Proposed Lesson Plan (Draft): Grade 6 EPP – Pag-iimbak ng Pagkain (Food Preservation) Pahahalagahan: Pagkamatipid (Thriftiness) I.

Layunin: Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. naipapaliwanag ang iba't ibang paraan ng pag-iimbak B. nagtatamo ng kasiyahan sa paggawa ng iba't ibang paraan ng pagiimbak K. nakapagpapakitang-gawa ng isang paraan ng pag-iimbak D. nakasasali sa paggawa ng mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng pag-iimbak II. Paksa: Paraan ng Pag-iimbak ng Pagkain Mga Batayang Aklat Masayang Paggawa Maunlad na Pamumuhay 6 (Trongco atbp.) pp. 159-169 Mga Gawaing Pangkabuhayan 6 (Guerrero at Casamayor) pp. 157-167 HELE 6 (Casas atbp.) pp. 223-237 III. Mga Kagamitan Hairnet, Apron Ingredients (Mga sangkap sa pagluluto) Measuring Cup/Spoon (Panukat – Tasa, Kutsara) Mortar and Pestle (Almires), Grater Chopping Board, Knife (Sangkalan, Kutsilyo) Mixing bowl (Lalagyan na paghahaluan ng sangkap) Tongs, Frying Pan (Pansipit, Kawali) Container (Lalagyan), Plate (Plato) Microphone (Mikropono), Chart (Tsart), Flashcards, OHP Mga pagkaing sariwa at inimbak, skinless longganisa (nakabalot at luto na) (Fresh and Preserved Foods, Skinless Longganisa – uncooked and cooked)

1/5

IV. Mga Gawain

Gawain ng Guro Pagbati at Dasal A. Pagbabalik-aral 1.Pagpapakita ng mga tunay o larawan ng isda, gulay, prutas, karne, at manok. 2.Paglalahad ng mga bata ng mga katangian ng sariwang pagkain sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga salita. B. Pamukaw-sigla Pagpapakita ng mga sariwang pagkain Ano ang mangyayari makalipas ang ilang araw o linggo sa mga pagkaing ito? Ano ang dapat nating gawin para magkaroon ng mabuting kalagayan ang mga pagkaing ito? Mahalaga bang malaman at matutuhan natin ang paraan ng pag-iimbak sa ating mga pagkain? Maaari naman tayong bumili sa palengke at supermarket ng mga pagkain na nakaimbak, kaya bakit pa tayo magsasayang ng panahon para alamin ito?

Gawain ng mga Mag-aaral

(may iba’t ibang kasagutan) Masisira Mabubulok Maaari natin itong imbakin.

Ang pagkain ay biyaya galing sa Diyos. Ang bawat butil ay dapat nating simutin at pangalagaan. Kung maaari, huwag aksayahin. Kaya mainam na malaman din natin ang iba’t ibang paraan ng pag-iimbak tuwing panahon ng kasaganaan. Sa gayon, mas marami tayong mapagkukunan ng pagkain lalo na kung panahon ng tagsalot, tagtuyo, o napakasamang panahon (halimbawa, Bagyong Ondoy).

Salamat sa inyong mga kasagutan. Magagaling kayong lahat. K. Paglalahad/Pagtatalakayan Pagpapakita ng mga tunay na pagkaing inimbak (alamin ang nakatagong kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa pag-iimbak) Sa inyong palagay, paano inimbak ang mga pagkaing inyong nakikita?Paano kaya isinagawa ang bawat paraan ng pagiimbak? Pagpapatuyo - Ibinibilad sa araw Pagpapausok/pagtatapa – pinapausukan sa baga hanggang sa mag-iba na ang kulay

2/5

Gawain ng Guro

Gawain ng mga Mag-aaral Pagbuburo/pag-aasin – linalagyan at binababaran ng asin para matanggal ang tubig at matuyo Pag-iilado/pagpapalamig – linalagay sa freezer o refrigerator Pagpapakulo – pinakukuluan para mamatay ang mga mikrobyo Pag-aatsara – paggamit ng suka Pagsasalata – paglalagay sa lata Pagmamatamis – pagluluto sa asukal o arnibal Nakatitipid sa pagbili ng ulam o pagkain para sa araw-araw. Naitatago ang mga pagkaing napapanahon o madaling masira para sa panahon ng kahirapan at kamahalan nito; panahon ng tagsalot. Ang kasobrahan ay maaaring ibenta sa ibang bansa na nangangailangan ng mga pagkaing ito.

Paano nakatutulong ang kaalaman sa pag-iimbak sa pamumuhay ng maganak? Pamayanan? Bansa?

Tama! Magaling! Ngayon ay gagawa tayo ng pag-iimbak ng pagkain sa pamamagitan ng paglalagay ng preserbatibong asin at asukal. Gagawin din natin ang pagpapalamig para mas tumagal pa ang pagkain at hindi kaagad masira.

3/5

Gawain ng Guro

Gawain ng mga Mag-aaral

Gagawa tayo ng longganisa na alam kong magugustuhan ninyo. Kakaiba ito, sapagkat lalagyan natin ito ng gulay – karots at malunggay. Ano sa palagay ninyo ang kubitihan na maidudulot ng mga gulay na ito? Alam niyo ba ang mga sustansiya na maibibigay ng mga gulay na ito? Tama! Magaling! Bago pala kayo pumunta sa inyong pangkatang gawain, anu-ano muna ang mga dapat tandaan sa paggawa sa kusina?

Mas masustansiya!

Bitamina para lumakas ang katawan at makaiwas sa sakit.

Ihanda at ayusin ang mga sangkap at kagamitan. Magsuot ng hairnet at apron. Tanggalin ang mga alahas sa kamay. Hugasan ang kamay nang mabuti. Para siguradong walang mikrobyong makakasama sa mga pagkaing iimbakin. Masisira lamang ito at hindi gaanong tatagal ang pagkaing inimbak dahil may mikrobyo.

Bakit kailangang maghugas ng kamay at malinis ang gawaan? Bakit?

Paano naman sakuna?

natin

maiiwasan

ang

Mag-iingat sa paggawa. Huwag gamitin ang basag na kagamitan. Punasan ang gawaan at sahig kung nabasa. Isara ang mga kabinet.

Salamat, tama kayong lahat! Magaling ang inyong kasagutan! Handa na ba kayo sa inyong gawain? Manood at makinig kayo nang mabuti. Pagkatapos ko, kayo naman ang magiimbak. D. Pangkatang Gawain Ang bawat pangkat ay magsasagawa ng skinless longganisa. Handa na po!

4/5

Gawain ng Guro

Gawain ng mga Mag-aaral

E. Ebalwasyon Rubrics (Score Card) Ano ang natutunan ninyo ngayong hapon? Ang iba’t ibang paraan ng pag-iimbak. Ang paraan ng paggawa ng skinless longganisa. Magaling. G. Takdang Aralin/Kasunduan Magsaliksik ng iba pang mga resipi ng pag-iimbak para sa isda, baka, manok, prutas, at gulay. Isulat sa kuwaderno at papirmahan sa inyong magulang. Kukunin ko ito sa isang linggo.

Paglilinis at Pag-aayos ng Kagamitan Pagpapaalam at Dasal

raa

5/5