Pawis at Dugo Para sa Kinabukasan Ko

Unibersidad ng Santo Tomas, Kolehiyo ng Narsing, Unang taon pangkat 8, ikalawang semestre, TA 2009-2010 Sa patnubay ni Gng Zendel Taruc M.Ed

___________________________________________________________________________________
ROBLES, Angelina Grace*, BRIZUELA, Ida Rae Valene, BUELA, Ma. Leanza Louise, CENIDOZA, Ma. Emilla Junescka, ENRILE, Maria Eliza, MANLAPIG, Eleen Nicole, MARCELO, Jean Anne Camille, YUSON, Xyra Ianne.

Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay may layuning maglahad ng mga batayang kaalaman tungkol sa mga working students: ang kanilang buhay, mga dahilan sa pagtatrabaho, mga suliraning kinakaharap, at mga paraan ng pagharap sa mga problemang ito. Nilalayon din ng pag-aaral na ito na makapagbigay payo sa mga working students tungkol sa kanilang mga pinagdaraanan. Panghuli, ang pag-aaral na ito ay may layuning ipaunawa sa mga kabataang Pilipino ang mahalagang gampanin ng edukasyon sa buhay ng isang tao. Mahalagang mabasa ang pag-aaral na ito sapagkat sa pamamagitan nito ay maliliwanagan ang mga kabataan sa kahalagahan ng edukasyon bilang susi sa isang magandang kinabukasan. Sa mga nailapat na salaysay ng mga respondente ay makikita at higit na mauunawaan ng mga kabataang hindi kinakailangang magtrabaho na hindi dapat binabalewala ang pagkakaroon ng pagkakataong makapagaaral sapagkat hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong oportunidad. Na hindi tulad ng mga working students, hindi nila kailangang magtrabaho para lamang makapag-aral. At panghuli, sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay mauunawaan ng mga administrador ang kalagayan ng mga working students at sa gayon ay mabibigyan nila ng karagdagang konsiderasyon ang mga ito. Panimula ´Ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasanµ ² ang kadalasang maririnig mula sa isang magulang o nakatatanda para ma-engganyong mag-aral nang mabuti ang isang bata. Ngunit paano mangyayaring maging susi ito sa isang magandang bukas kung hindi lahat ng kabataan ay nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral? Higit pa dito, paano sila matatawag na mga ´pag-asa ng bayan?µ Sa takbo ng mundo ngayon, maraming tao ang lubos na naghihirap at hindi nila malaman kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang buhay. Maraming kabataan ang nagkalat sa lansangan, walang makain, namamalimos, at hindi nag-aaral. Pero tama bang hayaan na lamang nilang maging balakid ang kahirapan sa pag-abot nila sa kanilang mga pangarap? Para sa mga batang hindi tumitigil mangarap at nagsusumikap kasabay nito, kahit ano ay kanilang gagawin maabot lamang ito, kahit pa ang magtrabaho. I. Mga Kaugnay na Babasahin at Literatura

Ang mga tinaguriang pag-asa ng bayan ay unti-unti nang gumagawa ng paraan upang i-ahon ang kanilang mga sarili sa kahirapang dulot ng mga nag-haharian sa bayan ni Juan. Laganap na ang mga ´job fairsµ saan mang dako ng bansa na may layuning tugunan ang paghihirap ng marami sa ating mga kababayan. Iba·t ibang uri ng mga mamamayan ang dumadayo dito sa pag-asang magkaroon ng bagong simulain sa buhay at marami sa kanila ay mga estudyante pa lamang sa kolehiyo na nagnanais na matugunan ang kanilang mga suliranin sa buhay. Ang mga estudyante na ito na dapat ay pinag-iigihan ang kanilang pag-aaral ay pinipili nang magtrabaho sa murang edad para sa maraming dahilan. A. Tala ng bilang ng mga manggagawang estudyante sa loob at labas ng bansa

Kada taon, hindi maitatanggi ang pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral na nagsisipagtrabaho. Ang kadalasang dahilan ay ang kakulangan sa pantustos sa pag-aaral. Napatunayan ang pagtaas na ito sa pamamagitan ng mga statistics na naitala ng Bureau of Labor Statistics ng U.S. Department of Labor. Mula noong taong 1984, walang patid ang pagtaas ng bilang ng mga working students na umabot pa sa 52% mula sa kabuuang bilang ng mag-aaral noong taong 2000. (Orszag, 2001). Taong 2002, sa isang pag-aaral na ginawa nina Tracey King at Ellynne Bannon, naitala na 46% ng full time working students ay nagtatrabaho ng 25 oras at higit pa kada lingo at 42% nito ang nagsasabing naaapektuhan nang husto ng pagtatrabaho ang kanilang pag-aaral. 53% naman ng lahat ng full time working students ang nagsabing nalilimitahan ng pagtatrabaho ang panahong kanilang ginugugol sa pag-aaral. 63% naman ang nagsasabing hindi sila makapag-aaral kung hindi sila magtatrabaho. At ang pinakahuling naitala noong taong ito ay na isa sa limang manggagawang magaaral ang nagtatrabaho ng 35 oras at higit pa matustusan lamang ang kanilang pag-aaral. Mula naman sa mga pag-aaral na naisagawa sa United States of America noong taong 2007, tinatayang 49% ng kabuuang bilang ng mga mag-aaral, may edad na 16-24, ay nagtatrabaho habang nag-aaral. 22% sa bilang na ito ang nagtatrabaho ng 2034 oras sa loob ng isang linggo at 9% naman ang nagtatrabaho ng higit pa sa 35 oras (NCES, 2007). Noong taong 2008 naman, naglabas ang Bureau of Labor Statistics ng U.S. Department of Labor ng isang ulat ukol sa bilang ng mga mag-aaral ang nakapagtapos ng sekondaryang edukasyon. Naitala na 82.1% mula sa 68.8% na bilang ng mga mag-aaral na nakapagtapos ang pilit pinagsabay ang pagtatrabaho at pag-aaral at 46.1% dito ang babae at 36% naman ang lalaki. Pinapakita lamang na mas malaki ang partisipasyon ng kababaihan sa labor force ng Amerika noong taong iyon. Para naman sa mga kabataang Pilipino, ang edukasyon ang isa sa mga pinaka-importanteng bagay na makatutulong sa kanila para umunlad kaya·t kahit ano ay kanilang gagawin kahit pa ang magtrabaho. Taong 2004, ayon sa World Program of Action for Youth Implementation in the Philippines, tinatayang mayroong 3,408,000 bilang ng mga working students sa ating bansa. Karamihan sa nasabing bilang ay nagtatrabaho bilang mga full time working students at nagsasabing malaki ang nagiging epekto ng pagtatrabaho sa kanilang pag-aaral datapwat, kailangan nila itong gawin nang sa gayon sila·y makapag-aral sa kolehiyo. B. Mga Uri ng Working Students Ang mga working students ay mauuri sa dalawa: ang full-time at ang part-time working students. Ang mga full-time working students ay isang mag ² aaral na kumukuha ng kabuuang bilang ng kanyang mga yunits para sa isang taon at nagtatrabaho ng 25 oras o mas marami pang oras sa isang linggo. Ang isang part ² time working student ay kadalasang nagtatrabaho ng 25 o 20 oras pababa. Ang kanilang mga trabaho naman ay mauuri bilang on-campus o off-campus jobs. (Orszag, Jonathan M. at Whitmore, D. 2001)

C. Mga Problemang Kinakaharap ng Isang Working Student

1. Ang kanilang kalusugan Hindi lamang ang oras ang problemang hinaharap ng isang working student ngunit pati na rin ang kalusugan nito. Dahil sa pagod, kadalasang inaantok ang mga mag ² aaral pagdating sa klase. Kadalasang idinadaan na lamang nila ito sa pag ² inom ng bitamina at pagkakaroon ng mentalidad na walang mangyayaring masama. Ngunit hindi ito gaanong epektibo kaya·t nagkakasakit ang mga ilan sa kanila at napapabayaan ang kanilang pag-aaral. 2. Ang kalagayan sa paaralan Sa pagsasabay-sabay ng trabaho at pag-aaral ay hindi malayong magkaroon ng problema sa oras na gugugulin ng mga working students. Ayon kina Jonathan at Peter Orzsag (2001) ay malimit na mas naaapektuhan ang pag-aaral kaysa sa trabaho kung kaya·t nagbubunga ito ng pagkababa ng marka sa klase. Nakasaad rin dito na ang isa rin sa dahilan ng pagbaba ng marka sa klase ay ang pagbabagu-bago ng paraan ng pag-aaral o uri ng pag-aaral ng isang estudyante. Sa kadahilanang kaunti na lamang ang oras na gugugulin upang makapag-aral ay dumadating sa puntong ipinagpapaliban na ito. 3. Pagbadyet ng oras Sa isang working student, mahalaga na mahusay itong magbadyet ng oras upang sa gayo·y hindi maaapektuhan ang anuman sa kanyang mga gawain. Ayon sa www.thepinoy.com, isang forum site, ay nahihirapan ang mga estudyante dahil tila ba lagi nilang hinahabol ang oras. ´Usually 9 na ng gabi ako nakakarating ng bahay and most of the times, I don·t have the time to study naµ ang sabi ng isang working student na nagtatrabaho bilang part time employer sa isang thread sa nasabing site. 4. Sa uri ng Trabaho Sa kakaunting oportunidad para sa mga working students ay tinitiis nila ang kahit anong trabaho na kung minsan ay nagiging malaking problema rin nila. ´Our employer, an old woman, became too vulgar and difficult to work with.One time she gave me only P750 for a half month salary although I was expecting P50 more..µ isa sa mga daing ni Veronica Rillota, isang working student. Lalong nagpapahirap ang mga amo nila kung kaya·t nagiging mas mabigat ang kanilang pinapasan.

Ayon kina Julian Barling at E. Kevin Kelloway, ang mga working students ay nakaaangat sa iba dahil mas nakakaipon sila ng pera, nagkakaroon ng karanasan sa pagtatrabaho, nakatatayo sa sarili nilang mga paa, mas napapadali ang pagkakaroon ng trabaho pagkatapos mag-aral at pagkakaroon ng mabuting ugali sa pagtatrabaho. Batay sa mga magulang ng mga working students, ang kanilang anak ay nagiging responsable, nakatutulong sa kanila at nag-aaral nang mabuti. Batay kay Laura Mullane, ang nagsisilbing motibasyon ng mga estudyante sa kanilang pagtatrabaho ay ang pagkakaroon ng mas mababang matrikula o minsan ay walang binabayarang matrikula sa eskwelahan. Ang kanilang pamilya rin ay isa sa kanilang inspirasyon upang husayan ang kanilang pagtarabaho. Tinukoy rin niya na ang mga working students ay nakatatanggap rin ng suporta mula sa kanilang trabaho. Kung minsan ay dinadagdagan ng kanilang amo ang kanilang sweldo upang magsilbing ´baonµ o pandagdag gastos sa kanilang pag-aaral. (Mullane, 2003) E. Mga Disadbentahe ng Pagiging Isang Working Student Ayon kay Fjortoft, (1995), kung gaano kalaki ang oras na inilalaan ng isang working student sa kanyang trabaho ay ganun rin naman ang kanyang oras na inilalaan sa gawain pampaaralan. Kadalasan

 

. Mga Adbentahe ng Pagiging Isang Working Student

inuuna nila ang pagtarabaho kaysa pagaaral kaya minsan ay humahantong ito sa pag-antala ng kanyang pagtatapos sa pag-aaral. Tinukoy nina Jerald Bachman at John Schulenberg sa kanilang pag-aaral na ang sobrang pagtatrabaho ng mga estudyante ay nakaaapekto sa kanilang pag-uugali. Sila ay nakararanas ng kakulangan sa pagtulog, pagkain at pakikihalubilo. Sa kabilang banda, hindi naman nito hinahadlangan ang benepisyong makukuha sa pagiging part time employee. Ang mga mananaliksik ngayon ay may malaking gampanin sa pagtukoy ng mga positibong epekto ng pagtatrabaho. Batay sa mga pag-aaral ni Cheng, 2004, mas mababa ang GPA (General Point Average) ng mga nagtatrabahong estudyante kaysa sa mga hindi nagtatrabaho. Kung minsan pa nga kumukuha pa sila ng madaling kurso para lang makapagtapos o kaya ay ´nagddropoutµ nalang sila. II. Paglalapat ng Sariling Pag-aaral

A. Metodolohiya Ang pag-aaral na ito ay naisagawa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng panayam kasama ang ilang mga working students. Ang panayam ay isang pormal o di pormal na pagkikita sa pagitan ng dalawang tao o sa isang grupo ng mga tao para sa layunin ng pagkuha ng isang impormasyon tungkol sa isang bagay na sa pagkakataong ito ay tungkol sa mga problemang kinakaharap ng mga working students (Anstey, 1977). Dahil ang pag-aaral na ito ay nakasentro sa mga problemang kinahaharap ng mga working students, ang mga katanungang binuo ng pangkat ay umiikot sa kanilang pagharap at mga saloobin sa kung anumang problemang kanilang nararanasan. Ang talatanungang ginawa ng mga mananaliksik ay nahahati sa ilang bahagi: (1) mga personal na impormasyon (background) tungkol sa respondente, (2) mga suliraning hinarap ng mga respondente sa kurso ng kanilang pagtatrabaho habang nag-aaral, at (3) mga saloobin ng mga respondente ukol sa kanilang mga pinagdaanan. Sa ikalawa at ikatlong bahagi, malayang naipahayag ng mga respondente ang kanilang mga saloobin at mga nais ibahagi nang walang limitasyon at sa pamamagitan nito·y higit na naunawaan ng mga mananaliksik ang kanilang kalagayan. Ang mga respondente ay sina: (1) Rembrant Vicente, 20, nasa unang taon sa kursong Commerce, (2) Hazel Rioflorido, 17, nasa ikatlong taon sa kursong Accountancy, at (3) Arriane Andico, 18, nasa unang taon ng kursong Engineering. Gumamit din ang mga mananaliksik ng iba·t ibang instrumento tulad ng camera, video camera, at voice recorder para sa mas madali at mas efficient na pagtatala ng mga impormasyong nakalap habang kinakapanayam ang mga respondente. Sa pamamagitan ng paraan ng pananaliksik na ginamit ng pangkat sa pag-aaral na ito ay mas lalong naintindihan ng mga mananaliksik ang kalagayan ng mga working students lalo na sa mga problemang kanilang pinagdaraanan. B. Mga problema at isyung kinakaharap ng isang working student 1. Isyung Pampinansyal Pera ang kadalasang dahilan ng maraming desisyong ginagawa ng karamihan sa atin sa ating buhay. May mga taong napipilitang gumawa ng masama kumita lamang ng pera para sa kanilang pamilya. At marahil, problemang pampinansyal din ang nangungunang dahilan ng mga estudyanteng nagpapasyang magtrabaho habang nag-aaral. Karamihan sa nakapanayam ng mga mananaliksik ang

nagsabing nagpasya silang magtrabaho sapagkat walang sapat na pera ang kanilang pamilya para maipantustos sa kanilang pag-aaral. Wika ng isang respondente na si Rem Vicente, 20, mula sa Kolehiyo ng Commerce: ´Nagpasya akong magtrabaho, hindi dahil pinilit ako ng aking mga magulang pero dahil ito ang gusto ko. Hindi kami ganun kayaman at gusto kong matulungan ang aking mga magulang sa pagpapaaral sa aming magkakapatid. Sila talaga ang naging inspirasyon ko sa desisyon kong ito.µ Hindi naging madali para sa mga respondenteng nakapanayam ng pangkat ang kanilang mga naging desisyon ukol sa kanilang pagtatrabaho habang nag-aaral. Maraming bagay ang sana·y nagagawa at ginagawa nila bilang mga teenagers ngunit naisasantabi na lamang dahilan sa kanilang mga responsibilidad: bilang isang estudyante at bilang isang empleyado. Pero ayon sa salaysay ng mga respondente, sa hirap ng buhay ngayon, wala na silang ibang magagawa kundi pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho magkaroon lamang sila ng pantustos sa kanilang pag-aaral, alang-alang sa kanilang mga pangarap. ´Kinailangan kong gawin ito dahil mayroon akong mga pangarap na gusto kong makamit.µ

2. Isyu sa Pag-aaral

Rem

Ang mga working students ay kadalasang nahihirapan sa pagbalanse ng kanilang oras. Hirap sila na pagsabayin ang kanilang pagtatrabaho at kanilang pag-aaral. Kadalasan ay nagkukulang na ang kanilang oras para sa kanilang pag-aaral, dahilan kung bakit minsan ay hindi sila nakapaghahanda sa mga pagsusulit at mga takdang aralin. Kulang rin sila ng oras sa paggawa ng mga requirements kung kaya·t huli na nila itong naipapasa o kung minsan ay hindi na sila nakapagpapasa. Pagod ang isa pang malaking problema na kinahaharap ng mga working students. ´Sa sobrang pagod sa trabaho hindi naiiwasang makatulog sa klase,µ sagot ni Rem. Nang dahil dito, bumababa ang kanilang mga marka sa kanilang mga asignatura at ang iba ay bumabagsak pa. Marami sa mga working students ngayon ay napipilitang tumigil muna sa pag-aaral upang makapagtrabaho na lamang at makaipon ng pera para makatulong sa kanilang pamilya at maipantustos sa kanilang pag-aaral. 3. Isyu sa Pamilya·t mga Kaibigan Lahat ng nakapanayaman ng pangkat na mga working students ay sinabing nagkukulang sila ng oras para sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Madalas ay mas pinagtutuunan nila ng pansin ang kanilang pagtatrabaho at ang kanilang pag-aaral kaysa sa kanilang pamilya. ´Sa pamilya, ganun pa rin naman kaya lang minsan pag-uwi nakakatulog na kaagad sa pagod, so hindi ko na sila minsan nakakabonding tapos minsan sila pa ang napagbubuhusan ng pagod,µ sagot ni Arriane. Kailangan ng mga working

students ang pag-iintindi at suporta mula sa kanilang pamilya upang kayanin nila ang kung anumang problemang maaaring dumating. Pagdating naman sa mga kaibigan, ilan sa mga respondente ang nagsabing ang kanilang mga kaibigan ang nag-aadjust sa kanilang schedule pero mayroon ding nagsabi na wala na silang oras para sa mga ito. ´Wala nang time both family and friends. Kapag off ko tuwing Sunday, dun ako bumabawi,µ tugon ni Rem nang tanungin ukol sa epekto ng trabaho sa relasyon niya sa kanilang pamilya·t mga kaibigan. Mula sa mga salaysay na binitawan ng mga respondent ay masasabi nating ginagawa nila lahat ng kanilang makakaya makasama lamang ang mga mahal nila sa buhay kahit na sila·y pagod na, makabawi lamang sa kanilang mga pagkukulang. 4. Isyu sa Trabaho Ang naging karanasan ng mga respondente sa pag-aaral na ito ay naiiba sa mga salaysay na naitala sa unang bahagi pagdating sa mga maaaring maging isyu sa trabaho. ´Maraming nakikilala sa trabaho mo. Siyempre sa library ako na-assign, so madami akong namemeet na tao,µ ang sagot ni Arriane Nicole P. Andico, 18, nang tanungin siya kung ano ang epekto ng kanyang trabaho sa kanyang pamumuhay. Ayon naman kay Hazel Rioflorido, 17, wala siyang problema sa trabaho pagdating sa oras sapagkat ang trabaho naman niya ang nag-aadjust sa kanyang schedule. Pagdating naman sa sweldo o benepisyong kanilang natatanggap mula sa kanilang trabaho, pareho ang kanilang naging sagot na hangga·t libre ang kanilang pangmatrikula, wala na silang reklamo doon. Dagdag pa ni Hazel, mayroon siyang natatanggap na monthly allowance kaya siya ay kuntento rin sa estado ng kanyang trabaho. C. Mga aral na napulot ng mga respondente sa kanilang mga karanasan bilang mga working students Ang pagbabadyet ng oras ang isa sa mga binigyang diin ng mga working students na nakapanayam ng pangkat. ´Tuwing may free time, ginagawa na lahat ng mga takdang aralin at nagaaral na para hindi mag-cram at hindi masayang ang oras,µ sagot ni Arianne. Natutunan nila na hindi dapat pinapalipas ang isang minuto na walang ginawa dahil para sa kanila mahalaga ang bawat segundo ng kanilang oras. Pangalawa, napagtanto nila ang kahalagahan ng pag-aaral. Ayon sa mga nakapanayam ng mga mananaliksik, hindi dapat pabayaan ang pag-aaral dahil ito pa rin ang kanilang unang priority. Natuto rin sila kung paano makisalamhua sa iba·t ibang tao dahil iba ibang klaseng personalidad ang kanilang nakakaharap sa araw-araw. ´Kailangan kong habaan ang aking pasensya kasi may mga estudyante talagang pasaway kapag nandito sa library,µ isa sa mga sagot ni Hazel. At panghuli at ang pinakamahalaga sa lahat, natutunan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa at maging mga responsableng mamamayan. D. Konklusyon Mula sa mga pag-aaral na naisagawa, mas lalong naunawaan ng mga mananaliksik na hindi madali ang buhay ng mga working students. Marami silang mga pagsubok at problemang kinakaharap maliban sa mga problema nila sa eskwela hindi tulad ng mga karaniwang estudyante. Kinakailangan nilang kumita para sa pamilya nila at para may maipantustos sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Mahihinuha natin mula sa papel na ito na hindi simple ang buhay sa labas ng paaralan. Kailangan natin magsumikap, tumayo sa ating sariling mga paa at maging responsable nang sa gayon ay makatulong tayo sa ating pamilya. Tulad ng sinabi ni Dr. Martin Luther King Jr., ´Intelligence plus character- that is the goal of true educationµ, hindi sapat na tayo ay matalino. Kinakailangan din natin hubugin ang ating mga sarili upang maging mas mabuting tao at mamamayan ng ating bansa.

E. Rekomendasyon Sa pagtatapos ng pag-aaral na ito, nais irekuminda ng mga mananaliksik sa mga working students ang ilang bagay. Una, sanayin nila ang kanilang sarili sa paggawa ng iskedyul ng kanilang mga gawain para sa isang buong araw at siguraduhing masusunod ang mga ito. Ikalawa, kailangan nilang malaman kung ano ang mga bagay na dapat nilang unahin at pagtuunan ng pansin. Ikatlo, sana·y lagi nilang isipin na ginagawa nila ang mga iyon para sa kanilang mga pangarap kung saan kasama ang pagtulong sa kanilang pamilya at makapagtapos ng pag-aaral. Ikaapat, kailangan nilang tibayan ang kanilang mga loob at huwag susuko sa lahat ng pagsubok na darating sa kanilang buhay. At panghuli, dapat ay huwag nilang kakalimutang bigyan ng panahon ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pamamahinga kung kinakailangan. Para naman sa mga estudyanteng hindi nakararanas ng hirap ng pagiging isang working student, sana·y higit pa nilang pahalagahan ang pagkakaroon ng isang magandang edukasyon at huwag aksayahin ang pagkakataong ibinigay sa kanila para makapag-aral. Buksan sana nila ang kanilang mga mata sa katotohanang hindi lahat ay nabibigyan ng oportunidad na makapag-aral, kaya·t nararapat lamang na pagbutihin ito at hindi balewalain. Panghuli, para naman sa mga administrador ng mga paaralan, sana ay bigyan nila ng karapatdapat na konsiderasyon ang mga working students sapagkat hindi tulad ng mga regular na estudyante, mas napagtutuunan nila nang husto ang kanilang pag-aaral nang walang trabahong maaaring makasagabal. III. Bibliyograpiya

Orszag, J.M., Orszag, P.R., Whitmore, D.M. (2001). Learning and Earning: Working in College. Retrieved from: http://www.brockport.edu/careerol/upromise.htm. in December 23, 2009. Uy,Veronica (2008). Senate OKs Working Students Bill on 2nd Reading. Retrieved from http://newsinfo.inquirer.net in December 4, 2009. Buhay Working Student. Retrieved from http://www.thepinoy.com in December 4, 2009. Mullane, Laura. Working Students: What Higher Education Needs to Know. Retrieved from: http://www.acenet.edu in December 5, 2009. Rillorta, Veronica (2008). Youndblood: Working Student. Retrieved from http://opinion.inquirer.net in December 5, 2009. Key Issues in Philippine Education. Retrieved from http://www.ph.net/hidocs/education/issues.htm in January 3, 2010. National Center for Education Statistics Releases 2009 ¶Condition of Education· Report. Retrieved from http://www.nasfaa.org/publications/2009/redcondition060209.html in February 4, 2010. College Enrollment and Work Activity of 2008 HIghschool Graduates. Retrieved from: http://www.bls.gov/news.release/hsgec.nr0.htm in February 4, 2010. More than 64% working children in Bicol attended school. Retrieved from: http://www.census.gov.ph/Bicol/SOC/SOCFS3.html in February 4, 2010.