Filipino 3 2nd periodical test PILIIN ANG TAMANG SAGOT..

_________________________ 1. Payak na anyo ng salita.

YUNIT 2 ARALIN 1 – ARALIN 6

_________________________ 2. Ikinakabit sa salitang ugat upang mabuo o mabigyan ng kahulugan Ang isang salita. _________________________ 3. Bawat kwento ay nagsasabi kung bakit nangyayari ang bagay-bagay _________________________ 4. Ang kinalabasan ng pangyayari. _________________________ 5. Kathang isip lamang. _________________________ 6. Pinakamaliit nay unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. _________________________ 7. Batay sa katotohanan ng pangyayari. _________________________ 8. Mga salitang nagtuturo ng lugar o kinalalagyan ng isang bagay. _________________________ 9. Anunsyo ng mga bagay na magaganap pa lamang. _________________________10. Mensaheng pinararating sa mga tao upang makaiwas o magingat. _________________________11. Mga salitang hinahalili sa ngalan ng tao o nagpapakita ng pagmamayari. _________________________12. Ginagamit nagbibigay ng pahiwatig na sanhi. _________________________13. Madalas na ginagamit nagpapahiwatig ng bunga. II. PAHABAIN ANG SALITANG UGAT(2 puntos) Bumuo ng 3 salita gamit ang mga ibat-ibang panlapi.UNLAPI,GITLAPI, HULAPI, KABILAAN,LAGUHAN HALIMBAWA: BABA bumababa bumaba babain binababa

1. pukaw 2. sigla 3. gulat 4. tulong 5. bilang 6. kilos 7. ligaya 8. saysay 9. bantay 10. tapon

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _________________________ _____________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

III. ISULAT ANG MGA SALITANG UGAT NA MAY PANLAPI SA MGA NA SALITA. ISULAT SA PATLANG KUNG ANONG URI NG ITO NG PANLAPI.. (SALITANG UGAT) 1. NATATANGI 2. MATATAGPUAN 3. BAYBAYIN 4. MATANDAIN ______________ ______________ ______________ ______________ (PANLAPI) (URI NG PANLAPI) ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

____________ ____________ ____________ ____________

5. IPINATAPON ______________ 6. KATAPANGAN 7. TINAWAG 8. SABIHIN 9. KATAPANGAN 10. PAGSUMIKAPAN

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

______________ ______________ ______________ ______________ ______________

ISULAT KUNG SANHI O BUNGA

___________________ 1. Namatay ang halaman. ___________________ 2. Nahilo sya. ___________________ 3. Hindi nakagawa ng takdang aralin. ___________________ 4. Hindi kumakain. ___________________ 5. Mataas ang nakuhang marka sa pagsusulit. ___________________ 6. Uminom sya ng bitamina araw araw. ___________________ 7. Nakakalbo na naman ang kagubatan. ___________________ 8. Nag eehersisyo araw araw. ___________________ 9. Tinatapon ang mga basura sa I;og ___________________ 10. Bumaha sa inyong lugar. PAGTAMBALIN (A) 1. 2. 3. Pangalan ng aklat Sumulat ng aklat Nakatala ang mahahalagang ngalan ng (B) a. Glosari b. bibliograpi c. pabalat D. katawan ng aklat E. talaan ng nilalaman f. Piksyon

Tao, lugar, at paksa na binanggit sa aklat. 4. 5. 6. Makikita ang pamagat ng isang aklat. Mga Yunit at kabanata ng isang aklat Pamagat, may akda, at naglimbag ng aklat Kahulugan ng mahahalagang salita na Kathang isip lamang, Tunay na pangyayari.

g. Paunang salita h. indeks i. Di piksyon

7. 8. 9.

J. Pahina ng karapatang-ari k. Pamagat

10. Mga kwento o araling tinalakay sa aklat` PILIIN ANG TAMANG SAGOT 1.

Ginagamit kapag ang tinuturong lugar ay malapit sa nagsasalita. a. ditto b) diyan c) doon

2.

May kalayuan sa nagsasalita ang tinuturong direksyon ngunit malapit sa kausap. a) diyan b) dito c) doon

3.

Malayo sa nag uusap ang tinuturong lugar. a) diyan b) dito c) doon

4.

Tinutukoy ang bagay ay malapit sa nagsasalita. a) ito b) iyan c) iyon

5.

Kuna ang bagay ay malapit sa kinakausap. a) ito b) iyan c) iyon

6.

Malayo sa nag uusap ang bagay na pinaguusapan. a) ito b) iyan d) iyon

7. Nagrarasyon bang pandesal _______ sa lugar niniyo si Mang Boy? 8. 9. _________ mo dalhin sa kusina ang sako ng bigas. _______ ang hinahanap ko, saan mo _________ nakita? ( Malapit sa kausap)

10. ________ ba ang iniwang aklat ni Biboy para sa akin.? ( Malapit sa nagsasalita) 11. Gusto ko ang malaking bahay tulad ng bahay _________ sa may kanto. 12. Ayaw ko na _________. AAlis na ako. 13. __________ ka matulog at hindi sa sala. (Malayo sa kausap at nagsasalita) 14. Ginagamit itong panghalili sa ngalan ng tao.. a) panghalip na panao b) panghalip na pamatlig c) panghalip na paari

15. Ang pangaln ng aklat at tinatawag na ___________________. a) pabalat b) may-akda c) pamagat

16. Ang _________________ ang sumulat ng aklat.
a) gumuhit b) indeks c) talaan ng nilalaman

17. Nakasulat ang mga yunit at kabanata ng isang aklat. a) indeks b) talaan ng nilalaman c) pahina ng karapatang-ari.

18. Dito matatagpuan ang pamagat, may-akda at naglimbag ng aklat. a) pabalat b) talaan ng nilalaman c) pahina ng karapatang nay-ari

19. Dito naksulat ang kahulugan ng mahahalagang salita na ginamit sa aklat. a) indeks b) bibliography c) glosari

20. Dito nakasulat ang ng paalpabeto ang mga pinagkunan ng impormasyon sa aklat. a) indeks b) bibliography c) glosari __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

21. Takip ng aklat. Pamagat ng aklat . 22. Mensahe ng may-akda. 23. Nakatala ang mga aralin o kwento sa aklat. 24. Mga mahahalagang salita at may kahulugan 25. Mahahalagang termino o salita na may pahina 26. Kailan, saan, inilimbag ang aklat.

__________________________________

27. Pamagat ng mga paksa at ang mga pahina nito. __________________________________ 28. Pinagkunan ng impormasyon o artikulo 29. Nakaayos ang mga aklat ayon sa 10 Pangkat 30 Ang mga aklat na ito ay nakaayos ayon sa Ngalan ng may akda. 31. Anunsyo na magaganap pa lamang 32. Mensaheng ipinararating sa tao upang Mag-ingat. 33. Mga salitang inahahalili sa ngalan ng tao na Nagpapakita ng pagmamay-ari. 34- 35DALAWANG URI NG AKLAT. 34. _______________________________ 35. _______________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

__________________________________

2ND PERIODICAL TEST FILIPINO 3 - ARALIN 7-pg. 129
_____ 1. Tumutukoy sa pangunahing kaisipan sa isang kwento. a) tugma b) paksang diwa c) wika

_____ 2. SA ganitong paraan nakakakuha ng impormasyon g makakatulong upang higit na Manaunawaan ang binabasa. a) background _____ 3. a) tugma a) oyayi a) tanod a) talindaw a) tigpasin b) awiting bayan b) dagdag kaalaman b) awiting bayan b) mag-aaral b) sinulog b) kumintang Sa ingles ano ang tawag ditto. a) awiting bayan b) sinulog c) lullaby _____ 9. Awit na nagpapahayag ng damdamin, mga karanasan, kaugalian, kabuhayan At mga paniniwala panrelihiyon. a) kumintang ____ 10. Awit sa pamamangka. a) kundiman a) Kundiman ____ 12. Awit sa pakikidigma. a) Paksang diwa a) Indulain ____ 14. Awit para sa kasal. a) Ihiman a) awiting bayan a) tugma ____ 17. Ginagamit sa pagtatanong. a) panghalip pananong a) diwa a) gising b) tugma b) tugma Lugar o pangyayari. ISULAT ANG TAMANG PANGHALIP NA PANANONG 1. 2. 3. _________ ang pamagat ng awit? _________ ang sumulat ng titik ng awit _________ nasaan kaya ang kanyang ina _________ kaya sila muling magkakasamasama. _________ ka umiiyak? b) panghalip na paari c) tanod c) tanod c) panghalip na paari ____ 18. Pagkakatulad ng mga tunog sa huling pantig ng dalawa o higit pang salita. ____ 19. Ano ang kasingkahulugan ng bantay. ____ 20. Isang sinaunang salaysay na naglalarawan ng pinagmulan ng isang bagay, b) lullaby b) Indulain b) paksang diwa c) kundiman c) tigpasin c) tugma ____ 15. Awit ng naglalkad sa lansangan. ____ 16. Dito umiikot ang mga pangyayari ng isang kwento b) kunintang b) tigpasin c) tugma c) Talindaw ____ 13. Awit tungkol sa pagbabangka.pagsasagwan. b) talindaw b) talindaw c) Ihiman c) indulain ____ 11. Awit ng Pag-ibig na ginagamit sa pagharana. b) tigpasin c) awiting bayan c) dagdag kaalaman c) paksang diwa c) sinulog c) kundiman d) wika c) oyayi/ hele Tungkol sa sumulat o sa panahon kung kalian isinulat ang lathalain.

_____ 4. Isang sayaw ng papuri sa Santo Nino. _____ 5. Isang institusyon na binabatayan ng lipunan. _____ 6. Ginagamit sa pakikipagtalastasan. _____ 7. Isang uri ng awit na ginagamit kapag pinapatulog ang sanggol. _____ 8. Ang Sa Ugoy ng Duyan ay isa uri ng pagpatulog sa isang sanggol.

4.
5. 6.

YUNIT 3( AKO BILANG BAHAGI NG AKING BAYAN) ARALIN 1pahina 140-146
PILIIN AT ISULAT SA PATLANG.

ALAMAT

PANGKASALUKUYAN

TAUHAN

BANGHAY

PANAUHAN

MENSAHE/PAKSA

TAGPUAN

PANGNAGDAAN

PANG HINAHARAP

PANDIWA

1. 2. 3. 4.
5.

Tumutukoy sa mga taong gumanap sa kwento tumutukoy sa lugar na pinagyarihan ng pangyayari wastong pagkakasunod sunod ng mga pangyayari Ito ay maaaring pangngalan ng tauhan, lugar o pangyayari Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagsasalaysay na ginamit ng may akda sa kwento.

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

_______________________

6. 7. 8. 9.

Ito ay tumutukoy sa pangkalahatang kaisipan o mensahe sa kwento. Mga salitang nagpapakita ng kilos. Nagsasaad ng kilos na nagawa o natapos na nagsasaad ng kilos na ginagawa pa lamang.

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

10. nagsasaad ng kilos na gagawin pa lamang.

HANAPIN SA HANAY B ANG KASALUNGAT NG MGA SALITANG NASA HANAY A. A _____ 1. mapagbigay _____ 2. masipag _____ 3. sagana _____ 4. kapuripuri _____ 5. karangyaan _____ 6. nag-aaway _____ 7. nalungkot _____ 8. naglaho B a. nasiyahan b. kahirapan c. nagmamahalan d. salat o kulang e. lumitaw o sumulpot f. maramot g. kasuklam-suklam h. tamad

Salungguhitan ang mga salitang kilos.(PANDIWA)pahina 147
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nasira at pumangit ang dating paraisong pulo. Bumaba si Ana sa lupa at nag-anyong pulubi. Pinagmamasdan ng mag asawa ang kanilang anak. Nagtataka sila kung bakit hindi nababawasan ang pagkain ng matanda. Masaya silang kumakain ng almusal. Tatawagin ko ang akin pong Lola. Pagkatapos naming maglaro kami ay iinom ng tubig. Binasa ng gaming guro ang liham. Masarap magluto si nanay.

8.
9.

10. Kumatok sa pinto muna si Lito bago pumasok sa loob.

-ARALIN 1 .Pahina 147
ISULAT SA PATLANG KUNG PANGNAGDAAN, PANGKASALUKUYAN, PANGHINAHARAP/ _______________ 1. Maglalaro _______________ 2. binabasa _________________ 6. Naglaba _________________ 7. Magluluto

_______________ 3. maliligo _______________ 4. tumalon _______________ 5. matutulog

_________________ 8. Nanood _________________ 9. Matutuwa _________________ 10. Umaawit

NOTE “ REVIEW PAHINA 148.(OPEN IT) A., B., SAGUTAN

-ARALIN 2 PAHINA 150
PILIIN at pagtambalin ANG KAHULUGAN NG MGA SALITA. A ________ 1. Panghahambalos ________ 2. Gumagambala ________ 3. Pinipinsala ________ 4. mahiwaga ________ 5. nakihamok ________ 6. puksain ________ 7. nagapi B a. nakipaglaban b. pamamalo c. sinisira d. patayin e. natalo f. kakaibang lakas o kapangyarihan g. gumugulo

-pahina 154
Isulat sa patlang ang gabay na tanong para sa parirala o pahayag sa bawat bilang. Piliin ang sagot.

ANO, SINO, SAAN, KAILAN, BAKIT, PAANO

_________________ 1. Noong unang panahon _________________ 2. Haring Indarapatra _________________ 3. May gumagambalang halimaw _________________ 4. Sa pulo ng Mindanao _________________ 5. Dahil mahusay na pinuno si Haring Indarapatra _________________ 6. Sa pamamgitan ngpagbuhos ng tubig sa patay na katawan ni Prinsipe Sulayman. _________________ 7. Sa Bundok nfg Matutum _________________ 8. Sa Pah _________________ 9. Dahil Nalanta ang halaman sa bintana _________________ 10. Isang araw.

PUNAN NG TAMANG SAGOT ____________________ 1. Isang uri ng salaysay na nagpapakita ng katapangan, kabayanihan at

pakikipagsapalaran ng mga tao noong unang panahon. ____________________ ____________________ 2. Isang uri ng popular na epiko ng mga Muslim. 3. Isang halimbawa ng isang mahabang salaysay.

____________________

4. Ginagamit upang mailarawan nang mabuti ang kanyang kaanyuan o katangian ng

isang tao, bagay, hayup, pook o pangayayari, ____________________ 5. Nagpapahayag ng ibat ibang damdamin ng tao. Naglalaman ng matatalinhagang

pahayag na may magagandang kaisipan o mensahe. ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________________________ 6. Isa ring anyo ng tula. Ipinahahayag din ito sa paraang patalinghaga. 7.Karaniwang ginagamit ng matatanda kapag nangangaral sila sa kabataan. 8. Ito ay nagsisilbing gabay sa wastong pag uugali at pagkilos. 9. Binubuo ng mga talata/ 10. Binubuo ng paksang diwa.

________________________ 11. Ang pangunahing kaisipan ng talata. ________________________ 12. Tawag sa ibang paraan sa katangian ng mga tao, hayop, bagay, pook, O pangyayari.

3 kaantasan ng pang-uri;( Mga salitang Paghahambing) 1. 2. Lantay Pahambing na a. ( Magkatulad)magsing, magkasing, ga, kapwa, pareho, katulad, gaya, tulad. b. (Hindi-magkatulad) mas, higit, lubos,labis ,hindi hamak. c> (Pasahol) hindi gaano, hindi gasino, hindi lubha. 3. Pasukdol (Pinaka, napaka, ubod ng, saksakan ng, ulo ng, totoo, talaga, tunay.(Mga salitang ugat)

Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan sa bawat pangungusap.(Pang-uri)
1. 2. 3. 4. 5. Mabuti at mahusay na pinuno si Haring Indarapatra. Ibinigay ni Hating Indarapatra ang kanyang mahiwagang singsing kay Pronsipe Sulayman. Nakipaglaban siya sa isang napalaking ibon. Sumuong siya sa sa isang matinding labanan. Maliit at matalinong pusa ang nasa kwento.

4th Monthly Test

______________________ 1. Naglalarawan kung paano , saan at kalian nangyari ang isang kilos. ______________________ 2. Isang katangian ng mapanuring Pag-iisip. ______________________ 3. Nagpapakita ito na nauunawaan ng isang nagbabasa ang kanyang binabasa. ______________________ 4. Ang likas na hanagarin o nagpapakilos sa mga tauhan sa isang kwento. ______________________ 5. Isang layunin o pangarap ng tauhan sa maikli o mahabang panahon.

______________________ 6. tumutukoy ito sa salita nagsasaad ng panahon ng pagkaganap sa kilos. ______________________ 7. Tumutuloy ito sa salita o mga salitang nagsasaad ng lugar ng pagkaganap sa kilos. ______________________ 8. Tumutukoy ito sa salita o mga salitang nagsasaad ng paraan ng pagkakaganap sa kilos. ______________________ 9. Ay binubuo ng dalawa o mahigit pang salita. ______________________ 10. Nasa ayos ang pangungusap kapag nauuna ang panaguri at sinusundan ng paksa ______________________ 11. Nauuna ang paksa at sinusundan ng panaguri. ______________________ 12. Uri ng paglalahad tungkol sa mahahalagang detalye sa buhay ng isang tao. ______________________ 13. Tumutukoy ito sa paksa ng isang akda o seleksyon ______________________ 14. ito ang nilalaman ng akda o seleksyon ______________________ 15. Mga impormasyon na may kaugnayan sa pangunahing paksa. ______________________ 16. Ay ang bahaging naglalarawan tungkol sa paksa ng pangungusap. ______________________ 17. Ipanapakita ditto ang mga suliraning nagaganap sa kwento ______________________ 18. Tunggalian sa pagitan ng pangunahing tauhan at sumusuportang tauhan. ______________________ 19. Tunggalian sa pagitan ng pangunahing tauhan laban sa kanyang sarili. ______________________ 20. Tungalian maaring dulot ng mga kalamidad na likha gaya ng lindol, bagyo at pagbaha. ______________________ 21. Bahagi ng kwento nagpapkita ngf kinalabasan ng mga tuunggalian o awayan ng mga tauhan..

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pang-abay Paghihinuha paghihinuha motibo motibo pamanahon panlunan pamaraan pariralang-pang-abay karaniwang ayos

11. 12. 13. 14.

di karaniwang ayos talambuhay pamagat pangunahing

paksa/kaisipan 15. 16. 17. 18. tauhan 19. 20. tauhan laban sa sarili tauhan laban sa mga detalye panaguri tunggalian tauhan laban sa

kalikasan.

PRE FINAL-FILIPINO ARALIN 4(PH 241)

I.

ISULAT SA PATLANG ANG TAMANG SAGOT.

___________________ 1. Dami ng tao sa isang lugar o bansa ___________________ 2. Masamang kalagayang pangkalusugan na dulot ng kakulangan sa pagkain at nutrisyon ___________________ 3. Daloy ng mga saskyan sa lansangan. ___________________ 4. Dumi sa ating kapaligiran.

___________________ 5. Bagay na itinapon dahil hindi na kailangan. ___________________ 6. Tumutukoy sa dahilan ng isang Gawain o pangyayari. ___________________ 7. Tumutukoy sa kinalabansan o epektong ginawa o naganap na pangyayari. ___________________ 8. Paglalahad ng mga impormasyon batay sa tunay na pangyayari. ___________________ 9. Nglalahad ng impormasyong batay lamang sa sariling paniniwala, kurokuro O palagay. ___________________ 10. Nag-uugnay ng isang slita sa iba pang salita sa pangungusap. ___________________ 11. Paghahanap, pa-uusisa, o pagkuha ng mga impormasyong makatutugon Sa isang katanungan. ___________________ 12. Tinipon sa aklat naito ang mga mapa ng bansa sa mundo. ___________________ 13. naglalaman ang babasahing ito ng mga ballita, tampok na kwento, komentaryo Anunsyo at iba . ___________________ 14. Karaniang binubuo ng aklat na ito ang mga salitang nakaayos nang paalpabeto, may mga paliwanag ng mga kahukugan ___________________ 15. Nakatala sa aklat naito ang mga kalendaryo ng mga araw3 sa isang taon na Kinakatalaan ng mga oras ng ibatibang pangyayari at katotohanan. ___________________ 16. Karaniwang binubuo ng aklat na ito ng ibat-ibang tomo, nagbibigay ng kaalaman Sa ibat ibang paksa, at ang pagkasunod sunod ay nakaayos ng paalbeto. ___________________ 17. Tinawag na Lady of the Lamp ___________________ 18. Taon na namatay si Florence. ___________________ 19. Lugar na kung saan ipinanganak si ang lady of the lamb. ___________________ 20. Taon ng kapanganakan ng lady of the lamb. ___________________ 21. Mga kataga o salitang nag uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay sa loob ng pangungusap.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

polusyon malnutrisyon trapiko polusyon basura sanhi bunga katotohanan opinion

10. pang-angkop 11. pananaliksik

12. atlas 13. pahayagan 14. diksyunaryo 15. almanac 16. encyclopedia 17. Florence Nightingale 18. August. 10, 1910 19. Florence, italya 20. may 12, 1820 21. pangatnig