SAN LORENZO RUIZ SUBPARISH Rainbow Village 5, Nova.

, Caloocan City

Tanda ng Kaharian ng Diyos
MUSIC: Manoling V. Francisco, SJ ARRANGED BY: Jandi Arboleda and Norman Agatep

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------KORO

Humayo na’t ipahayag, Kanyang pagkalinga’t habag! Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian
STANZA 1

Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani’y sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan
STANZA 2

Ang mga dakila’t dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan
STANZA 3

Sa’ming pagdadalamhati, Sa’ming pagbibigay puri, anupamang pagtangis, hapo’t pasakit, ang pangalan Niya’y sinasambit