Mga kagawarang tagapagpaganap ng Pilipinas

Ang mga Kagawarang Tagapagpaganap ng Pilipinas, (na kilala rin bilang "Gabinete") ay ang pinakamalaking bahagi ng pambansang sangay tagapagpaganap ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang mga kagawaran ay nagbubuo ng pinakamalaking bahagi ng burukrasya ng bansa.May kabuuang labing-siyam na kagawarang ehekutibo. Ang mga kalihim ng Gabinete ay inaatasan payuhan ang Pangulo sa iba't ibang gawain ng estado gaya ng pagsasaka, pagbabadyet, pananalapi, edukasyon, at kagalingang panlipunan, pambansang tanggulan, ugnayang panlabas atbp. Sila ay ninonomina ng Pangulo at inihaharap sa Commission on Appointments, isang sangay ng Mababang Kapulungan ng Pilipinas na kumukumpirma sa lahat ng mga ininatalaga pinuno ng estado. Kung ang mga ito ay maitalaga, sila ay makatatanggap ng titulong kalihim, at magsisimulang gawin ang kanilang takdang gawa. Noong panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos, ayon sa mandato ng Saligang batas ng 1973, binago niya ang mga kagawaran at ginawang mga ministri mula 1978 at sa pagwawakas ng kanyang pamahalaan. Kaya't ang Kagawaran ng Edukasyon ay naging Ministri ng

Talaan ng mga dating Kagawaran at Ministri

[baguhin]

Mga Kagawaran
• • • • • • • •

Department Department Department Department Department Department Department Department

of of of of of of of of

Agriculture and Commerce[DAC] Environment and Natural Resources[DENR] the Budget and Management[DBM] Commerce and IndustryB[DCI] Finance, Agriculture, and Commerce[DFAC] Finance and Reconstruction [DFR] General Services[DGS] Health and Public Welfare[DOH]

• • • • • • • • • • • • • • • •

Department of Department of Department of Department of Department of Department of Department of Department of Department of Department of Labor[DNDP] Department of Department of Department of Department of Department of Department of

Information and Public Relations[DIPR] Instruction[DOI] the Interior and Local Government[DTIL] Justice, Agriculture and Commerce[DOJ] Justice, Labor and Welfare[DOJ] Labor[DOL] Land Reform/Agrarian Reform[DOLAR] National Defense and Communications[DNDC] National Defense and Interior[DNDI] National Defense, Public Works, Communications and Public Instruction [DPI] Public Instruction, Health, and Public Welfare [DPIH] Public Instruction and Information[DPII] Public Works and Highways[DPWH] Social Welfare and Development[DSWD] Education[DEPED]

Tala ng mga kasalukuyang kagawaran
Ang lahat ng mga kagawaran ay nakatala sa paggamit ng kanilang pangalang Filipino sa itaas at ng kanilang pangalang Ingles sa ibaba.
Kagawaran Kagawaran ng Agham at Teknolohiya
Department of Science and Technology

Dagl Pagkatatag at DOST Enero 30, 1987

Kalihim Estrella F. Alabastro Jesli A. Lapus Angelo T. Reyes

Kagawaran ng Edukasyon
Department of Education

DepE Agosto 11, d 2001 DOE Disyembre 9, 1992 Marso 22, 1897

Kagawaran ng Enerhiya
Department of Energy

Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal
Department of the Interior and Local Government

DILG

Ronaldo V. Puno

Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan D Enero 30, at Pagpapaunlad SWD 1987 Department of Social Welfare and
Development

Esperanza I. Cabral

Kagawaran ng Kalakalan at Industriya DTI

Hunyo 23,

Peter B. Favila

Department of Trade and Industry

1898 DOH Hunyo 23, 1898 Francisco T. Duque III

Kagawaran ng Kalusugan
Department of Health

Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na D Enero 30, Kayamanan Department of Environment and Natural ENR 1987
Resources

Jose L. Atienza, Jr.

Kagawaran ng Katarungan
Department of Justice

DOJ

Setyembre 26, Raul M. Gonzalez 1898 Hermogenes E. Ebdane, Jr. Rolando G. Andaya, Jr. Marianito C. Roque Arthur C. Yap Margarito B. Teves

Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan
Department of Public Works and Highways

D Enero 30, PWH 1987

Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala
Department of Budget and Management

DBM Abril 25, 1936 Disyembre 8, 1933 Hunyo 23, 1898 Marso 17, 1897

Kagawaran ng Paggawa at Empleyo
Department of Labor and Employment

DOLE DA DOF DAR DND

Kagawaran ng Pagsasaka
Department of Agriculture

Kagawaran ng Pananalapi
Department of Finance

Kagawaran ng Repormang Pansakahan
Department of Agrarian Reform

Setyembre 10, Nasser C. 1971 Pangandaman Disyembre 21, Gilberto C. Teodoro, 1935 Jr. Hulyo 23, 1979 Leandro R. Mendoza

Kagawaran ng Tanggulang Pambansa
Department of National Defense

Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon
Department of Transportation and Communications

DOTC

Kagawaran ng Turismo
Department of Tourism

DOT Mayo 11, 1973 Joseph H. Durano DFA Hunyo 23, 1898 Alberto G. Romulo

Kagawaran ng Ugnayang Panlabas
Department of Foreign Affairs

Mga tanggapang pampangasiwaan na may antas-Gabinete
May iilang mga posisyon sa ilalim ng tagapagpaganap na may antas-Gabinete, ngunit hindi sila mga kalihim ng mga kagawarang tagapagpaganap, na nangangahulugang maaari silang dumalaw sa mga pagtitipon ng Gabinete para sa mga natatanging dahilan. Ito ay ang mga sumusunod:
Tanggapan Komisyon sa Teknolohiyang Pangimpormasyon at Pangkomunikasyon
Commission on Information and Communications Technology

Dagl Pagkatatag at Enero 12, 2004

Namamahala

CICT

Ray Anthony Roxas-Chua III

Pambansang Komisyon Laban sa Kahirapan
National Anti-Poverty Commission

NAPC

Hunyo 30, 1998 Hunyo 7, 1995 Hulyo 22, 1987

Domingo F. Panganiban Richard Alvin M. Nalupta

Pambansang Komisyon sa Kabataan
National Youth Commission

NYC

Pambansang Pangasiwaan sa Kabuhayan at Pagpapaunlad
National Economic and Development Authority

NEDA

Ralph G. Recto

Pamunuan ng Pampanguluhang Pamamahala
Presidential Management Staff

PMS

Hulyo 29, 1970

Cerge M. Remonde

Tanggapan ng Hepe ng Pampanguluhang PCS Pamamahala
Office of the Presidential Chief of Staff

Bakante Hulyo 29, 1976

Tanggapan ng Kalihim ng Gabinete
Office of the Cabinet Secretary

OCS OPS

Ricardo L. Saludo Jesus G. Dureza

Tanggapan ng Kalihim ng Pamamahayag
Office of the Press Secretary

Tanggapan ng Kalihim ng Tagapagpaganap
Office of the Executive Secretary

OES

Enero 30, 1936 Nobyembre 15, 1935

Eduardo R. Ermita Manuel "Noli" L. de Castro

Tanggapan ng Pangalawang Pangulo
Office of the Vice-President

OVP