PAGKAKAIBA NG GLOBO AT MAPA Ang mapa ay may iba`t ibang uri.

ang mapang pulitikal at ang mapang pisikal ang mapa ay nagpapakita ng ibat ibang bahagi ng mga bansa. ang globo naman ay isang modelo ng mundo.. Minsan din, ang mapa ay nagpapakita lang ng isang kontinente, isang bansa o bahagi lamang ng bansa ngunit ang globo ay pinapakit ang buong mundo. Ang mapa ay patag at ang globo ay bilog o kahugis ng mundo. Meron ding ibang mapa na napapakita ng iba pang impormasyon sa likod o kaya ay nakikita din ang maliliit na detalye gaya ng mga kalsada at iba pa (lalo na kung ito ay mapa ng siyudad). Sa globo naman, hindi mo makikita ito dahil masyado itong maliit kung ikukumpara sa buong mundo. MGA NAKATALANG GUHIT NA MAKIKITA SA GLOBO AT MAPA

  

latitude - ito ay pahigang guhit na sumusukat sa distansya ng silangan at kanluran . longitude - ito ay pahabang guhit na sumusukat sa distansya ng hilaga at timog . equator/equador - ito ay guhit na humahati sa globo sa hilaga at timog na may sukat na 0 degri latitude . meridian - ito ay guhit na humahati sa globo sa silangan at kanluran na may sukat na 0 degri longhitud . tropiko ng cancer - ito ay may sukat na 23 1/2 degris hilagang latitude . kabilugang artiko - may sukay na 66 1/2 degris hilagang latitude . kabilugang antartiko - may sukat na 66 1/2 degris timog latitude tropico ng capricorn - ito ay may sukat na 23 1/2 degris timog latitude . international dateline - ang guhit na ito ay naging batayan ng oras . ito ay mula 180 degris meridian ng karagatang pasipiko .