Ang Alamat ng Pakwan

Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na mga salita:

Anito Ang ating mga ninuno ay naniniwala sa mga anito.

Itinindig Itinindig ni Ana ang batang nadapa sa pagtakbo.

Katutubo Nakita nina Magellan ang mga katutubo sa bangin.

Misyonero Ang mga misyoneryo ay dumating sa Pilipinas upang ipalaganap ang salita ng Diyos.

Nagimbal Nagimbal si Kulas sa noong sinabi niyang patay na ang kanyang mga magulang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful