-

IMPERYO NG PERSIA O DINASTIYANG ARCHAEMENID Itinatag ito ni Cyrus the Great Umusbong ito sa Persia(Iran), Sa Silangan ng Mesopotamia Pinaka ± malaking Imperyo sa mundo Aramaic = pangunahing wika Susa = sentro ng imperyo Lipunan at Kultura ^Relihiyon y Zoroastrianismo - itinatag ni Zoroaster noong 600 BC - Ang mundo ay labanan ng dalawang pwersa; Mabuti at Masamang Pag-iisip - Ahura Mazda = pinunong yazata o ang mabuting espiritu at hari ng sanlibutan - Ahriman = puwersa ng kadiliman - Avesta = bibliya ng Zoroastrianismo

Ekonomiya Pag-sasaka at pakikipagkalakalan ang kinabubuhay ng mga persiano. Silver at Gold Coinage System Royal Road = may habang 1,200 milya mula Surdis hanggang Susa. Dito nag-lalakbay ang mga mangangalakal, opisyal at mensahero. Walang alipin sa imperyong ito.

-

Sanhi ng Pag-unlad Pagsasaka Napabagsak nito ang Chaldean

Pamahalaan  Mga Pangunahing Pinuno  Cyrus the Great Nagtatag ng Persia Sinakop niya ang Medes at Chaldean sa Mesopotamia at Asia Minor (Turkey)  Cambyses Anak ni Cyrus the Great Sinakop niya ang Egypt

-

Sanhi ng Pagbagsak Naging masyado itong malaki kaya napakahirap pamunuan Sinakop ni Alexander the Great ang Persia Mga Ambag Bricks = ginagamit sa paggawa ng gusali Zoroastrianismo Court Etiquette = magandang asal sa loob ng palasyo ng Emperador Silver at Gold Coinage System Electism = pagkuha ng ideya mula sa grupo ng mga sinakop Alpombra o Carpet 

Darius Hinati niya ang Persia sa 23 satrap o lalawigan na pinamamahalaan ng satrap o gobernador upang masigurong lahat ng mamamayan ay nagbabayad ng buwis Sa kanyang panahon nangyari ang digmaang griyego at persiano Umabot ang sakop ng Imperyo sa India Siya ang nagpaayos ng Royal Road 

Xerxes Anak ni Darius Ipinagawa niya ang Gate of all Nations at Hall of a Hundred Columns; pinakamalaking Imprastraktura sa Persia