Mga Pokus ng Pandiwa Ang pokus ay ang relasyon ng pandiwa sa paksa ng pangungusap. 1.

aktor-pokus o pokus sa tagaganap  Ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “sino?”.  [mag- , um- , mang- , ma- , maka- , makapag- , maki- , magpa-]  Hal: Naglunsad ng proyekto ang mga kabataan.  Hal: Nagluto ng masarap na ulam si nanay para sa amin.  Hal: Bumili si Rosa ng bulaklak.  Hal: Si Ian ay humingi ng payo sa kanyang kapatid tungkol sa kanyang suliranin. 2. pokus sa layon  Ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “ano?”.  [-in- , -i- , -ipa- , ma- , -an]  Sa Ingles, ito ay ang direct object.  Hal: Nasira mo ang mga props para sa play.  Hal: Ang ulam na masarap ay niluto ni nanay para sa amin.  Hal: Binili ni Rosa ang bulaklak. 3. lokatibong pokus o pokus sa ganapan  Ang paksa ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “saan?”.  [pag-/-an , -an/-han , ma-/-an , pang-/-an , mapag-/-an]  Hal: Pinagtaniman namin ang bukiran ng maraming gulay.  Hal: Pinuntahan ni nanay ang kusina ng bahay para magluto ng masarap na ulam.  Hal: Ang tindahan ang pinagbilhan ni Rosa ng bulaklak.  Hal: Pinadausan ng paligsahan ang bagong tayong entablado. 4. benepaktibong pokus o pokus sa tagatanggap  Ang paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “para kanino?”.  [i- , -in , ipang- , ipag-]  Sa Ingles, ito ay ang indirect object.  Hal: Kami ay ipinagluto ni nanay ng masarap na ulam.  Hal: Ibinili ni Rosa ng bulaklak ang Mahal na Birhen. 5. instrumentong pokus o pokus sa gamit  Ang paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “sa pamamagitan ng ano?”.

    

[ipang- , maipang-] Hal: Ang kaldero ang ipina ngluto ni nanay ng masarap na ulam para sa amin. Hal: Ipinampunas ni Marco ang basahan sa mesa. Hal: Ipinanghambalos niya ang hawak na tungkod sa magnanakaw.

6. kosatibong pokus o pokus sa sanhi  Ang paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “bakit?”.  [i- , ika- , ikina-]  Hal: Ikinatuwa namin ang pagluluto ng masarap na ulam ng aming nanay.  Hal: Ikinatuwa ni Ynez ang pagbili ng rosas ng kanyang nobyo para sa kanya.  Hal: Ikinalungkot ng bata ang hindi nila pagkikitang mag-anak. 7. pokus sa direksyon  Ang paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “tungo saan/kanino?”.  [-an , -han , -in , -hin]  Hal: Sinulatan niya ang kanyang mga magulang.  Hal: Pinuntahan ni Henry ang tindahan para mamili ng kagamitan.