PANANALIKSIK UKOL SA DAMDAMIN, PANANAW, AT KAALAMAN NG MGA MAG-AARAL NG KOLEHIYO NG NARSING SA UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS HINGGIL SA EFEKTIVNES

NG GENERIC NA GAMOT

Isang Pamanahong-Papel na Iniharap sa Kaguruan ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Narsing, Unibersidad ng Santo Tomas

Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

ng I-11

Marso, 2010

DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipio 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang Pananaliksik Ukol sa Damdamin, Pananaw, at Kaalaman ng mga Magaaral ng Kolehiyo ng Narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas Hinggil sa Efektivnes ng Generic na Gamot ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa isang grupo ng seksyon I-11 na binubuo nina:

Maria Inna Pitargue Marie Joyce Faith Relucio Monique Ann Rivero Jason Tabag

Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Narsing, Unibersidad ng Santo Tomas, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.

Bb. Aissa Jimenez Propesor

PASASALAMAT

Taos-pusong pasasalamat ang aming ipinaaabot sa mga sumusunod na indibidwal at tanggapan dahil sa pamamahagi ng kanilang suporta, tulong at kontribusyon na naghantong sa matagumpay na pagbuo ng pamanahong-papel na ito: - Kay Bb. Jimenez, ang aming minamahal na guro sa Filipino, sa paggabay sa bawat hakbang sa aming pag-aaral, sa pag-uudyok sa amin na mapaganda at mailathala ang aming papel, - sa mga awtor, editor, at mananaliksik na aming pinaghanguan ng mahahalagang impormasyon sa una at ikalawang kabanata ng pamanahong papel na ito, - sa aming mga respondente, sa paglaan ng panahon upang matapat at makatotohanang masagutan ang inihandang naming kwestyoneyr, - sa aming mga kani-kaniyang pamilya na gumabay, sumuporta, at umunawa sa amin sa mga panahong umuuwi kami sa hindi nakagawiang oras, at higit sa lahat, - sa Diyos Amang Makapangyarihan, sa pagdinig sa aming mga panalangin at pagtugon sa aming nais na matapos ang pamanahong-papel na ito sa itinakdang oras. Muli, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat.

- Mga Mananaliksik

TALAAN NG NILALAMAN

Kabanata I

Ang Suliranin at Kaligiran Nito 1 2 3 4 5

1

1. Introduksyon 2. Layunin ng Pag-aaral 3. Kahalagahan ng Pag-aaral 4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 5. Depinisyon ng mga Terminolohiya Kabanata II Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Kabanata III Disenyo at Paraan ng Pananaliksik 1. Disenyo ng Pananaliksik 2. Mga Respondente 3. Instrumentong Pampananaliksik 4. Tritment ng mga Datos Kabanata IV Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos Kabanata V Lagom, Kongklusyon, at Rekomendasyon 1. Lagom 2. Kongklusyon 3. Rekomendasyon Listahan ng mga Sanggunian Apendiks A. Sarbey-Kwestyoneyr

6 8 8 8 9 11 12 18 18 18 19 21

22

KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. Introduksyon

Nagkakaroon ng konfusyon ang mga Pilipino hingil sa pagiging efektiv ng mga generic drugs at kung gaano ito katulad ng mga nakasanayang branded drug. Ang generic na gamot ay dapat na naglalaman ng parehong sangkap gaya ng orihinal na pormulasyon (Wikipedia, 2010). Ayon pa sa U.S. Food and Drug Adminisration (FDA), ang generic ay identikal at isang substitute o bioequivalent ng branded drug na alinsunod sa pharmacokinetic at pharmacodynamic na mga pamantayan. Kung gayon, kung ibabatay sa pagpapakahulugang ito ng mga eksperto, ang generic at branded drug ay magkatulad lamang kung ang komposisyon at kalidad ng gamot ang pag-uusapan.

Kamakailan lamang ay nilagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo upang maisabatas ang Republic Act 9502 o ang Universally Accessible Cheaper at Quality Medicine Act 2008 subalit dahil dito ay umusbong ang kaliwa¶t kanang pagkalito sa mga Pilipino. Ipinag-utos kasi ng batas na ito ang probisyon na generics lamang ang maaaring ireseta ng mga doktor nang sa gayon ay mabawasan ang mga kakailanganing gastos ng kanilang pasyente. Ang mga pagtutol ay hindi lamang sa hanay ng mga pharmaceutical na kompanya kundi maging sa liga ng mga medical practitioners sapagkat may kapangyarihan na ang gobyerno na kontrolin ang price ceilings ayon sa rekomendasyon ng Kalihim ng Department of Health (DOH). Ayon sa Philippine Medical Association

(PMA) ay iba ang epekto ng branded kaysa sa generic na gamot kahit pa pareho ang sangkap ng dalawa. Ayon din kay Dr. Rey Melchor Santos, presidente ng PMA, na maaaring isipin ng pasyente na hindi mahusay ang doktor dahil sa µdi pagresponde ng gamot sa kanilang sakit sa kadahilanang iba ang brand na binili nila (Galindez, 2008).

Ang mga pahayag na ito ay nagdulot marahil ng pagkabagabag sa mga konsyumer at pasyente na karaniwan nang bumibili ng mga murang gamot upang hindi mapagastos nang malaki. Sila rin ang matinding maaapektuhan kung sakaling maulit pa ang pagbabanta ng mga doktor na iboycott ang kanilang tungkulin dahil sa nasabing probisyon. Samakatwid, nararapat lamang na magkaroon ng malinaw na kaalaman ang bawat indibidwal lalo na ang mag-aaral ng kursong Narsing ukol sa efektivnes ng generic na gamot at kung ito nga ba ay may pagkakatulad sa kalidad na mayroon ang isang branded na gamot.

2. Layunin ng Pag-aaral

Ang pamanahong-papel na ito ay nagbibigay ng linaw hinggil sa pagiging epektibo ng mga generic na gamot at naglalayong bigyang-kasagutan ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang kaalaman ng mga mag-aaral na nasa unang taon ng Kolehiyo ng

Narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas hinggil sa efektivnes ng mga generic na gamot? 2. Ano ang kanilang mga damdamin, pananaw, at saloobin ukol sa mga murang

gamot na ito?

3.

Kung papipiliin, ano ang mas pinagkakatiwaalan ng mga mag-aaral, generic

o branded drugs? 4. May mga pagkakataon ba na nalagay sa alanganin ang buhay nila o kanilang

kakilala dahil sa pag-inom ng mas murang gamot? 5. Sa pagtangkilik ng branded na gamot, mas nakamura ba dito dahil sa

nakaranas kaagad ng mas mabilis na ginhawa at paggaling?

3. Kahalagahan ng Pag-aaral

Naniniwala ang mga mananaliksik na makapag-aambag ang pag-aaral na ito sa kasalukuyang isyung kinakaharap ng bansa. Ang pagbibigay-linaw sa efektivnes ng mga gamot ay malaking tulong para sa mga mamamayang naghahangad ng mura subalit ligtas at may mataas na kalidad na mga gamot. Makapagbibigay ito ng kapayapaan sa kanilang mga damdamin at hindi na kakailanganin pang mapasubo ang kapakanan ng mahal sa buhay o mabahala dahil sa laki ng gastos sa mga mamahaling gamot. Mahalaga rin ang impormasyong maibibigay ng pag-aaral na ito maging sa mga medical practitioners na nag-aalala rin sa magiging kita nila dahil sa nakaantabay na ³generics-only provision.´ Bukod dito, ang mga mag-aaral ng Narsing ay makapupulot din ng panibagong impormasyon na magagamit nila sa hinaharap hinggil sa gamot na maaaring ipainom sa kanilang pasyente sapagkat sila ay mayroong kakayanin at sapat na kaalaman na nagpapahintulot na gawin ang hakbang na iyon.

Kung gayon, sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, inaasahang mabibigyang-linaw ang isyu na umiikot sa pagiging efektiv ng mga murang gamot gaya ng generic drugs, at ang pagkakaiba o pagkakapareho nito sa mas mahal na gamot tulad ng branded drugs.

4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagsusuri ng ideya, pananaw, saloobin, at mga karanasan hinggil sa pagtangkilik ng mas murang gamot. Saklaw nito ang mga magaaral na nasa unang taon ng Kolehiyo ng Narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas ng akademikong taon 2009-2010. Nakapokus ang pag-aaral na ito sa estudyante ng unang taon ng Unibersidad ng Santo Tomas sapagkat isinasaalang-alang ng mga mananaliksik ang limitadong resorses na avaylabol. Kukuha lamang ng tatlo hanggang apat na respondente sa labindalawang seksyon ng Kolehiyo. Makikipanayam din sa mga piling propesyunal hinggil sa saloobin nila sa nasabing isyu at hihingi din ng opinyon sa ilang botika na nagtitinda ng mga murang gamot. Bukod dito, isasaalang-alang din ang mga kuru-kuro ng ilang ordinaryong mamamayan ukol sa suliranin. Ang mga mananaliksik ay naniniwalang angkop ang suliraning ito sa nararanasan ng kasalukuyang panahon. Mainam na magkaroon ng ganitong pag-aaral upang mapunan ang mga nakukulangan at nauuhaw na isipan ng ilang mga kababayan.

5. Depinisyon ng mga Terminolohiya

Upang mas madaling maunawaan ng mga mambabasa ang ilang termino na ginamit sa pananaliksik na ito, narito ang mga salitang binigyang-kahulugan batay sa pamamaraang ginamit ng mga mananaliksik sa pamanahong-papel na ito: Ang generic drug ay substitute o bioequivalent ng isang branded drug alinsunod sa pharmacokinetic at pharmacodynamic na mga pamantayan. Ang pangalan nito ay ang aktwal na ngalan ng kemikal na naroon mismo sa sangkap ng gamot. Ang branded drug ay mayroong trade name at ginawa ng isang kilala at mapagkakatiwalaang pharmaceutical na kompanya, protektado ng isang patent. Hindi ito maaaring ibenta o gayahin ng iba pang kompanya. Ang pangalan ng branded drug ay mas simple kumpara sa generic na gamot (Chawla, 2006). Ang patent ay ang eksklusibong karapatang ipinagkakaloob ng estado sa imbentor ng bagong bagay at pinahihintulutan siyang gawin, gamitin, at ipagbili ang imbensyong ito sa loob ng nakatakdang panahon. Ang bioequivalence ay ang terminong ginagamit para sa dalawang gamot na nagtataglay ng parehong aktiv na ingredients, at magkatulad na reyt at ekstent ng absorpsyon sa katawan. Ang pharmacokinetics ay ang pag-aaral na nakatuon sa reyt ng absorpsyon ng isang gamot sa katawan, ang distribusyon nito, metabolisyon, at eliminasyon sa katawan. Ang pharmacodynamics ay isang sanga ng pharmacology na nag-aaral ukol sa epekto at pag-aksyon ng mga gamot sa katawan.

KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG AARAL AT LITERATURA

Ang kaibahan ng generic drugs sa mga branded na gamot ay nagdudulot ng mga argumento kung kaya¶t madami din ang mga nagbibigay ng opinyon tungkol dito. Ayon kay Melissa Stoppler, M.D., dekalidad ang pagkakagawa sa mga generic drugs gaya ng mga branded na gamot. Pantay ang batayan sa husay, pagiging epektibo at ang pagiging ligtas ng mga ito. Isa ring mali na paniniwala na ang mga generic drugs ay mas matagal umepekto kaysa sa mga branded na gamot. Kinakailangan na ang mga ito ay magkatulad sa bilis ng epekto upang maaprubahan ng FDA. Minsan ay nagkakaroon ng pagkakaiba ang mga generic drugs sa branded pagdating sa kulay, lasa, o kombinasyong ng inactive ingredients dahil pinagbabawal ng trademark law na magkatulad ang itsura ng mga ito, ngunit ang mga active ingredients ay dapat na magkasing epektibo lamang.

Ayon din sa Health Canada, ang paggawa ng mga drugs, branded man o generic ay kinakailangang maaprubahan ng Federal Guidelines for Good Manufacturing Practices ang mga ginamit na sangkap, proseso at pagawaan. Kinakailangan ding sumailalim sa mga test habang ginagawa at pagkatapos gawin ang produkto upang mapatunayan na ang bawat isa ay magiging epektibo. Ang sangkap sa gamot na nagpapagaling sa isang karamdaman ay ang tinatawag na "medicinal" o active ingredient. Sa paggawa ng medicinal na sangkap ng gamot, magkakaroon din ng kaunting impure materials. Nararapat na limitahan ng mga pagawaan ang pagkakaroon ng mga impurities sa gamot

at siguraduhin na ang mga ito ay hindi makakaapekto sa kaligtasan at pagiging epektibo ng gamot. Ang pagkakaiba na makikita sa dalawa ay laganap sa mga bansa kung saan hinihikayat ang mga tao sa paggamit ng generic drugs dahil sa reference pricing reimbursement systems at ang ibang mga bansa na nagbibigay ng mga incentive programs sa mga doktor na nagrereseta ng mga generic na gamot. Samantala, ang mga bansa tulad ng France at Italy, na mayroong mahigpit na price regulation sa mga bagong produkto na magbababa ng presyo habang tumatagal kaya wala gaanong epekto sa presyo ng branded o generic na mga gamot.(Henry Grabowski, 2006).

KABANATA III DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

1. Disenyo ng Pananaliksik

Ang disenyo ng pananaliksik na ginamit sa pag-aaral na ito ay ang pamaraang deskriptiv-analitik. Tinangkang ilarawan at suriin sa pag-aaral na ito ang saloobin, damdamin, at pananaw ng mga respondente sa mga branded at generic na gamot.

2. Mga Respondente

Ang mga piniling respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral sa unang taon ng Kolehiyo ng Narsing ng Unibersidad ng Santo Tomas sa ikalawang semestre ng taong-akademiko 2009-2010. Sa kasalukuyan, may labindalawang seksyon ang unang taon ng Kolehiyo ng Narsing. Tatlumpong mag-aaral sa na nagmula sa mga ito ang hiningan ng kanilang mga opinyon at saloobin sa pamamagitan ng random sampling upang magkaroon ng pantay na representasyon ang bawat pangkat. Pinili ng mga mananaliksik ang mga respondente sa unang taon sapagkat sila ang pinakamadaling makatutugon sa mga pangangailangan sa pamanahong-papel na ito. Bukod dito, bilang mga Nars sa hinaharap, mahalaga ring malaman ang kanilang kaalaman sa pagpili ng mga epektibong gamot para sa kanilang pasyente.

3. Instrumentong Pampananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsasarvey. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng isang sarbey-kwestyoneyr na naglalayong makapangalap ng mga datos upang masuri ang damdamin, pananaw, at kaalaman ng mga respondente hinggil sa pagiging epektibo ng mga branded at generic na gamot. Tingnan ang kopya ng sarbey-kwestyoneyr na ginamit ng mga mananaliksik. Talahanayan I Sarbey-Kwestyoneyr Hinggil sa Pagtangkilik sa Branded at Generic na Gamot
1. NAHIHIKAYAT KA BA SA PAGGAMIT NG MGA GENERIC DRUGS? OO HINDI 2. KUNG IKAW ANG PAPIPILIIN, ANO ANG MAS EPEKTIBO, GENERIC O BRANDED? GENERIC BRANDED PAREHONG EPEKTIBO 3. ANO SA TINGIN MO ANG DAHILAN KUNG BAKIT TINATANGKILIK ANG MGA GENERIC AT BRANDED NA GAMOT: GENERIC: MAS MURA MARAMING GUMAGAMIT MADALING BILHIN WALANG PINAGKAIBA SA BRANDED NA GAMOT BRANDED: MARAMING GUMAGAMIT SUBOK NA MAS SIKAT MAS INIREREKUMENDA NG MGA DOKTOR 4. NAGKAROON BA NG PAGKAKATAON SA BUHAY MO NA NALAGAY SA ALANGANIN ANG BUHAY MO O NG IYONG KAKILALA DAHIL SA PAGINOM NG GENERIC NA GAMOT? OO HINDI

5.

SA PAGTANGKILIK NG GENERIC NA GAMOT, SA TINGIN MO BA AY MAS MAKAKATIPID KA? OO HINDI

Nagsagawa rin ng pangangalap ng mga impormasyon ang mga mananaliksik sa iba¶t ibang mga hanguan sa aklatan gaya ng mga libro, artikulo sa dyaryo, journals at pamanahong-papel na may kinalaman sa tema ng pananaliksik. Isa pa, may mga datos ding nagmula sa Internet. Bukod sa mga nabanggit na, nangalap din ang mga mananaliksik ng ilang pahayag ng mga propesyunal na doktor hinggil sa isyu mula sa mga mapagkakatiwalaang websites.

4. Tritment ng mga Datos

Ang pamanahong-papel na ito ay isang panimulang pag-aaral lamang kaya¶t walang mga pagtatangka ang mananaliksik upang masuri ang mga nakalap na datos sa pamamagitan ng mataas at kompleks na istatistikal na pamamaraan. Bilang o dami lamang ng mga tumugon sa bawat tanong sa kwestyoneyr ang pokus ng mga mananaliksik. Samakatuwid, ang pagta-tally at pagkuha lamang ng porsyento ang kinailangang gawin sa pag-aaral na ito.

KABANATA IV PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Natuklasan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na datos at impormasyon: Inalam ang distribusyon ng mga respondente hinggil sa paggamit nila ng mga generic na gamot. Labing-anim sa kanila ang umaming nahihikayat silang bumili nito, samantalang labintatlo naman ang tumangging tumatangkilik sila ng generic drugs. Pansinin ang kasunod na grap: Grap I

Distribusyon ng mga Respondenteng Nahihikayat ng Generic Drugs

B 47%

A 53%

A. Nahihikayat B. Hindi Nahihikayat

Pitumpu¶t tatlong porsyento (73%) sa mga respondente ang naniniwalang epektibo ang branded na gamot kaysa generic. Samantalang dalawampu¶t pitong bahagdan (27%) naman sa kanila ang nagsasabing mas epektibo ang generic kung ikukumpara sa branded. Pansinin ang kasunod na grap: Grap II

Bahagdan ng mga Respondenteng Naniniwala sa pagiging Epektibo ng mga Gamot

C 10%

A 27%

B 73%

A. Generic B. Branded C. Parehong epektibo

Apat sa mga respondente ang nagsasabing marami ang gumagamit ng generic na gamot kaya nila ito tinatangkilik; dalawa ang nagsasabing mas madaliitong bilhin o mas aksesibol; dalawa rin ang nagsasabing wala itong pinagkaiba sa branded at; samantalang hindi naman nakaapekto ang pagiging mura ng gamot upang tangkilikin ito ng mga respondente. Tunghayan ang kasunod na grap:

Grap III.1

Dahilan ng mga Respondente sa Pagtangkilik ng Generic na Gamot
4%

2%

2%

0%
Mas mura Madaling bilhin Maraming gumagamit Walang pagkakaiba sa branded

Labing-isa (11) sa mga respondente ang naiimpluwensayahan ng mga rekomendasyon ng doktor sa pagbili ng mga branded na gamot; anim (6) ang nagsabing mas sikat ito; apat (4) ang nasubukan na ang pagiging efektiv; at isa (1) naman ang bumibili ng branded dahil sa marami ang gumagamit nito. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap III.2

Dahilan ng mga Respondente sa Pagtangkilik ng Branded na Gamot

Mas sikat

Subok na

Mas inirerekomenda ng doktor

Maraming gumagamit

0

2

4

6

8

10

12

Sa pagtangkilik ng generic na gamot, animnapu¶t tatlo (63%) ang nagsasabing sa tingin nila ay mas makakamura sa paggamit ng generic na gamot, samantalang tatlumpu¶t pito naman ang nagsasabing hindi. Tingnan ang kasunod na grap:

Grap IV

Pa a aw g mga Respo e te ku g mas makakamura ba sa Ge eric a Gamot

Oo 37%

Hi i 63%

Limampu¶t tatlo (53%) sa mga respondente ang nakaranas na o ang kanilang kakilala ng side effects mula sa paggamit ng generic na gamot, samantalang apatnapu¶t pito ang hindi pa nakaranas ng kahit anong side effects. Tunghayan ang sumusunod na grap:

Grap V

Distribusyon ng mga Respondenteng Nakaranas na o ang Kanilang Kakilala ng Side Effects dahil sa Generic na Gamot

 

indi 47%

Oo 53%

KABANATA V LAGOM, KONGKLUSYON, AT REKOMENDASYON

1. Lagom

Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatangkang malaman ang damdamin, pananaw, at kaalaman ng mga mag-aaral na nasa unang taon ng Kolehiyo ng Narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas, hinggil sa pagiging efectiv ng gamot na generic at ang kaibahan o pagkakatulad nito sa branded na gamot. Gamit ang disenyong deskriptiv-analitik, ang mga mananaliksik ay naghanda ng isang sarbey-kwestyoneyr na pinasagutan sa tatlumpong respondente sa Kolehiyo ng Narsing.

2. Kongklusyon

Batay sa mga inilahad na datos, ang mga mananaliksik ay humantong sa mga sumusunod na kongklusyon: a. Branded na gamot ang mas pinagkakatiwalan ng mga respondente kung ikukumpara sa generic na gamot. b. Ang rekomendasyon ng mga doktor ang pinakanakaiimpluwensya sa pagpili ng branded na gamot. c. Mas nakakamura ang mga respondente sa paggamit ng generic na gamot.

d. Hindi nasisiguro ang pagiging efektiv ng generic na gamot dahil sa mga side effects na nararanasan mula rito.

3. Rekomendasyon

Kaugnay sa pag-aaral na naisagawa at sa mga resulta na natamo, buongpagpapakumbabang inererekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:

a. Para sa pamahalaan, siguraduhing naglalaman ng parehong sangkap gaya ng orihinal na pormulasyon ang generic na gamot alinsunod sa pharmacokinetic at pharmacodynamic na mga pamantayan. Isa pa, paigtingin din ang diseminasyon ng impormasyon pagkakaiba¶t pagkakatulad ng generic sa branded na gamot. b. Para sa mga administrador ng mga ospital, magsagawa ng mga seminar na dadaluhan ng kanilang empleyado at bigyang-pansin ang kanilang kasanayan at kaalaman sa mga generic at branded na gamot at, kung meron man, ang epekto nito sa mga gagamit. c. Para sa mga propesor sa bawat kolehiyo, partikular na ang mga nagtuturo ng asignaturang may kinalaman sa kursong Narsing, nawa¶y maging instrumento sila sa pagpapalaganap ng relayabol at mapagkakatiwalaang impormasyon kaugnay sa mga generic na gamot at ang posibleng epekto nito sa mga tao.

d. Para sa mga mag-aaral, mas palawakin pa ang inyong kaalaman ukol sa generic na gamot at mas maging mapanuri upang maging mahuhusay na narses sa hinaharap. e. Para sa mga mananaliksik, ipagpatuloy o palawakin pa ang pag-aaral na ito tungo sa pagtuklas ng marami at higit pang kapaki-pakinabang na mga datos o impormasyong maaaring makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa efektivnes ng generic na gamot.

LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN

Angell, M. (2005). The truth about the drug companies: How they deceive us and what to do about it. NY: Random House Trade Paperbacks. Buban, C.E. (2009, August 22). Ensuring all drugs are created equal.Philippine Daily Inquirer.http://showbizandstyle.inquirer.net/lifestyle/view/20090822221430/Ensuring-all-drugs-are-created-equal

Chawla, Jatin. (2006, November 27). Generic drugs vs. branded drugs. http://www.buzzle.com/articles/generic-branded-drugs.html Stoppler, M. (2009, September 28). Generi drugs, are they as good as brand names. http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=46204 Tom-Revzon, Catherine. (2009). Generic vs. branded drugs.Montefiore Medical Center website: http://www.montefiore.org/whoweare/stories/generic_drugs/ Valmero, A. (2009, September 25). More filipinos buying generic drugs -- DOH. Philippine Daily Inquirer.http://newsinfo.inquirer.net/topstories/topstories/view/ 20090925-226879/More-Filipinos-buying-generic-drugs²DOH

APENDIKS A Mahal naming Respondente,
Magandang araw! Kami, mag-aaral ng College of Nursing na nasa unang taon, ay nagsasagawa ng isang pagaaral hingil sa pagiging epektibo ng mga generic drugs para aming proyekto sa Filipino 2. Narito ang mga katanungan upang makakuha kami ng mga impormasyon hingil sa aming pagsisiyasat. Sagutin lamang ang mga katanungan ng matapat at klaro. Maraming Salamat. Mga Mananaliksik -

Direksyon: Punan nang angkop na impormasyon o datos ang mga sumusunod na tanong. Lagyan lamang ng tsek ang patlang na tumutugma sa iyong sagot.
1. NAHIHIKAYAT KA BA SA PAGGAMIT NG MGA GENERIC DRUGS? OO HINDI 2. KUNG IKAW ANG PAPIPILIIN, ANO ANG MAS EPEKTIBO, GENERIC O BRANDED? GENERIC BRANDED PAREHONG EPEKTIBO 3. ANO SA TINGIN MO ANG DAHILAN KUNG BAKIT TINATANGKILIK ANG MGA GENERIC AT BRANDED NA GAMOT: GENERIC: MAS MURA MARAMING GUMAGAMIT MADALING BILHIN WALANG PINAGKAIBA SA BRANDED NA GAMOT BRANDED: MARAMING GUMAGAMIT SUBOK NA MAS SIKAT MAS INIREREKUMENDA NG MGA DOKTOR 4. NAGKAROON BA NG PAGKAKATAON NA NALAGAY SA ALANGANIN ANG BUHAY MO O NG IYONG KAKILALA DAHIL SA PAGINOM NG GENERIC NA GAMOT? OO HINDI 5. SA PAGTANGKILIK NG GENERIC NA GAMOT, SA TINGIN MO BA AY MAS MAKAKATIPID KA? OO HINDI