Mga Pagdiriwang sa Pilipinas

www.seasite.niu.edu/Tagalog/modules_in_Tagalog/mga_pagdiriwang_s a_pilipinas.htm - 25k Maraming pagdiriwang sa loob ng isang taon. Ang mga pagdiriwang sa Pilipinas ay mga pambansang pagdiriwang, mga pansibikong pagdiriwang at mga pagdiriwang na panrelihiyon.

Mga Pambansang Pagdiriwang
Ang mga okasyong ipinagdiriwang sa buong kapuluan ay yaong napakahalaga sa kasaysayan at lipunan. Nakikiisa ang bawat isa sa mga Pilipino sa pagdaraos ng mga ito kaya't tinatawag itong pambansang pagdiriwang. Karaniwang idinedeklarang pista opisyal o walang pasok sa mga opisina at paaralan ang mga pambasang pagdiriwang.

Bagong Taon
Tuwing unang araw ng Enero ipinagdiriwang ang Bagong Taon. Masayang sinasalubong ito bago maghating-gabi ng Disyembre 31. Masayang sama-samang kumakain at nagkukuwentuhan pa ang mga kasapi ng mag-anak. Nag-sisimba, nagbabatian, at nag-iingay pa sila nang buong sigla sa pagsalubong nito. Ginagawa pa nila itong family reunion. Dito ipinapakita ang pagbubukludbuklod ng pamilya.

Araw ng Rebolusyong

EDSA

Makaysaysayan ang araw na ito. Ipinagdiriwang ito tuwing ika-25 ng Pebrero. Ang araw na ito ang naging hudyat ng pagbalik ng kalayaan ng mga mamamayan
Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com

mula sa rehimeng diktador. Nagkaisang nagtungo ang libu-libong mga Pilipino sa EDSA noong Pebrero 22-25, 1986. Ito ay sa harap ng Camp Aguinaldo at Camp Crame. Sinuportahan ito ng mga mamamayan. Tinawag itong Rebolusyong EDSA o EDSA Revolution. Tinatawag din itong People's Power Revolution o Rebolusyong Lakas-Sambayanan at Rebolusyon ng Pebrero.

Araw ng Kagitingan
Ang krus sa tuktok ng Bundok Samat sa Bataan ang nagpapagunita hinggil sa mga matatapang na sundalong Pilipino na lumaban sa mga Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Dambana ng Kagitingan ang tawag sa bantayog na ito. Ginugunita ng bansa ang Araw ng Kagitingan tuwing sasapit ang Abril 9. Ipinakita rin dito ang pakakaisa laban sa mga dayuhan.

Araw ng Mangagawa
Ipinagdiriwang tuwing Mayo 1 ang Araw ng Manggagawa. Pinahahalagahan ang mga manggagawa dahil sa kanilang mga paglilingkod sa lipunan. Sila ang tumutulong sa atin sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Tumutulong sila upang tayo'y may pagkain araw-araw, maayos na tirahan, iba-ibang kagamitan, at iba pang bagay.
Timaura ni Antipas Delotavo, 1991

Araw ng Kalayaan
Tuwing Hunyo 12 ng bawat taon ginugunita at ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan mula sa España. May parada at pag-aalay rin ng mga bulaklak sa bantayog ni Rizal. Nag-aalay rin ng mga bulaklak sa iba pang mga bayani.
Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com

Itinataas pa ng pangulo ng bansa ang watawat ng Pilipinas sa Rizal Park. Marami pang inihahandang programa, konsiyerto, at kasayahan sa pagdiriwang na ito. Sama-sama ang mga Pilipino ipinagdiriwang ang okasyong ito.
Imaginary Patriot ni Benedicto Cabrera, 1975

Araw ng mga Bayani
Ang Araw ng mga Bayani ay ipinagdiriwang tuwing Agosto 26 taun-taon. Nag-aalay ang mga Pilipino ng mga bulaklak para sa kanila. May mga palatuntunan pa. Pinahahalagahan sa araw na ito ang mga nagawa ng mga bayani para sa kalayaan at kapakanan ng bansa.

Balik sa simula

Mga Pansibikong Pagdiriwang
May iba pang mga pagdiriwang sa Pilipinas. Kabilang dito ay ang mga pansibikong pagdiriwang. Isinasagawa ang mga ito sa iba't ibang buwan sa buong taon. Ipinakikita rito ang mga katangian at ilang kaugalian ng mga Pilipino. Di tulad ng mga pambansang pagdiriwang na idinideklarang pista opisyal, ang mga pangsibikong pagdiriwang ay karaniwang idinaraos nang may pasok din sa opisina at paaralan sa buong bansa. Gayunman, may ilang lugar na nagdedeklarang walang pasok gaya ng Lungsod Quezon kapag nagdiriwang ng pakakatatag nito tuwing Agosto 19.

Araw ng mga Puso
Tuwing ika-14 ng Pebrero ito. Ipinakikita natin sa ating mga mahal sa buhay kung gaano natin sila inaalala. Ipinakikita rin natin ang kahalagahan nila. Marami tayong ginagawang paraan upang ipakita ang

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

aprilbfaeldan@yahoo.com

ating pagmamahal. Natututuhan pa natin ang nararapat na gagawin kung may sunog. Pinahahalagahan at pinayayaman pa natin ito. Ito ang kaarawan ni Pangulong Manuel L. Tuwing ikalawang Linggo ng Mayo ang pagdiriwang para sa mga ina at tuwing ikatlong Linggo ng Hunyo ang sa mga ama. Nagbibigayn tao ng kard o anumang alaala sa araw na ito. at sa talakayan. Araw ng mga Nagkakaisang Bansa Compiled by: April M. sa pagsulat. Tinuturuan din tayo sa pag-iwas sa sunog. Kapag may sunog sa ating lugar. Ginugunita natin sa mga araw na ito ang kabutihan ng ating ina at ama. Ito'y mga patimpalak sa pagtula. nagtutulungan tayo upang mapatay ito. Binibigyang-diin ang mga paraan kung paano tayo mag-iingat sa sunog. Binibigyang-diin ang pagmamahal sa ating wika. May mga programa pa ang mga barangay na nagpapakita ng mga paraan ng pag-iwas sa sunog. Nakikiisa ang mga Pilipino sa paggamit ng Filipino sa pagpupulong. at pagsusulat ng sanaysay sa wikang Filipino. ang Ama ng Wikang Pambansa. Karaniwang ipinagdiriwang ito sa ika-19 ng Agosto. Nagkakaisa tayo sa pagdaraos ng pagdiriwang na ito. Linggo ng Wika Marami paligsahan tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. Linggo ng Pag-iwas sa Sunog Ipinagdiriwang ang Linggo ng pag-iwas sa Sunog sa buwan ng Mayo.com . Quezon. pag-awit. Karaniwang nagkakaisa ang buong bansa sa okasyong ito. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Araw ng mga Ina/mga Ama Mga pagdiriwang na pansibiko ang Araw ng mga Ina at Araw ng mga Ama.

Nagkakaiba-iba ng lamang ito ng petsa ayon sa bayani o natatanging Pilipinong ginugunita. May mga palatuntunan din inihahanda rito. Ika -19 naman ng Agosto ang Araw ng Lungsod Quezon. Linggo ng Mag-anak Ito ang araw na ginugunita ng mga Pilipino ang kahalagahan ng mag-anak at ang pagmamahalan at pagkakaisa ng bawat kasapi nito.com . Pagtutulungan ang isa pang layon nito. Isinasagawa rin ito sa iba't ibang buwan sa buong taon. ang Anak ng Compiled by: April M. ipinagdiriwang ang Araw ng mga Nagkakaisang Bansa. Araw ito ng paggunita sa pagsilang ni Jesus. Araw ng Maynila/Araw ng Lungsod Quezon Ginugunita rin ng mga Pilipino ang kanilang lungsod o bayan. Balik sa simula Mga Pagdiriwang na Panrelihiyon Marami pagdiriwang na panrelihiyon sa Pilipinas. Pagkakabukludbuklod ang simbolo nito. Makikita rito ang mga kaugalian at katangiang Pilipino Pasko Mahalaga para sa mga kapatid nating Kristiyano ang pagdiriwang ng Kapaskuhan tuwing ika-25 ng Disyembre. Araw ng mga Guro Iba-iba ang buwan ng pagdiriwang nito. Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang ang pakikipagkaibigan natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo.Pagsapit naman ng Oktubre 24. Dito naman pinahahalagahan ang kabutihan ginagawa sa atin ng mga guro. Hindi lamang sa paaralan kundi pati na sa telebisyon at radyo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Tuwing Hunyo 24 ang Araw ng Maynila. Ang Samahan ng mga Nagkakaisang Bansa ang nagbubuklod upang lubos na magkaunawaan at magkaisa ang mga bansa.

Compiled by: April M. Ati-atihan Ito ay pagdiriwang sa Kalibo. Pagmamahal sa bawat isa ang mensaheng ipinahahatid sa atin tuwing sasapit ang Pasko. Nagsisimula ito sa ika-16 ng Disyembre. Sumisigaw naman ng "viva" ang iba sa kanilang pagsasayaw. Kailangang maghatid ang bawat Kristiyanong Pilipino ng kapayapaan hindi lamang sa buong bansa kundi pati na rin sa buong mundo.mga kamaganak at mga kaibigan . Pampanga. Isang araw rin ito para sa mga mahal sa buhay . Nagpaphid ng uling o anumang itim na pangkulay sa buong katawan ang mga sumasali sa parada. Aklan. Karaniwang makaririnig ng pabasa sa baryo. Hawak ang imahen ng Santo Niño ng isang ati habang sumsayaw. Nagsasama-sama rito o nagkakaroon ng reunion ang mga kasapi ng mag-anak. Marami ang dumadalo sa misang ito. Ang misa de gallo ang magkakasunod na siyam na simbang-gabi hanggang sumapit ang araw ng Pasko. Nagsusuot pa sila ng makukulay na kasuotan habang nagsasayaw sa saliw ng tugtog ng mga tambol sa kalsada. Kung kaya't dapat tandaan na ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal at kapayapaan. Nagkakaisa ang mga Pilipino sa pagdiriwang nito. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. "Mahabang buhay' ang kahulugan ng salitang viva.at pati na rin ng mga kaaway.Diyos ng mga Kristiyano.com . Isa pang napakagandang pagdiriwang kung Pasko ang parada ng makukulay at maiilaw na parol na yari sa San Fernando. Tanda rin ito ng pagkakabuklod ng mga mag-anak. Tatlong araw ito ng pag-awit at pagsayaw sa mga daan. Misa de gallo o simbang-gabi ang hudyat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Mahal na Araw Isang napakahalaga at natatanging tradisyon ito ng mga Katolikong Pilipino. Nagkakaisa ang ito sa pagdaraos nito. Sama-samang nagsisimba ang mag-anak dito. Dinarayo ng mga turista ang paradang ito.

at pati na sa mga tahanan na ikinukuwento ang buhay ni Cristo. Pahiyas Isang tradisyon din ito. Naniniwala sila na malalayo sila at ang kanilang mga kalabaw sa mga sakit at aksidente sa pagbasbas na ito. Ipinaparada ng mga magsasaka ang kani-kanilang mga kalabaw patungo sa simbahan upang mabasbasan ng pari. Isang prusisyon ng mga rebulto ni Cristo at iba pang santo ang inilalakad sa mga pangunahing daan ng baryo o bayan tuwing Biyernes Santo. Isang Bahagi ng pagdiriwang ng San Isidro ang pagbasbas sa mga kalabaw. Isang makulay na kaugalian pang-Mahal na Araw ito.com . Nagkakaisang nagsasabit ang mga tagaQuezon ng mga produktong-bukid at katutubong pagkain sa pintuan at mga bintana ng kanilang bahay.kapilya. Ito ang Moriones ng Marinduque. Maingay at masayang naririnig ang kampana ng lahat ng simbahan tuwing Linggo ng Pagkabuhay upang ipabando o ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isang makulay na pagdiriwang ito na kinalulugdan ng lahat sa Quezon tuwing buwan ng Mayo. Nagsusuot ng damit ng mga Romanong sundalo at makukulay na maskara ang mga namamanata. Compiled by: April M. Penitensiya naman ang tawag sa ginagawa ng mga Pilipinong nagpapasakit o namamanata tuwing Mahal na Araw. May isa pang gawaing isinasagawa tuwing Mahal na Araw. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Pinararangalan dito ang santo ng mga magsasaka na si San Isidro de Labrador. Kanilang pinahihirapan at pinarurusahan ang sarili sa pagdadala ng krus o pagpalo at pagsugat sa kanilang mga katawan.

Araw ng mga Patay o Todos los Santos Ipinagdiriwang ito tuwing unang araw ng Nobyembre. at magdasal para sa namatay na mga mahal sa buhay. Isang prusisyon sa ilog ng mapagmilagrong imahen ng Birhen ng Peñafrancia ang dinarayo sa pagdiriwang na ito. Isinasagawa ang prusisyong ito sa Ilog ng Naga at kalalakihan lamang ang lumalahok. Pista ng Peñafrancia Isang kapistahan ang idinaraos tuwing Setyembre 17 sa Lungsod ng Naga. Nagkakaisa rin ang mga Pilipino sa pagsasagawa ng mga kaugaliang ito.Santakrusan Ito ang isa pa ring kasayahan. Ang santakrusan ay isinasagawa kung Mayo. Maraming naggagandahang kababaihan sa prusisyong ito na kumakatawan kay Birheng Maria at iba pang mga babaing tauhan sa Bibliya at mga akadang kaugnay nito. Ramadan Isang buwang pagdiriwang ito ng ating mga kapatid na Muslim sa Timog tuwing Marso hanggang Abril. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Sama-sama at nagkakaisa rin sila sa Compiled by: April M. mag-alay ng mga bulaklak at pagkain. Isang prusisyon ito na nagpapakita at isinasadula ang paghahanap ni Santa Elena sa Banal na Krus. Ginugunita at pinararangalan ang mga namatay na kamag-anak sa araw na ito.com . Magandang nilagyan ng palamuti ang trono ng birhen na nasa isang kasko. Camarines Sur sa rehiyon ng Bicol. Karaniwang nagtutungo ang mga Pilipino sa sementeryo upang magsindi ng mga kandila.

Nagdarasal sila kay Allah na kanilang Panginoon. Araw ng Maynila Compiled by: April M. Isa itong pasasalamat nila. Ginugunita nila ang pakakahayag o rebelasyon ng Koran kay Mohammmed. 5. Balik sa simula Mula sa Librong Bayanihan 2 ni Priscila B. Sabihin kung kailan ipinagdiriwang ang mga sumusunod na okasyon: 1.pagdiriwang ng okasyong ito. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Dizon Maikling Pagsasanay: A. Nagdarasal sila ng isang oras. Hari Raya Puasa Pagkatapos ng Ramadan. Nangingilin or nag-aayuno ang lahat ng mga Muslim sa mga pagdiriwang na tulad nito. Sabihin kung ano ang inilalarawang pagdiriwang: 1. Ipinaparada ng magbubukid ang kanilang mga kalabaw sa daan patungo sa simbahan. ipinagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim ang Hari Raya Puasa. Nagsisimula at ginigising sila ng malalakas na ingay ng mga tambol. 2. Imam ang tawag sa kanilang pari. 3. Mahalagang pagdiriwang ito sa kanila.com . Idinaraos ang kaugalian at tradisyong ito ng mga tagasunod ng Islam sa buong mundo. Linggo ng Wika 2. 4. Nakasuot ng sundalong Romano ang mga namamantang kalalakihan sa pagdiriwang na ito sa Marinduque. Isang makulay na pagdiriwang ito kung saan nagsasayaw at umaawit sa daan ang mga kasapi. Ito ang pinakamahalagang pagdiriwang ng mga Muslim. B. Nagsusuot ng mahabang belo sa kanilang mukha ang mga babaing Muslim kapag nagtutungo sila sa kanilang mosque. Ang Koran ay banal na aklat ng mga Muslim. Nagbabasa pa sila ng Koran. ang propeta ng Islam. Magagandang dalaga ang mga kasapi sa prusisyong ito. Agad silang nagbibihis ng kanilang magagarang kasuotan at nagtutungo sa mosque.

Parol Compiled by: April M.3.00 6549 Rating: 5. talaga namang makikita. Pista ng Peñafrancia Mga Kaugaliang Pilipino Tuwing Pasko  Currently 5. dala na rin marahil ng matinding impluwensiya ng relihiyong Kristiyanismo. kasuotan. Mula sa dekorasyon. Araw ng mga Bayani 5.com . Unang araw pa lang ng Disyembre ay matamang naghahanda na ang mga Filipino upang simulan ang kaugaliang ipagdiwang ang kapanganakan ni Hesukristo.0/5 (2 votes cast) Sinasabing ang Kapaskuhan ang siyang pinakamahabang pagdiriwang sa bansa. maririnig at maaamoy na ang Kapaskuhan ay papalapit na. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Araw ng Kagitingan 4. Heto ang ilan sa mga kinagisnan nang kaugalian ng mga Filipino bilang paggunita at paghahanda sa Pasko. pagkain at awitin.

Tanyag sa Pampanga.com . Belen  Maliban sa pagsasabit ng Parol. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. ito ay ginagamit naman ngayon upang ilawan ang mga daan para sa mga taong dadalo sa Misa de Gallo. Ang Belen ay tila isang tableau na nagpapakita ng eksena ng kapanganakan ni Hesus. Ang parol ay hugis bituin na lampara na sumisimbolo sa tala na nagtanglaw sa tatlong mago sa pagbaybay ng kanilang daan patungo sa sabsaban ni Hesus. Malimit ay ito'y isang pinaliit na replika ng nasabing eksena. katabi ang amang si Santo Jose at inang Birheng Maria. Hindi pa man tumutuntong ang kalendaryo sa buwan ng Disyembre ay paisa-isa nang naglilitwan ang mga naglalakihan at makukulay na parol sa mga tahanan. ngunit may ilan naman na gumagawa ng makatotohanang anyo nito at inilalagak sa hardin. tradisyon na rin ang paglalagay ng Belen sa mga tahanan. Simbang Gabi Compiled by: April M.

Ang tradisyong ito ay patuloy na isinasagawa marahil ay buhat sa paniniwala na ang kahilingan o panata ng sinumang makabuo ng siyam na araw na simbang gabi ay matutupad. simula ika-16 ng Disyembre. na naghaharana at nagbabahay-bahay upang maghandog ng awiting pamasko. ito ay isang tradisyon ng pagsisimba sa dakong alas-singko ng bukang liwayway. hanggang sa bisperas ng Pasko. Maliban sa kanila.com . Upang mapawi ang ginaw hatid ng hanging amihan sa umaga ay mayroong mainit na tsokolate ring mabibili na masarap ding panulak sa malagkit na kakanin. Paghaharana  Cumbanchero ang tawag sa grupo. na kalimita'y buhat sa Simabahan o paaralan. Matatagpuan sa labas ng mga simbahan ang hanay ng mga munting tindahan na nag-hahain ng mga malalagkit na pagkain gaya ng puto bumbong (malagkit na kanin na kulay ube at hinuhulma sa isang bumbong o manipis na kawayan) at bibingka (hinurno sa uling na malagkit na kanin na may kasamang itlog na maalat at niyog). Mas kilala bilang Misa de Gallo (o Misa ng Tandang). Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Kadalasan ay may bitbit silang mga instrumento upang sabayan ang kanilang pag-awit. Nagsimula ang tradisyong ito noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Mga Kakanin  Kaakibat ng Simbang Gabi ay ang pagsasalu-salo ng pamilya sa pagkain ng mga kakaning Filipino. Dahil maagang nagtutungo sa kabukiran ang mga magsasaka ay napagpasyahan ng mga kura-paroko na magdaos ng misa nang higit na mas maaga upang maging sila ay makadalo.

Noche Buena  Tradisyon din ng pamilyang Filipino ang pagsasalu-salo ng hapunan sa bisperas ng Pasko. simbahan at maging sa istasyon ng radyo ang mga napapanahong musika na kadalasa'y sinulat at inawit ng mga batikang kompositor at mang-aawit sa Pilipinas. Compiled by: April M. kasama ang ilang kamag-anak at malalapit na kaibigan. kasabay ng pagbibigay ng mga regalo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Higit na mahalaga ang magkasama at magkabuklod ang buong mag-anak. matapos ang huling Misa ng Simbang Gabi. Hindi kinakailangang masagana ang hapag-kainan. Kadalasan ay isang munting pista ang idinaraos sa tahanan. Maririnig sa mga paaralan. Awiting Pamasko  Bilang senyales na malapit na ang pasko ay maririnig na pumapailanlang na sa hangin ang mga himig o awiting pamasko.talamak din sa mga kalsada ang mga paslit na nagsisipag-awit ng kanilang bersyon ng kantang pamasko.com .

2008) Christmas in the Philippines. Masasaksihan rin dito ang ugaling Filipino na pagmamano o ang paglapat ng noo sa kamay ng mas nakatatanda. (hinango noong Disyembre 1. Ito ay ang pagbabahay-bahay ng mga bata sa kanilang mga ninong at ninang. maging sa kanilang mga kamag-anak upang sila'y mabiyayaan ng regalo na malimit ay nasa anyo ng salapi. 2008) Philippine Christmas. Bagon-Fealdan 2009 . Aguinaldo  Pinakahihintay-hintay lalo na ng mga kabataang Filipino ang Pasko dahil sa paghingi ng Aguinaldo (hango sa salitang Espanyol na nangangahulugang “regalo”). 2008) aprilbfaeldan@yahoo. (hinango noong Disyembre 2. Kadalasan ay ginaganap ang dulang ito sa plaza o di kaya'y sa Simbahan bago simulan ang Misa sa bisperas ng pasko. Sanggunian    How to Celebrate a Filipino Christmas.com Compiled by: April M. (hinango noong Disyembre 1.Panunuluyan  Masasaksihan lalo na sa mga lalawigan ang pagsasadula ng masalimuot na paglalakbay ng banal na mag-asawa para sa kapanganakan ng anak nilang si Hesus.

Commission on Higher Education as of June 4. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. milyun-milyong kabataang Pilipino ang nasasadlak sa karukhaan at patuloy na ninanakawan ng kanilang kinabukasan.26% o P39. kung saan dumarami ang bilang ng mga drop-outs. may 70 paaralan ang nagtaas ng matrikula sa rehiyong Timog Katagalugan. Mapatutunayan ito sa kalagayan ng UPHSL at iba pang eskuwelahan dito sa lalawigan ng Laguna.TALUMPATI SA KALAGAYAN NG EDUKASYON SA PILIPINAS http://karwaskil. tunghayan natin ang kalagayan ng sistema ng edukasyon kung saan hinuhubog ang mga susunod na mga propesyunal sa masmidya. Ayon pa sa ulat. Region IV-A and B. kung saan tinatayang 14. relasyong publiko at adbertaysing. Sa taun-taong pagtataas ng matrikula. Office of Student Services.com . sino pa'ng maniniwala na ang mga kapitalistang edukador at may-ari ng paaralan ay hindi nagkakamal ng supertubo? Gayong itinakda ng Konstitusyon ng Pilipinas na ang edukasyon ay karapatan ng mamamayan. Sa kasalukuyan. Iniulat ng Commission on Higher Education (CHED) na may 370 o 28% ng kabuuang bilang ng mga pribadong kolehiyo at unibersidad sa buong bansa ang nagtaas ng matrikula nitong taon.09%. 2004. Kabi-kabila rin ang mga kilos-protesta ng estudyante at guro para ilantad ang pagsasamantala at kalunus-lunos nilang kalagayan. lumalabas na ang De Compiled by: April M.39 kada yunit ang halaga ng itinaas. Ang national average percentage increase nito ay aabot sa 11. peryodismo.multiply. Kung pagbabatayan naman ang Report on Higher Education Institutions with Tuition Fee Increase. para sa mga kapitalistang edukador ito'y isang malaking negosyo.com/journal/item/34 (paumanhin at hindi ko nakuha ang pangalan ng may katha) Una sa lahat.

584 (20%). siyentipiko.351 (8. libro at kagamitan sa pagaaral. at industriyang kontrolado ng mga dayuhan. Naging komersyalisado ang katangian ng edukasyon dahil sa kolonyal nitong pinagmulan. naitatag ang isang malawakang sistema ng pampublikong paaralan bilang instrumento ng panlilinlang sa masa at para suportahan ang mga kampanyang pasipikasyon at pananakop ng gubyernong militar ng US.682 (4.731P12. Laguna Northwestern College -. Pinatotohanan ito ng dating senador Claro Recto. doktor.92%). ang mga nakatapos lamang ng elementarya.98%).721 (14.907-P14. Ginamit ang Inggles bilang midyum ng pagtuturo sa mga eskuwelahan. mura at pleksibleng paggawa sa maraming pabrika gaya ng sa Laguna Compiled by: April M. Sa Siena College.14%).99-5. ito'y dahil na rin sa kawalan ng Masscom Department ng mga teknolohiyang audiobiswal para sa inyong aktwal na pagsasanay sa kabila ng pagbabayad ninyo ng malaking halaga taun-taon.427 (9. at inhinyero ay pawang mga dayuhang interes din ang nakikinabang. hindi natutupad ang gasgas nang pangako na ang pagdaragdag sa matrikula ay mangagahulugan daw sa pagtaas ng sahod ng guro't kawani. Mula noon hanggang ngayon. De La Salle University-Dasmarinas -. Bakit ba kayo pinadala dito ng UPHSL para mag-on-the-job training? Bukod sa pagsasapraktika ng inyong kaalamang teoretikal. komunikasyon.81%).364 (14.La Salle School of Health Science ang may pinakamataas na halaga ngayon ng 21-unit load sa halagang P17. Samantala. Ang talino ng mga abugado.831 (14.P10. nang sabihin niya na ang pagkatalong militar ng rebolusyong Pilipino ay sinundan ng isang henerasyong inalipin ng imperyalistang indoktrinasyon.P13. nagkakahalaga ito ng P7. Ano pa'ng maaasahan ninyo? Kung tutuusin.P10.581-P17.83-15. mahusay na pasilidad.25%). John Colleges of Calamba -. San Pablo Colleges -. University of Perpetual Help System in Laguna -.P11.839-P15. Ito'y upang makapagsanay ng sapat na bilang ng mga Pilipinong propesyunal na siyang gagamitin para patakbuhin ang transportasyon.P14. Noong 1900s.P14.01-8.16%). hindi naman interes ng ganid at suwapang na mga kapitalistang edukador ang paunlarin ang kalidad ng ating edukasyon.109 (9. Sacred Heart College of Lucena -. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. St.com . komersyo.913 (14.04% of tuition hike). at Divine Word College of Theology in Tagaytay -.P11.96). haksyul o 'yung mga 'di nakatuntong sa eskuwela ay nagiging biktima ng siil.

paano natin mabisang maihahatid sa madla ang katotohanan ng tunay na nagaganap sa ating lipunan? Paano ninyo aaliwin ang masa na palaging biktima ng karahasang militar. MASMIDYA Konserbatibo vs. Kung sa eskuwelahan pa lang ay sinasanay na ang mga estudyante ng Masscom ng pag-aasal-alipin at pagiging kimi sa gitna ng pagsasamantala at kawalang hustisya. ang konserbatibong tradisyon (mainstream) at pangalawa. lumitaw ang dalawang magkasalungat na tradisyon sa masmidyang Pilipino: una. mga kapitalistang edukador at may-ari ng eskuwelahan ang panunupil sa kampus.com . Upang mapanatiling umiiral ang dati nang komersyalisado at kolonyal na sistema ng edukasyon. Laganap ngayon ang paglabag sa demokratiko at konstitusyunal na mga karapatan ng estudyante tulad ng pagbabawal sa kalayaang magpahayag. habang nagdurusa sa matinding kahirapan at krisis ang mga mamamayan. Sapagkat dominado ng maka-imperyalistang mga interes. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. walang kabuluhan (trivial). Bukod dito. magorganisa at sa sama-samang pagkilos. ipinatutupad ng gobyerno. maliit na sahod. Pinagpasasaan ng mga monopolyo-kapitalistang US ang yamang likas at pantao ng ating bansa. paniniwala at estilo ng pamumuhay. Mahigpit nitong tinutulan ang reporma sa sistema at demokratisasyon ng mga istrukturang panlipunan.Technopark. umiral na ang ganitong tradisyon sa mga Compiled by: April M. Ang bayan ay naging isang malawak na palengke ng labis na produkto at kapital ng mga kapitalistang dayuhan na siyang tagatustos sa ating burges na panlasa. Progresibo Sa proseso ng ating kasaysayan. 'di lubos na makatotohanan (inaccurate) at naghihikayat ng pagtakas sa reyalidad (escapism). Bago pa ang monopolisasyon ng rehimeng Marcos sa buong masmidya sa panahon ng Batas Militar. ipinalalaganap nito ang mga impormasyon o mensaheng dekadente. itinataguyod ng konserbatibong masmidya ang paghahari ng mapang-aping mga rehimen. kawalan ng serbisyo at pandarambong sa ating kabang-yaman? Paano ipalilimot sa inyong awdyens ang kumakalam nilang sikmura dahil sa gutom? II. Naririyan din ang pagkontrol ng mga administrador ng paaralan sa mga student councils at publications. ang progresibong tradisyon (alternative).

patuloy na nagsisikap ang progresibong masmidya na makapanaig sa gitna ng kakulangan ng rekurso at mapanupil na sitwasyon. gaya ng awtoritaryan na pamamahala. na noong huling bahagi ng ika-19 siglo ay nanawagan ng reporma at nang lumaon ay naging instrumento para kamtin ang hinahangad na panlipunang pagbabago. susuwayin ang kanyang pamilya at guro. alin man sa konserbatibo o progresibong masmidya. kahit hindi direkta o personal na kilala ng mga manonood ang grupong Taiwanese na F4.pahayagang Espanyol na walang ibang laman kundi mga papuri sa prayle at mga kolonyal na opisyales. Kalayaan at La Independencia noong panahon ng unang kilusang propaganda hanggang sa We Forum at iba pang alternatibong publikasyon noong Batas Militar. dayuhang dominasyon at krisis pangkabuhayan. Dahil na rin sa maimpluwensyang kapangyarihan nito.com . poster. Halimbawa. Kailangang bumili ng panyo. notebook at bag na may larawan ng F4 para matangkilik sila. at makikipag-away sa sinumang may ibang iniidolo sa ngalan ng F4. Compiled by: April M. naglalantad ng sosyal-reyalidad at nagbibigay ng gabay sa pagkilos. patuloy ang panatisismo at pangangalakal sa imahe. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Mula sa mga makabayang dyaryo tulad ng La Solidaridad. sine at website sa internet na tinatangkilik ng masang awdyens. Kinabibilangan ito ng mga peryodista at propesyunal na nagsasaliklik ng mga impormasyong makakatulong para higit na maintindihan ng madla ang lipunan at mga problema nito. aklat. billboard. kapansin-pansin ang lubusang pagkahumaling nila sa imahe nito. programa sa telebisyon o radyo. magasin. Ipinalalaganap nito ang mga impormasyon o mensaheng nagpapalaya ng ating kamalayan sa gapos ng kamangmangan. Habang may emosyonal na kapit ang mga tumatangkilik na awdyens. Sadyang hindi maiiwasang ihanay ang bawat isa sa mga ito. naging daluyan ang konserbatibong masmidya ng kulturang popular (pop culture) kung saan todo-todong pinasisikat ang mga imahe sa udyok na magkamal ng supertubo. sa kabilang banda. Naiisip ba natin kung gaano ang sakripisyo at halagang ginagasta ng mga fan? Ang progresibong masmidya. ay umusbong sa sinapupunan ng masa. Suriin ninyo ang bawat dyaryo. mahigit 'sandaang taon na ang nakakaraan. Ipagpapalit ng fan ang klase para makapanood ng TV o konsyerto. Pero walang libreng tiket sa konsyerto ng F4.

Inihayag sa rali na pumapangalawa na ngayon ang Pilipinas sa mundo (nangunguna ang Iraq na patuloy na ginigyera ng Amerika) sa bilang ng mga mamamahayag na pinaslang habang gumagampan ng kanilang trabaho. at ng ideolohiyang pagkagapos ng kalakhan sa mga propesyunal. istakholder at adbertayser. bagay na hindi gaano tinatalakay sa mga eskuwelahan. Samantala. Hangga't hindi nagaganap ang radikal na pagbabago sa lipunan. isang news-feature website. di bababa sa 55 mamamahayag na ang pinapatay sa bansa. sa pangunguna ng NUJP. aabot na sa 78 mamamahayag ang napapatay mula noon. Dalawampu rito ay pinaslang sa ilalim ng administrasyong Arroyo. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines (NUJP). Pitong mamamahayag naman ang pinatay noong 2003. binatikos ng iba't ibang organisasyon ng midya. sa hiwalay na listahan ng Bulatlat. mula nang bumagsak ang diktadurang Marcos noong Pebrero 1986. Malinaw na kilala ang mga biktima sa pagbatikos sa korapsyon at krimen na kinasasangkutan ng mga pulis. Sa ginanap na kilos-protesta noong Agosto 16 ng may di bababa sa 200 mamamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa pambansang himpilan ng pulisya sa Camp Crame. mayroong anim na mamamahayag ang pinatay kung saan apat sa kanila ay sa buwan lamang ng Agosto. ito'y maaaring busalan sa pamamagitan ng mapaniil na instrumento ng gobyerno.Kahit pa sabihing walang batas na nagreregulisa sa masmidya. Compiled by: April M. Kung isasama ang mga pinatay noong panahon ng batas militar. militar. Hanggang sa mga oras na ito. kapangyarihan ng mga nagmamay-ari ng midya. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com. 110 na lahat-lahat ang mamamahayag na biktima ng pamamaslang. Nagaganap din ang iba't ibang tipo ng panunuhol ng mga malalaking negosyante't pulitiko sa mga reporter at brodkaster. matataas na upisyal ng gubyerno at malalaking negosyante. ang kainutilan ng Philippine National Police (PNP) na lutasin ang maraming kaso ng pamamaslang sa mga mamamahayag. patuloy na mamamayani ang dalawang magkasalungat na tradisyon. Lumalalang Panggigipit at Pamamaslang Tumitindi ngayon ang intimidasyon at karahasan na dinaranas ng mga tagamidya.com .

Dito sa rehiyong Timog Katagalugan. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. si Noel Villarante. Matapos ihayag sa isang interbyu nitong Agosto na alam nila kung sino ang nagpapatay kay Arnnel Manalo. dating pinuno ng 204th Brigade. kolumnista ng Laguna Score at komentarista sa DZJV na pinaslang noong Agosto 19. 2003 dahil sa kanyang paglalantad sa mga anomalya. Bukod sa pamamaslang. militar at paramilitar sa mga tagamidya ang naitala ng NUJP. pambubugbog at iba pang tipo ng panggigipit at paglabag sa karapatang pantao. Noong Oktubre hanggang Nobyembre 2002. Noong Mayo 31. Jovito Palparan. dahil lamang sa pagkober niya sa marahas na demolisyon sa lunsod. Samantala. Laguna. napilitang magtago nang ilang araw ang isa pang taga-midya. cameraman ng Southern Tagalog Exposure. ininteroga at pinagbantaang papatayin ng mga elemento ng 20th Special Forces si Melvin Mamis. reporter ng dyaryong Newsflash sa Compiled by: April M. pinagbubugbog. Si Edu Paringit. anim na kaso ng pagdukot at panghaharas ng pulis. Batangas. ay nakatanggap ng harasment mula kay Gen. korespondent ng dyaryong Bulgar at DZRH matapos niyang ihayag ang panig ng kaaway ng isang makapangyarihang negosyante sa Bauan. korespondent ng Radyo Veritas na pinaslang noong Agosto 12 dahil sa paglalantad din ng mga anomalya sa Nagcarlan. Sa taon ding 'yon. Batangas. at si Fernando Consignado. isa si Ferdie Roldan. matapos niyang kunan ng bidyo ang isang human rights fact-finding mission sa Rosario. noong Hunyo 23 ay puwersahang pinatatanggal sa ere ng mga militar ang Radyo Anakpawis.com . pananakot. isang lokal na istasyon ng telebisyon sa Calapan City. nakatanggap ng pagbabanta sa buhay at pagmamanman ng mga di-kilalalang lalaki ang isang katrabaho ni Manalo. maraming mamamahayag ay naging biktima ng harasment. lingguhang programa ng Katipunan ng Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan (KASAMA-TK) sa DZRB sa Batangas City. na pinagbabaril noong Agosto 2002 pagkatapos niyang batikusin ang isang lokal na upisyal ng syudad. Pinaratangan ng mga militar at pulis na pinatatakbo umano ng New People's Army (NPA) ang naturang programa. isang cameraman ng TVnet. Laguna. news presenter ng City TV sa San Pablo. si Arnnel Manalo. ang mga biktima ng pamamaslang ay sina: Sonny Alcantara. Samantala. Nagbanta sila rereydin ang istasyon kung hindi ititigil ang programa.Hayaan ninyong isalaysay ko ang detalye ng mga kaso.

Samantala. Kahit natukoy at naaresto na si PO1 Guillermo Wapile. Hermogenes Ebdane sa mga tagamidya na manahimik na lamang para hindi maging target ng karahasan. pinatay ng isang pulis si Edgar Damalerio. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Sa katunayan. ay patunay lang na ang demokrasya at kalayaan sa pamamahayag ay mistulang ilusyon. Mababago lamang ang mundo kung tayo'y magkakaisa at lalaban. Sa loob ng dalawang taon. pakalat-kalat lamang si Wapile sa Pagadian at iba pang lugar sa prubinsya. ang mga elemento ng pulisya ang nasasangkot sa pagpatay o panggigipit sa mga tagamidya. nang sabihin niyang walang pang malalang tunguhin sa bilang ng mga pinapaslang na mga tagamidya. III. May adelantadong mungkahi pa na mag-armas na lamang ang mga mamamahayag para maipagtanggol ang sarili. reporter ng Zamboanga Scribe at Mindanao Gold Star at komentarista sa DXKP sa Pagadian City. Ang estado mismo ang sumusupil sa kalayaan sa pamamahayag para protektahan ang interes ng mga naghaharing uri sa ating bayan. Sa larangan ng edukasyon." Ito ang hamon sa atin. Laguna. MGA ALTERNATIBONG HAMON Kung papawiin ang takot at pag-aalinlangan sa ating mga puso't isipan. Binalewala naman ni Gen. Noong Mayo 2002. Secretary ng Department of Interior and Local Government na nangangasiwa sa PNP. Ang mga pahayag na ito ng mga nasa awtoridad at ang kawalan nila ng aksyon sa lumalalang panggigipit at pamamaslang sa mga tagamidya. Sa maraming insidente.com . "The people united can never be defeated. Angelo Reyes. naging badigard pa siya ng isang pulitiko noong nakaraang eleksyon. Sino ang hindi nakakakilala kay Isabela governor-elect Grace Padaca na dating brodkaster? Paulit-ulit na ipinasara noon ni Mayor Caesar Dy ng Cauayan City ang Bombo Radyo sa Isabela dahil sa pambabatikos nito sa korupsyon at karahasan ng pamilyang Dy. may pangangailangang itaguyod ang isang Compiled by: April M. pinatakas pa rin siya ng mga kapwa niya pulis. At ano ang tugon ng awtoridad sa mga panggigipit at pamamaslang? Nagbigay ng "payo" si PNP Dir. napilitang magtago ang pamilya ni Demalerio at iba pang testigo. Gen.daan-daang naging biktima ng madugong pandarahas ng mga pulis at goons laban sa mga manggagawa ng Nestle na mapayapang nagwewelga d'yan sa Cabuyao. malulutas natin ang mga problemang bumabagabag sa sistema ng edukasyon at masmidya.

makabayang kultura at iba pang kagyat na tungkulin. independyenteng ugnayang panlabas. Kasama ng mga independyente at responsableng propesyunal sa midya. dahil nais nating ipalaganap ang pag-aaral ng mga kaalamang nakabatay sa pagsisiyasat at pagsusuri sa reyalidad. Pol Medina Compiled by: April M. Jessica Zafra. kahirapan at takot. siyentipiko at demokratikong edukasyon. Umaayon ito sa mga batas ng aktwal na pag-iral. Gawin natin laboratoryo ang mga eskuwelahan para sa pagpapatupad ng demokratikong pamahalaan. Nangangahulugan ito ng pagtatayo ng mga pangmasang organisasyon na naglalayong lumikha ng opinyong publiko na sasalungat sa panlilinlang ng mga nagsasamantala at nang-aapi. Pilipinisasyon at pagpapabuti sa kabuhayan ng mga manggagawa sa midya. repormang agraryo. dahil nais nating ibalik ang karangalan ng ating lahing Pilipino. dahil hangad nating mangibabaw ang karapatan at interes ng nakakarami sa ating lipunan.pambansa. Siyentipiko. nais kong baunin ninyo ang mahalagang mensahe ng International Federation of Journalists (IFJ): "walang kalayaan sa pamamahayag hangga't nabubuhay ang mga mamamahayag sa korupsyon. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com . Pambansa. Demokratiko. pambansang industriyalisasyon. Sa aking pagtatapos. dapat lumahok ang mga estudyante ng Masscom sa puspusang kampanya para itaguyod ang kalayaan sa pamamahayag. Dapat imulat ang mga estudyante upang kondenahin ang imperyalistang agresyon at gyera. pagbabago at rela-relasyon ng mga bagay at pangyayari." Komedya Dekada 90: Bob Ong. Dapat nating igiit ang pagpapatupad ng libreng edukasyon para sa mamamayan sa lahat ng antas.

As F. Shakespeare's Falstaff. So I indulged my senses. is. is an art. I laughed. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.because unrelated objects are mixed). to some. and not science . but as I started writing. and as such I would respect the taste of each and every individual.g. for curiosity second. As the reaction of the radical Muslim mob over Danish embassies attest(incited by the infamous Jyllands-Posten cartoons).com . is for me an invalid rhetoric. Jane Austine's ironic heroine. It would be sacrilege on my part to do so. But such is the power of humor that a welldelivered comedy has more impact than any litany and sermon that can emanate from longwinded diatribes (e.I planned on writing this entry in an objective manner. But what is funny to me? A better question would be: who could tell what makes a line funny or not? Who could tell why to some. Sionil Jose introducing his fellow National Artist (the short story comic Alejandro Reyes) implied: making the tears fall is as hard in tragedy as it is in laughter. and to others not at all? Perhaps I could apply the objective eyes of Hobbes (we laugh at the defects of others as well as our past selves. or Freud (we laugh to vent our repressed feelings . and for necessity last. Kant (we laugh because our expectation is frustrated . I trusted my gut. I read for pleasure first. Mark Twain's nomads. Moliere's miser. but to state that writing comedy is insignificant. providing we transcend it . or Cervantes's eccentric rider. branding their comedic wits as trivial pursuits. funny. a single comic strip of Dilbert or a single episode of The Office. pieces of me resisted the cracking soil. deflecting anger and protest through laughter is a hit-or-miss affair. Besides. these are the types who label the likes of Oscar Wilde and Woody Allen as unimportant clowns. But I didn't and wouldn't . Doubtless there are those who will cry "trash" to a topic such as this.we feel superior to those we laugh at).humor for me. There is nothing trivial about writing comedy . To dislike this list is the prerogative of the reader.to outwit the censors).the writers risk the most in channeling the truth of emotions through mirth. has Compiled by: April M.prying and poking at the innards of the hyena will halt its laughter.

Dahil dito. Everyone's eyes glanced at mine. 'cause it truly happened"). Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. One such afternoon. to which I. my teenage sister. smiling at my sister. walang aksidente? Sa paghahanap ko ba'y. para lamang malaman kung ano na ang susunod na isusulat ng webmaster ng Bobong Pinoy.more impact to me than any book I've read concerning the pains of living with clueless coworkers). I blurted to him: "Okay lang 'yan. As the laughters swirled around the dining table. however crazy and shallow. He is a tall person." ("A Joke. malayo naman sa bituka" ("It's okay. kahit na gaano kabaliw at kababaw ay may bahid ng katotohanan. in an abrupt tone. kasi totoong nangyari" ("brother it's not a joke. gumugol ako ng pagkarami-raming oras sa opisina at kuryente sa bahay.com . sinadya ko talagang makita ang Bobong Pinoy ng hindi ko namamalayan? Halos mag-iisang dekada na rin ng una kong naisip na: 'sakto ang timing ng mga patawang nakatapak sa lupa. I told a story of a superstitious friend who has a habit of spewing one-liner clichés. and being that way. Nang taon ding iyun. it's nowhere near the intestine"). aksidente akong napunta sa Bobong Pinoy. replied: "Ang joke. sa kabutihang o kasamaang palad (depende na sa kung sino ang tumitingin). Aksidente nga ba? O gaya ng sabi ni Einstein. at napakaitim ng background. has a tinge of truth"). naging usap-usapan sa Compiled by: April M. BOBONG PINOY 1998. witnessing the bump. During a family gathering. Dahil sa paghahanap ko sa Internet ng isang paksa. cut the revelry: "kuya hindi naman joke 'yan. was prone to bumping his head on low entrances.

Gamit ang computer. pinagdikit-dikit ni Dino ang mga kuha ni Bert at mga lumang larawang sumasalamin sa masasamang nangyari sa kasaysayan ng tao. ang eksaheradong pagtukoy sa mga normal. ayaw ng naiistorbo.mga webmaster na magkakaroon ng awarding . Isama mo pa ang mga caption na siguradong patok … …This shot is taken on the set of "The Postman" when Costner was taking advise from bert on how to act in a post-epocaliptic world. Hinangaan at binigyan ng parangal ng mga hurado ng 1998 Webby ang ginawa ni Dino (Bert is Evil). nakuha ni Dino ang pa-premyo para sa mga website na may nakakabaliw na tema. Kung mapapanood ko ang mga lumang episode ng Sesame Street ngayon.com . Umugong din ang mga bali-balitang maisasali ang mga kathang may pagka-weird. malamang hindi na ko tablan sa paulit-ulit na skit ni Bert at Ernie. Compiled by: April M. at sino nga bang makakalimot kay Kevin Cosner at Bert na magkasama sa pelikulang Postman. meron ding magkasama sila ni Hitler. Noong taong ding iyun. Palatawa at masayahin si Ernie. Lumaki ako sa panood ng Sesame Street. si Bert nama'y seryoso. upang maipakita kung bakit at ano nga ba nakakatawa kay Bert. Namangha ako sa abilidad ni Dino Ignacio sa paghahabi-habi ng madalas na'y di pinapansin. Ginamit ni Dino ang isa sa mga haligi ng komedya. nariyan ang kamay ni Bert sa singit ng batang si Michael Jackson. Dalawang Pilipino ang kagyat na sumagi sa isip ko na maaring lumarawan ng pagkabaliw: si Dino Ignacio at si Bob Ong. Madalas nang kinukulit ni Ernie si Bert.gaya ng Webby sa Amerika pero para nga lang sa mga Pinoy. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. na kung saan nabuo ang Philippine Web Awards (iba pa ang pangalan noon). Si Bert ng Sesame Street ay madalas ko ng mapanood bilang kontrabida kay Ernie. na kung saang kunot-noo namang nakukulitan si Bert. Nariyan ang "ebidensiya" kung saan nakatayo si Bert sa gilid ng isang parada bago mabaril si JFK.

Marami-rami ang nagsulputang kopya. At di nga 'rin nagtagal. Mahirap na nga namang umatras sa bagay na naipangako mo na). Nangibabaw ang pagka-pinoy ko sa pagka-graphic artist. Lumitaw din ang Paboritong Website ni Hudas. Bagama't gaya ni Dino. kay Bob Ong nama'y socio-political satire.com (huwag mo ng balaking pasukin ngayon. Compiled by: April M. mabagal pa rin ang pasok. bigla na lang nawalang parang bula ang bobongpinoy. ngunit gaya nga ng kasabihang pinoy. pero mas maikli pa ang buhay nito sa bobongpinoy. Hindi ko alam kung mabagal lang talaga ang koneksiyon ko noon (kapanahuhan kasi ito na pag binanggit mo ang "broadband" malamang matanong ka ng "may CB ka?") o nagsulputan lang talaga ang mga bumibisita dahil sa People's Choice.Nakakapanghinyang na pagkatapos manalo ng Webby at PWA ay itinigil na ni Dino ang Bert is Evil. sa isang protesta sa Afghanistan pagkatapos na pagkatapos sumabog ang Twin Towers. pag-aari na ito ng isang kumpanyang taga-Estonia). Pareho pa rin silang panalo. may pagka-graphic artist din ako. pero sa aking pakiwari'y kakilala din ng Arabong iyun ang gumawa ng collage). Ilang beses ding hindi naupdate ang bobongpinoy. hanggang isang araw hindi na ni-renew ni Bob Ong ang naturang site(dahil siguro alam na ng lahat na maglalabas siya ng libro. Kung tutuusin magkaibang prutas naman talaga ang Bert is Evil sa Bobong Pinoy.com . ginaya at dinagdagan ng mga panibagong litrato. iyan ang alam kong kauna-unahang blog ni Bob Ong. na kung saan nakasingit si Bert (nakuha daw niya sa Internet. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. ay lalo pang sumidhi ang kagustuhan ni Dino na tuluyan ng alisin ang kanyang Bert is Evil sa orihinal nitong kinalalagyan.com. Nakaisip tuloy ako. Si Dino. si Bob Ong nama'y sa botohan ng mga tao (ang People's Choice). "iba pa rin ang orig.com.com. pero parang Edsa pag oras ng uwian 'lagi ang usad ng Bobong Pinoy. mas nagustuhan ko ang Bobong Pinoy.ipinatong ang bagong film footage sa luma)." At dahil sa isang may masamang balak na Arabong naglabas ng napakalaking poster ni Bin Laden. gag ang style ng patawa (naalala ko tuloy iyung ibang pelikula ni Woody Allen . Pero 'di ko ba alam. tuwing lunch o uwian na lang sa opisina ako sisilip (nakakabit kasi sa mismong ISP 'yung PC ko sa opisina). si Dino sa mga may-alam na hurado. 'Di kalauna'y lumipat na rin ang katha ni Bob Ong sa bobongpinoy.

del Pilar) si Rodriguez sa satire na Dasalan at Tuksuhan. quitlin ang liig mo dito sa lupa para nang sa langit…"). Magkahalong gulat at halakhak ang bumalot sa akin ng una kong mabasa ang La Vision .kabaliktaran kasi ng tanong ang balak gawin ng pseudonym: si Jose Rizal ginamit ang pen name na Dimas Alang (Dimasalang na ngayon). malayo sa amin ang kasakiman mo. Nariyan ang Amain Namin ("Amain naming sumasaconvento ka. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. pinalitan ni Dolores ang lyrics sa mga iba't ibang dasal Katoliko.com . Augustine ay inatasan ng Diyos mismo na ipagbigay alam kay Rodriguez na ang pari'y dapat magsulat ng kanyang ka-bobohan upang merong mapagtawanan ang mga tao! At dahil pa sa nabasa ko na rin dati pa ang Confessions ni Augustine ('kakatwa din ito. bilang pasumbalit sa atake ni Rodriguez sa Noli Me Tangere (Touch me Not o Huwag Mo Akong Salingin). Parang Parokya ni Edgar ang dating (Chikinini na lyrics sa orihinal na Banal na Aso ng Yano). binanatan din ni Dolores Manapat (ang alias ni Marcelo H. Pero bakit pa kailangang gumamit ng Alias? Pag tinanong mo ang tanong na ito. dahil nagawang isulat ni Augustine ang malambot at ayaw makisama n'yang tite bilang pilosopiya). sa kanyang satire (ang sobrang kakatwang La Vision del Fray Rodriguez o The Vision of Fray Rodriguez o Ang Pangitain ni Fray Rodriguez). malamang hindi mo alam ang sagot ." Kung mamarapating niyo akong magdagdag ng opinyon: kung madulas pa sa ahas ang pagtuklas sa tunay na katauhan ni Bob Ong. sumpain ang ngalan mo.hindi ko kasi alam na meron palang ganito si Rizal ang kakarampot at paminsan-minsang pagsilip na kakenkoyan ni Rizal sa mga nobela niya'y umusbong at lumitaw ng buong-buo sa liwanag. ay biniyak na salitang Bobong. Aba Guinoong Baria ("Aba guinoong Baria nakapupuno ka nang alcancia…") at Ang Compiled by: April M. Si St.Sino nga ba is Bob Ong? Karamihan ng mga nag-kalat na "sightings" na naglipana sa Internet ay mga kuwentong barbero na nangaling malamang sa mga pinag-pasapasahang mga "sinabi raw. ito marahil ay dahil sa gumagamit siya ng nom de plume (Ang Bob Ong na pangalan para sa akin. si Rizal pa kaya na napakaromantiko? Tulad ni Rizal. ay lalong nagpasidhi ang aking pagtawa. Napaisip tuloy ako: may katotohan kaya ang sulat ni Ambeth Ocampo na naging parokyano ng prosti si Rizal sa paglalakbay nito sa Europa? Dahil kung si Augustine na halos isabuhay ang konsensiya niya sa pagbabate at pagkikipag-talik sa mga babae. na nagmula sa pamagat ng dati niyang site. at sumasalamin sa ating pinagsamasamang kahinaan bilang Pilipino).

D. Tikbalang. George Orwell. Moliere.Mga Utos Nang Fraile ("Ang mga utos nang Fraile ay sampo: Ang nauna: Sambahin mo ang Fraile na lalo sa lahat…") Pop Quiz: Spot the similarity Mark Twain. may narinig akong dalawang profesor daw. Seuss. hanggang dumating ang usapan kay Bob Ong: Propesor Bangko: Did you know. B. Pablo Neruda. The Brontes. At kung C nama'y SUPER-DUPERPUWEDE! Kung D. Pseudonym. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. na nagpapataasan ng ihi. Kung B. na hindi talaga tao si Bob Ong? Compiled by: April M. Dr. Pauline Reage. aba kailangan mo munang sagutin ang isa pang katanungan bago ka maging semi-uber-puwede: kaninong pen name ang huling pangalan? Habang kumakain ako sa isang restaurant. All of the above. Pare-pareho silang manunulat. A. lalong puwede. Pangalan ba? Kung A ang sagot mo puwede.com . Voltaire. Mahaba-haba rin ang mga paksang pinag-talunan. C.

at ang halos walang katapusang kriminalidad. gutom. kahirapan. ang drug addiction at gangsterimso laluna sa inyong hanay. Kaliwa man o Kanan ang nasa pamunuan. epidemya at patuloy na pagkasira ng kalikasan. Compiled by: April M. mula sa pinakaabante hanggang sa pinakaatrasadong mga bansa kasama ang iba’t-ibang malalaking multilateral na mga institusyon gaya ng United Nations at iba’t-ibang NonGovernment Organizations (NGOs) habang nangangakong hanapan ng solusyon ang mga mabibigat na problemang pinapasan ng sangkatauhan ay nagtuturuan kung sino ang may kasalanan sa delubyong nangyayari ngayon. Idagdag pa natin ang lumalalang kabulukan ng lahat ng mga gobyerno. MARAMING SALAMAT. Ang iba’t-ibang gobyerno. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com .Para sa mga kabataan-estudyante: Bilang susunod na henerasyon ng uring manggagawa. digmaan. Ang mundo ngayon ay nababalot ng kaguluhan. Walang mawawala sa inyo kung gagawin ninyo ito. nanawagan kami sa inyo na basahin at talakayin ninyo ang laman ng aming sulat para sa inyo. at iba pa.

nasa kanyang dekadenteng yugto. ang katotohanan ay patuloy na lumalala ang kahirapan sa daigdig. nasa kanyang permanenteng krisis. Sa Ilalim ng Dekadenteng Kapitalismo Barbarismo ang Kinabukasan ng Sangkatauhan Ang ugat sa mga problemang dinaranas ng sangkatauhan ngayon ay ang sistema ng sahurang pangaalipin. mga umaangking sila ay ‘komunista’ — Maoista. Ang tawag dito ay KAPITALISMO. Sa ilalim ng sistemang kapitalismo.’ Pangalawa. Hangga’t kapitalismo ang maghari — pribado man o estado ang magkontrol — ang sistema ng edukasyon ay laging magsisilbi sa batas ng pamilihan at sa pagsasamantala sa lakas-paggawa. ang solusyon ay ang pagtatayo ng ‘estado ng manggagawa’ o ‘demokratikong gobyernong koalisyon’ na kokontrol sa buhay panlipunan. ang sistema ng kompetisyon. Ang matrikula ay mahigpit na nakaugnay sa pagiging ganid ng mga kapitalista sa tubo partikular sa larangan ng edukasyon. Kahit pa ilang datos ng ‘pag-unlad’ ng ekonomiya ang ilathala ng mga gobyerno sa buong mundo. Ang kalaban ng mga manggagawang Pilipino ay hindi lang ang mga dayuhang kapitalista kundi mismong Compiled by: April M. Ang walang hintong mga digmaan ngayon sa iba’t-ibang dako ng mundo ang isa sa pinakamatingkad na patunay na lumalala ang kapitalistang krisis. Maling-mali ang mga Kaliwa sa kanilang paniniwala na kung maputol ang kontrol ng imperyalismong Amerikano sa Pilipinas ay uunlad na ang ekonomiya ng bansa. Sa panahon ng dekadenteng kapitalismo imposibleng ‘uunlad’ pa ang isang bansa na hindi nito pagsamantalahan ang ibang mga bansa. ang pandaigdigang kapitalismo ay nasa kanyang permanenteng pagbulusok-pababa na. Subalit marami pa rin ang nagtatanong at nababahala: May magandang kinabukasan pa ba ang mundo sa ilalim ng kasalukuyang panlipunang sistema o hindi na mapigilang mawasak ito? Kung mayroon mang pinaka-interesado na sagutin ang tanong na ito ay dapat kayong mga kabataanestudyante dahil nasa inyong mga balikat ang kinabukasan ng mundo. Pribatisasyon at Deregulasyon).com . Ang tunay na kaaway ng mga manggagawa kabilang na kayong mga kabataan-estudyante ay hindi lang isa o dalawang imperyalistang kapangyarihan kundi ang buong imperyalistang sistema. Trotskyista at ‘Leninista’ — at mga anarkista ay sinisisi ang Globalisasyon (Liberalisasyon. kayo ang susunod na henerasyon ng mga sahurang alipin ng kapital. Stalinista.Ang mga Kaliwa naman. ang sistema ng tubo at kalakal sa pamilihan. Kayo ay nag-aaral at nagsisikap makapagtapos ng pag-aaral dahil sa layuning magkaroon kayo ng magandang kinabukasan hindi lamang para sa inyong mga sarili kundi higit sa lahat para sa inyong mga pamilya sa hinaharap. Ang ‘pag-unlad’ ng isang bansa ay bunga ng matinding pagsasamantala sa kanyang mga manggagawa at/o sa mga manggagawa sa ibang mga bansa. Sa kasalukuyang panahon. Para sa Kaliwa. Subalit hindi ninyo masagot ang tanong kung patuloy kayong matali sa mga usapin sa loob lamang ng eskwelahan gaya ng pagtaas ng matrikula. Ang ‘pagdami’ ng may trabaho sa isang bansa ay may katumbas ng pagdami ng mga walang trabaho sa ibang mga bansa. Ang katotohanan. kung maputol man ang kontrol ng Amerika sa bansa. walang bansa ngayon ang hindi nakaranas ng permanenteng krisis. sa panahon ng imperyalismo ang bawat bansa ay may imperyalistang katangian dahil ‘uunlad’ lamang ito kung pagsamantalahan nito ang ibang mga bansa sa ilalim ng islogang ‘pagkapantay-pantay’ at ‘malayang kompetisyon. Kayo ang magkakaroon ng panibagong mga pamilya at siguradung kayo mismo ang bubuhay at magpalaki sa inyong mga anak. Kaya napakahalaga ang tanong sa itaas na masagot ninyo bilang mga manggagawa sa hinaharap (kahit marami na sa inyo ngayon ang naging manggagawa para matustusan ang pag-aaral). sinisisi ang estado dahil pinabayaan diumano na pagsamantalahan ang mga mamamayan ng mga korporasyong multinasyunal at transnasyunal. Dahil pandaigdigan ang sistemang ito. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. hindi malayong papasok ang iba pang ganid at makapangyarihang imperyalista kakutsaba ang mga paksyon ng burgesyang Pilipino o maging ang ilang maka-Kaliwang grupo upang kontrolin ang Pilipinas gaya ng Tsina o Japan sa ngalan ng pagpapalaya sa bansa mula sa kuko ng imperyalistang Amerikano. na ang tunay na kahulugan ay KAPITALISMO NG ESTADO.

Kailangang magkaisa ang mga manggagawa sa buong mundo laban sa kapitalistang panlipunang mga relasyon. Ang pagtatayo ng isang ‘sosyalistang gobyerno’ sa bansa ay pagpapatuloy pa rin ng sahurang pang-aalipin. Ang ‘paglaya’ ng Pilipinas mula sa isang imperyalistang kapangyarihan ay pagpapatuloy pa rin ng kapitalistang pagsasamantala sa manggagawang Pilipino.” Ngunit ang pag-asa ay hindi kusang darating. istorikal na karanasan na binastardo at punong-puno na ng mga distorsyong kagagawan ng mga ideolohiya ng Kaliwa ng burgesya — Maoismo. INTERNASYUNALISMO o NASYUNALISMO. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Pagkakaisa para palawakin ang mga pakikibaka at hindi ikulong sa iilang pabrika o ilang linya ng industriya lamang. asahan ninyo na ang inyong mga pamilya sa hinaharap ay mas mahirap pa ang maranasan kaysa ngayon. Kailangan itong ipaglaban. kailangang ganap na itakwil ang mga mistipikasyon at bitag na inihain ng burgesya para ilihis ang pagkakaisa ng buong uring manggagawa — unyonismo. mananalo o matalo man ito. Trotskyismo. Pagkakaisa laban sa lahat ng paksyon ng burgesya (administrasyon man o oposisyon). Mga susunod na henerasyon ng manggagawa. Isang pandaigdigang sistema ang ating kalaban kaya kailangang pandaigdigan din ang pagkakaisa. Tama si Lenin sa pagsasabing. parlyamento at nasyunalismo. Dalawa lamang ang sandata ng internasyunal na uring manggagawa para magapi ang kapitalismo : PAGKAKAISA at KAMULATAN sa pandaigdigang saklaw. Ang teoryang ito ay walang iba kundi ang rebolusyonaryong Marxismo. BAYAN o URI. Dalawa lamang ang pagpipilian ninyo: SOSYALISMO o BARBARISMO. Ang kailangang mabuo ay ang malawakang pagkakasia ng uri at pakikibaka laban sa estadong kapitalista at hindi para sa mga reporma. kung hindi rebolusyonaryo ang teoryang gumagabay dito ay tiyak na hindi pagpawi sa pagsasamantala at pang-aapi ang kalalabasan nito. Siya lamang ang tanging rebolusyonaryong uri sa ilalim ng kapitalistang kaayusan.” Ibig sabihin. ang anumang kilusan gaano man ito kalakas at kalawak. parlyamento at mga unyon. may pag-asa pa ang mundo. “Kung walang rebolusyonaryong teorya ay walang rebolusyonaryong kilusan. Internasyunalistang Pagkakaisa at Pakikibaka: Ang Susi sa Tagumpay Laban sa Kapitalismo Ang uring manggagawa bilang internasyunal na uri ang tanging uri na may istorikal na misyon at kapasidad na durugin ang kapitalismo sa buong daigdig. Compiled by: April M. kasama ang inyong uri ng isang rebolusyonaryong teorya na pinanday ng istorikal na karanasan ng inyong uri. Kung hindi madurog ang dekadenteng kapitalistang sistema. ‘Leninismo’ at Anarkismo. Stalinismo. Kailangan ninyo. Kamulatan na walang maasahan sa burges na estado. sa balangkas ng nasyunalismo at pagmamahal sa bayan (ang mga ito ay matamis na salita lamang na ang ibig sabihin ay ipagtanggol ang pambansang kapitalismo). Ang ‘kalayaan’ ng Pilipinas mula sa isang imperyalistang kapangyarihan ay pagkaalipin naman nito sa iba pang kapangyarihan.mga Pilipinong kapitalista na halos magkatulad lamang ang pagkaganid sa tubo at pagsasamantala sa mga manggagawa. Dagdag pa. “Ang emansipasyon ng uring manggagawa ay nasa kamay ng mga manggagawa mismo. Ang mga ito ay mga instrumento na ngayon ng kapital para gawing pambala ng kanyon ang uring manggagawsa at kabataan sa nagtunggaliang mga paksyon ng burgesya sa bawat bansa. May pag-asa pa ang kinabukasan ninyo. kamulatan na imposible na ang pakikibaka sa mga reporma dahil wala ng kapasidad ang sistema na ibigay ang mga ito. pag-isipan ninyong mabuti ang kinabukasan ninyo at ng mundo. Ang pag-asa at kinabukasan ninyo ay nasa mga kamay ng inyong uri — ang uring manggagawa. Subalit hindi madudurog ang kapitalismo at hindi maibagsak ang paghari ng mga kapitalista kung patuloy tayong matali sa balangkas ng bansa. Pagkakaisa at kamulatan para ibagsak ang kapitalistang estado at lahat ng mga institusyon nito. Walang saysay ang mga pagkilos ng ilampung katao o mga protestang tipong riot para lamang sa media projection.com .

Re-posted) http://felixrivas. Alinsunod sa EO 210. Ito na rin ang gagamiting pangunahing wika sa pagtuturo sa lahat ng hayskul.org Kolonyal na Patakaran sa Edukasyon October 24.com Blog: http://internasyonalismo. 2007 at 1:35 am (Feature.com . Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. magtalakayan at mag-aral kayo sa buhay na karanasan ng pakikibaka ng internasyunal na uring manggagawa sa loob ng mahigit 200 taon. Ibig sabihin. pribado man o pampubliko. simula Grade 1 ay ituturo ang Ingles bilang ikalawang lenggwahe.com Link website: www.wordpress. bukod sa pagtuturo mismo ng English.Mga kabataan-estudyante.blogsome.com/2007/10/24/kolonyal-na-patakaran-sa-edukasyon/ Ipinatupad simula ngayong pasukan sa lahat ng paaralang elementarya at hayskul ang Executive Order No. INTERNASYONALISMO Email address: internasyonalista@yahoo. 210 ng Malacañang na nagtatakda ng paggamit ng Ingles bilang medium of instruction o wika sa pagtuturo.internationalism. ang mga organisasyon o kilusan na sinasamahan ninyo ay para ba talaga sa tunay na panlipunang pagbabago o para ipagtanggol ang kapitalismo sa porma ng kapitalismo ng estado sa likod ng programang ‘estado ng manggagawa’ o ‘demokratikong gobyernong koalisyon’? Pag-isipan ninyong mabuti. Ingles ang dapat umanong gamitin sa di bababa sa 70% ng kabuuang panahon sa pagtuturo ng lahat ng aralin. Compiled by: April M. Pero simula Grade 3 ay ito na ang siyang pangunahing wikang gagamitin sa pagtuturo ng matematika at mga subject na may kinalaman sa agham at kalusugan.

mahihirapang matuto ang mga mag-aaral sa elementarya at hayskul kung ito ang pangunahing gagamitin sa pagtuturo. Sa kalagayang hindi ginagamit ang Ingles sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Randolf David. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) na nagpapakitang mas mabilis matutong magbasa. Palalalain ng EO 210 ang dati nang suliranin sa mapurol na gagap sa syensya at matematika ng mga Pilipinong mag-aaral. Ang mas matataas na gradong nakukuha ng mga batang katutubo rito sa mga pagsusulit sa literasiya at numerasiya ay patunay na mas madali silang natututo gamit ang lokal na wika sa pagtuturo. isang premyadong manunulat. Kinukumpirma ito ng karanasan ng Summer Institute of Linguistics sa Bukidnon. Pang-42 naman sila sa kaalaman sa syensya. Ayon sa CCLP. Sinasalamin ng CCLP ang patriyotikong pagtutol sa EO 210.Isang petisyon laban sa EO 210 ang isinampa ng Coalition for a Correct Language Policy (CCLP) sa Korte Suprema. kritiko at presidente ng WIKA Inc. labag din ang EO 210 sa konstitusyon na nagtatakdang pambansang wika ang Pilipino at siyang gagamitin sa pagtuturo sa buong sistemang pang-edukasyon. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. at Efren Abueg. Cruz. isang propesor sa University of the Philippines. Taliwas din ang EO 210 sa rekomendasyon ng Congressional Commission on Education (EDCOM) noong 1991 na gamitin ang Pilipino at ang lokal na wika sa pagtuturo ng batayang edukasyon. Ang koalisyon ay kinakatawan nina Dr. Ayon sa koalisyon. Tinukoy nito ang resulta ng mga pananaliksik na ginawa ng United Nations Educational. Isagani R. sasagka ito sa kakayahang matuto ng mga mag-aaral. Ayon sa sarbey ng Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) nitong 2003. Inatasan ng EDCOM ang Department of Education (DepEd) noong 1991 na magbalangkas ng mga libro at iba pang materyales sa pagtuturo na nasusulat sa wikang Pilipino. magkwenta at umunlad sa pag-iisip ang mga bata kapag ang ginagamit sa pagtuturo ay ang kanilang wikang kinagisnan. Patricia Licuanan.com . Kadalasan ay mabilis na nawawala ang anumang kaalaman sa pagbabasa at pagsusulat kapag itinuro ito sa wikang Ingles. Lahat ng subject sa elementarya at hayskul. maliban sa English at iba Compiled by: April M. sa 45 bansa ay pang-41 ang mga mag-aaral ng hayskul sa Pilipinas sa kaalaman sa matematika. mga National Artist for Literature na sina Bienvenido Lumbera at Virgilio Almario.. Pumirma rin sa petisyon ang iba pang batikang manunulat at guro. presidente ng Miriam College.

Lalo lamang nitong palalakasin ang neokolonyal na sistema ng edukasyon sa Pilipinas na nagsisilbi pangunahin sa interes ng mga dayuhan at nagpapanatiling mahirap at atrasado sa bansa. Kailangan aniyang tugunan ang pangangailangan ng mga call center at iba pang mga dayuhang kumpanya ng mga Pilipino na mahusay magsalita ng Ingles. ang titiyak na natututunan ng mga mag-aaral ang kaalamang makapagbibigay sa kanila ng kakayahang makapag-ambag sa pagpapaunlad ng pambansang ekonomya at lipunang Pilipino.] Compiled by: April M. Hindi lantad (anonymous) ang awtor nito. kasabay ng pagpapayaman ng iba pang lokal na lenggwahe at paggamit pangunahin ng sariling wika maging sa pag-aaral ng syensya at teknolohiya.com .pang pinag-aaralang lenggwahe. [Ang artikulong ito'y muling ipinost sa aking sayt. “Hindi Ingles ang solusyon sa kahirapan sa bansa.” ayon sa mga tumututol sa EO 210. ayon sa EDCOM. Sa katuus-tuusan. Sa kabila ng mga syentipikong ebidensyang nagpapakita ng mga pinsalang idudulot ng bagong kautusan sa mga mag-aaral at sa kabila ng mga batas at aksyon ng Kongreso na taliwas dito. Dahil ito sa tulak ng isang bagay na di hamak na mas mahalaga sa rehimen kaysa sa pagkatuto ng mga Pilipinong mag-aaral: ang milyun-milyong dolyar na kikitain ng bangkaroteng gubyerno mula sa mga remitans ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa at mga puhunan ng maraming call center na nagsusulputan ngayon sa Pilipinas. tanging ang pambansa-demokratikong patakaran ng sistematikong pagtataguyod ng pambansang wika at panitikan. ipinipilit pa rin ng Malacañang ang EO 210. maaaring isa pa nga ito sa mga nagpapalala ng kahirapan ng mga karaniwang masang Pilipino. Bagkus. ay dapat nang ituro sa wikang Pilipino pagsapit ng taong 2000. Ipagkakait din ng EO 210 sa mas maraming mamamayan ang karapatang matuto at maging bihasa sa pambansang wika. Nadismaya raw si Gloria Arroyo nang mapag-alaman niyang wala pang 5% ng mga aplikante sa mga call center ang natatanggap dahil sa kahinaan ng karamihan sa Ingles. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.

Jun.com . Sobra-sobra ang pagtaas ng matrikula at iba pang mga singil sa pribadong mga paaralan. Mayroon namang “papalarin” na makapag-aral sa pribadong paaralan. milyon-milyong mga estudyante ang papasok sa mga paaralan na animo’y mga pabrika ng susunod na henerasyon ng manggagawa.indymedia. At kung susumahin. At sa buwang ito. kolehiyo at unibersidad. 10. Karamihan sa kanila – at patuloy na itong lumalaki – ay nasa pampublikong mga paaralan.Ang “Iskul Bukol” na Sistema ng Edukasyon by Samahan ng Demokratikong Kabataan (SDK) Friday. may dalawang pangunahing problema sa sistema ng edukasyon sa Compiled by: April M.Ang “Iskul Bukol” na Sistema ng Edukasyon Tapos na ang bakasyon. Kulang na kulang sa pondo ang mga pampublikong paaralan. Pero magiging mailap din sa kanila ang maayos na edukasyong inaasam dahil ang motibo ng mga mayari ng iskwelahan ay magbenta ng diploma para palaguin ang kanilang negosyo.php “Iskul Bukol” Ganito maisasalarawan ang kalagayan ng edukasyon sa bansa. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. --. 2005 at 6:41 AM http://qc.org/news/2005/06/3560. Mga institusyong hindi makapagbigay ng dekalidad na edukasyon dahil sa kakapusan ng pondo ng gobyerno.

Sa survey ng Senate Committee on Education. tila tinutupad ng Kongreso ang ganitong probisyon ng Saligang Batas. 45% at 43% sa mga guro ang nagsabing nagdadala sila ng sariling mesa at silya sa klase. At ngayong taon. Ang tunay na halaga nito ay lumiliit dahil sa bumabagsak na halaga ng piso bunga ng inflation o taun-taong pagtaas ng mga presyo. Nangungulelat ang Pilipinas sa Southeast Asia dahil hindi ito tulad ng Malaysia na nagtutuon ng 7% ng GDP para sa edukasyon. Una. Kulang na kulang ito batay sa istandard ng United Nations na nagsasabing ang isang bansa ay dapat na maglaan ng 6% ng GDP para sa edukasyon. ang badyet sa edukasyon ay lumiit mula 2.1% ng GDP. ang badyet ng edukasyon ay nasa P103. Isa sa mga nakakalungkot na larawan ng kalagayan ng edukasyon ay ang Caloocan High School. ang pinakamalaking haiskul sa naturang siyudad. ang pagpapabaya ng gobyerno sa public school system.6 Bilyon lamang. Pero hindi ito totoo.bansa. Ngayong 2005. 25% ang walang kisame. Kinikilala kasi nito ang edukasyon ay isang “karapatan” hindi pribilehiyo. ang pagpapaubaya ng gobyerno sa mga kapitalista-edukador na magtaas ng matrikula sa mga pribadong paaralan. Kapos na Badyet sa Pampublikong Edukasyon Ayon sa 1987 Konstitusyon. 55% ang walang kuryente. nasa 84% sa mga public school ang walang tubig. Bukod dito. Compiled by: April M. kalunos-lunos ang kalagayan ng mga public elementary at high schools bagamat mas nakatuon ang pondo ng Department of Education sa basic education kumpara sa tertiary o college education. ang pondo sa edukasyon ay dapat sinusukat sa proporsyon nito sa gross domestic product o GDP. Dahil sa kakapusan sa pondo. Sa parehong suliranin. iisa sa salarin: ang gobyernong hindi binibigyang prayoridad ang mga pangangailangan ng kanyang mamamayan.com . ang dapat na may pinakamalaking alokasyon sa pondo ng gobyerno ay edukasyon. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.5 Bilyon ay naging P107.3% noong 2004. Sa biglang tingin.5 Bilyon. Ikalawa. ito ay nasa 3. Mula 2001 hanggang 2004.9% noong 2001 ay naging 2. tumaas ang badyet sa edukasyon mula P97. At kung ito ang gagawin.

“Kung susundin naming ang regular na oras ng iskedyul.Karamihan sa mga estudyante ng Caloocan High School ay mula sa mahihirap na pamilya. Ang iba naman ay pumapasok nang 1:00 ng hapon hanggang 7:20 ng gabi. Kulang na kulang din kasi sa mga guro”.623 ay naging 815. Mahigit 2. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. sa dami ng aming estudyante.” ani Bacani. Aniya. Libre ang tuition o matrikula pero dahil sa kakulangan sa klasrum at mga guro kinailangan nilang magpatupad ng mga “shift”. may 1.000 dagdag na guro ang kailangan ng Caloocan pero “sa ngayong taon.595. ito ay 34% ng kabuuang Compiled by: April M. tinatayang nasa 17. mahigit 50 estudyante ang nasa bawat klase. dumami nang 415.87 milyon noong 1994-1995.4 milyon ang nagaaral sa kolehiyo para sa 2002-2003 mula sa 1.972 ang nag-aaral sa mga pampublikong kolehiyo at unibersidad – mula sa 399. Dapat dagdagan ang pondo sa edukasyon dahil karamihan sa ating kababayan ay umaasa sa pampublikong pag-aaral kaysa sa pribadong mga paaralan. mula 6:20 ng umaga hanggang 12:40 ng tanghali. tumaas nang 2. Ngayong taon. walang badyet ang national government para sa dagdag na guro”. Noong 2002.36 milyon ang enrollees ng mga public elementary at public high school. Ani Fornoles. Sa bilang na ito. ayon sa kanilang principal na si Erlinda Fornoles. “Pero 300 titser lamang ang kayang tustusan ng munisipyo ng Caloocan. kung saan mas mataas ang matrikula. Subalit walang signipikanteng resulta ang sistemang ito sa mga estudyante. Ayon kay Ramon Bacani noong 2003. ito ay naging 21%. Nagbibigay kami ng libro pero pinaghahatian ito ng dalawang estudyante. 10% lamang ng mga nasa kolehiyo ang nasa State Colleges and Universities (SCUs). Pero sa kabila ng ganitong sistema. “Ganun pa rin – hindi naman gumaling ang mga bata.com . Humingi sila ng tulong sa mga lokal na pamahalaan para sa pagkuha ng dagdag na mga titser. Kalahati ng mga estudyante ay nasa “early shift”. Sa ulat ng Commission on Higher Education (CHED). Dahil dumadami din ang umaalis sa mga pribadong kolehiyo para mag-aral sa mga State colleges and university. Noong 1980. malamang na uuwi ang mga estudyante ng 9:00 ng gabi”. education undersecretary for operations. Subalit hindi lang ang basic education ang kailangang paglaanan ng pondo ng gobyerno.23 milyon ang nasa mga pribadong iskwelahan sa basic education. Noong 1994.

Nagkaroon din ng mga bagong singil tulad ng shifting form. Sa Polytechnic University of the Philippines (PUP). Noong 2003. ang laboratory fee sa limang departamento at kolehiyo ay tumaas ng P600 mula P50. Sa UP. re-admission fee at singil sa pagbabago ng subject o iskedyul. Ang Aklan Polytechnic Institute ay magtataas nang 400% sa kanilang matrikula sa loob ng apat na taon. mula P10 ay naging P100. gagamitin na ng CHED ang awtoridad nito para sa regulasyon ng tuition at iba pang singil sa mga Compiled by: April M. ang tuition ay tumaas noong 2001. kahit pa mas mura ang singil sa mga pampublikong paaralan. nag-utos ang Commission on Higher Education (CHED) na ang karaniwang pagtaas ng tuition fee ay dapat na katumbas ng inflation rate o 8. Sa mga graduate school nito.com . Carlito Puno. tataas ang tuition at iba pang singil nang 298%. Habang ngayong taon. Ganunpaman.4%. Ayon kay Dr. Sa Central Luzon State University (CLSU). hindi rin sila ligtas sa mga pagtaas sa matrikula na naganap sa nagdaang mga taon. Sa University of the Philippines (UP) – ang pangunahing State university sa bansa. verification of grades per subject. ang matrikula ay tumaas ng P300 kada unit mula sa P11 noong 1989.populasyon ng mga estudyante sa kolehiyo. Ang Tumataas na Matrikula sa Pribadong Paaralan Noong May 16. Sa ibang mga pampublikong unibersidad. Ang pinakasiguradong dahilan ng paglikas ng mga estudyante tungo sa mga pampublikong kolehiyo’t unibersidad ay ang tuloy-tuloy na pagtaas sa matrikula at iba pang singil sa mga private school laluna nang isinabatas ang Education Act of 1982 na nagluwag sa pagtatakda ng tuition fee. acting chairman ng komisyon. “Mula ngayon. mula P300 kada unit hanggang sa maksimum na P700. Ang per unit tumaas mula sa P10 ay naging P50. 36. ang pinakamataas na tuition fee increase sa mga State colleges and universities ay naitala sa Philippine Normal University (PNU). Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. hindi tumaas ang matrikula ngunit lumobo ang iba pang mga singil (na karaniwang tinatawag na “miscellaneous fees”). ang tuition ay nananatiling P12 kada unit. kung saan tumaas nang 400 porsyento ang tuition fee.95% ng mga nasa kolehiyo ang nag-aaral sa mga SCU. Pero ang singil sa late enrolment ay tumaas.

na nagtaas ng 150% o P900 kada unit sa matrikula. kung ito ay totoong totoo. Technological Institute of the Philippines. University of the East. Ibig sabihin. Kasunod ang STI College Fairview. ang Centro Escolar University. ang pagtaas na ito ay nagkakahalagang P680. ang pagtatakda ng tuition ay “sagradong karapatan” bilang negosyanteng nagbebenta ng “edukasyon”.com .80 kada unit. Far Eastern University. Ayon sa Senate Committee on Education. kung kailan natapos na ang proseso ng pagtatakda ng matrikula? Karaniwang itinatakda ang matrikula sa buwan ng Pebrero hanggang Marso bago magtapos ang isang academic year. binibigyang-laya ang mga kapitalistang-edukador na taon-taong itaas ang kanilang mga singil dahil napakaluwag ng prosesong dadaanan nila bago magpataw ng tuition fee increase.13 Bilyon noong 2003. Kabilang dito. Kaya’t ang kanilang kadalasang sagot sa mga reklamo sa matrikula: “Hindi naman namin kayo pinilit na dito mag-enrol. Dahil ang inilabas ng order ng CHED ay “pakitang-tao” lamang.58%! Kung sa pera.4.000 corporations sa bansa. kung saan magkakaroon ng 22. Mapua Institute of Technology. Ang edukasyon ay isang dambuhalang negosyo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. At mapapansin na hindi pa kasama dito ang mga ekslusibong private school na itinuturing na non-profit corporations dahil sa kanilang ugnayan sa mga relihiyosong institusyon kagaya ng Ateneo University.institusyon ng higher education. Miriam College. siyam na iskwelahan ang kasama sa top 1. mas madaling makapagsamantala ang mga kapitalistang namumuhunan sa mga pribadong paaralan. Para sa kanila. Sa 18 units na karaniwang kinukuha ng isang estudyante. Ang tanong: paano kokontrolin ng CHED ang matrikula kung ang kanilang kautusan ay inilabas lamang sa buwan ng Mayo. Sa Metro Manila. De la Salle University. Kung nahihirapan kayo sa tuition fee. ang pinakamalaking pagtaas ay ang Asian Theological Seminary.76% o P145 kada unit na pagtataas ng tuition fee.” Mainam na mainam sana ang balak ng komisyon. PMI Colleges. pwede naman kayong lumipat sa public school”. Dahil ang patakaran ng gobyerno kaugnay ng matrikula ay deregulasyon. Compiled by: April M. At habang pinapabayaan ng gobyerno ang public school system. Simple lamang ang sagot. atbp. AMA Computer College at STI. Pero sa mismong partial report ng komisyon noong Mayo 17 – na inilabas isang araw matapos ang deklarasyong kokontrolin nila ang matrikula – ang average na pagtaas ng matrikula para sa academic year 2005 – 2006 ay nasa 11. ang halaga ng pagtaas ay nasa P37. At ang kanilang pinagsamang kita ay nagkakahalagang P1.

ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino ang naiwanang bukol-bukol dahil sa kapabayaan at kainutilan ng gobyerno. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. VILLEGAS Bulatlat. Ang problema.“Iskul Bukol” Ganito maisasalarawan ang kalagayan ng edukasyon sa bansa. Kulang na kulang sa pondo ang mga pampublikong paaralan.bulatlat. Ang kumperensya ay inisponsor ng Anak ng Bayan party list at ng College Editors Guild of the Philippines (CEGP) Southern Luzon. Sobra-sobra ang pagtaas ng matrikula at iba pang mga singil sa pribadong mga paaralan. Laguna noong nakaraang Enero 29. NI DR.com/news/4-6/4-6-edukasyon.com Ang sistemang edukasyon ng Pilipinas ay gingagamit lamang bilang instrumento ng estado sa paghubog ng kamalayan at kakayahan ng mga kabataang Pilipino upang sila ay manilbihan para sa iilang naghaharing uri sa ating lipunan at palaganapin ang mga kaugalian at pamaraan Compiled by: April M. EDBERTO M. Ang resulta: “bagsak” ang grado ng edukasyon sa bansa dahil hindi ito binibigyang prayoridad ng estado.com . # Ang Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas http://www.html Ang artikulo na ito ay tungkol sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas – isang talumpati ng awtor para sa Southern Luzon Education Conference sa Los Baños.

Halimbawa. sa 1999 Third International Math and Science Study. sa taong 2003 ito ay lumubo ng dagdag pa ng P58 bilyon. 10. Ang interes lamang ng estado sa edukasyon sa Pilipinas ay gumawa ng mga kurikulum na palalaganapin ang tubo ng mga imperyalistang TNC at kanyang mga kakamping Pilipino. 2003) Ang Kalunos-lunos na Kalagayan ng mga Estudyante at Gurong Pilipino Dahil sa palagay ng imperyalismo EU sa kanyang direktang pagsusuperbisa sa sistemang eduskasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng WB na ang mga paaralan ng estado ay mahigpit na hawak na niya. bahala nang maghigpit ng sentoron ang mga guro at magsiksikan ang mga estudyante sa mga klasrom. kalusugan (1. Taon-taon lumalaki ang tinatakdang pambayad ng utang panlabas ng Pilipinas.4% ang nireserba sa pambayad ng utang ng Pilipinas.68 bilyun lamang para sa taong 2004. Sa kabuuan. 000 na klasrom at may 2.000 guro sa elementarya at sekundaryong paaralang pambuliko mula P4. Para sa PNP naman ang badyet sa taong 2004 ay P33 bilyun. ang Pilipinas ay pumuesto ng 36th sa kabuuang 38 na bansang sumali. Dec. samantalang ang pagbayad naman sa utang panlabas at pondo para sa militar ay tumataas. ang PD 1177.21%. Ang Edukasyon ay Instrumento ng Uri na Hawak ang Estado Dahil ang edukasyon ay isa lamang instrumento ng ating estado na kontrolado ng imperyalistang EU at dahil ang pinakamahalagang instrumento ng pananatili ng kasalukuyang sistema ay ang paggamit ng dahas laban sa lumalaking rebelyon sa kanayunan.000 hanggang P6.5 bilyon o 31. ang komprador na burgesya at panginoong may-lupa ay pangunahing tinatangkilik ang interes ng kanilang padrono. Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga estudyante at guro sa mga pambublikong paaralan. kagaya ng IMF-WB at sa mga bangko ng imperyalismong EU at kanyang mga kapitalistang kaalyado. kung saan mayroon tayong milyun-milyong estudyante ) ay 15.3%) at edukasyon (kasama na ang para sa elementarya at sekundaryang baytang. Kaya daw tinataasan ang badyet sa pagamit ng dahas ay para kalabanin ang mga “terorista” sa Pilpinas sa sugo ni Uncle Sam. May batas na ginawa pa noong panahon ni Marcos. Kaya.ng pamumuhay ng mga uring ito.com . ang porsiyento ng badyet ng Department of Defense sa 2004 ay 5. bale wala dito ang kapakanan ng mga estudyante at mga gurong Pilipino. Ngunit. Batay mismo sa estadistika ng gobyerno. Sa kontekstong ito natin mauunawan lamang ang kalikasan ng edukasyon na pinapairal ng gobyerno sa ating lipunan. (Mula sa Badyet ng Pamahalaan para sa Taong 2004 at manipesto ng Anak Bayan Youth Party at iba pa. ang edukasyon ay binibigyan ng mas maliit na prayoridad sa badyet ng gobyerno kung ikukumpara sa militar. pabahay (0. Kaya ang kalidad ng edukasyon ay pababa ng pababa.5 bilyun noong 2003 tungo sa P45 bilyun sa 2004 laban sa badyet sa lahat ng state colleges at universities (SCUs) na P15. 943 na mga desks/armchairs sa ating mga paaralan. sa kabuuang P861 bilyong. ang imperyalistang Estados Unidos. Habang tumatakbo ang panahon.000 bawat buwan (sa karaniwan) na take-home pay pagkatapos ng mga deductions at bayad sa utang. Ang ratio ng bilang ng libro sa mga estudyante ay 0. Ganito din ang paninindigan ng estado ng Pilipinas hinggil sa katayuan ng mga mag-aaral at guro ng bayan.6 sa hayskul. Ang namamayaning uri sa Pilipinas. may kakulangan ng 49. P271. (Datos ng Alliance of Concerned Compiled by: April M.381. Halimbawa sa ginawang badyet sa taong 2004. na naglalaan ng prayoridad sa pagbayad sa utang panlabas ng Pilipinas na kasalukuyan ay umaabot na ng 58 bilyong dolyar (may balak pa ang rehimen ni Macapagal Arroyo na umutang ng panibago sa halaga ng $500 milyun ). Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. higit sa lahat.5%).33 sa mga pampublikong paaralang pang-elementarya at 0. Hambingin naman ang badyet para sa militar na tumaas mula sa P42.4%. bumababa ang paglaan ng badyet sa edukasyon. Nananatili din ang kababaan ng sahod ng mga 500. ang nangunguna sa badyet ng gobyerno ay ang pagbayad nito ng utang panlabas sa mga dahuyang institusyon.

na sa kasalukuyan ay nababalot sa krisis ng Compiled by: April M. Nakikita kasi ng mga TNCs lalo na yung mga nasa IT na ang edukasyon sa daigdig. Ang kabuuang gastos sa edukasyon sa daigdig ay 2 trilyon dolyar o 1/20th ng GDP ng mundo. Sabi nga ni Gleen R. Social and Cultural Rights ay binabangga ng GATS at World Bank. halimbawa sa pangbabangko at mga restoran at fast food. Bahagi din ng PCER ang paghintulot sa mga dayuhan na magtayo ng mga paaralan sa ating bansa. Ang lahat ng mga programang ito ay naglalayun upang lumikha ng mga estudyanteng Pilipino na may mahusay na kakayahan na kailangan ng negosyo ng imperyalismo at mahubog ang kamalayan ng mga kabataan upang mahalin ang kultura ng imperyalismo. Nais ng WTO na gawing market-based ang education sa kolehiyo at alisin ang mga state-funding. Nagaalala ang imperyalsimo na sa laki ng kasalukuyang depisito ng Pilipinas na umaabot na sa P220 bilyun na dulot din ng pagbayad sa utang panlabas at pangungurakot ng mga opisyal ng pamahalaan na baka mag-default ang Pilipinas sa pagbayad sa utang panlabas. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. ang Education Act of 1982. at iba pa sa kanilang mga paaralan. Ang WB ay nagtatag din ng Alliance for Global Learning na nagiispesialize sa tinatawag na elearning na ginagamit ang computer. ang WB ay nagdidikta na ng mga programa at kurikulum sa mga paaralan ng Pilipinas. Ang isang nangungunang lobbyist sa mga pulong ng WTO tungkol sa GATS na inumpisahan noong Pebrero 2000 sa Geneva ay ang tinatawag na Global Allance for Transnational Education na pinapamunuan ni Gleen R. ang pandaigdigan estratehiya ng imperyalismo. isang institusyong hawak ng mga kapitalistang korporasyon. 1998) ni Estrada at ni Macapagal-Arroyo. Jones. Sa pinapairal na General Agreement on Trade and Services (GATS) ng WTO ay kasama ang serbisyong edukasyon sa mga serbisyo na tinatarget ng mga TNCs. nagsasanay ng mga guro at umuugnay sa mga gobyerno ng mga bansa upang gumawa ng mga intervention program.” (Internet) Ngunit. Kaya sa PCER ni Estrada at Macapagal-Arroyo. Ang Pakikialam ng Imperayalismong EU sa Programa at Kurikulum sa Edukasyon ng Pilipinas Mula pa noong panahon ni Marcos. Ang Alliance na ito ay pinoponduhan ang mga IT rooms. Ang mga isponsor ng mga ganitong programa ay mga malalaking bangko tulad ng JP Morgan at Goldman Sachs. sa partikular sa kolehiyo at sa adult education. na ang larangan ng edukasyon ay isang mayamang mina na hindi pa nabubungkal para pagtubuan kagaya na ibang larangan sa serbisyo na matagal nang ginagatasan ng mga TNCs. tulad ng Philippine Commission to Survey Philippine Education (PCSPE) ni Marcos noong 1972. Ang Estratehiya ng Imperyalismo sa Pribatisasyon ng Edukasyon Ang pribatsisasyon ng edukasyon sa Pililpinas ay bahagi lamang ng pandaigdiganng estratehiya ng WTO at WB upang papasukin ang mga TNCs sa Information Technology (mga computer company) sa larangan ng edukasyon pampubliko. Jones: “Education is one of the fastest-growing of all markets. Tinuturing ng WTO. ang consultancy firm Ernst & Young at mga TNCs sa IT kagaya ng Sun Microsystem at 3 Com. siopao. Private training and the adult education industry are expected to achieve double-digit growth throughout the next decade. ang Education 2000 ni Ramos at ang Presidential Commission on Education Reforms (PCER) at Higher Education Modernization Act (HEMA.Teachers) Kaya di kataka-taka libo-libong guro ang nabibiktima ng mga utangang 5-6 at nagsasyadline bilang mga tindera ng mga kendi. Ang PCER ay lalong pinapalala ang komersyaslisasyon ng mga paraalang publiko dahil pinapayagan na ang mga paaralang ito lalo na ang mga SCUs na magtaas ng tuition at mag-tie-up sa bisnes. Ang prinsipyong free universal education na nakasaad sa Article 13 ng UN International Covenant on Economic. ay isang malaking bagong industriya na maaaring pasukin. tinutulak ng IMF na bigyan ng fiscal autonomy ang mga paaralan ng pamahalaan upang humanap ang mga ito ng mga paraang makakalap ng sariling pondo. Pinagtitipid din ng IMF-WB ang gobyerno ng pondo na sana’y ilalaan para sa edukasyon upang makabayad ang huli ng kanyang utang panlabas. CEO ng virtual university Jones International Inc. Pinapairal din ang dahandahang pribatisasyong ng mga SCUs. sa partikular ng EU.com . ang Education Commission ni Cory Aquino.

na nadadagdagan ng mga 750. ang European University Association (EUA). p. mekaniko at iba pa. Math. ang imperyalismo ay aktibong nanghihimasok. inaalis ang mga asignatura na may kaugnayan sa pagtuturo ng kasaysayan at sibikong kamalayaan at iba pang panlipunang pagaaral.”(PESS. Sa bagong kurikulum. the Philippines’ future comparative advantage lies not in unskilled-labor production. nanganganib ang kabuhayan ng maraming guro na matatanggal dahil ang kanilang mga asignatura ay di na kailangan. Ang Millennium Curriculum o Curriculum 2002 ng Departement of Education Sa paggawa ng kurikulum para sa mga paaralan ng Pilipinas. improve equity and raise quality – and to achieve all of these objectives during a period of limited or zero growth in the public budgetary allocation to education as a whole. Ang mga pagbabago na ito sa kurikulum para sa elementarya at haiskul mula Grade 1 to 10 ay batay sa isang pag-aaral na ginawa ng WB-ADB na pinamagatang “Philippine Education for the 21st Century: The 1998 Philippine Education Sector Study” o (PESS). Science at Pag-Sikap. therefore. Filipino. Dumarami ang bilang ng mga taong dimakahanap ng trabaho na mga bagong gradwado taon-taon sapagkat lumalaki ang sobrang pwersa sa gawa. Kinolaps ang mga asignatura sa limang “core areas” ang English. mula pa noong pagpondo ng WB sa panahon ng martial law sa pagsulat ng mga textbook na tinatangkilik ang pagsisilbi ng mga kabataang Pilipino para sa negosyo ng mga kapitalista (ang programang EDPITAF) hanggang sa kasalukuyan sa pagpapairal ng tinatawag ng DepEd na Millennium Curriculum o ang Curriculum 2002 para sa elementarya at sekondaryang baytang. tiga-silbi sa fast food.” (PESS. kailangang gamitin ang Curriculum 2002 upang Compiled by: April M. and rising labor costs at home reinforced by minimum wage regulations. requiring at least a secondary school education of reasonable quality. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Ngunit ang papel ng ating mga paaralan bilang mga tagalikha ng mga gradweyt ng mahusay sa kakayahan na kailangan ng negosyo ng mga malalaking korporasyon. such as electronics manufacturing and tourist services. sa partikular yung mga nagtuturo ng panlipunang aralin. pinakamataas sa buong Asya.sobrang-produksyon. Ang pakay kasi ng WB at kanyang alalay na ADB ay upang makatipid ang Pililpinas sa badyet sa edukasyon. Batay sa ganitong layunin ang PESS ay nagsaad: “Given lower-cost labor in the People’s Republic of China and some other Asian countries. 11.1) Ipinapairal ng PESS ang teorya ng mga kapitalista na ang edukasyon ng isang bayan ay iaayun sa “comparative advantage” nito sa mga kapitalistang bansa sa harap ng kumpitesyon ng ibang bansa sa Pangatlong Daigdig. Pinayo ng PESS ang “streamlining” ng Philippine education at pagkukulaps ng mga asignatura lalo na yung may kaugnayan sa pagbibigay ng panlipunang kamalayan sa mga estudyante. at pinagsama-sama ang mga ito sa isa lamang asignatura na pinamagatang PAGSIKAP. Pinahaba ang oras ng pagtuturo ng English at Math at ginawa muli ang English bilang midyum ng pagtuturo. p. kagaya ng mga call center. but rather in low-end ‘high-tech’ areas. Sa ilalim ng Millennium Curriculum. Sa kasalukuyan.000 katao bawat taon. salesman. italics dinagdag) Ang ibig sabihin ng WBADB ay paano mapapairal ng gobyerno ng Pilipinas ang mahusay na pagtutupad nito sa pagalaga sa interes ng imperyalismo sa harap ng pagtitipid sa edukasyon. at siyempre upang makabayad ng utang panlabas. na pagtubuan pati ang larangan ng edukasyon ay maghigpit na tinutulan ng mga estudyante at mga guro sa Europa sa pamumuno ng National Union of Students in Europe (ESIB) at ng mga guro sa kanilang organisasyon. ay nagreresulta sa sobrang lakas paggawa sa ating lipunan.com . Kasabay din nito ang pagbuwag sa mga asignatura na di kailangan ng bisnis ng imperyalismo at natuturuan pa ang mga kabataan na magkaroon ng kamalayang panlipunan at kritikal na pagiisip. ang bilang ng walang trabaho sa ating lipunan ay 13% ng kabuuang lakas paggawa ng bayan (ayun mismo sa estadistika ng gobyerno). Kaya. Ayun din sa PESS: “The daunting medium-term challenge for Philippine education. Ang sagot – ikulaps ang mga asignatura at tanggalin ang mga guro na di kailangan ng bisnes ng mga TNCs. is how to preserve the quantitative gains of the past.

” ang mga ideya ng post-modernismo na iniinganyo ang mga tao na asikasuhin na lamang ang kanilang sariling kalayaan at huwag sumali sa anumang organisasyon. ang idibidualismo at liberalismo na nakabatay sa pansariling interes. Ang dating GE program ng UP na kinakailangang kunin ang mga asignatura na nagpupukaw ng kamalayang nasyonalismo (History I) at nagtatalakay sa iba’t-ibang teoryang panlipunan ay nahubog sa panahon na umigting ang nasyonalismo sa UP lalo na noong First Quarter Storm. lalo na ng mga TNC. ay isang ideyalistang pamaaraan ng pagaanalisa ng ekonomiya na pabor sa interes ng mga mayayaman.” na siyang batayan ng Macroeconomics at Miccroeconomics ng mga neo-classical economists. Ang mga ideya at kakayahan na binibigyang-diin sa ating mga paaralan sa loob ng sistemang ito ay lalong pinapaigting ang mala-kolonyal na katangian ng ating lipunan. nabugbog ng mga pulis at militar at naaresto ang mga estudyante at guro ng UP na nag-rali laban sa dalawang panukalang batas na ito sa harap ng Senado. ang Unibersidad ng Pilipinas. ang tunay na emansipasyon ng mga kabataan sa mga ideya at ugali na nilalako ng mga dayuhang impersyalista ay di kailan mangyayari. Compiled by: April M..makahubog ng mga manggagawa na semi-skilled at huwag na ng mga unskilled dahil marami na nito ang ibang bansa kagaya ng Tsina. Siyempre. Nararapat labanan din ng mga mulat na kabataan ang mga bahid ng pyudalismo sa ating kultura. Ang dating GE na napanalunan ng mga estudyante at guro sa mahabang pakikibaka upang gawing relebante ang edukasyon sa UP ay binuwag na noong nakaraang taon (2003). lalo na sa School of Economics at Political Science Departments ng UP. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Noong nakaraang Oktubre.” kung saan nakuha ni Macapagal-Arroyo ang ideya niyang “strong republic. Marami pang ganitong mga maling ideya na ikinakalat ng mga bayarang teorista ng mga kapitalista sa ating mga paaralan. Ang Pangangailangan ng Isang Rebolusyong Kultural Upang tunay na palayain ang kaisipan ng mga Pilipino sa mga maling kamalayan na pinapalaganap ng mga kapitalista. Halimbawa. Pinapaubaya sa mga estudyante sa partikular sa mga freshmen at sophomore ang pagpili kung anong asignatura sa GE ang kanilang pag-aaralan. at iba pa pang teorya. Ang hangad namang ipribatize ang UP sa impluwensa ng WT0 at WB ay nakalahad sa mga panukulang batas na House Bill 455 at Senate Bill 2587 na nakahain ngayon sa Kongreso at mahigpit na tinututulan ng mga estudyante at guro ng aking pamantasan. Ang Revised General Education ng Unibersidad ng Pilipinas (RGEP) Gusto kong talakayin sa puntong ito ang pagbabago ng kurikulum sa aking paaralan. kung saan ang pinapalaganap ay kultura ng kapitalismo. o ng mga guro na walang kamuang-muang na ang tinuturo pala nilang teorya ay ang mga pabor sa mayayaman dahil wala naman silang natutunan sa ating paaralan kundi ang mga teoyrang ito. ang tinatawag na Revised General Education Program (RGEP). nararapat pukawin muli ang diwa ng nasyonalismo sa ating mga kabataan. Sa kasalukuyang kalagayan ng ating sistemang edukasyon na walang kasarinlan at ginagamit lamang ng pamahalaan upang paunlarin ang interes ng mga nagsasamantalang uri. ang mga teoryang nilalako ng mga asignatura sa economics sa ating mga paaralan tungkol sa supply at demand analysis na nakabatay sa assumption “that all other things held constant” o ang pananaw ng “ceteris paribus. kagaya ng “relative autonomy of the state. Ang mga ideyang ito ay pinapalagnap ng mga direktang bayaran ng mga imeperyalista na mga gurong Pilipino. Kailangan palaganapin ang maka-masa at siyentipikong pamamaraan ng pagaaral ng ating kasaysayan at lipunan at itakwil ang mga teorya na nagpapanggap na siyentipiko na kinakalat ng mga kapitalista kagaya ng ideyalistang pananaw na “ceteris paribus” sa economics. Sa ilalim ng RGEP ay di na kinakilangan kunin ng lahat ng mga estudyante sa UP ang mga asignatura tulad ng History 1 (History of the Philippines) at Social ScienceII (Social and Political Thought). dahil ang mga estudyante natin ay produkto ng isang sistema sa hayskul at elementarya (kasama dito ang mga pribadong paaralan).com . Ang mga semi-skilled na manggagawa ay kailangan sa sektor ng serbisyo at marunong ng Inggles. ang malamang kunin ng mga estudyante sa ilalim ng RGEP ay mga asignaturang pagkakakitaan (kagaya ng mga computer course) o di kaya madaling ipasa.

Maaari itong matupad sa mga paaralan sa pamamagitan ng paghawak sa mga dyaryo ng mga progresibong estudyante o pagkuha sa mga liderato sa konseho ng mga estudyante. kung tutuusin ay halos magsisinliit lamang ang mga sector kabilang ang kalusugan. Sa loob naman ng mga kampus.yehey. fora.. kung saaan milyun-milyung mga Pilipino ay nawawalan na ng pagaasa sa umiiral na sistema. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. simpo. Ang katotohanan ng isang ideya ay nalalaman lamang sa praktika. Ang kasalukuyang panahon ng ating bansa. Una Compiled by: April M.. malamang mangunguna ito. sa mga pagawaan at kanayunan. Ang rebolusyong kultural ay mabisang kasangkapan upang mapabilis ang tagumpay ng kilusan ng mga mamayang Pilipino upang makamtan ang isang may-kasarinlan at makatarugang lipunan.ang mga pamahiin at iba pang atrasadong ideya na pinapalaganap ng mga relihiyon kung saan ang mga lider nito ay kakampi din ng mga nagsasamantalang uri na nais kontrolin ang masang Pilipino.com ISANG PAGSILIP SA MISEDUKASYON http://www. pero sa kadahilanang ni hindi man lamang nito nakuha ang kailangan nitong atensyon. sa mga teach-in. mahalagang hikayatin ang mga ibang estudyante na nagiging biktima ng mga maling ideya na sumali sa mga organisasyon na naglalayun makamit ang isang lipunang Pilipino na nakabatay sa adhikain ng nasyonalismo. Bulatlat.com .com/boards/Default. Pumili ako ng tatlong pangunahing problema ng edukasyon mula sa dokyumentaryong “MisEdukasyon” na pinapanood sa amin sa klasrum. ay napakainam sa paglaganap ng rebolusyong kultural na ito na sasabay sa pakikibaka ng masa upang buwagin ang mala-kolonyal at mala-pyudal na istruktura ng ating lipunan at magtatag ng bagong sistema.aspx?g=posts&t=45849 Kung ihahanay lamang ang edukasyon sa mga pinakanangangailangan ng tulong na sektor ng lipunan sa ating bansa. na may maka-masa at kritikal na pagiisip. Ang rebolusyong kultural na ito ay maaaring maging bagong sigwa ng dekada na ito sa hanay ng mga aktibistang kabataan. rali at live-in. Maaring gawan ang isang rebolusyon kultura kung saan ang mga kabataan ay magiging pangunahin at aktibong lalahok sa loob at labas ng mga paaralan. kaya kailangan lumabas ang mga estudylante sa kanilang mga klasroom at makisalamuha sa mga organisasyon ng batayang uri. Nangangaliangang makilahok ang mga kabataang na sinasandatahan ng magpalayang teorya ng dyalektikal at istorikal materyalismo sa mga lugar kung saan naroroon ang batayang masa ng Pililpinas. Hindi lang dahil “find your height” ang labanan.

ang mga laman ng mga lektura sa eskwela ay pawang nagpapahiwatig sa kanluraning kaisipan at kultura. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Bukod pa dito. Ang pangalawang suliranin ng edukasyon sa Pilipinas ay ang pagiging komersyalisado ng mga paaralan. sinasamantala nila ang kahinaan ng mga Pinoy. lalo pa’t maraming naniniwala na kapag marunong magsalita ng Ingles ang isang tao. pero syempre hindi naman maasahang magandang trabaho ang naghihintay para sa kanila. at binabansagan namang “jologs” o baduy ang mga tumatangkilik sa gawa dito sa Pinas. ang mga Amerikano upang magturo sa mga Pinoy ng Ingles at iba pang kaalaman tulad ng literatura. karamihan sa mga paaralan dito sa atin ay pribado. Kumapara sa ibang bansa na gobyerno ang mismong nagpapatakbo ng mga eskwela. Sa pamamagitan nito. kundi nagpapahintulot ito upang magbigay ng oriyentasyon sa kamalayan sa pagiging Amerikanisado. Dahilan ito upang mahirapan sa pagpili ng mapapasukan ang mga nais magkaroon ng magandang kaledad ng edukasyon dahil sa pagkakaroon ng mga paaralang ito ng kapangyarihan upang magtaas ng matrikula. Malaking problema ito dahil nagiging laganap ngayon ang tinatawag na Neo-Colonialism. dahil sa barkong sinakyan nila. o CHED. kung saan hindi lamang sila nagtuturo ng mga siyensya. ang iba ay napipilitang pumasok sa mga pampublikong paaralan kung saan kapalit ng maliit na halaga para makapag-aral ay ang mababang kaledad ng edukasyon.dito ay ang impluwensyang kolonyal ng Amerika. dahilan sa mababang pagtingin ng mga dayuhan sa mga Pilipino at mataas na pagrespeto ng mga kababayan natin sa kanila kahit pa sabihing edukado ang mga tayo. at sa kalaunan ay magandang kinabukasan. mabibigyan ng lehitimo ang Amerikano upang maipakilala ang kanilang pagiging mataas kumpara sa kanilang mga tinuturuan. kung nais ng isang estudyante ng magandang edukasyon. tungkol sa walang tigil na pagtaas ng matrikula ng mga pribadong paaralan at sinabi nilang “quality education is expensive. Nagpahayag ang pamunuan ng Commission on Higher Education.com . Tuloy. Halimbawa na lang ay ang pagkuha ng mga mauunlad na bansa ng mga manggagawa mula sa mga Third World na bansa tulad ng Pilipinas para makamura sa pagpapasweldo. Matatandaan na una nang nagpadala ng mga titser na tinawag na Thomasians. isa na siyang edukado at respetado. Tuloy. o pagtangkilik sa kaisipang kolonyal at pagpanatili nito. Hindi man lamang mapagyaman ang wikang Filipino at ang kulturang dapat sana’y naipapamana sa mga kabataan. Ipinakilala nila ang sistemang institusyonalisasyon sa pagtuturo. Ang iba naman ay naghahanap na lamang ng trabaho. kinakailangang gumastos muna siya ng malaking Compiled by: April M.” Ibig sabihin.

halaga ng pera. Ibig din sabihin nito na ipinagdadamot ng pamahalaan ang kaalaman sa mga mahihirap. Ang huling suliranin na laganap ngayon sa ating bansa ay ang kaisipang elitista. Sa katunayan, ito ang isa sa pangunahing problema ng mga naghahanap ng trabaho. Karamihan kasi sa mga kumpanya ngayon ay tumatanggap lamang ng mga gradweyt ng malalaki at sikat na unibersidad. Kabilang sa mga unibersidad na ito ay ang De La Salle University, University of the Philippines, at Ateneo de Manila University. Kaya naman kung hindi ka nagtapos sa isa sa mga “reputable schools” na nabanggit ay tiyak na mahihirapan ka sa paghahanap ng magandang trabaho. Karugtong na rin ng problemang ito ang pagkakaroon ng maraming aplikante sa limitadong posisyon lamang. Sa kabila ng lahat ng mga suliraning nabanggit, may mga hakbang naman na ginagawa ang gobyerno upang malutas ang mga ito. Tulad na lamang ng argumento hinggil sa paggamit ng wikang Filipino bilang pangunahing midyum sa pagtuturo sa halip na Ingles. Bukod dito, ipinasa rin ang Education Act of 1982, kung saan kinokontrol ang sunod-sunod na pagtaas ng tuition fee upang hindi mabigla ang mga mag-aaral. Meron din tayong Higher Education Modernization Act, kung saan ang mga unibersidad pang-estado ay nagbebenta ng properties upang tulong sa pagpapaganda ng kanilang pasilidad. Nandyan na rin ang nagsulputang parang kabute na mga call centers kung saan ay malaki ang pasweldo sa mga manggagawa at tumatanggap ang mga kumpanya kahit na ano man ang kurso na tinapos at kung saan man nagtapos. Masasabi rin naman pala nating may pakialam nga ang gobyerno. Kung itatanong mo kung bakit parang wala pa ring pagbabago sa kabila ng mga binaggit ko sa itaas, narito ang aking opinyon: Naaalala mo ba nang magkaroon ng mainitang pagtalakay tungkol sa usapin sa kung aling wika ang dapat gamitin sa pagtuturo sa mga paaralan? Hindi ba’t lalo lamang nagkawatak-watak ang mga responsable sa usaping ito? Bakit patuloy na nagkakaroon ng mga kilos protesta tungkol sa pagtaas ng singil sa matrikula? Kasi naman, sakaling hindi magtaas ng singil sa matrikula ang ilang paaralan, bumabawi parin ang mga pribadong paaralan sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagpataw ng mataas na presyo sa tinatawag na miscellaneous fees. Kaya’t kahit na mababa na ang tuition fee, mataas parin ang suma total ng babayaran ng isang ordinaryong estudyante ng pribadong paaralan dahil sa
Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com

iba pang dapat bayaran. Bakit may mga paaralang hindi magamit ang mga pasilidad, lalo na ang mga laboratoryo, at may mataas na bilang ng estudyante sa isang silid-aralan na halos umabot na sa isang daang mag-aaral bawat klasrum at titser? Sana alam ko rin ang sagot sa mga tanong na ito. Sa aking palagay, magiging magandang simula sa sistema ng ating edukasyon ang pagpapalaganap ng kaisipan na magsasabing mahalaga ang wikang Filipino at ang ating kultura. Hindi ko hinihiling na gawing midyum ng pagtuturo ang salitang Filipino, ngunit gawin itong isang mahalagang bahagi ng natututunan sa loob ng eskwela at dapat lamang na pagyamanin pa ito. Magiging malaking tulong din ang pagkakaroon ng mga faculty development programs o mga seminar para sa pagpapalalim ng pwersa ng mga titser upang mas maging makabuluhan ng mainam ang mga itinuturo at paraan ng pagtuturo nila sa kanilang estudyante. Siguro’y sapat muna ang mga ito upang magsimulang bumangon muli ang sistema ng edukasyon sa ating mahal na bansa. Hindi man ito mabilisang paraan, naniniwala naman akong epektibo ito kung maisasagawa ng maayos at tapat.

saan ka man naroon, PILIPINO KA PA RIN.

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

aprilbfaeldan@yahoo.com

Sana ay hindi natin malimutan ang kagandahang-asal na likas sa ating pagiging Pilipino.

Ang pagka-MakaDiyos Gumagalang at lubos na nananalig sa iisang Makapangyarihang Diyos - Ang Mapagmahal na Tagapaglikha at Ama nating lahat...

Ang pagka-Makatao Gumagalang at nanalig sa kapwa bilang isang kapatid na may pandama, may lakas at ganda ng loob, may karapatan at hangarin para sa buhay na magana, maayos, mapayapa, at maginhawa.

Ang pagka-Makakalikasan Pinangangalagaan ang kalikasan -- hangin, tubig, lupa, kagubatan, at karagatan -- likas na yaman ng bansang tinubuan...

Ang pagka-Makabansa Minamahal ang sarili nating bayang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay-buhay sa limang simulain ng pambansang tradisyong Pilipino: Ang pagsasarili, pakikisama, pagkakaisa, pagkabayani, at pakikipagkapwatao.

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

aprilbfaeldan@yahoo.com

ang tunay na Misa Aginaldo[1] o Misa-de-galyo. Misa Aginaldo (mula sa Kastilang Misa de Aguinaldo. alay o regalo").[4] Sa ibang pagkakataon. Misa-de-notse. o Misa-de-noche (o "misa ng/sa gabi").[3] Nagsisilbi rin ang misa bilang isang nobena para sa Birheng Maria. kaugnay ng paniniwalang matutupad ang hinihingi kapag nakumpleto ang siyam na misa sa madaling-araw. o "misa ng tandang". o "misa ng mga handog.com . Ang misa sa madaling araw na ito isa sa pinakamatagal na at pinakabantog na tradisyong Pilipino. nagsisilbi ring pagkakataon ang pagnonobena upang idalangin ang mga kahilingang nakatuon kay Hesukristo.Simbang Gabi Mula sa Tagalog na Wikipedia. sapagkat sa pagtilaok ng lalaking manok.[2] Isa itong misang idinaraos bawat madaling araw sa loob ng siyam na araw bago sumapit ang araw ng Pasko. magsisibangon na ang mga mag-anak para makinig ng misa sa pinakamalapit na simbahang pamparokya[1]).[2] Nagsisimula ang pagmimisa tuwing ika-16 ng Disyembre hanggang ika-24 ng Disyembre. hanapin Ang Simbang Gabi ay isang kinaugaliang pagdaraos ng Santa Misa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan. Tinatawag din itong Misa-de-galyo (mula sa Kastilang Misa de Gallo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. isinasagawa ring kasama ng Simbang Gabi ang panuluyan. ang malayang ensiklopedya Tumalon sa: nabigasyon. partikular na sa pinakahuling misa.[3][1] Compiled by: April M.[3][1] Bukod dito. na kadalasang sinasagawa sa mga Romano Katolikong simbahan[1] sa Pilipinas tuwing ikaapat hanggang ikalima ng umaga.

Hanggang ngayon.1 Buhat sa Mehiko o 1. nang magsagawa ang mga pari ng mga pangmadaling araw na misa para sa mga magsasakang nais dumalo ng misa tuwing pasko ngunit hindi maaaring maiwan ang sakahan.[1] Kadalasan itong isinasagawa tuwing hatinggabi. Mayroon ding mga paring kumakatok sa mga pintuan ng bahay para gisingin ang mga taumbayan para hikayating makilahok sa misang pangmadaling-araw. mayroon namang mga bandang lumilibot sa buong bayan na tumutugtog ng mga tugtuging pamasko.[4] Sa ibang pook. nagsisipakinig sa Mabuting Balita bago maging abala sa kanilang mga pang-araw-araw na mga tungkulin. naging hudyat na pantawag na pangmisa ang pagpapatunog ng mga batingaw o kampana ng simbahan.[3] Simula sa Pilipinas [baguhin] Sa Pilipinas.Mga nilalaman [itago] • • • • • 1 Kasaysayan o 1.[1] Kung sa loob nagmimisa ang pari.com .[1] Noong unang panahon. at para na rin makalikom ng biyaya at mabuting ani. Inumpisahan ito sa Mehiko noong 1587.[1] Idinaos ito tuwing Adbiyento bilang paghahanda sa pagdating ng araw ng pagsisilang kay Hesus. nang payagan ng Santo Papa ang paring Mehikanong si Diego de Soria[1]. Ang mga Pilipino ay gumigising tuwing madaling araw para dumalo Compiled by: April M. hinahayaang bukas ang mga pinto ng simbahan para sa mga hindi na makapasok sa puno nang gusali. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. nagumpisa ang tradisyon noong 1669.[3] Nagsisimula ang pagkalembang ng mga batingaw tuwing ikatatlo ng madaling araw. isang prayle mula sa kumbento ng San Agustin Acolman. kaya't binansagang itong Simbang gabi ng mga Pilipino. Kabilang dito ang mga magbubukid at mga mangingisda. na magdaos ng mga misa sa labas ng simbahan upang mapaunlakan ang malaking bilang ng mga mamamayang ibig makinig ng misang panggabi.2 Simula sa Pilipinas 2 Sa kasalukuyan 3 Tingnan din 4 Sanggunian 5 Kawing panlabas [baguhin] [baguhin] Kasaysayan Buhat sa Mehiko Nagsimula ang kaugaliang ito noong panahong ng kolonyalismong Kastila.

sa mga sanga ng puno. sa halip na sa madaling araw.[1] Ilan sa mga nakasanayan ng mga Pilipino na may kaugnayan sa Simbang Gabi ang pagtitinda ng mga nakaugaliang pagkain.[3][1] Sa kalsada. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. tsaa. suman sa ibos. upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan ng pamayanang may iba't ibang oras ng trabaho. tsokolate. sa mga pintuan. bibingka (tinatawag ding putong bibingka). puto bungbong. keso-de-bola (bilog na keso o bolang keso). Kaugnay ng patuloy na pagsasakatuparan ng kaugaliang ito. idinaraos sa mga lalawigan at kalunsuran ng Pilipinas ang Simbang Gabi. at kape[4]. nilalagyan ng niyog at ng asukal na pula). Inilalagay ang Belen bilang pagpapahayag ng paghahanda para sa pagsapit ng araw ng pagsilang ni Kristo.sa misa upang ipakita ang kanilang malalim na pananampalataya sa Diyos. Ipinagdiriwang din ito ng mga Romano Katolikong Pilipinong naninirahan sa ibang mga bansa. at ng tatlong haring mago may dalang mga regalo.com .[4] Sa mga siyudad. tulad ng puto bungbong (kulay ube na gawa sa malagkit. ang araw ng kapanganakan ni Kristo. bilang paghahanda sa araw ng Pasko. at mga inuming salabat. mayroon ding nagsasagawa ng mga misa tuwing ikawalo hanggang ikasiyam ng gabi.[3] Mahigit sa anim na raang taon na itong isinasagawa sa Pilipinas. nagkakaroon ng pagsasalong Notse Buena (binabaybay din ayon sa Kastilang Noche Buena o "mabuting gabi") .[1] Pinatutugtog din ang mga musikang pamasko.[3][1] Sa kasalukuyan [baguhin] Sa ngayon. Sa kabahayan ng mga pamilya. at sa mga kanto ng mga daanan.[4] Tingnan din • • [baguhin] Pasko sa Pilipinas Awiting Pamasko Compiled by: April M.partikular na sa huling araw ng pagnonobena. Matutunghayan din sa Belen ang tala ng Betlehem na gumabay sa tatlong hari para marating ang kinaroroonan ng Banal na Mag-anak. matutunghayan ang pagsasabit ng mga makukulay na mga ilaw at mga parol sa mga dungawan. bukod sa pagpapalamuti ng mga makukulay na ilaw at mga parol sa loob at labas ng simbahan. na itinitinda sa tapat ng simbahan para sa mga dumalo ng misa. pandesal. inuming salabat o tsokolate. kung saan may handang ring bibingka. inilalantad din ang Belen na nagpapakitang nasa isang sabsaban ang batang Hesus na kasama sina Santa Maria at San Jose na napapaligiran ng mga pastol at mga hayop ng sakahan. suman sa pasko.

Kaya nato ay gumawa ng pananaliksik at heto ang ating recomendasyon.Sanggunian [baguhin] 1. ↑ 1. Filipino Christmas Tradition .07 1. (1990). Mass of the Gifts. 2007) http://correctme.5 3.10 1.03 1.1 4.1 3.com/journal/item/30/ALTERNATIBONG_PULITIKA_SA_PIL IPINAS Ang nakaugalian o pinaniniwalaan ng lahat (ma-Pilipino man o Bangsamoro) na ang pulitika sa Pilipinas ay isang larangan ng pandaraya.02 1.0 2.2 4. Ano ang mga dapat malaman para maisulong ang alternatibong pulitika? Compiled by: April M. 3.6 3. English.Simbang Gabi 85. Katunayan nga." ito ang naging tugon ng isang matandang trisikad driver. Hubpages.. ↑ 4. '07 10:27 PM for everyone (kaka ali April 26.Naku po malala na Ting.01 1. Mass at Dawn.13 Simbang Gabi. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.00 1.1 "Simbang gabi". Kinakailangan na ang “overhaul” o pagbabago. Leo James.0 3.multiply.com ... sa kanilang paglalaro.7 Simbang Gabi/Mass at Dawn. ↑ 2.2 3.4 Del Rosario M.com 2..05 1.08 1..3 4. ↑ 3.4 3.04 1.3 3. sasabihin ng isa na walang pulitikahan.com ALTERNATIBONG PULITIKA SA PILIPINAS Apr 28. minsan sa mga bata.06 1. kapag may nandaraya.12 1. Gaano na ba kalala ang tradisyonal na pulitika sa ating bansa? ".09 1. Tagalog-English Dictionary (Talahulugang Tagalog-Ingles).org 4.M. SimbanggabiNYC.. RCam.11 1.0 4.

Dapat sa karamihan ng mga botante malaman nila kung papaano sila nabibiktima ng maraming uri ng makaeletistang pulitika: nepotismo. • • • Narito ang mga makabuluhang tanong na maaaring makapagbigay sa atin ng ideya kung anong uri ng pulitika ang ating isinasagawa: 1. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. ang saklaw ng kanyang impluwensiya. ang mga botante. at kung papaano nito ginagawang higit na mahirap o madaling makamit ang pagbabagong panlipunan. Sino ang nagpapatakbo ng sistemang pulitikal? 3. Alkalde. Sino ang mga nasasangkot sa buhay-pulitika ng bansa? Compiled by: April M. tulad ng mga Senador. Sino ang humahawak ng kapangyarihan at impluwensiya? 2.• Kinakailangan nating maunawaan ang halaga ng pagtangkilik sa alternatibong pulitika sa pamamagitan ng paghahambing nito sa tradisyunal na pulitika. Board Member at municipal councilor. ang goons ng mga naturang pulitiko. Dapat maunawaan ang kahulugan ng tunay na pulitika narito ang ilan sa mga aspetong dapat alam ng mga botante at kandidato: <!--[if !supportLists]-->1. Nararapat ding maging mulat sa mga gawaing pangkultura na nagpapanatili o nagtataguyod ng mga uri ng pulitika. pagbibigay pansin sa mga pangangailangan ng mahihirap kung panahon ng halalan lamang. Dapat na maunawaan mo na madali para sa mga tradisyunal na pulitikong hikayatin ang ating mga botante na itulak ang kanilang personal na interes at mga ambisyong pampulitika. Gubernador.com . sistematikong panunuba at pandaraya at pagkapanalo ng mga pulitko sa halalan sa pamamagitan ng "kahit anong paraan". <!--[endif]-->Maaaring makita ang pulitika sa aspetong personal: Ang katauhan ng mga pulitiko.

pagbibigay-kapangyarihan sa tao.2. at kapag natapos na ang halalan nanunumbalik sila sa kanilang nakaugaliang pamumuhay habang naiiwan ang mga pulitiko sa kanilang mga labanan para sa kapangyarihan. <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Samantala. Sa ganitong pananaw. "palakasan". bilang halimbawa. Ang mga halimbawa nito ay ang personalismo. pluralismo. Mula sa pananaw ng tradisyunal na pulitika. Sila lamang ang humahawak ng kapangyarihan at sila rin ang maaaring magbahagi nito kung kanino man nila naisin. <!--[endif]-->Papaano nakikipag-ugnay ang mga pulitiko sa mga karaniwang tao? <!--[if !supportLists]-->3. narito ang ang mga makabuluhang tanong: <!--[if !supportLists]-->1. "bayanihan". naging kaugalian ang mga karaniwang pakikipagugnayan ng mga tao sa isa't isa at maaring umugat ito sa kanilang paraan ng pamumuhay. na namayani na sa ating pampulitikang kultura ang "guns. Binibigyan sila ng pansin ng mga pulitiko lalung-lalo na sa panahon ng mga kampanya. maaaring sabihin na nagiging kultura ang nasabing ugnayan. Maaaring sabihin. <!--[endif]-->Anong uring sistemang pulitika ang namamayani sa buhay-pulitika ng mga tao? <!--[if !supportLists]-->2. sa altenatibong pulitika. atbp. Mayroon ding aspetong pangkultura ang pulitika: <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Sa tradisyunal na pulitika. <!--[endif]-->Mayroon pagkakapantay-pantay na umiiral? 3. goons and gold" o 3G (sapagkat malimit na ginagamit ang mga paraang ito upang makakuha ng mga boto sa panahon ng halalan). ang mga pulitiko't partidong pampulitika lamang ang mga nasasangkot sa buhaypulitika. Maaari ring makita ang pulitika sa aspetong pang-ugnayan: <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Sa tradisyonal na pulitika ay tinutukoy nito ang mga sistema't balangkas na pampulitika tulad ng sistema "padrino". "utang na loob". Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Compiled by: April M. mayroong masasabi ang mga tao ukol sa pulitika sa panahon ng halalan lamang.com bang .

sapagkat pinananatili ang mga tao na umasa sa iilang humahawak ng kapangyarihan. at inaasahan naman ng kanilang mga padrino ang kanilang suporta sa kanilang mga gawain at sa panahon ng pangangampanya sa halalan. Sapagkat nagbabahaginan ang mga tao sa gawain ng pamahalaan.• Mula sa pananaw ng alternatibong pulitika. Maaaring hawakan ng kahit sino ang kapangyarihan at may pagpapalitan ng mga palagay. Itinuturo nito ang sariling sikap at ang pagtayo sa sariling paa. at tinitiyak nila na pinahahalagahan ang mga pangangailangan ng mahihirap at nakakarami ng mga batas at mga pamamalakad. umaasa ang mga tao sa kanilang "padrino" o "ninong" sa mga panahon ng pangangailangan. pagbibigaykapangyarihan sa mga tao at pagkakapantay-pantay. elitismo at mga hindi pantay na pakikipagugnayan. 4. Sinusubok ng alternatibong pulitika ang pagbabahagi ng kapangyarihan sa nakararami sa pamamagitan ng pluralismo. Sa aspetong pang-ugnayan: • Sa tradisyunal na pulitika. Sa pamamagitan nito. Sa sistemang dependency. lumalakas ang kapangyarihan dahil sa sistemang dependency.com • Compiled by: April M. Pinagbabahaginan ng mga tao at mga pampulitikang pinuno na kanilang hinalal ang gawain ng pamahalaan. sapagkat "sumasakay" ang mga tao sa kapangyarihan at paghihikayat ng kanilang mga padrino at kanilang inaasahan din na makatanggap sila ng mga kaparis na pakinabang at kalamangan. palakasan. ang mga pampulitikang partido kasama ng mga samahang pantao at mga saligang bahagi ng lipunan ang mga punong-tagapagpakilos ng buhay-pulitika. lagi silang handa sa pagbabantay sa mga gawain ng kanilang mga pinuno. ideolohiya at aprilbfaeldan@yahoo. Humahantong ang kaugaliang nabanggit sa itaas sa palakasan. Bagon-Fealdan 2009 . hindi pinapatagal ang buhay ng palakasan at ng sistemang dependency. Pinalalaganap din ng sistemang dependency ang elitismo.

Bilang halimbawa. na marunogn mahiya. ginagamit ng pulitiko ang halaga ng hiya ng Pilipino upang ibagay sa kanyang sariling inaasam. pero sila hindi marunong mahiya.Makakaramdam ng hiya ang isang taong nagkakautang sa padrino na tanggihan ang kahilingan ng kanyang "ninong". 5. <!--[endif]-->Utang na Loob-Sa sistemang padrino.com . Dito. lalunglalo na sa panahon ng halalan.prinsipyo. Sa madaling salita sinasamantala nilang mga pulitiko ang magandang kaugalian ng mga Pilipino. Sa kanyang pangkultural na aspeto: <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->May ilang pangkulturang pagpapahalaga tayo bilang sambayanan na maaaring gamitin sa Tradisyonal na Pulitika upang magsilbi sa kapakanan ng iilan. <!--[if !supportLists]-->3. sumasapi ang mga pampulitikang partido at nagpapalit ng mga pinuno at partido batay sa kung ano ang matatanggap nila sa larangan ng pulitika sa halip na sa mga prinsipyo. mas malaki ang pagkakataon para sa pagkakapantay-pantay. Compiled by: April M. <!--[endif]-->Personalismo-Tinutukoy nito ang pagbibigay ng labis na diin sa kung sino ang humahawak ng aling posisyon sa halip na sa pananagutan at responsibilidad ng posisyon na nabanggit. tinutulungan ng pulitiko ang mga tao sa mga panahon ng pangangailangan upang maramdaman nila ang kanilang mga pagkakautang sa kaniya at maaaring hilingin ng padrino bilang kapalit ang kanilang pagtangkilik sa kanyang mapansariling inaasam. nagiging mga haligi itong nagtataguyod sa tradisyunal na pulitika. <!--[if !supportLists]-->2. Hindi masama o mapanghamak ang nabanggit na mga pangkulturang pagpapahalaga. <!--[endif]-->Hiya. Ngunit kapag ginamit ang mga ito sa pagwawalang-bahala sa pangangailangan ng nakararami. ideolohiya at mga isyu. At sapagkat maaaring hawakan ng kahit sino ang kapangyarihan. Ito ang ilang pagpapahalaga: <!--[if !supportLists]-->1. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.

Ang mamayan naman ay patuloy na sinusuportahan ang kanilang kandidato na nanalo sa pamamagitan ng pagsali sa Compiled by: April M. Tinitingnan ng mga tao. Para madaling maunawaan ang ating pinag-uusapan. kumukunsulta. inilalagay ang pagtuon sa pagkakapantaypantay at pagbabahagi ng kapangyarihan sa ugnayan ng mga tao at ng kanilang mga pinuno. pulitikang makamaliit. <!--[endif]-->Patuloy na pakikilahok ng mga tao sa pamamahala-Hindi itinatakda ang hangganan ng pakikilahok ng tao sa pulitika sa halalan lamang ngunit lumalawak sa kanilang patuloy na pakikisangkot sa extra-parliamentary at extra-legal na pagsisikap tulad ng lobbying para sa pagpasa ng mga batas na makamahirap. Tinatawag ang mga balangkas na ito na mga alternatibong sentro ng kapangyarihan. binibigyan ang mga tao ng mga pagkakataon at pamamaraan upang magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga pagpapalakad ng pamahalaan. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Sa mga pormal at di-pormal na balangkas. <!--[endif]-->Ang kapangyarihan sa kamay ng lipunang sibil. mga <!--[if !supportLists]-->1. Sa nabanggit na sistema. at people's organizations (POs) sa mga komunidad. na hindi pabaya ang kanilang mga pinuno sa kanilang mga gawain at pananagutan. <!--[endif]-->Pananagutan sa mga pinuno ng mga tao-Tinitingnan ng mga pinuno ang kapangyarihan bilang pananagutan at responsibilidad sa mga taong kanilang pinaglilingkuran sa halip na pribilehiyo. Salungat sa sistemang padrino..<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Sa kabilang nagpapakita ang alternatibong pulitika sumusunod na paniniwala at pagpapahalaga: ng banda.com . namamayani ang tungkulin ng pamamahala sa mga taong may pinanghahawakang pananagutan at sa mga taong nakikilahok sa pamamaraan ng pamamahala. Halimbawa nito ang mga kinatawan ng mga saligang sektor sa loob ng lehislatibong sangay ng pamahalaan. sa kabilang banda. Naririnig ang mamayan ang hinaing ng mamayan sa lahat ng panahon. <!--[if !supportLists]-->3. nakikipagunagnayan ang kandidato kundi sa lahat ng panahon lalo na kong siya ay nalukluk na sa kanyang pwesto. ang alternatibong pulitika ay yaong hindi lamang sa panahon ng pangangampaniya. atbp. <!--[if !supportLists]-->2.

handa ang mamayan at hindi sila natatakot na pangalagaan ang kaban ng bayan sa mga gahaman at ganid. kundi man ganap na katontonhan. Hindi lamang ang kanilang boto sa araw ng halalan ang binabantayan kundi ang mga batas na dapat palakarin at isakatupan. Correct me if i’m wrong. Kabisoteng Edukasyon October 12.wordpress.pagpapalakaad sa kalaakaran ng pamahalaan.com . 2008 by plumaatpapel http://plumaatpapel. ang iginigiit noon pa mang 2003 ng Kagawaran ng Edukasyon na wikang Ingles ang gawing pangunahing wikang panturo sa elementarya pa lamang bilang pag-alinsunod sa Compiled by: April M.com/2008/10/12/kabisoteng-edukasyon/ ISANG MALAKING kahangalan. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. at handa sila sa lahat ng sandali na ituwid ano mang pagkakamali ng mga kinauukulan.

ang iginigiit na wikang Ingles agad ang gamiting wikang panturo sa elementarya pa lamang ay “sapilitan at pulitikal. Prudente. Nemesio E. ang tinanggap namin mula sa kanya. binigyang-diin niya. Dahil wikang Ingles nga ang ginagamit na panturo sa elementarya pa lamang. hindi nakabatay sa pananaliksik. progresibong intelektuwal at edukador. sa wikang Kastila tinuturuan ang mga bata gayong hindi pa naman sila nakakaintindi ng wikang iyon. makatao. kapos ang badyet para sa edukasyon na niwawaldas pa nga’t kinukurakot ng mga kinauukulan kaya kulang na kulang din sa mga paaralan. Ayon sa kanya. kolehiyo at unibersidad sa bansa na dahil sa Ingles nagsipag-aral. ”repleksiyon ng mababang kalidad ng pamumuhay sa bansa ang sistema ng edukasyon.balintunang patakaran ng rehimen ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Naalaala tuloy namin ang isang kabanata ng Noli Me Tangere ni Rizal (Mga Suliranin ng Isang Guro). Bukod dito. at naging Presidente ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Sa nasabing kabanata. at salat sa kakayahan sa banyagang wikang ito. kainutilan at katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno at ng burukrasya. Prudente ang pagtutol niya sa nabanggit na patakaran ng Kagawaran ng Edukasyon sa ilalim ng rehimen ni La Gloria. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. isang sulat noong nabubuhay pa si Dr. sa siyensiya ng pagtuturo. isang dayuhang wikang nagsisimula pa lamang nilang pag-aralan. minimemorya at hindi maipaliwanag ng mga bata ang kanilang aralin.” Niliwanag at binigyang-diin ni Dr. sa punto ni Dr. mga pasilidad. Kaugnay nito.” gayundin ng “kolonyal na mentalidad.” Natural. Kinailangan tuloy ipanukala ng diumano’y henyong mga opisyal ng naturang kagawaran ang napakakontrobersiyal na “bridge program” na tandisan nang tinututulan hindi lamang ng mga estudyante kundi maging ng mga guro sa pampublikong mga paaralan. Ganito rin nga ang karaniwang nangyayari ngayon sa mga estudyante sa hayskul. Dahil hindi nila nauunawaan. “isa sa pinakamalaking problema nga ang wikang ginagamit sa pagtuturo sa elementarya. mabilis na nakakalimutan ang sinaulong mga leksiyon kaya nagsisipagtapos na kabisote. at may sapat na kakayahang mga guro. Prudente.” Compiled by: April M. matematika at siyensiya ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng Ingles. nakilalang makabayan.com . napakaliit na porsiyento tuloy ng mga nagsipagtapos sa Grade VI ang pumapasa sa pambansang pagsusulit para matanggap sa mataas na paaralan. Pinipilit ng mga may kaisipang kolonyal na matuto ng pagbasa. at sa mga prinsipyong sikolohikal. Unang-una.

ang paggamit sa Ingles bilang wikang panturo (medium of instruction). Prudente ang sistema edukasyonal ng Japan. Kaya. binigyang-diin niya.com . mulang Grade I hanggang Grade VI. at hindi pa ganap na humuhusay sa banyagang wikang Ingles. ayon pa rin sa kanya. sa nabanggit na mga grado. Hinahamon niya tuloy. Sa hayskul na simulan. lumikha pa sila ng mga “calculator” at “computer” na nasa sarili nilang wika bagaman ginagamit din sa kolehiyo ang nasa wikang Ingles. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. sa Filipino dapat ituro ang siyensiya at matematika na maaaring salitan ng katutubong diyalekto sa mga rehiyong diTagalog. laging nangunguna sa Silangan at Timogsilangang Asya sa mga pagsusulit ang kanilang mga estudyante at nangungulelat ang mga tinuruan agad sa Ingles gaya ng ating mga estudyante. Dahil tatlong taon nga lamang. bunga nito. sarisari ang nagiging problema ng dayuhang mga estudyante — pangwika man o pangkultura. Inihalimbawa ni Dr. noon pa man. ang mga opisyal ng gobyerno at mga edukador na may kolonyal na mentalidad na magbago ng mga patakaran at paninindigan at huwag igiit na Ingles ang gamiting wikang panturo agad sa elementarya. ng mga oplsyal ng edukasyon. Katunayan. Tinututulan tuloy ng progresibong mga edukador doon na ipailalim sa gayong programa sa loob lamang ng tatlong taon ang migrante o dayuhang mga estudyante bago pahintulutang isabak sa iba’t ibang asignatura. kaya nga dapat na isa itong asignatura sa lahat ng antas ng pag-aaral mulang elementarya hanggang kolehiyo.Batay sa mga pagsusuri sa Amerika at Canada. samakatuwid. “na gamitin ang Ingles na wikang panturo agad sa mga mag-aaral sa elementarya na tinuturuan pa lamang ng Ingles bilang ikalawang wika o ikatlong wika sa mga rehiyong di-Tagalog. “Isang malaking kabobohan. dapat na magtayo ang Kagawaran ng Edukasyon sa ilang piling lugar sa bansa ng tinatawag na “pilot schools” na wikang Filipino — katulong ang katutubong mga diyalekto — Compiled by: April M. lima hanggang pitong taong ipinaiilalim sa mga programa sa pag-aaral ng wika ang mga estudyante bago maabot ang kahusayang pang-akademiko. taun-taon. lalo na nga sa siyensiya at matematika. sa nasabing mga bansa. ayon nga sa kanya.” binigyang-diin niya. China at Korea na sariling wika ang ginagamit na panturo sa lahat ng asignatura — kabilang ang matematika at siyensiya — at. dapat na wikang Filipino ang gamitin kaagapay ang katutubong diyalekto bagaman. Ayon sa kanya. sabi niya. Hindi ito nangangahulugang kakaligtaan na ang Ingles.” Sa naturang antas. sabi niya. dapat ding ituro bilang isang asignatura (subject) ang Ingles tulad din ng wikang Filipino.

“sa ilalim ng kasalukuyang sistema — at pababa nang pababa pa nga ang kalidad ng edukasyon — halos wala nang pag-asa ang masang makaahon sa kinalulublubang burak. Nagkaroon tuloy ng nakasusukang pakahulugan ang mga elitista’t may kolonyal na kaisipan na “hindi edukado” at “bobo” ang sinumang hindi marunong o mahina sa Ingles at “nasisiraan na ng ulo.” Binigyang-diin pa niya na sa dispalinghadong mga patakaran ng gobyerno. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.” Ayon tuloy sa kanya. Pranses sa Pransiya.” ayon noon sa isang Max Soliven sa isang kolum niya sa Manila Times (Pilipino In. Ruso sa Rusya. Higit na masama. maliwanag na bangkarote ang kasalukuyang edukasyon — sapagkat kinopya nang pira-piraso mula sa edukasyong Amerikano – kaya. lalo na’t sa nabanggit na dalawang araling akademiko. Ateneo University.” ayon kay Dr. Nang suriin ang uri ng mga kolehiyo at unibersidad sa Asya. sa kabilang banda. maka-kapitalista. English Out: Are We That Nutty?) kapag niyakap natin ang sariling wika at pinabayaan ang Ingles. hindi pa napabilang sa unang 40 ang pangunahing mga pamantasan sa bansa tulad ng Unibersidad ng Pilipinas. Fookien at Mandarin sa Tsina. Bahasa Indonesia sa Indonesia. kolonyal. kalilimutan na. Ano nga ba ang narating ng edukasyon sa bansang ito sa pamamagitan ng wikang Ingles? Lumilitaw ngang pababa nang pababa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. NipponGo sa Japan. hindi naman nito matugunan ang pambansang mga pangangailangan at problema para pasukin ang daan ng kaunlaran tungo sa kinakailangang industriyalisasyon.” Compiled by: April M. Prudente. “ang problema’y nasa sistema at balangkas: elitista. Habang nasa kani-kanilang sariling wika ang edukasyon ng halos lahat ng bansa sa mundo — Kastila sa Amerika Latina. habang namamayagpag sa kayamanan at glorya ang mayayaman.com . Pinaglalaruan lamang nila ang mga maralita at iliterado. at marami pang halimbawang mababanggit — bukod tangi ngang nasa banyagang wikang Ingles ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. Batay sa kanyang pagsusuri. Aleman sa Alemanya. nananatiling nagdaralita. “hindi na katakatakang talagang ayaw nilang paunlarin ang kalidad ng pamumuhay ng masang sambayanan kabilang na ang pagkakaloob ng de kalidad na edukasyon. pinaaasa lamang kung eleksiyon at. pagkatapos. “Kung susumahin. tinitiyak niyang magiging mahusay ang resulta nito sa kabuuan. De La Salle at Unibersidad ng Santo Tomas. maka-pribadong mga paaralan.ang gagamiting panturo sa mga mag-aaral sa elementarya.

walang karapatang mag-aral doon ang anak ng isang Juanang Basa at Pedrong Tigas (ibig sabihin ang mga anak-anak ng karaniwang mga manggagawa. sabi nga. ni Emilio Sy ang CEU (Centro Escolar University). ni Alfonso Yuchengco ang MIT (Mapua Institute of Technology). “ang lahat ng makabayan. napasok na ng kilalang malalaking negosyante ang larangang ito: kontrolado na ni Lucio Tan ang UE (University of the East). “kinakailangang pagtuunan ng pansin at malalim na suriin ang kasalukuyan at hinaharap pang mga problema ng pambayang edukasyon. Prudente.” sabi ni Dr. lubhang napapanahon na ngang baligtarin naman ang sistema — ang wikang Filipino naman ang gawing wikang panturo sa halos lahat ng asignatura tulad nang ginawa. at sa alinmang punto tingnan at suriin.” Sa kabuuan.Dahil nga sa makadayuhang mga patakarang pang-edukasyon — bukod sa iba pang larangan — na idinidikdik ng gobyerno. Katunayan. lalo na ang mga SUC (State Universities and Colleges) sa bansa ngayon upang mapasok ng salanggapang na mga kapitalistang nakabalatkayong edukador na matagal nang nagsisipaglaway sa negosyong edukasyon. Dahil sa ganitong kalakaran. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com . batay sa obserbasyon noon ni Dr. at ni Henry Sy ang Asia-Pacific College. “lubhang napapanahong sama-samang kumilos. puspusan din ang pagsisikap ng ordeng relihiyoso — lalo na mula sa kampo ng Simbahan — sa pagtatayo at pagpapalawak ng kani-kanilang mga paaralang sagad hanggang langit ang matrikula sa lahat ng antas ng edukasyon. Mulang kindergarten hanggang kolehiyo. lumilinaw tuloy ang idinidikta noon pa man ng IMF-World Bank at ng mga instrumento ng imperyalismong Amerikano na isapribado ang mga paaralang pampubliko. ng maralitang mga mamamayang walang kakayahang pag-aralin sa mandurugas na pribadong mga paaralang pag-aari ng mga santo-santito at diyus-diyosan sa lipunan. magsasaka’t mangingisda o nabibilang sa hukbo ng mga walang-wala). at patuloy na Compiled by: April M. Prudente. progresibo at demokratikong mga puwersang nagmamalasakit sa pampublikong edukasyon para sa kapakanan ng masang sambayanan. higit sa lahat. hindi nga malayong magsara at isapribado sa malapit na hinaharap ang maraming paaralang pinatatakbo ng gobyerno sa kapinsalaan. Maaaring gawing makabuluhang gabay ang nakaraang kasaysayan nito na hitik ng kapabayaan dahil na rin sa mga elitista at may diwang kolonyal na lantarang kumukontrol sa sistemang pampulitika at pang-ekonomiya ng bansa. Sapagkat balintuna’t makadayuhan pa nga ang mga patakaran ng gobyerno hindi lamang sa larangan ng edukasyon. kundi maging sa iba pang larangan.” Sa punto niya. Bukod sa mga nabanggit.

makatao.htm Jose Ma. # (Kolum) Krisis at Rebolusyong Pilipino http://digitalpadepa.com . Sison Serye ng mga Lektyur sa Asian Center. Panahon na ngang buwagin ito at igiit ang isang edukasyong makabayan. ng mauunlad na nga bansang nagmamahal sa sarili nilang wika at kultura. patuloy lamang ibinubulid ng umiiral na elitista at kolonyal na edukasyon ang bansa sa kumunoy ng kamangmangan at kaatrasaduhan. 1986 Ikaapat na Lektyur: KRISIS NG KULTURANG PlLIPINO Compiled by: April M.ginagawa. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. University of the Philippines.com/krp4. Maliwanag. mapagpalaya at siyentipiko.

Ang nangingibabaw na mga pwersa at bagong lumilitaw na mga pwersa sa ekonomya't pulitika ang nangingibabaw na mga pwersa at bagong lumilitaw na mga pwersa rin sa kultura. Ang nagsasalungatang mga pwersang ito at ang kanilang mga esensyal na kontradiksyon ay nagkakaroon ng mga pang-ideolohiyang porma at depinidong makinarya sa larangan ng kultura. ang kultura ay hindi lamang pang-ideolohiyang repleksyon ng mga kasalukuyang pwersa at kontradiksyon sa ekonomya at pulitika. ekonomya. kaugalian at katulad nito. mula pa noong bago nasulat ang kasaysayan. Magpopokus tayo sa nangingibabaw na mga pwersa sa kultura hindi lamang sa pagsasalamin kundi pati sa reaksyon ng mga ito sa mga realidad at tunguhing pulitiko-ekonomiko. kaalaman sa batas at moralidad. at sa proseso. iba't ibang tipo ng organisasyon at tauhan na nakakonsentra o nag-iispesyalisa sa gawaing pangkultura. kostumbre. Ito rin ay akumulasyon ng mga ideya. Gayunman. pulitika. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. syensyang pangkalikasan at panlipunan. sining at literatura. Magpokus tayo sa nangingibabaw na mga pwersa habang ginagampanan nila ang kanilang anti-nasyunal. sa pagkontra ng mga ito sa bagong lumilitaw na mga pwersa sa kultura at pagganap ng mga ito sa kanilang reaksyunaryong papel sa krisis ng kultura at lipunang Pilipino. Compiled by: April M. Ang pangunahing pagtutuunan ng diskusyong ito ay ang paglalahad ng krisis ng kulturang Pilipino kaugnay ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. Sinasaklaw ng kultura ang paraan ng pag-iral at tunguhin ng kaisipan sa pilosopiya. syentipiko at pangmasang kultura.com . anti-syentipiko at anti-mamamayang papel laban sa bagong lumilitaw na mga pwersa ng pambansa. at nananatili sa kasalukuyang kalagayan hanggat may mga nagdadala at hanggat bahagi ng sikolohiyang panlipunan ng mamamayan.Ang kultura ay repleksyon ng ekonomya't pulitika. Kabilang sa mga makinarya ng kultura ang mga institusyon.

Sa malakolonyal at malapyudal na kultura ng Pilipinas. Sa bawat antas ng sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.Ang Nangingibabaw na mga Pwersa sa Kultura Ang imperyalismong US at Simbahang Katoliko Romano ang dalawang nangingibabaw na pwersa sa kultura ng Pilipinas. ang mga pwersang ito ang nagdadala ng nangingibabaw na mga ideya at kumokontrol sa nangingibabaw na makinarya sa kultura. Sistematikong nagtreyn ito ng mga Pilipinong upisyal militar sa mga kuta ng US. Itinayo at pinalawak ng US ang pampublikong sistema sa edukasyon at itinatag ang University of the Philippines para maipropaganda ang modernong imperyalismo (ipinahayag sa mga termino ng konserbatibong demokrasyang liberal) at makalikha ng mga manggagawang litereyt at mas maraming katutubong propesyunal at teknisyan kaysa mabibigyang trabaho ng sistemang kolonyal at pyudal. Ang mga ito ang bumubuo sa pinakabagong mentalidad na kolonyal ng Compiled by: April M. Sa paggapi sa lumang demokratikong rebolusyon at pagpapataw ng kapangyarihan sa mamamayang Pilipino.com . itinayo ng US ang pagkakaloob ng iskolarsyip sa pamumuno ng mga upisyal na ahensya at pribadong pundasyon ng US para magkaroon ng mga bagong akademisyan. Noong panahong malakolonyal. ang mga maka-imperyalistang konsepto at paraan ay nanaig sa pamamagitan ng mga edukador na sinanay ng US at maka-US na mga programa sa pag-aaral at materyales sa pag-aaral. Para mapalitaw ang pinakamahuhusay na Pilipinong nakapag-aral sa US. teknokrat ng gubyerno at pribadong manedyer na maka-US. hindi lamang ginamit ng US ang nakakalamang na kakayahang militar at kahandaan nitong itaguyod ang pangingibabaw ng lokal o Pilipinong burgesyang kumprador kundi ginamit din ang ideolohiyang maka-imperyalistang demokrasyang liberal para akitin dito ang rebolusyonaryong nasyunalismo at progresibong demokrasyang liberal ng lumang demokratikong rebolusyon. Ang imperyalismong US ang mas nangingibabaw na pwersa. isinagawa ng US ang sistemang pensyonado noong panahon ng kolonyal na paghahari nito.

Noong panahon ng kolonyal na paghahari ng Espanya. Ang pangkulturang impluwensya ng Simbahan ay malaganap sa hanay ng mamamayan sa pamamagitan ng gawaing pangkatekismo. at atubiling tinanggap ang prinsipyong magkahiwalay ang simbahan at estado. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. sermon. kasama ang pinakabulgar at pinakadekadenteng mga ideya. Ang masmidya ang isa pang larangan ng kultura na pinangingibabawan ng imperyalismong US at mga ahente nito sa kultura. Bilang institusyon.mga nakapag-aral na Pilipino na karamiha'y nagmula sa petiburgesya ng lunsod at bihirang-bihirang nagmula sa masang anakpawis at naging mga mataas na burukrata. panalangin. Mula noon. ang Simbahan ay may malalaking ahensyang kumprador. ang Simbahan ang malakas na pangideolohiyang tagapagtanggol at tagabasbas ng malaking burgesyang kumprador at uring panginoong maylupa. Sinalamin sa malapyudal na ekonomya at pulitika ang pangingibabaw ng modernong ideolohiyang imperyalista sa ideolohiyang pyudal. publikasyon at katutubong kaugaliang ginawang kristyano o ang tinatawag na katutubong kristyanidad. Ang mga pelikula at programa sa TV na gawa sa US at mga programa sa radyong maka-US ang mga pinakaepektibong tagapagdala ng maka-imperyalistang mga konsepto at estilo.com . ritwal. tagapangasiwa sa negosyo at upisyal militar. Compiled by: April M. at nakapagbenta ng mga lupain ng prayle para palawakin ang interes ng malaking kumprador sa pagbabangko at bagong kumpanyang pangkomersyo. namantini ng Simbahan ang sa esensya'y ideolohiyang pyudal nito kasama ang nag-uumpisang mangibabaw na ideolohiya ng modernong imperyalismo. propesyunal sa pribadong hanapbuhay. Ang Simbahang Katoliko ay umangkop sa dominasyon ng US pagkasimula nito noong umpisa ng siglo. Ang dyaryo at pelikula-radyo-telebisyon ay naging mga behikulo ng maka-imperyalista at reaksyunaryong propaganda at taga-anunsyo ng mga produkto ng US at tagatimpla ng panlasa ng Pilipinong konsyumer.

ang totoo. anti-mamamayan at kontrarebolusyonaryo.Hindi na ganoon kaprestihiyoso ang pontipikal na University of Sto. at sosyalismo at Marxismo sa kabilang banda. paraan ng pamamahala ng negosyo. masmidya at modernong mga pasilidad sa mayor na di sektaryong mga pasilidad sa pagpapalaganap ng maka-imperyalista at reaksyunaryong mga ideya at pagpapalitaw ng mga lalaki't babaeng may magugulong pagpapahalaga na ideyalismong pyudal at suhetibismong burges. At kahit tinutuligsa ng mga ensiklikal ng Papa ang kapitalismo at liberalismo sa isang banda. Ang Anti-nasyunal na Papel Sa paglalatag ng pundasyon ng malakolonyalismo sa pamamagitan ng di pantay na mga kasunduang pang-ekonomya at militar noong ikalawang hati ng dekada '40. ang abstraktong liberal na konsepto ng mga indibidwal na karapatan ay ikinontra ng US at mga Pilipinong kinatawan nito sa kultura sa Compiled by: April M. ang mga Katolikong unibersidad at kolehiyo ay mabisang tagapagpalaganap ng burges na mga teorya sa ekonomya. Tumutulong ang tradisyunal na mga pasilidad na Katoliko. para mapatibay ang ispiritwal na misyon ng Simbahan at kaugaliang pyudal na nangibabaw sa mga uri sa lipunan. Tomas tulad noong nasa rurok ng sistemang pangedukasyon sa panahon ng kolonyal na paghahari ng Espanya. at pinakapanatikong mga ideyang anti-komunista. ginamit ng US ang cold war para ang anti-imperyalismo ay itumbas sa komunismo bilang panlilito sa salita at pagmumura. Pero napaunlad ng simbahan ang sariling masaklaw na sistema sa edukasyon. ang mga eskwelahan. Sa tusong paraan. Sa simbahan ang karamihan sa mga pribadong eskwelahan sa bawat antas.com . at sa simbahan din ang pinakamarami sa antas ng hayskul at kolehiyo. kinakaribal ang pampublikong sistema sa edukasyon sa antas ng primarya at elementarya. Ang "pinakamahuhusay" na eskwelahang Katoliko ay kilalangkilala na mga eskwelahan para sa mga anak ng mga nagsasamantalang uri. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.

ang anti-imperyalistang inisyatiba ng mga rebolusyonaryong proletaryo at kanilang pakikipagkaisang prente sa mga progresibong liberal ay kumontra sa mga maka-imperyalista at tagapagtaguyod ng cold war at nakapagtamo ng malalaking tagumpay para sa antiimperyalistang kilusan sa larangan ng pulitika at kultura. ang pagpapalaganap ng akdang liberal na pambansang pamana na tulad ng Noli at Fili. Noong dekada '50. ang progresibong mga akdang liberal sa University of the Philippines at ang patakarang "Pilipino Muna" ni Presidente Garcia. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. ang makabayang krusada ni Recto. maingay na sinalungat ng Simbahan ang sunud-sunod na rebolusyonaryong kilusang anti-imperyalista. Gayunman. Mawawalan sila ng pagkakataon sa sistemang pangkultura at pang-edukasyon. lumitaw ang bagong demokratikong kultura na may malakas na anti-imperyalistang Compiled by: April M. ang manindigan para sa pambansang soberanya at kasarinlan ay naharap sa pagwawalambahala o pangungutya ng mga intelektwal na maka-US. kung Hindi man maihanay sa kinatatakutang klasipikasyong "subersibo".com . Para sa mga makabayang Pilipino. Sa kabila ng patuloy na agresyong pangkultura ng US sa pamamagitan ng foundations na Amerikano. Ginampanan nito ang espesyal na papel na kontrahin ang mga sentimyentong panrelihiyon sa antiimperyalistang kilusan tulad ng ginawa nito noong panahon ng kolonyal na paghahari ng Espanya laban sa anti-kolonyalistang kilusan.konsepto ng pambansang soberanya at sa konsepto ng Pilipinas bilang nagsasariling bansa-estado. Ginagampanan ng US ang pinakamabigat na papel sa pagsalungat sa pambansang soberanya at kasarinlan ng mamamayang Pilipino. Bilang mga intelektwal na kumando ng Simbahan. Ang institusyunal na Simbahang Katoliko ay isang epektibong tauhan ng imperyalismong US sa pagbubunsod ng kolonyal na mentalidad at paninira sa anti-imperyalistang kilusan bilang komunistang pakana. noong dekada '60. ang mga Heswitang Amerikano at kanilang mga disipulong Pilipino ay tumampok sa pagsupil sa anti-imperyalista at anti-kolonyalistang mga ideya at pagpapatibay ng Batas Anti-Subersyon.

com . Isinagawa rin ng rehimeng pasista ang patakarang idinikta ng US na gumawa ng mas maraming teksbuk na popondohan ng pautang ng World Bank. Pero ang mapapasukang trabaho ay Hindi kailanman makabuluhang dinagdagan ng mga dayuhang monopolyo sa papabagsak nang ekonomya. ang mga pwersa ng rebolusyong pangkultura ay patuloy na dumami sa kilusang lihim sa kalunsuran at sa sonang gerilya. Ang pagpapataw ng pasistang diktadura noong 1972 ang desperadong pagtugon ng US at mga lokal na reaksyunaryo sa tumitinding kilusang anti-imperyalista. Ang mga nakapag-aral ay nagalit sa gerang agresyon ng US sa Byetnam. Noong 1970-72. Ang mga teksbuk ay naging mga Compiled by: April M. sumiklab at yumabong ang bagong demokratikong rebolusyon sa kultura. Malaki din ang pagpapahalaga sa rebolusyonaryong tradisyon at mga tagumpay ng bayan sa pambansang pamanang pangkultura. Nangunguna ang Marxismo-Leninismo sa malaking kilusang intelektwal at pangkultura. at nahikayat ng halimbawa ng papalaking bilang ng mga intelektwal na Amerikano na tumatanggi sa realidad at pangideolohiyang pagpapalagay ng imperyalismong US. Dapat banggitin laluna ang Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970. Ang malaking bilang ng nakapag-aral ay nag-umpisang magtanong. Lalong ipinagmalaki ng mga Pilipinong intelektwal ang kanilang sariling pambansang lenggwahe at ginamit ito sa pagsuway sa matagal nang pangingibabaw ng Ingles sa mga klasrum. Isinagawa ng pasistang diktadura ang rekomendasyong idinikta ng US sa PCSPE (Presidential Committee to Study Philippine Education) na ayusin daw ang pang-edukasyong sistema ng Pilipinas sa diumano'y layuning magkaroon ng mga gradweyt na may higit na kasanayang teknikal para sa mga dayuhang kumpanyang multinasyunal. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Tulad ng lahat ng iba pang rebolusyonaryong pwersa. pumuna at tumanggi sa mga imperyalistang katangian ng kultura at edukasyong Amerikano. Napukaw sila ng krisis ng naghaharing sistema at nabigyan ng inspirasyon ng lumalaking kilusang masa.nilalaman. upisyal na komunikasyon at para sa mataas na antas ng literatura.

behikulo ng maka-imperyalista at pasistang propaganda na pandagdag sa pang-araw-araw na propagandang inilalabas ng kontroladong masmidya. gayundin sa pagtatanggol ng kanilang mga pambansang karapatan sa harap ng imperyalistang pandarambong sa pamamagitan ng multinasyunal na kumpanya at bangko.com . parami nang parami ang progresibong mga lider na panrelihiyon at taongsimbahan na pumanig sa mamamayan sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatang pantao sa harap ng napakatinding kabangisan at pang-aabuso ng mga pasistang sinulsulan ng US. Ang Anti-syentipikong Papel Madaling makapagpahanga ang mga syentipiko at teknolohikal na pagsulong ng US at mapaniwala na makakatulong ang US sa syentipiko at teknolohikal na pagsulong ng Pilipinas. ang mga estudyante ay nahirapan sa mas mataas na gastos para mabuhay at makapag-aral. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Itinaguyod o pinalampas ng mga lider ng Simbahang Katoliko ang gawain ng pasistang diktadura ng pangkating US-Marcos dahil ipinakita nito ang sarili bilang pwersang anti-komunista. Pero sa halos buong dekada '70 at pagkaraan nito. Naubusan ng pondong gubyerno ang edukasyong publiko. Ang malalaking bitak sa nangingibabaw na pwersang pangkultura ay tiyak na lalawak at sasamantalahin ng mga pwersa ng bagong demokratikong rebolusyon sa kultura. ang pagdami ng mga progrcsibong relihiyoso na may makabayang paninindigan. at paglabag sa pambansang soberanya at panteritoryong integridad sa pamamagitan ng mga base militar ng US. Compiled by: April M. At pinagkaitan ng sapat na sweldo ang mga titser. gayundin. gayundin. Manipestasyon ng krisis sa sistemang pangkultura na makaimperyalista at reaksyunaryo ang pagtalikod ng mga nakapagaral sa anti-nasyunal na pangkulturang kontrol at impluwensya ng imperyalismong US. sa loob ng Simbahang Katoliko.

Kaya nagtatrabaho sila bilang mga tagabenta ng mga kumpanyang multinasyunal.ang kawalan ng kakayahan ng pambansang ekonomya na mabigyan ng trabaho ang mga taong kailangang ieksport sa mababang presyo sa kabila ng malaking gastos sa edukasyon na kailangang balikatin ng lipunang Pilipino.Gayunman. Ang sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas ay sadyang walang anumang programa sa pagtataguyod ng mga pag-aaral sa saligang syensyang panlipunan. Samantalang gustong bolahin ng ilang tao ang sarili na ang pageeksport ng mga propesyunal at manggagawang may kasanayan ay manipestasyon ng maunlad na kalagayan ng Pilipinas. Samantalang pinili ng ilang propesyunal na maghanap ng mga trabaho sa ibang bayan. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. sa katunaya'y manipestasyon ito ng di pag-unlad at krisis -.com . Ito'y isang penomenon na Compiled by: April M. Ang pangkalahatang pagkabulok ng sistema sa edukasyon na naging kapansin-pansin noong dekada '80 ay makakapagpaunti ng mga inhinyero at teknolodyist kahit para sa pangingibang bayan. May isa ring penomenon na nakakaligtaan. kung isasaalang-alang natin na sinasalungat ng US ang pambansang industriyalisasyon ng Pilipinas. at gustong mapanatiling agraryo ang ating bayan at maghangad ng Hindi hihigit sa ilang empresang ginagamitan ng maraming lakaspaggawa. Hindi maasahan ang US na maging balon ng syentipiko't teknolohikal na pagsulong para sa bayan habang nananatiling malakolonyal at malapyudal ang katangian nito. Umunti rin ang pangangailangan ng US at iba pang bayan sa mga propesyunal sa kalusugan. At nangingibang bayan ang mga walang makitang trabaho sa sariling bayan. Gayunman. sobra-sobra ang gumagradweyt na inhinyero at teknolodyist kung ikukumpara sa mapapasukang trabaho sa ekonomyang pre-industriyal. ang iba pa'y sumama sa rebolusyonaryong kilusan. inhinyero't teknolodyist at manggagawang may kasanayan. Ang sobrang inhinyero at teknolodyist ay resulta ng mabilis na lumalawak na sistemang pang-edukasyon noong dekada '50 at '60 at mabagal na paglawak ng sistemang pang-edukasyon na bumuntot sa pagdami ng bata at kabataang pwede nang magaaral sa halos buong dekada '70.

maka-imperyalista at reaksyunaryong mga ideya. sining at literatura. edukasyon. Compiled by: April M. sila ang mga tagapagdala ng ganap na di Syentipiko. Ang pilosopiya. parami nang paraming estudyante at gradweyt ng kolehiyo ang sumasama sa rebolusyonaryong kilusan. Nasa mga larangang ito ang higit na nakakaraming mayorya ng mga estudyante at gradweyt sa kolehiyo.com . Nananawagan sila para sa naaangkop na edukasyon at radikal na transpormasyon ng lipunan. Sa mga panahong di gaanong kritikal.nagpapakita ng grabeng krisis sa sistema. ginugulo sila ng mga saligang problema ng lipunan na di maipaliwanag ng kanilang pormal na edukasyon. Pwedeng tanggihan ng ilan ang suhetibismong burges ng ideolohiyang imperyalista at metapisikang midyebal ng pinakamarami sa simbahan at mahahawan ang kanilang daan sa rebolusyonaryong teorya at praktikang proletaryo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. maintindihan at matanggap ang pangkalahatang programa ng bagong demokratikong rebolusyon. Ang buong petiburgesya ng lunsod ay bumabaling sa panig ng masang anakpawis sa iisang pakikibaka sa pang-aapi at pagsasamantala. mapanlito. Ang kapansin-pansing pagbaling ng mga estudyance at gradweyt sa kolehiyo sa pambansa-demokratikong kilusan ay manipestasyon ng krisis sa kultura at lipunang Pilipino. at gayundin. Pero sa panahong mas kritikal. syensyang panlipunan. Sa katunayan. Natutuhan naman ng iba pa na panatilihin ang syentipiko at kapakipakinabang sa kanilang pormal na edukasyon at kahit sa kanilang paniniwalang panrelihiyon. batas. ekonomiks at mga kurso sa bisnes ay mga larangan ng lantaran at pinahabang pagteteorya at pagpopropaganda ng mga ahente ng imperyalismong US at Simbahang Katoliko sa kultura at edukasyon. at naaakit sila sa syentipikong teorya at praktikal na pakikibaka ng mga rebolusyonaryong proletaryo at malawak na pambansa-demokratikong kilusan.

isang antas na di makakapaggarantya ng literasi. Ang kulturang ito'y nagsisilbi para mabigyang katwiran. ang intelihensya ay may tendensyang umugnay sa masang anakpawis na mga manggagawa't magsasaka at lalo pang pumuna at tumuligsa" sa sistema ng pang-aapi at pagsasamantala. Pero ang higit na nakakaraming mayorya ng intelihensya ay hindi makakaangat sa lipunan mula sa antas ng swelduhan tungo sa pagiging naghaharing uri. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. gawing lehitimo at mapaganda ang sistema ng pang-aapi at pagsasamantala. mabasbasan. sistemang pang-edukasyon. Hangad nitong mapahina at mapaamo ang mga inaapi at pinagsasamantalahanag mamamayan sa paraang mental. nananaig ang mga naghaharing uri bilang mga tagagawa ng patakaran. may-ari at tagakontrol ng pangunahing institusyong pangkultura. Sa panahon ng krisis.Ang Anti-Mamamayang Papel Nalikha ng imperyalismong US at Simbahang Katoliko ang malakolonyal at malapyudal na kultura na naaangkop sa malaking burgesyang kumprador at uring panginoong maylupa bilang mga naghaharing uri. Ang intelihensya ang mapagrereklutahan ng pinakamahusay na personel sa kultura ng naghaharing uri. Sa pinakamataas na antas ng sistemang pangkultura. masmidya at lahat ng iba pang pangunahing paraan ng pag-impluwensya sa pag-iisip. Sa lantaran at tusong mga paraan.com . emosyonal at moral at ipatanggap sa kanila ang kanilang kalagayan. Naglalabas pa itong lalo ng bulgar at nakakaabang kalagayan sa kultura na nakakagulo sa sariling makauring interes at makauring pakikibaka ng masang anakpawis na mga manggagawa't magsasaka. Compiled by: April M. hindi lamang pinagpipilitan ng malakolonyal at malapyudal na kultura ang mga pribilehiyo ng mga malaking kumprador at panginoong maylupa kundi pinagkakaitan din ng pagkakataong makapag-aral ang milyunmilyong bata at nililimitahan sa antas ng Ikaapat na Grado ang karamihan ng batang mag-aaral. pandama at moralidad ng mamamayan.

Ang bagong demokratikong kulturang ito ay nagsisilbi sa mamamayan at lumalaban sa anti-mamamayang kultura ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. at kakabig sa panggitnang saray ng lipunan sa isang pambansang nagkakaisang prente. Umaabot sa larangan ng kultura ang tunggalian ng mga uri. Sa paghahangad na makuha ang kapangyarihang pampulitika. Ang panlipunang pagkaligalig at kawalan ng kakayahan ng mga naghaharing uri na makapanaig sa dating paraan ay nagiging dahilan ng pinakamatinding pangekonomya at pampulitikang paglalabanan sa hanay ng naghaharing uri at sa pagitan ng mga naghahari at pinaghahariang uri. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Compiled by: April M.com .Pero ang krisis sa sistemang pang-ekonomya ay nagiging krisis sa sistemang pampulitika.ang bagong demokratikong kultura na pupukaw at magbubuklod sa saligang alyansa ng uring manggagawa at uring magsasaka bilang pangunahing pwersa.ay kinatawan ng kanilang partido na may teorya at praktikal na programa na hindi lamang sumasaklaw sa mga layunin sa ekonomya at pulitika kundi pati sa layunin sa kultura -. ang pinakaabanteng pwersa sa produksyon at pulitika -.ang uring manggagawa -.

Bayanihan Philippine Folkloric Group. Philippine Ballet Theater. Itinataguyod din nito ang pagtatatag ng mga sentrong panrehiyon sa pakikipagtulungan sa mga samahang lokal. at positibong halagahang pangkultura tungo sa makataong lipunang pandaigdig. Pormal itong binuksan noong 8 Setyembre 1969. Ang mga residenteng kompanya naman sa Compiled by: April M.com . Ilang kompanya na kumakatawan sa iba't ibang sining ang nasa loob ng CCP. sinikap na nitong isabuhay ang logo nitong sumasagisag sa “katotohanan. Nilikha ang CCP sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Bilang 30 na may layong itampok at panatilihin ang mga Filipinong sining at kultura. estetikong Filipino at kaakuhan. Samantala. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. at inililibot ang mga residenteng artista at iba pang alagad ng sining mula sa mga rehiyon sa pamamagitan ng CCP Outreach Program. kagandahan. Itinatanghal ng CCP ang mga tagumpay sa sining ng Filipino. Kabilang dito ang apat na residenteng kompanya sa sayaw: Ballet Philippines. at kabutihan” ang tatlo “K” na gumagagad wari sa Katipunan nina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. ang Tanghalang Pilipino ang residenteng kompanya sa teatro. at Ramon Obusan Folkloric Group. Nililinang at itinataguyod ng CCP ang artistikong kahusayan. Taglay nito ang pinakamataas na pamantayan ng kahusayan at may mga serbisyong tumutugon sa Filipino at sa daigdig. Mula nang itatag ang nasabing institusyon. Nasa ilalim ng Opisina ng Pangulo ang CCP. Kasaysayan Pinasinayaan ang CCP noong 1969 at nagsilbing tahanan ng mga sining sa Filipinas. hinihikayat ang paglikha ng orihinal na obrang inspirado ng tema at tradisyong Filipino. at tumutulong na mailapit ang sining sa lahat ng sektor ng lipunan. at saklaw ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. alinsunod sa isinasaad ng Kautusang Tagapagpaganap Bilang 80.Sentrong Pangkultura ng Pilipinas [Cultural Center of the Philippines/CCP] ang pangunahing institusyon para sa kultura at sining sa bansa.

UST Symphony Orchestra. Ipinatutupad iyon sa pagbubunsod ng mga palihan at seminar. Philippine Madrigal Singers. Sanggunian  Opisyal na website ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. at naglilinang ng pangkulturang halagahan. at gawad. gayundin ang panitikan at sining biswal. at Music Competitions for Young Artists Foundation (NAMCYA). at hinihikayat ang paglago ng mga bagong artista sa naturang larang sa pamamagitan ng mga palihan. at pambansang kaakuhan. na matatagpuan sa CCP .musika ay kinabibilangan ng Philippine Philharmonic Orchestra. Cultural Center of the Philippines Brochure. Layon ng CCP na maging tahanan ng mga sining na nakatuon sa madla. panlipunang pananagutan. 2007  Moms. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Isang Mahusay na Palabas ng QTV 11 Compiled by: April M. simposiya. timpalak.com . antolohiya. na nagtataglay ng artitikong kahusayan. Itinataguyod ng CCP ang pagpapalago ng mga konseho ng sining sa buong bansa sa pamamagitan Cultural Exchange Program (Palitang Pangkultura na Programa). eksibit. seminar. nagtatampok ng estetikong Filipino. Nakikipag-ugnayan din ang CCP sa mga internasyonal na samahan upang makita ng mga Filipino ang rikit at lawak ng mga kultura sa buong daigdig. Saklaw ng CCP ang pelikula at sining brodkast.

 Sherilyn Reyes and Manilyn Reynes. para sa  modernong ina.  Compiled by: April M. Hanggang ngayon ay women empowerment at pagbibigay pa rin ng  makabuluhang impormasyon ang pakay ng Moms bilang isang programa. malaya at tunay na ilaw ng  kanilang mga pamilya. Bukod sa pagiging mapag­alaga. Ang mga hosts ng programa ay sina Lani  Mercado. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.  Sa pamamagitan ng mga celebrity guests. Ang titulo naman ng palabas ay "Moms" dahil sinasalamin ng  mga hosts ng programa ang makabagong ina.  Iba't ibang mga topics ang pokus ng programa pero ang audience nila ay mga ilaw  at haligi ng tahanan.  ipinapakita rin ng Moms na ang mga ina ay matalino. Naging guest co­hosts naman sina  Christine 'Tin Tin' Bersola at Gladys Reyes. kung paanong ang modern parenting.com . at  iba pang mga problema na kinakaharap ng mga ina sa pagpapalaki sa kanilang  mga anak. tinatalakay ng palabas ang mga topics na  gaya ng sex education para sa mga bata.Matagal na ring itinatanghal ang palabas na Moms sa QTV 11 mula nang  pamahalaan ng GMA 7 ang istasyon.

Ngayon. Dahil dito. nilalagay sa kanilang  mga leeg na parang “scarf” ang dating. Madalas makikita ang mga kababaihang suot ito na parang bandana kapag  pumupunta ng mga concert o gigs. lahat ng babae at lalake ay  kinakailangang manamit ng karapat­dapat sa publiko. Sa mga lalaki naman.  Compiled by: April M. ang banal na aklat ng mga muslim. gumagamit na ang mga pinoy ng Sahal kahit  saan. mapa­Muslim man o hindi.  Isa sa mga tradisyunal na telang ginagamit ng mga kababaihang muslim na  pantakip ng ulo ay ang Sahal. ang mga lalake  ay tinatakpan ang kanilang katawan mula tiyan hanggang tuhod. Kaya’t pinapakita mo man ang iyong  pananampalataya sa pagiging muslim o di kaya’y gustong pumorma sa tag­ginaw  man o tag­init. kamay at paa.com . ang sahal ang bagong bandanang nababagay kahit san man. PangPorma Na Rin! Ayon sa Koran. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. samantalang ang  mga babae naman ay tinatakpan ang buong katawan pwera mukha.Sahal ng mga Muslim.

  Gawa ang jelly shoes sa mga jelly rubber na isang uri ng gomang PVC. dalaga man o may asawa ang  naengganyong magsuot nito dahil sa presyo. Mala­jelly  ang halos kita nitong materyales at unang lumabas matapos ang World War II ng  magkaroon ng kakulangan sa balat sa Europa. Ngayon ay muli itong makikita  sa mga pangunahing malls at maging sa mga bangketa.  bagay ito sa mga kaswal na kasuotan o yung mga pang­araw­araw na bihis.  Kadalasang flat ang mga jelly shoes ngunit may ibang modelong may makapal  ngunit mababang takong.  Ano nga ba ang panghatak ng jelly shoes at tinatangkilik ito uli?  Mura at nakakatuwa ang mga makukulay na disenyo nito kaya’t tamang­tama para  sa mga bata. pagiging kumportableng suotin at  fashionable na disenyo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Tulad ng mga sandals at flip flops na uso rin ngayon. Ngunit marami na ring mga babae.com .Ang Pagbabalik ng mga Jelly Shoes 1980s noong unang sumikat ang mga Jelly shoes.  Compiled by: April M.

Bukod sa madaling hawakan at kainin ay sulit na sulit ang isang pizza sa Amazing  Cones. Marami ring  flavors ito na pagpipilian kayat tiyak na hindi magsasawa ang mga tatangkilik dito.  Compiled by: April M.Pizza – Nasa Cones Na! Para sa mga taong on­the­go palagi. Ito ang nag­motiba sa kanyang  buksan ang unang Amazing Cones sa Pilipinas. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Sa Italya nagmula ang mga unang pizza na isine­serve sa cone. Isa itong  makabagong paraan na pumatok sa maraming Europeo dahil na rin sa madali itong  kainin kahit pa nga naglalakad ka. Mas mabigat at malaman ito kaysa sa ordinaryong pan pizza.com . Hindi lamang ice cream ang pambato ng bagong tindahan na ito kundi pati  iba’t­ibang klase ng mga pizza. tiyak na dadayuhin ninyo ang Amazing  Cones. Hindi ito nakaligtas sa Pinoy entrepreneur na si  Dondi Onate habang namamasyal sa Europe.

  Disyembre nang nakaraang taon nang lumabas si Charice Pempengco sa  programang Ellen.  Charice Pempengco." Unang nasilayan ang boses ni Charice sa singiing contest ng ABS­CBN na "Little  Big Sta" na kung saan nakamit niya ang Third Place. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Isang Youtuber naman ang  Compiled by: April M.Abangan din ang ibang mga pagkain bukod sa pizza na ihahanda sa loob ng mga  ispesyal na cones ng Amazing Cones. Ang Batang DIva Dahil sa kahusayan sa pagkanta. kakaibang swerte at sa YouTube. Pinakita ni Charice ang kanyang angking galing nang kanyang  kinanta sa harap ng mga nagpapalakpakang Amerikano ang awiting "And I Am  Telling You I´m Not Going" at "I Will Always Love You. naabot ni  Charice Pempengco ang pangarap ng karamihan sa Pilipinong mang­aawit ­ ang  mag­perform sa international audience.com .

 nakita naman ng isang broadcasting System sa Seoul.  Dahil dito. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. regular na ring nakikita si Charice sa mga lokal na programa at  iniimbitahan na rin siya ng mga lokal na mang­aawit tulad ni Martin Nievera para  maging panauhin sa kanyang concert.com . South Korea ang  pag­kanta ni Charice ng "And I Am Telling You I´m Not Going" sa YouTube rin  kaya't inimbitahan nito si Charice sa sikat na programa sa Korea na Star King. isang recording company na naka­base sa  Sweden. sikat na rin siya sa kanyang sariling bansang Pilipinas. hindi lang sa ibang bansa sikat sa  Charice Pempengco.  Marami ulit ang napabilib ni Charice sa kanyang boses kaya't nilagay ng mga  nakapanood ang episode na ito sa YouTube Ang programang ito ang nakita ni  Ellen DeGeneres at siyang nagtulak sa Amerikanang host/komedyante na gawing  panauhin si Charice sa kanyang programa.  Compiled by: April M. Ngayon.  Nakita naman ng Ten Songs Production.nakakita sa pagkanta ni Charice sa nasabing patimpalak at siyang inupload ang  pagkanta ni Charice sa YouTube. Samantala. ang YouTube video na ito at siyang inimbitahan si Charice upang  pumunta sa Sweden upang magrecord ng album.

com . Mula nang nilabas ang unang self­titled album na “Cheese” sa ilalim ng Warner  Music Philippines noong 1998. Bboy Garcia (turntables). Visayas at Mindanao. Ang Queso ay binubuo ni Tuts Calinawan(bass). 8 Toleran (guitars). ay ngayo’y isa sa mga hinahangaan at inaabangan. Hindi man sila nanalo sa WBOB.Queso: Ang Bagong Henerasyon ng Pinoy Rak en’ Rol Nabuo noong 1994 at nakilala sa pangalang “Cheese”. Robert Dela Cruz (drums). nasundan ito ng “Pilipinas” album nang 2001 at  ang independent album na “Queso” noong 2006. ang Queso ang pinakasikat  at pinakamaingay na bandang Pinoy ngayon. Sa gitna ng pagtugtog ng Queso  sa Luzon. ang  Queso ay napagdaan na ang bawat pagsubok ng paggawa ng musikang hindi man  matanggap ng masa nung una. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. naimbitahan rin sila tumugtog sa 2000 Pusan  Rock Festival sa Korea at nanalo bilang representative ng Pilipinas para sa “World  Battle of the Bands (WBOB)” sa Hong Kong. Binubuo ng pitong myembro. Enzo  Ruidera(guitars).  nanatili pa ring matunog ang pangalan ng Queso hindi lang sa sarili nilang bansa. CJ  Olaguera (percussions) at Ian Tayao (vocals). Naging parte rin ng Queso si RT de  Ano (turntables) Paolo Rosal (drums) sa Queso at nananataling mabuting kaibigan  Compiled by: April M.  pati na rin sa buong mundo.

ng banda. ang tawag sa fans ng banda. Mabibili ang mga CDs. mananatiling isang inspirasyon  ang Queso sa paggawa ng kakaibang Pinoy na tunog na pwedeng ipagmalaki sa  buong mundo. Sabay sa ritmong masarap pakinggan ay ang malalim na liriko. Sa ngayon.com . t­shirts at ang “Buhay Queso” DVD sa mga  record stores at sa banda mismo.  Musika ng Sugarfree – Tamang Timpla Ang bandang Sugarfree ay maihahalintulad sa musika nila – simple pero may  ibubuga. Tamang  Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.  Para sa “mga daga”. Sa mga nagaabang na susunod na album ng Queso. lingo­lingo pa rin tumutugtog ang Queso sa iba’t ibang bar sa Manila at  probinsiya. wag magalala  dahil kasalukuyang gumagawa ng bagong musika ang grupo at mananatili sa  eksena ng musikang lokal at internasyonal.

” Kinabibilangan nina Ebe Dancel. Unang nakilala ang Sugarfree sa mga awiting Telepono at Mariposa mula sa debut  album nilang “Sa Wakas”ngunit higit silang natandaan sa mga awiting “Hari ng  Sablay” at “Makita Kang Muli” na ginamit sa teleseryeng “Panday.com .  Vigan.  Sa kabila ng kabi­kabilang prediksyon na hindi na panahon ng mga banda sa  Pilipinas ay nagawa ng Sugarfree na patuloy na mamayagpag. Noong nakaraang  taon lamang ay itinanghal ng banda ang una nilang major concert kung saan  panauhin nila ang tanyag na Manila Symphony Orchestra. Jal Taguibao at Kaka Quisumbing. Isang World Heritage City Compiled by: April M. Nagkamit na rin sila ng iba’t­ibang karangalan mula  sa NU Rock Awards at Awit Awards.timpla talaga. ang trio ng  Sugarfree ay walong taon ng aktibo sa industriya ng musika at nakagawa ng  tatlong tagumpay na album. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.

143 people sa  9. ang Vigan ay matatagpuan sa Ilocos  Sur. ang Vigan ay may populasyon na 45. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. ay nanirahan din sa Vigan. Klasipikado bilang isang World Heritage City.193 na mga kabahayan. sa mga taon na ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng  bansang Espanya. ang pang­anim na presidente ng  Pilipinas. Ayon sa isang 2000 census. kahit sinong tumapak sa Vigan City ay namamangha. Ang pagtapak sa Vigan City ay maihahambing  sa isang pag­atras sa panahon. bukod sa iba't ibang  mga museum na hitik na hitik sa kasaysayan ng nakaraan. Ang mga cobblestoned na kalsada at mga calesa na nakapalibot sa plaza ay  pandagdag sa ganda ng kakaibang lugar na ito. Maaari ding mag­tour sa palibot ng  Vigan upang makita ang mga lumang bahay at mga simbahan. Karamihan ng bumibisita dito ay namamangha sa matandang arkitektura nito  at old­world na ambiance ng lugar.Mapa­Pilipino o banyaga. Si Elpidio Quirino.com .  Tara na sa Pugad Baboy Compiled by: April M.

 Iba’t­ibang pamilya ang nakatira dito ngunit ang  pinakapopular na karakter ay hindi tao kundi ang asong si Polgas. patuloy ang pagtawa at pagkilala  ng mga Pinoy sa mga sarili. tungkol sa isang komunidad na  tinitirhan ng mga matatabang tao. nag mala­Undertaker. Sa dalawang dekada ng Pugad Baboy. Naging deep  penetration agent ito.  Konsepto ito ng arkitektong si Pol Medina Jr. Sa mahigit dalawampung kumpilasyon ng seryeng Pugad Baboy ay nasaksihan ng  mga mambabasa ang maraming karakter na ginampanan ni Polgas.  Compiled by: April M. Sigmund Freud. Wolverine at iba pa.  Sa kasikatan ng seryeng ito ay ginawa rin itong programa sa telebisyon at  nagkaroon ng mga damit at laruang hango sa mga karakter dito.Ito ang komik strip na sumasalamin sa eksenang politikal at kultura ng mga  Pilipino. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.  Ito rin ang sinasabing higit na nagkakarakterisa sa may­akdang si Medina.  Habang patuloy si Medina sa paggawa ng Pugad Baboy ay asahan ang  katatawanang may kabuluhan na mas masarap basahin dahil inilalarawan nito ang  mga Pilipino sa kasalukuyang panahon. Nagsimulang ilathala ang Pugad Baboy noong 1988 sa pahayagang Inquirer.com .

 Ang mga kalalakihan naman ay naka­pwesto sa magkabilang  dulo ng mga "bamboo poles.  Compiled by: April M. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng paglagay ng mga "bamboo poles" sa ilalim ng  bahay kubo upang makagawa ng matatag na balangkas upang madaling mabuhat  ang buong bahay.  Nilarawan ng National Artist na si Carlos "Botong" Francisco ang tradisyong ito.Ang Bayanihan Ang ibig sabihin ng Bayanihan ay ang sama­samang pagkakaisa sa ilalim ng isang  layunin. Galing ang salitang ito sa isang tradisyon ng mga Pilipino na kung saan  sama­samang tutulong ang mga tao upang buhatin ang buong bahay ng isang  pamilya at tulungan ito lumipat papunta sa isang lugar.  Lumikha rin si Joselito E. Ito ay ginagawa ng pamilya  bilang pasasalamat. Barcelona ng larawan na pinapakita ang Bayanihan na  nakagawian na ng mga Pilipino. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com ." Ang tradisyon na Bayanihan ay sinusundan ng isang maliit na pyesta na  pinamumunuan ng pamilyang tinulungan ng mga tao.

Dating nabansagang "Ballerina of the People". Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.Lisa Macuja: Pinay na Ballerina.com . Kasama  sa mga patimpalak na ginawad sa kanya sa kanyang mahabang karera bilang  ballerina at artist ang Order of International Friendship (na ginawad ni Russian  President Vladimir Putin noong 2001). Mahusay na Artist Napakalaki na ng naging kontribusyon ni Lisa Macuja­Elizalde sa mundo ng arte  at kultura dito sa Pilipinas. Siya rin ang kauna­unahang Pilipina na ballerina na nag­uwi ng laureate prize at  Compiled by: April M. at ang Special Prize for Artistry by the House of Diaghilev (1992). Ten Outstanding Young Persons of the  World (1997). kilala si Lisa Macuja­Elizalde  bilang isang tanyag na Prima Ballerina dito sa Pilipinas at sa ibang bansa.

Matapos niyang magtapos bilang pinakamagaling sa kanyang klase ay naging  kauna­unahan siyang foreigner na naimbitahan upang sumali sa Kirov Ballet ­  isang kilala at batikan na 260­taong gulang na institusyon ng sayaw. Naging scholar siya ng USSR  Ministry of Culture at nakapasok ng Vaganova Choreographic Institute (na ngayon  ay tinatawag nang Academy of Russian Ballet) sa Saint Petersburg noong 1982. siya ang tumatayong Artistic Director ng Ballet Manila. Sa  kasalukuyan. Dahil na rin sa pagmamahal niya sa pagsayaw at sa kanyang bansa. Udalenkova. naging aktibo  si Lisa Macuja­Elizalde sa mga lokal na pang­kulturang mga proyeko. Mula dito'y  sunod­sunod na ang mga naging tagumpay niya.  Father Suarez Magpapatayo ng Mega-Shrine Compiled by: April M. Russia ­ kung saan siya ay nanalo ng  fifth place.com . Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.nakakuha ng silver medal mula sa 1987 Asia­Pacific Ballet Competition na  ginanap sa Tokyo. Siya rin ang  kasalukuyang Vice Chairperson ng Philippine UNESCO National Commission. Kahanga­hanga ang naging karera ni Lisa dahil na din sa mga tanyag na guro at  paaralan ng sayaw kung saan siya ay nag­aral. at  doon ay nahasa siya sa pagsayaw at natuto mula sa dating former Kirov ballerina  na si Tatiana A. Noong 1992 ay nakilahok siya sa 1992 International Diaghilev  Ballet Competition na ginanap sa Moscow.

  Una ng naitatag dito ang puting stage kung saan nagmisa si Father Suarez noong  2006.  Plano ng popular na pari na magpatayo ng isang marangyang shrine alay sa  Birheng Maria sa Montemaria sa Batangas. ang probinsyang kinalakhan niya.com . kolumbaryo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Bukod sa estatwa ay nasa plano rin ang pagkakaroon ng mga kapilya.  Compiled by: April M. retreat at lodging houses at ang kawangis ng Tahanan  ng Birheng Maria.  Ang multi­milyong shrine na ito ay pinuntahan na ng daan­daang mga deboto lalo  pa at aprubado ng Simbahang Katoliko ang panggagamot ni Father Suarez.  rosary garden.  Tinatayang matatapos ang proyekto sa limang hektaryang lupain na ito sa loob ng  limang taon. Noong Enero 2007 naman isang mataas na estatwa ng Birheng Maria ang  inilagak .Marami ang namamangha sa biyayang makapagpagaling ng Pilipinong pari na si  Fernando Suarez. At kahit na nakabase siya sa Canada ay hindi ito naging hadlang  upang maalala ni Father Suarez ang mga kababayan.

  Magisa man gumawa ang mga mangkukulam ng kanilang “voodoo”. ang humihingi ng tulong sa mga  mangkukulam para makaganti sa isang tao.  maraming tao. lalo na sa mga probinsya. kadalasan  daw ay nabibilang sila sa isang kulto. Sa panahon ngayon.  Minsan nga’y ito pa ang nagiging dahilan ng kanilang pagkamatay. Ang pagiging mangkukulam daw ay  pinapasa ng mga magulang at mga naunang henerasyon.  lahat ng gawin ng mangkukulam sa manikang ito ay mangyayari rin sa taong iyon.com . Kapag malapit na daw  Compiled by: April M. nagbibigkas  ng mga sumpa at gumagamit ng manika para gantihan o bigyan ng masamang  tadhana o sakit ang isang tao.Tunay nga ba ang Kulam at Mangkukulam? Ang “Kulam” ay ang Pinoy Black magic.  Kapag nabiktima ng mangkukulam ang isang tao sa pamamagitan ng manika. samantalang ang “mangkukulam”  naman ay ang katumbas ng mga witch sa ibang bansa at ang “mambabarang” ay  warlocks. maraming nababalitang mga  mangkukulam ang nagpapabayad para gumawa ng sumpa. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Dahil dito. Gumagana nga ba ang mga sumpa ng mangkukulam? Gaya ng mga witch. ang mangkukulam ay gumagawa ng mga potion.

com .mamatay ang isang mangkukulam ay pinapasa nito ang kanyang kapangyarihan sa  anak o kamag­anak.  Meditasyon: Kapangyarihan ng Katawan at Pag-iisip Ang meditasyon ay kakaibang antas ng pag­iisip kung saan ang isang tao ay  matindi ang konsentrasyon sa isang bagay o layunin. Ito ay pinaniniwalaan ng  marami na nakakabuti sa ating pangkalahatang kalusugan. maraming mga tao ang umaasa sa  Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.  Sa panahon ng mental o pisikal na istres. Dahil dito. mabuti nang maging mabait ka sa kapwa para walang magtangkang  magpakulam sa ‘yo. Madami man nagsasabing hindi totoo ang kulam. napakadaming pangyayari at  kuwentong nagkalat tungkol sa mga hindi maipaliwanag na nangyayari sa isang  taong pinagdududahang kinukulam. naniniwala ka man sa kulam o  hindi.

Ang Animismo Compiled by: April M. Bukod sa  pagtanggal ng istres.meditasyon para maibalik sa mabuti ang kanilang kondisyon. mga ideya sa  paglikha at masayang disposisyon.  Maraming pag­aaral ang nagpapakita ng mabuting epekto ng meditasyon sa  kalusugan ng isang indibidwal. at hindi lamang ito sa pisikal na aspeto. Kasama  dito ang positibong tingin sa lahat ng aspeto ng buhay at ang pagiging handa at  matibay sa mga pagsubok na haharapin. Sa  pamamagitan ng meditasyon. maaring maabot ang “state of balance” ng isip at  katawan. maramng  nagsasabing pati ang ispiritwal na aspeto ng kanilang buhay ay gumanda.com . Pinaniniwalaan na  mayroong matinding koneksyon ang kaisipan ng tao sa kanyang katawan. Naghahatid din ito ng mabuting pakiramdam. ginagamit din ang meditasyon para makarekober sa  depresyon at lungkot. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Sa patuloy na praktis sa meditasyon.

 halaman at iba pang puwersa ng kalikasan kaya't mahalaga na ang  lahat ng ito ay ituring ng may respeto at pag­galang.Ang animismo ay ang paniniwala sa pagkakaroon ng lahat ng bagay ng kaluluwa. Madalas na makikita ang paniniwala sa animismo sa mga  kulturang "hunter­gatherer. Canada at Pilipinas. bagay. superyor o  hiwalay dito.  Ngayon. ang ilan sa mga naniniwala sa animismo ay matatagpuan sa mga bansang  Congo.  Ang paniniwala sa animismo ay paniniwala na ang mga hayop.  Sa animismo. Hapon. Indonesia. gulay at tao  ay may kaluluwa. ang tao ay bahagi ng kalikasan at hindi mas mataas.  Compiled by: April M. Zambia. masasabing ang animismo ay matatagpuan sa karamihan sa relihiyon sa  buong mundo." Karaniwan ay itinuturing ang tao bilang kapantay ng  mga hayop.com . Bangladesh. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.  Dahil dito. Laos.

Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Ayon kay Ramos. Naniniwala si Ramos na ang  mga damit ng Pilipino ay kailangang ipinagmamalaki ang kasaysayan at kultura.  Sinulat niya ang paniniwala niyang ito sa isang kolum sa pahayagang Malaya mula  1990­1995. Ang ilan sa mga sinulat nya sa kolum na iyon ay siyang pinagsama­sama sa "coffee  table book" na eto na siyang dumedetalye kung paano nahugis ng kasaysayan ang  paraan ng pananamit. Ang halimbawa ni Ramos ay ang Barong Tagalog na siyang pinilit na pinapasuot  sa mga Pilipinong ilustrado noong panahon ng mga Kastila.  Compiled by: April M. Pinoy Dressing: Weaving Culture into Fashion. Ang dahilan nito ay  upang malaman ng mga Kastila kung may tinatagong armas o sandata ang mga  Pilipino noon na siyang madaling makita dahil sa nipis ng tela ng Barong Tagalog.Ang Kultura ng Pilipino ay Makikita sa Suot Nito Ang konseptong ito ay makikita at masusing ipinaliwanag ni Barge Ramos ­ isang  fashion designer na kilala sa kanyang gawang mga Barong Tagalog ­ sa kanyang  libro. paniniwala at tradisyon ng mga Pilipino. posibleng sumunod sa makabago at pinaka­uso na kasuotan  ngunit maging Pinoy na Pinoy pa rin ang dating nito.com .

na tulad ni Gibbs ay tubong-Sorsogon. Una. Tomas "ay may 2. Ang ikalawang dahilan ay maaaring ma-misinterpret ng iba nating kababayan. Sa talumpati ni Dr. ng bansa ang mahigit nitong 170ng wika.LABIS ang kasiyahan ko matapos basahin ang keynote address ni Ricardo Ma." Inimbento ni Thomas Kuhn. ang bagong bisyon at misyon ng KWF ay nagbibigaysigla sa mga kagaya ko na nais ding payabungin at pagyamanin ang sarili naming wika -. at sinasalita sa malaking bahagi ng Camarines Sur at Albay." Isa sa mga natutunan ko nang bumalik ako sa paaralan noong 2004 ay ang konsepto ng "paradigm shift. ukol sa paglinang ng ating mga wika -. kundi lakas. ang ideyang ito upang ipaliwanag ang mga mga pagbabagong nagaganap ("scientific revolutions") sa larangan ng siyensya.ang Bikol na ayon kay Irvin Sto. Compiled by: April M.com . salig sa pagkilala ng ating pagka multilinggwal at multikultural. sa aking palagay. Nolasco -.ang pinakamalinaw na policy statement ng gobyerno. sana naman ay hindi. dahil kinilala rin sa wakas ng pamahalaang nasyunal ang pagiging multilinggwal at multikultural ng mga Pilipino.. Pero natutuwa akong nangyayari ang pagbabagong ito sa pananaw ng Komisyon sa pangunguna ng isang Bikolano.. ika nga. chairman ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa 2007 Nakem conference na isinagawa sa Mariano Marcos State University noong Mayo 23. At pangatlo. 2007.binigyang diin na hindi kahinaan.5 milyong neytiv ispiker (1990 sensus) . aniya. bahagi ng Camarines Norte. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Nolasco. It made my day. na umani ng maanghang na reaksyon ni Gibbs Cadiz. Catanduanes at Sorsogon at Burias Island ng Masbate. Pangsampu tayo sa buong daigdig na may pinakamaraming wika. isang Amerikanong intelektwal. gaya ng walang kwentang away sa pagitan ng ilang tinatawag na A-list Pinoy bloggers.

isang erehe lang ang makapagsasabing. pagdakol kan mga parasurat asin pagdugang man kan saindang produksyon. "There is nothing more powerful than an idea whose time has come. na naniniwalang tapos na ang panahon ng mga tawong lipod sa literaturang Bikolnon. napatunayang mali si Ptolemy at tama si Copernicus. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. kasuwato ng heliocentric model ni Copernicus.com ." Bilang tugon sa layunin ng Komisyon." Naniniwala akong tama at napapanahon ang landas na tinatahak ng mga erehe sa KWF. although in good faith. si Kristian Cordero nagsumpay: "An koleksyon na ini sarong dakulang dugang sa nagtatambo tang literatura na haloy bago nakabutas sa imahe kan mga tawong lipod na ngonyan luhayluhay nang namamansayan. umaawit. "Gusto naming isipin na lipas na ang panahon na ang mga gawain ng komisyon -." Pero ayon sa Pranses na si Victor Hugo.'" Sa saiyang rebyu kan libro ni Peñones.sa katotohanan o sa karaniwang pagkakaalam -. nuong unang panahon. anupat si Pope John Paul II mismo ay nagsabi noong 1992 na tama pala si Galileo at nagkamali ang simbahan. ang Philippine English. Ito rin ang landas na tinatahak ng mga Bikolanong manunulat. kilala ito bilang ang geocentric model ni Ptolemy. ang Ingles. Subalit naglaon. An sabi ngani kaiyan ni Frank Peñones: "Sa panahon na ini 'dai na maninigo an metapora kan mga taong lipod sa mga parasurat na Bikolano huli ta igwa nang pag-uswag. Maituturing din na isang paradigm shift ang bagong bisyon at misyon ng KWF sa pangunguna ni Nolasco. namamatian kadungan kan naglalawig na terasa kan literaturang Bikol. pinagtibay kahapon sa planning workshop ng pamahalaang panlungsod ng Naga ang pagbuo ng isang Compiled by: April M. anupat napilitan ang sikat na astronomong si Galileo na talikuran ang kanyang unang paninindigan na umiikot ang daigdig sa araw. Isang paradigm shift ang binuong modelo ni Copernicus. kabilang na ang tumutula.ay eksklusibong nakatuon sa wikang pambansa. nagkukwento. Kahit ang Simbahang Katoliko ay nanghawakan dito hanggang sa Middle Ages. sa kapabayaan ng mahigit na 170ng wika ng ating bansa at nang walang makatotohanang pagsasaalangalang sa isa pang opisyal na wika ng bansa. at malawakang binago nito ang pananaw ng tao ukol sa uniberso. naniniwala ang mga tao na ang daigdig ang sentro ng uniberso.Halimbawa. nagsasadula at nakikipagtalakayan sa wikang Bikol. o sa mas eksaktong pormulasyon. Sa mga puristang makikitid ang utak.

sa tulong ng isang modernong BicolEnglish dictionary. MGA LAYUNIN 1. ang wikang Filipino at ang Ingles -. 1 I.upang ang Buwan ng Wika bawat Agosto ay maging pagdiriwang ng kanyang kakayahang harapin ang matinding hamon ng bukas? TATAK NG ATING PAGKA-PILIPINO Session Guide Blg. Natutukoy ang mga kaugaliang Pilipino 2.com . Hindi ba mas mainam na makita ang bawat Pilipino na mahusay sa tatlong wikang kailangan para sa matatag na kinabukasan ng bansa -ang wikang kinamulatan.lokal na institute bago matapos ang taon. Naipaliliwanag kung bakit ang mga nabanggit na katangian at kaugalian ng Pilipino ay nakatutulong sa ating pag-unlad Compiled by: April M. ito ang mangunguna sa pag-stardardize ng Bicol-Naga. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.

PAKSA A.com . Nasusunod ang mga paraan sa paggawa ng isang mabuting desisyon 4.3. Aralin 1 : Ang Katangian at Kaugaliang Pilipino na Nakatutulong sa Pag-unlad Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay B.hiya . Compiled by: April M. Kagamitan : Radio casette at tape III. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Pagganyak • • • • • Iparinig ang isang awitin Talakayin ang tungkol sa mensahe ng awit Ipatukoy ang mga katangian at ugali na nabanggit sa awit Ipahambing sa talaan na ginagawa bilang karagdagang gawain noong huling sesyon Ipapili sa talaan ang kanais-nais at hindi kanais-nais B. Panlinang na Gawain 1. Panimulang Gawain 1. Naipakikita ang sariling pangunahing kasanayan sa pakikipamuhay II. PAMAMARAAN A. Nakapagmamalaki sa iba bilang isang Pilipino 5.pagbibigay ng pabor o espesyal na pagtatrato .pakikisama .pagtanggap ng lagay Kunin ang kanilang reaksiyon tungkol sa mga kaugaliang ito • 2.lakas ng loob o katapangan .pagtanaw ng utang na loob . Balik-Aral • Ipaalaala sa mag-aaral ang ilang kaugaliang Pilipino na napagaralan tulad ng: . Paglalahad • Buksan ang Basahin Natin Ito sa pahina 2-6.

Paglalahat • • • Ipakita at talakayin ang mga larawan sa Subukan Natin Ito. Pasagutan ang mga tanong sa Subukan Natin Ito. (Tingnan ang tanong sa pahina 6 at 7). Paglalapat • • • • Upang matukoy ang katangian o kaugaliang ipinakikita sa bawat bilang. 5. Pasagutan ang Magbalik-Aral Tayo sa pahina 6. Bilang isang Pilipino pagsalaysayin sila ng reaksiyon nila tungkol sa katangian at kaugaliang ito. 4.com Compiled by: April M. kalihim at tagaulat. Ipaalaala ang mga panuntunan sa pakikinig at panonood. Bigyang panahon na bigyan ng pagpapatunay ang kanilang sagot. 3. Buksan ang pahina 13 ng Modyul. Hayaang magkaroon ng talakayan ang bawat grupo. kaugalian ng Pilipino. Pumili ng magkapareha o partner 2.• • • • Ipabasa ang diyalogo at talakayin ang pinag-usapan ng Nanay at si Dane. Ipahambing ang mga sagot sa Batayan ng Pagwawasto sa pahina 28. Ipasagot din ang Subukan natin Ito na nasa pahina 13. pahina 9 upang maunawaan ang mga katangian. pahina 13. Pumili pa ng isa na makakasama upang gumanap na announcer sa radio. Ihambing ang mga sagot sa Batayan ng Pagwawasto sa pahina 30. Bagon-Fealdan 2009 . Pagpapahalaga • Buksan ang pahina 12 ng Modyul aprilbfaeldan@yahoo. Matapos ang talakayan bigyan ng panahon na magbigay ng ulat ang bawat grupo. Ipasagot sa mag-aaral ang mga tanong na nakasulat sa papel sa pitong grupo na may kanya-kanyang lider. Pagtatalakayan • • • • • Pabuksan ang Modyul sa pahina 4 at 5 at ipabasa ng may damdamin ng magkapareha ang dayalogo.

Kailangang gumastos ng malaki at magkaroon ng marangyang handaan tuwing pista. MGA LAYUNIN aprilbfaeldan@yahoo. Ipasuri sa kanila ang kahulugan ng awiting ito sa mga Pilipino. _______ 4.• • • IV. Basahin ang sumusunod na pahayag. Maaaring maging masaya kahit kakaunti lamang ang handaan sa pista. _______ 5. _______ 3. TATAK NG ATING PAGKA-PILIPINO Session Guide Blg. Ang pagmamano ay isang magandang kaugaliang Pilipino. _______ 6. _______ 8. KARAGDAGANG GAWAIN • • Gumawa ng talaan ng mga Katangiang Pilipino na nagiging sagabal sa ating pag-unlad. _______ 2. Lagyan ng tama o mali ang patlang. Bagon-Fealdan 2009 . Talakayin ito sa susunod na sesyon. _______ 7. _______ 1.com Compiled by: April M. Ang pananampalataya sa Diyos ay mahalaga. V. 2 I. Sabihin kung bakit ito ay sagabal. _______10. Ipaawit ang “Ako Ay Pilipino” ng may damdamin. Mangutang ka upang makapaghanda tuwing pista. _______ 9. Ipinagmamalaki ko na ako ay Pilipino noong manalo si Pacquiao. PAGTATAYA Ipasubok ang Moral Grid at ipasagot ang mga tanong dito. Masayahin tayong mga Pilipino sa kabila ng kahirapan. Ang pagtulong sa mahihirap at sa mga katutubo ay nararapat lamang. Nagiging malapit ang pagtuturingan ng mag-aaral kung palaging nagtitipun-tipon. Ang pag-aabuloy ay isang kaugaliang dapat ipagpatuloy.

1. Natutukoy ang mga katangian at kaugaliang nakasasagabal sa ating pag-unlad kaya nararapat na baguhin 2. Nasasabi ang dahilan at katwiran kung bakit kailangang baguhin ang mga ito 3. Naisasagawa ang pangunguna sa pagtulong at pagpapalaganap ng pagbabagong kinakailangan upang umunlad 4. Naipapamalas ang pangunahing kasanayan sa pakikipamuhay II. PAKSA A. Aralin 2 : Mga Kaugalian at Katangiang Pilipino na Mabubuting Baguhin Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay : Pansariling kamalayan, kasanayang magdesisyon B. III. Kagamitan : Comic Strip, Tula : Bahala Na Radio Cassette : Tape-Instrumental Praise Music

PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral • Ipasagot ang sumusunod na mga tanong: 1. Anu-ano ang mga katangian o kaugaliang ipinakikita ng mga Pilipino. 2. Ano ang mga kaugaliang maganda subalit kailangan nang baguhin? 2. Pagganyak Tula : Bahala Na! Bahala na, ang sabi ng karamihan Bahala na, ngayon at kailanman Bahala na palaging kawikaan Ano man ang mangyari, Bahala na • Talakayin ang Tula Anong kaugalian ng Pilipino ang nabanggit sa tula?
aprilbfaeldan@yahoo.com

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

B.

Ano ang mensahe ng tulang “Bahala Na”? Papaano ito magagawang positibo sa ating buhay?

Panlinang na Gawain 1. Paglalahad • • • • • • 2. Ipabasa ang Kuwento sa pahina 16. Ipaalaala ang panuntunan sa wastong pakikinig. Paharapin sa katabing mag-aaral sa gawing kanan. Talakayin ang tungkol sa kuwento. Pasagutan ang mga tanong na nasa Magbalik-Aral Tayo sa pahina 17. Itanong: Kung kayo si Mang Bert, ano ang dapat na ginawa mo? Pagtibayin ang desisyong ito.

Pagtatalakayan a. Ibigay ang sumusunod na mga kasabihan na nakasulat sa kartolina sa dalawang pangkat. “ Huwag mo nang ipagpabukas ang magagawa mo ngayon. Baka ang bukas ay hindi na dumating at maging huli na ang lahat”.

Pangkat I

Pangkat II

“ Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa”

Itanong: • Anong kaugaliang Pilipino ang nakikita dito. Kailangan bang baguhin ito? Ipaliwanag. • Ipaliwanag ang ibig sabihin ng: b. “Mañana habit” Bahala na ang Diyos

Ipasuri ang mga larawan sa pahina 18 ng Modyul – sa dalawang pangkat

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

aprilbfaeldan@yahoo.com

Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: Ano ang nakikita mo sa larawan? Anong kaugalian ang ipinakikita nito? Saan inihahalintulad ang damo sa larawan? Ano ang mga makikita sa ugaling “Ningas Kugon” Ipaulat ang mga sagot

c.

Ipabasa ang komik strip sa pahina 19. • • • Ipasagot ang mga tanong sa pahina 20. Kunin ang mga kuro-kuro ng mag-aaral. Ipasabi kung ito ay mabuting kaugalian. Bigyan ng paliwanang kung bakit?

3.

Paglalahat • • • Ipabasa ang Aralin Natin sa pahina 22 at Basahin Natin pahina 23. Pabayaang ang mag-aaral ang sumulat ng napagaralan nilang katangiang Pilipino na maipagmamalaki. Pagbigayin din ng mga kaugaliang dapat na baguhin upang makatulong sa pag-unlad.

Gamitin ang Tsart sa pagsagot dito: Mga Katangiang Dapat Panatilihin/Palaguin Mga Katangian Dapat Baguhin

4.

Paglalapat
aprilbfaeldan@yahoo.com

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

pinakikinggan ko ang lahat ng panig. _______ 6. Ipasulat ang mga natalakay sa kanilang journal. _______ 2. “Amor Propio” _______ 5. IV. _______ 3. Pagmamahal sa pamilya _______ 2. Iniisip kong kasalanan ng mahihirap kung manatili silang dukha. _______ 1. Pakiramdam ko mas mabuti akong tao kaysa sa iba. _______ 9. Pagpapahalaga Lagyan ng tsek () ang patlang kung ang pahayag ay iniisip at ginagawa mo at ekis (x) naman kung hindi. Pantay-pantay ang pagtingin at pakikitungo ko sa mga kasamahan. Masipag lamang ako sa simula _______ 10. _______ 5. Gaya-gaya _______ 6. _______ 7. PAGTATAYA Isulat ang P kung ang katangian at kaugalian ay dapat pagyamanin at B kung nararapat baguhin. Kung may di-pagkakaunawaan. Sinisikap kong unawain ang kahinaan ng iba. Hindi ko na ito ipinagpapabukas pa. Kahit hindi bagay sa akin basta susunod ako sa uso. Himukin ang mag-aaral na magpahayag ng mg katangian na dapat mabago.com . Hindi ko ito gagawin. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Nagsisikap ako na tapusin ang gawain. Nahihirapan akong makibagay sa kasamang mahina ang ulo. _______ 4. 5.• Ipasaloob sa mga mag-aaral ang mga dapat gawin batay sa mga napag-aralang mga kaugaliang nakatutulong at nakasasagabal sa pag-unlad. Pagiging masayahin Compiled by: April M. Tutol ako sa “padrino system”. Masipag at matiisin _______ 3. _______ 8. _______ 1. “Mañana habit” _______ 4.

Si Dr. Propesor sa Departamento ng Komunikasyon sa De La Salle University. Sa pamamagitan ng Fulbright Grants. Mike ang naging editor. Ningas – Kogon _______ 8. Isagawa ang mga katangian na nais mong pagyamanin/baguhin B. KARAGDAGANG GAWAIN A. Computing and Technology in Education sa Teacher’s College ng Columbia University (New York).com . “Padrino system” _______ 9. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Magsaliksik ng mga kaugalian ng ibang lugar na naiiba sa mga napagaralan sa araling ito www. tinapos niya ang kanyang M. Tayo-tayo o kanya-kanya _______ 10._______ 7. RAPATAN Tagapangulo ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino 2005-2006. at director ng di iilang mga documentary at pangCompiled by: April M.A.rockczar. manunulat. Communication (Documentary Film) sa Stanford University at Doctorate sa Communication.com MANUNURI NG PELIKULANG PILIPINO MIGUEL Q. Filipino time V.

GRACE JAVIER ALFONSO Tagapangulo.A. sa Metro Manila Film Festival mula 1990 hanggang 1993. 1987. Tomas. CCP Short Film and Video Compiled by: April M. Nagrebyu ng mga pelikula tuwing Biyernes sa Butch Review. Kinatawan para sa Women’s International Film Festival in Seoul. sa Catholic Mass Media Awards 1990-91. New York. College of Mass Communication. Kasalukuyang Director ng Center for Educational Multimedia (CREM) sa De La Salle University . University of the Philippines. BFA major in Painting. Propesor at Founding Chairperson. Ph. Nagtapos ng Journalism sa Unibersidad ng Sto. Kasalukuyang miyembro ng Cinema Evaluation Board at host ng Star Talk ng GMA. Trails to an Answer para sa UNICEF Manila. Founding President. at The Shahani Perspective.D. Naging media director ng Film Academy of the Philippines. M. BUTCH FRANCISCO Tagapangulo. Nagkolum sa People’s Journal at Times Journal. tulad ng Sinaunang Habi. Nakapaglathala ng mga rebyu at artikulo sa Panorama at Sunday Magazine. 1987 at 1989. Naging host ng Showbiz Lingo sa ABS-CBN tuwing Linggo. MPP. 1988. Kolumnista. Kolumnista sa The Philippine Star. Korea 2003 at International Film Festival. Communication at PostDoctoral courses in Media Studies. Department of Film and Audio-Visual Communication. UP Film and Video Festival 1998-hanggang ngayon. 1989. Tagapangulo. Dating managing editor ng TV Times. Kasapi ng Film Committee. Parade Magazine at We Forum at kolumnista at editor sa Malaya. 2002-2003. Germany. Daily Tribune. Film School Board of the Philippines. MPP.edukasyon na video at programa. National Commission on Culture and the Arts 1989-91. Mannheim. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Chancellor. UP Open University. Nagtapos ng Creative Writing (screenwriting) sa Harvard University noong 1998.Manila. at konseho. New School for Social Research. 1989-91. Nagsulat ng mga rebyu at panayam sa Philippine Daily Inquirer. isang segment ng Cristy per Minute ng ABS-CBN.com . Hurado sa Gawad Telebisyon ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ( CCP ). Art History in Humanities.

at Ph. Gawad CCP para sa Telebisyon. Fukuoka International Film Festival. May akda ng lathalaing nilimbag sa apat na libro sa pelikula at mass media.S. Kasapi sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) . 1990-91. Focus on Asia 1996. ASEAN Film Week sa Singapore noong 1994. D sa Comparative Literature sa Indiana University. Hinirang na hurado ng FAMAS noong 1974. sa loob ng pitong taon. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Editor ng isang aklat ang Lino Brocka: The Artist and His Times (nilimbag ng CCP. 1980-81. Catholic Mass Media Awards mula 1976-1980.). ng Gawad CCP para sa Sining (cultural research) noong 1991. Kinatawan ang Pilipinas sa International Film Festival of Tashkent sa USSR noong 1988. at 1999 Chicago International Festival. Telluride at New York Film Festival sa Amerika noong 1991. Dating Managing Editor ng pahayagang Malaya at Sunday Magazine ng Malaya. BIENVENIDOLUMBERA Tagapangulo ng MPP. Film and Video Festival ng CCP. Naging co-host ng Stars and Spies (naging S. Pamana ni Brocka sa PTV4. 1993).A. HERNANDO Tagapangulo ng MPP noong 2001-2002. Special lecturer sa film sa Faculty of Arts and Letters sa UST. Dating director ng UP Film Center. Nagtapos ng M. 1977-78.Festival 1991. Short Film Festival ng Experimental Cinema of the Philippines. Compiled by: April M. at CCP Centennial Honor for Arts noong 1999. Kapisanan ng mga Brodkaster sa Pilipinas (KBP) Award. Nagrebyu ng mga pelikula sa Movie Magazine. at dating editor ng Sagisag at Diliman Review. at Metro Manila Film Festival. 1985-86 at 199294. isang programa sa television na naging Channel S.S. Hollywood Manila sa PTV4. Kinatawan din ang Pilipinas sa International Visitor Program ng United States Information Service sa pitong lungsod sa Estados Unidos noong 1991.com . propesor ng Panitikang Pilipino sa Unibersidad ng Pilipinas. Editor ng Weekend Malaya. Ginawaran ng Ramon Magsaysay Award noong 1993. International Film Festival of India sa Calcutta noong Enero 1990. isang primetime talk show ng IBC 13. MARIO A. Tele-Vi sa PTV4.

P. Unibersidad ng Pilipinas. Surian ng Wikang Pambansa. pelikula. UP Alumni Association.Naging exchange professor sa Osaka University of Foreign Studies noong 1985-1988. Nagkamit ng Ph. at National Research Council of the Philippines. tulad ng Siete Dolores. Dating dekano ng Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon. Diliman. at The Urian Anthology 1980-1989. ROLANDO B. DR. Nagsilbi siya bilang artistic director at bise presidente ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas (1986-1994) at visiting professor sa Osaka University of Foreign Studies. Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon. Diliman. Naging Chairman ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB).com . Bilang iskolar. Siya at ang kanyang mga akda ay tumanggap ng mga gawad mula sa Manila Critics Circle. panitikan. sa Film. komedya at sarsuwela. D. TIONGSON Propesor sa UP Film Institute. Siya ay kasaping tagapagtatag at dating pangulo ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino. Adarna at Realizing Rama at ng iskrip para sa mga video documentary tungkol sa mga dula. Acting Director ng U. nakapagpalimbag na siya ng ngayo’y kinikilalang pagaaral sa senakulo. TOLENTINO Associate Professor sa Departamento ng Pelikula at Awdyobiswal na Komunikasyon. kasuotan at tradisyong Pilipino. NICANOR G. ang The Urian Anthology 19701979. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Unibersidad ng Pilipinas. Compiled by: April M. UP. at pati na rin ng maraming artikulo sa dula. at kulturang Pilipino sa mga dyornal na lokal at internasyonal. Film Institute. kasuotan. Noong 1998. isa siya sa isandaang manggagawang pangkultura na tumanggap ng CCP Parangal sa Sining at Kultura. Japan (1994-1998). ang 28 video at monograph tungkol sa Sining na Pilipino.Inedit din niya ang dalawang antolohiya ng mga sanaysay ng Manunuri. Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan 2006. Nakapagsulat na rin siya sa ng mga libretto para sa sayaw. Professor Emeritus sa College of Arts and Letters. Siya ang editor ng 10-bolyum na CCP Encyclopedia of Philippine Art at ng Tuklas Sining ng CCP.

Naging Associate Editor ng Manila Chronicle kung saan siya nagwagi ng Best Editorial noong 1993 sa Journalism Awards ng Manila Rotary Club. Peryodista at editor. Media and Cultural Politics in and on the Philippines (Ateneo de Manila University Press). University of Southern California sa tulong ng Fulbright Grant. ang natatanging dokumentaryo ng ABS-CBN para sa sentenaryo ng kalataan ng Pilipinas noong 1998. Sa PDI. Asian Cinema. Literary Arts Committee. Sumulat ng mga artikulo hinggil sa kultura at pelikula sa iba’t ibang babasahin at aklat tulad ng Screen. Refiguring Spain. LITO B. Filipiniana Reader. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Miyembro. Diliman Review. Sumulat ng mga dokumentaryong pangtelebisyon tulad ng Revolucion. Siya ang katulong ng director ng UST Creative Writing Center.Literature and Culture sa School of Cinema-Television. Tagapangulo. Foreign Relations Journal. National Commission for Culture & the Arts. Commission on Higher Education. Awtor ng Richard Gomez at ang Mito ng Pagkalalaki. Tagapayo ng The Varsitarian. Journalism sa Faculty of Arts and Letters ng Unibersidad ng Sto. National/Transnational: Subject-Formation. Film Appreciation Journal. ZULUETA Pinuno. Ani. at Geopolitics of the Vissible: Essays on Philippine Film Cultures (Ateneo de Manila University Press). at ibang pang sanaysay ukol sa bida sa pelikula bilang cultural na teksto (Anvil).B. Tomas. Sharon Cuneta at ang Perpetwal na Birhen. Amerasia Journal. Philippines Studies at Philippine Japan Relations Towards the 21st Century. opisyal na pahayagan ng mga Tomasino at Special Lecturer. 2004-2005. Transnational Asia Pacific. Technical Panel on the Humanities. Ang kanyang mga review at kritisismo ay regular na lumalabas sa Philippine Daily Inquirer (PDI) at Metro Magazine. siya’y isang patnugot at editorial writer. Nagtapos ng A. Social Text. MPP.com . Compiled by: April M.