Aspekto na Pandiwa

Ang pandiwa ay nagbabanghay sa tatlong aspekto na tumutukoy sa panahong ginanap, ginaganap, at gaganapin na kilos.

1. Aspektong Perpektibo o naganap- nagsasaad ng kilos na nasimulan na.

Hal: Napanood ko ang pagsayaw ni Ana kanina. Napadapa si Allan kahapon. Nawalan ng pera si Clare kaninang umaga. Nanalo sa paligsahan si Mario noong isang lingo. Nagwalis ng kwarto si Aubrey kanina. Naligo si Mario kanina. Nagpunas ng bintana si Precilla kanina. Tumakbo sa sala si Mariel. Nagtago sa puno ng avocado si Maria. Nagsulat ng kwento si Teodoro.

2. Aspektong Imperpektibo- nagpapahayag ng kilos na kasalukuyang ginagawa.

Hal: Naglilinis ng bakuran si Shan. Naliligo si Allan.

Nagwawalis sa sala si Karen. Nagbabasa sa punong mangga si Kristine. Umaakyat sa puno ng niyog si Harold Nagsusulat ng tula si Ken. Tumatakbo sa kalye si Bench. Nagpupunas ng sahig si Mario. Nagtatago sa may bahay-kubo si Mariel. Kumakain ng ubas si Cora.

3. Aspektong kontemplatibo - nagpapahayag ng kilos na gagawin pa lamang.

Hal: Maglilinis ng bahay si Susan. Maliligo sa ilog si Allan. Magpupunas ng bintana si Mariel. Magtatago ng pagkain si Henry. Kakain ng bayabas si Cora mamaya. Magsusulat ng tula si Beth mamaya. Magbabasa ng tula si Ben mamaya. Magpapahinga na si Ken mamaya pagkatapos niyang maglaro. Tatakbo bilang mayor si Cris Uy sa susunod na eleksyon. Maghahanap ng prutas sa palengke si Bench mamaya.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.