Mga katangian ng wika: 1. may balangkas - Ako ay nag aaral sa de la sale college of saint benilde.

(may masistemang ayos ang mga salita sa isang pangungusap) 2. binubuo ng makahulugang tunog - Gumagamit ang mga tao ng piling tunog upang magkaroon ng kahulugan ang wika. 3. pinipili at isinasa-ayos - Madali ang pag aaral kung ikaw ay matiyaga. 4. arbitraryo - Laging nagbabago ang wika ayon sa panahon. 5. nakabatay sa kultura - Tagalog ang isa sa pinaka ginagamit na wika ditto sa Pilipinas. 6. ginagamit - Ang wika ay parte ng pang araw-araw na buhay natin. 7. kagila-gilagis - Ang wika ay may kakayahan na umakit ng mga tao. 8. makapangyarihan - Ang wika ay nakaka-kontrol ng pagiisip ng isang indibidual. 9. may antas - Ang wika ay nahahati sa apat na uri. 10.may pulitika - Nakakahatak ng impluwensya ang pagsasalita. 10.Ginagamit araw-araw - lahat tayo ay gumagamit ng wika upang maipahay natin ang atin mga layunin araw-araw.