MGA PAGKAING KINAHIHILIGAN NG MGA UNANG TAON NA KUMUKUHA NG KURSONG NARSING SA UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS AT ANG DULOT NITONG

SUSTANSYA

Isang Pamanahong-Papel na Iniharap sa Kaguruan ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Narsing, Unibersidad ng Santo Tomas

Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino II, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Ng BSN I – 11 Asuncion, Sarina Banquil, Kimberly Baseleres, Patrick Joseph Bassig, Agustus Czar Baylon, Amparo Tricia Tan, Karl Harley Amber

Marso 19, 2010

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang Mga Pagkaing Kinahihiligan ng mga Unang Taon na Kumukuha ng Kursong Narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas at ang Dulot Nitong Sustansya ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa BSN I-11 na binubuo nina:

Sarina Asuncion

Kimberly Banquil

Agustus Czar Bassig

Patrick Joseph Baseleres

Amparo Tricia Baylon

Karl Harley Amber Tan

Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Syensya, Unibersidad ng Santo Tomas, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.

Aissa Abegail Jiménez Propesor sa Filipino 2

PASASALAMAT Kami ay nagpapasalamat sa mga sumusunod na indibidwal at tanggapan sapagkat sila ay nakatulong sa pagtatapos ng pamanahong papel na ito: - sa aming mga pamilya na nagbigay suporta sa amin, lalo na sa aming mga magulang na pinag-aaral kami sa isang magandang unibersidad at sa pagpapahintulot samin na gawin ang pamanahong papel na ito. - sa Panginoong Diyos, na nagbigay samin ng magandang kalusugan habang ginagawa ang pananalisik na ito. - sa aming propesor na si Bb. Aissa Abegail Jiménez, na ginabayan kami sa pagbuo ng mga ideya para sa pananaliksik na ito. - sa mga awtor ng libro at mga artikulo na nagamit namin sa pag-aaral at paghahanap ng mga impormasyon tungkol sa paksa namin. - sa aming mga respondente dahil sa pagbibigay nila ng panahon sa pagsagot ng aming sarbey, - at sa aming mga kaibigan na nakatulong sa pagtatapos ng pamanahong papel na ito.Pinasasalamatan din namin ang aming mga laptop, ang Internet at mga iba pang kagamitan na ginawang madali ang komunikasyon at paghahanap ng impormasyon. Muli maraming-maraming salamat po. - Mga Mananaliksik

TALAAN NG MGA NILALAMAN Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito 1. Introduksyon 2. Layunin ng Pag-aaral 3. Kahalagahan ng Pag-aaral 4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 5. Depenisyon ng mga Terminolohiya Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik 1. Disenyo ng Pananaliksik 2. Mga Respondente 3. Instrumentong Pampananaliksik 4. Tritment ng mga Datos 9 10 10 10 11 14 14 14 15 1 2 2 3 3 6 9 1

Kabanata IV, Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos Kabanata V, Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon 1. Lagom 2. Kongklusyon 3. Rekomendasyon

Listan ng mga Sanggunian Apendiks A. Liham ng Paghingi ng Pahintulot ng Pagsasarbey 17 B. Sarbey 18

16

LISTAHAN NG MGA TALAHANAYAN AT GRAP

A.

Grap 1:

Porsyento ng mga Estudyante na Gumagamit ng mga Pagkain at Inumin

11

B.

Grap 2: 12

Porsyento ng Iba’t Ibang Inumin at Pagkain

Ayon sa Sarbey

C. Grap 3: 13

Iba Pang Pagkain at Inumin (11%)

KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO I. Introduksyon Ano nga ba ang mga pagkain na nagbibigay ng lakas at nagpapabilis ng pag-iisip? Nakakatulong nga ba ang mga ito sa pangkalahatang kalusugan? Hindi maisasantabi ang kahalagahan ng pagkain sa katawan ng tao. Ang pagkain ay isa sa mga pangunahin na pangangailangan ng tao upang mabuhay. Ngunit hindi lamang ito ay nagbibigay lakas, ang ibang klase ng pagkain ay nagbibigay ng iba’t-ibang benepisyo sa katawan. Ang mga pagkain ay ang unang pinanggagalingan ng lakas at enerhiya ng tao upang makapagtrabaho ng maayos. Ang iba ay tinatawag na “brain boosters” na higit na kinakailangan ng mga estudyante. Ang mga “brain boosters” ay ang sinasabing nagbibigay ng karagdagang enerhiya upang lumiksi ang pag-iisip at tumaas ang memorya ng isang tao. Bilang resulta ng pagtaas ng aktibidad ng utak, nagkakaroon din ng biglaang pagtaas ng enerhiya ng tao o ang tinatawag na “energy rush.” Ang bawat estyudante ay dumadaan sa mga gabing walang tulugan. Masasabi na ito ay isa ng parte ng kultura ng isang estyudante. Ang mga gabing ito ay ginagamit upang makagawa ng mga proyekto sa iba-ibang mga asignatura at walang estyudante na nakakatakas dito. Lahat ng mag-aaral, sa kahit ano mang antas ng pag-aaral, ay dumadaan sa ganitong proseso at nakakaranas ng ganito. Nagsisimula ito sa mataas na paaralan at umaabot hanggang kolehiyo. Ngunit paano nakakaya ng mga estyudante na kulang

ang kanilang tulog sa gabi, at kayanin na magising sa susunod na araw upang pumasok at matuto? Nagagawa ito sa tulong ng mga inumin o pagkain na kanilang ginagamit upang tulungan silang magkaroon ng karagdagang lakas.

II. Layunin ng Pag-aaral Ang layon ng papel na ito ay ang mga sumusunod: 1. Matuklasan ang mga iba-ibang mga pagkain o inumin na ginagamit ng mga estyudante upang makatulong sa kanilang pagaaral. 2. Malaman kung aling mga inumin o pagkain ang maaring makatulong sa mga estyudante upang mas mahigitan pa ang kanilang proseso ng pagiisip at makatulong sa kanilang pagaaral. 3. Mapatunayan na nakatutulong nga ang mga ito. 4. Makapagrekomenda ng iba pang alternatibo sa mga pagkain at inumin na ito. 5. Magbigay ng impormasyon tungkol sa mga pagkain at inumin na makakabuti sa kalusugan ng bawat estudyante. III. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pangunahing makakagamit ng papel na ito ay ang mga estyudante. Ito ay makatutulong sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga iba’t ibang epekto sa kalusugan, mabuti man o masama, ng mga pagkain at inumin na ipinapasok sa katawan ng isang estudyante.

Makatutulong ang papel na ito sa kanilang pag-aaral sa araw-araw upang mas madalian sila sa pag-iintindi ng kanilang pinag-aaralan. At, maktutulong din maiwasan ang paghina ng memorya at maiwasan ang sakit at problema sa utak. Ang ikalawang gamit ng papel na ito ay sa mga cafeteria at mga magulang. Mabibigyan ang mga cafeteria at mga magulang ng ideya kung aling mga pagkain ang makakabuti sa pagaaral ng mga estyudante at malaman nila kung aling mga pagkain o inumin ang maaring pumatok sa mga estyudante. Bukod dito, magagamit din ito ng mga nagtatrabaho sapagkat, ang iba ring trabaho ay nangangailangan ng bilis ng pag-iisip at minsan din ay nangangailangan ng pagpupuyat, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga call centers.

IV. Saklaw at Limitasyon Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa mga estudyanteng nasa unang taon ng Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing. Sinasaklaw lamang ng pag-aaral na ito ang mga mag-aaral na nasabi. Nilililimitahan ng pag-aaral na ito sa mga pagkain at inumin lamang na kinakain at iniinom ng mga nasabing estudyante. Hindi nito sakop ang iba pang taon o kolehiyo ng unibersidad. Hindi rin nito sakop ang iba pang gawain na ginagawa ng estudyante upang makamtan ang parehong resulta ng mga pagkain na mababanggit sa pag-aaral na ito.

V. Depenisyon ng Terminolohiya Ang pagbibigay ng mga sumusunod na depenisyon ng mga terminolohiya ay naglalayon na mas mapadali ang pagkaintindi ng mga mambabasa sa papel na ito. Ang addictive ability ay ang abilidad ng mga pagkain, inumin at iba pang substances na makahilana ng mga gumagamit nito na inumin pa ng higit sa kailangan sa paulit-ulit na pangyayari. Ang binge drinking ay ang paminsanang pag-inom ng marimi ng alcoholic beverages. Ito ay pangkaraniwang ginagawa sa mga kasiyahan ng mga estudyante sa kolehiyo. Ang blood glucose ay ang concentration ng asukal sa dugo ng isang tao. Ang brain foods ay mga pinaniniwalaag mga pagkain na nagbibigay ng talino sa isang tao, sapagkat ang mga ito ay nagbibigay ng nutrisyon sa utak. Ang caffeine ay isang brain stimulant na nagbibigay na

pansamantalang enerhiya sa isang tao. Ang carbohydrates ay mga pagkain na pangunahing nagbibigay ng enerhiya sa mga tao. Ito ay pangkaraniwang nakikita sa kanin at tinapay.

Ang cholesterol ay isang klase ng fats na nagbibigay din ng enerhiya, ngunit pagsobra sa kailangan ay nagiging dahilan ng mga sakit sa puso. Ang mga coping abilities ay ang mga estilo ng tao upang magampanan ng maayos ang kanilang mga resposibilidad. Ang mga ito ay nagiiba depende sa sitwasyon at tao na gumagamit nito. Ang mga fats ay mga pagkain na pumapangalawa sa carbohydrates sa pagbibigay ng enerhiya sa katawan. Ang mga ito ay tinatawag na reserved energy sapagkat nagagamit lamang ang mga ito pag naubusan na a carbohydrates ang katawan. Ang hyperactivity ay ang pagkakaroon ng karagdagang enerhiya at pagiging maliksi na resulta ng pagkain na nagbibigay ng enerhiya na kinain ng isang tao. Ang mga neurotransmitters ay mga chemicals na inilalabas ng utak na nagiging daan para sa komunikasyon at koordinasyon ng buong katawan. Ang stress ay ang mga sitwasyon o mga bagay na nararanasan ng isang tao na nagdudulot ng sobra o ng kulang na emosyon sa isang tao. Ang mga whole foods ay mga pagkain na nagpapanatili ng sa maayos na memorya ng utak at tumutulong din sa tamang pagdaloy ng dugo sa ating katawan.

KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Nagkaroon na ng iba’t-ibang pag-aaral patungkol sa nutrisyon at stress. Ngunit, ang popularidad at malaking atensyon ng mga paksa na ito ay naging dahilan upang lumabas ang mga bagong pag-aaral at libro patungkol dito. Ayon kay Belloc at Breslow (1972) pumapangalawa ang pagkain ng wasto sa pagtulog sa listahan ng pitong kaugalian upang mapanatili ang kalusugan at pagtanggal ng stress (Romas at Sharma, 2010). Dahil ang mga estudyante ay karaniwang nakakaranas ng stress ang wastong pagkain ay nakakatanggal ng karagdagang problemang dala ng hindi pagkain, sobrang pagkain at nakakaulong din itong palaguin pa ang coping abilities ng katawan. Ang ating utak ay may neurotransmitter na tinatawag na acetycholine, ito ang tumutulong sa atin upang maalala natin ang mga bagay bagay. Sa ating pamumuhay, ang ating utak ay gumagawa ng memory transmitter galling sa ating enzyme na tinatawag na choline, na meron talaga tayo sa katawan . Sa pag sasaliksik ng mga doctor na tuklasan nila na may problema ang katawan ng tao sa pag gawa ng choline, habang ang tao ay tumatanda, mas kumokonti ang pag gawa ng katawan natin ng choline. Kaya pinayuhan nila tayo na kumain na lamang ng pagkain na nag tataglay ng lecithin, ang lecithin ay isa sa mga pagkain na pwede natin kainin na makakatulong sa ating katawan upang makagawa ng choline. Ang pinakamagandang pagkain na may lecithin ay ang mga sumusunod, soy, liver, egg yolks at mani. Pero ang mga pagkain na ito naman ay nagtataglay ng mataas cholesterol. Kaya naman ang mga tao ay

dapat limitahan ang pagkain ng mga ganitong pagkain sapagkat ang mga ito rin ay may masamang resulta kapag kinain ng sobra sa kailangan (Blei at Odian, 1999). Maaring narinig na natin na ang isda at pagkaing dagat ay nakakatulong sa atin upang tumaas ang ating mental na abilidad dahil sa mga bitamina na tinataglay nito. Isa dito ay ang Tuna, ang tuna ay nag bibigay ng bitamina B, ang bitamina B ay tumutulong sa atin upang mahasa ang ating cognitive pag-iisip at memorya. At ang zinc naman ay tumutulong sa atin para maiwasan ang pagkawala ang ating mga memorya, ang zinc ay nag mumula sa mga oyster (Blei at Oldan, 1999). Sa pag-aaral naman sa pag-aaral ni Torres (2010), ang mga ‘whole foods’ ay nakakatulong sa pag-iisip. Ang mga pagkain ay tinawag na whole foods sapagkat ang mga ito ay nagpapanatili sa maayos na memorya ng utak at tumutulong din sa tamang pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Ang mga pangunahing halimbawa ng mga ito ay ang mga whole grain na pagkain, ang mga gulay, at ang mga unprocessed meat. Ayon naman kay Hatney (2008), ang sigarilyo, alcoholic drinks, at ang mga ipinagbabawal na gamot, na karaniwang gingamit kapag stressed ang isang tao ay hindi lamang nakakadagdag ng stress, ngunit ang mga ito rin ay may mga masamang epekto dahil sa kanilang addictive ability. Sumasang-ayon naman dito ang pag-aaral na ang mga estudyante sa kolehiyo na lumalahok sa ‘binge drinking’ o ang paginom ng maraming alcoholic drinks na lagpas sa normal ay

binababa ang oras ng reaksyon ng katawan, at pinapahina ang kakayahang mag-isip (Romas at Sharma, 2010). Ang mga kape, tsaa, soft drinks at energy drinks ay naglalaman ng caffeine. Ang mga ito ay karaniwang iniinom ng mga estudyante lalung-lalo na kapag sila ay nagpupuyat. Ito ay itinuturing na isang stimulant at epektibong pampagising. Ngunit ito rin ay may addictive ability katulad ng mga sigarilyo, alcoholic drinks at drugs at dahil dito may mga masasamang epekto rin ito sa katawan. Kasama na rito ang pagiging addicted sa kape, na kadalasang nagbibigay ng sakit ng ulo at paghina ng normal na paggana ng katawan (Romas at Sharma, 2010). Ito rin ay inaantala ang kapaguran kaya sa katagalan ay

naiipon ito at mas kapaguran ang mararamdaman ng isang tao (Grosvenor, 2006). Samantala, maraming pagkain naman ang kailangan kainin ngunit sa katamtaming dami lamang. Ang mga ito ay katulad ng mga fats, carbohydrates, at sodium and potassium. Ang mga nasabing food groups ay itinuturing na importante upang maayos na gumana ang katawan, ngunit kapag sobra o konti ang porsyento nito sa katawan ay may mga masamang epekto rin ang mga ito (Romas at Sharma, 2010). Ang asukal at mga produkto na matamis ay popular din sapagkat ang mga ito ay kaugnay ng hyperactivity sa mga bata. Ang mga ito ay nagbibigay ng karagdagang lakas dahil sa pagtaas ng blood glucose (Smolin, 2006).

At panghuli, mayroon din naming mga kaugalian na pinaniniwalaang nagpapaganda rin ng kagaliangan ng isang estudyante sa paaralan. Isa na rito ang pagkain ng agahan sa pagtanggal ng pagkagutom ito raw ay nagbibigay lakas sa mga bata. Ang pagkain din ng agahan ay nagbibigay nutrisyon at enerhiya sa utak (Thompson, 2009).

KABANATA III DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK I. Disenyo ng Pananaliksik Ang pananaliksik na ito ay gumagamit ng sarbey upang makakuha ng mga datos tungkol sa pag-aaral. Ang sarbey na ito ay magbibigay ng mas malalim na pagkakaintindi tungkol sa kinakain at iniinom ng mga estyudante. Hindi sapat ang pananaliksik sa mga libro o internet dahil iba-iba ang mga datos mula sa iba-ibang mga lugar. Ang mga datos na maaring nakalap sa ibang lugar ay may mga pagkakaiba sa mga datos sa maaring makuha mula sa Unibersidad ng Santo Tomas, Kolehiyo ng Nursing. Ang pagkakaibang ito ay nagmumula sa pagkakaroon ng iba-ibang mga grupo ng mga tao sa pinagkukuhanan ng mga datos. Hindi din sapat ang paggamit ng isang interbyu dahil masyadong makitid ang impormasyong makakalap. Sa isang interbyu, isang tao lang ang pinagkukuhanan ng datos. Hindi ito sapat upang irepresenta ang lahat ng nais aralin sa papel na ito. Kulang ang mga datos na nagmumula sa isang tao. Tama lang na sarbey ang gamitin dahil ang pag-aaral ay tungkol sa mga kinakain at iniinom ng mga first year sa Kolehiyo ng Nursing. Kailangan na hindi lamang ang pananaw ng isang tao ang kukunin. Kailangan ang pananaw ng lahat ng tao sa grupo na iyon. Sa ganitong paraan, mas malawak ang mga impormasyong makukuha at mas mapapatibay.

Pagkakuha ng impormasyon mula sa mga estyudante, aaralin ang mga impormasyong ito upang malaman kung aling mga datos ang importante para sa pagbuo ng papel. Hindi lahat ng datos ay mayroong importansya o gamit. Kailangang aralin kung alin ang may gamit at kung alin ang wala. II. Mga Respondente Ang mga respondente ng papel na ito ay ang mga magaaral sa First Year ng Kolehiyo ng Narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas. Hindi lahat sa First Year ay mabibigyan ng sarbey. Ang sarbey ay ibibigay sa sampung na sekyon na may sampung kalahok sa bawat isang seksyon lamang. III. Instrumentong Pampananaliksik Ang ginamit na paraang pampanaliksik sa pag-aaral na ito ay ang pagsasarbey. Gumawa ang grupo ng sarbey-kwestyoneyr na may layunin na makuha ang mga pangkaraniwang kinakain at iniinom ng mga mag-aaral habang nag-aaral. Bukod dito, nagsagwa rin nang pangangalap ng datos at impormasyon ang mga mananaliksik sa iba’t ibang medyum katulad ng mga libro, magazine, dyaryo at marami pang iba. IV. Tritment ng datos Ang pamanahong papel na ito, ay ginagamit lamang ang pagta-tally ng datos na nakuha mula sa sarbey. Ang pagta-tally pagkuha ng porsyento ang kailangan lamang ng mga mananaliksik upang makabuo ng kanilang konklusyon.

KABANATA IV PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS Dahil na rin sa pagsasarbey, nakuha ng mga mananaliksik ang mga sumusunod na datos at impormasyon: Ang unang tanong sa sarbey ay patungkol kung umiinom at kumakain ba ang mga respondete ng mga pagkain na pinaniniwalaan nilang nakakatulong sa kanilang pag-aaral. Sa isang daang responderte ay siyamnapu’t tatlo o 93% ang nagsabi na sila ay uniinom at kumakain ng mga pagkain na ito, at pito o 7% lamang ang nagsabi na hindi sila umiinom o kumakain ng mga ito. Tinglan na lamang ang grap: Grap 1

Porsyento ng mga Estudyante na Gumagamit ng mga Pagkain at Inumin 7%
Gumagamit Hindi Gumagamit

93%

Ang sumonod naman na gawain sa sarbey ay ang pagtsek nila ng mga pagkain at inumin na nilista ng mga mananaliksik, upang malaman kung ano ang pinakapopular na ginagamit ng mga mag-aaral. Ito ang resulta ng sarbey:

Grap 2

Dalawampu’t apat (24%) sa mga respondete ang nagsabi na kumakain sila tsokolate bago o habang nag-aaral. Hindi naman nalalayo ang kape sa dalawampung (20%) porsyento. Kaugnay naman ng tsokolate, ang chocolate drink ay pumapangatlo sa labing-anim (16%) na porsyento. Pantay naman sa sampung porsyento (10%) ang mga energy drink at tea. Ang pinakamababa naman ay ang bubblegum sa siyam na porsyento (9%) lamang. Ang iba pang pagkain at inumin na wala sa listahan ay nagkaroon ng labing-isang prsyento (11%). Ang labing isang porsyento (11%) na ito ay binubuo ng iba’t ibang klase ng pagkain na ipinapakita sa susunod na grap. Grap 3

Makikita sa grap na ito na ang gatas ay isa ring popular na opsiyon sa mga mag-aaral. Ngunit ayon na rin sa mga pag-aaral, ang mainit na gatas ay malakas na pampatulog, kaya hindi rin ito nirerekomenda sa mga estudyante na may kagustuhang magpuyat. Sumusunod lamang sa gatas ang mani, na pinanininiwalaan ng marami na pampatalino. Ang sumunod naman sa mani ay ang mga junkfood na sinasabi na nakakasama sa kalusugan ng mga mag-aaral. Lumabas din ang mga multivitamins at mansanas, na may tig-isang tala.

KABANATA V LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON I. Lagom

Ang pamanahong papel na ito ay mayroong layunin na pag-aralan kung ano ang mga iba ibang pagkain at inumin na ginagamit ng mga estyudante upang matulungan ang kanilang pag-aaral. Gumamit ang papel na ito ng isang sarbey na nagtanong kung anong mga posibleng inumin ang gagamitin nila. Isang daang estyudante ang binigyan ng sarbey at mula sa kanila galing ang impormasyon. Gumamit din ang papel na ito ng deskriptiv na paraan upang mapag-aralan ng mas mabuti. II. Kongklusyon Ayon sa mga datos, ang kongklusyon na makukuha ay ang mga sumusunod:
a. Maraming mga estyudante ang gumagamit ng mga inumin o

pagkain na makakatulong sa kanilang pagaaral. Makikita ito sa rasyon ng mga estudyante na gumagamit sa hindi gumagamit. 93 na estyudante ang gumagamit ng mga inumin at pagkain na nakakatulong sa pag-aaral. Siyam lamang ang hindi gumagamit.
b. Ayon sa impormasyong nakalap, makikita na ang pinakapopular

nakinakain ay ang mga tsokolate, kung saan 24% ng mga estudyante ang gumagamit nito. c. Ayon sa impormasyon, ang pinaka kaunti sa mga binigay na pagpipilian ay ang bubblegum.

d. Ayon din sa impormasyon, ang bawat estyudante ay umiinom o kumakain ng 1.53 o dalawang inumin o pagkain bawat araw. e. Mahahango rin sa resulta ng sarbey, ang isang inumin na ginagamit din ng mga estyudante na hindi kasama sa mga choices ay ang gatas. III. Rekomendasyon Ang mga mananaliksik ay makapagbibigay ng mga rekomendasyon mula sa datos na: a. Gamitin ng cafeteria ang impormasyon upang mas mabigay nila ang mga pangangailangan ng mga estyudante.
b. Kailangang matutong magkontrol ang mga estyudante sa

kanilang mga inumin at pagkain dahil ang sobra nito ay maaring makasama sa kanila. Katulad na lamang kapag nasobrhan ang tsokolate, ito ay kaakibat ng sakit na diabetes mellitus. c. Malaman ng mga magulang kung aling mga inumin o pagkain ang kailangang pansinin at kontrolin sa paginom at pagkain ng kanilang mga anak. d. Ang paaralan ay maaring magbigay ng impormasyon ukol sa kung anong mga inumin o pagkain ang maaring gamitin ng mga estyudante upang makatulong sa kanilang pag-aaral. Kailangan

din masama dito kung pano makakasama ang sobrang pagkain o paginom nito. e. Para naman sa mga hindi gumagamit ng mga inumin o pagkain, maaring malaman nila ang mga inumin o pagkain na maaring nilang ikonsider upang makatulong din sa kanilang pagaaral.

LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN Caffeine. (2010) Retreived on February 27, 2010, in http://www.faqs.org/nutrition/Ca-De/Caffeine.html Grosvenor, M.B. & Smolin, L.A. (2006). Nutrition: everyday choices (1st ed). USA: Wiley & Sons, Inc. Hartney, E. (2008). Stress management for teachers. London: Continuum International Publishing Group. Kaufman, M. (2007). Nutrition in promoting the public’s health: Strategies, principles, and practice. Boston: Jones and Bartlett Publishers. Mason, P. (2007). Dietary supplements (3rd ed.). USA: Pharmaceutical Press. Pillitteri, A. (1999). Maternal & child health nursing: Care of the child bearing and childbearing family (3rd ed.). USA: Adele Pillitteri. Romas, J.A. & Sharma, M. (2010). Practical stress management: A comprehensive workbook for managing change and promoting health (5th ed.). San Francisco, CA: Pearson Education, Inc. Smolin, L.A. (2006). Nutrition: Science and application. USA: John Willrey & Srome, Inc. Thompson, J. (2009). Nutrition: An applied approach. San Francisco, CA: Pearson Education, Inc. Timberlake, K.C. (2007). General, organic & biological chemistry: Structures of life (2nd ed.). Jurong, Singapore: Pearson Education, Inc.

Torres, F. (2009). Energizing your brain - top 3 whole foods that can stimulate your brain. Retrieved on January 12, 2010, in http://ezinearticles.com/? Energizing-Your-Brain---Top-3-Whole-Foods-That-Stimulate-YourBrain&id=2013178

APENDIKS A Marso 9, 2010

Asso. Prof. Glenda A. Vargas, M.A.N. Dekana, UST Kolehiyo ng Nursing Espana, Maynila Mahal na Dekana Vargas: Magandang araw. Kami po ay mga mag-aaral mula sa klase ng I-11 na nagsasagawa ng isang pananaliksik papel sa kursong Filipino. At ito po ay may paksang Mga Pagkain at Inuming Kinahihiligan ng mga Mag-aaral at ang Dulot nitong Sustansya. Kaugnay po nito, kami ay humihingi ng pahintulot na makapag-sarbey sa mga piling mag-aaral mula sa sampung klase ng unang taon. Ang oras po ng aming pagsasarbey ay itatapat sa aming bakanteng oras gayundin pos a mga mapipiling mag-aaral. Kalakip po ng liham na ito ay ang kopya ng survey sheet, talaan ng napiling mga klase at bilang ng mga respondenteng mag-aaral. Umaasa po kami sa inyong pagpayag para sa ikakatagumpay ng aming pananaliksik papel.

Lubos na gumagalang,

Amparo Tricia D.R. Baylon Pinuno ng Pangat 1 (I -11)

Binigyang-pansin

Bb. Aissa Abegail Jimenez Propesor sa Filipino 2 APENDIKS B Mahal na kamag-aral, Kami ay mga mag-aaral sa unang taon, klase ng I -11 na nagsasagawa ng isang pag-aaral sa kursong Filipino. An gaming pag-aaral ay may paksang Mga Pagkain at Inuming Kinahihiligan ng mga Mag-aaral at ang Dulot nitong Sustansya. Hinihiling na basahing mabuti ang mga panuto at matapat na sagutin ang mga tanong na nakatala. Ang sagot na makukuha naming mula sa iyo ay lubos na kapaki-pakinabang sa aming pag-aaral. At asahan na aming iingatan ang anumang impormasyon na ipagkakatiwala mo sa amin. Maraming salamat sa iyong kooperasyon. Lubos na gumagalang, MGA MANANALIKSIK 1. Umiinom at kumakain ka ba ng mga pagkain na nakatutulong sa iyong pagaaral? Yes ___ No___ 2. Sa isang araw, ilang beses mo ito iniinom o kinakain? Total ___ 3. Lagyan ng tsek ang mga inumin at pagkain na iyong iniinom o kinakain. Ibigay din ang oras kung kalian ito iniinom o kinakain katabi ng opsiyon. (Madalingaraw, Umaga, Tanghali, Hapon, Gabi) ___ Kape ___ Tsokolate

___ Chocolate drink ___ Energy Drink ___ Tea ___ Bubblegum ___ Kung wala sa opsiyon, paki tala ________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.