BAHAGI NG PANANALITA

PANGNGALAN Pangngalan – ay ngalan ng tao, bagay, pook at pangyayari Halimbawa: 1. Ana 2. lapis 3. Luneta 4. sunog 5. Rizal Kasarian ng Pangngalan 1. Panlalaki – pangngalan para sa lalaki Halimbawa: 1. lolo 2. tatay 3. tiyo 4. kuya 5. pari 2. Pambabae – pangngalan para sa babae Halimbawa: 1. lola 2. nanay 3. tiya 4. ate 5. madre

3. Di-Tiyak – pangngalan na maaaring panlalaki o pambabae Halimbawa: 1. pangulo 2. guro 3. bata 4. manggagawa 5. manggagamot
4.

Walang Kasarian – bagay na hindi mo masasabi kung pambabae o panlalaki Halimbawa: 1. sabon 2. bag 3. Hiyas ng Wika 4. mesa 5. Umunlad sa Paggawa Uri ng Pangngalan

1. Pangngalang Pambalana – karaniwang ngalan ng tao, bagay, pook at pangyayari Halimbawa: 1. lapis 2. papel 3. babae 4. lalaki 5. aklat

2. Pangngalang Pantangi – tanging ngalan ng tao, bagay, pook at pangyayari Halimbawa: 1. Ana 2. Tagum 3. Davao 4. Filipino 5. E.P.P. 3. Pangngalang Lansakan – kumakatawan sa maraming bilang ng tao, bagay, pook at pangyayari Halimbawa: 1. tribo 2. grupo 3. kaklase 4. kamag-aral 5. kababayan

PANGHALIP Panghalip – ay bahagi ng pananalitang humahalili sa pangngalan Halimbawa: 1. ano 2. ako 3. ito 4. ikaw 5. ganoon Uri ng Panghalip
1.

Panghalip na Panao – ang tawag sa mga panghalip na inihahalili sa ngalan ng tao Halimbawa: 1. ako 2. ikaw 3. siya 4. kayo 5. sila

2.

Panghalip na Pamatlig – ay salitang gamit sa pagtuturo ng tao, lugar, bagay, gawain at pangyayari Halimbawa: 1. ito 2. dito 3. rito 4. nito 5. iyon

3.

Panghalip na Paari – ginagamit sa pagpapahayag ng pagmamay-ari Halimbawa: 1. akin 2. iyo 3. niya 4. nila 5. amin

4. Panghalip na Pananong – ginagamit sa pagtatanong ng ngalan ng tao, bagay, pook at pangyayari Halimbawa: 1. ano 2. saan-saan 3. sino 4. alin-alin

5. magkano
5.

Panghalip na Patulad – pagtutulad ng layo o lapit ng kinaroroonan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari Halimbawa: 1. ganito 2. ganyan 3. ganoon Panghalip na Panaklaw – salitang nagsasaad ng dami, kaisahan, kalahatan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari Halimbawa: 1. lahat 2. pulos 3. sinuman 4. iba 5. marami

6.

PANDIWA Pandiwa – salitang nagsasaad ng kilos o gawa Halimbawa: 1. naglalakad 2. naglilinis 3. nagbabasa 4. nagsasalita 5. nagsusulat Aspekto ng Pandiwa

1.

Naganap na – kilos na nangyari o natapos na Halimbawa: 1. pinagtawanan 2. isinalin 3. sinabi 4. nakilala 5. umawit

2. Magaganap pa – kilos na gagawin o mangyayari pa Halimbawa: 1. pagtatawanan 2. isasalin 3. sasabihin 4. makikilala 5. await 3. Nagaganap – kasalukuyang ginagawa pa Halimbawa: 1. pinagtatawanan 2. isinasalin 3. sinasabi 4. nakikilala 5. umaawit PANG-URI Pang-uri – salitang naglalarawan sa pangngalan at panghalip Halimbawa: 1. maganda 2. makinis 3. magaspang

4. matalino 5. tamad Uri ng Pang-uri
1.

Panlarawan – salitang naglalarawan ng hugis, anyo, katangian ng pangngalan at panghalip Halimbawa: 1. masaya 2. mabango 3. malaki 4. hinog 5. payat

2. Pamilang – salitang nagsasaad ng bilang o dami ng pangngalan at panghalip Halimbawa: 1. lima 2. iisa 3. marami 4. dalawang dosena 5. kalahating milyon

3. Pantangi – pang-uring nagpapakita ng katangian o hilig Halimbawa:

1. maka-Diyos 2. maka-Rizal 3. maka-Bonifacio 4. tatak Pinoy 5. barong Tagalog

PANG-ABAY Pang-abay – ay bahagi ng pananalitang naglalarawan kung paano, saan at kailan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos na isinasaad ng pandiwa Uri ng Pang-abay
1.

Pamaraan – sumasagot sa tanong na paano Halimbawa: 1. malakas bumasa 2. mahina bumasa 3. mabilis sumulat 4. maingat maglakad 5. dahan-dahang binuksan ang pintuan

2. Panlunan – sumasagot sa tanong na saan Halimbawa: 1. sa Davao 2. sa Tagum 3. doon sa gilid ng mangga 4. sa aming tindahan 5. sa inyong bahay 3. Pamanahon – sumasagot sa tanong na kailan Halimbawa: 1. sa susunod na taon 2. sa susunod na buwan 3. sa susunod na Sabado

4. mamaya 5. bukas

PANGATNIG Pangatnig – salitang nag-uugnay ng isang pangungusap sa iba pang pangungusap Halimbawa: 1. Bumalik siya upang maglinis ng bahay. 2. Maganda si Lita ngunit masungit. 3. Malamig ang tubig at hangin. 4. Malaki ang kanyang bahay at lupa. 5. Ang ina ay nagluluto at ang ama ay nagsisibak ng kahoy. Mga Kataga – ay ginagamit sa pagsunud-sunod ng mga bahagi sa pangungusap Halimbawa: at, kaya, sapagkat, pero, ngunit, datapwat, dahil, upang, kung, habang, subalit at kapag

PANG-ANGKOP Pang-angkop – ang tawag sa mga kataga, pantig o titik na na, ng, at g. Halimbawa: 1. maliit na pangarap 2. unang simbolo 3. magulo na kapaligiran 4. mapulang mata 5. bangus na sariwa Uri ng Pang-angkop
1.

NA – ginagamit na pang-ugnay ng mga salitang katinig maliban sa n. Halimbawa: 1. mataas na pangarap 2. malalim na dagat 3. inakay na sisiw 4. marahas na hakbang 5. bangus na sariwa

2.

NG – ginagamit sa pag-ugnay sa salitang nagtatapos sa patinig na a, e, i, o, at u. Halimbawa: 1. maling simbolo 2. unang pangarap 3. sinaunang kaugalian 4. mapulang mata 5. magandang dalaga

3.

G – ginagamit sa pag-ugnay ng mga salitang nagtatapos sa n. Halimbawa: 1. butihing ina 2. ibong maliit 3. kaugaliang Pilipino 4. kapaligirang maayos 5. tanawing maganda

PANG-UKOL Pang-ukol – ay mga katagang nag-uugnay sa isang pangngalan o panghalip at sa iba pang salita sa pangungusap. Halimbawa: 1. kay 2. alinsunod 3. ukol sa 4. hinggil sa 5. laban sa