Ang Kahalagahan ng Industriya ng Teknolohiya sa Pilipinas sa Aspetong Emosyonal ng mga mag-aaral ng USEP, kursong AB-English Unang Taon

, taong 2009-2010: Isang Pag-aaral

Isang pamanahong papel Na isinumeti kay Bb. Jenine Pacarro Departamento ng Lenggwahe Kolehiyo ng Sining at Agham Unibersidad ng Timog-silangan ng Pilipinas

Bilang Bahagi Ng mga Pangangailangan Sa Filipino 2 (Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananalksik)

nina:

Princess Lamila Romabee Navarro Haley Rose M. Daligdig

March 2010

Dahon ng Pagpapatibay

Bilang pagpapatupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito na pinamagatang “Ang Kahalagahan ng Industriya ng teknolohiya sa Pilipinas sa Aspetong Emosyonal ng mga mag-aaral ng USEP, kursong AB-English unang taon , taong paaralan 2009-2010: Isang Pag-aaral” ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mananaliksik mula sa pang limang grupo, kursong Batsilyer ng Sining at Agham para sa aming guro na Binubuo nina :

Princess Lamila Romabee Navarro Haley Rose Daligdig

Tinanggap sa ngalan ng kagawaran ng Filipinolohiya kolehiyo ng Wika at Lingguistika Unibersidad ng Timog-silangang Pilipinas, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignatura Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik.

______________________ Bb. Jenine Pacarro Dalubguro

________________ Petsa

Pasalamat / Pagkilala

Buong puso naming pinasasalamatan ang mga sumusunod na indibidwal dahil sa pamamahagi ng kanilang suporta naghantong sa matagumpay na pagbuo ng pamanahong papel ito:

 Angkan ng mga Lamila  Angkan ng mga Navarro

 Angkan ng mga Daligdig

 Sa mga kaklase na naging aming respondente, sa paglaan nila ng panahon

para masagutan ang aming sarbey-kwestyoner, at higit sa lahat,

 Sa Poong Maykapal, SA pagdinig ng aming mga panalangin at pagbigay

niya SA amin ng mga kaalaman para matapos at maipasa naming ng maayos SA itinakdang panahon.

Maraming Salamat Po!

Mga Mananaliksik Kabanata 1

Introduksyon

Tinatalakay sa unang parte ng pananaliksik ang tungkol sa teknolohiya. Ang kahulugan ng teknolohiya at sakop nito na kabilang nito, pati na ang gamit ng teknolohiya sa tao at sa iba pang mga bagay. Ang ikalawang parte ng pagaaral ay tumatalakay sa mga kontribusyon ng mga Pilipino sa makabagong teknolohiya. Ipinapaliwang dito ang mga teknolohiyang mayroon sa ating bansa at kung paano ito napalawak pa. Nasasaad din dito ang pagkilala sa mga taong malaki ang naitulong upang lalo pang mapaunlad ang teknolohiya sa ating bansa.

Ang huling parte ng pananaliksik ay nakasentro sa totoong epekto ng makabagong teknolohiya sa bawat indibidwal. Ipinapakita nito ng mabubuting epekto na sadya nga namang nakatulong sa ating pangaraw-araw na buhay at maging ang mga negatibong bagay na nakaapekto sa atin.

Layunin:

Ang pananaliksik na ito ay tumatalakay tungkol sa industriya ng teknolohiya sa Pilipinas. Layunin ng pananaliksik na ito na tukuyin kung hanggang saan na ang narating ng mga Pilipino pagdating sa teknolohiya. At upang maipakita rin kung anu-ano ang mga positibo at negatibong epekto sa pagunlad ng teknolohiya sa ating bansa at kung paano maiugnay ang sarili sa pagbabago-bago ng teknolohiya.

Paglalahad ng Suliranin:

Anu-ano na nga ba ang naibahagi ng mga teknolohiya at paano ito nakakatulong at nakakaapekto sa kanila?

Maraming Pilipino ang naging bantog pagdating sa teknolohiya. Malaki rin ang naging tulong sa atin ng teknolohiya, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa.

Mas napapadali ang ating pang-araw-araw na Gawain sa paggamit ng teknolohiya. Ngunit ang paglaganap nito ay may masamang epekto rin. Madaling maka-impluwensya ang paggamit ng teknolohiya, maaaring gamitin ito ng mga tao sa mabuti o sa masamang Gawain. Sa panahon ngayon, masasabing madaming bansa na ang high-tech.

Talamak ang paglaganap ng teknolohiya sa buong mundo. Dahil sa mga ito, mas napapadali ang ating mga Gawain. Malaki rin ang nagging tulong sa atin ng teknolohiya, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ngunit ang paglaganap ng teknolohiya ay may mabuti at masamang epekto sa atin.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Mahalaga ang teknolohiya sa ating bansa. Sa panahon ngayon, masasabing madaming bansa na ang high-tech.

Talamak ang paglaganap ng teknolohiya sa buong mundo. Dahil sa mga ito, mas napapadali ang ating mga Gawain. Maraming uri ang teknolohiya at maraming gamit ang mga ito.

Ang teknolohiya ay nakakatulong sa mga paraan tulad ng:

Teknolohiya bilang gamit

Ito ay mga gamit at makina na maaaring tumulong sa ating Gawain pagdating sa pag-aayos ng mga sirang gamit at paggawa ng mga produkto.

Teknolohiya bilang Teknik

Ito ay kasalukuyang antas ng ating kaalaman kung paano pagsasamasamahin ang mga materyales upang makagawa ng mga produkto, makatulong sa mga problema at makamtan ang mga sariling pangangailangan at kagustuhan.

Angkop dito ang mga teknikal na methods, skills, proseso, teknik atbp. Ang mga halimbawa nito ay:

1. Computer technology 2. Construction technology 3. Medical technology

Saklaw at Limitasyon

Ang pananaliksik na ito ay tumatalakay sa teknolohiya ng Pilipinas. Sakop nito ang mga naimbento ng mga Pilipino, mga epekto at ang makabagong teknolohiya. Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay tumutulong na malaman ng mga mambabasa kung ano ang maaaring mabuti o masamang epekto sa patuloy na paglaganap ng paggamit ng teknolohiya. Dagdag pa nito ay ang pagkilala samga Pilipinong imbentor na malaki ang naitulong sa atin at sa ating bansa.

Depinisyon ng Terminolohiya

Teknolohiya isa sa mga kahulugan ang pagsulong at paglapat ng mgakasangkapan , makina, kagamitan at proseso upang tumulong sa paglunas ng mga suliranin ng tao. Nauna pa kaysa sa agham at inhinyeriya. Kasalukuyang kalagaya n gating kaalaman kung paano pagsamasamahin ang mga kakayahan upang magbunga ng ninanasang produkto at kung anumang maibubunga ng ating kaalaman.

-

Kabanata II

Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura

Kadalasang iniuugnay ang katagang teknolohiya sa mga imbento at gadyet na ginagamit ang kalian lamang natuklasan na proseso at prinsipyo maka-agham. Gayon man, isinilarawan din ng teknolohiya ang kahit na ang pinakalumang imbento katulad ng gulong. Sa gayon, nakikita natin ang pagbabago natin ang pagbabago sa teknolohiya kung nadadagdagan an gating kaalaman dito.

Epekto ng Teknolohiya

Maraming tao ang kadalasang nagtatalo kung ang teknolohiya ay nakakabuti o nakakasama. Marami ang naniniwala naang teknolohiya ay may epekto sa ating lipunan , pero marami rin ang pabor sa pag-unlad ng teknolohiya dahil ito ay nagbibigay ng magandang dulot sa pamumuhay ng mga Pilipino . ang mga pananaw na ito ay tama. Subalit, kailangan nating pag-aralan ng mabuti kung ang teknolohiya nga ba ay nakakatulong o nagdudulot ng masamang epekto. Ito ay nakasalalay sa atin mga Pilipino kungt paano natin ito gagamitin.

Mga Positibong Epekto Pag-unlad ng antas ng libangan. Mas mapapadali ang pagresponde sa mga kaganapan. Mas mapapabilis at maraming Gawain ang maaaring magawa. Global networking.

Mga Negatibong Epekto

-

Nakakadulot ng pagiging tamad ng isang tao. Maaaring gamitin sa karahasan. Nakakasira ng kalikasan. Technicism- pagiging kampante sa paggamit ng teknolohiya. Ang sobrang kaalaman ay maaaring humantong sa mali-maling sitwasyon. Ang makabagong teknolohiya sa larangan ng “gaming” at “internet access” ay maaaring makasira o maka-apekto sa pag-aaral ng mga magaaral.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.