P. 1
Teenage Pregnancy (Filipino Draft)

Teenage Pregnancy (Filipino Draft)

4.75

|Views: 47,035|Likes:
Published by JM Gabison

More info:

Published by: JM Gabison on Nov 21, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2015

pdf

Kabanata I

DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

INTRODUKSYON

Ang makakilala ng isang prinsipe na magdadala sa isang paraisong malayo sa kaguluhan at problema at magmamahal ng tapat ay pangarap ng maraming kababaihan. Ngunit hindi ito nangyayari sa realidad. Sa halip, ang mga kababaihan ay dinadala sa mga mumurahing hotel, ibinabalandra sa mga malalaswang babasahin, at nininerbiyos na naghihintay sa kanilang “prince charming” na magbibigay sa kanila ng higit pa sa unang halik sa mga marurumi at tagong iskinita. Sa realidad, karamihan sa mga kababaihan ay inaabandona matapos mapagsawaan, nag-iisa sa pagharap sa marahas na buhay at kadalasan ay buntis. Ang isyu ng “teenage pregnancy” ay laganap na sa iba’t-ibang bansa sa buong mundo. Kasalukuyan tayong nahaharap sa napakasakit na katotohanan na sa napakabatang edad, karamihan sa mga kabataan ay may sarili ng mga anak. Sa Pilipinas, ayon sa 1995 census, mga 1.8 milyong kalalakihan at 670,000 kababaihan na may edad 15-24 ang aktibo sa sex o pakikipagtalik. Ayon rin sa pag-aaral ni Dr. Corazon M. Raymundo, 20% ng maagang pakikipagtalik ay nangyayari sa hayskul. Ang mga kabataang ito ay sumusuong sa pakikipagtalik na walang ideya sa maaaring epekto nito tulad ng “teenage pregnancy” at pagkakaroon ng ”sexually transmitted diseases.” Sa katunayan, sa mga kabataang aktibo sa sex, 74% ang hindi gumagamit ng kahit anong kontraseptib.

1

Ayon naman sa World Heath Organization, 21% ng mga Pilipinong kababaihan ang nabubuntis ng wala pang 19 anyos. Ayon rin sa POPCOM, ang mga batang ina ay bumubuo sa 30% ng lahat ng pagbubuntis, 17% ng mga kaso ng hinimuk na aborsyon (induced abortion), 12% ng normal na panganganak, 6% ng boluntaryong aborsyon,. Ayon kay Dr. Jean Marc Olive, kinatawan ng WHO sa Pilipinas, “Dito sa Pilipinas, napakahirap talakayin ang mga usapin sa sekswalidad dahil ang mga Pilipino ay mga konserbatibong tao. Dahil dito, nagkakaroon ng misinterpretasyon tungkol sa sekswalidad. Samakatuwid, naniniwala ako na ang pagtalakay sa usaping sekswal ay isa pa ring mabisang paraan upang ang kabataan ay maging responsable sa kanilang mga gawa.”

LAYUNIN NG PAG-AARAAL

Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na makakalap ng impormasyon ukol sa mga epekto ng “teenage pregnancy” sa mga kakababaihan na may edad 16-19 sa baranggay Tabunok sitio Nonoc. Ang mga impormasyong makakalap ay gagamitin para makabuo ng mga kongkretong impormasyon para maging aral na magmumulat sa mga mata ng kabataan sa mga hindi magagandang resulta ng sobrang kapusukan at pakikipagtalik ng walang basbas ng kasal.

Ang mga nasabing epekto ng “teenage pregnancy” ay hahatiin sa aspekto ng: 1. Pag-aaral 2. Kalagayang sosyal 3. Kinabukasan 4. Kalusugan

2

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

Sa mga researcher. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ang mga researcher ay makakalap ng impormasyon na makakatulong sa kanila sa kung papaano makaiiwas sa mga hindi magagandang epekto ng maagang pagbubuntis. Makakatulong rin ito sa pagsasakatuparan ng mga mananaliksik sa kanilang panlipunang tungkulin na tumulong sa kapwa. Sa tulong ng mga impormasyon ay maaaring makabuo ang mga mananaliksik ng realisasyon o aral na maaari nilang ipamahagi sa iba upang mabawasan, kundi man mapigilan, ang paglaganap ng “teenage pregnancy.”

Sa kabataan. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa pagmulat sa mata ng kabataan ukol sa masasamang epekto ng sobrang kapusukan at ng pakikipagtalik ng walang basbas ng kasal.

Sa mga magulang. Ang pananaliksik na ito ay maaaring makatulong sa mga magulang sa pagdisiplina ng kanilang mga anak. Makapagbibigay ito ng mga ideya kung paano nila papangaralan at didisiplinahin ang kanilang mga anak sa paraang hindi ito magrerebelde at gagawa ng mga di kanais-nais na mga bagay at may mabibigat na kahihinatnan.

Sa simbahan. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, mapapalaganap lalo ang layunin ng simbahan na mabawasan, kundi man matigil na ang pagdami ng kaso ng maagang pagbubuntis. Sa tulong din nito, ang aral ng simbahan ukol sa maagang pakikipagtalik na siyang sanhi ng “teenage pregnancy” at ang aborsyon, na maaaring maging solusyon ng mga batang ina sa kanilang problema, ay lalong mapapalaganap sa mga kabataan.

3

Sa komunidad at pamahalaan. Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa pamahalaan sa pagkontrol ng populasyon sa pamamagitan ng pagliit sa insidente ng “teenage pregnancy.” Ang mga datos na makokolekta ay maaaring magmulat sa kamalayan ng karamihan ukol sa maagang pagbubuntis at sa samu’t-saring epekto nito na kadalasan ay nakasasama.

Sa DOH at WHO. Makakatulong ang aming pag-aaral sa kampanya ng Department of Health at World Health Organization sa STD at AIDS na ilan lamang sa maaaring maging di kanais-nais na epekto ng maagang pakikipagtalik.

4

SAKLAW AT LIMITASYON Ang pag-aaral ay gagawin sa Baranggay ng Tabunok sitio Nonoc sa Talisay City na kung saan doon naninirahan ang 20 babae na aming mapapagtanungan. Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa paghahanap ng epekto ng “teenage pregnancy” sa mga kababaihan gulang 16 – 19 na kung saan deskriptibong pamamaraan ang gagamitin para makakuha ng mga impormasyon. Ang pananaliksik ay mangyayari sa buwan ng Pebrero hanggang Marso, sapat para makagawa ng sarbey hanggang sa makabuo ng kongklusyon.

DEPINISYON NG TERMINOLOHIYA 1. Teenage Pregnancy – ang pagbubuntis ng mga babae na wala pa sa tamang gulang. 2. Abortion – pagpapalaglag sa buhay na nasa sinapupunan. 3. STD (sexually transmitted disease) – mga sakit na napapasa sa isang tao patungo sa isa pang tao sa paraan ng pakikipagtalik. 4. WHO (World Health Organization) – isang ahensya ng Nagkakaisang Bansa (UN) na tumutulong sa pagpapabuti sa kalagayan ng kalusugan 5. Maternal – hinggil sa ina o paggiging ina. 6. POPCOM (Population Commission) – isang ahensya ng gobyeno na namamahala at tumutulong sa pagbuo ng mga patakarang may kinalaman sa populasyon. 7. Social Stigma – ang tawag sa pagkakaroon ng tatak ng “kahihiyan sa lipunan.” 8. Gender role – bahaging ginagampanan o ang papel ng kasarian sa isang tao. 9. Nutritional deficiency – kakulangan ng karampatang kalusugan ng isang tao. 10. Menarche – unang buwanang dalaw ng isang babae. 11. Maternal Mortality Rate – ang bilang ng mga batang naipapanganak sa isang araw.

5

Kabanata II

MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Ayon sa Wikipedia Encyclopedia, ang teenage pregnancy sa Estados Unidos ay nangangahulugan na ang isang batang babae ay nagdadalang tao. Samantala, Sa Britanya naman, may legal na depenasyon kung saan ang isang babae ay sinasabing “maagang nagbubuntis” kung siya ay nabuntis bago sumapit ang kanyang ika-labinwalong kaarawan. Ang terminolohiyang ito, sa araw-araw na pananalita ay nagpapatungkol sa isang babae na wala pa sa legal na edad, na nagkaka-iba-iba sa iba’t-ibang parte ng mundo, na nabubuntis.1 Ayon pa rin sa Wikipedia, ang average na edad ng “menarche” (unang buwanang dalaw/regla) sa Estados Unidos ay 12.5 taong gulang, pero ito ay nag iiba-iba parin ayon sa etnisidad at timbang ng isang babae, at ang unang obyulasyon ay nanatiling hindi regular hanggang ilang buwan matapos ang “menarche.” Sa kasalukuyan, ang average na edad ng menarche ay patuloy na bumababa. At kahit na ang maagang pagkakaroon ng kakayahan na manganak ng isang babae ay isang dahilan ng maagang pagbubuntis, hindi pa rin dapat isawalang bahala ang iba pang mga salik na umaambag sa pagbubuntis ng isang dalaga.2 Sa isang pananaliksik ni Robertson et al, nagawa niyang alamin ang mga impormasyon na sumusuporta sa “teenage pregnancy” bilang isang isyung sosyal sa mga mayayamang bansa. Ito ay ang mga sumusunod: mababang lebel ng pinag-aralan, kahirapan,
1 2

http://www.wikipedia.com/teenagepregnancy_html Ibid,

6

at ang hirap ng buhay ng mga anak ng mga dalagang ina. Kadalasan sa mga mayayamang bansa, ang “teenage pregnancy” ay nagdadala ng “social stigma” o ang kahihiyan sa lipunan sa karamihan ng mga komunidad at kultura. Sa mga dahilang ito, nagkaroon ng mga pagaaral at kampanya na naglalayong alamin ang mga dahilan at limitahan ang numero ng maagang pagbubuntis. Sa ibang mga bansa at kultura, partikular sa mga hindi pa gaanong masaganang mga bansa, ang teenage pregnancy ay saklaw ng kasal at hindi nagdadala ng “social stigma.”3 May isang pag-aaral na ginawa ng Kaiser Family Foundation, sinabi na ang maagang pag-aasawa at ang mga tradisyunal na “gender roles” o ang bahaging ginagampanan ng kasarian sa isang tao ay kabilang sa mga importanteng salik na nakakaapekto sa dami ng mga babaeng maagang nagbubuntis. At sa mga sociedad na hindi karaniwan ang maagang pagaasawa, ang maagang pagkakaroon ng karanasang sekswal at ang kakulangan sa paggamit ng mga kontraseptib ang mga dahilan. Ayon pa rin sa naturang pag-aaral, gumawa sila ng sarbey tungkol sa sekswal na gawain ng mga kabataan na kung saan 29% ng mga teenager ang nagsabing nahihikayat sila na makipagtalik, 33% ng mga kabataang aktibo sa aspetong sekswal ang nagsabing sila ay “nasa isang relasyon na kung saan sila at ang kanyang karelasyon ay gumagawa ng mga sekswal na gawain”, at 24% ang “gumawa ng gawain na sekswal na hindi naman nila talaga gustong gawin”. Ang pag-inom ng alkohol at ang paggamit ng ilang mga ipinagbabawal na gamot na nakakabawas sa mga inhibisyon ng isang tao ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga hindi pinagplanuhang sekswal na gawain.4 Ayon kay Leonard Sax, isang doctor at manunulat tungkol sa
3

D Robertson, R Andrews, P Buttner, G Byrnes, R Speare ‌ (2001) Teenage Pregnancy as a Social Stigma in Delhi, India, Journal of Maternal and Child Care, p. 33 4 http://kaiserfamilyfoundation.gov.uk/ahandforteenagemoms_html

7

sekswalidad, ang mga kadalagahan ay kadalasang lasing bago gumawa ng sekswal na aktibidad dahil ito ay “nakakatanggal ng hiya at sakit.”5 Ayon sa American Academy of Family Physicians and Obstetricians, ang “maternal” at “prenatal” na kalusugan ay nararapat na pagtuunan ng pansin lalo na sa mga dalagang nagdadalang-tao. Ang pandaigdigang insidente ng hindi napapanahong pagsilang ay mas mataas sa mga dalagang ina. Mayroong mga pananaliksik na nagsasabing ang mga dalaga na nagdadalang-tao ay karamihang hindi nakakatanggap ng “prenatal care” o ang karampatang pagaalaga bago manganak, at kadalasang nagpapakonsulta lamang sa mga huling buwan na ng pagbubuntis. Ang Guttmacher Institute ay nagbigay ng ulat na 1/3 ng mga nagbubuntis na dalaga ay hindi sapat ang tinatanggap na “prenatal care” at ang kanilang mga anak ay ang madalas na dumaranas ng iba’t ibang mga sakit, kumpara sa mga anak ng mga mas nakatatandang mga ina. Marami sa mga nagbubuntis na dalaga ay mas may posibilidad na makaranas ng mga “nutritional deficiencies” o kakulangan sa kalusugan dahil sa pagkain ng hindi sapat o hindi masusustansyang mga pagkain na karaniwan sa mga kabataang ito, kasali na ang mga ginagawang pagpapapayat sa pamamagitan ng pagdidyeta, hindi pagkain sa tamang oras, at iba pa.6 Ang hindi sapat na nutrisyon habang nagdadalang tao ay isa pang mas malaking problema sa mga nagbubuntis na kabataan sa mga hindi gaanong masaganang mga bansa. Ang mga komplikasyon sa pagbubuntis ay nagreresulta sa pagkamatay ng estimadong 70,000 mga dalaga sa mga hindi gaanong masaganang mga bansa kada taon. Ang World Health Organization (WHO) ay nagsabing tinatayang doble ang tsansa ng pagkamatay dahil sa
5 6

Ibid. American Academy of Physicians and Obstetricians.(2003) Pregnancy Guidelines: Pregnancy and Maternal Health. Accesses at:
www.findarticles.com/cf_dls/m3225/6_67/article.jhtml

8

pagbubuntis sa mga babaeng edad 15-19 kumpara sa mga babaeng edad 20-24. Ang “maternal mortality rate” na ito ay tinatayang mas mataas ng limang beses sa mga babae edad 10-14 kumpara sa mga edad 20 pataas.7 Ayon pa rin sa WHO, ang maging dalagang ina sa isang industriyalisadong bansa ay isang disadvantage dahil ito ay maaring makaapekto sa pag-aaral. Ang mga dalagang ina ay may mas malaking tsansa ng paghinto sa pag-aaral, lalo na sa hayskul. Gayon paman, napagalaman sa ilang mga pag-aaral na itong mga batang ina ay tumigil na sa pag-aaral bago pa man sila mabuntis, at ang mga nag-aaral at nabuntis ay hindi rin malayo ang tsansa na makapagtapos tulad ng kanilang mga kaibigan. Isang pag-aaral noong 2001 ang nagsabing ang kababaihan na nagsilang ng sanggol sa kanilang kabataan ay nakapagtapos ng pag-aaral sa sekondarya 10-12% ay kadalasang nagpupursige ng post-secondary na edukasyon 14-29% mas kadalasan sa mga babaeng naghintay magbuntis hanggang sa edad na 30.8 Ang mga batang ina ay maari ring makaranas ng paglayo sa sarili (alienation) mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Sa karagdagan, ang pagbubuntis ay maaaring magdulot ng mga problema sa isang batang relasyon. Sa katunayan, 60% ng mga batang ina ay wala nang lalakeng kapares sa oras na isilang nila ang kanilang anak. Ang kalungkutan at problemang pinansyal ay maaring magdulot sa isang batang ina na masangkot sa hindi kaaya-ayang mga relasyon.9 Sa kasamaang palad, ang maagang pagbubuntis ay may kaakibat na “social stigma”. Ang kahihiyang ito ay maaring makaapekto sa pakiramdam o tingin ng isang batang ina

7 8

http://who.org/motherhood-teenage/research_html Ibid. 9 Ibid.

9

tungkol sa kanyang mga kakayahan sa pagiging ina, at pati na rin sa kanyang pagkatao. Ang mga negatibong pananaw (negative attitudes) na ito tungkol sa pagiging batang ina ay nagdudulot ng pagbaba ng tingin ng isang babae sa kanyang sarili.10 Kung ang maagang pagbubuntis ay mayroong masasamang epekto sa nagdadalang tao, mayroon din itong masasamang epekto sa sanggol. Ayon sa Kaiser Family Foundation, ang masamang epekto ng pagiging batang ina ay makikita o mapapansin sa paglaki ng sanggol. Ang pagkakaroon ng kapansanan sa paglaki na maaaring sa pagiisip at mga kaibahan sa pagu-ugali ay mas mataas sa mga batang isinilang ng mga batang ina. Isang pagaaral ang nagmungkahi na ito ay dahil sa kadahilanang ang mga batang ina ay paminsanminsan lamang ginigising ang pakiramdam (iniistimulate) ng kanilang mga sanggol sa pamamagitan ng paghawak, pagngiti, pakikipag-usap, at ang pagiging maselan sa pagkilala ng nga pangangailangan ng kanyang sanggol. Nakita sa karamihan ng mga anak ng mga batang ina ang hindi gaanong magandang pagganap sa paaralan. Marami sa kanila ay tipikal lamang, ang iba naman ay hindi nakakapagtapos ng sekondarya, mayroon ding mga bumabalik sa antas na hindi nila naipasa, at marami din ang nakakakuha ng mababang mga marka sa mga pagsusulit. Ang mga anak na babae ng mga batang ina ay malaki ang posibilidad na maging batang ina rin sa kanyang paglaki. Ang mga anak na lalaki naman ng isang batang ina ay kadalasang nagiging basagulero at sa ibang sitwasyon ay nakukulong pa.11 Sa Pilipinas, ang teenage pregnancy ay patuloy na tumataas at patuloy na nangangailangang pagtuunan ng pansin. Sa kasalukuyan, lalo pa ring tumataas ang bilang ng
10 11

Ibid. http://kaiserfamilyfoundation.gov.uk/ahandforteenagemoms_html

1

mga batang babae na nagiging ina at karamihan sa kanila ay hindi pa kasal. Ang mga nagbubuntis ng maaga ay mas maselan sa mga kundisyon tulad ng pagkamatay dahil sa pagbubuntis, at karamihan sa kanila ay sadyang hindi pa handa na harapin ang mga hamon ng pagiging isang ina. 12 Ilan sa mga dahilan ng pagkakaroon ng karanasang sekswal ng mga kababaihan ayon kay Bempechat ay:

Pananaw sa Kinabukasan. Ang mga kabataan na nawawalan ng pag-asa sa kanilang kinabukasan ay mas madalas na nabubuntis ng maaga kaysa sa mga kabataang naniniwala sa kanilang mga pangarap at ambisyon sa buhay.

Mababang Pag-ganap sa Paaralan. Mayroong malaking kaugnayan ang mababang pag-ganap sa pag-aaral sa

pagkakaroon ng karanasang sekswal at pagbubuntis ng maaga.

Kakulangan sa kaalaman ng Reproduksyon ng ating katawan. Hindi pagkakaintindihan, maling palagay at

kakulangan sa kaalaman ng kapaligiran ay may ginagampanang importanteng bahagi sa “teenage pregnancy.” Ang mga

12

Eileen Donnelly, Journal of Maternal and Child Health Nursing 1991, Vol. 8, No.

2, Pages 85-94

1

paniniwalang ang unang paggawa ng sekswal na gawain ay hindi nagdudulot ng pagkabuntis ay lumalaganap.

Impluwensya sa Pamilya. Ang “teenage pregnancy” ay iniuugnay sa mababang edukasyon ng mga magulang. Karamihan sa mga kababaihang nabubuntis ng maaga ay galing din sa mga inang nanganak sa kanilang kabataan.13 Ang mga nagbubuntis ng maaga ay mas maselan sa mga kundisyong tulad ng pagkamatay dahil sa pagbubuntis, at karamihan sa kanila ay sadyang hindi pa handa na harapin ang mga hamon ng pagiging isang ina.
14

Ilan sa mga kumplikasyong maaaring

makuha ng ina at ng sanggol ay malnutrisyon, mababang timbang, pagkawala sa tamang pag-iisip, atbp.15 Ang mga sanggol na naipanganak sa mga inang nabuntis ng maaga ay kadalasang mas mababa ang timbang at kadalasang namamatay sa kanilang unang taon ng pagkabuhay kung ihahambing sa mga sanggol na isinilang sa mga inang nasa sapat na gulang na.16

Ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig na hindi sapat ang mga impormasyong ibinibigay sa publiko na napapatungkol sa teenage pregnancy at hindi sapat ang ibinibigay na
13

Janine Bempechat, Teenage Pregnancy and Drug Abuse:Sources of Problem Behaviors, arttikulong nakuha mula sa http://www.ericdigests.org/pre9214/drug.htm 14 Eileen Donnelly, Journal of Maternal and Child Health Nursing 1991, Vol. 8, No. 2, Pages 85-94 15 Bempechat, loc cit. 16 Carlo P. Mallo, Lack of Accurate Info ups Tenage Pregnancies, artikulong nakuha sa sunstar issue noong Pebrero 23, 2008 na nakuha mula sa http://www.sunstar.com.ph

1

kahalagahan sa kalusugan ng mga nagbubuntis at mga ina. Tayo ngayon ay nahaharap sa nakakasilaw na katotohanan na sa napakamurang edad, marami sa mga batang babae ngayon ay mayroon nang mga anak. Ayon sa National Demographic and Survey (2003), isa sa apat na mga babae ay nagiging ina sa edad na 19, habang apat sa sampung babae 20-24 taong gulang ay nagkaroon na ng karanasang sekswal. 17 Dito sa kabataang populasyon na ito, ang mayorya ay hindi pa rin kasal 83.1% ay naglilive-in kasama ng kanilang mga kapares at 2.6% ang hindi magkasama. Ang dami o rate ng pagbubuntis ay tumataas mula 25% hanggang 50% sa panahong ang mga babae ay edad 20-24. Higit sa numero, ang teenage pregnancy ay isang rason ng pag-aalala dahil sa espesyal na role na ginagampanan ng mga kabataang babae sa sociedad. Samakatwid, ang mga masasmang epekto ay patuloy na dumarami at patuloy na lumalala. Masakit isipin, pero ang karamihan sa mga kabataan ngayon ay hindi alam ang gagawin kung sila ay napupunta sa mga sitwasyong tulad nito.18 Ayon kay Dr. Jean Marc Olive, representatib ng WHO sa Pilipinas, “Dito sa Pilipinas, napakahirap talakayin ang mga usapin sa sekswalidad dahil ang mga Pilipino ay mga konserbatibong tao. Dahil dito, nagkakaroon ng misinterpretasyon tungkol sa sekswalidad. Samakatwid, naniniwala ako na ang pagtatalakay sa usaping sekswal ay isa pa ring mabisang paraan upang ang kabataan ay maging responsable sa kanilang mga gawa.”19 Kabanata III

17 18

Ibid. Ibid. 19 htpp://who.org/philippineissuesonpregnancy_html

1

DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

DISENYO NG PANANALIKSIK

Descriptive-status ang disenyong gagamitin sa pag-aaral na ito. Ang pamamaraang ito ng pagsagot ng mga katanungan ay naglalayong sagutin ang mga tanong tungkol sa mga kaganapan na nangyayari sa kasalukuyan at mga kasalukuyang kondisyon. Ito ay isang paraan ng kwantitatibong deskripsyon na kung saan inaalam ang mga umiiral na kondisyon sa grupo ng mga usaping pinili para sa pag-aaral.

RESPONDENTE

Ayon sa tanggapan ng baranggay Tabunok, ang Sitio Nonoc ay ang may pinakamaraming insidente ng panganganak. Sabi nila na 1 sa bawat 5 na babae (1:5) ay may gulang na 16-19. Sa paghahambing na ito ay kukuha kami ng 20 na babae na nakaranas ng maagang pagbubuntis. Ang 20 na ito ang magsisilbing “representative sample” o kinatawan sa populasyon ng mga babaeng maagang nagbuntis. Ang mga babaeng ito ay napili dahil sila ay bukas sa pakikipanayam at sapat na sa gulang upang makapagbigay ng mga detalye ng kakailanganin o makakatulong para mabuo ang pag-aaral.

INSTUMENTO NG PANANALIKSIK Ang instrumentong gagamitin sa pagkuha ng mga kakailanganing datos sa pag-aaral ay isang sarbey kwestyuner. Ang mga babae ay gagawing sabjek ng sarbey. Sila ay

1

pasasagutin sa kwestyuner at pagkatapos ay magkakaroon ng pakikipanayam tungkol sa kanilang buhay-ina.

TRITMENT NG MGA DATOS

Ang analisis at ang pagsalin sa mga datos para maging pamilang na impormasyon (numerical data) ay gagamit ng “percentage” at “mean” upang makuha ang ninanais na detalye. Ang mga ito ay itutuos sa pamamagitan ng mga sumusunod:

A. Percentage
%= f × 100 n

Kung saan: % f n B. MEAN
x=

= kainaman (percentage) = dami ng mga sumagot sa tanong = kabuuang bilang ng mga babae

∑x
n

Kung saan:
x

= mean (katamtamang dami) = kabuuang dami mga babaeng sumagot sa

∑x

particular na tanong

1

n

= kabuuang dami ng sagot

Kabanata IV

1

PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Talaan 1: Distribusyon ng mga Respondente Ayon sa Edad
EDAD 15 16 17 18 19 Kabuuan DALAS 1 1 9 5 4 20 PORSYENTO % 5% 5% 45% 25% 20% 100%

Ang Talaan 1 ay nagpapakita na kadalasan sa maagang pagbubuntis ay nasa edad 17 na siyang nakakuha ng pinakamalaking porsyento na 45%. Ang sumunod naman ay sa gulang 18 na may 25%. Pagkatapos ay ang edad 19 na nakakuha ng 20%. Pareho namang nasa panghuling pwesto ang nasa edad 15 at 16 na may 5% lamang bawat isa. Karamihan sa mga nabubuntis ng maaga, ating mahihinuha ayon sa datos, ay iyong mga kadalagahan na may mga ideya na kung ano talaga ang buhay. Lagpas na sila sa edad kung saan sila ay nangangapa pa at umaangkop sa kanilang kapaligran. Mayroon na silang ideya, kahit maliit man lang, sa kung ano ang kanilang pinapasok at kung anu-ano ang pwedeng maging epekto nito.

Talaan 2: Distribusyon ng mga Respodente Ayon sa Pinakamataas na Antas ng Pag-aaral na Natapos

1

Pinakamataas na antas ng pag-aaral na natapos Gradweyt ng Elementarya Gradweyt ng Hayskul Gradweyt ng Kolehiyo KABUUAN

DALAS 4 15 1 20

PORSYENTO % 20% 75% 5% 100%

Ang Talaan 2 naman ay nagsasabing sa 20 babaeng tinanong ay 75% ang nakapagtapos ng hayskul. Sinundan naman ito ng 20% na nakatapos lamang ng elementarya. 5% naman ang nakapagsabi na tapos sila ng kolehiyo. Base sa impormasyong ito, ating maiikonklud na malaking porsyento, 75% eksakto, ng mga nagbubuntis ng maaga ang may mga ideya na kung ano ang pinapasok nila at ang mga magiging konsekwensya nito kung saka-sakali. Mayroon na silang mga kaalaman tungkol sa maaaring ibunga ng kanilang sobrang kapusukan.

Talaan 3: Epekto ng maagang Pagbubuntis sa Pag-aaral

1

Mga tanong 1. Ikaw ba ay huminto sa iyong pagaaral? 2. Ikaw ba ay naiinspara para magaral? 3. Kung ikaw ay nag-aaral pa, ikaw ba ay nakararanas ng diskriminasyon sa paaralan? 4. Kung ikaw ay nag-aaral pa, ikaw ba ay nahihirapan sa iyong pagaaral habang nagbubuntis? 5. Dumating ba sa isip mo na gusto mong ipalaglag ang bata?

DALAS Oo Hindi 17 7 3 13

PORSYENTO % Oo Hindi 85% 35% 15% 65%

9

11

45%

55%

13

7

65%

35%

10

10

50%

50%

Pinapakita naman Talaan 3 na 85% sa mga babae ay huminto sa pag-aaral dahil sila ay nabuntis. 65% sa mga babae ay ayaw nang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral dahil hindi sila naiinspara at 45% naman ng mga babaeng tinanong ay nakaranas ng diskriminasyon sa paaralan. May 65% na nakapagsabi na nahihirapan sila sa kanilang pag-aral habang nagbubuntis at 50% ng mga babae ay naisipang ipalaglag ang kanilang ipinagbubuntis. Ating mahihinuha ayon sa mga ipormasyong nakalap na ang pabubuntis ng maaga ay sadyang nakakapagpabago sa takbo ng buhay ng mga batang ina. May mga plano sila na hindi nila naisakatuparan dahil sa kanilang pagbubuntis at ilan sa mga ito ay hindi na talaga nila matutupad sapagkat kailangan nilang magsakripisyo para sa ikabubuti ng kanilang anak.

Talaan 4: Epekto ng Maagang Pagbubuntis sa Kalagayang Sosyal

1

Mga tanong 1. Ikaw ba ay masaya sa iyong kalagayan ngayon? 2. Nagbago ba ang pagtingin sa iyo ng iyong pamilya pagkatapos mong mabuntis sa murang edad? 3. Nagbago ba ang pagtingin sa iyo ng iyong mga kaibigan at kakilala pagkatapos mabuntis? 4. Sa palagay mo, nawalan ba ng respeto ang ibang tao sa iyo? 5. Nakaranas ka ba ng diskriminasyon sa lipunan?

DALAS Oo Hindi 9 11

PORSYENTO % Oo Hindi 45% 55%

16

4

80%

20%

13

7

65%

35%

15 16

5 4

75% 80%

25% 20%

Sa Talaan 4 naman makikita na 55% sa kanila ay hindi masaya sa kanilang kalagayan. Sa mga babaeng nakapanayam ay 80% ang nakapagsabi na nagbago ang pagtingin sa kanila ng kanilang mga kapamilya at 65% naman ang maysabi na nag-iba ang pagtingin sa kanila ng kanilang mga kaibigan, 75% ang nakapagsabi na nawalan ng respeto ang mga tao sa kanila at may 80% na nagsabi na nakararanas sila ng diskriminasyon sa lipunan. Kumporme sa mga datos na nailahad, ating maikokonklud na ang sitwasyon ng mga batang ina ay sadyang napakahirap, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa emosyonal at sikolohikal na aspeto. Kahit pa nga dumarami na sila at ang antas ng maagang pagbubuntis ay patuloy na tumataas, hindi pa rin katanggap-tanggap para sa lipunan ang pagkakaroon nila ng anak sa napakabatang edad, lalo na kung wala pang asawa. Para sa karamihan, ito ay isang kahihiyan at dapat lamang na magdusa ang batang ina bilang parusa sa kanyang sobrang kapusukan at maling mga desisyon. Meron rin namang mga tao na tanggap ang mga batang ina at hindi sila hinuhusgahan dahil lamang sa pagbubuntis nila ng

2

maaga ngunit sadyang mas marami ang mga taong may tradisyonal at konserbatibong pagiisip na ayaw intindihin ang kalagayan ng mga batang ina. Ang mga taong ito ang dahilan ng pagkakaroon ng takot ng mga batang ina sa lipunan at sila rin ang nagsasabi na ang mga batang ina ay dumi lamang ng lipunan at wala silang mga silbi.

Talaan 5: Epekto ng Maagang Pagbubuntis sa Kinabukasan
Mga tanong 1. Ikaw ba ay mayroong mga plano noong ikaw ay dalaga pa na hindi natupad dahil sa iyong pagbubuntis? 2. May balak ka pa bang tuparin ang mga planong ito? 3. Mas mahirap ba ang buhay ngayon kumpara sa dati? 4. May plano ka bang bigyan ng magandang kinabukasan ang iyong anak? 5. May plano ba kayong magsama ng iyong partner sa pagpapalaki ng bata? DALAS Oo Hindi 19 1 PORSYENTO % Oo Hindi 95% 5%

10 19

10 1

50% 95%

50% 5%

20

0

100%

0%

11

9

55%

45%

Sa Talaan 5, 95% sa mga babae ay may plano pa sana sa kanilang mga sarili na hindi natupad. Sa 95% na ito ay 50% lamang ang balak pa na tuparin ang kanilang mga plano. May 95% rin ang nakapagsabi na mas mahirap ang buhay nila ngayong may anak na sila kumpara sa noong dalaga pa sila. Maganda namang isipin na lahat sa kanila (100%) ay gustong bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak kahit pa nga 55% lang dito ang nakapagsabi na gusto nilang magsama ng kanilang partner sa pagpapalaki ng bata. Ang

2

pagkakaroon ng anak sa batang edad ay talagang napakahirap. Ayon na rin sa mga impormasyong nakalap, ang mga batang ina ay may mga bagay na kailangan isakripisyo para sa kanilang mga anak. Hindi na lamang ang kanilang mga sarili ang kanilang iniisip at iniintindi kundi mas inuuna nila ang kapakanan ng kanilang mga anak. Nagsisikap sila na mabigyan ang mga ito ng maganda at masaganang bukas gaano man kahirap ang buhay para sa kanila. Talaan 6: Epekto ng Maagang Pagbubuntis sa Kalusugan
Mga tanong 1. Maayos ba ang iyong pagbubuntis? 2. Matapos manganak, kumakain ka pa ba ng sapat? 3. Malusog ba ang bata ng naipanganak? 4. Pagkatapos manganak, nakaranas ka ba ng mga komplikasyon? 5. Kaya mo bang bigyan ng sapat na sustansya ang bata? DALAS Oo Hindi 15 17 17 5 3 3 PORSYENTO % Oo Hindi 75% 85% 85% 25% 15% 15%

5

15

25%

75%

15

5

75%

25%

Sa Talaan 6 naman ay 75% sa mga babae ang may maayos na pagbubuntis. 85% ang kumakain pa ng sapat at malusog ang sanggol ng maipanganak. 75% ang hindi nakaranas ng anumang komplikasyon sa kanilang pagbubuntis at 75% ang may sabi na kaya nilang bigyan ng sapat na nutrisyon ang bata. Ang maagang pagbubuntis ay hindi lang nakakaapekto sa pag-aaral ng batang ina at sa katayuan nito sa lipunan kundi maging sa kalusugan ng ina at ng sanggol na rin. May mga kaso ng maagang pagbubuntis kung saan ang ina, kung di man

2

ang sanggol, ay namamatay dahil sa mga komplikasyon at kakulangan ng sustansya. Sa mga nakapanayam ay maliit na porsyento lamang ang nagkaroon ng komplikasyon sa kanilang pagbubuntis ngunit gaano man kaliit ito ay hindi nito maitatatwa ang katotohanan na ang pagbubuntis sa batang edad ay sadyang delikado at maraming kaakibat na komplikasyon.

Kabanata V

2

LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON

LAGOM

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong malaman ang mga masasamang epekto ng maagang pagbubuntis sa mga kababaihang nasa edad na 15-19 sa sitio Nonoc, Brgy.Tabunok, Talisay City, Cebu.

Ito ay isang deskriptibong pananaliksik at ang mga naging respondente nito ay ang mga babaeng maagang nabuntis sa sitio Nonoc. Ginamit ang “purposive sampling technique” sa pagpili ng mga respondente. Ang mga impormasyon na nakalap ay sinuri at ginamitan ng dalas (frequency), at porsyento (percentage) upang masukat ang mga impormasyon.

Ang mga sumusunod ay ang lagom ng mga resulta:

Ayon sa nakuhang impormasyon, karamihan sa nabubuntis ay nasa edad na 17 at karamihan din sa kanila ay nakapagtapos lamang ng hayskul at hindi na nakapagpatuloy pa ng kolehiyo.

Tungkol naman sa epekto ng maagang pagbubuntis sa pag-aaral, marami ang nagsabing sila ay huminto sa kanilang pag-aaral nang sila ay nabuntis. Ayaw na nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral dahil hindi naman nagsisilbing inspirasyon ang kanilang pagkabuntis upang sila ay magsikap sa kanilang pag-aaral. Marami rin ang nagsabing sila ay nakararanas ng diskriminasyon sa kanilang paaralan, nahihirapang mag-aral habang 2

nagbubuntis at kalahati naman sa mga respondente ang naisipang ipalaglag ang kanilang idinadala.

Sa epekto ng pagbubuntis sa kalagayang sosyal ng mga babaeng maagang nabuntis, marami sa kanila ang hindi masaya sa kalagayan nila ngayon. Marami rin ang nakaranas na nagbago ang pagtingin sa kanila ng kanilang mga pamilya, mga kaibigan, nawalan ng respeto ang mga tao sa kanila at nakararanas ng diskriminasyon sa lipunan.

Ang epekto naman ng maagang pagbubuntis sa kanilang kinabukasan ay hindi na nila naisakatuparan ang kanilang mga hangarin sa buhay noong sila ay mga dalaga pa dahil sa maaga nilang pagkabuntis. Marami ang nagsabing naging mahirap ang kanilang buhay nang sila ay nabuntis, gayunpaman, lahat ng mga ina ay gustong bigyan ng magadang kinabukasan ang kanilang anak kahit halos kalahati lamang sa mga respondente ang ninais na makasama ang kanilang kabiyak sa pagsustento sa pagpapalaki ng bata.

Tungkol sa kalusugan at ang mga epekto nito sa maagang pagbubuntis, maraming kababaihan ang nagkaroon ng maayos na pagbubuntis, marami rin sa kanila ang kumakain pa rin ng sapat at naging malusog ang sanggol nang isinilang. Naging maayos ang kanilang panganganak at hindi sila nakaranas ng kumplikasyon habang nagbubuntis. Marami ring ina ang nagsasabing bibigyan nila ng sapat na nutrisyon ang kanilang anak.

KONKLUSYON

Ayon sa mga resultang nakuha, ang mga sumusunod na konklusyon ang maibibigay:

2

Halos lahat ng nabubuntis na kabataan ay nasa edad na 17 at hanggang hayskul lamang ang natapos.

Sa mga impormasyong nakuha tungkol sa pag-aaral ng mga dalagang ina, marami ang huminto sa pag-aaral dahil sa kanilang sitwasyon at dahil na rin sa pagkaranas ng diskriminasyon sa paaralan. Dumating din sa kanilang ispan na ipalaglag ang bata dahil sa nasabing sitwasyon.

Sa kalagayang sosyal naman ng mga dalagang ina, marami ang hindi masaya sa kasalukuyang sitwasyon, dahil sa nararanasan nilang diskriminasyon sa pamilya, mga kaibigan, mga tao, at ng lipunan.

Kung kinabukasan naman ang pag-uusapan, maraming mga pangarap ang hindi natupad at mas naging mahirap ang buhay. Pero gayunpaman, lahat ng mga dalagang ina ay panatag na mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak.

Tungkol naman sa kalusugan, halos lahat sa mga dalagang ina ang nakaranas ng maayos na pagbubuntis, naging malusog ang sanggol, at naging maayos ang pangangatawan habang nagbubuntis. Nasabi rin nila na bibigyan nila ng sapat na nutrisyon ang kanilang anak. At dahil sa mga resultang nakita, ang mga mananaliksik ngayon ay nakahinuha na ang maagang pagbubuntis ay higit na nagdudulot ng masamang epekto lalo na sa pag-aaral, kalagayang sosyal, kinabukasan, at kalusugan ng mga dalagang ina. Maraming mga pangarap ang naglaho, bumaba ang pagtingin ng lipunan at maging ang sariling pamilya Sa

2

karagdagan, ang mga mananaliksik ay nagbibigay ng konklusyon na ang teenage pregnancy ay dapat bigyang pansin o nangangailangan ng atensyon at gabay mula sa magulang at pati na rin ng lipunan dahil maari itong magbigay ng kapahamakan sa sarili, sa lipunan, at maari rin nitong bigyan ng mantsa ang magandang pangalan ng ating bansa.

REKOMENDASYON

Sa panahon ngayon ay patuloy pa rin sa pagdami ang bilang ng mga batang ina at ang pagtaas ng antas ng maagang pagbubuntis. Laganap na ito hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa na rin. Pero hindi ito nangangahulugan na wala na tayong magagawa para pigilan ito at kailangan na lang talaga natin itong tanggapin bilang isang masakit na katotohanan at isang mantsa sa lipunan na hindi na maaring matanggal kailanman. May mga paraan pa na maaari nating gamitin at mga bagay na pwede nating gawin para mabawasan, kundi man matigil, ang pagkakaroon ng maagang pagbubuntis. Kaya ayon sa nabasang mga resulta at konklusyon, ang mga mananaliksik ngayon ay narerekonmenda na: Pwedeng maiwasan ang pagbubuntis ng maaga kung may gagabay sa mga batang lalabintaunin ukol sa kalakalan ng mundo. Nasa aspeto pa sila kung saan sila ay umaangkop sa mga pagbabago sa kanilang mga katawan at pilit na sumasabay sa agos ng buhay. Wala pa silang mga muwang kung paano maging marahas ang mundo sa mga batang tulad nila, iyong mga wala pang alam sa galaw ng tunay na mundo at sa realidad. Sana ay maitatak rin ng mga magulang sa kanilang mga anak ang pagmamahal at takot sa Diyos ng sa gayon ang pagmamahal na ito ang maging daan upang hindi sila makagawa ng mga bagay na ikasasama nila tulad na lamang ng pakikipagtalik kahit walang basbas ng kasal na siyang sanhi ng

2

maagang pagbubuntis. Ang pinakaimportante ay iyong maipaliwanag natin sa kabaatan ang maaaring maging epekto ng pagkakaroon ng anak sa napakabatang edad sa kanilang buhay, pag-aaral, kalusugan, katayuan sa lipunan at kinabukasan. Sana ay maimulat ng mga

magulang ang mga mata at diwa ng kanilang mga anak na ang pagtatalik ay isang sagradong bagay na para lamang sa mga legal na mag-asawa at ito ay may mga kaakibat na responsibilidad at konsekwensya na maaaring hindi pa kayang pasanin ng kabataan. Hindi pa naman huli ang lahat. May magagawa pa tayo at kung sana ay magtutulungan lang tayong lahat ay madali na nating makokontrol ang pagtaas ng antas ng maagang pagbubuntis at maaari pa nating mapaunlad ang ating bayan. Doon naman sa mga mayroon nang anak sa kabila ng batang edad ay wala na tayong ibang magagawa kundi ang tulungan sila. Nangyari na ang dapat mangyari at hindi na natin maibabalik pa ang panahon. Sa ngayon, sana tigilan na ang pagkutya at paghamak sa mga dalagang ina dahil alam na nila ang kanilang kamalian at ito ay pinagsisisihan na nila. Marami na silang hirap na pinagdaanan at sana ay hindi na natin ito punan pa. Sana ay tulungan at gabayan na lang natin sila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak na siyang pag-asa ng bayan ayon na rin kay Dr. Jose Rizal.

LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN

Libro:

2

Berenberg, Samuel R., et al. The Modern Book of Infant Child Care: A Practical Guide for Young Mothers. 1992. New York: Bartholomew House Inc. Benjamin, Leslie. Teenage Parenthood: The School’s Response. 1987. Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation Clark, Ann L. Childbearing: A nursing Perspective. 1994. Philadelphia: F.A. Davis Kosmak, George William. The Toxemics of Pregnancy. 1993. New York: Appleton Nattow, Anette B. The Pregnancy Nutrition Counter. 1992. New York: Pocketstar Books, Inc Nelson, Reuben E. Dear Mother tc-bc: Prental Care of the Expectant Mother. revised edition, 1996. Manila: Philippine Publishing House, Inc. Stopperd, Miriam. Conception, Pregnancy and Birth. 2000. London: D. Kindersley Wiggins, Jayne D. Childbearing: Physiology, Expenses, Needs. 1979. St. Louis: C.V. Mosby Internet: < http://en.wikipedia.org/wiki/Teenage_pregnancy> <http://www.globalpinoy.com/pinoyhealth/ph_feature/FED11006.php> <http://www.iht.com/articles/2005/05/15/news/phils.php> <http://www.pia.gov.ph/?m=12&fi=p060712.htm&no=57> <http://www.popcom.gov.ph/sppr/suppr01/sppr/chap3_3_5.htm> <http://www.sunstar.com.ph/static/ceb/2008/01/05/oped/buberianclan_svfs@yahoo.c om.html> <http://www.sunstar.com.ph/static/ceb/2007/05/28/oped/editorial.html> <http://www.sunstar.com.ph/static/ceb/2006/09/11/oped/editorial.html>

2

<http://www.sunstar.com.ph/static/dav/2007/11/06/life/adolescent.health.behavior.an d.religion.html> <http://www.un.org/unifeed/script.asp?scriptId=2253> <http://www.withnews.org/read.php3?aid=1191208110187374s5> <http://www.yehey.com/news/Article.aspx?id=189559> <http://www.yehey.com/news/print.aspx?id=189559>

3

MGA DAHONG DAGDAG

3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->