P. 1
pamanahong papel

pamanahong papel

3.8

|Views: 132,722|Likes:
Published by bluelaine

More info:

Published by: bluelaine on Mar 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2015

pdf

text

original

Sections

Mga Libro:

Larson, K. H. (1968). Direct care nursing: a teaching program for psychiatric nurses. New York :

Macmillan

Cushnie, J. M. (1987). Practical psychiatry for health workers and nurses. Edinburgh: Churchill

Livingstone

Saxton, D. F. (1975). Care of patients with emotional problems: a textbook for practical nurses. Saint

Louis : Mosby

Karnosh, L. J. (1966). Essentials of psychiatric nursing. St. Louis : C. V. Mosby

Cushnie, J. M. (1987). Practical psychiatry for health workers and nurses. Edinburgh : Churchill

Livingstone

Walker, J., Payne, S., Smith, P., & Jarrett, N. (2005). Psychology for nurses and the caring professions.

2nd

ed. UK: McGraw-Hill.

Videbeck, S. (2006). Psychiatric mental health nursing. 3rd

ed. New York: Lippincott Williams and

Wilkins.

Bostrom, C. E., Schwecke, L. H., & Keltner, N. L. (2007). Psychiatric nursing. 5th

ed. Singapore:

Elsevier.

Journals

Shea, C. A. (Ed.). (1999). American psychiatric nurses association. Advanced practice nursing in

psychiatric and mental health care. St. Louis : Mosby

Meyer, L. A. (1962). The american journal of nursing. Toward therapeutic care. (p. 124). New York:

Springer

Payne, S. M. (2009). The evolution of therapeutic care and clinical specialization in psychiatric nursing.

Perspectives in psychiatric care. (Vol. 4 pp.12-20). New York: Wiley Periodicals Press

Dziopa, F. & Ahern, K. (2009). What Makes a Quality Therapeutic Relationship in Psychiatric/Mental

Health Nursing: A Review of the Research Literature. The Internet Journal of Advanced Nursing Practice

(Vol. 10). Singapore: Elsevier B. V.

O¶Donovan, A. & Gijbels, H. Understanding Psychiatric Nursing Care with Nonsuicidal Self-Harming

Patients in Acute Psychiatric Admission Units: The Views of Psychiatric Nurses. Archives of Psychiatric

Nursing (Vol. 20 pp. 186-192) Singapore: Elsevier B. V.

Internet

Registration and Policy Department. (2009). Nurses and midwives board of western australia. Retrieved

January 2009 from

http://www.nmbwa.org.au/cproot/759/2/Boundaries%20for%20Therapeutic%20Relationships.pdf.

30

Jones, E. (2008). Rosenhan Research on Psychiatric Hospital Workers. Retrieved February 4, 2008 from

Associated Content Inc.

Farlex. (2010). The Free Dictionary. Retrieved December 28, 2008 from http://medical-

dictionary.thefreedictionary.com/Psychiatric+ward

Lanza, M. L. (1997). Perspectives in Psychiatric Care. Power and Leadership in Psychiatric Nursing:

Directions for the Next Century. Vol. 33. Retrieved September 23, 1997 from

http://www.questia.com/read/5000416872?title=Power%20and%20Leadership%20in%20Psychiatric%20

Nursing%3a%20Directions%20for%20the%20Next%20Century%2c%20in%20Perspectives%20in%20Ps

ychiatric%20Care#

Zauszniewski, J. A., Suresky, M. J., Bekhet, A. K., & Kidd, L. (2007). Review of Psychiatric Intervention

Studies. Moving from tradition to evidence: A review of psychiatric intervention studies. Vol. 12.

Retrieved May 2, 2007 from The American Nurses Association Inc.

Iba pang sanggunian:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18167423?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pu

bmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_SingleItemSupl.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=2&log

$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychosocial

http://www.nami.org/Content/ContentGroups/Helpline1/Psychosocial_Treatments.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatric_and_mental_health_nursing

http://mra.e-contentmanagement.com/archives/vol/1/issue/1/article/553/psychiatric-

nurses%E2%80%99-knowledge-and-attitudes

http://www.crpnbc.ca/physical_restraint.pdf

http://nurseweb.ucsf.edu/www/spec-psy.htm

http://www.psych.org/Departments/EDU/Library/APAOfficialDocumentsandRelated/PositionStat

ements/199109.aspx

http://www.nursedirectory.net/nursing-reviewer/psychiatric_nursing/

31

http://www.nursedirectory.net/nursing-reviewer/therapeutic-nurse-patient-relationship/

http://www.nursedirectory.net/nursing-reviewer/the-role-of-communication-in-psychiatric-

nursing/

32

APENDIKS A

Marso 9, 2010

PROP. LAARNI LAZALITA

Propesora, Unibersidad ng Santo Tomas

Mahal naming Propesora,

Mabunying pagbati po!

Kaugnay sa pag-aaral na aming isinasagawa na may pamagat na Ang Mga Kontribusyon ng

Direktang Pangangalaga, Komunikasyon, Pamamalakad at Pagtuturo sa Pagkakaroon ng

Panterapeutikang Relasyon sa Pagitan ng Nars at Pasyente sa loob ng Psychiatric Ward, nais po sana

naming humingi ng inyong pahintulot upang kayo ay aming kapanayamin sa petsa, oras at lugar na

inyong itatakda.

Kami po ay naniniwala sa inyong pagkadalubhasa sa larangang nakapaloob sa pag-aaral na ito.

Kung inyo pong pahihintulutan, ang inyong pagbabahagi ng ilang karunungan at karanasan patungkol

dito ay lubos na makatutulong sa tagumpay ng aming pag-aaral.

Dalangin po naming ang inyong pagtanggap at pahintulot sa aming pakiusap. Maraming salamat

po.

Lubos na gumagalang,

MARIJILLE ELIZES

Representatib ng pangkat

Binigyang pansin:

BB. AISSA ABEGAIL JIMENEZ

Propesor

33

APENDIKS B

TRANSKRIPSYON NG INTERBYU KAY MS. LAARNI LAZALITA, MARCH 11, 2010

Mga Interbyuwer:

Jayne de Joya

Sittie Norhanisa Dianalan

Marijille Elizes

Elaine Marie Factor

Marinell Espiritu

Jayne:

Ilang Taon na po ba kayong nurse sa Psychiatric ward?

Ms.Lazalita: Ako ay nagsimula bilang pych nurse pagkagraduate ko sa nursing course mula 2002

hangang 2005. Nagtrabaho ako doon ng tatlong taon ngunit ngayon nagfofollow up padin

ako ng mga estudyante sa loob ng psych unit kung saan ito ay ang aking pang-walong

taon sa loob ng psych unit.

Marijille:

Ano po ang naghikayat sainyo upang kunin ang inyong propesyon kung saan

makikipagsalamuha po kayo sa mga taong may kapansanan sa pagiisip?

Ms. Lazalita: Nung ako¶y nagtrabaho sa UST Hospital ang unang naassign sakin na area ay ang

Neurology ward. Ngunit, ang aming supervisor ay nangangala sa dalawang unit,

neurology at psychiatric ward, kung kaya¶t ako¶y nabigyan ng pagkakataon upang

makipagsalamuha narin sa mga psychiatric patients.

Marinell: Maari niyo po bang mailahad ang mga naging suliranin ninyo pagdating sa trabaho?

Paano niyo ito binibigyang solusyon?

Ms. Lazalita: Bilang isang psychiatric nurse ay napakahirap, dahil ikaw ay makikipagsalamuha o

makikipagusap sa mga taong may problema sakanilang coping o tinatawag natin na

pakikisalamuha nila sa araw-araw na pamumuhay at kung anu ang reaksyon nila sa

sitwasyon na nararanasan nila. Minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ang

nurse at ang pasyente lalo na kung ito ang tinatawag nating negative feelings o

transference, counter transference kung saan yung nurse ay maaring makaranas ng

negatibong pakiramdam tulad ng galit o takot or pagkaawa o sobrang pagiging malapit

sa pasyente. Eto ang mga karaniwan naming nararamdaman sa psych unit. Pangalaw, ang

mga pasyente ay unpredictable or hindi mo alam kung anu ang magiging mood nila, kaya

kailangan ikaw aydapat na maging pasensyosa at magiging sensitib sa mga

nararamdaman ng mga pasyente. Pngatlo, ito ay mga pasyenteng may iba-ibang

sitwasyon, kaya ikaw ay makikipagsalamuha sa iba¶t ibang behavior o reaction ng mga

pasyente. Ito ay mahirap dahil kailangan kotrolado mo ang iyong emosyon. Kung paano

ito nasosolusyunan, meron kaming ginagawa para maihandle o maisakatuparan yung

ginagawa namin bilang psych nurse. Una, nagkakaroon kami ng self-awareness. Ang

self-awareness ay isang pagkakataon kung saan inaalysa namin ang pakiramdam namin

tuwing makikipagusap sa ganitong pasyente. Iniintindi rin namin ang aming mga sarili

para sa ganon, mapadali ang aming pagintindi sa ugali o response nila sa sitwasyon.

34

HInahanda din namin ang aming sariling emosyon, para pagnakaharap na kami sa

pasyente, handang handa na kami makipagisap.

Sittie:

Bukod sa inyong mga nabangit,anu-ano pa ang ibang katangian na dapat mayroon ang

isang psych nurse?

Ms. Lazalita: Bukod sa pagiging paasensyosa at pagkakaroon ng empathy. Ang Empathy ay isang

abilidad ng nurse na maramdaman ang emosyon ng pasyente at nang ibang taong nasa

paligid. Kakaiba ang sipatya sa empatya, ang empatya ay ang abilidad ng nars na makita

pa nang mas malalim o mas maintindihan pa ang nararamdaman ng pasyente, at hindi ito

maging kaawa-awa sa tingin niya. Pangatlo, ang katangian ng nars na maging flexible, o

makapagadjust sa mga sitwasyon sa ward gaya nang iba-ibang pasyente at mga doctor.

Pangapat, ay ang abilidad ng nars na makipagusap sa pasyente, hindi maaari na ang nars

ay tahimik, insensitib o wlang pakialam sa pasyente. Importante din ang respeto sa

pasyente, dahil nakikita sila ng ibang tao bilang iba, pero samin nakikita namin sila kung

sino sila. Importante din ang nonjudgemental na attitude. Kung saan hindi namin sila

tinitignan bilang isang taong nagkaroon nang problema sa pagiisip, kundi tinitignan

namin sila bilang isang tao na nangangailangan nang tulong.

Elaine: Paanong komunikasyon ang inyong ginagawa?Verbal at di-verbal.

Ms. Lazalita: Dalawang tipo o types ng komunikasyon ang gingamit ng nars ditto sa psych unit. Una ay

yung komunikasyong verbal. Kung saan napakaimportante nito upang matanung ang

pasyente sa nararamdaman niya, ngunit minsan may mga pasyente na nahihirapan

magsabi nang tunay nilang nararamdaman kung kaya ang nars ay kinakailangan gumamit

nang hindi verbal kung saan kailangan maging sensitibo siya sa mga ekspresyon ng

mukha, mga galaw ng katawan, sa pagkilos ng pasyente na magsasabing mayroon pa

siyang ibang nararamdam. So sa dalawang iyon, importante ang nars ay dapat maging

sensitibo di lamang sa pananalita ng pasyente kung hindi pati narin sa kanyang pagkilos.

Minsan nagkakaroon kami ng problema dahil may mga pasyente kaming hindi

nagsasalita dahil narin sa epekto ng trauma sakanilang buhay, meron naming natutulala.

Kaya dapat talagang maghintay ang nars kung kalian magiging handa na ang pasyente sa

pakikipagusap sakanya. At ang nars naman ay dapat laging nandyan sa tabi nang

pasyente para maipakita sakanaya na kmaing mga nars ay interesadong malaman kung

anung nangyari sakanya.

Jayne:

Sa loob po nang psychiatric ward, mga ilan po ang hawak niyo na pasyente?

Ms. Lazalita: Noong ako¶y nagtrabaho, ang pinakatotal sensus namin ay 42 kung saan hahatiin ito para

sa tatlong nars. Kaya higit sa sampong pasyente ang aming hawak. Kinakailangan namin

makipagusap sa higit na sampong pasyente, pero hindi ibig sabihin na hindi na namin

kakausapin ang iba pa, kung kaya kaming lahat ay laging available, laging nandyan para

sa lahat nang pasyente. So Hindi rin kami maaring pumili kung sino ang pasyente namin,

lahat sila ay kakausapin namin. So yun ang maximum number na pwede naming hawakan

na pasyente mga 10 to 15.

Sittie:

Paano po kung nagkakaroon nang pasyenteng nagwawala?

Ms. Lazalita: Pagnagkaroon ng pasyenteng nagwawala, unang-una tatanungin mo ang pasyente kung

bakit siya ay nagwawala, ineexplore, O ang tinatwag naming exploring the cause kung

anu kaya ang dahilan bakit siya nagkakaganito. Pangalawa, kung hindi siya titigil kami

ay magbibigay ng warning sa pasyente at sasabihin natin na hindi niya kailangan

35

sumigaw o magwala, at makipagusap lang nang mahumanay at ang nars ay lagging

nandyan. Kung hindi na siya magiging kontrolado, maari na natin siyang gamitan ng

mechanical na pamamaraan. Yun ay ang paglagay nang restrains o tale ngunit ito ay

kailangan ipaalam sa physician o doktor dahil hindi ito basta-bsata. Kailangan sabihin

natin ito sa doctor na ang pasyente ay hindi na kontrolado, nasasaktan na niya ang sarili

niya, yun lang ang pagkakataon para ilagay siya sa isolation room. At also mayroon din

kaming mga gamot na pangpakalma na binibigay ng nars kapag ito¶y inutus nang doctor.

Sittie:

Huling katanungan, para po sainyo na isang nars sa isang komplikado at pinakamatinding

larangan ng panggagagamot, ano po ang pinakamahirap na parte ng inyong propesyon?

Ms. Lazalita: Para sakin, ang pinakamahirap na parte ay ang magkaroon ka nang negatibong

pakiramdam sa iyong pasyente. Karaniwan, tayo ay normal na indibidwal kung saan tayo

rin ay nakakaranas ng mga pagsubok o stress, minsan tayo ay may sariling pakiramdam

kung saan ito ay nakakaapekto sa ating pakikipagsalamuha sa pasyente. Napakahirap na

ihiwalay o iiwas yung nararamdaman mo sa nararamdaman ng pasyente. Kung baga ang

nars sa psychiatric unit ay kailangan maging stable, ito ang tinatawag nating emotional

stability, pagiging handa sa sariling emosyon at hindi siya magiging apektado sa kahit

anu mang sabihin ng sakanya. Yun ang pinakamahirap kung saan ang pasyente ay hindi

nagiging kooperatibo sa mga efforts na gingawa ng nars. Minsan nagkakaroon ng

frustration o pagkalungkot kapag ang pasyente ay hindi sumasali sa activities at

nagkakaroon din nang kalungkutan kapag ang pasyente ay hindi makarecover o hindi

nagiging maganda ang dulot nang kanilang pagkakastay or pagkaiwan niya sa isang

psych unit. Eto ang mga mahirap na parte para sakin, ngunit hindi natin ito makokontrol,

dapat padin ang nars ay maging pasensyosa, naghihintay, at laging nandyan sa pasyente,

ito¶y tinayawag nating opening-self. At bilang psych nars, importante ang teraputik use of

self kung saan ito ay nakakatulong sa pasyente. Ikaw na mismo ay isang gamut kung saan

nakakatulong ka sa pasyente. Ang iyong pasensya, komunikasyon, at pagintindi sa

pasyente ay napakaimportante. Lahat ito ay mahalaga para maging isang mabuting

psychiatric nars. Hindi ka din dapat maging apektado sa mga sitwasyon nang paligid. So,

napakastressful talaga maging psych nars, ngunit mahalaga na nailalabas mo din ang

stress sa iyong katawan. Gaya nang relaxation techniques dahil pagkatapos nang trabaho

ay talagang nakakapagod and then pagtiwala sa sarili, at patuloy na pakkipagusap. Kami

ay natututo na makipagusap nang teraputik sa pasyente para din sakanila.

36

APENDIKS C

Marso 8, 2010

MS. GLENDA VARGAS

Dekana, Kolehiy ng Nursing

Unibersidad ng Santo Tomas

Madam,

Mabunying pagbati po!

Kami po ay isang pangkay ng mag-aaral mula sa I-11, at kasalukuyan po kaming kumukuha ng

Filipino 2, sa ilalim ng pamamahala ni Prop. Aissa Abegail Jimenez. Kami po ay naatasang gumawa ng

isang papel-pampananaliksik upang maisakatuparan ang amin pong pangangailangan sa nasabing

asignatura.

Kasalukuyan po kaming nagkakaroon ng pag-aaral patungkol sa Mga Kontribusyon ng

Direktang Pangangalaga, Komunikasyon, Pamamalakad at Pagtuturo sa Pagkakaroon ng

Panterapeutikang Relasyon sa Pagitan ng Nars at Pasyente sa Loob ng Psychiatric Ward.

Kaugnay po nito, nais po sana naming hingin ang pahintulot ng inyong tanggapan upang kami

po¶y makapamahagi ng mga kwestyoneyr sa ilang mga mag-aaral na kumukuha ng Nursing, para po sa

aming sarbey.

Lubos pong makatutulong ang mga datos na aming makakalap mula sa sarbey na ito para po

ikatatagumpay ng aming pag-aaral.

Inaasahan po naming ang inyong positibong pagtugon sa aming kahilingan.

Lubos na gumagalang,

ELAINE MARIE FACTOR

Representatib ng Pangkat

Binigyang pansin:

AISSA ABEGAIL JIMENEZ

Propesor

37

APENDIKS D

Ang sarbey na ito ay para sa mga nars na kasalukuyang nagtatrabaho o nagkaroon ng karanasan sa pag-

aalaga ng pasyente sa loob ng psychiatric ward.

Magandang araw! Kami po ay mga mananaliksik sa unang antas, section I-11, na nagsasagawa ng sarbey

ukol sa paksang Ang mga kontribusyon ng direktang pangangalaga, komunikasyon, pamamalakad at

pagtuturo sa pagkakaroon ng panterapeutikang relasyon sa pagitan ng nars at pasyente sa loob ng

psychiatric ward para sa asignaturang Filipino 2. Nais po namin makuha ang inyong mga saloobin ukol sa

aming pananaliksik. Salamat po.

~ Mga Mananaliksik

Pangalan: _______________________________ (opsyunal)

Kasarian: ____

Edad:____

Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Nararapat lamang na magpakatotoo sa inyong mga sagot:

1. Ano po ang ginagamit ninyong paraan upang makipagsalamuha sa pasyente?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________.

2. Alin ang mas mahirap para sa inyo, verbal o di-verbal na komunikasyon sa pasyente? Bakit?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________.

3. Alin ba ang mas mahirap alagaan?

Babae

o

Lalaki

Bakit?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________.

Bata o Matanda

Bakit?

38

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________.

3. Nagkaroon na po ba kayo ng di pagkaintindihan sa pagitan ninyo at ng pasyente? Kung Oo, ang

sagot ninyo, paano ninyo ito nasusulusyunan ang ganitong problema?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________.

4. Bukod sa di pagkakaintindihan sa pagitan ninyo, anu-ano pa ba ang mga karaniwang problemang

naienkwentro niyo sa loob ng psychiatric ward? (Itiman lamang ang kahon ng napiling sagot.

Maaaring humigit sa isa ang mga sagot.)

Ayaw sumunod o hindi sumasang-ayon ang pasyente sa mga pinapagawa ng nars

Nagwawala ang pasyente

Nagkakaroon ng transference at counter-transference

Nang-aaway ang pasyente

Nanggugulo ang pasyente ng ibang kliyente

Ayaw magpaiwan o manatili ang pasyente sa loob ng ward

Hindi alam ng nars ang gagawin

Pagkawala ng pasensya sa parte ng nars

Iba pang dahilan: _________________________________________________________.

5. Paano ninyo nalulutasan ang mga ganitong problema? (Iugnay sa mga napiling sagot sa bilang 4)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________.

6. Sa kabuuan ng inyong karanasan sa ganitong trabaho, ano sa tingin ninyo ang pinakamahirap na

parte o gawain ng isang psychiatric nurse. Ipaliwanag ang sagot.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________.

7. Alin sa mga sumusunod ang pinakaepektibong paraan upang mapaganda ang nasabing

relasyon?

Paggamit ng props (i.e. larawan, laruan, sining, atbp.)

39

Malumanay at maayos na pakikitungo

Pagtuturo

Pagpapayo

Iba pang paraan: _________________________________________________________.

8. Kung bibigyan ka ng pagkakataong maibago ang kalagayan ng relasyon ng mga nars at pasyente

sa loob ng psychiatric ward, ano ang gagawin mo?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________.

40

APENDIKS E

Ang sarbey na ito ay para sa mga nars na kasalukuyang nagtatrabaho o nagkaroon ng karanasan sa pag-

aalaga ng pasyente sa loob ng psychiatric ward.

Magandang araw! Kami po ay mga mananaliksik sa unang antas, section I-11, na nagsasagawa ng sarbey

ukol sa paksang Ang mga kontribusyon ng direktang pangangalaga, komunikasyon, pamamalakad at

pagtuturo sa pagkakaroon ng panterapeutikang relasyon sa pagitan ng nars at pasyente sa loob ng

psychiatric ward para sa asignaturang Filipino 2. Nais po namin makuha ang inyong mga saloobin ukol sa

aming pananaliksik. Salamat po.

~ Mga Mananaliksik

Pangalan: _______________________________ (opsyunal)

Kasarian: F

Edad: 20

Panuto: Ilagay ang numerong kaugnay ng sagot mo bago ang mga bilang ng mga sumusunod na tanong.

Hindi nangyayari

Bihirang nangyayari Madalas na nangyayari Laging nangyayari

1

2

3

4

Panig ng Nars:

26. Hindi mo alam kung anong gagawin sa pasyenteng hinahawakan mo.

27. Nagkakaroon ka ng negatibong damdamin sa pasyente.

28. Nagmamadali ka lagi.

29. Nagkakaroon ka ng counter-transference kapag magtse-check-out na ang pasyente.

30. Umiinit agad ang ulo mo µpag ayaw sumunod sa¶yo ang pasyente.

31. Hindi ka kumportable sa kliyente mo.

32. Nawawalan ka ng pasensya sa pasyente.

33. Hindi mo maintindihan ang nais sabihin ng pasyente.

34. Kung minsan iniisip mong iwanan ang pasyente mo.

35. Gusto mong ma-terminate agad ang relasyon mo sa pasyente µ pag magtse-check-out

na siya.

36. Naaawa ka sa pasyente mo at nagagamitan mo ito ng empatiya.

37. Iniiwasan mong masaktan ang pasyente mo.

38. Inirereklamo mo ang pasyente mo.

39. May naaalala ka µpag nakikita mo ang pasyente mo.

40. Nawawalan ka ng pag-asa pagdating sa kliyente mo.

41. Iniisip mo na para siyang isang kamag-anak sa iyo.

42. Nabibigyan mo ng sapat na panahon ang pasyente mo.

43. Kinukuwentuhan mo siya.

44. Binibigyan mo siya ng payo.

45. Tahimik ka lang µpag inaalagaan mo siya.

41

46. Tinututor mo siya.

47. Iniiwan mo siya µpag gusto niyang mapag-isa.

48. Ginagamitan mo ng verbal na komunikasyon ang pasyente mo.

49. Ginagamitan mo ng di-verbal na komunikasyon ang pasyente mo.

50. Ginagamitan mo ang pasyente mo ng empatiya o simpatiya.

Panig ng Pasyente:

26. Ayaw sa iyo ng pasyente mo.

27. Hindi kumportable ang pasyente mo sa iyo.

28. Lagi siyang nagrereklamo.

29. Hindi ka niya maintidihan.

30. Nagkakaroon siya ng negatibong damdamin sa iyo.

31. Iniiwasan ka niya.

32. Ayaw niyang sumunod sa iyo.

33. Nagkakaroon siya ng transference sa iyo.

34. Gusto ka niya laging makasama.

35. Ang tingin niya sa iyo ay magulang, kapatid o ibang kamag-anak.

36. Ayaw niya ng ibang nars, ikaw lang daw dapat.

37. Ang tingin sa iyo ay kasintahan.

38. Ang tingin sa iyo ay mortal na kaaway.

39. Malimit na nakakatulala siya.

40. Nanggugulo ng ibang kliyente ang pasyente.

41. Nagwawala ang pasyente µpag hindi mo ginagawa µyung gusto niya.

42. Ayaw uminom ng gamot ang pasyente.

43. Ayaw uminom ng gamot ang pasyente µpag galing sa¶yo.

44. Sinasabi niya ang mga saloobin niya sa¶yo.

45. Tahimik lang siya µpag kinakausap mo siya.

46. Masaya siya µpag kinukuwentuhan mo siya.

47. Natututo siya agad µpag tinuturuan mo siya.

48. Ayaw niyang makinig sa mga payo mo.

49. Interesado siya sa mga activities na pinapagawa mo sa kanya.

50. Nakikipagkoopera siya sa¶yo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->