takdang Gawain: Tanungin ang mga magulang/kapitbahay/sinumang kakilala na naninirahan ng matagal sa komunidad tungkol sa kaibahan ng kalagayan ng anyong lupa at tubig noon at ngayon. Kaibahan Sa Kalagayan Ng Anyong Lupa Noon Ngayon Kaibahan Sa Kalagayan Ng Anyong Tubig Noon Ngayon Hindi nagbago sa kapaligiran: 1. ang nanay ni Kristel.13 . Pag-abot sa adlaw’ng Sabado.” matud ni Melba. nay.” matud ni Kristel nga malipayong nagbalita sa iyahang nanay. Moabot siya karong Sabado. “Maayo na tungod kay dugay na mi nga wala nagkita sa imong Lola. 117 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

mag kulukabildo ta”. Hadlok lang hinuon adtu-an kay basig naay daghan mga halas.” malipayong sulti ni Lola. maayo pay didto na lang ta sa imong lawak. gipa-ayo na sa gobyerno.” pasabot nako kang Lola. “Kung mao na. Kaniadto.” Pasabot ni nanay Melba. “Maayo pa mangaligo na lang ta sa sapa. Samtang nagabiyahe mi pauli sa balay. adtuon nato siya. dagko kaayo ang mga kahoy ug daghan maanindot nga orkidyas. lapad pa jud. “Kaluy-an ka sa Ginoo.09. naay namatikdan si Lola. dali na.” matud nako. sigpit kaayo ning dalana. pagka init gayud. Sa unahan. “Dili mahimo Lola. “Daghan na man diay namuyo diri.” O nay. 118 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 . matud ni Lola. Kadako na nimo oi. “Huh. “Dinha nagalabay sa ilang mga basura ang mga tao diri.” pulong ni Nanay Melba. murag kanus-a ra man to nga ginakarga pa ta ka. init na kayo diri. “Nasemento na man diay ning kalsada. “Mano ko La. dali. Unsaon man nawala na ang bukid. “Sukad pagtukod anang mga balay diha sa unahan nay. “Ha. nakita ni Lola ang halapad nga laray sa mga balay ug pipila ka tag-as nga mga dakbalay. kanang gitukuran og mga balay kay kalasangan pa na.una.” matud ni Kristel. Nganu man?”. pangutana ni Lola. lapukon unya dagku pa gyud og liba-ung.“Naa na si Lola Kristel. Halos mapuno na ng sapa og basura.”matud ni Lola.”reklamo ni Lola. Maayo kay aron dili na ta mahadlok anang dapita. gipangputol ang mga kahoy. apo.”matud ni Nanay Melba. Nakahinumdum ko tong.

09.Larawang gagamitin para sa talakayan 119 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.13 .

09.13 .Dagdag na larawan para sa Gawain Noon Ngayon 120 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

Pangganyak: Magtanong:  Aduna bay kalahian sa kahimtang sa mga hulma sa yuta ug sa tubig kaniadto ug karon sa inyong komunidad? Unsa man?  Itala ang mga sagot ng mga mag-aaral at ipabasa ito sa kanila.Aralin 21: Ang Pagpapatuloy at Pagbabago ng Kapaligiran (Ang Pagpadayon ug Kabag-uhan sa Palibot) Layunin: 21: Ang Pagpapatuloy at nagpapakita Pagbabago  Aralin Nakapupuno ng graphic organizer na ng ng pagpapatuloy at pagbabago ng kapaligiran. masulti ba nimo nga adunay kabag-uhan nga nahitabo sa inyong komunidad?  Unsa kini? Magsuwat og tulo. Balik Tanaw: Magtanong:  Mahitungod sa unsa ang istorya nga gipaminaw ninyo gahapon?  Unsa ang namatikdan ni Lola Tina nga kalahian sa komunidad nila Kristel?  Nganong aduna may kalahian ang kahimtang sa hulma sa yuta ug sa tubig sa ilang komunidad? 2. manila paper. 3. Gawain: Pangkatin ang mga mag-aaral sa limang grupo.09.13 . Atasan ang bawat pangkat na sagutin ang mga sumusunod na katanungan:  Base sa natala sa pisara nga mga kalahian sa kahimtang sa hulma sa tubig ug yuta kaniadto ug karon. pentel pen Pagpapahalaga:  Pakikipagtulungan tungo sa kaunlaran Pamamaraan: 1. 121 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Kapaligiran (Pagtulun-an 21: Ang Pagpadayon ug Kabag-uhan sa Palibot) Paksa:  Pagpapatuloy at Pagbabago ng Kapaligiran Kagamitan:  modelling clay/bond paper.

09. Paglalapat Ipasagot ito.13 Pagpapatuloy . Pagtataya Papunan ng mga pagbabago at pagpapatuloy sa kapaligiran ng komunidad ang graphic organizer na nasa ibaba.  Pinasikad sa inyong pagdukiduki. Pagsasanay Pangkatin ang mag-aaral sa apat na grupo Atasan ang  Pangkat 1 hanggang 5 – Ipakita ang isang pagbabago sa paligid sa pamamagitan ng pagguhit o paggawa ng replika gamit ang “modelling clay” Pangkat 6 hanggang 10 – Ipakita ang isang pagpapatuloy sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagguhit o paggawa ng replika gamit ang “modelling clay”  6. aduna bay butang sa komunidad nga walay kabag-uhan? Unsa kini sila? Magsuwat og duha. Ang Kapaligiran ng Aking Komunidad Pagpapatuloy Mga Pagbabago ng Aking Ang Kapaligiran Komunidad Mga Pagbabago 122 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Paglalahat Magtanong:  Unsa man ang mga kabag-uhan sa palibot sa komunidad?  Unsa ang mga butang nga walay kabag-uhan? 5. Pag-uulat ng bawat pangkat Talakayan/Pagpapaliwanag tungkol sa mga pagbabago at pagpapatuloy sa kapaligiran? Magtanong:  Unsa inyong masulti sa mga kabag-uhan sa komunidad? Sa mga gipadayon/walay kabag-uhan nga butang? 4.  Unsa pa ang gusto nimo nga mabag-o sa imong komunidad? Ngano man? 7.

Kini usab magpakita sa atong pagkalahi sa uban. Kini mao ang inyong diskubrehon karon. Pangganyak Iparinig ang pag-uusap ng magkaibigang Karim at Ana. Hayaan silang pumili ng pinuno ng kanilang pangkat.09.MODULE 2 : ANG PINAGMULAN AT PAMUMUHAY NG KOMUNIDAD Aralin 1: Ang Pinagmulan ng Pangalan ng Komunidad (Ang Sugilanon sa Gigikanan sa Ngalan sa Komunidad) Layunin:  Nakapagsasaliksik at nakapagsasalaysay ng pinagmulan ng pangalan ng komunidad  Nakasusulat ng talata ng may 1-3 pangungusap ukol sa pinagmulan ng pangalan ng komunidad Paksa:  Ang Pinagmulan ng Pangalan ng Komunidad Kagamitan:  buod ng kasayasayan ng pinagmulan ng pangalan ng inyong komunidad  buod ng kasaysayan ng pinagmulan ng pangalan ng ibang komunidad  tsart sa pagproseso  Tsart ng Pagkatuto Pagpapahalaga:  Kabatiran sa pinagmulan ng pangalan ng komunidad Pamamaraan: 1. Pangkatin ang mga mag-aaral sa lima. Ibigay ang mga tanong tungkol sa pag-uusap na ito.      Kinsa ang managhigala? Unsa ang ilang gihisgutan? Kinsa ang higala ni Ana? Asa gikan ang iyang pangalan? Kinsa kaninyo ang nakahibalo kon asa gikan ang iyong pangalan? Sabihin: Ang atong pangalan magpaila kanato.13 . 123 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Gawas kanatong mga tawo aduna usab ubang butang nga gihatagan og pangalan sumala sa hiyas ug kasaysayan niini.

09. 2. Hayaan silang suriin ito at tukuyin kung nagkatugma ang kanilang nalaman sa impormasyong tinalakay sa aralin. Pagkatapos ng talakayan sa mga sagot sa tsart ng pagkatuto. pahina ________. Markahan ang mga impormasyong makatutulong sa paglinang ng aralin.13 .Papunan ang dalawang kolum sa Tsart ng Pagkatuto sa mga bata. Ang ikatlong kolum ay sasagutan lamang pagkatapos ng gawain. Kung hindi magkatugma.usapan ang sagot sa dalawang kolum ng bawat pangkat.     Mahitungod sa unsa ang inyong gibasa? Kinsa ang mga tawo sa istorya? Unsay mga mahinungdanong panghitabo sa istorya nga nagtabang aron mamugna ang pangalan sa inyong komunidad? Unsa nga panghitabo/sitwasyon sa istorya ang pinakagusto nimo? Ngano man? Pag-uulat ng bawat pangkat Talakayan tungkol sa sagot ng bawat pangkat at pagbibigay linaw base sa kuwento. Patingnang muli ang tsart sa pagkatuto sa bawat pangkat. Isulat sa pisara ang sumusunod na mga katanungan upang maging gabay ng bawat pangkat sa pag-ulat. 124 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. ibigay ang mga buod ng pinagmulan ng pangalan ng mga komunidad. Tsart ng Pagkatuto. Tingnan sa Buhata Kini. hayaan silang baguhin ang mga impormasyong kailangan palitan. Gawain Pag. TSART NG PAGKATUTO Akong Nahibaluan Akong Gustong Mahitungod sa Mahibaluan Akong Komunidad Mahitungod sa Akong Komunidad Akong Nakat-unan Mahitungod sa Akong Komunidad. Ipabasa ito sa kanila at paghandain sila sa pagsasalaysay nito.

istruktura.Tanungin ang mga mag-aaral kung nasagot ba ang kanilang gustong matutunan. Aralin 2: Mga Makasaysayang Sagisag. Balik Tanaw 125 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Istruktura. istruktura. Bantayog at Bagay na Matatagpuan sa Komunidad (Ang mga Makasaysayon nga Sagisag. 3. Pasulatan ang pangatlong kolum sa tsart ng pagkatuto. Naitatala ang mga makasaysayang sagisag. at Bagay na Matatagpuan sa Komunidad. istruktura. Bantayog. Istruktura. Pagmamalaki sa mga makasaysayang sagisag. Pagtataya: Pagawain ang mga mag-aaral ng isang talata na binubuo ng dalawa hanggang tatlong pangungusap tungkol sa pinagmulan ng pangalan ng komunidad. bantayog at istruktura sa komunidad  mga gawain Pamamaraan: 1. Bantayog ug Butang nga Makita sa Komunidad) Layunin:   Paksa:  Ang Mga Makasaysayang Sagisag. Paglalahat Magtanong:  Unsa ang tinubdan sa ngalan sa inyong komunidad? 4. bantayog at bagay na matatagpuan sa komunidad Nasasabi kung bakit kinikilala ang mga bagay na ito Pagpapahalaga:  Kagamitan:  talaan ng mga maksaysayang bagay  sagisag. bantayog at bagay na matatagpuan sa komunidad.13 .09. 5. Pagsasanay Pagawin ang bawat pangkat ng dalawa hanggang tatlong pangungusap tungkol sa pinagmulan ng pangalan ng komunidad.

Mao man kana ang naa sa among libro nga Krus ni Magellan”. 126 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Malipayong gisuroy sa magtiayon nga Rogelio ug Maria ang ilang mga anak nga sila Cristy ug Danny. Tanungin ang mga mag-aaral: o Bahin sa unsa ang sugilanon? Malipayong gisuroy sa magtiayon nga Rogelio ug Maria ang ilang o Kinsa man ang mga tawo sa sugilanon? mga anak nga silaoCristy ug Danny. ingon ni Cristy. “Pagkadaghan sa talanawon diri Tay oi!”. “Daghan kaayong salamat Tay ug Nay. Pangganyak Magpakita ng mga larawan ng mga makasaysayang pook at hayaang kilalanin ito ng mga bata sa pamamagitan ng pagtatambal ng pangalan at larawan ng makasaysayang pook.” matud ni Nanay Maria.” “Mao gyud kini ang resulta kung magtarong mo sa inyong pagtungha. pud angistruktura. Tanawa didto dapit diba naa pud ang balay ni Rizal ug ang hagdan-hagdang palayan.” Hala. Gidala nila ang mga bata sa “Nayong Pilipino”. o Unsa ang ilang mga nakita didto? awon diri Tay oi!”. tan-awa gud ate Cristy.” dungan nga tubag ni Cristy ug Danny. tan-awa gud ate Cristy. balay ni Rizal ug ang hagdan-hagdang makasaysayang bantayog at mga bagay sa kanilang komunidad. “Naa man pud ganimeron ang balay ni Aguinaldo.Ipabasang muli sa mga mag-aaral ang buod ng kuwento ng pinagmulan ng pangalan ng komunidad.13 . Magtutulungan ang mga bata sa bubuo ng kuwento sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga pangyayari nito. Kini isip premyo sa ilang dagko nga grado sa ilang tunghaan. “Naa man pud gani ang balay ni Aguinaldo. TanTanungin ang mga mag-aaral kung din bang mga awa didto dapit diba naa sagisag. Kini isip premyo sa ilang dagko nga Unsa ang ilang gibuhat? grado sa ilang tunghaan . Gidala nila ang mga bata sa “Nayong Pilipino”. o Asa sila ning-adto? o ang Nganong nanuroy man sila? “Pagkadaghan sa talan Nahingangha kaayo mga bata sa ilang nakita.” matud ni Nanay Maria. ingon ni Cristy. (Shared Reading) Sabay na babasahin ng guro at mga bata ang maikling kuwento. sagbat sa manghud nga si Danny.” dungan nga tubag ni Cristy ug Danny. palayan. “Daghan kaayong salamat Tay ug Nay. Gawain manghud nga si Dan ny. sagbat sa 3.” “Mao gyud kini ang resulta kung magtarong mo sa inyong pagtungha.09. Nahingangha kaayo ang mga bata sa ilang nakita.” Hala. 2. Mao o Unsa kaha ang tawag anang ilahang mga nakita? man kana ang naa sa among libro nga Krus ni Magellan”. Ipatukoy ang tatlo hanggang limang mahahalagang pangyayari sa pinagmulan ng pangalan ng komunidad at isulat ito sa kanilang papel upang makabuo ng kuwento.

Maaring bumuo ng maraming pangkat kung marami ang mag-aaral.09. pahina _____ ng Learner’s Module. Itanong ang mga sumusunod:     Unsa ang inyong gibati samtang nagbuhat sa mga buluhaton? Unsa imong gitampo aron magmalampuson ang buluhaton? Nganong nagmalampuson man ang inyong buluhaton? Sabihin: Kining inyong mga buluhaton nagpakita nga kamo mga bata nga naay pagpakabana sa inyong komunidad. 6. istruktura ug butang nga naa sa inyong komunidad? 5. Mga katanungan:   Unsa ang gibuhat sa unang pundok? Sa ikaduha? Sa ikatulo? Unsa ang inyong mga nalista diha sa inyong mga buluhaton? Itala sa pisara ang mga sagot ng mga mag-aaral sa pisara at ipabasa ito sa kanila. Pagtataya: Ipagawa ang gawain sa Paghanas.Pangkatin ang mga mag-aaral sa tatlong grupo at ipagawa ang Buhata Kini. 127 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. bantayog. Ipaliwanag kung paano ito gagawin. Paglalahat Unsa ang mga sagisag. ipaulat sa bawat pangkat ang kanilang ginawa. pahina ______sa Learner’s Module. Pagkatapos ng itinakdang oras. Paglalapat Ipagawa sa mga mag-aaral ang Sulayi Kini. istruktura ug sagisag sa inyong komunidad. 4. pahina _____. Kamo nakaila ug naghatag og bili sa mga bantayog.13 .

Hingin ang opinyon ng mga mag-aaral tungkol dito. bantayog ug Butang nga Makita sa Komunidad) Layunin:  Nabibigyang halaga ang mga makasaysayang sagisag. 2. Ibigay ang sariling pagpapaliwanag tungkol sa larawan. Balik Tanaw Magpakita ng mga larawan ng makasaysayang sagisag.Aralin 3: Kahalagahan ng mga Makasaysayang Sagisag. 3. Unsay imong isulti ngadto kanila? o Layo-layo pa ka sa imong tulunghaan. Ilaha kini nga gisulat-sulatan ug gibutangan og yaga-yaga nga pangalan. Bantayog at Bagay na Matatagpuan sa Komunidad Kagamitan:  tsart na gagamitin sa pagproseso ng gawai  n mga Gawain  mga larawan Pamamaraan: 1. Istruktura. bantayog at bagay na matatagpuan sa komunidad Paksa:  Kahalagahan ng mga Makasaysayang Sagisag. Jose Rizal. Pangganyak Magpakita ng dalawang larawan ng wasto at di-wastong pag-awit ng pambansang-awit. Istruktura. Gawain Unang Gawain : Role Playing Ibigay ang sumusunod na kalagayan sa mga mag-aaral at hayaan silang isakilos ito. Bantayog at Bagay na Matatagpuan sa Komunidad (Kamahinungdanon sa mga Makasaysayong Sagisag.13 . Ningdagan ka. o Nakita nimo nga gidula-dulaan sa mga gagmay nga mga bata ang hulagway ni Dr. istruktura. Ipaturo at pabigyang-ngalan sa mga bata kung alin sa mga ito ang makikita sa kanilang komunidad. istruktura at bagay. apan sa pagpadulong nimo sa imong linya. Nadungog nimo nga nibagting na para sa “Flag Ceremony”. Istruktura. simbolo.09. imong 128 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.

Ibigay ang mga tanong sa ibaba at isulat ang sagot nila sa tsart na nakahanda sa pisara o a. mao nga angayan nga ato kining ampingan ug hatagan ug bili. Unsa ang dili maayong gibuhat nga gipakita sa sitwasyon o sugilanon? o c. Unsa imong buhaton? o Napansin nimo nga naay mga bata nga didto mangihi sa kilid sa inyong barangay hall. Unsa ang imong himuon? Iproseso ang ginawa ng mga mag-aaral. Ikalawang Gawain: Gabayan ang mga bata sa pagbuo sa tula na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga makasaysayang sagisag. simbolo ug mga butang nga naa sa atong komunidad adunay dako nga kalambigitan sa atong kasaysayan ug sa atong umaabot. Paglalahat  Unsa man ang atong buhaton aron mahatagan ug bili kining mga butanga? 5. 4. Masuko sila kung imo silang buyagon. Ikaduhang Buluhaton. Paglalapat 129 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04.09. istruktura.13 . Unsa ang maayong buhaton niini nga sitwasyon? Buluhaton Dili Maayong Gibuhat Maayong Buhaton Ibigay ang mga kaparehong tanong sa pagproseso ng ikalawa at ikatlong kalagayan. Tingnan sa Buhata Kini. pahina ______ Pagkatapos nilang buuin ang tula. tanungin sila: o Unsa ang gibuhat sa klase? o Unsa ang mga tubag nga atong gisulat? o Asa dapit sa komunidad atong makita kini nga mga butang? o Unsaon nato pagpakita ang atong pag-amping niini? Sabihin: Ang mga sagisag.nadungog nga nag-awit na sila sa nasudnong awit. Unsa ang gipakita sa matag pundok? o b.

Ipaliwanag ang kung paano ito sagutin.. Ipagawa ito sa mga mag-aaral. pahina _______ ng Learner’s Module.13 . Ipagawa ito sa mga mag-aaral.Tingnan ang Sulayi Kini.09. pahina _____ ng Learner’s Module. 130 /AP/Sinugbuanong Binisaya/TG/04. Pagtataya Tingnan ang Paghanas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->