Kaganapan ng Pandiwa

Ang kaganapan ng pandiwa ay tumutukoy sa bahagi ng pangunahing nagpapahayag ng ganap na kahulugan sa pandiwa.

Mga Uri ng Kaganapan ng Pandiwa
1. Kaganapang Tagaganap – bahagi ito ng panaguri na gumaganap

sa kilos na ipinahahayag ng pandiwa.

Halimbawa: Ikinatuwa ng mga mamamayan ang maringal na pagdiriwang ng kalayaan ng bansa.

2. Kaganapang Layon – bahagi ng panaguri na nagsasaad ng bagay

na tinutukoy o ipinahahayag ng pandiwa.

Halimbawa: Naghanda ng palatuntunan ang mga guro at mag-aaral, sa pangdating ng mga panauhin.

3. Kaganapang

Tagatanggap – bahagi ng panaguri na nagpapahayag kung sino ang nakikinabang sa kilos na isinasaad ng pandiwa.

Halimbawa: Nagbigay ng donasyon ang kanilang samahan para sa mga biktima ng sunog.

4. Kaganapang Ganapan – bahagi ng panaguri na nagsasaad ng

lugar na siyang pinaggaganapan ng kilos na ipinahayag ng pandiwa.

Halimbawa: Nanood ng pagtatanghal sa plasa ang mga kabataan.

5. Kaganapang Kagamitan – bahagi ng panaguri na nagsasaad kung

anong bagay o kagamitan ang ginagamit upang maisagawa ang kilos na ipinahahayag ng pandiwa.

Halimbawa: Iginuhit niya ang larawan ni Rizal sa pamamagitan ng lapis.

6. Kaganapang Direksyunal- bahagi ng panaguri na nagsasaad ng

direksyong isinasaad ng kilos na ipinahahayag ng pandiwa.

Halimbawa: Nagliwaliw siya sa Tagaytay buong araw.

7. Kaganapang Sanhi – bahagi ng panaguri na nagsasaad ng dahilan

ng pagkakaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa.

Halimbawa: Nagwagi sila sa pakikihamok dahil sa katatagan ng kanilang loob.