Kasaysayan ng Wikang Pambansa 1937-1959

By: Nikolia Vika Fideles

Hunyo 18, 1937

Pinagtibay ang batas commonwealth blg. 333, na nasususog sa ilang seksyon ng batas commonwealth bilang 184.

Nobyembre 9, 1937

Bunga ng ginawang pag-aaral sa commonwealth 184, ang Surian ng Wikang pambansa ay nagpatibay ng isang resolusyon ay siyang halos nakakatugon sa mga hinihingi ng batas ng commonwealth. Kaya, dineklara ng presidente ng pilipinas na iyon na ang wikang pambansa.

Disyembre 30, 1937
Pormal na inideklara ni pangulong quezon na ang tagalog ay ang wikang pambansa ng pilipinas. Ito ay ayon sa pagalin-sunod sa commonwealth 184.

Abril 1, 1940

Binigyan pahintulot ang paglilimbag ng isang diksyunaryo at isang gramatika ng wikang pambansa

Tinakdang mula sa Hunyo 19,1940 ay pasisimulang ituro ang wikang pambansa sa lahat ng paaralang bayan at pribado sa bansa.

Abril 12,1940

Pinalabas ng kalihim Jorge Bocobo ng Pagtuturong pambayanan ang isang kautusang pangkagarawan: ito’y ang sundan ang isang sirkular ng Patnugot ng edukasyon Caledonio Salvador. Ang pagturo ng Wikang pambansa ay sinimulan muna sa mataas at paaralang normal.

Hunyo 7, 1940

Pinagtibay ng batas ng commonwealth blg. 570, na nagtatadhana, bukod sa iba pa, na ang pambansang wika ay magiging isa na sa mga wikang opisyal ng Pilipinas mula Hulyo 4,1940

Marso 26, 1954

Nilagdaan ni pangulong Ramon Magsaysay ang Proklama blg 186. Sa pamamagitan nito’y inililipat ang panahon ng pagdiriwang ng linggo ng wika taun-taon simula sa ika-13 hanggang sa ika-19 ng Agosto.

Agosto 13, 1959

Pinalabas ni kalihim Jose E. Romero ng kagarawan ng Edukasyon ang kautusang pangkagarawang blg. 7, na nagsasaad na kailanman tutukuyin ang wikang pambansa, ang salitang PILIPINO ang siyang gagamitin.