ISANG PANANALIKSIK UKOL SA BATAYAN SA PAGPILI NG PAGKAIN AT POPULASYON NG MGA MAG-AARAL AT MGA GURO NA KUMAKAIN SA MED CAFETERIA

________________________________

Isang Pamanahong-Papel na Iniharap sa Kolehiyo ng Narsing, Unibersidad ng Santo Tomas

________________________________

Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 102, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

________________________________

ng Pangkat III INUR-11

Marso 19, 2010

DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 102, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang Isang Pananaliksik Ukol sa Batayan sa Pagpili ng Pagkain at Populasyon ng mga Mag-aaral at mga Guro na Kumakain sa Med Cafeteria ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa INUR-11 na binubuo nina:

Chua, Nicole Allyson

Coronado, Angelo

Crisol, Calvin Joshua

Cruz, Katherine Gisselle

Cruz, Krysteene Sonalee

Villenas, Patricia Denise

____________________________________________________________________

Tinanggap sa ngalan ng Kolehiyo ng Narsing, Unibersidad ng Santo Tomas, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 102, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.

Aissa Abegail A. Jimenez Guro

PASASALAMAT

Taus-pusong nagpapasalamat ang mga mananaliksik sa mga sumusunod na indibidwal at tanggapan, mga taong nagbigay-inspirasyon at malaki ang tulong, kontribusyon, at suportang ibinigay upang magkaroon ng kaganapan ang pamanahongpapel na ito: kay Bb. Aissa Abegail A. Jimenez, ang aming propesor sa Filipino, sa pagtulong sa amin at paggabay sa paggawa ng isang pamanahong-papel sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang paggawa at mga tamang hakbangin sa pagsulat ng isang pamanahong-papel, kay G. Aguedo Florence A. Jalin Jr., isang mananaliksik at propesor sa Theology sa Unibersidad ng Santo Tomas, sa pagtuturo ng mga esensyal na elemento na kinakailangang malaman ukol sa pagsusulat ng pamanahong-papel, kay Assoc. Prof. Glenda A. Vargas, M.A.N., Assoc. Prof. Jocelyn F. Agcaoili at Graciela M. Garayblas-Gonzaga M.D., Dekana ng Kolehiyo ng Narsing, Rehabilitation Sciences, at Medisina, ayon sa pagkasunud-sunod, sa

pagpapahintulot sa amin na makapagsarbey sa mga piling mag-aaral at mga propesor sa iba¶t ibang kolehiyo, sa taga-pangasiwa ng Med Cafeteria, sa pagpapahintulot sa amin na siya ay makapanayam upang madagdagan ang aming kaalaman hinggil sa paksang ginagawan ng pamanahong-papel,

-

sa mga awtor, editor, at mananaliksik ng mga akdang pinaghanguan namin ng mga mahahalagang impormasyong aming ginamit sa pagsulat ng una at ikalawang kabanata ng pamanahong-papel na ito,

-

sa aming mga respondente, sa paglalaan ng panahon upang matapat na masagutan ang aming inihandang sarbey-kwestyoneyr,

-

sa aming kani-kaniyang pamilya, sa pag-unawa at pagpapahintulot sa amin umuwi sa oras na hindi namin kinagawian matapos lamang ang pamanahongpapel,

-

sa Poong Maykapal, sa pagdinig sa aming mga dalangin na matapos ang pagsusulat ng aming pamanahong-papel sa maayos na pamamaraan sa loob ng itinakdang-panahon, at

-

sa lahat-lahat ng mga taong tumulong at nagmalasakit upang maging isang kaganapan ang pamanahong-papel na ito, maraming-maraming salamat po.

-Mga Mananaliksik

TALAAN NG MGA NILALAMAN Kabanata I: Ang Suliranin at Kaligiran Nito 1. Panimula 2. Layunin ng Pag-aaral 3. Kahalagahan ng Pag-aaral 4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 5. Depinisyon ng mga Terminolohiya 6. Balangkas Konseptual Kabanata II: Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Kabanata III: Disenyo at Paraan ng Pananaliksik 1. Disenyo ng Pananaliksik 2. Mga Respondente 3. Instrumentong Pampananaliksik 4. Tritment ng mga Datos Kabanata IV: Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos Kabanata V: Lagom, Kongklusyon, at Rekomendasyon 1. Lagom 2. Kongklusyon 3. Rekomendasyon Listahan ng mga Sanggunian 23 23 24 26 16 16 17 17 18 23 1 2 3 3 4 5 7 16 1

Apendiks A. Liham sa Paghingi ng Pahintulot sa Sarbey (NUR) B. Liham sa Paghingi ng Pahintulot sa Sarbey (CRS) C. Liham sa Paghingi ng Pahintulot sa Sarbey (MED) D. Sarbey-kwestyoneyr E. Liham ng Paghingi ng Pahintulot sa Interbyu 27 28 29 30 32

27

TALAAN NG MGA GRAP
A. Grap 1: Bilang ng mga Respondenteng Kumakain sa Med Cafeteria B. Grap 2: Mga Dahilan Kung Bakit Mataas ang Populasyon ng mga Kumakain sa Med Cafeteria C. Grap 3: Mga Dahilan Kung Bakit ang Ilan ay Hindi Kumakain sa Med Cafeteria D. Grap 4: Kainan Kung Saan Mas Nais ng mga Respondente Kumain E. Grap 5: Pananaw ng mga Respondente Hinggil sa Serbisyong Ibinibigay ng mga Konsesyoner ng Med Cafeteria 22 21 20 19 18

KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

PANIMULA Walang hindi makakapagsabi na ang pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng isang nabubuhay na nilalang. Mahalaga ang pagkain dahil ito ay kailangan sa pagpapalaki at pagpapalakas ng katawan. Isa rin ito sa mga mabuting mapagkukuhanan ng enerhiya upang mabuhay, at sa pagpapanatili ng wastong pangangatawan. (http://www.suite101.com/blog/ebishirl/how_important_is_food_to_humans). Bagaman kailangan ng tamang pagkain at nutrisyon, hindi lahat ng tao ay may kakayahang bumili ng makakain sa pang araw-araw dahil sa problemang pinansiyal. (http://www.wsws.org/articles/2008/mar2008/food-m12.shtml). Tulad ng ibang bagay, ang pagkain ay mayroon ding kasaysayan. Nag-umpisa ito noong panahon pa ng mga primitibong tao. Natuto silang kumain ng prutas mula sa mga puno. Noong natuklasan nila ang apoy, natuto silang magluto ng karne na nakukuha nila sa mga hayop at isda mula sa karagatan. Dumating ang panahon kung saan ay natuto silang magtanim at gumamit ng kung anu-anong klaseng kasangkapan tulad ng mga yerba at panimpla. (http://www.cliffordawright.com/caw/food/topics/). Sa kasalukuyan, ang taong-bayan ay dapat magtipid dahil ang mga presyo ng mga bilihin ay nagsisitaasan. Nangangailangan ang mga tao ng masarap, de kalidad, at malinis na pagkain sa mababang halaga. (http://blogs.ft.com/economistsforum/2008/04/food-crisis-is-a-chance-to-reform-globalagriculture/).

Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsagawa ang mga mananaliksik ng pag-aaral tungkol sa mga nakakaapekto sa mga indibidwal sa pag-pili ng nais nilang kainin at kung ilan ang bilang ng mga taong kumakain sa mga establisyementong Med Cafeteria. Ang napiling target populasyon ng mga mananaliksik ay ang mga estudyante at mga guro sapagkat sila ang karaniwang nakikita sa loob ng Med Cafeteria, gayon sila ang pinakamagandang pagkuhanan ng impormasyon. Ang mga sagot na ipinahayag ng mga respondente ay kinolekta gamit ang personal na pagtatanong o sarbey. Nakuha ang mga tugon sa mga mag-aaral at mga guro ng Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing, Kolehiyo ng Rehabilitation Sciences, at Kolehiyo ng Medisina. Ang iba pang mga datos ay masusing nakamit mula sa aklat at internet.

LAYUNIN NG PAG-AARAL Naglalayon ang pag-aaral na matamo ang mga sumusunod na layunin: y Maipaliwanag ng mabuti ang konsepto ng batayan sa pag-pili ng pagkain at ang pagtaas ng bilang ng mga kumakain sa Med Cafeteria. y Maipayahag ang mga nagsisilbing mga salik na nakakaapekto sa pagtaas at pagbaba ng mga kumakain at bumibili sa Med Cafeteria. y Maipakilala ang mga adbentahe at disadbentahe na naidudulot sa mga mamimili ng pagkain sa Med Cafeteria.

2

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay upang malaman ang populasyon at dahilan ng mga estudyante at gurong mula sa Kolehiyo ng Narsing, Rehabilitation Science, at Medisina na kumakain sa Med Cafeteria sa loob ng gusali na St. Martin de Porres. Magkakaroon ang mga mananaliksik ng pagkakataong mapag-aralan kung ilang porsyento ng mga mag-aaral at mga guro mula sa piling mga kolehiyo ang kumakain sa Med Cafeteria. Kasabay dito ang pag-alam kung anu-ano ang mga salik ng kanilang patuloy o paghinto sa pagkain rito. Mapag-aaralang mabuti ang mga salik na nakaaapekto sa kanilang mga dahilan tulad ng kasarapan ng pagkain, pagiging malapit ng lugar, pagkakaroon ng abot-kayang presyo at kasiguraduhan sa kalinisan ng mga pagkain. Ang nutrisyon ng pagkaing inihahain ay mapag-aaralan din upang malaman kung sapat ba ang sustansiya na nakukuha ng mga tao rito lalo na¶t naturingan itong Med Cafeteria. Ito ang mga salik na mabibigyang linaw at katibayan sa aming isinasagawang pag-aaral. Maipapaalam din ng mga mananaliksik sa konsesyoner kung alin pa sa mga ibinibigay nilang serbisyo ang dapat pang bigyang pansin at ang nangangailangan pa ng pagbabago.

SAKLAW AT LIMITASYON NG PAG-AARAL Sakop ng pananaliksik na ito ang mga mag-aaral at mga gurong nanggaling sa iba¶t ibang mga piling kolehiyo sa loob ng gusali ng St. Martin de Porres, na kumakain at bumibili ng pagkain sa Med Cafeteria habang isinasaalang-alang ang mga salik tulad

3

ng kasarian ng mga respondente, paraan ng pagpili ng mga respondente, populasyon ng mga mag-aaral at fakulty ng mga kolehiyo, badyet ng pangkat at panahong nalalabi sa pagsasagawa ng pag-aaral. Hindi sakop ng pananaliksik na ito ang pag-aaral sa iba pang mga kainan maliban sa Med Cafeteria.

DEPINISYON NG MGA TERMINOLOHIYA Narito ang mga salitang ginamit sa pananaliksik at ang kanilang mga kahulugan upang madaling maintindihan ng mga mambabasa at mananaliksik: y Med Cafeteria ± Ito ay isang kainan na matatagpuan sa loob ng gusali ng St. Martin de Porres. y Populasyon ± Ito ang bilang o dami ng mga respondeng kumakain at bumibili sa Med Cafeteria. y Respondente ± Sila ang mga piling mag-aaral at mga guro ng parehong kasarian, y ng mga piling kolehiyo na batayan ng pananaliksik.

Kolehiyo ± Kinabibilangan ng Kolehiyo ng Narsing, Kolehiyo ng Rehabilitation Sciences at Kolehiyo ng Medisina ito.

4

BALANGKAS KONSEPTUAL Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng populasyon ng mga kumakain sa Med Cafeteria at ang mga salik na nakakaapekto ng pagtaas nito.

Mayroong dalawang pangunahing dahilan sa pagtaas ng populasyon ng Med Cafeteria: ang gutom at ang kakulangan sa oras. Kapag nagugutom ang isang respondente, siya ay nawawalan ng lakas upang maipagpatuloy niya ang kanyang mga gawain. Kapag ang isang respondente naman ay nagkukulang sa oras, dulot ng

5

masikip na iskedyul, pumupunta na lamang siya sa pinakamalapit na kainan upang hindi mahuli sa susunod niyang klase at mapawi ang gutom sa mas madaling paraan. Kumakain ang mga estudyante o guro sa Med Cafeteria dahil sa mga dahilang ito: antas ng pamumuhay, kaginhawaan, nutrisyon, at serbisyo. Nakatala ang mga ito sa ayos na pataas, galing sa pangunahing rason ng mga respondente, kung bakit kumakain sila sa Med Cafeteria. Nasa pinakababa ang antas ng pamumuhay dahil ito ang pinakamahalagang salik na nakakaapekto sa dami ng mga kumakain sa Med Cafeteria. Ito ay ang estado ng isang respondente base sa kakayahan nitong bumili ng mga pagkain sa Med Cafeteria. Susunod sa antas ng pamumuhay ay ang kaginhawaan. Dahil ang Med Cafeteria ay madaling puntahan, masasabi ito ay may taglay na kaginhawaan para sa mga mamimili. Kasama rin dito ang pagiging malinis, hindi lamang sa pagkain pati na rin sa kapaligiran, at ang pagkakaroon ng maayos na bentilasyon sa loob ng Med Cafeteria. Importanteng salik din sa populasyon ang nutrisyon. Ang nutrisyon ay nakukuha sa iba¶t ibang masusustansyang pagkain handog ng Med Cafeteria at ito rin ang siyang nagbibigay lakas upang maisagawa ang mga gawain sa paaralan. Ang serbisyo naman ay ang kalidad ng pakikitungo ng mga konsesyoner sa bawat respondente at ito rin, tulad ng ibang salik, ay importante at nakakaapekto sa pagtaas o pagbaba ng populasyon ng mga kumakain sa Med Cafeteria.

6

KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Ayon sa aklat na pinamagatang Quality Food Production, Planning, and Management (Knight & Kotschevar, 2000), ang serbisyong pang pagkain ay isa sa pinakamalaking industriya sa buong mundo. Ang nakukuha dito ay mahigit P16,284 bilyon sa taong 1999 lamang dahil sa bawat P117 na nakukuha sa pagkain, P50 rito ay napupunta sa serbisyong pang pagkain. Bago pa ang World War II, nagsimula na ng paglago ng industriyang ito at tumataas ng 5% sa bawat taon kaya naman masasabi nating ito ang may pinakamabilis na paglaki sa lahat ng mga tingian sa buong mundo. Ayon kay VanEgmond-Pannell (1990), sa aklat na pinamagatang Foodservice Management, nag-umpisa ang pagunlad ng school foodservice o ang serbisyong pang pagkain, sa pamamagitan ng National School Lunch Act na itinatag noong 1946. Ang school foodservice ay lumawak at naisama ang agahan, merienda, a la carte, at sa ibang kaso, hapunan sa mga nakakatanda at sa mga kabataan. Sa industriyang ito, makikita na walang bagay sa mundo ang hindi nagbabago dahil pagdating sa pagkain ang sinusunod ay ang mga mamimili dahil may mga taong mahilig sa karne, mayroon din namang may ayaw dito, mayroong masustansyang pagkain lamang at marami pang iba. Ito ang nagdudulot ng kompetisyon sa industriya kaya minabuti na ng marami ang pagkakaroon ng tama at masusing pag-aaral ng pagkain. Dito nagsimula ang mga kursong nakapokus sa serbisyong pang pagkain at mga pagsasanay na dinadaluhan ng mga manggagawa.

Maraming taon na ang nakalipas at maliban sa lasa ng pagkain isa rin sa mga talagang nakakaapekto ng serbisyong pang pagkain ay ang kasanayan ng mga manggagawa. Marami nang nagsisilabasang mga eskwelahan at samahang nagbibigay ng mga programa upang sanayin sila para mas mapadali at mapaunlad ang industriyang ito. Dito, pipili sila kung saan nila nais maging dalubhasa, ilan sa mga ito ay ang pagiging tagapamahala ng inumin, tagapamahala sa benta ng kainan, tagapamahala sa mga salu-salo, punong taga-luto at pagtutustos ng pagkain. Marami ay isinasama na lamang ang mga kasanayang ito sa mga kursong pang negosyo ngunit marami pa rin ang mga kursong nakatugon lamang sa pag-aaral ng iba¶t ibang aspekto ng pagkain. Sa pagsasanay ng mga manggagawa, dapat binibigyang halaga rin ang pagkakaiba-iba sa kultura. Hindi lamang kasarian at relihiyon ang dapat nabibigyang pansin dito. Isinasama na rin ngayon ang edad, ³sexual preference´, estado sa buhay, sweldo, napag-aralan, heograpikong lokasyon, pamilya, paraan ng pamumuhay, hilig at ugali. Ang serbisyong pang pagkain ay nagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ay nagiging mas epektibo sa pangangalap ng mamimili, pananatili ng kalidad ng mabuting pamamahala, mas mataas na ³market share´ at produksyon, at mas mababang gastos dahil maiiwasan na ang mga empleyadong palipat-lipat. Kahit ang pag-unlad ng ganitong pamamahala sa pagkakaiba-iba ay napakahirap isakatuparan mas marami pa rin ang nakukuhang benepisyo dito kung ikukumpara sa hirap ng pagpapasakatuparan. Kaya nangangailangan ito ng maingat na pagpapasakatuparan.

8

Isa pa sa mga labis na nakakaapekto sa pagtaas ng lagay ng serbisyong pang pagkain ay ang pagiging produktibo ng isang empleyado. Dapat siguraduhing ang isang manggagawa ay may labis na kagustuhan sa kanyang trabaho. Ayon sa maraming mga pag-aaral, hindi hamak na nagiging mas produktibo ang isang taong gusto ang kanyang ginagawa. Ang mga pabuya ang susi sa pagbibigay halaga ng indibidwal na kontribusyon ng bawat empleyado. Ang pagtutulungan ay dapat din ipalaganap upang mapanatili ang

pagkakapareho ng nagagawa para hindi lamang isa o dalawa ang nakikitang magaling sa isang uri ng serbisyo. (Knight & Kotschevar, 2000). Ayon sa The Culinary Institute of America (2009) sa aklat na pinamagatang Remarkable Service, ang kalidad ng serbisyo ay ang pinakaimportante upang magtagal ang isang establisyemento. Ang serbisyo ay kung papaano inihanda ang pagkain sa tamang oras, kasama din sa serbisyo ang kalinisan ng mga kubyertos, at mga mantel na ginagamit bago kumain. Ayon sa Restaurant & Cafeteria Management Service (Villanueva, 2010), ang kahalagahan ng serbisyo ng pagkain ay hindi lamang upang magbigay ng pagkain, ngunit, ang magbigay ng pinakamagandang pagkaing maaaring kainin at maayos na inihanda sa ilalim ng katanggap-tanggap na istandard ng kalinisan at ang maihain ito nang may murang halaga. Ang dedikasyon ng mga nagtatrabaho sa isang establisyemento ng pagkain ay naging responsable sa pagsulong ng magandang programang nutrisyonal sa nakalipas na mga panahon. Ang manggagawa na may ugaling ³iyan lang ang makukuha mo;

9

kunin mo na at huwag kang mapili,´ ay napalitan na ng gilas at ng nasa na mapasaya kahit ang mapamili na kliyente. (VanEgmond-Pannell, 1990). Ang susi sa pagkakaroon ng kalidad na serbisyong pang pagkain ay ang maayos na sistema sa pagpaplano kung paano gawing masaya ang mga sa simula¶y hindi nasiyahang mamimili. Sa kadahilanang ang mga mamimili ang nagbibigay ng buhay sa serbisyong pang pagkain, dapat silang mapanatiling masaya kung hindi, malaki ang mawawala sa negosyo. Kaya dapat may magandang kasanayan sa pakikipanayam sa mga hindi masayang mamimili. Ayon sa mga pag-aaral, siyam sa sampu (9 sa 10) serbisyong ibinibigay ang irereklamo ng isang hindi masayang mamimili at apat sa lima (4 sa 5) serbisyo lamang ang ikinasaya ng isang nasiyahang mamimili. Ang pamamahala ng pangkalahatang kalidad ay dapat parating inuuna sa batas at isip ng lahat ng nagbibigay serbisyo. Pareho rin ito sa produksyon ng pagkain. Kapag ang pagkain na ibinigay ay hindi ayon sa pamantayan ng isang kainan dapat gawan agad ng aksyon para maitama agad ito. Panatiliin parati ang ³checklist´ sa kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ng mga taga-luto. (Knight & Kotschevar, 2000). Ang ilan sa mga salik na dapat bigyang pansin upang malaman ang bilang ng mga empleyado at bilang ng oras ng trabahador na kinakailangan ay ang sistemang ginagamit ng food service, bilang ng pagkaing ihahain, uri ng pagkaing ginagamit, bilang at haba ng oras para sa kainan, uri at ayos ng mga kagamitan, at ang karanasan at sapat na pag-eensayo ng mga manggagawa. (VanEgmond-Pannell, 1990). Ang mga foodservices na pang paaralan ay itinatag dahil ito ay may layunin na tumulong sa pagpapanatili ng mabuting nutrisyonal na estado ng mga malulusog na

10

bata, at pagpapabuti ng mga nutrisyonal na estado kung kinakailangan. (VanEgmondPannell, 1990). Ayon kay Villanueva (2010), ang nutrisyon ay ang pundasyon ng magandang kalusugan, kung kaya¶t kinakailangan maturuan ang bawat indibidwal nang tamang pagpili ng mga pagkaing tiyak na makabubuti para sa ating kalusugan. Nangangailangan ang mga tao ng iba¶t ibang dami ng pagkain depende sa edad, kasarian, mga gawain sa araw-araw, at laki. Ang ibang mga katawan ay nakakagamit ng pagkain ng mas mabuti kaysa sa iba. Ngunit, kapag ang pagkain ay sumobra sa kinakailangan ng katawan, ito ay naiipon sa katawan sa anyong lipido o taba. (VanEgmond-Pannell, 1990). Ang mga katangian na taglay ng mga malulusog na tao ay: (1) matibay na mga buto, bisig at mga ngipin; (2) makinis na balat at malinis na dugo; (3) hindi nakakaramdam ng sakit o kawalan ng gana kumain; (4) sapat na enerhiya para sa pang araw-araw na gawain; at (5) maaliwalas at malakas na itsura. Ang kakulangan sa sapat na nutrisyon ay nangyayari kung mali ang kinakain o kulang sa nutrisyon ang natatanggap ng katawan. (VanEgmond-Pannell, 1990). Dapat suriing mabuti ang sustansya ng mga pagkain, dahil hindi lahat ng pagkain ay naglalaman ng mga esensyal na nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Ang mga nilalaman ng mga pagkaing nakabubuti sa katawan ay ang mga sumusunod: calcium at phosphorous, magnesium, sodium, potassium, chloride, iron, zinc, iodine, selenium, fluoride, chromium, at copper. (Drummond & Brefere, 2010). Ayon kay Jones (1992), ang artipisyal na pampatamis ay hindi magandang pamalit sa asukal, dahil ito ay may mga kemikal na nakasasama sa katawan. Ang isang

11

taong palaging kumokunsumo ng artipisyal na asukal, pagtagal, ay mahihirapan ng malasahan ng tamis nito dahil sa bawat gamit nito ay nasasanay ang panlasa ng isang tao kung kaya naman mapapadami ang kunsumo nito na pwedeng magdulot ng malubhang sakit. Kailangan ding umiinom ng anim hanggang walong basong tubig sa isang araw upang mapanatili ang kalusugan at maging ang magandang kutis ng balat. Ang tamang pag-inom ng tubig ay ang nagpapakita ng epekto ng mga sobrang basura sa katawan na sinasala upang hindi mahirapan ang bato. Limampung porsyento ng kinikita ng isang pamilya ay inilalaan sa pagkain. Samakatuwid, ang tamang praktis ng pamimili ay nakakagawa ng malaking pagkakaiba kung mayroong tubo o pagkalugi, at ang pag-alam ng kalidad ng pagkaing binili. Ang pamimili ng tamang produkto sa kinakailangang bilang sa oras ng pangangailangan na sang-ayon sa presyong makakaya ay, ayon kay Lendal Kotschevar, ang mga hamon sa pamimili. (VanEgmond-Pannell, 1990). Ang mga salik na nakakaimpluwensya sa pinamimili, ayon kay VanEgmondPannell, ay ang menu, badyet para sa pagkain, labor cost at kabihasnan ng mga tauhan, ang panahon at pagkakaroon ng pagkaing ibinibenta, imbakan, bilang ng pagkaing inihahain, at mga abeylabol na kagamitan. Ayon sa Population and Food (Dyson, 1996), sapagkat hindi nahuhulaan ang takbo ng ekonomiya, hindi masisigurado na mababawasan ang mga pagkakataong magkaroon ng biglaang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pandaigdigang pamilihan. Ang magandang pagkain ay ang malinis na pagkain. Ang malinis na pagkain ay ligtas sa kemikal, mikrobyo at banyagang kalamnan, tulad ng basag na salamin. Upang maging malinis ang pagkain, kinakailangan nitong mabili nang malinis at hindi panis o

12

bulok. Kinakailangang inihanda rin ang mga ito sa malinis na pamamaraan. (VanEgmond-Pannell, 1990). Ayon sa aklat na pinamagatang, Food Hygiene (Marwaha, 2007), ang kalakalan ng mga pagkain at pakikihalubilo sa ibang mga bansa ay patuloy na umuunlad habang lumilipas ang panahon, at nagdadala ng hindi lamang pang-ekonomiko ngunit pati pang-sosyal na mga benepisyo. Kung gayon, ang epektibong kontrol sa kalinisan ng pagkain ay mahalaga upang maiwasan ang masamang epekto sa kalusugan ng tao at mga ekonomikong dulot ng ³foodborne illness, foodborne injury and food spoilage.´ Lahat, hindi lamang mga taong may kinalaman sa produksyon at distribusyon ng pagkain, ngunit pati ang mg konsyumer ay may responsibildad na siguraduhing ligtas at maaring konsyumin ang mga pagkaing ito. Ang kaligtasan ng pagkain o ³food safety´ ay nangangahulugang hindi lamang kalinisan ng pagkain, ngunit kasama rin ang lahat ng gawaing may kinalaman sa proteksyon ng pagkain mula sa kontaminasyon, pag-iwas sa pagdami ng mikrobyo sa pagkain na umabot sa lebel na maaring magdulot ng pagkalason, at pagpatay sa mga mikrobyo sa pagkain sa pamamagitan ng pagluto at iba pang mga proseso. Nangangailangan ng sapat na kaalaman patungkol sa epektibong ³safe food handling practices´ lalo na sa mga taong may kinalaman sa pagproseso, pagimbak, distribusyon, at pagbenta ng mga pagkain. Lahat ng mga taong may kinalaman sa ³food handling´ ay mahalagang makatanggap ng sapat na edukasyon at pagsasanay patungkol sa kaligtasan ng pagkain, na makasisigurong alam nila ang mga masamang dulot ng mababang kalidad ng ³food handling,´ at may sapat silang kaalaman upang

13

mawasak ang di-maiwasang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari na magdudulot sa pagkalason. (Marwaha, 2007). Ayon sa aklat na pinamagatang Food Service and Bartending (Roldan & Edica, 2008), ang pagkakaroon ng kaso sa ³food borne diseases´ ay sadyang nakakapekto sa imahe ng isang kainan. Ang pagkakaroon ng isang kaso lamang ay sadyang makakaapekto at pwedeng maging dahilan ito sa mga konsyumer upang hindi na bumalik sa kainan na iyon. Ang isang empleyado ng kainan na hindi marunong mangalaga sa kalinisan ng pagkain at katawan ay pwedeng maging instrumento sa paglipat ng kontaminasypn at ³food borne diseases´. Kung kaya¶t nararapat lamang na ang mga taong may kinalaman sa ³food handling´ ay mahalaga at nararapat na makatanggap ng sapat na edukasyon at pagsasanay tungkol sa kaligtasan at kalinisan ng pagkain. Dahil ang isang ³food handler´ ay pwede maging tulay sa kontaminasyon, nararapat lamang na sundin nito ang mga rules ng tamang kalinisan sa katawan. Nararapat na siya¶y maging libre sa kahit anong mikrobyo, nararapat na siya¶y malinis alinsunod sa ³grooming standards´ habang ito ay nagtatrabaho. Mahalaga ang kalinisan para sa ligtas na serbisyo ng pagkain, upang maiwasan ng mga mamimili ang mga insidenteng tulad ng food poisoning, impeksyon, diarrhea, gastrointestinal diseases, at iba pang mga sakit; mga gawaing pangkalinisang mahalagang ipatupad sa trabaho; mga sakit, klasipikasyon nito at mga paraan upang maiwasan ang mga ito; mga istandard na dapat panatilihin, upang mabawasan ang posibilidad ng pagkalason; tamang pagtago ng mga pagkain; pag-iwas sa

kontaminasyon ng pagkain; mga sakit; at mga dapat alalahanin upang maiwasan ang mga masasamang epektong mga ito. (Villanueva, 2010).

14

Ayon sa aklat na pinamagatang ³Introduction to the Hospitality Industry³, (Barrows & Powers, 2009) isa ang pagtatapon ng basura sa mga malalaking problema na kinakaharap ng ating lipunan kaya naman pinagtutuunan na itong mabuti ng pansin ng mga tao. Isa sa paraan para matapon ang basura ng maigi ay ang pagkakaroon ng ³sanitary landfill´ kung saan meron itong ³groundwater monitoring system´ na nagtsetsek kung nako-kontamina ba ang tubig sa ilalim nito at ³methane collection system´ na nagbabawas sa amoy na inilalabas ng mga basura. Ang pagkakaroon ng isang ³sanitary landfill´ ay mahal kaya naman sinabi sa aklat na ito ang iba pang paraan tulad ng pag ³reduce´, ´reuse´, ³recycle´, ´composting´, at ³incineration´. Reduce ay ang pagbabawas ng basura sa pamamagitan ng paggamit ng mas maliit na ³packaging material´. Reuse ay ang paggamit ng mga materyal na pwedeng magamit ulit tulad ng plastik na gamit sa kainan sa halip na mga styrofoam. Recycle ang pag bubukod sa mga basura. Composting ay ang pagkokolekta ng mga tira na pagkain at pagsama nito sa mga dahon at iba pang ³bulking agent´ na nagpapalipat-lipat sa hangin para ito ay mabulok at magamit upang maging mas mainam ang lupa sa paghahalaman. Ang incinerating naman ay ang pagsusunog ng basura ngunit ito ay nakasasama sa ating kapaligiran dahil ito ay nagdadagdag sa ³greenhouse effect´ kung saan umiinit pa lalo ang ating mundo. Ang foodservice, ayon kay VanEgmond-Pannell (1990), pang paaralan ay pinapalakad dapat sa walang salit na batayang pang pinansyal. Hindi maaaring maging hit-or-miss na sitwasyon.

15

KABANATA III DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

DISENYO NG PANANALIKSIK Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa ayon sa disenyo ng pamamaraang deskriptib-analitik na pananaliksik. Tinangkang ilarawan at suriin sa pag-aaral na ito ang mga pananaw, at dahilan ng mga respondente, sa pamamagitan ng isang sarbey.

MGA RESPONDENTE Ang mga piniling respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral at mga guro ng iba¶t ibang antas ng Kolehiyo ng Narsing, Rehabilitation Sciences, at Medisina sa ikalawang semestre ng taong-akademikong 2009-2010.

Kumuha ang mga mananaliksik ng mga mag-aaral sa bawat lebel ng bawat kolehiyo, at mga guro sa bawat kolehiyo, sa pamamagitan ng random sampling upang magkaroon ng pantay na representasyon ang mga datos na natamo. Sa kabuuan, 80 ang total na bilang ng mga respondente.

Pinili ng mga mananaliksik ang mga respondente sapagkat sila ang pinakamadaling makatutugon sa mga pangangailangan sa pamanahong-papel na ito. Dahil sila ang karaniwang nakikita sa loob ng Med Cafeteria, sila ang

pinakamagandang pagkuhanan ng impormasyon.

INSTRUMENTONG PAMPANANALIKSIK Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pagsasarbey. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng isang sarbey-kwestyoneyr na naglalayong makapangalap ng mga datos upang masuri ang pananaw at mga kadahilanan ng mga respondente kung bakit sila kumakain at bumibili sa Med Cafeteria.

Nagsagawa rin ng pangangalap ng mga impormasyon ang mga mananaliksik sa iba¶t ibang mga hanguan katulad ng mga aklat at internet.

Bukod sa mga nabanggit na, nag-interbyu ang mga mananaliksik ng ilan sa mga konsesyoner ng Med Cafeteria upang makukuha ng mahahalagang impormasyon ukol sa serbisyong hinahandog nila sa mga mamimili.

TRITMENT NG MGA DATOS Dahil ang pamanahong-papel na ito ay isang panimulang pag-aaral lamang at hindi naman isang pangangailangan sa pagtatamo ng digri tulad ng tisis at disertasyon, walang ginawang pagtatangka upang masuri ang mga datos sa pag-aaral na ito sa pamamagitan ng mataas at kompleks na istatistikal na pamamaraan. Bilang o dami lamang ng mga pumili sa bawat pagpipilian ng bawat aytem ng kwestyoneyr ang inalam ng mga mananaliksik. Samakatuwid, ang pagta-tally at pagkuha ng porsyento lamang ang kinakailangan gawin ng mga mananaliksik.

17

KABANATA IV PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Natuklasan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na datos at impormasyon: Ayon sa mga piling respondente, 91% ang kumakain sa Med Cafeteria, samantalang 9% lamang ang hindi kumakain dito. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 1 Bilang ng mga Respondenteng Kumakain sa Med Cafeteria
Hindi 9%

Oo 91%

Sa mga respondenteng nagsabing kumakain sila sa Med Cafeteria, 39% ay kumakain doon dahil sa kalapitan ng lugar, 35% ay kumakain sa kadahilanan na kakulangan sa oras, 6% ay nagsasabing maayos ang serbisyong ibinibigay ng mga tauhan ng Med Cafeteria, at 10% naman ang nangangatwiran na malinis ang mga inihahain na pagkain doon. Samantala, 1% ng mga respondente lamang ang nagsabing

abot kaya ang mga bilihin at masarap ang mga ito. 2% naman ay may ibang kadahilanan. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 2 Mga Dahilan Kung Bakit Mataas ang Populasyon ng mga Kumakain sa Med Cafeteria
Abot kayang mga presyo 1% Masarap na pagkain at nakakabusog 1% Maraming pagpipiliang pagkain Maayos na serbisyo 4% 6% Kalapitan ng lugar 39%

Kakulangan sa oras 35%

Kalinisan ng mga pagkain 10%

Masustansyang mga pagkain 2%

Iba pang mga dahilan 2%

Ayon sa kasunod na dayagram, 29% ay hindi kumakain sa Med Cafeteria dahil masyadong mataas ang presyo ng mga pagkain dito kung ikukumpara sa ibang kainan. 18% naman ay hindi kumakain sa Med Cafeteria dahil hindi nakakabusog ang pagkain at kung ikukumpara sa ibang kainan ay mas masarap sa iba kaysa sa Med Cafeteria. Dahil kakaunti lamang ang mapagpipiliang mga pagkain, 19% sa bilang ng lahat ng respondente ay hindi kumakain ng mga pagkain na ibinibenta ng Med Cafeteria. Ang
19

iba pang mga dahilan kung bakit hindi kumakain ang ilan sa Med Cafeteria ay ang mga sumusunod: 13% ang nagsabing nakakasawa ang pagkain dahil paulit-ulit ang mga ito at walang variety; 8% ang may dahilan na hindi maganda at maayos ang serbisyong inilalaan ng mga tauhan ng Med Cafeteria sa kanilang mga kustomer; 6% ang nagsasabing hindi gaanong masustansya ang mga inihahain dito; 4% ang nangangatwiran na hindi malinis ang lugar at pagkaing inihahain sa Med Cafeteria; at 3% ay may ibang kadahilanan. Pansinin ang grap:

Grap 3 Mga Dahilan Kung Bakit ang Ilan ay Hindi Kumakain sa Med Cafeteria

Kakaunti lamang ang mapagpipilian 19%

Nakakasawa ang pagkain dahil paulitulit 13%

Hindi nakakabusog at mas masarap sa ibang kainan 18%

Hindi maganda ang serbisyo 8% Hindi masustansya ang pagkain 6%

Mahal ang presyo ng mga pagkain 29%

Hindi malinis ang pagkain at lugar 4% Iba pang mga dahilan 3%

20

Base sa mga sagot ng mga respondente, mas makakatipid at makakamura sila kung kakain sa labas at hindi sa Med Cafeteria. Makikita sa grap na 91% ang nagnanais kumain na lamang sa ibang kainan upang makatipid, habang 9% naman ang tumataliwas sa ideya ng nakararami. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 4 Kainan Kung Saan Mas Nais ng mga Respondente Kumain

Med Cafeteria 9%

Sa ibang kainan 91%

21

Sa palagay ng 91% na respondente na kumakain sa Med Cafeteria, 40% ang nagsasabing mahusay ang serbisyo ng mga konsesyoner, 4% ang nagsasabing mahiyain sila, 7% ang nagsasabing masungit kung makitungo ang mga tauhan, at ang pinakamalaking porsyento, 49%, ang nagsasabing walang reaksyon ang mga mukha nila. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 5 Pananaw ng mga Respondente Hinggil sa Serbisyong Ibinibigay ng mga Konsesyoner ng Med Cafeteria
40

49%
35 30 25 20 15 10 5 0 Mahusay Mahiyain Masungit Walang reaksyon

40%

4%

7%

22

KABANATA V LAGOM, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON

LAGOM Ang pananaliksik na ito ay isang pagtatangkang malaman ang pananaw ng mga estudyante at mga gurong nasa Kolehiyo ng Narsing, Rehabilitation Sciences at Medisina sa Unibersidad ng Santo Tomas hinggil sa mga salik na nakakaapekto sa dami ng mga kumakain sa Med Cafeteria, na mahahanap sa loob ng gusali ng St. Martin de Porres. Gamit ang disenyong deskriptib-analitik, ang mga mananaliksik ay nagdisenyo ng sarbey-kwestyoneyr na pinasagutan sa walumpung (80) respondente.

KONGKLUSYON Batay sa mga inilahad na datos, ang mga mananaliksik ay humantong sa mga sumusunod na kongklusyon: a) Karamihan sa mga mag-aaral at fakulti mula sa iba¶t ibang kolehiyo ay kumakain sa Med Cafe sa kadahilanang higit itong malapit kumpara sa ibang kainan at dulot ng kakulangan ng oras sa kanilang iskedyul.

b) Ang pangunahing disabentahe ng pagkain sa Med Cafe ay dulot ng mataas na presyo ng mga bilihin kung kaya¶t kanilang nasabing hindi nakabubusog ang mga pagkain rito. c) Karamihan ng mga mag-aaral at fakulti na kumakain sa Med Cafe ay kuntento sa serbisyong ibinibigay ng mga tauhan rito at kung hindi man ay hindi na nila pinapansin ito. d) Malaking bahagi ng populasyon ng kumakain sa Med Cafe ay sumasang-ayon na higit silang makatitipid kung sa ibang kainan sila kakain at hindi sa Med Cafe.

REKOMENDASYON Kaugnay sa kongklusyong nabanggit, buong-pagpapakumbabang

inirerekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod: a) Para sa taga-pangasiwa ng Med Cafeteria: y Malaking kaginhawaan ang madudulot sa mga kumakain sa Med Cafeteria kung magkakaroon ng pagbababa ng presyo sa pagkain. Sa kaunting pagbababa ng presyo, malaking porsyento ang madadagdag sa magnanais na kumain dito kaya¶t ang mababawas na kita sa pagbababa ng presyo ay maibabalik muli dahil sa higit na madadagdag na mga kakain dito. Hindi nalalayo sa pagbababa ng presyo ang mabuting maidudulot ng pagkakaroon ng pagdami sa mapagpipiliang mas masasarap at mas malalasang pagkain. Maaaring kumalap na lamang ng mga putaheng gagamit ng sangkap na mas mura ngunit masarap pa rin, upang hindi magkaroon ng pagkalugi.
24

y

Isa pa rin ang pagiging mas malinis ang mga konsesyoner sa paghahanda ng pagkain sa patuloy na paggamit ng gwantes, ang pagiwas sa pagpupunas ng pawis habang naghahain ng pagkain at ang pagtaguyod sa paggamit ng alcohol o iba pang disinfectants upang mapanatili ang kalinisan ng lugar.

y

Dapat

maging

mas

maalaga

ang

mga

empleyado

ng

isang

establisyemento. Dapat ay isaalang-alang ng isang responsableng empleyadong mga pangangailangan ng kanilang kustomer, at nang ito ay mabigyan ng sapat na atensyon sa kanyang nais bilhin. y Higit ding makakatulong sa paghikayat ng mga kakain ang pagkakaroon ng ³suggestion box´ para sa pag-alam ng mga nais na kumakain. b) Para sa mga kustomer ng Med Cafeteria: y Iparating ang mga saloobin, suhestyon at komento sa Med Cafeteria upang malaman ng mga nangangasiwa kung ano ang ninanais. Ang pagkakaroon ng mabuting pakikitungo ay magdadala ng magandang ugnayan sa pagitan ng mga mamimili at ng mga tauhan ng Med Cafeteria na makapagbibigay din sa kanila ng kaganahang magbigay ng maayos na serbisyo. c) Para sa iba pang mananaliksik: y Ipagpatuloy o palawakin pa ang pag-aaral na ito tungo sa pagtuklas ng marami at higit pang relevant na mga datos o impormasyong maaaring makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa mga

establisyementong tulad ng Med Cafeteria.

25

LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN Barrows, C.W., Powers, T. (2009). Introduction to the hospitality industry (7th ed.). Canada: John Wiley & Sons, Inc. Drummond, K. & Brefere L. (2010). Nutrition for foodservice and culinary professionals (7th ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Dyson, T. (1996). Population and food: Global trends and future prospects. London: Routledge. Gregory S. (2007). How important is food to humans? Retrieved February 23, 2010 from: http://www.suite101.com/blog/ebishirl/how_important_is_food_to_humans Jones, J. (1992). Eating smart: ABC's of the new food literacy. New York: Macmillan. Katsigris C. & Thomas, C. (2009). Design and equipment for restaurants and foodservice: A management view (3rd ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Knight, J.B. & Kotschevar, L.H. (2000). Quantity food production, planning, and management (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc. Marwaha, K. (Ed.). (2007). Food hygiene. New Delhi: Gene-Tech Books. Roldan, A. & Edica, B. (2008). Food service and bartending. Manila: Skill Development & Management Services. Spencer, N. (2008). US food prices increase sharply. Retrieved February 23, 2010 from International Committee of the Fourth International (ICFI): http://www.wsws.org/articles/2008/mar2008/food-m12.shtml The Culinary Institute of America (2009). Remarkable service (2nd ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. VanEgmond-Pannell, D. (1990). School foodservice management (4th ed.). New York: Van Nostrand Reinhold. Villanueva, B. (2010). Restaurant & cafeteria management service. Manila: Mindshapers. Wolf, M. (2008). Food crisis is a chance to reform global agriculture. Retrieved February 23, 2010 from: http://blogs.ft.com/economistsforum/2008/04/food-crisis-is-achance-to-reform-global-agriculture/ Wright, C. (nd). Food history. Retrieved February 23, 2010 from: http://www.cliffordawright.com/caw/links.html

APENDIKS A

3/8/2010 Assoc. Prof. Glenda A. Vargas, M.A.N. Dekana, UST Kolehiyo ng Narsing España, Manila Mahal na Dekana Vargas: Magandang araw po. Kami po ay mga mag-aaral mula sa klase ng INUR-11 na kasalukuyang nagsasagawa ng isang pamanahong-papel sa kursong Filipino 2. Ito po ay may paksang Isang Pananaliksik Ukol sa Batayan sa Pagpili ng Pagkain at Populasyon ng mga Mag-aaral at mga Guro na Kumakain at Bumibili sa Med Cafeteria. Kaugnay po nito, kami ay humihingi ng pahintulot na makapagsarbey sa mga piling mag-aaral mula sa ikauna hanggang ikaapat na taon, at ang ilan sa mga piling guro. Ang oras po ng aming pagsasarbey ay itatapat sa aming mga bakanteng oras gayundin po sa mga mapipiling respondente. Kalakip po ng liham na ito ay ang kopya ng kwestyoneyr, at ang kabuuang bilang ng mga respondente. Umaasa po kami sa inyong pagpayag para sa ikatatagumpay ng aming pamanahong-papel.

Lubos na gumagalang,

HOME USER Pinuno ng Pangkat 3 (INUR-11)

Binigyang-pansin:

Bb. Aissa Abegail A. Jimenez Propesor sa Filipino 102

APENDIKS B

3/8/2010 $VVRF3URI-RFHO\Q)$JFDRLOL Dekana, UST Kolehiyo ng Rehabilitation Sciences España, Manila Mahal na Dekana Agcaoili: Magandang araw po. Kami po ay mga mag-aaral mula sa klase ng INUR-11 na kasalukuyang nagsasagawa ng isang pamanahong-papel sa kursong Filipino 2. Ito po ay may paksang Isang Pananaliksik Ukol sa Batayan sa Pagpili ng Pagkain at Populasyon ng mga Mag-aaral at mga Guro na Kumakain at Bumibili sa Med Cafeteria. Kaugnay po nito, kami ay humihingi ng pahintulot na makapagsarbey sa mga piling mag-aaral mula sa ikauna hanggang ikaapat na taon, at ang ilan sa mga piling guro. Ang oras po ng aming pagsasarbey ay itatapat sa aming mga bakanteng oras gayundin po sa mga mapipiling respondente. Kalakip po ng liham na ito ay ang kopya ng kwestyoneyr, at ang kabuuang bilang ng mga respondente. Umaasa po kami sa inyong pagpayag para sa ikatatagumpay ng aming pamanahong-papel.

Lubos na gumagalang,

HOME USER Pinuno ng Pangkat 3 (INUR-11)

Binigyang-pansin:

Bb. Aissa Abegail A. Jimenez Propesor sa Filipino 102

28

APENDIKS C

3/8/2010 Graciela M. Garayblas-Gonzaga M.D. Dekana, UST Kolehiyo ng Medisina España, Manila Mahal na Dekana Gonzaga: Magandang araw po. Kami po ay mga mag-aaral mula sa klase ng INUR-11 na kasalukuyang nagsasagawa ng isang pamanahong-papel sa kursong Filipino 2. Ito po ay may paksang Isang Pananaliksik Ukol sa Batayan sa Pagpili ng Pagkain at Populasyon ng mga Mag-aaral at mga Guro na Kumakain at Bumibili sa Med Cafeteria. Kaugnay po nito, kami ay humihingi ng pahintulot na makapagsarbey sa mga piling mag-aaral mula sa ikauna hanggang ikaapat na taon, at ang ilan sa mga piling guro. Ang oras po ng aming pagsasarbey ay itatapat sa aming mga bakanteng oras gayundin po sa mga mapipiling respondente. Kalakip po ng liham na ito ay ang kopya ng kwestyoneyr, at ang kabuuang bilang ng mga respondente. Umaasa po kami sa inyong pagpayag para sa ikatatagumpay ng aming pamanahong-papel.

Lubos na gumagalang,

HOME USER Pinuno ng Pangkat 3 (INUR-11)

Binigyang-pansin:

Bb. Aissa Abegail A. Jimenez Propesor sa Filipino 102

29

APENDIKS D
Para sa Propesor/Mag-aaral ng NUR/CRS/MED: Magandang araw! Kami ay mga mag-aaral ng unang taon mula sa Kolehiyo ng Narsing na nagsasagawa ng isang pag-aaral patungkol sa Med Cafeteria. Hinihingi namin ang inyong kooperasyon at kung maaari sana ay sagutin ninyo ang ilang katanungan sa sarbey na ito. Sinisiguro namin ang ang inyong mga sagot ay magiging konpidesyal. Maraming salamat po. Mga Mananaliksik

Direksyon: Itiman lamang ang bilog katabi ng inyong sagot at punan ang patlang ng kinakailangan. Pangalan: _________________________________________ (opsyunal) Kolehiyo : _______________ Antas at Pangkat: ______________ Kasarian: Lalaki Babae Petsa: _____________ Edad: ____ Okupasyon: Estudyante

Propesor

1. Kumakain ka ba sa Med Cafeteria? Oo Hindi (kung OO, sagutin ang mga sumusunod na katanungan; kung HINDI, sagutin mula sa bilang 6) 2. Ano ang iyong dahilan sa pagkain sa Med Cafeteria? (maaaring humigit sa isa ang maging sagot) Kalapitan ng lugar Kakulangan sa oras Abot kayang mga presyo Masarap na pagkain at nakakabusog Maraming pagpipiliang pagkain Maayos na serbisyo Masustansyang mga pagkain Kalinisan ng mga pagkain Iba pang mga dahilan: ____________________________ 3. Kung marami kang oras sa iyong iskedyul, pipiliin mo pa rin ba sa Med Cafeteriateria kumain? Oo Hindi 4. Bakit? _________________________________ 5. Ano ang iyong masasabi sa mga nagtatrabaho sa Med Cafeteria? Mahusay Mahiyain Masungit Walang reaksyon ang mukha 6. Ano ang iyong mga imumungakahi upang mas mapaganda ang serbisyo ng Med Cafeteria? (maaaring humigit sa isa ang maging sagot) Babaan ang presyo ng mga bilihin 30

Sarapan ang mga pagkain Dagdagan ang mga pagpipiliang pagkain Dagdagan ang mga masusustansyang pagkain Paunlarin ang kalinisan Maging approachable ang mga nagta-trabaho Iba pang dahilan: ______________________________ 7. Ano ang iyong dahilan sa hindi pagkain sa Med Cafeteria? (para sa may sagot na HINDI sa unang bilang) Mahal ang presyo ng mga pagkain Hindi nakakabusog ang mga pagkain; mas masarap sa ibang kainan Kakaunti lamang ang mga pagkaing pagpipilian Nakakasawa ang mga pagkain dahil paulit-ulit Hindi maayos ang serbisyo Hindi gaanong masustansya ang mga pagkain Hindi malinis ang pagkain o ang lugar Iba pang dahilan: ______________________________ 8. Nahihikayat mo ba ang iyong mga kamag-aral na hindi kumain sa Med Cafeteria kung may pagkakataon at sa ibang kainan na lang kumain? Oo Hindi 9. Kung OO ang iyong sagot sa bilang 8, gaano kadalas? Madalas Minsan Hindi 10. Magkano ang iyong baon sa isang araw? Mas mababa sa P50 P50-P100 P101-P150 P151-P200 P201-P250 P251-P300 P301-P350 P351-P400 P401-P500 Mas mahigit sa P500

11. Magkano ang iyong nagagastos sa isang meal kapag kumakain sa Med Cafeteria? Mas mababa sa P50 P251-P300 P50-P100 P301-P350 P101-P150 P351-P400 P151-P200 P401-P500 P201-P250 Mas mahigit sa P500 12. Sa iyong palagay, saan ka mas makatitipid ng baon? Sa Med Cafeteria Sa ibang kainan Maraming salamat sa paglalaan mo ng panahon sa kwestyoneyr na ito!

31

APENDIKS E 3/8/2010 Med Cafeteria Management UST St. Martin de Porres Bldg. Sa Kinauukulan:

Isang pagbati. Kami po ay mga mag-aaral mula sa klase ng INUR-11 na kasalukuyang nagsasagawa ng isang pamanahong-papel sa kursong Filipino 2. Ito po ay may paksang Isang Pananaliksik Ukol sa Batayan sa Pagpili ng Pagkain at Populasyon ng mga Mag-aaral at mga Guro na Kumakain at Bumibili sa Med Cafeteria. Kaugnay po nito, kami ay humihingi ng pahintulot na makapanayam ang ilan sa mga tauhan ng Med Cafeteria upang makakuha ng mahahalagang impormasyon

ukol sa serbisyong hinahandog nila sa mga mamimili.
Ang inyo pong pahintulot ay lubos naming inaasahan. Kami po ay tutugon sa bakanteng oras na inyong ibibigay. Kalakip po ng liham na ito ay ang kopya mga tanong para sa panayam. Marami pong salamat at magandang araw.

Lubos na gumagalang,

HOME USER Pinuno ng Pangkat 3 (INUR-11)

Binigyang-pansin:

Bb. Aissa Abegail A. Jimenez Propesor sa Filipino 102

32

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.